תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

לאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.leumi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אפסילון 192,472 248,524 56,052  29.12%
אלפי בנדק 6,742 33,124 26,382  391.31%
הירשמו לצפייה 1 17,395 17,394  1,739,400.00%
הירשמו לצפייה 98,750 109,681 10,931  11.07%
הירשמו לצפייה 14,400 18,000 3,600  25.00%
שדרגו את המנוי 24,120 27,540 3,420  14.18%
שדרגו את המנוי 21,851 23,487 1,636  7.49%
שדרגו את המנוי 202,978 204,223 1,245  0.61%
שדרגו את המנוי 4,300 5,500 1,200  27.91%
שדרגו את המנוי 10 962 952  9,520.00%
שדרגו את המנוי 3,042 3,111 69  2.27%
שדרגו את המנוי 936 432 -504  -53.85%
שדרגו את המנוי 30,869 30,035 -834  -2.70%
שדרגו את המנוי 20,343 16,835 -3,508  -17.24%
שדרגו את המנוי 57,815 54,262 -3,553  -6.15%
שדרגו את המנוי 31,500 26,588 -4,912  -15.59%
שדרגו את המנוי 27,120 19,650 -7,470  -27.54%
שדרגו את המנוי 10,003 610 -9,393  -93.90%
שדרגו את המנוי 233,271 206,943 -26,328  -11.29%
שדרגו את המנוי 210,635 184,050 -26,585  -12.62%
שדרגו את המנוי 225,000 195,000 -30,000  -13.33%
שדרגו את המנוי 55,260 17,947 -37,313  -67.52%
שדרגו את המנוי 54,708 17,200 -37,508  -68.56%
שדרגו את המנוי 935,652 865,672 -69,980  -7.48%
שדרגו את המנוי 6,175,840 6,097,590 -78,248  -1.27%
שדרגו את המנוי 263,682 146,774 -116,908  -44.34%
שדרגו את המנוי 1,306,770 1,136,560 -170,207  -13.03%
שדרגו את המנוי 1,197,010 1,015,360 -181,655  -15.18%
שדרגו את המנוי 3,158,010 2,891,290 -266,719  -8.45%
שדרגו את המנוי 1,472,370 1,148,830 -323,539  -21.97%
שדרגו את המנוי 4,070,380 3,656,100 -414,285  -10.18%
שדרגו את המנוי 1,711,090 1,236,100 -474,987  -27.76%
שדרגו את המנוי 3,431,060 2,522,270 -908,789  -26.49%
שדרגו את המנוי 7,430,950 5,915,770 -1,515,180  -20.39%
שדרגו את המנוי 4,197,260 1,660,480 -2,536,780  -60.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 122,881

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,245,185

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 44,131,500 46,023,600 1,892,080  4.29%
עמיתים 18,957,400 19,729,800 772,408  4.07%
הירשמו לצפייה 7,295,170 7,826,530 531,362  7.28%
הירשמו לצפייה 35,344,000 35,862,500 518,516  1.47%
הירשמו לצפייה 18,567,100 19,062,800 495,652  2.67%
שדרגו את המנוי 12,015,000 12,471,900 456,877  3.80%
שדרגו את המנוי 27,723,100 28,153,200 430,136  1.55%
שדרגו את המנוי 1,764,050 1,924,560 160,515  9.10%
שדרגו את המנוי 6,600 110,000 103,400  1,566.67%
שדרגו את המנוי 68,669,000 68,727,300 58,296  0.08%
שדרגו את המנוי 5,814,070 5,866,690 52,620  0.91%
שדרגו את המנוי 1,993,340 2,045,050 51,706  2.59%
שדרגו את המנוי 3,081,750 3,124,440 42,681  1.39%
שדרגו את המנוי 437,769 478,609 40,840  9.33%
שדרגו את המנוי 66,662,000 66,685,400 23,400  0.04%
שדרגו את המנוי 331,502 351,935 20,433  6.16%
שדרגו את המנוי 419,133 436,209 17,076  4.07%
שדרגו את המנוי 626,763 638,952 12,189  1.94%
שדרגו את המנוי 171,808 179,856 8,048  4.68%
שדרגו את המנוי 1,055,400 1,062,540 7,131  0.68%
שדרגו את המנוי 32,596 35,705 3,109  9.54%
שדרגו את המנוי 140,285 143,112 2,827  2.02%
שדרגו את המנוי 903,506 901,976 -1,530  -0.17%
שדרגו את המנוי 339,486 332,237 -7,249  -2.14%
שדרגו את המנוי 215,288 205,751 -9,537  -4.43%
שדרגו את המנוי 144,839 134,143 -10,696  -7.38%
שדרגו את המנוי 914,239 901,919 -12,320  -1.35%
שדרגו את המנוי 447,984 430,615 -17,369  -3.88%
שדרגו את המנוי 133,789 110,196 -23,593  -17.63%
שדרגו את המנוי 1,196,320 1,160,530 -35,785  -2.99%
שדרגו את המנוי 494,957 456,403 -38,554  -7.79%
שדרגו את המנוי 282,448 241,400 -41,048  -14.53%
שדרגו את המנוי 339,540 292,190 -47,350  -13.95%
שדרגו את המנוי 1,046,090 985,954 -60,134  -5.75%
שדרגו את המנוי 433,900 373,600 -60,300  -13.90%
שדרגו את המנוי 1,094,610 1,032,510 -62,107  -5.67%
שדרגו את המנוי 1,029,200 953,403 -75,799  -7.36%
שדרגו את המנוי 564,136 487,579 -76,557  -13.57%
שדרגו את המנוי 747,786 665,381 -82,405  -11.02%
שדרגו את המנוי 1,218,240 1,130,330 -87,905  -7.22%
שדרגו את המנוי 1,525,380 1,423,970 -101,408  -6.65%
שדרגו את המנוי 1,237,450 1,135,150 -102,300  -8.27%
שדרגו את המנוי 1,120,660 957,412 -163,250  -14.57%
שדרגו את המנוי 10,390,400 10,064,100 -326,273  -3.14%
שדרגו את המנוי 1,450,820 1,094,940 -355,883  -24.53%
שדרגו את המנוי 73,610,700 73,190,700 -420,000  -0.57%
שדרגו את המנוי 56,744,600 54,023,600 -2,721,000  -4.80%
שדרגו את המנוי 11,365,700 3,404,860 -7,960,870  -70.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,701,302

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,901,222

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 122,881
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,245,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,701,302
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,901,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,239,112 2.01%
ילין לפידות 6,097,590 0.41%
אלטשולר - שחם 5,915,770 0.39%
הירשמו לצפייה 3,656,100 0.24%
הירשמו לצפייה 2,891,290 0.19%
הירשמו לצפייה 2,522,270 0.17%
שדרגו את המנוי 1,660,480 0.11%
שדרגו את המנוי 1,236,100 0.08%
שדרגו את המנוי 1,148,830 0.08%
שדרגו את המנוי 1,136,560 0.08%
שדרגו את המנוי 1,015,360 0.07%
שדרגו את המנוי 865,672 0.06%
שדרגו את המנוי 416,790 0.03%
שדרגו את המנוי 248,524 0.02%
שדרגו את המנוי 206,943 0.01%
שדרגו את המנוי 204,223 0.01%
שדרגו את המנוי 195,000 0.01%
שדרגו את המנוי 184,050 0.01%
שדרגו את המנוי 146,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,681 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 477,383,961 31.75%
אלטשולר - שחם 73,190,700 4.87%
מנורה 68,727,300 4.57%
הירשמו לצפייה 66,685,400 4.43%
הירשמו לצפייה 54,023,600 3.59%
הירשמו לצפייה 46,023,600 3.06%
שדרגו את המנוי 35,862,500 2.38%
שדרגו את המנוי 28,153,200 1.87%
שדרגו את המנוי 19,729,800 1.31%
שדרגו את המנוי 19,062,800 1.27%
שדרגו את המנוי 12,471,900 0.83%
שדרגו את המנוי 10,064,100 0.67%
שדרגו את המנוי 7,826,530 0.52%
שדרגו את המנוי 5,866,690 0.39%
שדרגו את המנוי 3,404,860 0.23%
שדרגו את המנוי 3,124,440 0.21%
שדרגו את המנוי 2,045,050 0.14%
שדרגו את המנוי 1,924,560 0.13%
שדרגו את המנוי 1,423,970 0.09%
שדרגו את המנוי 1,160,530 0.08%
שדרגו את המנוי 1,135,150 0.08%
שדרגו את המנוי 1,130,330 0.08%
שדרגו את המנוי 1,094,940 0.07%
שדרגו את המנוי 1,062,540 0.07%
שדרגו את המנוי 1,032,510 0.07%
שדרגו את המנוי 985,954 0.07%
שדרגו את המנוי 957,412 0.06%
שדרגו את המנוי 953,403 0.06%
שדרגו את המנוי 901,976 0.06%
שדרגו את המנוי 901,919 0.06%
שדרגו את המנוי 665,381 0.04%
שדרגו את המנוי 638,952 0.04%
שדרגו את המנוי 487,579 0.03%
שדרגו את המנוי 478,609 0.03%
שדרגו את המנוי 456,403 0.03%
שדרגו את המנוי 436,209 0.03%
שדרגו את המנוי 430,615 0.03%
שדרגו את המנוי 373,600 0.02%
שדרגו את המנוי 351,935 0.02%
שדרגו את המנוי 332,237 0.02%
שדרגו את המנוי 292,190 0.02%
שדרגו את המנוי 241,400 0.02%
שדרגו את המנוי 205,751 0.01%
שדרגו את המנוי 179,856 0.01%
שדרגו את המנוי 143,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 134,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,705 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח הבוקר לאומי פרטנרס, החברה-הבת של הבנק, מכרה לאחרונה מניות מובילאיי בהיקף של כ-310 מיליון שקל. בגין מכירה זו, הבנק צפוי לרשום בדו"חות הכספיים של הרבעון הראשון של 2015 רווח (לפני מס) של כ-290 מיליון שקל. #מכירת_מניות #לאומי_פרטנרס #מובילאיי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי דיווח על תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי אשתקד עמד על 100.4 מיליון שקל, ירידה של 5.7% לעומת 2013; תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בשנת 2014 ב- 16.7% לעומת 21.2% בשנת 2013.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי פרסם הבוקר אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה. לדברי הבנק, עקב ההשלכות החשבונאיות של הסכם השכר שאליו הגיע הבנק עם עובדיו, הפחתה בגין דרישות רגולטוריות ומחיקה של 220 מיליון שקל בגין שווי ההחזקה בחברת קנון הולדינגס, הבנק צפוי לסיים את הרבעון הרביעי ללא רווח. לפיכך, מעריך הבנק בניהולה של רקפת רוסק-עמינח כי יסיים את 2014 עם רווח של 1.6 מיליארד שקל. #אזהרת_רווח #בנקים #רקפת_רוסק_עמינח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דירקטוריון לאומי פנה היום לשופט חאלד כבוב בבקשה לאשר לו את הקמתה של ועדה בלתי תלויה שתבחן האם יש מקום לתביעות כנגד נושאי משרה הקשורים בפעילות הבנק מול לקוחות אמריקאיים. בראש הוועדה יעמוד הנשיא לשעבר של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אורי גורן; תפקידי הוועדה יהיו לבחון ולהמליץ לדירקטוריון על דרך הפעולה הנכונה לבנק, לאור מכלול הנסיבות וההליכים בפרשה זו.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי מכר היום כ-6.9% מהון המניות של חברה לישראל תמורת כ-707 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיק כעת הבנק בניהולה של רקפת רוסק עמינח 11.1% מהון המניות של החברה לישראל. #רקפת_רוסק_עמינח #מכירת_מניות #בנקים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום על הסכם קיבוצי חדש עם עובדיו לשנים 2015-2018. הבנק בוחן את השפעת ההסכם החדש על הרווח לרבעון הרביעי של 2014 והרבעון הראשון של השנה. על פי אומדן ראשוני, הבנק צפוי לרשום ברבעון הרביעי של אשתקד רווח לפני מס של 400 עד 500 מיליון שקל בגין הקטנת ההתחייבויות לעובדים. #הסכם_קיבוצי #בנקים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק לאומי דיווח היום כי הבנק השוויצרי יוליוס בר לא ירכוש את לאומי לוקסמבורג כמתוכן, אך המגעים למכירת לאומי שוויץ ליוליוס בר נמשכים. #בנקים #יוליוס_בר #לאומי_שוויץ #לוקסמבורג #שוויץ
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית