תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 34,111,900 44,194,300 10,082,400  29.56%
פסגות 3,307,470 9,864,370 6,556,900  198.25%
הירשמו לצפייה 18,972,300 19,041,600 69,306  0.37%
הירשמו לצפייה 222,264 235,127 12,863  5.79%
הירשמו לצפייה 7,538,870 7,548,360 9,489  0.13%
שדרגו את המנוי 319,753 319,752 -1
שדרגו את המנוי 3,848,760 3,698,760 -150,000  -3.90%
שדרגו את המנוי 24,373,600 23,307,600 -1,065,990  -4.37%
שדרגו את המנוי 21,111,000 19,618,500 -1,492,490  -7.07%
שדרגו את המנוי 34,464,600 32,726,800 -1,737,840  -5.04%
שדרגו את המנוי 2,955,290 0 -2,955,290  -100.00%
שדרגו את המנוי 33,688,500 27,176,000 -6,512,450  -19.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,730,958

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,914,061

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 891,209 1,313,170 421,958  47.35%
הפניקס 6,331,240 6,654,050 322,816  5.10%
הירשמו לצפייה 2,344,920 2,549,360 204,440  8.72%
הירשמו לצפייה 3,118,830 3,262,380 143,543  4.60%
הירשמו לצפייה 1,569,540 1,596,710 27,173  1.73%
שדרגו את המנוי 148,036 148,173 137  0.09%
שדרגו את המנוי 10,005 7,504 -2,501  -25.00%
שדרגו את המנוי 245,027 208,171 -36,856  -15.04%
שדרגו את המנוי 8,989,360 8,867,670 -121,689  -1.35%
שדרגו את המנוי 1,192,540 596,269 -596,270  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,120,067

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -757,316

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,730,958
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,914,061
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,120,067
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -757,316
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 194,781,838 21.64%
מגדל 44,194,300 4.91%
אנליסט 32,726,800 3.64%
הירשמו לצפייה 27,176,000 3.02%
הירשמו לצפייה 23,307,600 2.59%
הירשמו לצפייה 19,618,500 2.18%
שדרגו את המנוי 19,041,600 2.12%
שדרגו את המנוי 9,864,370 1.10%
שדרגו את המנוי 7,548,360 0.84%
שדרגו את המנוי 6,484,660 0.72%
שדרגו את המנוי 3,698,760 0.41%
שדרגו את המנוי 420,000 0.05%
שדרגו את המנוי 319,752 0.04%
שדרגו את המנוי 235,127 0.03%
שדרגו את המנוי 125,000 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 48,944,965 5.44%
הראל 13,376,400 1.49%
מנורה 8,867,670 0.99%
הירשמו לצפייה 6,654,050 0.74%
הירשמו לצפייה 3,262,380 0.36%
הירשמו לצפייה 2,549,360 0.28%
שדרגו את המנוי 2,397,310 0.27%
שדרגו את המנוי 1,986,450 0.22%
שדרגו את המנוי 1,601,950 0.18%
שדרגו את המנוי 1,596,710 0.18%
שדרגו את המנוי 1,337,500 0.15%
שדרגו את המנוי 1,313,170 0.15%
שדרגו את המנוי 1,121,900 0.12%
שדרגו את המנוי 696,523 0.08%
שדרגו את המנוי 596,269 0.07%
שדרגו את המנוי 536,810 0.06%
שדרגו את המנוי 373,143 0.04%
שדרגו את המנוי 250,000 0.03%
שדרגו את המנוי 208,171 0.02%
שדרגו את המנוי 148,173 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,449 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית