תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 68,859,300 77,163,400 8,304,120  12.06%
הראל 72,874,100 77,848,800 4,974,780  6.83%
הירשמו לצפייה 25,248,000 28,450,400 3,202,320  12.68%
הירשמו לצפייה 625,000 1,451,670 826,667  132.27%
הירשמו לצפייה 1,550,620 1,955,620 405,000  26.12%
שדרגו את המנוי 96,533 192,418 95,885  99.33%
שדרגו את המנוי 2,741,070 2,633,130 -107,945  -3.94%
שדרגו את המנוי 51,815,400 51,475,300 -340,052  -0.66%
שדרגו את המנוי 1,648,980 976,884 -672,098  -40.76%
שדרגו את המנוי 12,639,000 11,837,200 -801,760  -6.34%
שדרגו את המנוי 47,449,400 46,603,100 -846,288  -1.78%
שדרגו את המנוי 9,959,720 6,643,420 -3,316,300  -33.30%
שדרגו את המנוי 170,812,000 161,757,000 -9,054,400  -5.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,808,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,138,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 767,121 1,767,120 999,999  130.36%
הלמן אלדובי 1,063,750 1,843,210 779,460  73.27%
הירשמו לצפייה 2,042,000 2,499,880 457,880  22.42%
הירשמו לצפייה 26,878,600 26,920,400 41,800  0.16%
הירשמו לצפייה 2,630,740 2,639,970 9,230  0.35%
שדרגו את המנוי 294,751 297,069 2,318  0.79%
שדרגו את המנוי 5,445,120 5,427,840 -17,280  -0.32%
שדרגו את המנוי 890,572 846,931 -43,641  -4.90%
שדרגו את המנוי 29,541,100 29,398,300 -142,800  -0.48%
שדרגו את המנוי 5,959,340 1,972,520 -3,986,820  -66.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,290,687

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,190,541

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,808,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,138,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,290,687
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,190,541
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 533,918,944 59.32%
מיטב דש 161,757,000 17.97%
הראל 77,848,800 8.65%
הירשמו לצפייה 77,163,400 8.57%
הירשמו לצפייה 51,475,300 5.72%
הירשמו לצפייה 46,603,100 5.18%
שדרגו את המנוי 33,523,600 3.72%
שדרגו את המנוי 28,450,400 3.16%
שדרגו את המנוי 23,559,700 2.62%
שדרגו את המנוי 11,837,200 1.32%
שדרגו את המנוי 6,643,420 0.74%
שדרגו את המנוי 3,176,960 0.35%
שדרגו את המנוי 2,633,130 0.29%
שדרגו את המנוי 1,955,620 0.22%
שדרגו את המנוי 1,545,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,451,670 0.16%
שדרגו את המנוי 1,144,500 0.13%
שדרגו את המנוי 976,884 0.11%
שדרגו את המנוי 878,954 0.10%
שדרגו את המנוי 558,089 0.06%
שדרגו את המנוי 318,669 0.04%
שדרגו את המנוי 225,000 0.03%
שדרגו את המנוי 192,418 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 89,114,733 9.90%
הפניקס 29,398,300 3.27%
מנורה 26,920,400 2.99%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.77%
הירשמו לצפייה 5,427,840 0.60%
הירשמו לצפייה 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 2,639,970 0.29%
שדרגו את המנוי 2,499,880 0.28%
שדרגו את המנוי 1,972,520 0.22%
שדרגו את המנוי 1,843,210 0.20%
שדרגו את המנוי 1,767,120 0.20%
שדרגו את המנוי 1,610,430 0.18%
שדרגו את המנוי 1,125,000 0.13%
שדרגו את המנוי 846,931 0.09%
שדרגו את המנוי 750,000 0.08%
שדרגו את המנוי 450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 388,466 0.04%
שדרגו את המנוי 297,069 0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 0.02%
שדרגו את המנוי 87,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית