תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אנליסט 21,830,400 28,802,300 6,971,920  31.94%
מיטב דש 28,418,700 34,097,100 5,678,400  19.98%
הירשמו לצפייה 99,886,200 101,768,000 1,881,850  1.88%
הירשמו לצפייה 40,087,100 41,095,300 1,008,140  2.52%
הירשמו לצפייה 2,721,940 3,515,080 793,138  29.14%
שדרגו את המנוי 5,044,800 5,736,840 692,035  13.72%
שדרגו את המנוי 568,222 1,082,050 513,826  90.43%
שדרגו את המנוי 3,138,840 3,620,280 481,442  15.34%
שדרגו את המנוי 3,393,890 3,524,540 130,646  3.85%
שדרגו את המנוי 11,286,200 11,366,200 80,000  0.71%
שדרגו את המנוי 53,707,300 51,374,700 -2,332,640  -4.34%
שדרגו את המנוי 40,081,800 36,075,300 -4,006,440  -10.00%
שדרגו את המנוי 9,263,710 1,509,300 -7,754,410  -83.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,231,397

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,093,490

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 161,774,000 162,639,000 865,056  0.53%
אנליסט 1,577,180 1,645,600 68,422  4.34%
הירשמו לצפייה 8,563,850 8,536,660 -27,192  -0.32%
הירשמו לצפייה 1,250,000 1,211,560 -38,437  -3.08%
הירשמו לצפייה 6,239,000 5,914,990 -324,008  -5.19%
שדרגו את המנוי 1,274,640 485,432 -789,211  -61.92%
שדרגו את המנוי 34,131,200 32,644,900 -1,486,300  -4.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 933,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,665,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,231,397
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,093,490
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 933,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,665,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 329,177,567 38.86%
מור 101,768,000 12.02%
מגדל 51,374,700 6.07%
הירשמו לצפייה 41,095,300 4.85%
הירשמו לצפייה 36,075,300 4.26%
הירשמו לצפייה 34,097,100 4.03%
שדרגו את המנוי 28,802,300 3.40%
שדרגו את המנוי 11,366,200 1.34%
שדרגו את המנוי 5,736,840 0.68%
שדרגו את המנוי 3,800,000 0.45%
שדרגו את המנוי 3,620,280 0.43%
שדרגו את המנוי 3,524,540 0.42%
שדרגו את המנוי 3,515,080 0.42%
שדרגו את המנוי 1,509,300 0.18%
שדרגו את המנוי 1,082,050 0.13%
שדרגו את המנוי 500,000 0.06%
שדרגו את המנוי 493,704 0.06%
שדרגו את המנוי 388,916 0.05%
שדרגו את המנוי 338,354 0.04%
שדרגו את המנוי 53,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,758 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 227,426,142 26.85%
מגדל 162,639,000 19.20%
הפניקס 32,644,900 3.85%
הירשמו לצפייה 8,536,660 1.01%
הירשמו לצפייה 5,914,990 0.70%
הירשמו לצפייה 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,348,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,645,600 0.19%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.14%
שדרגו את המנוי 485,432 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית