תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אילים 170,175,000 175,835,000 5,659,580  3.33%
פסגות 32,144,700 37,253,200 5,108,560  15.89%
הירשמו לצפייה 34,876,200 39,643,200 4,766,960  13.67%
הירשמו לצפייה 12,696,400 16,103,600 3,407,230  26.84%
הירשמו לצפייה 33,702,900 36,684,100 2,981,210  8.85%
שדרגו את המנוי 39,489,500 40,492,100 1,002,590  2.54%
שדרגו את המנוי 5,412,140 6,317,410 905,272  16.73%
שדרגו את המנוי 1,533,600 1,960,630 427,029  27.84%
שדרגו את המנוי 5,347,230 5,667,230 320,000  5.98%
שדרגו את המנוי 1,002,830 1,275,880 273,053  27.23%
שדרגו את המנוי 3,281,850 3,390,480 108,625  3.31%
שדרגו את המנוי 622,795 616,345 -6,450  -1.04%
שדרגו את המנוי 6,465,660 5,822,770 -642,892  -9.94%
שדרגו את המנוי 18,061,100 17,247,400 -813,702  -4.51%
שדרגו את המנוי 35,719,800 34,827,200 -892,608  -2.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,960,109

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,355,652

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 5,376,290 12,551,000 7,174,700  133.45%
הפניקס 34,675,700 37,182,000 2,506,320  7.23%
הירשמו לצפייה 2,273,410 2,612,510 339,100  14.92%
הירשמו לצפייה 367,954 373,816 5,862  1.59%
הירשמו לצפייה 1,375,860 1,303,540 -72,319  -5.26%
שדרגו את המנוי 4,101,110 3,749,950 -351,161  -8.56%
שדרגו את המנוי 6,850,950 2,707,620 -4,143,330  -60.48%
שדרגו את המנוי 42,096,000 37,659,400 -4,436,620  -10.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,025,982

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,003,430

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,960,109
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,355,652
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,025,982
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,003,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 424,312,587 35.36%
אילים 175,835,000 14.65%
אלטשולר - שחם 40,492,100 3.37%
הירשמו לצפייה 39,643,200 3.30%
הירשמו לצפייה 37,253,200 3.10%
הירשמו לצפייה 36,684,100 3.06%
שדרגו את המנוי 34,827,200 2.90%
שדרגו את המנוי 17,247,400 1.44%
שדרגו את המנוי 16,103,600 1.34%
שדרגו את המנוי 6,317,410 0.53%
שדרגו את המנוי 5,822,770 0.49%
שדרגו את המנוי 5,667,230 0.47%
שדרגו את המנוי 3,390,480 0.28%
שדרגו את המנוי 1,960,630 0.16%
שדרגו את המנוי 1,275,880 0.11%
שדרגו את המנוי 732,540 0.06%
שדרגו את המנוי 616,345 0.05%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 143,502 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 127,417,546 10.62%
מנורה 37,659,400 3.14%
הפניקס 37,182,000 3.10%
הירשמו לצפייה 12,551,000 1.05%
הירשמו לצפייה 5,000,000 0.42%
הירשמו לצפייה 4,822,310 0.40%
שדרגו את המנוי 4,180,000 0.35%
שדרגו את המנוי 3,749,950 0.31%
שדרגו את המנוי 2,945,790 0.25%
שדרגו את המנוי 2,707,620 0.23%
שדרגו את המנוי 2,612,510 0.22%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,335,000 0.19%
שדרגו את המנוי 1,936,300 0.16%
שדרגו את המנוי 1,560,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,303,540 0.11%
שדרגו את המנוי 1,022,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.08%
שדרגו את המנוי 917,130 0.08%
שדרגו את המנוי 517,955 0.04%
שדרגו את המנוי 373,816 0.03%
שדרגו את המנוי 143,042 0.01%
שדרגו את המנוי 116,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,242 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית