תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
פסטרנק שהם 747,951 2,314,330 1,566,380  209.42%
אדמונד דה רוטשילד 10,258,200 11,312,600 1,054,470  10.28%
הירשמו לצפייה 18,708,500 19,557,700 849,254  4.54%
הירשמו לצפייה 17,131,700 17,666,100 534,432  3.12%
הירשמו לצפייה 36,812,800 37,036,300 223,524  0.61%
שדרגו את המנוי 3,434,330 3,576,050 141,716  4.13%
שדרגו את המנוי 11,228,100 11,294,600 66,504  0.59%
שדרגו את המנוי 2,948,740 2,999,720 50,990  1.73%
שדרגו את המנוי 26,003,800 26,035,300 31,532  0.12%
שדרגו את המנוי 339,102 361,276 22,174  6.54%
שדרגו את המנוי 320,173 330,544 10,371  3.24%
שדרגו את המנוי 861,693 862,794 1,101  0.13%
שדרגו את המנוי 781,424 781,124 -300  -0.04%
שדרגו את המנוי 82,434,300 82,319,600 -114,704  -0.14%
שדרגו את המנוי 5,950,510 5,077,620 -872,887  -14.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,552,448

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -987,891

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הלמן אלדובי 19,855,400 32,887,700 13,032,200  65.64%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 59,542 56,234 -3,308  -5.56%
הירשמו לצפייה 479,652 453,005 -26,647  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,223,050 1,155,100 -67,947  -5.56%
הירשמו לצפייה 1,745,450 1,648,710 -96,742  -5.54%
שדרגו את המנוי 3,268,660 3,087,070 -181,593  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,330,000 3,145,000 -185,000  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,825,000 3,612,500 -212,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 4,077,000 3,850,500 -226,500  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,452,400 669,713 -782,689  -53.89%
שדרגו את המנוי 8,055,100 7,232,230 -822,871  -10.22%
שדרגו את המנוי 24,398,000 23,342,400 -1,055,610  -4.33%
שדרגו את המנוי 28,683,800 27,080,600 -1,603,260  -5.59%
שדרגו את המנוי 2,293,060 34,906 -2,258,160  -98.48%
שדרגו את המנוי 110,569,000 81,637,400 -28,931,600  -26.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,032,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,454,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,552,448
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -987,891
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,032,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -36,454,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,504,126 28.15%
מיטב דש 82,319,600 10.23%
הראל 37,036,300 4.60%
הירשמו לצפייה 26,035,300 3.24%
הירשמו לצפייה 19,557,700 2.43%
הירשמו לצפייה 17,666,100 2.20%
שדרגו את המנוי 11,312,600 1.41%
שדרגו את המנוי 11,294,600 1.40%
שדרגו את המנוי 5,077,620 0.63%
שדרגו את המנוי 4,126,670 0.51%
שדרגו את המנוי 3,576,050 0.44%
שדרגו את המנוי 2,999,720 0.37%
שדרגו את המנוי 2,314,330 0.29%
שדרגו את המנוי 862,794 0.11%
שדרגו את המנוי 781,124 0.10%
שדרגו את המנוי 361,276 0.04%
שדרגו את המנוי 330,544 0.04%
שדרגו את המנוי 282,717 0.04%
שדרגו את המנוי 270,000 0.03%
שדרגו את המנוי 239,990 0.03%
שדרגו את המנוי 50,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,663 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,948,481 23.61%
מגדל 81,637,400 10.15%
הלמן אלדובי 32,887,700 4.09%
הירשמו לצפייה 27,080,600 3.37%
הירשמו לצפייה 23,342,400 2.90%
הירשמו לצפייה 7,232,230 0.90%
שדרגו את המנוי 3,850,500 0.48%
שדרגו את המנוי 3,612,500 0.45%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0.39%
שדרגו את המנוי 3,087,070 0.38%
שדרגו את המנוי 1,648,710 0.20%
שדרגו את המנוי 1,155,100 0.14%
שדרגו את המנוי 669,713 0.08%
שדרגו את המנוי 453,005 0.06%
שדרגו את המנוי 56,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,906 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית