תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מיטב דש 82,319,600 84,169,200 1,849,640  2.25%
אדמונד דה רוטשילד 11,312,600 11,984,200 671,609  5.94%
הירשמו לצפייה 11,294,600 11,962,300 667,691  5.91%
הירשמו לצפייה 37,036,300 37,498,100 461,816  1.25%
הירשמו לצפייה 26,035,300 26,440,500 405,128  1.56%
שדרגו את המנוי 2,314,330 2,684,230 369,898  15.98%
שדרגו את המנוי 19,557,700 19,844,800 287,080  1.47%
שדרגו את המנוי 3,576,050 3,746,870 170,823  4.78%
שדרגו את המנוי 50,428 100,428 50,000  99.15%
שדרגו את המנוי 270,000 300,000 30,000  11.11%
שדרגו את המנוי 781,124 803,734 22,610  2.89%
שדרגו את המנוי 330,544 351,111 20,567  6.22%
שדרגו את המנוי 17,666,100 17,674,500 8,324  0.05%
שדרגו את המנוי 361,276 367,614 6,338  1.75%
שדרגו את המנוי 862,794 863,454 660  0.08%
שדרגו את המנוי 2,999,720 2,997,210 -2,519  -0.08%
שדרגו את המנוי 5,077,620 4,754,120 -323,507  -6.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,022,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -326,026

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 81,637,400 104,538,000 22,900,200  28.05%
מיטב דש 27,080,600 33,095,200 6,014,610  22.21%
הירשמו לצפייה 1,648,710 1,648,060 -649  -0.04%
הירשמו לצפייה 669,713 662,277 -7,436  -1.11%
הירשמו לצפייה 32,887,700 32,877,500 -10,200  -0.03%
שדרגו את המנוי 34,906 24,406 -10,500  -30.08%
שדרגו את המנוי 56,234 19,550 -36,684  -65.23%
שדרגו את המנוי 7,232,230 6,913,450 -318,782  -4.41%
שדרגו את המנוי 23,342,400 22,843,300 -499,072  -2.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,914,810

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -883,323

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,022,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -326,026
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,914,810
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -883,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 231,200,411 28.73%
מיטב דש 84,169,200 10.46%
הראל 37,498,100 4.66%
הירשמו לצפייה 26,440,500 3.29%
הירשמו לצפייה 19,844,800 2.47%
הירשמו לצפייה 17,674,500 2.20%
שדרגו את המנוי 11,984,200 1.49%
שדרגו את המנוי 11,962,300 1.49%
שדרגו את המנוי 4,754,120 0.59%
שדרגו את המנוי 4,126,670 0.51%
שדרגו את המנוי 3,746,870 0.47%
שדרגו את המנוי 2,997,210 0.37%
שדרגו את המנוי 2,684,230 0.33%
שדרגו את המנוי 863,454 0.11%
שדרגו את המנוי 803,734 0.10%
שדרגו את המנוי 367,614 0.05%
שדרגו את המנוי 351,111 0.04%
שדרגו את המנוי 300,000 0.04%
שדרגו את המנוי 282,717 0.04%
שדרגו את המנוי 239,990 0.03%
שדרגו את המנוי 100,428 0.01%
שדרגו את המנוי 8,663 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 221,485,507 27.53%
מגדל 104,538,000 12.99%
מיטב דש 33,095,200 4.11%
הירשמו לצפייה 32,877,500 4.09%
הירשמו לצפייה 22,843,300 2.84%
הירשמו לצפייה 6,913,450 0.86%
שדרגו את המנוי 3,850,500 0.48%
שדרגו את המנוי 3,612,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,221,270 0.40%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0.39%
שדרגו את המנוי 3,087,070 0.38%
שדרגו את המנוי 1,648,060 0.20%
שדרגו את המנוי 1,155,100 0.14%
שדרגו את המנוי 662,277 0.08%
שדרגו את המנוי 453,005 0.06%
שדרגו את המנוי 268,421 0.03%
שדרגו את המנוי 55,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,485 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית