תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 38,562,700 44,410,000 5,847,360  15.16%
הראל 46,524,700 51,198,700 4,674,010  10.05%
הירשמו לצפייה 12,101,700 15,382,400 3,280,640  27.11%
הירשמו לצפייה 183,333,000 183,789,000 456,528  0.25%
הירשמו לצפייה 1,400,000 1,545,130 145,134  10.37%
שדרגו את המנוי 3,296,670 3,315,470 18,800  0.57%
שדרגו את המנוי 438,448 455,448 17,000  3.88%
שדרגו את המנוי 18,110,900 18,076,000 -34,840  -0.19%
שדרגו את המנוי 8,079,080 7,867,080 -212,000  -2.62%
שדרגו את המנוי 15,619,600 14,339,100 -1,280,500  -8.20%
שדרגו את המנוי 50,581,500 48,698,200 -1,883,300  -3.72%
שדרגו את המנוי 76,370,900 72,665,000 -3,705,840  -4.85%
שדרגו את המנוי 10,734,600 6,057,910 -4,676,660  -43.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,439,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,793,140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 57,750 1,063,750 1,006,000  1,741.99%
הפניקס 26,944,100 27,364,900 420,792  1.56%
הירשמו לצפייה 26,573,800 26,687,400 113,544  0.43%
הירשמו לצפייה 2,030,720 2,042,000 11,277  0.56%
הירשמו לצפייה 2,627,230 2,628,080 858  0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 9,000 -143,281  -94.09%
שדרגו את המנוי 1,263,040 1,111,720 -151,327  -11.98%
שדרגו את המנוי 6,766,240 6,542,020 -224,221  -3.31%
שדרגו את המנוי 999,966 767,121 -232,845  -23.29%
שדרגו את המנוי 1,107,320 858,998 -248,327  -22.43%
שדרגו את המנוי 1,452,220 1,052,220 -400,000  -27.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,552,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,400,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,439,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,793,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,552,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,400,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 496,052,277 55.12%
מיטב דש 183,789,000 20.42%
פסגות 72,665,000 8.07%
הירשמו לצפייה 51,198,700 5.69%
הירשמו לצפייה 48,698,200 5.41%
הירשמו לצפייה 44,410,000 4.93%
שדרגו את המנוי 23,820,000 2.65%
שדרגו את המנוי 18,076,000 2.01%
שדרגו את המנוי 15,382,400 1.71%
שדרגו את המנוי 14,339,100 1.59%
שדרגו את המנוי 7,867,080 0.87%
שדרגו את המנוי 6,057,910 0.67%
שדרגו את המנוי 3,315,470 0.37%
שדרגו את המנוי 1,934,930 0.21%
שדרגו את המנוי 1,545,130 0.17%
שדרגו את המנוי 1,490,620 0.17%
שדרגו את המנוי 482,287 0.05%
שדרגו את המנוי 455,448 0.05%
שדרגו את המנוי 225,000 0.03%
שדרגו את המנוי 147,580 0.02%
שדרגו את המנוי 107,626 0.01%
שדרגו את המנוי 44,796 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 95,467,892 10.61%
הפניקס 27,364,900 3.04%
מנורה 26,687,400 2.97%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.77%
הירשמו לצפייה 6,542,020 0.73%
הירשמו לצפייה 5,959,340 0.66%
שדרגו את המנוי 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,365,710 0.37%
שדרגו את המנוי 2,628,080 0.29%
שדרגו את המנוי 2,042,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,751,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,275,000 0.14%
שדרגו את המנוי 1,111,720 0.12%
שדרגו את המנוי 1,063,750 0.12%
שדרגו את המנוי 1,052,220 0.12%
שדרגו את המנוי 858,998 0.10%
שדרגו את המנוי 767,121 0.09%
שדרגו את המנוי 750,000 0.08%
שדרגו את המנוי 450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 388,466 0.04%
שדרגו את המנוי 301,812 0.03%
שדרגו את המנוי 79,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,460 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית