תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 48,885,600 49,814,800 929,192  1.90%
הראל 20,310,300 21,231,500 921,120  4.54%
הירשמו לצפייה 1,325,600 2,167,260 841,656  63.49%
הירשמו לצפייה 11,400,900 11,751,100 350,236  3.07%
הירשמו לצפייה 11,951,700 12,149,800 198,098  1.66%
שדרגו את המנוי 17,350,900 17,544,800 193,880  1.12%
שדרגו את המנוי 281,620 282,777 1,157  0.41%
שדרגו את המנוי 632,900 630,803 -2,097  -0.33%
שדרגו את המנוי 11,476,200 11,376,200 -100,000  -0.87%
שדרגו את המנוי 3,348,430 3,201,190 -147,238  -4.40%
שדרגו את המנוי 787,047 527,943 -259,104  -32.92%
שדרגו את המנוי 42,182,300 41,899,000 -283,324  -0.67%
שדרגו את המנוי 84,112,200 83,809,800 -302,408  -0.36%
שדרגו את המנוי 30,708,800 27,356,100 -3,352,760  -10.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,435,339

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,446,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אי.בי.אי. 920,080 8,563,850 7,643,770  830.77%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 754,296 3,700,000 2,945,700  390.52%
הירשמו לצפייה 89,191 1,274,640 1,185,450  1,329.11%
הירשמו לצפייה 178,000 1,085,940 907,942  510.08%
הירשמו לצפייה 33,308,000 34,131,200 823,200  2.47%
שדרגו את המנוי 5,900,000 6,239,000 339,000  5.75%
שדרגו את המנוי 1,544,140 1,577,180 33,040  2.14%
שדרגו את המנוי 11,839,100 4,393,510 -7,445,570  -62.89%
שדרגו את המנוי 175,056,000 161,774,000 -13,281,800  -7.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,878,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,727,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,435,339
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,446,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,878,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,727,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 287,643,073 33.96%
מור 83,809,800 9.89%
מגדל 49,814,800 5.88%
הירשמו לצפייה 41,899,000 4.95%
הירשמו לצפייה 27,356,100 3.23%
הירשמו לצפייה 21,231,500 2.51%
שדרגו את המנוי 17,544,800 2.07%
שדרגו את המנוי 12,149,800 1.43%
שדרגו את המנוי 11,751,100 1.39%
שדרגו את המנוי 11,376,200 1.34%
שדרגו את המנוי 3,900,000 0.46%
שדרגו את המנוי 3,201,190 0.38%
שדרגו את המנוי 2,167,260 0.26%
שדרגו את המנוי 630,803 0.07%
שדרגו את המנוי 527,943 0.06%
שדרגו את המנוי 282,777 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 232,289,320 27.43%
מגדל 161,774,000 19.10%
הפניקס 34,131,200 4.03%
הירשמו לצפייה 8,563,850 1.01%
הירשמו לצפייה 6,239,000 0.74%
הירשמו לצפייה 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 4,393,510 0.52%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,577,180 0.19%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,274,640 0.15%
שדרגו את המנוי 1,250,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,085,940 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית