תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 87,426,800 89,035,800 1,608,920  1.84%
אי.בי.אי. 24,927,500 25,803,500 876,062  3.51%
הירשמו לצפייה 3,794,530 4,636,700 842,169  22.19%
הירשמו לצפייה 18,279,900 18,627,800 347,836  1.90%
הירשמו לצפייה 11,881,100 12,008,300 127,266  1.07%
שדרגו את המנוי 235,814 339,008 103,194  43.76%
שדרגו את המנוי 4,275,830 4,292,230 16,400  0.38%
שדרגו את המנוי 227,725 242,361 14,636  6.43%
שדרגו את המנוי 17,258,500 17,266,600 8,024  0.05%
שדרגו את המנוי 36,371,100 36,359,500 -11,600  -0.03%
שדרגו את המנוי 2,869,960 2,783,670 -86,294  -3.01%
שדרגו את המנוי 3,913,660 3,711,330 -202,327  -5.17%
שדרגו את המנוי 1,164,190 908,358 -255,828  -21.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,944,507

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -556,049

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הלמן אלדובי 12,990,300 19,855,400 6,865,090  52.85%
מיטב דש 24,628,600 28,683,800 4,055,220  16.47%
הירשמו לצפייה 110,535,000 110,569,000 33,760  0.03%
הירשמו לצפייה 2,276,570 2,293,060 16,498  0.72%
הירשמו לצפייה 1,743,830 1,745,450 1,626  0.09%
שדרגו את המנוי 24,589,200 24,398,000 -191,212  -0.78%
שדרגו את המנוי 8,377,430 8,055,100 -322,332  -3.85%
שדרגו את המנוי 4,530,000 4,077,000 -453,000  -10.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,972,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -966,544

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,944,507
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -556,049
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,972,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -966,544
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 223,503,434 27.78%
מיטב דש 89,035,800 11.07%
הראל 36,359,500 4.52%
הירשמו לצפייה 25,803,500 3.21%
הירשמו לצפייה 18,627,800 2.32%
הירשמו לצפייה 17,266,600 2.15%
שדרגו את המנוי 12,008,300 1.49%
שדרגו את המנוי 6,350,460 0.79%
שדרגו את המנוי 4,636,700 0.58%
שדרגו את המנוי 4,292,230 0.53%
שדרגו את המנוי 3,711,330 0.46%
שדרגו את המנוי 2,783,670 0.35%
שדרגו את המנוי 908,358 0.11%
שדרגו את המנוי 722,813 0.09%
שדרגו את המנוי 339,008 0.04%
שדרגו את המנוי 299,349 0.04%
שדרגו את המנוי 242,361 0.03%
שדרגו את המנוי 61,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,169 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 217,010,085 26.97%
מגדל 110,569,000 13.74%
מיטב דש 28,683,800 3.56%
הירשמו לצפייה 24,398,000 3.03%
הירשמו לצפייה 19,855,400 2.47%
הירשמו לצפייה 8,055,100 1.00%
שדרגו את המנוי 4,077,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,825,000 0.48%
שדרגו את המנוי 3,410,760 0.42%
שדרגו את המנוי 3,330,000 0.41%
שדרגו את המנוי 3,268,660 0.41%
שדרגו את המנוי 2,293,060 0.28%
שדרגו את המנוי 1,745,450 0.22%
שדרגו את המנוי 1,452,400 0.18%
שדרגו את המנוי 1,223,050 0.15%
שדרגו את המנוי 479,652 0.06%
שדרגו את המנוי 284,211 0.04%
שדרגו את המנוי 59,542 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית