תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 42,356,000 47,158,500 4,802,470  11.34%
מור 102,169,000 105,685,000 3,516,120  3.44%
הירשמו לצפייה 29,753,400 30,255,900 502,460  1.69%
הירשמו לצפייה 4,290,000 4,730,000 440,000  10.26%
הירשמו לצפייה 41,582,200 41,852,100 269,908  0.65%
שדרגו את המנוי 5,701,140 5,808,160 107,022  1.88%
שדרגו את המנוי 3,657,110 3,731,480 74,368  2.03%
שדרגו את המנוי 3,341,200 3,379,250 38,051  1.14%
שדרגו את המנוי 468,902 431,566 -37,336  -7.96%
שדרגו את המנוי 338,354 100,000 -238,354  -70.45%
שדרגו את המנוי 27,494,600 27,223,600 -271,046  -0.99%
שדרגו את המנוי 49,578,300 48,308,200 -1,270,090  -2.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,750,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,816,826

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אי.בי.אי. 8,536,660 10,520,900 1,984,210  23.24%
אנליסט 1,645,600 1,942,200 296,600  18.02%
הירשמו לצפייה 4,500,000 4,515,000 15,000  0.33%
הירשמו לצפייה 485,432 487,486 2,054  0.42%
הירשמו לצפייה 5,914,990 5,905,560 -9,432  -0.16%
שדרגו את המנוי 32,644,900 30,924,900 -1,720,050  -5.27%
שדרגו את המנוי 162,639,000 121,837,000 -40,802,600  -25.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,297,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,532,082

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,750,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,816,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,297,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,532,082
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 324,637,580 38.33%
מור 105,685,000 12.48%
מגדל 48,308,200 5.70%
הירשמו לצפייה 47,158,500 5.57%
הירשמו לצפייה 41,852,100 4.94%
הירשמו לצפייה 30,255,900 3.57%
שדרגו את המנוי 27,223,600 3.21%
שדרגו את המנוי 5,808,160 0.69%
שדרגו את המנוי 4,730,000 0.56%
שדרגו את המנוי 3,731,480 0.44%
שדרגו את המנוי 3,515,080 0.42%
שדרגו את המנוי 3,379,250 0.40%
שדרגו את המנוי 1,082,050 0.13%
שדרגו את המנוי 900,000 0.11%
שדרגו את המנוי 469,936 0.06%
שדרגו את המנוי 431,566 0.05%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
שדרגו את המנוי 6,758 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 187,845,806 22.18%
מגדל 121,837,000 14.38%
הפניקס 30,924,900 3.65%
הירשמו לצפייה 10,520,900 1.24%
הירשמו לצפייה 5,905,560 0.70%
הירשמו לצפייה 4,515,000 0.53%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,348,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,942,200 0.23%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.14%
שדרגו את המנוי 605,200 0.07%
שדרגו את המנוי 487,486 0.06%
שדרגו את המנוי 48,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית