תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
מיטב דש 59,396 71,756 12,360  20.81%
ילין לפידות 115,307 123,807 8,500  7.37%
הירשמו לצפייה 1,720 3,720 2,000  116.28%
הירשמו לצפייה 50 82 32  64.00%
הירשמו לצפייה 290 276 -14  -4.83%
שדרגו את המנוי 1,110 972 -138  -12.43%
שדרגו את המנוי 14,248 13,668 -580  -4.07%
שדרגו את המנוי 11,114 9,714 -1,400  -12.60%
שדרגו את המנוי 13,884 12,294 -1,590  -11.45%
שדרגו את המנוי 11,983 9,523 -2,460  -20.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,182

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הראל 966,149 967,442 1,293  0.13%
מיטב דש 323,114 323,914 800  0.25%
הירשמו לצפייה 17,484 17,554 70  0.40%
הירשמו לצפייה 36,341 35,294 -1,047  -2.88%
הירשמו לצפייה 48,141 46,289 -1,852  -3.85%
שדרגו את המנוי 64,138 59,721 -4,417  -6.89%
שדרגו את המנוי 164,248 151,150 -13,098  -7.97%
שדרגו את המנוי 154,455 136,600 -17,855  -11.56%
שדרגו את המנוי 117,757 72,504 -45,253  -38.43%
שדרגו את המנוי 2,210,100 2,136,950 -73,148  -3.31%
שדרגו את המנוי 1,502,280 1,376,160 -126,117  -8.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,163

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -282,787

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,182
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,163
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -282,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 247,708 0.00%
ילין לפידות 123,807 < 0.01%
מיטב דש 71,756 < 0.01%
הירשמו לצפייה 13,668 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,294 < 0.01%
הירשמו לצפייה 9,714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,420,062 0.00%
כלל 2,136,950 < 0.01%
מגדל 1,376,160 < 0.01%
הירשמו לצפייה 967,442 < 0.01%
הירשמו לצפייה 323,914 < 0.01%
הירשמו לצפייה 151,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,782 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית