תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מור 35,935 1,873,230 1,837,290  5,112.83%
הראל 13,758,800 14,658,800 899,911  6.54%
הירשמו לצפייה 17,387,600 17,930,700 543,076  3.12%
הירשמו לצפייה 9,262,400 9,578,190 315,794  3.41%
הירשמו לצפייה 11,614,600 11,707,000 92,453  0.80%
שדרגו את המנוי 100,000 116,308 16,308  16.31%
שדרגו את המנוי 5,448,760 5,463,650 14,890  0.27%
שדרגו את המנוי 15,800,100 15,730,000 -70,106  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,719,722

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,106

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,719,722
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,106
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 98,377,075 65.58%
מגדל 17,930,700 11.95%
אלטשולר - שחם 15,730,000 10.49%
הירשמו לצפייה 14,658,800 9.77%
הירשמו לצפייה 13,767,000 9.18%
הירשמו לצפייה 11,707,000 7.80%
שדרגו את המנוי 9,578,190 6.39%
שדרגו את המנוי 5,463,650 3.64%
שדרגו את המנוי 3,659,910 2.44%
שדרגו את המנוי 2,273,680 1.52%
שדרגו את המנוי 1,873,230 1.25%
שדרגו את המנוי 789,106 0.53%
שדרגו את המנוי 637,936 0.43%
שדרגו את המנוי 191,565 0.13%
שדרגו את המנוי 116,308 0.08%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 10,311,324 6.87%
החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט 4,094,580 2.73%
כלל 1,663,500 1.11%
הירשמו לצפייה 1,399,460 0.93%
הירשמו לצפייה 1,052,970 0.70%
הירשמו לצפייה 412,038 0.27%
שדרגו את המנוי 356,648 0.24%
שדרגו את המנוי 272,422 0.18%
שדרגו את המנוי 216,666 0.14%
שדרגו את המנוי 154,483 0.10%
שדרגו את המנוי 148,000 0.10%
שדרגו את המנוי 136,379 0.09%
שדרגו את המנוי 105,817 0.07%
שדרגו את המנוי 93,762 0.06%
שדרגו את המנוי 76,298 0.05%
שדרגו את המנוי 45,204 0.03%
שדרגו את המנוי 42,493 0.03%
שדרגו את המנוי 40,604 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית