תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פסגות 45,423,200 46,642,800 1,219,600  2.68%
פורסט 18,041,800 19,077,800 1,036,010  5.74%
הירשמו לצפייה 588,828 1,091,010 502,182  85.29%
הירשמו לצפייה 974,273 1,102,220 127,950  13.13%
הירשמו לצפייה 6,461,060 6,531,580 70,519  1.09%
שדרגו את המנוי 509,049 550,295 41,246  8.10%
שדרגו את המנוי 288,550 319,865 31,315  10.85%
שדרגו את המנוי 287,950 126,212 -161,738  -56.17%
שדרגו את המנוי 176,000 10,000 -166,000  -94.32%
שדרגו את המנוי 7,800,220 7,590,220 -210,000  -2.69%
שדרגו את המנוי 20,725,000 20,481,200 -243,796  -1.18%
שדרגו את המנוי 10,973,700 10,690,600 -283,039  -2.58%
שדרגו את המנוי 14,411,800 529,770 -13,882,000  -96.32%
שדרגו את המנוי 108,298,000 77,432,100 -30,865,900  -28.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,028,822

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,812,473

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
ילין לפידות 8,000,000 38,628,000 30,628,000  382.85%
הפניקס 7,143,540 8,084,440 940,900  13.17%
הירשמו לצפייה 3,682,710 3,884,890 202,183  5.49%
הירשמו לצפייה 1,061,810 1,117,220 55,402  5.22%
הירשמו לצפייה 741,277 790,642 49,365  6.66%
שדרגו את המנוי 4,712,110 2,750,940 -1,961,160  -41.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,875,850

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,961,160

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,028,822
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,812,473
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,875,850
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,961,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 213,015,648 45.97%
מגדל 77,432,100 16.71%
פסגות 46,642,800 10.07%
הירשמו לצפייה 20,481,200 4.42%
הירשמו לצפייה 19,077,800 4.12%
הירשמו לצפייה 16,624,500 3.59%
שדרגו את המנוי 10,690,600 2.31%
שדרגו את המנוי 7,590,220 1.64%
שדרגו את המנוי 6,531,580 1.41%
שדרגו את המנוי 3,070,660 0.66%
שדרגו את המנוי 1,102,220 0.24%
שדרגו את המנוי 1,091,010 0.24%
שדרגו את המנוי 550,295 0.12%
שדרגו את המנוי 529,770 0.11%
שדרגו את המנוי 468,110 0.10%
שדרגו את המנוי 407,754 0.09%
שדרגו את המנוי 319,865 0.07%
שדרגו את המנוי 155,300 0.03%
שדרגו את המנוי 126,212 0.03%
שדרגו את המנוי 113,652 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 63,467,606 13.70%
ילין לפידות 38,628,000 8.34%
הפניקס 8,084,440 1.74%
הירשמו לצפייה 7,320,440 1.58%
הירשמו לצפייה 3,884,890 0.84%
הירשמו לצפייה 2,750,940 0.59%
שדרגו את המנוי 1,117,220 0.24%
שדרגו את המנוי 790,642 0.17%
שדרגו את המנוי 600,000 0.13%
שדרגו את המנוי 160,000 0.03%
שדרגו את המנוי 131,014 0.03%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית