תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלוש 3 דיאם ייצור דיגיטלי

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
פורטה 58,200 68,037 9,837  16.90%
דיביאם 9,916 11,000 1,084  10.93%
הירשמו לצפייה 8,672 9,422 750  8.65%
הירשמו לצפייה 744 669 -75  -10.08%
הירשמו לצפייה 6,148 5,582 -566  -9.21%
שדרגו את המנוי 5,957 5,143 -814  -13.66%
שדרגו את המנוי 19,526 17,485 -2,041  -10.45%
שדרגו את המנוי 11,200 8,498 -2,702  -24.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,671

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אקסלנס 121,263 125,314 4,051  3.34%
הפניקס 312,307 311,046 -1,261  -0.40%
הירשמו לצפייה 4,198 2,655 -1,543  -36.76%
הירשמו לצפייה 38,693 36,000 -2,693  -6.96%
הירשמו לצפייה 12,129 994 -11,135  -91.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,051

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,632

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,671
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,051
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 180,147 2.20%
פורטה 68,037 0.83%
כוון 52,500 0.64%
הירשמו לצפייה 17,485 0.21%
הירשמו לצפייה 11,000 0.13%
הירשמו לצפייה 9,422 0.11%
שדרגו את המנוי 8,498 0.10%
שדרגו את המנוי 5,582 0.07%
שדרגו את המנוי 5,143 0.06%
שדרגו את המנוי 1,811 0.02%
שדרגו את המנוי 669 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,210,960 26.94%
מור 1,359,340 16.56%
הפניקס 311,046 3.79%
הירשמו לצפייה 274,087 3.34%
הירשמו לצפייה 125,314 1.53%
הירשמו לצפייה 36,000 0.44%
שדרגו את המנוי 23,549 0.29%
שדרגו את המנוי 18,487 0.23%
שדרגו את המנוי 16,885 0.21%
שדרגו את המנוי 12,806 0.16%
שדרגו את המנוי 8,975 0.11%
שדרגו את המנוי 6,981 0.09%
שדרגו את המנוי 6,436 0.08%
שדרגו את המנוי 4,457 0.05%
שדרגו את המנוי 2,655 0.03%
שדרגו את המנוי 2,522 0.03%
שדרגו את המנוי 994 0.01%
שדרגו את המנוי 245 < 0.01%
שדרגו את המנוי 181 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית