תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
אקסלנס 22,841,900 32,130,800 9,288,860  40.67%
הראל 56,492,000 59,060,700 2,568,750  4.55%
הירשמו לצפייה 5,014,020 6,916,290 1,902,280  37.94%
הירשמו לצפייה 32,799,400 33,741,300 941,962  2.87%
הירשמו לצפייה 52,458,400 53,253,200 794,744  1.52%
שדרגו את המנוי 33,904 113,371 79,467  234.39%
שדרגו את המנוי 667,637 731,673 64,036  9.59%
שדרגו את המנוי 7,678,460 7,616,060 -62,400  -0.81%
שדרגו את המנוי 1,721,750 1,638,170 -83,575  -4.85%
שדרגו את המנוי 146,580 54,963 -91,617  -62.50%
שדרגו את המנוי 1,280,000 1,120,000 -160,000  -12.50%
שדרגו את המנוי 775,584 519,105 -256,479  -33.07%
שדרגו את המנוי 31,622,100 24,722,300 -6,899,800  -21.82%
שדרגו את המנוי 104,133,000 94,951,900 -9,180,590  -8.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,640,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,734,461

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,972,520 3,972,890 2,000,370  101.41%
פסגות 12,000 8,000 -4,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 12,221 8,147 -4,074  -33.34%
הירשמו לצפייה 16,347 10,898 -5,449  -33.33%
הירשמו לצפייה 87,248 58,165 -29,083  -33.33%
שדרגו את המנוי 152,281 101,521 -50,760  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,767,120 1,681,480 -85,640  -4.85%
שדרגו את המנוי 297,069 200,552 -96,517  -32.49%
שדרגו את המנוי 450,000 296,148 -153,852  -34.19%
שדרגו את המנוי 750,000 500,000 -250,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 846,931 532,036 -314,895  -37.18%
שדרגו את המנוי 388,466 0 -388,466  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,610,430 1,073,620 -536,810  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,843,210 1,220,300 -622,912  -33.79%
שדרגו את המנוי 2,639,970 1,756,200 -883,771  -33.48%
שדרגו את המנוי 2,499,880 1,393,050 -1,106,830  -44.28%
שדרגו את המנוי 4,012,500 2,675,000 -1,337,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 5,427,840 3,724,870 -1,702,970  -31.37%
שדרגו את המנוי 6,885,000 4,590,000 -2,295,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 26,920,400 17,890,200 -9,030,190  -33.54%
שדרגו את המנוי 29,398,300 12,711,800 -16,686,500  -56.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,000,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,585,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,640,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,734,461
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,000,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,585,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 355,735,664 39.53%
מיטב דש 94,951,900 10.55%
הראל 59,060,700 6.56%
הירשמו לצפייה 53,253,200 5.92%
הירשמו לצפייה 33,741,300 3.75%
הירשמו לצפייה 32,130,800 3.57%
שדרגו את המנוי 24,722,300 2.75%
שדרגו את המנוי 17,308,000 1.92%
שדרגו את המנוי 15,706,500 1.75%
שדרגו את המנוי 7,616,060 0.85%
שדרגו את המנוי 6,916,290 0.77%
שדרגו את המנוי 2,117,970 0.24%
שדרגו את המנוי 1,638,170 0.18%
שדרגו את המנוי 1,347,080 0.15%
שדרגו את המנוי 1,120,000 0.12%
שדרגו את המנוי 1,030,090 0.11%
שדרגו את המנוי 731,673 0.08%
שדרגו את המנוי 719,931 0.08%
שדרגו את המנוי 519,105 0.06%
שדרגו את המנוי 372,059 0.04%
שדרגו את המנוי 318,669 0.04%
שדרגו את המנוי 150,000 0.02%
שדרגו את המנוי 113,371 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,333 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 61,285,277 6.81%
מנורה 17,890,200 1.99%
הפניקס 12,711,800 1.41%
הירשמו לצפייה 6,830,400 0.76%
הירשמו לצפייה 4,590,000 0.51%
הירשמו לצפייה 3,972,890 0.44%
שדרגו את המנוי 3,724,870 0.41%
שדרגו את המנוי 2,675,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,756,200 0.20%
שדרגו את המנוי 1,681,480 0.19%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,220,300 0.14%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 532,036 0.06%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 296,148 0.03%
שדרגו את המנוי 200,552 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 58,165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית