רילייטד - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 48,811,500 52,176,400 3,364,970  6.89%
פסגות 3,898,230 4,494,790 596,558  15.30%
הירשמו לצפייה 469,936 889,991 420,055  89.39%
הירשמו לצפייה 30,168,700 30,472,000 303,362  1.01%
הירשמו לצפייה 4,580,000 4,700,000 120,000  2.62%
שדרגו את המנוי 3,829,660 3,840,110 10,449  0.27%
שדרגו את המנוי 100,000 75,950 -24,050  -24.05%
שדרגו את המנוי 431,566 355,863 -75,703  -17.54%
שדרגו את המנוי 1,082,050 977,776 -104,272  -9.64%
שדרגו את המנוי 3,380,250 2,876,850 -503,400  -14.89%
שדרגו את המנוי 5,754,150 5,144,620 -609,538  -10.59%
שדרגו את המנוי 26,921,500 26,037,800 -883,654  -3.28%
שדרגו את המנוי 42,966,400 41,976,500 -989,928  -2.30%
שדרגו את המנוי 45,577,300 41,322,500 -4,254,720  -9.34%
שדרגו את המנוי 105,760,000 99,874,800 -5,884,740  -5.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,815,394

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,330,005

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
רום 2,500,000 4,250,000 1,750,000  70.00%
אנליסט 1,942,200 2,500,530 558,335  28.75%
הירשמו לצפייה 4,515,000 4,530,000 15,000  0.33%
הירשמו לצפייה 48,000 56,000 8,000  16.67%
הירשמו לצפייה 487,486 487,835 349  0.07%
שדרגו את המנוי 5,905,560 5,704,910 -200,649  -3.40%
שדרגו את המנוי 30,924,900 29,077,200 -1,847,670  -5.97%
שדרגו את המנוי 10,520,900 7,485,560 -3,035,310  -28.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,331,684

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,083,629

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,815,394
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,330,005
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,331,684
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,083,629
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 316,900,215 37.41%
מור 99,874,800 11.79%
מיטב דש 52,176,400 6.16%
הירשמו לצפייה 41,976,500 4.96%
הירשמו לצפייה 41,322,500 4.88%
הירשמו לצפייה 30,472,000 3.60%
שדרגו את המנוי 26,037,800 3.07%
שדרגו את המנוי 5,144,620 0.61%
שדרגו את המנוי 4,700,000 0.55%
שדרגו את המנוי 4,494,790 0.53%
שדרגו את המנוי 3,840,110 0.45%
שדרגו את המנוי 2,876,850 0.34%
שדרגו את המנוי 977,776 0.12%
שדרגו את המנוי 900,000 0.11%
שדרגו את המנוי 889,991 0.11%
שדרגו את המנוי 767,507 0.09%
שדרגו את המנוי 355,863 0.04%
שדרגו את המנוי 75,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,758 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 185,747,795 21.93%
מגדל 121,837,000 14.38%
הפניקס 29,077,200 3.43%
הירשמו לצפייה 7,485,560 0.88%
הירשמו לצפייה 5,704,910 0.67%
הירשמו לצפייה 4,530,000 0.53%
שדרגו את המנוי 4,250,000 0.50%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,530 0.30%
שדרגו את המנוי 2,348,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.14%
שדרגו את המנוי 654,000 0.08%
שדרגו את המנוי 605,200 0.07%
שדרגו את המנוי 487,835 0.06%
שדרגו את המנוי 56,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית