תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מור 26,836,900 38,099,500 11,262,600  41.97%
קבין 1,862,910 3,596,660 1,733,750  93.07%
הירשמו לצפייה 5,103,530 5,333,650 230,123  4.51%
הירשמו לצפייה 3,695,880 3,840,130 144,250  3.90%
הירשמו לצפייה 323,277 374,178 50,901  15.75%
שדרגו את המנוי 87,045 127,865 40,820  46.90%
שדרגו את המנוי 1,582,670 1,602,670 20,000  1.26%
שדרגו את המנוי 738,512 637,953 -100,559  -13.62%
שדרגו את המנוי 33,159,600 33,021,400 -138,188  -0.42%
שדרגו את המנוי 1,257,330 1,068,630 -188,702  -15.01%
שדרגו את המנוי 29,561,300 29,190,000 -371,336  -1.26%
שדרגו את המנוי 14,458,700 13,503,700 -954,999  -6.61%
שדרגו את המנוי 94,942,600 93,813,300 -1,129,340  -1.19%
שדרגו את המנוי 7,366,960 6,222,070 -1,144,900  -15.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,482,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,028,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 41,400,700 47,616,300 6,215,630  15.01%
הלמן אלדובי 33,550,300 33,509,500 -40,764  -0.12%
הירשמו לצפייה 98,478,400 98,400,800 -77,608  -0.08%
הירשמו לצפייה 130,632 0 -130,632  -100.00%
הירשמו לצפייה 476,103 1 -476,102  -100.00%
שדרגו את המנוי 28,608,700 19,771,600 -8,837,120  -30.89%
שדרגו את המנוי 11,056,500 1,580,700 -9,475,760  -85.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,215,630

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,037,986

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,482,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,028,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,215,630
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,037,986
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 233,196,418 28.98%
מיטב דש 93,813,300 11.66%
מור 38,099,500 4.73%
הירשמו לצפייה 33,021,400 4.10%
הירשמו לצפייה 29,190,000 3.63%
הירשמו לצפייה 13,503,700 1.68%
שדרגו את המנוי 6,222,070 0.77%
שדרגו את המנוי 5,333,650 0.66%
שדרגו את המנוי 3,840,130 0.48%
שדרגו את המנוי 3,596,660 0.45%
שדרגו את המנוי 2,480,130 0.31%
שדרגו את המנוי 1,602,670 0.20%
שדרגו את המנוי 1,068,630 0.13%
שדרגו את המנוי 637,953 0.08%
שדרגו את המנוי 374,178 0.05%
שדרגו את המנוי 278,848 0.03%
שדרגו את המנוי 127,865 0.02%
שדרגו את המנוי 5,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 210,798,956 26.20%
מגדל 98,400,800 12.23%
מיטב דש 47,616,300 5.92%
הירשמו לצפייה 33,509,500 4.16%
הירשמו לצפייה 19,771,600 2.46%
הירשמו לצפייה 3,600,000 0.45%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.42%
שדרגו את המנוי 2,905,480 0.36%
שדרגו את המנוי 1,580,700 0.20%
שדרגו את המנוי 14,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית