תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 19,814 20,344 530  2.67%
אי.בי.אי. 310 329 19  6.13%
הירשמו לצפייה 3,357 2,962 -395  -11.77%
הירשמו לצפייה 2,000 1,000 -1,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 12,619 10,043 -2,576  -20.41%
שדרגו את המנוי 41,281 31,740 -9,541  -23.11%
שדרגו את המנוי 88,838 68,092 -20,746  -23.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 549

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,258

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 1,834,000 1,979,690 145,688  7.94%
מגדל 1,458,000 1,569,120 111,116  7.62%
הירשמו לצפייה 1,005,840 1,076,520 70,683  7.03%
הירשמו לצפייה 19,406 56,406 37,000  190.66%
הירשמו לצפייה 42,318 46,629 4,311  10.19%
שדרגו את המנוי 42,816 45,548 2,732  6.38%
שדרגו את המנוי 105,055 106,055 1,000  0.95%
שדרגו את המנוי 158,513 158,455 -58  -0.04%
שדרגו את המנוי 65,016 64,543 -473  -0.73%
שדרגו את המנוי 40,639 35,589 -5,050  -12.43%
שדרגו את המנוי 187,687 178,405 -9,282  -4.95%
שדרגו את המנוי 830,897 680,676 -150,221  -18.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 372,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -165,084

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 549
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,258
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 372,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -165,084
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 289,447 0.00%
ילין לפידות 135,892 < 0.01%
פסגות 68,092 < 0.01%
הירשמו לצפייה 31,740 < 0.01%
הירשמו לצפייה 20,344 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 329 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,116,296 0.00%
כלל 1,979,690 < 0.01%
מגדל 1,569,120 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,076,520 < 0.01%
הירשמו לצפייה 680,676 < 0.01%
הירשמו לצפייה 178,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 158,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,361 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית