תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 16,997 32,085 15,088  88.77%
ורדן 1,000 2,500 1,500  150.00%
הירשמו לצפייה 17,341 17,688 347  2.00%
הירשמו לצפייה 59 50 -9  -15.25%
הירשמו לצפייה 439 318 -121  -27.56%
שדרגו את המנוי 45,683 40,351 -5,332  -11.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,935

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,462

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 803,844 1,025,550 221,705  27.58%
מגדל 1,743,140 1,836,170 93,024  5.34%
הירשמו לצפייה 4,827 89,724 84,897  1,758.79%
הירשמו לצפייה 776,522 828,677 52,155  6.72%
הירשמו לצפייה 85,700 107,049 21,349  24.91%
שדרגו את המנוי 1,150 11,300 10,150  882.61%
שדרגו את המנוי 36,197 42,689 6,492  17.94%
שדרגו את המנוי 230,540 229,840 -700  -0.30%
שדרגו את המנוי 53,969 36,721 -17,248  -31.96%
שדרגו את המנוי 123,525 79,993 -43,532  -35.24%
שדרגו את המנוי 128,422 61,236 -67,186  -52.32%
שדרגו את המנוי 447,487 223,274 -224,213  -50.10%
שדרגו את המנוי 2,240,970 1,644,600 -596,367  -26.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 489,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -949,246

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,935
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,462
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 489,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -949,246
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 237,619 0.00%
ילין לפידות 135,892 < 0.01%
מיטב דש 40,351 < 0.01%
הירשמו לצפייה 32,085 < 0.01%
הירשמו לצפייה 17,688 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,420,617 0.00%
מגדל 1,836,170 < 0.01%
כלל 1,644,600 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,025,550 < 0.01%
הירשמו לצפייה 828,677 < 0.01%
הירשמו לצפייה 229,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 223,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 168,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,361 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית