תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 14,286,300 18,791,100 4,504,840  31.53%
מור 21,116,500 22,839,200 1,722,680  8.16%
הירשמו לצפייה 30,216,800 31,938,700 1,721,890  5.70%
הירשמו לצפייה 31,659,900 32,523,300 863,370  2.73%
הירשמו לצפייה 2,268,950 2,488,440 219,487  9.67%
שדרגו את המנוי 7,575,550 7,566,980 -8,571  -0.11%
שדרגו את המנוי 22,809,000 22,797,000 -11,954  -0.05%
שדרגו את המנוי 152,873 104,450 -48,423  -31.68%
שדרגו את המנוי 776,462 319,753 -456,709  -58.82%
שדרגו את המנוי 4,807,100 3,997,540 -809,557  -16.84%
שדרגו את המנוי 7,702,660 2,955,290 -4,747,360  -61.63%
שדרגו את המנוי 41,666,300 35,962,100 -5,704,280  -13.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,032,267

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,786,854

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 891,209 1,313,170 421,958  47.35%
הפניקס 6,331,240 6,654,050 322,816  5.10%
הירשמו לצפייה 2,344,920 2,549,360 204,440  8.72%
הירשמו לצפייה 3,118,830 3,262,380 143,543  4.60%
הירשמו לצפייה 1,569,540 1,596,710 27,173  1.73%
שדרגו את המנוי 148,036 148,173 137  0.09%
שדרגו את המנוי 10,005 7,504 -2,501  -25.00%
שדרגו את המנוי 245,027 208,171 -36,856  -15.04%
שדרגו את המנוי 8,989,360 8,867,670 -121,689  -1.35%
שדרגו את המנוי 1,192,540 596,269 -596,270  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,120,067

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -757,316

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,032,267
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,786,854
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,120,067
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -757,316
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 187,343,227 20.82%
מיטב דש 35,962,100 4.00%
אנליסט 32,523,300 3.61%
הירשמו לצפייה 31,938,700 3.55%
הירשמו לצפייה 22,839,200 2.54%
הירשמו לצפייה 22,797,000 2.53%
שדרגו את המנוי 18,791,100 2.09%
שדרגו את המנוי 7,566,980 0.84%
שדרגו את המנוי 3,997,540 0.44%
שדרגו את המנוי 3,848,760 0.43%
שדרגו את המנוי 2,955,290 0.33%
שדרגו את המנוי 2,488,440 0.28%
שדרגו את המנוי 422,264 0.05%
שדרגו את המנוי 420,000 0.05%
שדרגו את המנוי 319,753 0.04%
שדרגו את המנוי 175,772 0.02%
שדרגו את המנוי 125,000 0.01%
שדרגו את המנוי 104,450 0.01%
שדרגו את המנוי 46,569 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,009 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 48,944,965 5.44%
הראל 13,376,400 1.49%
מנורה 8,867,670 0.99%
הירשמו לצפייה 6,654,050 0.74%
הירשמו לצפייה 3,262,380 0.36%
הירשמו לצפייה 2,549,360 0.28%
שדרגו את המנוי 2,397,310 0.27%
שדרגו את המנוי 1,986,450 0.22%
שדרגו את המנוי 1,601,950 0.18%
שדרגו את המנוי 1,596,710 0.18%
שדרגו את המנוי 1,337,500 0.15%
שדרגו את המנוי 1,313,170 0.15%
שדרגו את המנוי 1,121,900 0.12%
שדרגו את המנוי 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 596,269 0.07%
שדרגו את המנוי 536,810 0.06%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 208,171 0.02%
שדרגו את המנוי 148,173 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית