תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 69,163 73,913 4,750  6.87%
אי.בי.אי. 431 444 13  3.02%
הירשמו לצפייה 6,515 6,408 -107  -1.64%
הירשמו לצפייה 742,875 702,875 -40,000  -5.38%
הירשמו לצפייה 213,040 167,040 -46,000  -21.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,107

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 569,054 1,472,290 903,236  158.73%
הראל 47,142 49,123 1,981  4.20%
הירשמו לצפייה 1,933 1,912 -21  -1.09%
הירשמו לצפייה 301,076 284,426 -16,650  -5.53%
הירשמו לצפייה 307,276 282,950 -24,326  -7.92%
שדרגו את המנוי 830,460 681,838 -148,622  -17.90%
שדרגו את המנוי 404,972 6,925 -398,047  -98.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 905,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -587,666

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -86,107
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 905,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -587,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 961,880 0.00%
ילין לפידות 702,875 < 0.01%
פסגות 167,040 < 0.01%
הירשמו לצפייה 73,913 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6,408 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 444 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,864,419 0.00%
כלל 2,023,430 < 0.01%
הפניקס 1,472,290 < 0.01%
הירשמו לצפייה 681,838 < 0.01%
הירשמו לצפייה 284,426 < 0.01%
הירשמו לצפייה 282,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,925 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,912 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית