תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 93,062,700 99,416,600 6,353,900  6.83%
הראל 33,746,800 39,244,700 5,497,850  16.29%
הירשמו לצפייה 18,776,000 20,871,100 2,095,140  11.16%
הירשמו לצפייה 6,029,300 6,703,260 673,965  11.18%
הירשמו לצפייה 5,887,410 6,023,460 136,052  2.31%
שדרגו את המנוי 141,022 182,835 41,813  29.65%
שדרגו את המנוי 1,000 31,336 30,336  3,033.60%
שדרגו את המנוי 3,726,040 3,727,040 1,000  0.03%
שדרגו את המנוי 3,506,000 3,419,960 -86,044  -2.45%
שדרגו את המנוי 89,510 0 -89,510  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,806,510 2,352,210 -454,303  -16.19%
שדרגו את המנוי 633,793 118,885 -514,908  -81.24%
שדרגו את המנוי 28,178,100 25,377,200 -2,800,860  -9.94%
שדרגו את המנוי 19,903,300 17,087,700 -2,815,650  -14.15%
שדרגו את המנוי 36,731,100 32,856,800 -3,874,290  -10.55%
שדרגו את המנוי 25,925,500 21,730,600 -4,194,850  -16.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,830,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,830,415

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 5,887,490 13,300,300 7,412,810  125.91%
הכשרה ביטוח 473,148 1,793,650 1,320,510  279.09%
הירשמו לצפייה 116,524,000 116,865,000 340,840  0.29%
הירשמו לצפייה 2,473,510 2,498,450 24,942  1.01%
הירשמו לצפייה 1,055,980 1,055,980 4
שדרגו את המנוי 5,253,420 5,197,660 -55,755  -1.06%
שדרגו את המנוי 574,940 506,300 -68,640  -11.94%
שדרגו את המנוי 2,230,600 1,909,640 -320,959  -14.39%
שדרגו את המנוי 34,486,200 27,755,400 -6,730,820  -19.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,099,106

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,176,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,830,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,830,415
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,099,106
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,176,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 284,837,186 35.40%
מיטב דש 99,416,600 12.36%
הראל 39,244,700 4.88%
הירשמו לצפייה 32,856,800 4.08%
הירשמו לצפייה 25,377,200 3.15%
הירשמו לצפייה 21,730,600 2.70%
שדרגו את המנוי 20,871,100 2.59%
שדרגו את המנוי 17,087,700 2.12%
שדרגו את המנוי 6,703,260 0.83%
שדרגו את המנוי 6,023,460 0.75%
שדרגו את המנוי 4,497,930 0.56%
שדרגו את המנוי 3,727,040 0.46%
שדרגו את המנוי 3,419,960 0.43%
שדרגו את המנוי 2,352,210 0.29%
שדרגו את המנוי 1,183,570 0.15%
שדרגו את המנוי 182,835 0.02%
שדרגו את המנוי 118,885 0.01%
שדרגו את המנוי 31,336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 190,714,340 23.70%
מגדל 116,865,000 14.52%
הפניקס 27,755,400 3.45%
הירשמו לצפייה 13,300,300 1.65%
הירשמו לצפייה 6,678,110 0.83%
הירשמו לצפייה 5,197,660 0.65%
שדרגו את המנוי 4,303,500 0.53%
שדרגו את המנוי 4,037,500 0.50%
שדרגו את המנוי 3,515,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,498,450 0.31%
שדרגו את המנוי 1,909,640 0.24%
שדרגו את המנוי 1,793,650 0.22%
שדרגו את המנוי 1,235,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,055,980 0.13%
שדרגו את המנוי 506,300 0.06%
שדרגו את המנוי 62,850 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית