תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 108,837,000 136,295,000 27,458,200  25.23%
פסגות 77,740,000 89,608,600 11,868,600  15.27%
הירשמו לצפייה 10,503,500 20,775,900 10,272,500  97.80%
הירשמו לצפייה 52,835,600 61,393,900 8,558,260  16.20%
הירשמו לצפייה 8,833,990 11,980,300 3,146,340  35.62%
שדרגו את המנוי 42,864,700 43,710,600 845,896  1.97%
שדרגו את המנוי 3,118,600 3,581,010 462,409  14.83%
שדרגו את המנוי 998,600 1,389,220 390,624  39.12%
שדרגו את המנוי 14,864,800 15,083,400 218,639  1.47%
שדרגו את המנוי 511,329 642,720 131,391  25.70%
שדרגו את המנוי 9,165,980 9,245,980 80,000  0.87%
שדרגו את המנוי 38,256,500 38,306,500 50,000  0.13%
שדרגו את המנוי 3,300,000 3,225,000 -75,000  -2.27%
שדרגו את המנוי 33,019,300 30,920,700 -2,098,620  -6.36%
שדרגו את המנוי 3,800,000 950,000 -2,850,000  -75.00%
שדרגו את המנוי 48,737,600 45,602,600 -3,135,060  -6.43%
שדרגו את המנוי 94,778,600 68,500,000 -26,278,600  -27.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63,482,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,437,280

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
רום 4,180,000 9,180,000 5,000,000  119.62%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 5,000,000 5,350,000 350,000  7.00%
הירשמו לצפייה 35,176,900 35,260,400 83,460  0.24%
הירשמו לצפייה 1,192,070 1,153,540 -38,522  -3.23%
הירשמו לצפייה 2,763,130 2,707,620 -55,506  -2.01%
שדרגו את המנוי 2,058,630 1,866,120 -192,507  -9.35%
שדרגו את המנוי 3,698,620 3,500,420 -198,205  -5.36%
שדרגו את המנוי 36,660,200 36,443,400 -216,760  -0.59%
שדרגו את המנוי 2,500,000 1,747,050 -752,953  -30.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,433,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,454,453

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 63,482,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,437,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,433,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,454,453
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 584,642,962 48.72%
מיטב דש 136,295,000 11.36%
פסגות 89,608,600 7.47%
הירשמו לצפייה 68,500,000 5.71%
הירשמו לצפייה 61,393,900 5.12%
הירשמו לצפייה 45,602,600 3.80%
שדרגו את המנוי 43,710,600 3.64%
שדרגו את המנוי 38,306,500 3.19%
שדרגו את המנוי 30,920,700 2.58%
שדרגו את המנוי 20,775,900 1.73%
שדרגו את המנוי 15,083,400 1.26%
שדרגו את המנוי 11,980,300 1.00%
שדרגו את המנוי 9,245,980 0.77%
שדרגו את המנוי 3,581,010 0.30%
שדרגו את המנוי 3,225,000 0.27%
שדרגו את המנוי 2,499,400 0.21%
שדרגו את המנוי 1,389,220 0.12%
שדרגו את המנוי 950,000 0.08%
שדרגו את המנוי 642,720 0.05%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 252,750 0.02%
שדרגו את המנוי 235,880 0.02%
שדרגו את המנוי 143,502 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 134,188,616 11.18%
הפניקס 36,443,400 3.04%
מנורה 35,260,400 2.94%
הירשמו לצפייה 9,180,000 0.77%
הירשמו לצפייה 8,724,000 0.73%
הירשמו לצפייה 7,945,790 0.66%
שדרגו את המנוי 5,350,000 0.45%
שדרגו את המנוי 4,822,310 0.40%
שדרגו את המנוי 3,749,950 0.31%
שדרגו את המנוי 3,500,420 0.29%
שדרגו את המנוי 2,707,620 0.23%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,335,000 0.19%
שדרגו את המנוי 1,936,300 0.16%
שדרגו את המנוי 1,866,120 0.16%
שדרגו את המנוי 1,747,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,153,540 0.10%
שדרגו את המנוי 1,022,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.08%
שדרגו את המנוי 917,130 0.08%
שדרגו את המנוי 600,000 0.05%
שדרגו את המנוי 517,955 0.04%
שדרגו את המנוי 402,416 0.03%
שדרגו את המנוי 203,042 0.02%
שדרגו את המנוי 116,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,614 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית