תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אפסילון 29,320 36,820 7,500  25.58%
מגדל 6,588 6,628 40  0.61%
הירשמו לצפייה 3,026 3,052 26  0.86%
הירשמו לצפייה 477 461 -16  -3.35%
הירשמו לצפייה 13,256 12,256 -1,000  -7.54%
שדרגו את המנוי 18,951 14,306 -4,645  -24.51%
שדרגו את המנוי 142,492 124,492 -18,000  -12.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,566

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,661

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 584,374 845,570 261,196  44.70%
הראל 647,873 767,376 119,503  18.45%
הירשמו לצפייה 977,080 1,025,500 48,425  4.96%
הירשמו לצפייה 29,206 35,146 5,940  20.34%
הירשמו לצפייה 589,908 591,469 1,561  0.26%
שדרגו את המנוי 33,000 33,410 410  1.24%
שדרגו את המנוי 180,784 178,589 -2,195  -1.21%
שדרגו את המנוי 70,061 57,493 -12,568  -17.94%
שדרגו את המנוי 277,550 261,655 -15,895  -5.73%
שדרגו את המנוי 68,044 4,827 -63,217  -92.91%
שדרגו את המנוי 2,784,190 2,359,760 -424,431  -15.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 437,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -518,306

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,566
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,661
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 437,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -518,306
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 319,716 0.00%
ילין לפידות 124,492 < 0.01%
מיטב דש 64,133 < 0.01%
הירשמו לצפייה 37,743 < 0.01%
הירשמו לצפייה 36,820 < 0.01%
הירשמו לצפייה 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 461 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,581,128 0.00%
כלל 2,359,760 < 0.01%
מגדל 1,025,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 845,570 < 0.01%
הירשמו לצפייה 767,376 < 0.01%
הירשמו לצפייה 591,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 261,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 226,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,493 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,827 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית