תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 87,104,000 89,603,700 2,499,700  2.87%
אפסילון 1,054,460 2,558,230 1,503,760  142.61%
הירשמו לצפייה 34,569,700 35,555,400 985,752  2.85%
הירשמו לצפייה 2,478,440 2,971,580 493,132  19.90%
הירשמו לצפייה 23,413,900 23,678,900 265,014  1.13%
שדרגו את המנוי 200,555 213,632 13,077  6.52%
שדרגו את המנוי 106,052 105,782 -270  -0.25%
שדרגו את המנוי 223,881 180,055 -43,826  -19.58%
שדרגו את המנוי 15,101,300 14,823,000 -278,379  -1.84%
שדרגו את המנוי 16,454,900 16,089,800 -365,130  -2.22%
שדרגו את המנוי 1,791,910 1,353,200 -438,707  -24.48%
שדרגו את המנוי 29,168,100 28,125,100 -1,043,000  -3.58%
שדרגו את המנוי 20,696,500 19,617,700 -1,078,880  -5.21%
שדרגו את המנוי 5,636,140 4,013,590 -1,622,550  -28.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,760,435

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,870,742

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 6,678,110 8,377,430 1,699,320  25.45%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 4,303,500 4,530,000 226,500  5.26%
הירשמו לצפייה 62,850 59,542 -3,308  -5.26%
הירשמו לצפייה 1,235,000 1,223,050 -11,948  -0.97%
הירשמו לצפייה 506,300 479,652 -26,648  -5.26%
שדרגו את המנוי 1,793,650 1,743,830 -49,827  -2.78%
שדרגו את המנוי 3,515,000 3,330,000 -185,000  -5.26%
שדרגו את המנוי 4,037,500 3,825,000 -212,500  -5.26%
שדרגו את המנוי 2,498,450 2,276,570 -221,885  -8.88%
שדרגו את המנוי 13,300,300 12,990,300 -309,981  -2.33%
שדרגו את המנוי 1,909,640 1,452,400 -457,239  -23.94%
שדרגו את המנוי 1,055,980 284,211 -771,773  -73.09%
שדרגו את המנוי 5,197,660 3,410,760 -1,786,910  -34.38%
שדרגו את המנוי 27,755,400 24,589,200 -3,166,180  -11.41%
שדרגו את המנוי 116,865,000 110,535,000 -6,329,630  -5.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,925,820

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,532,829

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,760,435
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,870,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,925,820
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,532,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 249,723,222 31.03%
מיטב דש 89,603,700 11.14%
הראל 35,555,400 4.42%
הירשמו לצפייה 28,125,100 3.50%
הירשמו לצפייה 23,678,900 2.94%
הירשמו לצפייה 19,617,700 2.44%
שדרגו את המנוי 16,089,800 2.00%
שדרגו את המנוי 14,823,000 1.84%
שדרגו את המנוי 6,350,460 0.79%
שדרגו את המנוי 4,261,200 0.53%
שדרגו את המנוי 4,013,590 0.50%
שדרגו את המנוי 2,971,580 0.37%
שדרגו את המנוי 2,558,230 0.32%
שדרגו את המנוי 1,353,200 0.17%
שדרגו את המנוי 213,632 0.03%
שדרגו את המנוי 180,055 0.02%
שדרגו את המנוי 151,238 0.02%
שדרגו את המנוי 105,782 0.01%
שדרגו את המנוי 61,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 203,735,545 25.32%
מגדל 110,535,000 13.74%
מיטב דש 24,628,600 3.06%
הירשמו לצפייה 24,589,200 3.06%
הירשמו לצפייה 12,990,300 1.61%
הירשמו לצפייה 8,377,430 1.04%
שדרגו את המנוי 4,530,000 0.56%
שדרגו את המנוי 3,825,000 0.48%
שדרגו את המנוי 3,410,760 0.42%
שדרגו את המנוי 3,330,000 0.41%
שדרגו את המנוי 2,276,570 0.28%
שדרגו את המנוי 1,743,830 0.22%
שדרגו את המנוי 1,452,400 0.18%
שדרגו את המנוי 1,223,050 0.15%
שדרגו את המנוי 479,652 0.06%
שדרגו את המנוי 284,211 0.04%
שדרגו את המנוי 59,542 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית