תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
הראל 16,191,200 21,503,600 5,312,380  32.81%
מור 71,689,700 76,351,300 4,661,670  6.50%
הירשמו לצפייה 13,314,400 15,451,400 2,137,050  16.05%
הירשמו לצפייה 46,302,100 48,321,800 2,019,760  4.36%
הירשמו לצפייה 13,939,500 15,277,600 1,338,060  9.60%
שדרגו את המנוי 1,300,000 2,500,000 1,200,000  92.31%
שדרגו את המנוי 14,397,700 15,570,700 1,173,000  8.15%
שדרגו את המנוי 6,012,540 7,129,620 1,117,080  18.58%
שדרגו את המנוי 39,700 692,522 652,822  1,644.39%
שדרגו את המנוי 3,514,430 3,640,450 126,022  3.59%
שדרגו את המנוי 11,041,200 11,141,200 100,000  0.91%
שדרגו את המנוי 464,255 542,488 78,233  16.85%
שדרגו את המנוי 45,083,200 44,843,200 -239,976  -0.53%
שדרגו את המנוי 1,317,730 512,364 -805,362  -61.12%
שדרגו את המנוי 1,278,360 188,540 -1,089,820  -85.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,916,077

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,135,158

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הפניקס 11,859,700 22,249,100 10,389,400  87.60%
אקסלנס 11,990,900 12,209,800 218,921  1.83%
הירשמו לצפייה 836,372 971,124 134,752  16.11%
הירשמו לצפייה 5,780,000 5,800,000 20,000  0.35%
הירשמו לצפייה 188,341,000 175,056,000 -13,284,700  -7.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,763,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,284,700

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,916,077
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,135,158
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,763,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,284,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 263,666,784 31.13%
מור 76,351,300 9.01%
מגדל 48,321,800 5.71%
הירשמו לצפייה 44,843,200 5.29%
הירשמו לצפייה 21,503,600 2.54%
הירשמו לצפייה 15,570,700 1.84%
שדרגו את המנוי 15,451,400 1.82%
שדרגו את המנוי 15,277,600 1.80%
שדרגו את המנוי 11,141,200 1.32%
שדרגו את המנוי 7,129,620 0.84%
שדרגו את המנוי 3,640,450 0.43%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 692,522 0.08%
שדרגו את המנוי 542,488 0.06%
שדרגו את המנוי 512,364 0.06%
שדרגו את המנוי 188,540 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 238,043,795 28.10%
מגדל 175,056,000 20.67%
הפניקס 22,249,100 2.63%
הירשמו לצפייה 12,209,800 1.44%
הירשמו לצפייה 9,759,550 1.15%
הירשמו לצפייה 5,800,000 0.68%
שדרגו את המנוי 4,500,000 0.53%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,450,080 0.29%
שדרגו את המנוי 1,250,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,208,950 0.14%
שדרגו את המנוי 971,124 0.11%
שדרגו את המנוי 89,191 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית