תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אקסלנס 5,004 6,412 1,408  28.14%
אי.בי.אי. 430 413 -17  -3.95%
הירשמו לצפייה 28,938 26,813 -2,125  -7.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,142

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 1,729,290 2,023,430 294,136  17.01%
מגדל 785,404 830,460 45,056  5.74%
הירשמו לצפייה 26,292 47,142 20,850  79.30%
הירשמו לצפייה 294,751 301,076 6,325  2.15%
הירשמו לצפייה 1,156 1,933 777  67.21%
שדרגו את המנוי 813,066 757,328 -55,738  -6.86%
שדרגו את המנוי 676,940 327,972 -348,968  -51.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 367,144

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -404,706

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,142
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 367,144
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -404,706
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,031,932 0.00%
ילין לפידות 987,549 < 0.01%
מיטב דש 26,813 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7,200 < 0.01%
הירשמו לצפייה 6,412 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,658,142 0.00%
כלל 2,023,430 < 0.01%
מגדל 830,460 < 0.01%
הירשמו לצפייה 757,328 < 0.01%
הירשמו לצפייה 327,972 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 301,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,525 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,933 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית