תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אי.בי.אי. 4,150,900 11,046,000 6,895,120  166.11%
הראל 17,882,400 19,452,500 1,570,160  8.78%
הירשמו לצפייה 28,060,300 29,431,600 1,371,290  4.89%
הירשמו לצפייה 10,471,300 11,366,200 894,959  8.55%
הירשמו לצפייה 16,759,700 17,429,700 670,001  4.00%
שדרגו את המנוי 84,216,400 84,453,600 237,176  0.28%
שדרגו את המנוי 1,150,650 1,313,000 162,346  14.11%
שדרגו את המנוי 668,167 684,725 16,558  2.48%
שדרגו את המנוי 11,423,200 11,436,200 13,000  0.11%
שדרגו את המנוי 739,676 749,676 10,000  1.35%
שדרגו את המנוי 3,404,350 3,368,450 -35,904  -1.05%
שדרגו את המנוי 419,362 369,230 -50,132  -11.95%
שדרגו את המנוי 43,373,700 42,894,300 -479,440  -1.11%
שדרגו את המנוי 53,492,100 48,511,700 -4,980,380  -9.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,840,610

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,545,856

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אי.בי.אי. 920,080 8,563,850 7,643,770  830.77%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 754,296 3,700,000 2,945,700  390.52%
הירשמו לצפייה 89,191 1,274,640 1,185,450  1,329.11%
הירשמו לצפייה 178,000 1,085,940 907,942  510.08%
הירשמו לצפייה 33,308,000 34,131,200 823,200  2.47%
שדרגו את המנוי 5,900,000 6,239,000 339,000  5.75%
שדרגו את המנוי 1,544,140 1,577,180 33,040  2.14%
שדרגו את המנוי 11,839,100 4,393,510 -7,445,570  -62.89%
שדרגו את המנוי 175,056,000 161,774,000 -13,281,800  -7.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,878,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,727,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,840,610
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,545,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,878,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,727,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 286,397,961 33.81%
מור 84,453,600 9.97%
מגדל 48,511,700 5.73%
הירשמו לצפייה 42,894,300 5.06%
הירשמו לצפייה 29,431,600 3.47%
הירשמו לצפייה 19,452,500 2.30%
שדרגו את המנוי 17,429,700 2.06%
שדרגו את המנוי 11,436,200 1.35%
שדרגו את המנוי 11,366,200 1.34%
שדרגו את המנוי 11,046,000 1.30%
שדרגו את המנוי 3,891,080 0.46%
שדרגו את המנוי 3,368,450 0.40%
שדרגו את המנוי 1,313,000 0.16%
שדרגו את המנוי 749,676 0.09%
שדרגו את המנוי 684,725 0.08%
שדרגו את המנוי 369,230 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 232,289,320 27.43%
מגדל 161,774,000 19.10%
הפניקס 34,131,200 4.03%
הירשמו לצפייה 8,563,850 1.01%
הירשמו לצפייה 6,239,000 0.74%
הירשמו לצפייה 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 4,393,510 0.52%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,577,180 0.19%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,274,640 0.15%
שדרגו את המנוי 1,250,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,085,940 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית