תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אי.בי.אי. 22,260,700 23,023,300 762,660  3.43%
אניגמה 41,036 49,486 8,450  20.59%
הירשמו לצפייה 4,579 9,679 5,100  111.38%
הירשמו לצפייה 10,539 9,984 -555  -5.27%
הירשמו לצפייה 1,031,950 1,015,170 -16,787  -1.63%
שדרגו את המנוי 229,597 151,238 -78,359  -34.13%
שדרגו את המנוי 2,278,920 2,088,970 -189,944  -8.34%
שדרגו את המנוי 4,497,930 4,261,200 -236,733  -5.26%
שדרגו את המנוי 5,921,080 5,625,580 -295,497  -4.99%
שדרגו את המנוי 6,703,260 6,350,460 -352,803  -5.26%
שדרגו את המנוי 34,537,200 33,990,800 -546,456  -1.58%
שדרגו את המנוי 3,290,000 2,496,440 -793,557  -24.12%
שדרגו את המנוי 17,494,700 16,573,100 -921,604  -5.27%
שדרגו את המנוי 22,035,500 21,043,700 -991,856  -4.50%
שדרגו את המנוי 33,485,800 30,961,300 -2,524,500  -7.54%
שדרגו את המנוי 88,212,400 84,099,200 -4,113,180  -4.66%
שדרגו את המנוי 22,825,900 17,817,100 -5,008,780  -21.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 776,210

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,070,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הלמן אלדובי 5,887,490 13,300,300 7,412,810  125.91%
הכשרה ביטוח 473,148 1,793,650 1,320,510  279.09%
הירשמו לצפייה 116,524,000 116,865,000 340,840  0.29%
הירשמו לצפייה 2,473,510 2,498,450 24,942  1.01%
הירשמו לצפייה 1,055,980 1,055,980 4
שדרגו את המנוי 5,253,420 5,197,660 -55,755  -1.06%
שדרגו את המנוי 574,940 506,300 -68,640  -11.94%
שדרגו את המנוי 2,230,600 1,909,640 -320,959  -14.39%
שדרגו את המנוי 34,486,200 27,755,400 -6,730,820  -19.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,099,106

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,176,174

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 776,210
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,070,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,099,106
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,176,174
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 249,857,262 31.05%
מיטב דש 84,099,200 10.45%
הראל 33,990,800 4.22%
הירשמו לצפייה 30,961,300 3.85%
הירשמו לצפייה 23,023,300 2.86%
הירשמו לצפייה 21,043,700 2.62%
שדרגו את המנוי 17,817,100 2.21%
שדרגו את המנוי 16,573,100 2.06%
שדרגו את המנוי 6,350,460 0.79%
שדרגו את המנוי 5,625,580 0.70%
שדרגו את המנוי 4,261,200 0.53%
שדרגו את המנוי 2,496,440 0.31%
שדרגו את המנוי 2,088,970 0.26%
שדרגו את המנוי 1,015,170 0.13%
שדרגו את המנוי 200,555 0.02%
שדרגו את המנוי 151,238 0.02%
שדרגו את המנוי 90,000 0.01%
שדרגו את המנוי 49,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 190,714,340 23.70%
מגדל 116,865,000 14.52%
הפניקס 27,755,400 3.45%
הירשמו לצפייה 13,300,300 1.65%
הירשמו לצפייה 6,678,110 0.83%
הירשמו לצפייה 5,197,660 0.65%
שדרגו את המנוי 4,303,500 0.53%
שדרגו את המנוי 4,037,500 0.50%
שדרגו את המנוי 3,515,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,498,450 0.31%
שדרגו את המנוי 1,909,640 0.24%
שדרגו את המנוי 1,793,650 0.22%
שדרגו את המנוי 1,235,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,055,980 0.13%
שדרגו את המנוי 506,300 0.06%
שדרגו את המנוי 62,850 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית