תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 49,249,800 52,248,600 2,998,810  6.09%
אקסיומה 8,847,920 10,006,700 1,158,740  13.10%
הירשמו לצפייה 15,570,700 16,509,700 939,000  6.03%
הירשמו לצפייה 11,294,900 11,636,600 341,759  3.03%
הירשמו לצפייה 26,146,400 26,484,600 338,120  1.29%
שדרגו את המנוי 11,316,200 11,376,200 60,000  0.53%
שדרגו את המנוי 30,000 40,000 10,000  33.33%
שדרגו את המנוי 499,972 495,419 -4,553  -0.91%
שדרגו את המנוי 875,166 739,676 -135,490  -15.48%
שדרגו את המנוי 3,713,910 3,387,170 -326,745  -8.80%
שדרגו את המנוי 45,754,300 45,140,400 -613,944  -1.34%
שדרגו את המנוי 79,891,200 79,107,400 -783,840  -0.98%
שדרגו את המנוי 20,679,400 19,749,100 -930,304  -4.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,846,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,794,876

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 22,249,100 33,308,000 11,058,900  49.70%
שיבולת 9,759,550 11,839,100 2,079,540  21.31%
הירשמו לצפייה 1,208,950 1,544,140 335,181  27.73%
הירשמו לצפייה 5,800,000 5,900,000 100,000  1.72%
הירשמו לצפייה 971,124 920,080 -51,044  -5.26%
שדרגו את המנוי 2,450,080 2,348,000 -102,080  -4.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,573,621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,124

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,846,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,794,876
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,573,621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -153,124
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 281,750,880 33.26%
מור 79,107,400 9.34%
מגדל 52,248,600 6.17%
הירשמו לצפייה 45,140,400 5.33%
הירשמו לצפייה 26,484,600 3.13%
הירשמו לצפייה 19,749,100 2.33%
שדרגו את המנוי 16,509,700 1.95%
שדרגו את המנוי 11,636,600 1.37%
שדרגו את המנוי 11,376,200 1.34%
שדרגו את המנוי 10,006,700 1.18%
שדרגו את המנוי 3,416,850 0.40%
שדרגו את המנוי 3,387,170 0.40%
שדרגו את המנוי 739,676 0.09%
שדרגו את המנוי 724,493 0.09%
שדרגו את המנוי 687,972 0.08%
שדרגו את המנוי 495,419 0.06%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 241,486,807 28.51%
מגדל 175,056,000 20.67%
הפניקס 33,308,000 3.93%
הירשמו לצפייה 11,839,100 1.40%
הירשמו לצפייה 5,900,000 0.70%
הירשמו לצפייה 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,348,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,544,140 0.18%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,250,000 0.15%
שדרגו את המנוי 920,080 0.11%
שדרגו את המנוי 754,296 0.09%
שדרגו את המנוי 178,000 0.02%
שדרגו את המנוי 89,191 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית