תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
פסגות 28,408,100 47,129,800 18,721,700  65.90%
מיטב דש 30,559,400 38,103,000 7,543,560  24.69%
הירשמו לצפייה 22,512,200 27,861,400 5,349,220  23.76%
הירשמו לצפייה 37,061,600 42,251,800 5,190,280  14.00%
הירשמו לצפייה 50,207,400 53,930,000 3,722,560  7.41%
שדרגו את המנוי 5,626,720 6,282,010 655,287  11.65%
שדרגו את המנוי 7,022,990 6,252,130 -770,862  -10.98%
שדרגו את המנוי 2,560,160 220,589 -2,339,580  -91.38%
שדרגו את המנוי 17,613,100 14,840,000 -2,773,050  -15.74%
שדרגו את המנוי 6,484,660 3,081,450 -3,403,210  -52.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,182,607

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,286,702

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 250,000 500,000 250,000  100.00%
אקסלנס 1,455,490 1,488,710 33,225  2.28%
הירשמו לצפייה 6,792,660 6,820,860 28,200  0.42%
הירשמו לצפייה 8,875,540 8,877,370 1,826  0.02%
הירשמו לצפייה 1,689,530 1,689,530 -4
שדרגו את המנוי 200,639 198,603 -2,036  -1.01%
שדרגו את המנוי 2,544,340 2,340,390 -203,949  -8.02%
שדרגו את המנוי 536,810 0 -536,810  -100.00%
שדרגו את המנוי 596,270 0 -596,270  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,121,900 496,903 -625,000  -55.71%
שדרגו את המנוי 1,337,500 87,500 -1,250,000  -93.46%
שדרגו את המנוי 1,601,950 0 -1,601,950  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,816,019

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,182,607
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,286,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 313,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,816,019
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 241,609,611 26.85%
מגדל 53,930,000 5.99%
פסגות 47,129,800 5.24%
הירשמו לצפייה 42,251,800 4.69%
הירשמו לצפייה 38,103,000 4.23%
הירשמו לצפייה 27,861,400 3.10%
שדרגו את המנוי 14,840,000 1.65%
שדרגו את המנוי 6,282,010 0.70%
שדרגו את המנוי 6,252,130 0.69%
שדרגו את המנוי 3,081,450 0.34%
שדרגו את המנוי 1,222,680 0.14%
שדרגו את המנוי 309,752 0.03%
שדרגו את המנוי 220,589 0.02%
שדרגו את המנוי 125,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 39,877,118 4.43%
הראל 13,357,200 1.48%
מנורה 8,877,370 0.99%
הירשמו לצפייה 6,820,860 0.76%
הירשמו לצפייה 2,340,390 0.26%
הירשמו לצפייה 1,689,530 0.19%
שדרגו את המנוי 1,566,190 0.17%
שדרגו את המנוי 1,488,710 0.17%
שדרגו את המנוי 1,313,170 0.15%
שדרגו את המנוי 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 496,903 0.06%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 198,603 0.02%
שדרגו את המנוי 87,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית