תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קורנית דיגיטל

ענף:
תת-ענף:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 935,040 963,816 28,776  3.08%
אנליסט 20,060 21,160 1,100  5.48%
הירשמו לצפייה 3,423 3,432 9  0.26%
הירשמו לצפייה 488 478 -10  -2.05%
הירשמו לצפייה 110,435 99,335 -11,100  -10.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,885

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,110

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 385,155 940,900 555,745  144.29%
כלל 975,000 1,303,210 328,207  33.66%
הירשמו לצפייה 125,152 235,152 110,000  87.89%
הירשמו לצפייה 677,140 676,989 -151  -0.02%
הירשמו לצפייה 811,797 802,543 -9,254  -1.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 993,952

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,405

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,885
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 993,952
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,092,566 0.00%
ילין לפידות 963,816 < 0.01%
מיטב דש 99,335 < 0.01%
הירשמו לצפייה 21,160 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,432 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,266,070 0.00%
כלל 1,303,210 < 0.01%
הפניקס 940,900 < 0.01%
הירשמו לצפייה 802,543 < 0.01%
הירשמו לצפייה 676,989 < 0.01%
הירשמו לצפייה 307,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235,152 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית