תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 832,680 852,080 19,400  2.33%
דולפין 300 1,100 800  266.67%
הירשמו לצפייה 4,171 3,727 -444  -10.64%
הירשמו לצפייה 137,893 109,518 -28,375  -20.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,819

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 626,606 975,000 348,394  55.60%
מגדל 615,268 811,797 196,529  31.94%
הירשמו לצפייה 268,400 307,276 38,876  14.48%
הירשמו לצפייה 123,182 125,152 1,970  1.60%
הירשמו לצפייה 677,091 677,140 49  0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 585,818

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,819
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 585,818
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 989,347 0.00%
ילין לפידות 852,080 < 0.01%
מיטב דש 109,518 < 0.01%
הירשמו לצפייה 19,360 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,727 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,360,404 0.00%
כלל 975,000 < 0.01%
מגדל 811,797 < 0.01%
הירשמו לצפייה 677,140 < 0.01%
הירשמו לצפייה 385,155 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,156 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית