תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 7,422 8,097 675  9.09%
מור 13,400 13,950 550  4.10%
הירשמו לצפייה 19,255 19,613 358  1.86%
הירשמו לצפייה 311 323 12  3.86%
הירשמו לצפייה 4,286 4,200 -86  -2.01%
שדרגו את המנוי 53,651 53,391 -260  -0.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,595

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -346

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 2,282,430 2,301,800 19,366  0.85%
אקסלנס 41,685 52,007 10,322  24.76%
הירשמו לצפייה 2,361 3,162 801  33.93%
הירשמו לצפייה 55,542 56,077 535  0.96%
הירשמו לצפייה 42,635 40,065 -2,570  -6.03%
שדרגו את המנוי 106,055 103,045 -3,010  -2.84%
שדרגו את המנוי 24,120 17,484 -6,636  -27.51%
שדרגו את המנוי 1,557,890 1,537,110 -20,778  -1.33%
שדרגו את המנוי 166,579 135,612 -30,967  -18.59%
שדרגו את המנוי 1,032,610 970,995 -61,616  -5.97%
שדרגו את המנוי 92,639 18,403 -74,236  -80.13%
שדרגו את המנוי 545,975 335,614 -210,361  -38.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,024

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -410,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,595
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -346
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,024
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -410,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 237,892 0.00%
ילין לפידות 131,017 < 0.01%
פסגות 53,391 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,613 < 0.01%
הירשמו לצפייה 13,950 < 0.01%
הירשמו לצפייה 8,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,786,235 0.00%
כלל 2,301,800 < 0.01%
מגדל 1,537,110 < 0.01%
הירשמו לצפייה 970,995 < 0.01%
הירשמו לצפייה 335,614 < 0.01%
הירשמו לצפייה 158,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 103,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,162 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית