תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 88,253,600 103,325,000 15,071,100  17.08%
פסגות 42,963,300 43,187,300 223,912  0.52%
הירשמו לצפייה 228,674 248,474 19,800  8.66%
הירשמו לצפייה 64,900 39,900 -25,000  -38.52%
הירשמו לצפייה 20,779,200 20,713,000 -66,236  -0.32%
שדרגו את המנוי 300,000 155,300 -144,700  -48.23%
שדרגו את המנוי 6,964,270 6,580,500 -383,774  -5.51%
שדרגו את המנוי 8,450,850 7,849,540 -601,308  -7.12%
שדרגו את המנוי 13,526,800 11,196,400 -2,330,450  -17.23%
שדרגו את המנוי 14,639,000 529,770 -14,109,200  -96.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,314,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,660,668

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 4,967,730 7,320,440 2,352,710  47.36%
הכשרה ביטוח 3,682,020 3,682,710 684  0.02%
הירשמו לצפייה 19 20 1  5.26%
הירשמו לצפייה 141,210 131,014 -10,196  -7.22%
הירשמו לצפייה 260,000 160,000 -100,000  -38.46%
שדרגו את המנוי 7,641,070 7,143,540 -497,536  -6.51%
שדרגו את המנוי 10,732,100 8,000,000 -2,732,060  -25.46%
שדרגו את המנוי 4,482,440 1,061,810 -3,420,620  -76.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,353,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,760,412

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,314,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,660,668
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,353,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,760,412
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 234,181,881 50.54%
מגדל 103,325,000 22.30%
פסגות 43,187,300 9.32%
הירשמו לצפייה 20,713,000 4.47%
הירשמו לצפייה 17,807,600 3.84%
הירשמו לצפייה 16,624,500 3.59%
שדרגו את המנוי 11,196,400 2.42%
שדרגו את המנוי 7,849,540 1.69%
שדרגו את המנוי 6,580,500 1.42%
שדרגו את המנוי 3,070,660 0.66%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.22%
שדרגו את המנוי 588,828 0.13%
שדרגו את המנוי 529,770 0.11%
שדרגו את המנוי 509,049 0.11%
שדרגו את המנוי 468,110 0.10%
שדרגו את המנוי 287,950 0.06%
שדרגו את המנוי 248,474 0.05%
שדרגו את המנוי 155,300 0.03%
שדרגו את המנוי 39,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 33,552,921 7.24%
ילין לפידות 8,000,000 1.73%
מור 7,320,440 1.58%
הירשמו לצפייה 7,143,540 1.54%
הירשמו לצפייה 4,712,110 1.02%
הירשמו לצפייה 3,682,710 0.79%
שדרגו את המנוי 1,061,810 0.23%
שדרגו את המנוי 741,277 0.16%
שדרגו את המנוי 600,000 0.13%
שדרגו את המנוי 160,000 0.03%
שדרגו את המנוי 131,014 0.03%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית