תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלוש 3 דיאם ייצור דיגיטלי

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אקסלנס 7,160 7,092 -68  -0.95%
אי.בי.אי. 1,081 1,010 -71  -6.57%
הירשמו לצפייה 7,219 6,979 -240  -3.32%
הירשמו לצפייה 23,290 22,517 -773  -3.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 120,593 121,263 670  0.56%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 9,375 8,975 -400  -4.27%
הירשמו לצפייה 10,098 9,298 -800  -7.92%
הירשמו לצפייה 314,088 312,307 -1,781  -0.57%
הירשמו לצפייה 63,877 12,129 -51,748  -81.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,729

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -54,729
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 87,598 1.07%
כוון 50,000 0.61%
מגדל 22,517 0.27%
הירשמו לצפייה 7,092 0.09%
הירשמו לצפייה 6,979 0.09%
הירשמו לצפייה 1,010 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,993,786 24.29%
מור 1,359,340 16.56%
הפניקס 312,307 3.81%
הירשמו לצפייה 121,263 1.48%
הירשמו לצפייה 38,693 0.47%
הירשמו לצפייה 23,549 0.29%
שדרגו את המנוי 18,487 0.23%
שדרגו את המנוי 16,885 0.21%
שדרגו את המנוי 16,842 0.21%
שדרגו את המנוי 12,806 0.16%
שדרגו את המנוי 12,129 0.15%
שדרגו את המנוי 9,899 0.12%
שדרגו את המנוי 9,298 0.11%
שדרגו את המנוי 8,975 0.11%
שדרגו את המנוי 6,981 0.09%
שדרגו את המנוי 6,436 0.08%
שדרגו את המנוי 5,667 0.07%
שדרגו את המנוי 4,457 0.05%
שדרגו את המנוי 4,198 0.05%
שדרגו את המנוי 3,052 0.04%
שדרגו את המנוי 2,522 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית