תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
מור 25,557,500 27,121,600 1,564,140  6.12%
מיטב דש 95,053,100 96,117,100 1,063,990  1.12%
הירשמו לצפייה 55,096,500 56,013,000 916,416  1.66%
הירשמו לצפייה 34,933,200 35,163,900 230,740  0.66%
הירשמו לצפייה 9,008,260 9,141,810 133,553  1.48%
שדרגו את המנוי 32,727,100 32,817,400 90,296  0.28%
שדרגו את המנוי 689,130 736,715 47,585  6.91%
שדרגו את המנוי 70,000 68,000 -2,000  -2.86%
שדרגו את המנוי 3,491,670 3,487,910 -3,763  -0.11%
שדרגו את המנוי 1,661,730 1,631,760 -29,973  -1.80%
שדרגו את המנוי 141,214 67,658 -73,556  -52.09%
שדרגו את המנוי 60,657,900 60,581,500 -76,460  -0.13%
שדרגו את המנוי 1,347,080 1,200,000 -147,082  -10.92%
שדרגו את המנוי 1,090,000 55,000 -1,035,000  -94.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,046,720

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,367,834

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 2,675,000 4,012,500 1,337,500  50.00%
הלמן אלדובי 1,220,300 1,913,290 692,989  56.79%
הירשמו לצפייה 6,830,400 7,060,170 229,766  3.36%
הירשמו לצפייה 12,711,800 12,866,000 154,173  1.21%
הירשמו לצפייה 17,890,200 17,996,500 106,332  0.59%
שדרגו את המנוי 1,756,200 1,764,450 8,247  0.47%
שדרגו את המנוי 200,552 206,025 5,473  2.73%
שדרגו את המנוי 10,898 16,347 5,449  50.00%
שדרגו את המנוי 296,148 295,670 -478  -0.16%
שדרגו את המנוי 532,036 502,333 -29,703  -5.58%
שדרגו את המנוי 58,165 0 -58,165  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,724,870 3,567,590 -157,280  -4.22%
שדרגו את המנוי 1,681,480 1,178,080 -503,400  -29.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,539,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -749,026

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,046,720
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,367,834
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,539,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -749,026
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 368,491,067 40.94%
מיטב דש 96,117,100 10.68%
הראל 60,581,500 6.73%
הירשמו לצפייה 56,013,000 6.22%
הירשמו לצפייה 35,163,900 3.91%
הירשמו לצפייה 32,817,400 3.65%
שדרגו את המנוי 27,121,600 3.01%
שדרגו את המנוי 17,308,000 1.92%
שדרגו את המנוי 15,406,500 1.71%
שדרגו את המנוי 9,141,810 1.02%
שדרגו את המנוי 7,579,260 0.84%
שדרגו את המנוי 3,487,910 0.39%
שדרגו את המנוי 2,129,420 0.24%
שדרגו את המנוי 1,631,760 0.18%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,086,340 0.12%
שדרגו את המנוי 736,715 0.08%
שדרגו את המנוי 372,059 0.04%
שדרגו את המנוי 165,639 0.02%
שדרגו את המנוי 150,000 0.02%
שדרגו את המנוי 68,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,333 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 65,319,993 7.26%
מנורה 17,996,500 2.00%
הפניקס 12,866,000 1.43%
הירשמו לצפייה 7,060,170 0.78%
הירשמו לצפייה 4,590,000 0.51%
הירשמו לצפייה 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,972,890 0.44%
שדרגו את המנוי 3,567,590 0.40%
שדרגו את המנוי 2,243,810 0.25%
שדרגו את המנוי 1,913,290 0.21%
שדרגו את המנוי 1,764,450 0.20%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,178,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 502,333 0.06%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 295,670 0.03%
שדרגו את המנוי 206,025 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית