תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 33,702,400 40,169,700 6,467,370  19.19%
מור 17,504,500 23,183,900 5,679,420  32.45%
הירשמו לצפייה 18,943,900 23,512,300 4,568,450  24.12%
הירשמו לצפייה 41,006,000 45,557,800 4,551,760  11.10%
הירשמו לצפייה 6,275,640 7,095,980 820,346  13.07%
שדרגו את המנוי 2,227,340 2,383,200 155,858  7.00%
שדרגו את המנוי 1,843,350 1,844,820 1,472  0.08%
שדרגו את המנוי 16,201,900 16,203,200 1,383  0.01%
שדרגו את המנוי 617,134 617,894 760  0.12%
שדרגו את המנוי 36,168,300 36,158,300 -10,064  -0.03%
שדרגו את המנוי 6,840,600 6,600,000 -240,598  -3.52%
שדרגו את המנוי 169,336,000 167,386,000 -1,950,460  -1.15%
שדרגו את המנוי 38,766,900 34,808,400 -3,958,510  -10.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,246,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,159,632

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,945,790 7,945,790 5,000,000  169.73%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 98,624 2,058,630 1,960,010  1,987.35%
הירשמו לצפייה 2,612,510 3,698,620 1,086,110  41.57%
הירשמו לצפייה 1,560,000 2,500,000 940,000  60.26%
הירשמו לצפייה 143,042 203,042 60,000  41.95%
שדרגו את המנוי 2,707,620 2,763,130 55,506  2.05%
שדרגו את המנוי 373,816 402,416 28,600  7.65%
שדרגו את המנוי 1,303,540 1,192,070 -111,472  -8.55%
שדרגו את המנוי 37,182,000 36,660,200 -521,808  -1.40%
שדרגו את המנוי 37,659,400 35,176,900 -2,482,460  -6.59%
שדרגו את המנוי 12,551,000 8,724,000 -3,826,990  -30.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,130,226

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,942,730

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,246,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,159,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,130,226
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,942,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 456,349,910 38.03%
אילים 167,386,000 13.95%
פסגות 45,557,800 3.80%
הירשמו לצפייה 40,892,100 3.41%
הירשמו לצפייה 40,169,700 3.35%
הירשמו לצפייה 36,158,300 3.01%
שדרגו את המנוי 34,808,400 2.90%
שדרגו את המנוי 23,512,300 1.96%
שדרגו את המנוי 23,183,900 1.93%
שדרגו את המנוי 16,203,200 1.35%
שדרגו את המנוי 7,095,980 0.59%
שדרגו את המנוי 6,600,000 0.55%
שדרגו את המנוי 6,512,310 0.54%
שדרגו את המנוי 2,900,000 0.24%
שדרגו את המנוי 2,383,200 0.20%
שדרגו את המנוי 1,844,820 0.15%
שדרגו את המנוי 617,894 0.05%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 143,502 0.01%
שדרגו את המנוי 80,504 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 129,609,616 10.80%
הפניקס 36,660,200 3.06%
מנורה 35,176,900 2.93%
הירשמו לצפייה 8,724,000 0.73%
הירשמו לצפייה 7,945,790 0.66%
הירשמו לצפייה 5,000,000 0.42%
שדרגו את המנוי 4,822,310 0.40%
שדרגו את המנוי 4,180,000 0.35%
שדרגו את המנוי 3,749,950 0.31%
שדרגו את המנוי 3,698,620 0.31%
שדרגו את המנוי 2,763,130 0.23%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,335,000 0.19%
שדרגו את המנוי 2,058,630 0.17%
שדרגו את המנוי 1,936,300 0.16%
שדרגו את המנוי 1,192,070 0.10%
שדרגו את המנוי 1,022,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.08%
שדרגו את המנוי 917,130 0.08%
שדרגו את המנוי 517,955 0.04%
שדרגו את המנוי 402,416 0.03%
שדרגו את המנוי 203,042 0.02%
שדרגו את המנוי 116,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,614 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית