תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 55,759,800 56,635,200 875,376  1.57%
אנליסט 7,572,790 8,072,790 500,000  6.60%
הירשמו לצפייה 28,132,700 28,531,800 399,162  1.42%
הירשמו לצפייה 36,025,600 36,131,500 105,912  0.29%
הירשמו לצפייה 776,579 878,357 101,778  13.11%
שדרגו את המנוי 35,041,900 35,127,900 86,072  0.25%
שדרגו את המנוי 1,200,000 1,202,500 2,500  0.21%
שדרגו את המנוי 1,436,130 1,437,940 1,817  0.13%
שדרגו את המנוי 3,437,010 3,419,050 -17,963  -0.52%
שדרגו את המנוי 45,000 20,000 -25,000  -55.56%
שדרגו את המנוי 165,639 129,590 -36,049  -21.76%
שדרגו את המנוי 3,567,510 3,515,930 -51,580  -1.45%
שדרגו את המנוי 96,851,200 96,719,200 -132,096  -0.14%
שדרגו את המנוי 59,415,000 59,246,300 -168,708  -0.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,072,617

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -431,396

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2,675,000 4,012,500 1,337,500  50.00%
הלמן אלדובי 1,220,300 1,913,290 692,989  56.79%
הירשמו לצפייה 6,830,400 7,060,170 229,766  3.36%
הירשמו לצפייה 12,711,800 12,866,000 154,173  1.21%
הירשמו לצפייה 17,890,200 17,996,500 106,332  0.59%
שדרגו את המנוי 1,756,200 1,764,450 8,247  0.47%
שדרגו את המנוי 200,552 206,025 5,473  2.73%
שדרגו את המנוי 10,898 16,347 5,449  50.00%
שדרגו את המנוי 296,148 295,670 -478  -0.16%
שדרגו את המנוי 532,036 502,333 -29,703  -5.58%
שדרגו את המנוי 58,165 0 -58,165  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,724,870 3,567,590 -157,280  -4.22%
שדרגו את המנוי 1,681,480 1,178,080 -503,400  -29.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,539,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -749,026

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,072,617
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -431,396
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,539,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -749,026
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 379,848,239 42.21%
מיטב דש 96,719,200 10.75%
הראל 59,246,300 6.58%
הירשמו לצפייה 56,635,200 6.29%
הירשמו לצפייה 36,131,500 4.01%
הירשמו לצפייה 35,127,900 3.90%
שדרגו את המנוי 28,531,800 3.17%
שדרגו את המנוי 17,660,900 1.96%
שדרגו את המנוי 15,406,500 1.71%
שדרגו את המנוי 11,972,800 1.33%
שדרגו את המנוי 8,072,790 0.90%
שדרגו את המנוי 3,515,930 0.39%
שדרגו את המנוי 3,419,050 0.38%
שדרגו את המנוי 2,129,420 0.24%
שדרגו את המנוי 1,437,940 0.16%
שדרגו את המנוי 1,202,500 0.13%
שדרגו את המנוי 1,086,340 0.12%
שדרגו את המנוי 878,357 0.10%
שדרגו את המנוי 372,059 0.04%
שדרגו את המנוי 129,590 0.01%
שדרגו את המנוי 68,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 65,319,993 7.26%
מנורה 17,996,500 2.00%
הפניקס 12,866,000 1.43%
הירשמו לצפייה 7,060,170 0.78%
הירשמו לצפייה 4,590,000 0.51%
הירשמו לצפייה 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,972,890 0.44%
שדרגו את המנוי 3,567,590 0.40%
שדרגו את המנוי 2,243,810 0.25%
שדרגו את המנוי 1,913,290 0.21%
שדרגו את המנוי 1,764,450 0.20%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,178,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 502,333 0.06%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 295,670 0.03%
שדרגו את המנוי 206,025 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית