תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מור 28,191,300 31,480,100 3,288,770  11.67%
מגדל 55,287,900 55,860,200 572,304  1.04%
הירשמו לצפייה 101,422,000 101,900,000 478,856  0.47%
הירשמו לצפייה 13,092,700 13,494,700 402,082  3.07%
הירשמו לצפייה 2,175,930 2,263,560 87,630  4.03%
שדרגו את המנוי 34,680,400 34,740,800 60,316  0.17%
שדרגו את המנוי 8,159,520 8,198,970 39,452  0.48%
שדרגו את המנוי 1,351,010 1,385,920 34,917  2.58%
שדרגו את המנוי 1,556,670 1,554,840 -1,822  -0.12%
שדרגו את המנוי 129,590 104,063 -25,527  -19.70%
שדרגו את המנוי 728,333 658,333 -70,000  -9.61%
שדרגו את המנוי 3,310,790 3,201,250 -109,536  -3.31%
שדרגו את המנוי 59,911,900 59,047,300 -864,560  -1.44%
שדרגו את המנוי 36,793,000 35,912,100 -880,920  -2.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,964,327

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,952,365

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 12,683,800 13,065,800 382,023  3.01%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 50,000 100,000 50,000  100.00%
הירשמו לצפייה 1,767,970 1,786,240 18,269  1.03%
הירשמו לצפייה 491,049 496,721 5,672  1.16%
הירשמו לצפייה 208,992 209,992 1,000  0.48%
שדרגו את המנוי 1,765,730 1,765,920 189  0.01%
שדרגו את המנוי 1,178,080 1,178,080 1
שדרגו את המנוי 3,972,890 3,972,890 -3
שדרגו את המנוי 17,985,800 17,976,800 -8,920  -0.05%
שדרגו את המנוי 295,759 231,216 -64,543  -21.82%
שדרגו את המנוי 167,990 17,990 -150,000  -89.29%
שדרגו את המנוי 3,699,830 3,503,410 -196,417  -5.31%
שדרגו את המנוי 6,734,650 6,515,890 -218,762  -3.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 457,154

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -638,645

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,964,327
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,952,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 457,154
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -638,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 387,885,395 43.10%
מיטב דש 101,900,000 11.32%
הראל 59,047,300 6.56%
הירשמו לצפייה 55,860,200 6.21%
הירשמו לצפייה 35,912,100 3.99%
הירשמו לצפייה 34,740,800 3.86%
שדרגו את המנוי 31,480,100 3.50%
שדרגו את המנוי 17,660,900 1.96%
שדרגו את המנוי 15,406,500 1.71%
שדרגו את המנוי 13,494,700 1.50%
שדרגו את המנוי 8,198,970 0.91%
שדרגו את המנוי 3,419,050 0.38%
שדרגו את המנוי 3,201,250 0.36%
שדרגו את המנוי 2,263,560 0.25%
שדרגו את המנוי 1,554,840 0.17%
שדרגו את המנוי 1,385,920 0.15%
שדרגו את המנוי 1,086,340 0.12%
שדרגו את המנוי 658,333 0.07%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 104,063 0.01%
שדרגו את המנוי 68,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 58,834,995 6.54%
מנורה 17,976,800 2.00%
הפניקס 13,065,800 1.45%
הירשמו לצפייה 6,515,890 0.72%
הירשמו לצפייה 3,972,890 0.44%
הירשמו לצפייה 3,503,410 0.39%
שדרגו את המנוי 2,675,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,243,810 0.25%
שדרגו את המנוי 1,786,240 0.20%
שדרגו את המנוי 1,765,920 0.20%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,178,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 496,721 0.06%
שדרגו את המנוי 231,216 0.03%
שדרגו את המנוי 209,992 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית