תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 108,472,000 132,604,000 24,132,000  22.25%
מור 47,878,800 49,788,600 1,909,730  3.99%
הירשמו לצפייה 77,608,900 78,440,900 831,944  1.07%
הירשמו לצפייה 32,703,400 33,015,200 311,862  0.95%
הירשמו לצפייה 176,910 269,951 93,041  52.59%
שדרגו את המנוי 229,000 317,714 88,714  38.74%
שדרגו את המנוי 3,095,420 3,142,420 47,000  1.52%
שדרגו את המנוי 7,810,660 7,829,080 18,427  0.24%
שדרגו את המנוי 1,243,120 1,232,620 -10,500  -0.84%
שדרגו את המנוי 11,888,700 11,797,600 -91,100  -0.77%
שדרגו את המנוי 22,565,100 22,461,600 -103,556  -0.46%
שדרגו את המנוי 2,437,500 2,237,500 -200,000  -8.21%
שדרגו את המנוי 31,441,400 31,068,700 -372,672  -1.19%
שדרגו את המנוי 15,785,600 14,572,700 -1,212,850  -7.68%
שדרגו את המנוי 50,536,300 42,430,800 -8,105,480  -16.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,432,718

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,096,158

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 2,500,000 3,365,710 865,709  34.63%
עו"ס 4,614 3,460 -1,154  -25.01%
הירשמו לצפייה 36,242 27,181 -9,061  -25.00%
הירשמו לצפייה 40,000 30,000 -10,000  -25.00%
הירשמו לצפייה 1,022,830 999,966 -22,864  -2.24%
שדרגו את המנוי 106,156 79,617 -26,539  -25.00%
שדרגו את המנוי 116,331 87,248 -29,083  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,153,540 1,107,320 -46,219  -4.01%
שדרגו את המנוי 203,042 152,281 -50,761  -25.00%
שדרגו את המנוי 402,416 301,812 -100,604  -25.00%
שדרגו את המנוי 517,955 388,466 -129,489  -25.00%
שדרגו את המנוי 600,000 450,000 -150,000  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,000,000 750,000 -250,000  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,747,050 1,275,000 -472,047  -27.02%
שדרגו את המנוי 1,936,300 1,452,220 -484,074  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,335,000 1,751,250 -583,750  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,866,120 1,263,040 -603,078  -32.32%
שדרגו את המנוי 2,707,620 2,030,720 -676,906  -25.00%
שדרגו את המנוי 3,500,420 2,627,230 -873,190  -24.95%
שדרגו את המנוי 5,350,000 4,012,500 -1,337,500  -25.00%
שדרגו את המנוי 8,724,000 6,766,240 -1,957,760  -22.44%
שדרגו את המנוי 7,945,790 5,959,340 -1,986,450  -25.00%
שדרגו את המנוי 9,180,000 6,885,000 -2,295,000  -25.00%
שדרגו את המנוי 3,749,950 57,750 -3,692,200  -98.46%
שדרגו את המנוי 35,260,400 26,573,800 -8,686,560  -24.64%
שדרגו את המנוי 36,443,400 26,944,100 -9,499,280  -26.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 865,709

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,973,569

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,432,718
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,096,158
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 865,709
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,973,569
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 462,740,506 38.56%
מיטב דש 132,604,000 11.05%
פסגות 78,440,900 6.54%
הירשמו לצפייה 49,788,600 4.15%
הירשמו לצפייה 42,430,800 3.54%
הירשמו לצפייה 33,015,200 2.75%
שדרגו את המנוי 31,068,700 2.59%
שדרגו את המנוי 28,692,300 2.39%
שדרגו את המנוי 22,461,600 1.87%
שדרגו את המנוי 14,572,700 1.21%
שדרגו את המנוי 11,797,600 0.98%
שדרגו את המנוי 7,829,080 0.65%
שדרגו את המנוי 3,142,420 0.26%
שדרגו את המנוי 2,237,500 0.19%
שדרגו את המנוי 1,874,550 0.16%
שדרגו את המנוי 1,232,620 0.10%
שדרגו את המנוי 514,887 0.04%
שדרגו את המנוי 317,714 0.03%
שדרגו את המנוי 269,951 0.02%
שדרגו את המנוי 225,000 0.02%
שדרגו את המנוי 107,626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,769 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 95,416,251 7.95%
הפניקס 26,944,100 2.25%
מנורה 26,573,800 2.21%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.57%
הירשמו לצפייה 6,766,240 0.56%
הירשמו לצפייה 5,959,340 0.50%
שדרגו את המנוי 4,012,500 0.33%
שדרגו את המנוי 3,365,710 0.28%
שדרגו את המנוי 2,627,230 0.22%
שדרגו את המנוי 2,030,720 0.17%
שדרגו את המנוי 1,751,250 0.15%
שדרגו את המנוי 1,452,220 0.12%
שדרגו את המנוי 1,275,000 0.11%
שדרגו את המנוי 1,263,040 0.11%
שדרגו את המנוי 1,107,320 0.09%
שדרגו את המנוי 999,966 0.08%
שדרגו את המנוי 750,000 0.06%
שדרגו את המנוי 450,000 0.04%
שדרגו את המנוי 388,466 0.03%
שדרגו את המנוי 301,812 0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 0.01%
שדרגו את המנוי 87,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,460 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית