תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מיטב דש 26,283,200 30,867,700 4,584,480  17.44%
אנליסט 30,291,800 34,091,700 3,799,950  12.54%
הירשמו לצפייה 50,039,500 53,229,600 3,190,090  6.38%
הירשמו לצפייה 14,696,600 16,486,400 1,789,740  12.18%
הירשמו לצפייה 235,127 1,222,680 987,549  420.01%
שדרגו את המנוי 22,354,500 22,414,700 60,180  0.27%
שדרגו את המנוי 7,578,360 7,586,480 8,128  0.11%
שדרגו את המנוי 17,876,200 17,646,000 -230,220  -1.29%
שדרגו את המנוי 16,618,000 5,286,810 -11,331,200  -68.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,420,117

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,561,420

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הפניקס 6,654,050 6,792,660 138,604  2.08%
מנורה 8,867,670 8,875,540 7,872  0.09%
הירשמו לצפייה 596,269 596,270 1
הירשמו לצפייה 2,549,360 2,544,340 -5,025  -0.20%
הירשמו לצפייה 208,171 200,639 -7,532  -3.62%
שדרגו את המנוי 13,376,400 13,357,200 -19,200  -0.14%
שדרגו את המנוי 1,596,710 1,566,190 -30,518  -1.91%
שדרגו את המנוי 1,986,450 1,689,530 -296,916  -14.95%
שדרגו את המנוי 2,397,310 805,940 -1,591,370  -66.38%
שדרגו את המנוי 3,262,380 1,455,490 -1,806,890  -55.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 146,477

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,757,451

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,420,117
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,561,420
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 146,477
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,757,451
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 199,466,251 22.16%
מגדל 53,229,600 5.91%
אנליסט 34,091,700 3.79%
הירשמו לצפייה 30,867,700 3.43%
הירשמו לצפייה 22,414,700 2.49%
הירשמו לצפייה 17,646,000 1.96%
שדרגו את המנוי 16,486,400 1.83%
שדרגו את המנוי 7,586,480 0.84%
שדרגו את המנוי 6,484,660 0.72%
שדרגו את המנוי 5,286,810 0.59%
שדרגו את המנוי 3,698,760 0.41%
שדרגו את המנוי 1,222,680 0.14%
שדרגו את המנוי 319,752 0.04%
שדרגו את המנוי 125,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 45,185,821 5.02%
הראל 13,357,200 1.48%
מנורה 8,875,540 0.99%
הירשמו לצפייה 6,792,660 0.75%
הירשמו לצפייה 2,544,340 0.28%
הירשמו לצפייה 1,689,530 0.19%
שדרגו את המנוי 1,601,950 0.18%
שדרגו את המנוי 1,566,190 0.17%
שדרגו את המנוי 1,455,490 0.16%
שדרגו את המנוי 1,337,500 0.15%
שדרגו את המנוי 1,313,170 0.15%
שדרגו את המנוי 1,121,900 0.12%
שדרגו את המנוי 805,940 0.09%
שדרגו את המנוי 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 596,270 0.07%
שדרגו את המנוי 536,810 0.06%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 200,639 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית