תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 11,557 12,307 750  6.49%
אי.בי.אי. 294 250 -44  -14.97%
הירשמו לצפייה 4,200 1,594 -2,606  -62.05%
הירשמו לצפייה 18,735 15,355 -3,380  -18.04%
הירשמו לצפייה 64,299 53,659 -10,640  -16.55%
שדרגו את המנוי 53,391 35,401 -17,990  -33.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 750

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,660

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 18,403 117,757 99,354  539.88%
הפניקס 135,612 164,248 28,636  21.12%
הירשמו לצפייה 56,406 81,406 25,000  44.32%
הירשמו לצפייה 52,007 64,138 12,131  23.33%
הירשמו לצפייה 3,162 4,884 1,722  54.46%
שדרגו את המנוי 40,065 36,341 -3,724  -9.29%
שדרגו את המנוי 158,455 154,455 -4,000  -2.52%
שדרגו את המנוי 970,995 966,149 -4,846  -0.50%
שדרגו את המנוי 56,077 48,141 -7,936  -14.15%
שדרגו את המנוי 335,614 323,114 -12,500  -3.72%
שדרגו את המנוי 1,537,110 1,502,280 -34,832  -2.27%
שדרגו את המנוי 103,045 41,230 -61,815  -59.99%
שדרגו את המנוי 2,301,800 2,210,100 -91,696  -3.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 166,843

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -221,349

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 750
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,660
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 166,843
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -221,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 259,829 0.00%
ילין לפידות 133,017 < 0.01%
מור 53,659 < 0.01%
הירשמו לצפייה 35,401 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,355 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,594 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,741,921 0.00%
כלל 2,210,100 < 0.01%
מגדל 1,502,280 < 0.01%
הירשמו לצפייה 966,149 < 0.01%
הירשמו לצפייה 323,114 < 0.01%
הירשמו לצפייה 164,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 154,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,782 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית