תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
ילין לפידות 784,780 824,780 40,000  5.10%
אקסלנס 1,795 33,034 31,239  1,740.33%
הירשמו לצפייה 675 656 -19  -2.81%
הירשמו לצפייה 170,260 162,160 -8,100  -4.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,239

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,119

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 81,439 626,606 545,167  669.42%
הכשרה ביטוח 62,780 123,182 60,402  96.21%
הירשמו לצפייה 258,000 268,400 10,400  4.03%
הירשמו לצפייה 677,705 677,091 -614  -0.09%
הירשמו לצפייה 616,282 615,268 -1,014  -0.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 615,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,628

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,239
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 615,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,628
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,028,990 0.00%
ילין לפידות 824,780 < 0.01%
מיטב דש 162,160 < 0.01%
הירשמו לצפייה 33,034 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,100 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,310,547 0.00%
מיטב דש 677,091 < 0.01%
כלל 626,606 < 0.01%
הירשמו לצפייה 615,268 < 0.01%
הירשמו לצפייה 268,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 123,182 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית