תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 4,906,000 6,182,420 1,276,420  26.02%
סיגמא 812,813 830,989 18,176  2.24%
הירשמו לצפייה 246,510 259,646 13,136  5.33%
הירשמו לצפייה 9,169 8,660 -509  -5.55%
הירשמו לצפייה 45,000 42,500 -2,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 14,749 11,333 -3,416  -23.16%
שדרגו את המנוי 299,349 282,717 -16,632  -5.56%
שדרגו את המנוי 339,008 320,173 -18,835  -5.56%
שדרגו את המנוי 26,950,800 26,917,100 -33,688  -0.13%
שדרגו את המנוי 911,907 861,443 -50,464  -5.53%
שדרגו את המנוי 2,723,580 2,600,960 -122,617  -4.50%
שדרגו את המנוי 3,794,450 3,574,490 -219,965  -5.80%
שדרגו את המנוי 4,323,190 4,084,730 -238,457  -5.52%
שדרגו את המנוי 6,250,460 5,903,210 -347,248  -5.56%
שדרגו את המנוי 17,378,900 16,419,000 -959,966  -5.52%
שדרגו את המנוי 13,198,500 11,831,900 -1,366,540  -10.35%
שדרגו את המנוי 19,135,600 17,684,400 -1,451,220  -7.58%
שדרגו את המנוי 37,368,300 34,393,400 -2,974,820  -7.96%
שדרגו את המנוי 88,683,800 83,862,900 -4,820,820  -5.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,307,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,627,697

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הלמן אלדובי 19,855,400 32,887,700 13,032,200  65.64%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 59,542 56,234 -3,308  -5.56%
הירשמו לצפייה 479,652 453,005 -26,647  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,223,050 1,155,100 -67,947  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,745,450 1,648,710 -96,742  -5.54%
שדרגו את המנוי 3,268,660 3,087,070 -181,593  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,330,000 3,145,000 -185,000  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,825,000 3,612,500 -212,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 4,077,000 3,850,500 -226,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,452,400 669,713 -782,689  -53.89%
שדרגו את המנוי 8,055,100 7,232,230 -822,871  -10.22%
שדרגו את המנוי 24,398,000 23,342,400 -1,055,610  -4.33%
שדרגו את המנוי 28,683,800 27,080,600 -1,603,260  -5.59%
שדרגו את המנוי 2,293,060 34,906 -2,258,160  -98.48%
שדרגו את המנוי 110,569,000 81,637,400 -28,931,600  -26.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,032,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,454,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,307,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,627,697
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,032,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,454,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 216,075,971 26.85%
מיטב דש 83,862,900 10.42%
הראל 34,393,400 4.27%
הירשמו לצפייה 26,917,100 3.35%
הירשמו לצפייה 17,684,400 2.20%
הירשמו לצפייה 16,419,000 2.04%
שדרגו את המנוי 11,831,900 1.47%
שדרגו את המנוי 6,182,420 0.77%
שדרגו את המנוי 5,903,210 0.73%
שדרגו את המנוי 4,084,730 0.51%
שדרגו את המנוי 3,574,490 0.44%
שדרגו את המנוי 2,600,960 0.32%
שדרגו את המנוי 861,443 0.11%
שדרגו את המנוי 830,989 0.10%
שדרגו את המנוי 320,173 0.04%
שדרגו את המנוי 282,717 0.04%
שדרגו את המנוי 259,646 0.03%
שדרגו את המנוי 42,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,948,481 23.61%
מגדל 81,637,400 10.15%
הלמן אלדובי 32,887,700 4.09%
הירשמו לצפייה 27,080,600 3.37%
הירשמו לצפייה 23,342,400 2.90%
הירשמו לצפייה 7,232,230 0.90%
שדרגו את המנוי 3,850,500 0.48%
שדרגו את המנוי 3,612,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0.39%
שדרגו את המנוי 3,087,070 0.38%
שדרגו את המנוי 1,648,710 0.20%
שדרגו את המנוי 1,155,100 0.14%
שדרגו את המנוי 669,713 0.08%
שדרגו את המנוי 453,005 0.06%
שדרגו את המנוי 56,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,906 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית