תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אי.בי.אי. 23,707,800 24,927,500 1,219,640  5.14%
אקסלנס 16,105,500 17,258,500 1,153,050  7.16%
הירשמו לצפייה 3,267,320 3,794,530 527,214  16.14%
הירשמו לצפייה 348,780 722,813 374,033  107.24%
הירשמו לצפייה 36,100,200 36,371,100 270,936  0.75%
שדרגו את המנוי 2,699,070 2,869,960 170,886  6.33%
שדרגו את המנוי 4,261,200 4,275,830 14,633  0.34%
שדרגו את המנוי 18,266,900 18,279,900 12,998  0.07%
שדרגו את המנוי 34,730 45,000 10,270  29.57%
שדרגו את המנוי 1,158,820 1,164,190 5,365  0.46%
שדרגו את המנוי 224,872 227,725 2,853  1.27%
שדרגו את המנוי 4,026,960 3,913,660 -113,304  -2.81%
שדרגו את המנוי 14,388,600 11,881,100 -2,507,520  -17.43%
שדרגו את המנוי 90,380,000 87,426,800 -2,953,140  -3.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,761,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,573,964

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הלמן אלדובי 12,990,300 19,855,400 6,865,090  52.85%
מיטב דש 24,628,600 28,683,800 4,055,220  16.47%
הירשמו לצפייה 110,535,000 110,569,000 33,760  0.03%
הירשמו לצפייה 2,276,570 2,293,060 16,498  0.72%
הירשמו לצפייה 1,743,830 1,745,450 1,626  0.09%
שדרגו את המנוי 24,589,200 24,398,000 -191,212  -0.78%
שדרגו את המנוי 8,377,430 8,055,100 -322,332  -3.85%
שדרגו את המנוי 4,530,000 4,077,000 -453,000  -10.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,972,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -966,544

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,761,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,573,964
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,972,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -966,544
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 220,159,884 27.36%
מיטב דש 87,426,800 10.87%
הראל 36,371,100 4.52%
הירשמו לצפייה 24,927,500 3.10%
הירשמו לצפייה 18,279,900 2.27%
הירשמו לצפייה 17,258,500 2.14%
שדרגו את המנוי 11,881,100 1.48%
שדרגו את המנוי 6,350,460 0.79%
שדרגו את המנוי 4,275,830 0.53%
שדרגו את המנוי 3,913,660 0.49%
שדרגו את המנוי 3,794,530 0.47%
שדרגו את המנוי 2,869,960 0.36%
שדרגו את המנוי 1,164,190 0.14%
שדרגו את המנוי 722,813 0.09%
שדרגו את המנוי 299,349 0.04%
שדרגו את המנוי 235,814 0.03%
שדרגו את המנוי 227,725 0.03%
שדרגו את המנוי 61,486 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,169 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 217,010,085 26.97%
מגדל 110,569,000 13.74%
מיטב דש 28,683,800 3.56%
הירשמו לצפייה 24,398,000 3.03%
הירשמו לצפייה 19,855,400 2.47%
הירשמו לצפייה 8,055,100 1.00%
שדרגו את המנוי 4,077,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,825,000 0.48%
שדרגו את המנוי 3,410,760 0.42%
שדרגו את המנוי 3,330,000 0.41%
שדרגו את המנוי 3,268,660 0.41%
שדרגו את המנוי 2,293,060 0.28%
שדרגו את המנוי 1,745,450 0.22%
שדרגו את המנוי 1,452,400 0.18%
שדרגו את המנוי 1,223,050 0.15%
שדרגו את המנוי 479,652 0.06%
שדרגו את המנוי 284,211 0.04%
שדרגו את המנוי 59,542 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית