תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
הראל 62,245,700 68,134,600 5,888,930  9.46%
אנליסט 8,911,170 12,411,200 3,500,000  39.28%
הירשמו לצפייה 48,894,600 49,574,700 680,092  1.39%
הירשמו לצפייה 49,781 137,039 87,258  175.28%
הירשמו לצפייה 2,864,100 2,926,370 62,274  2.17%
שדרגו את המנוי 23,559,700 23,559,700 22
שדרגו את המנוי 1,545,130 1,545,130 4
שדרגו את המנוי 33,523,600 33,523,600 -16
שדרגו את המנוי 10,816,100 10,800,500 -15,635  -0.14%
שדרגו את המנוי 1,616,620 1,550,620 -65,996  -4.08%
שדרגו את המנוי 17,938,200 17,812,900 -125,296  -0.70%
שדרגו את המנוי 25,535,200 25,273,100 -262,116  -1.03%
שדרגו את המנוי 414,166 0 -414,166  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,743,970 2,067,810 -676,159  -24.64%
שדרגו את המנוי 2,034,930 1,136,780 -898,155  -44.14%
שדרגו את המנוי 50,529,400 49,377,800 -1,151,570  -2.28%
שדרגו את המנוי 175,508,000 172,353,000 -3,155,470  -1.80%
שדרגו את המנוי 57,030,500 48,557,100 -8,473,410  -14.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,218,580

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,237,989

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 767,121 1,767,120 1,000,000  130.36%
הלמן אלדובי 1,063,750 1,843,210 779,463  73.27%
הירשמו לצפייה 2,042,000 2,499,880 457,885  22.42%
הירשמו לצפייה 26,878,600 26,920,400 41,812  0.16%
הירשמו לצפייה 2,630,740 2,639,970 9,231  0.35%
שדרגו את המנוי 294,751 297,069 2,318  0.79%
שדרגו את המנוי 5,445,120 5,427,840 -17,285  -0.32%
שדרגו את המנוי 890,572 846,931 -43,641  -4.90%
שדרגו את המנוי 29,541,100 29,398,300 -142,802  -0.48%
שדרגו את המנוי 5,959,340 1,972,520 -3,986,820  -66.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,290,709

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,190,548

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,218,580
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,237,989
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,290,709
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,190,548
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 522,436,449 58.05%
מיטב דש 172,353,000 19.15%
הראל 68,134,600 7.57%
הירשמו לצפייה 49,574,700 5.51%
הירשמו לצפייה 49,377,800 5.49%
הירשמו לצפייה 48,557,100 5.40%
שדרגו את המנוי 33,523,600 3.72%
שדרגו את המנוי 25,273,100 2.81%
שדרגו את המנוי 23,559,700 2.62%
שדרגו את המנוי 17,812,900 1.98%
שדרגו את המנוי 12,411,200 1.38%
שדרגו את המנוי 10,800,500 1.20%
שדרגו את המנוי 2,926,370 0.33%
שדרגו את המנוי 2,067,810 0.23%
שדרגו את המנוי 1,550,620 0.17%
שדרגו את המנוי 1,545,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,144,500 0.13%
שדרגו את המנוי 1,136,780 0.13%
שדרגו את המנוי 325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 225,000 0.03%
שדרגו את המנוי 137,039 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 89,114,733 9.90%
הפניקס 29,398,300 3.27%
מנורה 26,920,400 2.99%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.77%
הירשמו לצפייה 5,427,840 0.60%
הירשמו לצפייה 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 2,639,970 0.29%
שדרגו את המנוי 2,499,880 0.28%
שדרגו את המנוי 1,972,520 0.22%
שדרגו את המנוי 1,843,210 0.20%
שדרגו את המנוי 1,767,120 0.20%
שדרגו את המנוי 1,610,430 0.18%
שדרגו את המנוי 1,125,000 0.13%
שדרגו את המנוי 846,931 0.09%
שדרגו את המנוי 750,000 0.08%
שדרגו את המנוי 450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 388,466 0.04%
שדרגו את המנוי 297,069 0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 0.02%
שדרגו את המנוי 87,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית