תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מיטב דש 46,931,500 72,086,900 25,155,400  53.60%
מגדל 36,183,600 41,010,300 4,826,700  13.34%
הירשמו לצפייה 48,170,000 52,706,700 4,536,690  9.42%
הירשמו לצפייה 43,541,000 46,192,200 2,651,250  6.09%
הירשמו לצפייה 6,512,310 7,523,190 1,010,880  15.52%
שדרגו את המנוי 36,285,500 37,048,000 762,576  2.10%
שדרגו את המנוי 7,035,980 7,665,980 630,000  8.95%
שדרגו את המנוי 1,844,820 2,390,310 545,489  29.57%
שדרגו את המנוי 2,950,000 3,291,370 341,369  11.57%
שדרגו את המנוי 2,430,730 2,765,310 334,581  13.76%
שדרגו את המנוי 618,205 869,833 251,628  40.70%
שדרגו את המנוי 221,746 343,847 122,101  55.06%
שדרגו את המנוי 27,384,900 27,457,500 72,652  0.27%
שדרגו את המנוי 16,094,900 16,054,300 -40,597  -0.25%
שדרגו את המנוי 158,906,000 133,895,000 -25,011,000  -15.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,241,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,051,597

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,945,790 7,945,790 5,000,000  169.73%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 98,624 2,058,630 1,960,010  1,987.35%
הירשמו לצפייה 2,612,510 3,698,620 1,086,110  41.57%
הירשמו לצפייה 1,560,000 2,500,000 940,000  60.26%
הירשמו לצפייה 143,042 203,042 60,000  41.95%
שדרגו את המנוי 2,707,620 2,763,130 55,506  2.05%
שדרגו את המנוי 373,816 402,416 28,600  7.65%
שדרגו את המנוי 1,303,540 1,192,070 -111,472  -8.55%
שדרגו את המנוי 37,182,000 36,660,200 -521,808  -1.40%
שדרגו את המנוי 37,659,400 35,176,900 -2,482,460  -6.59%
שדרגו את המנוי 12,551,000 8,724,000 -3,826,990  -30.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,130,226

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,942,730

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,241,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,051,597
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,130,226
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,942,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 501,461,141 41.79%
אילים 133,895,000 11.16%
מיטב דש 72,086,900 6.01%
הירשמו לצפייה 52,706,700 4.39%
הירשמו לצפייה 46,192,200 3.85%
הירשמו לצפייה 41,092,100 3.42%
שדרגו את המנוי 41,010,300 3.42%
שדרגו את המנוי 37,048,000 3.09%
שדרגו את המנוי 27,457,500 2.29%
שדרגו את המנוי 16,054,300 1.34%
שדרגו את המנוי 8,113,470 0.68%
שדרגו את המנוי 7,665,980 0.64%
שדרגו את המנוי 7,523,190 0.63%
שדרגו את המנוי 3,291,370 0.27%
שדרגו את המנוי 2,765,310 0.23%
שדרגו את המנוי 2,390,310 0.20%
שדרגו את המנוי 869,833 0.07%
שדרגו את המנוי 511,329 0.04%
שדרגו את המנוי 343,847 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 143,502 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 129,609,616 10.80%
הפניקס 36,660,200 3.06%
מנורה 35,176,900 2.93%
הירשמו לצפייה 8,724,000 0.73%
הירשמו לצפייה 7,945,790 0.66%
הירשמו לצפייה 5,000,000 0.42%
שדרגו את המנוי 4,822,310 0.40%
שדרגו את המנוי 4,180,000 0.35%
שדרגו את המנוי 3,749,950 0.31%
שדרגו את המנוי 3,698,620 0.31%
שדרגו את המנוי 2,763,130 0.23%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.21%
שדרגו את המנוי 2,335,000 0.19%
שדרגו את המנוי 2,058,630 0.17%
שדרגו את המנוי 1,936,300 0.16%
שדרגו את המנוי 1,192,070 0.10%
שדרגו את המנוי 1,022,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.08%
שדרגו את המנוי 917,130 0.08%
שדרגו את המנוי 517,955 0.04%
שדרגו את המנוי 402,416 0.03%
שדרגו את המנוי 203,042 0.02%
שדרגו את המנוי 116,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,614 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית