תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אקסלנס 3,046 3,401 355  11.65%
אי.בי.אי. 649 584 -65  -10.02%
הירשמו לצפייה 161,760 144,600 -17,160  -10.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,225

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 626,606 975,000 348,394  55.60%
מגדל 615,268 811,797 196,529  31.94%
הירשמו לצפייה 268,400 307,276 38,876  14.48%
הירשמו לצפייה 123,182 125,152 1,970  1.60%
הירשמו לצפייה 677,091 677,140 49  0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 585,818

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 585,818
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 988,425 0.00%
ילין לפידות 832,680 < 0.01%
מיטב דש 144,600 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,100 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,401 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,360,404 0.00%
כלל 975,000 < 0.01%
מגדל 811,797 < 0.01%
הירשמו לצפייה 677,140 < 0.01%
הירשמו לצפייה 385,155 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,156 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית