קורנית דיגיטל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
ילין לפידות 967,549 987,549 20,000  2.07%
אקסלנס 3,594 4,117 523  14.55%
הירשמו לצפייה 436 423 -13  -2.98%
הירשמו לצפייה 21,160 8,400 -12,760  -60.30%
הירשמו לצפייה 91,385 36,838 -54,547  -59.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,523

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,320

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 1,303,210 1,729,290 426,086  32.69%
הכשרה ביטוח 235,152 294,751 59,599  25.34%
הירשמו לצפייה 676,989 676,940 -49  -0.01%
הירשמו לצפייה 802,543 785,404 -17,139  -2.14%
הירשמו לצפייה 940,900 813,066 -127,834  -13.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,685

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,022

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,523
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,320
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,685
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,022
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,048,872 0.00%
ילין לפידות 987,549 < 0.01%
מיטב דש 36,838 < 0.01%
הירשמו לצפייה 8,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,634,175 0.00%
כלל 1,729,290 < 0.01%
הפניקס 813,066 < 0.01%
הירשמו לצפייה 785,404 < 0.01%
הירשמו לצפייה 676,940 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 294,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,292 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,156 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית