תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 32,434,300 36,673,900 4,239,580  13.07%
פסגות 77,291,300 79,130,400 1,839,120  2.38%
הירשמו לצפייה 134,389,000 136,070,000 1,681,220  1.25%
הירשמו לצפייה 11,856,700 12,649,000 792,296  6.68%
הירשמו לצפייה 22,299,000 22,471,200 172,150  0.77%
שדרגו את המנוי 3,200,770 3,287,270 86,502  2.70%
שדרגו את המנוי 1,874,550 1,934,930 60,384  3.22%
שדרגו את המנוי 1,241,620 1,284,620 43,000  3.46%
שדרגו את המנוי 33,395,600 32,942,700 -452,906  -1.36%
שדרגו את המנוי 2,087,500 1,450,000 -637,500  -30.54%
שדרגו את המנוי 50,037,000 48,090,000 -1,946,980  -3.89%
שדרגו את המנוי 41,301,300 35,961,800 -5,339,530  -12.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,914,252

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,376,916

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הלמן אלדובי 57,750 1,063,750 1,006,000  1,741.99%
הפניקס 26,944,100 27,364,900 420,792  1.56%
הירשמו לצפייה 26,573,800 26,687,400 113,544  0.43%
הירשמו לצפייה 2,030,720 2,042,000 11,277  0.56%
הירשמו לצפייה 2,627,230 2,628,080 858  0.03%
שדרגו את המנוי 152,281 9,000 -143,281  -94.09%
שדרגו את המנוי 1,263,040 1,111,720 -151,327  -11.98%
שדרגו את המנוי 6,766,240 6,542,020 -224,221  -3.31%
שדרגו את המנוי 999,966 767,121 -232,845  -23.29%
שדרגו את המנוי 1,107,320 858,998 -248,327  -22.43%
שדרגו את המנוי 1,452,220 1,052,220 -400,000  -27.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,552,471

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,400,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,914,252
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,376,916
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,552,471
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,400,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 464,238,216 51.58%
מיטב דש 136,070,000 15.12%
פסגות 79,130,400 8.79%
הירשמו לצפייה 48,090,000 5.34%
הירשמו לצפייה 36,673,900 4.07%
הירשמו לצפייה 35,961,800 4.00%
שדרגו את המנוי 32,942,700 3.66%
שדרגו את המנוי 28,931,400 3.21%
שדרגו את המנוי 22,471,200 2.50%
שדרגו את המנוי 14,174,700 1.57%
שדרגו את המנוי 12,649,000 1.41%
שדרגו את המנוי 7,889,080 0.88%
שדרגו את המנוי 3,287,270 0.37%
שדרגו את המנוי 1,934,930 0.21%
שדרגו את המנוי 1,450,000 0.16%
שדרגו את המנוי 1,284,620 0.14%
שדרגו את המנוי 514,887 0.06%
שדרגו את המנוי 351,714 0.04%
שדרגו את המנוי 225,000 0.03%
שדרגו את המנוי 107,626 0.01%
שדרגו את המנוי 97,989 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 95,467,892 10.61%
הפניקס 27,364,900 3.04%
מנורה 26,687,400 2.97%
הירשמו לצפייה 6,885,000 0.77%
הירשמו לצפייה 6,542,020 0.73%
הירשמו לצפייה 5,959,340 0.66%
שדרגו את המנוי 4,012,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,365,710 0.37%
שדרגו את המנוי 2,628,080 0.29%
שדרגו את המנוי 2,042,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,751,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,275,000 0.14%
שדרגו את המנוי 1,111,720 0.12%
שדרגו את המנוי 1,063,750 0.12%
שדרגו את המנוי 1,052,220 0.12%
שדרגו את המנוי 858,998 0.10%
שדרגו את המנוי 767,121 0.09%
שדרגו את המנוי 750,000 0.08%
שדרגו את המנוי 450,000 0.05%
שדרגו את המנוי 388,466 0.04%
שדרגו את המנוי 301,812 0.03%
שדרגו את המנוי 79,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,460 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית