תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
אי.בי.אי. 10,586,500 15,519,300 4,932,780  46.60%
מיטב דש 81,879,000 84,005,700 2,126,700  2.60%
הירשמו לצפייה 17,619,900 19,236,800 1,616,900  9.18%
הירשמו לצפייה 46,421,500 47,296,000 874,520  1.88%
הירשמו לצפייה 10,234,000 10,636,000 401,938  3.93%
שדרגו את המנוי 342,960 612,979 270,019  78.73%
שדרגו את המנוי 39,455,500 39,716,400 260,804  0.66%
שדרגו את המנוי 1,369,720 1,502,380 132,657  9.69%
שדרגו את המנוי 640,000 575,001 -64,999  -10.16%
שדרגו את המנוי 4,998,880 4,791,280 -207,595  -4.15%
שדרגו את המנוי 16,216,300 13,299,700 -2,916,670  -17.99%
שדרגו את המנוי 7,050,170 3,368,370 -3,681,800  -52.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,616,318

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,871,064

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 1,058,250 4,448,390 3,390,140  320.35%
הפניקס 11,581,700 11,457,700 -124,019  -1.07%
הירשמו לצפייה 3,708,330 3,440,060 -268,261  -7.23%
הירשמו לצפייה 14,197,400 13,511,800 -685,663  -4.83%
הירשמו לצפייה 26,139,200 18,202,000 -7,937,260  -30.37%
שדרגו את המנוי 20,833,700 9,560,770 -11,272,900  -54.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,390,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,288,103

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,616,318
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,871,064
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,390,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,288,103
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 255,731,709 60.37%
מיטב דש 84,005,700 19.83%
הראל 47,296,000 11.16%
הירשמו לצפייה 39,716,400 9.38%
הירשמו לצפייה 19,236,800 4.54%
הירשמו לצפייה 15,519,300 3.66%
שדרגו את המנוי 13,299,700 3.14%
שדרגו את המנוי 10,636,000 2.51%
שדרגו את המנוי 6,847,060 1.62%
שדרגו את המנוי 4,791,280 1.13%
שדרגו את המנוי 3,368,370 0.80%
שדרגו את המנוי 2,281,050 0.54%
שדרגו את המנוי 2,179,510 0.51%
שדרגו את המנוי 1,689,670 0.40%
שדרגו את המנוי 1,550,560 0.37%
שדרגו את המנוי 1,502,380 0.35%
שדרגו את המנוי 612,979 0.14%
שדרגו את המנוי 575,001 0.14%
שדרגו את המנוי 473,946 0.11%
שדרגו את המנוי 70,201 0.02%
שדרגו את המנוי 43,763 0.01%
שדרגו את המנוי 33,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,121 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 102,552,840 24.21%
מיטב דש 35,739,300 8.44%
מגדל 18,202,000 4.30%
הירשמו לצפייה 13,511,800 3.19%
הירשמו לצפייה 11,457,700 2.70%
הירשמו לצפייה 9,560,770 2.26%
שדרגו את המנוי 4,448,390 1.05%
שדרגו את המנוי 3,440,060 0.81%
שדרגו את המנוי 2,250,690 0.53%
שדרגו את המנוי 2,125,650 0.50%
שדרגו את המנוי 1,816,480 0.43%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית