תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 113,737,000 116,870,000 3,132,810  2.75%
פורסט 17,988,800 20,050,300 2,061,510  11.46%
הירשמו לצפייה 3,241,250 4,223,680 982,422  30.31%
הירשמו לצפייה 60,993,400 61,390,800 397,440  0.65%
הירשמו לצפייה 51,397,500 51,694,000 296,540  0.58%
שדרגו את המנוי 3,569,050 3,821,450 252,401  7.07%
שדרגו את המנוי 310,538 427,237 116,699  37.58%
שדרגו את המנוי 75,000 135,000 60,000  80.00%
שדרגו את המנוי 1,489,070 1,534,880 45,812  3.08%
שדרגו את המנוי 68,000 34,000 -34,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,473,530 1,428,880 -44,644  -3.03%
שדרגו את המנוי 8,335,640 8,285,190 -50,452  -0.61%
שדרגו את המנוי 54,963 0 -54,963  -100.00%
שדרגו את המנוי 35,960,400 35,694,500 -265,832  -0.74%
שדרגו את המנוי 35,579,600 35,295,700 -283,908  -0.80%
שדרגו את המנוי 1,086,340 543,170 -543,169  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,423,350 1,971,680 -1,451,680  -42.40%
שדרגו את המנוי 31,519,600 29,653,100 -1,866,560  -5.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,345,634

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,595,208

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 12,683,800 13,065,800 382,023  3.01%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 50,000 100,000 50,000  100.00%
הירשמו לצפייה 1,767,970 1,786,240 18,269  1.03%
הירשמו לצפייה 491,049 496,721 5,672  1.16%
הירשמו לצפייה 208,992 209,992 1,000  0.48%
שדרגו את המנוי 1,765,730 1,765,920 189  0.01%
שדרגו את המנוי 1,178,080 1,178,080 1
שדרגו את המנוי 3,972,890 3,972,890 -3
שדרגו את המנוי 17,985,800 17,976,800 -8,920  -0.05%
שדרגו את המנוי 295,759 231,216 -64,543  -21.82%
שדרגו את המנוי 167,990 17,990 -150,000  -89.29%
שדרגו את המנוי 3,699,830 3,503,410 -196,417  -5.31%
שדרגו את המנוי 6,734,650 6,515,890 -218,762  -3.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 457,154

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -638,645

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,345,634
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,595,208
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 457,154
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -638,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 409,436,123 45.49%
מיטב דש 116,870,000 12.99%
הראל 61,390,800 6.82%
הירשמו לצפייה 51,694,000 5.74%
הירשמו לצפייה 35,694,500 3.97%
הירשמו לצפייה 35,295,700 3.92%
שדרגו את המנוי 29,653,100 3.29%
שדרגו את המנוי 20,050,300 2.23%
שדרגו את המנוי 17,660,900 1.96%
שדרגו את המנוי 15,406,500 1.71%
שדרגו את המנוי 8,285,190 0.92%
שדרגו את המנוי 4,223,680 0.47%
שדרגו את המנוי 3,821,450 0.42%
שדרגו את המנוי 2,263,560 0.25%
שדרגו את המנוי 1,971,680 0.22%
שדרגו את המנוי 1,534,880 0.17%
שדרגו את המנוי 1,428,880 0.16%
שדרגו את המנוי 658,333 0.07%
שדרגו את המנוי 543,170 0.06%
שדרגו את המנוי 427,237 0.05%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 135,000 0.02%
שדרגו את המנוי 104,063 0.01%
שדרגו את המנוי 34,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 58,834,995 6.54%
מנורה 17,976,800 2.00%
הפניקס 13,065,800 1.45%
הירשמו לצפייה 6,515,890 0.72%
הירשמו לצפייה 3,972,890 0.44%
הירשמו לצפייה 3,503,410 0.39%
שדרגו את המנוי 2,675,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,243,810 0.25%
שדרגו את המנוי 1,786,240 0.20%
שדרגו את המנוי 1,765,920 0.20%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,178,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 496,721 0.06%
שדרגו את המנוי 231,216 0.03%
שדרגו את המנוי 209,992 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית