תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מור 83,293,400 98,569,700 15,276,300  18.34%
הראל 26,926,400 32,205,100 5,278,710  19.60%
הירשמו לצפייה 9,090,810 11,738,500 2,647,690  29.12%
הירשמו לצפייה 26,654,500 28,605,100 1,950,570  7.32%
הירשמו לצפייה 19,701,000 21,631,000 1,930,000  9.80%
שדרגו את המנוי 52,433,200 53,048,800 615,632  1.17%
שדרגו את המנוי 2,688,940 3,042,020 353,082  13.13%
שדרגו את המנוי 2,562,230 2,711,940 149,719  5.84%
שדרגו את המנוי 313,419 388,916 75,497  24.09%
שדרגו את המנוי 3,268,650 3,298,660 30,007  0.92%
שדרגו את המנוי 149,110 160,771 11,661  7.82%
שדרגו את המנוי 561,458 477,008 -84,450  -15.04%
שדרגו את המנוי 527,943 338,354 -189,589  -35.91%
שדרגו את המנוי 42,173,600 37,557,500 -4,616,180  -10.95%
שדרגו את המנוי 11,061,400 4,825,540 -6,235,860  -56.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,318,868

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,126,079

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 161,774,000 162,639,000 865,056  0.53%
אנליסט 1,577,180 1,645,600 68,422  4.34%
הירשמו לצפייה 8,563,850 8,536,660 -27,192  -0.32%
הירשמו לצפייה 1,250,000 1,211,560 -38,437  -3.08%
הירשמו לצפייה 6,239,000 5,914,990 -324,008  -5.19%
שדרגו את המנוי 1,274,640 485,432 -789,211  -61.92%
שדרגו את המנוי 34,131,200 32,644,900 -1,486,300  -4.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 933,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,665,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,318,868
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,126,079
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 933,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,665,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,482,649 37.13%
מור 98,569,700 11.64%
מגדל 53,048,800 6.26%
הירשמו לצפייה 37,557,500 4.43%
הירשמו לצפייה 32,205,100 3.80%
הירשמו לצפייה 28,605,100 3.38%
שדרגו את המנוי 21,631,000 2.55%
שדרגו את המנוי 11,738,500 1.39%
שדרגו את המנוי 11,566,200 1.37%
שדרגו את המנוי 4,825,540 0.57%
שדרגו את המנוי 3,800,000 0.45%
שדרגו את המנוי 3,298,660 0.39%
שדרגו את המנוי 3,042,020 0.36%
שדרגו את המנוי 2,711,940 0.32%
שדרגו את המנוי 517,540 0.06%
שדרגו את המנוי 477,008 0.06%
שדרגו את המנוי 388,916 0.05%
שדרגו את המנוי 338,354 0.04%
שדרגו את המנוי 160,771 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 227,426,142 26.85%
מגדל 162,639,000 19.20%
הפניקס 32,644,900 3.85%
הירשמו לצפייה 8,536,660 1.01%
הירשמו לצפייה 5,914,990 0.70%
הירשמו לצפייה 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,348,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,645,600 0.19%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.14%
שדרגו את המנוי 485,432 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית