תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
ילין לפידות 726,888 728,188 1,300  0.18%
רויטר מידן 100 500 400  400.00%
הירשמו לצפייה 414 445 31  7.49%
הירשמו לצפייה 464 462 -2  -0.43%
הירשמו לצפייה 98,165 82,500 -15,665  -15.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,731

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 542,305 677,705 135,400  24.97%
ילין לפידות 150,000 258,000 108,000  72.00%
הירשמו לצפייה 519,205 616,282 97,077  18.70%
הירשמו לצפייה 7,780 62,780 55,000  706.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 395,477

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,731
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 395,477
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 812,140
ילין לפידות 728,188
מיטב דש 82,500
הירשמו לצפייה 500
הירשמו לצפייה 462
הירשמו לצפייה 445
שדרגו את המנוי 45
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך
סה"כ 1,696,206
מיטב דש 677,705
מגדל 616,282
הירשמו לצפייה 258,000
הירשמו לצפייה 81,439
הירשמו לצפייה 62,780
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית