תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פסגות 64,750 69,750 5,000  7.72%
אקסלנס 7,397 8,650 1,253  16.94%
הירשמו לצפייה 443 465 22  4.97%
הירשמו לצפייה 418,715 403,515 -15,200  -3.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,275

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,200

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 2,023,430 2,472,280 448,851  22.18%
הראל 49,123 410,362 361,239  735.38%
הירשמו לצפייה 61,525 125,025 63,500  103.21%
הירשמו לצפייה 681,838 724,696 42,858  6.29%
הירשמו לצפייה 1,912 16,985 15,073  788.34%
שדרגו את המנוי 6,925 6,965 40  0.58%
שדרגו את המנוי 284,426 173,418 -111,008  -39.03%
שדרגו את המנוי 1,472,290 709,931 -762,359  -51.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 931,561

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -873,367

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,275
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,200
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 931,561
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -873,367
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 565,104 0.00%
ילין לפידות 403,515 < 0.01%
פסגות 69,750 < 0.01%
הירשמו לצפייה 63,733 < 0.01%
הירשמו לצפייה 9,256 < 0.01%
הירשמו לצפייה 8,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 465 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,133,525 0.00%
כלל 2,472,280 < 0.01%
מגדל 724,696 < 0.01%
הירשמו לצפייה 709,931 < 0.01%
הירשמו לצפייה 410,362 < 0.01%
הירשמו לצפייה 282,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 210,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,965 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית