תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
אקסלנס 17,853 19,564 1,711  9.58%
אי.בי.אי. 319 312 -7  -2.19%
הירשמו לצפייה 4,150 3,682 -468  -11.28%
הירשמו לצפייה 2,500 2,000 -500  -20.00%
הירשמו לצפייה 59,662 54,586 -5,076  -8.51%
שדרגו את המנוי 61,070 54,446 -6,624  -10.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,711

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,675

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
כלל 1,644,600 1,834,000 189,403  11.52%
מור 11,300 19,406 8,106  71.73%
הירשמו לצפייה 36,721 42,318 5,597  15.24%
הירשמו לצפייה 61,236 65,016 3,780  6.17%
הירשמו לצפייה 89,724 92,639 2,915  3.25%
שדרגו את המנוי 828,677 830,897 2,220  0.27%
שדרגו את המנוי 42,689 42,816 127  0.30%
שדרגו את המנוי 107,049 105,055 -1,994  -1.86%
שדרגו את המנוי 33,410 23,660 -9,750  -29.18%
שדרגו את המנוי 1,025,550 1,005,840 -19,708  -1.92%
שדרגו את המנוי 223,274 187,687 -35,587  -15.94%
שדרגו את המנוי 79,993 40,639 -39,354  -49.20%
שדרגו את המנוי 168,023 107,171 -60,852  -36.22%
שדרגו את המנוי 229,840 158,513 -71,327  -31.03%
שדרגו את המנוי 1,836,170 1,458,000 -378,165  -20.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 212,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -616,737

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,711
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,675
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 212,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -616,737
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 275,227 0.00%
ילין לפידות 135,892 < 0.01%
פסגות 54,586 < 0.01%
הירשמו לצפייה 54,446 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,564 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 312 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,016,018 0.00%
כלל 1,834,000 < 0.01%
מגדל 1,458,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,005,840 < 0.01%
הירשמו לצפייה 830,897 < 0.01%
הירשמו לצפייה 187,687 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,361 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית