תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 47,018,300 53,556,900 6,538,610  13.91%
הראל 57,801,200 61,787,700 3,986,560  6.90%
הירשמו לצפייה 18,767,700 22,067,300 3,299,630  17.58%
הירשמו לצפייה 32,000,400 33,523,600 1,523,230  4.76%
הירשמו לצפייה 9,836,490 10,816,100 979,594  9.96%
שדרגו את המנוי 47,325,900 47,620,000 294,068  0.62%
שדרגו את המנוי 1,934,930 2,034,930 100,000  5.17%
שדרגו את המנוי 8,779,080 8,871,170 92,091  1.05%
שדרגו את המנוי 16,826 49,781 32,955  195.86%
שדרגו את המנוי 158,214 180,000 21,786  13.77%
שדרגו את המנוי 3,386,680 3,400,430 13,751  0.41%
שדרגו את המנוי 1,655,620 1,616,620 -39,000  -2.36%
שדרגו את המנוי 18,029,400 17,961,500 -67,948  -0.38%
שדרגו את המנוי 482,287 414,166 -68,121  -14.12%
שדרגו את המנוי 3,269,940 2,438,530 -831,410  -25.43%
שדרגו את המנוי 179,904,000 178,475,000 -1,429,250  -0.79%
שדרגו את המנוי 66,458,200 53,657,700 -12,800,600  -19.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,882,275

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,236,329

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 26,687,400 26,878,600 191,200  0.72%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 9,000 152,281 143,281  1,592.01%
הירשמו לצפייה 2,628,080 2,630,740 2,653  0.10%
הירשמו לצפייה 3,460 0 -3,460  -100.00%
הירשמו לצפייה 301,812 294,751 -7,061  -2.34%
שדרגו את המנוי 27,181 0 -27,181  -100.00%
שדרגו את המנוי 27,364,900 27,302,300 -62,608  -0.23%
שדרגו את המנוי 1,751,250 1,610,430 -140,819  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,111,720 890,572 -221,146  -19.89%
שדרגו את המנוי 1,052,220 12,221 -1,040,000  -98.84%
שדרגו את המנוי 6,542,020 4,419,160 -2,122,860  -32.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 337,134

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,625,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,882,275
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,236,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 337,134
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,625,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 527,901,257 58.66%
מיטב דש 178,475,000 19.83%
הראל 61,787,700 6.87%
הירשמו לצפייה 53,657,700 5.96%
הירשמו לצפייה 53,556,900 5.95%
הירשמו לצפייה 47,620,000 5.29%
שדרגו את המנוי 33,523,600 3.72%
שדרגו את המנוי 26,559,700 2.95%
שדרגו את המנוי 22,067,300 2.45%
שדרגו את המנוי 17,961,500 2.00%
שדרגו את המנוי 10,816,100 1.20%
שדרגו את המנוי 8,871,170 0.99%
שדרגו את המנוי 3,400,430 0.38%
שדרגו את המנוי 2,438,530 0.27%
שדרגו את המנוי 2,034,930 0.23%
שדרגו את המנוי 1,616,620 0.18%
שדרגו את המנוי 1,545,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.12%
שדרגו את המנוי 414,166 0.05%
שדרגו את המנוי 225,000 0.03%
שדרגו את המנוי 180,000 0.02%
שדרגו את המנוי 49,781 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 86,600,579 9.62%
הפניקס 27,302,300 3.03%
מנורה 26,878,600 2.99%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.77%
הירשמו לצפייה 5,959,340 0.66%
הירשמו לצפייה 4,419,160 0.49%
שדרגו את המנוי 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 2,630,740 0.29%
שדרגו את המנוי 2,042,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,610,430 0.18%
שדרגו את המנוי 1,063,750 0.12%
שדרגו את המנוי 890,572 0.10%
שדרגו את המנוי 767,121 0.09%
שדרגו את המנוי 750,000 0.08%
שדרגו את המנוי 450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 388,466 0.04%
שדרגו את המנוי 294,751 0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית