תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אפסילון 16,300 20,400 4,100  25.15%
אקסלנס 16,089 17,772 1,683  10.46%
הירשמו לצפייה 3,000 3,026 26  0.87%
הירשמו לצפייה 479 495 16  3.34%
הירשמו לצפייה 34,898 34,343 -555  -1.59%
שדרגו את המנוי 18,000 16,000 -2,000  -11.11%
שדרגו את המנוי 60,993 54,033 -6,960  -11.41%
שדרגו את המנוי 272,237 187,092 -85,145  -31.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -94,660

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 12,465 584,374 571,909  4,588.12%
כלל 2,495,900 2,784,190 288,290  11.55%
הירשמו לצפייה 408,539 647,873 239,334  58.58%
הירשמו לצפייה 748,113 977,080 228,967  30.61%
הירשמו לצפייה 17,826 29,206 11,380  63.84%
שדרגו את המנוי 61,536 70,061 8,525  13.85%
שדרגו את המנוי 282,950 277,550 -5,400  -1.91%
שדרגו את המנוי 199,614 180,784 -18,830  -9.43%
שדרגו את המנוי 131,266 68,044 -63,222  -48.16%
שדרגו את המנוי 654,952 589,908 -65,044  -9.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,348,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152,496

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -94,660
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,348,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -152,496
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 355,170 0.00%
ילין לפידות 187,092 < 0.01%
מיטב דש 54,033 < 0.01%
הירשמו לצפייה 34,343 < 0.01%
הירשמו לצפייה 20,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 17,772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 495 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,700,252 0.00%
כלל 2,784,190 < 0.01%
מגדל 977,080 < 0.01%
הירשמו לצפייה 647,873 < 0.01%
הירשמו לצפייה 589,908 < 0.01%
הירשמו לצפייה 584,374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 277,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 226,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,597 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית