תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מיטב דש 19,967,900 20,430,800 462,920  2.32%
פסגות 55,299,900 55,697,800 397,952  0.72%
הירשמו לצפייה 8,241,200 8,488,120 246,914  3.00%
הירשמו לצפייה 712,802 732,602 19,800  2.78%
הירשמו לצפייה 795,244 810,000 14,756  1.86%
שדרגו את המנוי 5,689,300 5,684,300 -5,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,670,650 1,643,010 -27,634  -1.65%
שדרגו את המנוי 5,489,040 5,413,790 -75,248  -1.37%
שדרגו את המנוי 5,499,920 5,377,710 -122,203  -2.22%
שדרגו את המנוי 682,019 476,798 -205,221  -30.09%
שדרגו את המנוי 44,591,700 44,338,900 -252,824  -0.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,142,342

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -688,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 131,014 787,211 656,197  500.86%
מגדל 20 13 -7  -35.00%
הירשמו לצפייה 160,000 106,667 -53,333  -33.33%
הירשמו לצפייה 600,000 400,002 -199,998  -33.33%
הירשמו לצפייה 4,695,920 3,798,410 -897,512  -19.11%
שדרגו את המנוי 7,320,440 4,880,320 -2,440,120  -33.33%
שדרגו את המנוי 39,195,700 26,130,600 -13,065,100  -33.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 656,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,656,070

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,142,342
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -688,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 656,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,656,070
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 189,849,449 40.97%
פסגות 55,697,800 12.02%
מגדל 44,338,900 9.57%
הירשמו לצפייה 24,138,700 5.21%
הירשמו לצפייה 20,430,800 4.41%
הירשמו לצפייה 8,488,120 1.83%
שדרגו את המנוי 7,387,860 1.59%
שדרגו את המנוי 5,684,300 1.23%
שדרגו את המנוי 5,413,790 1.17%
שדרגו את המנוי 5,377,710 1.16%
שדרגו את המנוי 3,466,060 0.75%
שדרגו את המנוי 3,304,000 0.71%
שדרגו את המנוי 1,643,010 0.35%
שדרגו את המנוי 1,364,360 0.29%
שדרגו את המנוי 810,000 0.17%
שדרגו את המנוי 732,602 0.16%
שדרגו את המנוי 504,365 0.11%
שדרגו את המנוי 476,798 0.10%
שדרגו את המנוי 312,074 0.07%
שדרגו את המנוי 271,534 0.06%
שדרגו את המנוי 6,666 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 36,103,223 7.79%
ילין לפידות 26,130,600 5.64%
מור 4,880,320 1.05%
הירשמו לצפייה 3,798,410 0.82%
הירשמו לצפייה 787,211 0.17%
הירשמו לצפייה 400,002 0.09%
שדרגו את המנוי 106,667 0.02%
שדרגו את המנוי 13 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית