תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 56,513 61,013 4,500  7.96%
מגדל 3,421 4,891 1,470  42.97%
הירשמו לצפייה 498 503 5  1.00%
הירשמו לצפייה 15,606 11,698 -3,908  -25.04%
הירשמו לצפייה 69,750 35,650 -34,100  -48.89%
שדרגו את המנוי 403,515 347,515 -56,000  -13.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,975

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -94,008

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 2,472,280 2,495,900 23,620  0.96%
מגדל 724,696 748,113 23,417  3.23%
הירשמו לצפייה 6,965 12,465 5,500  78.97%
הירשמו לצפייה 16,985 17,826 841  4.95%
הירשמו לצפייה 410,362 408,539 -1,823  -0.44%
שדרגו את המנוי 210,913 199,614 -11,299  -5.36%
שדרגו את המנוי 173,418 131,266 -42,152  -24.31%
שדרגו את המנוי 709,931 654,952 -54,979  -7.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,253

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,975
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -94,008
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 53,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -110,253
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 511,651 0.00%
ילין לפידות 347,515 < 0.01%
מיטב דש 61,013 < 0.01%
הירשמו לצפייה 35,650 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,138,186 0.00%
כלל 2,495,900 < 0.01%
מגדל 748,113 < 0.01%
הירשמו לצפייה 654,952 < 0.01%
הירשמו לצפייה 408,539 < 0.01%
הירשמו לצפייה 282,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 131,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,465 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית