תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

התעשיה האוירית לישראל

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 59,790,200 60,241,300 451,092  0.75%
אי.בי.אי. 1,423,220 1,530,740 107,529  7.55%
הירשמו לצפייה 36,564,700 36,644,900 80,168  0.22%
הירשמו לצפייה 2,156,530 2,175,930 19,400  0.90%
הירשמו לצפייה 718,333 728,333 10,000  1.39%
שדרגו את המנוי 28,612,100 28,617,200 5,100  0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 10,000 -10,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,124,350 1,091,860 -32,486  -2.89%
שדרגו את המנוי 8,260,230 8,174,960 -85,266  -1.03%
שדרגו את המנוי 54,939,800 54,742,000 -197,804  -0.36%
שדרגו את המנוי 35,192,100 34,552,700 -639,396  -1.82%
שדרגו את המנוי 101,996,000 101,237,000 -759,520  -0.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 673,289

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,724,472

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אנליסט 206,025 208,992 2,967  1.44%
הכשרה ביטוח 1,764,450 1,765,730 1,280  0.07%
הירשמו לצפייה 295,670 295,759 89  0.03%
הירשמו לצפייה 1,178,080 1,178,080 -1
הירשמו לצפייה 16,347 10,898 -5,449  -33.33%
שדרגו את המנוי 17,996,500 17,985,800 -10,772  -0.06%
שדרגו את המנוי 502,333 491,049 -11,284  -2.25%
שדרגו את המנוי 1,913,290 1,767,970 -145,315  -7.60%
שדרגו את המנוי 12,866,000 12,683,800 -182,185  -1.42%
שדרגו את המנוי 7,060,170 6,734,650 -325,516  -4.61%
שדרגו את המנוי 4,590,000 3,699,830 -890,173  -19.39%
שדרגו את המנוי 4,012,500 2,675,000 -1,337,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 3,567,590 167,990 -3,399,600  -95.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,336

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,307,795

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 673,289
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,724,472
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,336
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,307,795
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 384,510,096 42.72%
מיטב דש 101,237,000 11.25%
הראל 60,241,300 6.69%
הירשמו לצפייה 54,742,000 6.08%
הירשמו לצפייה 36,644,900 4.07%
הירשמו לצפייה 34,552,700 3.84%
שדרגו את המנוי 28,617,200 3.18%
שדרגו את המנוי 17,660,900 1.96%
שדרגו את המנוי 15,406,500 1.71%
שדרגו את המנוי 13,092,700 1.45%
שדרגו את המנוי 8,174,960 0.91%
שדרגו את המנוי 3,515,930 0.39%
שדרגו את המנוי 3,419,050 0.38%
שדרגו את המנוי 2,175,930 0.24%
שדרגו את המנוי 1,530,740 0.17%
שדרגו את המנוי 1,091,860 0.12%
שדרגו את המנוי 1,086,340 0.12%
שדרגו את המנוי 728,333 0.08%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 129,590 0.01%
שדרגו את המנוי 68,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,963 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 59,016,586 6.56%
מנורה 17,985,800 2.00%
הפניקס 12,683,800 1.41%
הירשמו לצפייה 6,734,650 0.75%
הירשמו לצפייה 3,972,890 0.44%
הירשמו לצפייה 3,699,830 0.41%
שדרגו את המנוי 2,675,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,243,810 0.25%
שדרגו את המנוי 1,767,970 0.20%
שדרגו את המנוי 1,765,730 0.20%
שדרגו את המנוי 1,393,050 0.15%
שדרגו את המנוי 1,178,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,073,620 0.12%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 491,049 0.05%
שדרגו את המנוי 295,759 0.03%
שדרגו את המנוי 208,992 0.02%
שדרגו את המנוי 167,990 0.02%
שדרגו את המנוי 101,521 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית