תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 56,705,100 62,975,100 6,270,010  11.06%
אי.בי.אי. 5,135,370 7,591,580 2,456,220  47.83%
הירשמו לצפייה 1,096,500 1,811,500 715,000  65.21%
הירשמו לצפייה 30,436,100 30,918,300 482,212  1.58%
הירשמו לצפייה 4,654,870 5,103,600 448,734  9.64%
שדרגו את המנוי 4,700,000 5,000,000 300,000  6.38%
שדרגו את המנוי 3,858,910 4,142,660 283,753  7.35%
שדרגו את המנוי 977,776 1,074,740 96,961  9.92%
שדרגו את המנוי 39,663 14,769 -24,894  -62.76%
שדרגו את המנוי 934,073 762,272 -171,801  -18.39%
שדרגו את המנוי 298,509 70,000 -228,509  -76.55%
שדרגו את המנוי 25,429,800 24,457,100 -972,634  -3.83%
שדרגו את המנוי 40,661,800 39,683,700 -978,188  -2.41%
שדרגו את המנוי 39,687,800 37,602,000 -2,085,800  -5.26%
שדרגו את המנוי 91,928,700 86,102,300 -5,826,370  -6.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,052,890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,288,196

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 121,837,000 122,657,000 820,000  0.67%
אנליסט 2,500,530 2,596,980 96,446  3.86%
הירשמו לצפייה 487,835 490,123 2,288  0.47%
הירשמו לצפייה 5,704,910 5,681,510 -23,400  -0.41%
הירשמו לצפייה 29,077,200 25,681,700 -3,395,510  -11.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 918,734

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,418,910

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,052,890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,288,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 918,734
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,418,910
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,450,001 38.95%
מור 86,102,300 10.70%
מיטב דש 62,975,100 7.83%
הירשמו לצפייה 39,683,700 4.93%
הירשמו לצפייה 37,602,000 4.67%
הירשמו לצפייה 30,918,300 3.84%
שדרגו את המנוי 24,457,100 3.04%
שדרגו את המנוי 7,591,580 0.94%
שדרגו את המנוי 6,140,380 0.76%
שדרגו את המנוי 5,103,600 0.63%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.62%
שדרגו את המנוי 4,142,660 0.51%
שדרגו את המנוי 1,811,500 0.23%
שדרגו את המנוי 1,074,740 0.13%
שדרגו את המנוי 762,272 0.09%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,769 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 173,414,073 21.55%
מגדל 122,657,000 15.24%
הפניקס 25,681,700 3.19%
הירשמו לצפייה 5,681,510 0.71%
הירשמו לצפייה 4,530,000 0.56%
הירשמו לצפייה 4,250,000 0.53%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.46%
שדרגו את המנוי 2,596,980 0.32%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.16%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.15%
שדרגו את המנוי 654,000 0.08%
שדרגו את המנוי 605,200 0.08%
שדרגו את המנוי 490,123 0.06%
שדרגו את המנוי 56,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית