תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אי.בי.אי. 414 428 14  3.38%
אקסלנס 6,778 6,695 -83  -1.22%
הירשמו לצפייה 7,200 4,950 -2,250  -31.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,333

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 1,729,290 2,023,430 294,136  17.01%
מגדל 785,404 830,460 45,056  5.74%
הירשמו לצפייה 26,292 47,142 20,850  79.30%
הירשמו לצפייה 294,751 301,076 6,325  2.15%
הירשמו לצפייה 1,156 1,933 777  67.21%
שדרגו את המנוי 813,066 757,328 -55,738  -6.86%
שדרגו את המנוי 676,940 327,972 -348,968  -51.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 367,144

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -404,706

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,333
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 367,144
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -404,706
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,019,480 0.00%
ילין לפידות 977,549 < 0.01%
מיטב דש 26,813 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6,695 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,950 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,658,142 0.00%
כלל 2,023,430 < 0.01%
מגדל 830,460 < 0.01%
הירשמו לצפייה 757,328 < 0.01%
הירשמו לצפייה 327,972 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 301,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,933 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית