תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מור 16,400 20,200 3,800  23.17%
מגדל 2,962 6,602 3,640  122.89%
הירשמו לצפייה 19,970 20,699 729  3.65%
הירשמו לצפייה 329 322 -7  -2.13%
הירשמו לצפייה 150 135 -15  -10.00%
שדרגו את המנוי 4,871 4,286 -585  -12.01%
שדרגו את המנוי 59,973 56,937 -3,036  -5.06%
שדרגו את המנוי 26,050 22,840 -3,210  -12.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,853

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 1,979,690 2,282,430 302,740  15.29%
עתודות הוותיקה 46,629 55,542 8,913  19.11%
הירשמו לצפייה 23,660 24,120 460  1.94%
הירשמו לצפייה 45,548 42,635 -2,913  -6.40%
הירשמו לצפייה 1,569,120 1,557,890 -11,228  -0.72%
שדרגו את המנוי 178,405 166,579 -11,826  -6.63%
שדרגו את המנוי 64,543 41,685 -22,858  -35.42%
שדרגו את המנוי 1,076,520 1,032,610 -43,913  -4.08%
שדרגו את המנוי 680,676 545,975 -134,701  -19.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 312,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -227,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 312,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -227,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 268,899 0.00%
ילין לפידות 130,612 < 0.01%
פסגות 56,937 < 0.01%
הירשמו לצפייה 22,840 < 0.01%
הירשמו לצפייה 20,699 < 0.01%
הירשמו לצפייה 20,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,200,971 0.00%
כלל 2,282,430 < 0.01%
מגדל 1,557,890 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,032,610 < 0.01%
הירשמו לצפייה 545,975 < 0.01%
הירשמו לצפייה 166,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,361 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית