תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 54,033 64,133 10,100  18.69%
פסגות 34,343 37,743 3,400  9.90%
הירשמו לצפייה 4,928 6,588 1,660  33.69%
הירשמו לצפייה 17,772 18,376 604  3.40%
הירשמו לצפייה 495 479 -16  -3.23%
שדרגו את המנוי 20,400 20,320 -80  -0.39%
שדרגו את המנוי 187,092 179,492 -7,600  -4.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,764

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,696

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 12,465 584,374 571,909  4,588.12%
כלל 2,495,900 2,784,190 288,290  11.55%
הירשמו לצפייה 408,539 647,873 239,334  58.58%
הירשמו לצפייה 748,113 977,080 228,967  30.61%
הירשמו לצפייה 17,826 29,206 11,380  63.84%
שדרגו את המנוי 61,536 70,061 8,525  13.85%
שדרגו את המנוי 282,950 277,550 -5,400  -1.91%
שדרגו את המנוי 199,614 180,784 -18,830  -9.43%
שדרגו את המנוי 131,266 68,044 -63,222  -48.16%
שדרגו את המנוי 654,952 589,908 -65,044  -9.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,348,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152,496

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,764
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,696
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,348,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -152,496
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 363,238 0.00%
ילין לפידות 179,492 < 0.01%
מיטב דש 64,133 < 0.01%
הירשמו לצפייה 37,743 < 0.01%
הירשמו לצפייה 20,320 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 479 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,700,252 0.00%
כלל 2,784,190 < 0.01%
מגדל 977,080 < 0.01%
הירשמו לצפייה 647,873 < 0.01%
הירשמו לצפייה 589,908 < 0.01%
הירשמו לצפייה 584,374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 277,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 226,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,044 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,597 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית