תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 65,411,400 74,261,900 8,850,540  13.53%
הראל 36,152,000 38,282,700 2,130,750  5.89%
הירשמו לצפייה 587,877 1,987,180 1,399,300  238.03%
הירשמו לצפייה 28,699,600 29,800,800 1,101,180  3.84%
הירשמו לצפייה 2,921,070 3,991,680 1,070,620  36.65%
שדרגו את המנוי 17,058,300 17,895,900 837,564  4.91%
שדרגו את המנוי 26,256,700 26,683,500 426,802  1.63%
שדרגו את המנוי 3,550,340 3,726,040 175,700  4.95%
שדרגו את המנוי 5,465,140 5,629,050 163,909  3.00%
שדרגו את המנוי 272,518 431,310 158,792  58.27%
שדרגו את המנוי 5,833,360 5,833,360 -3
שדרגו את המנוי 766,139 665,326 -100,813  -13.16%
שדרגו את המנוי 23,279,200 22,495,500 -783,700  -3.37%
שדרגו את המנוי 3,671,500 2,871,500 -800,000  -21.79%
שדרגו את המנוי 65,084,300 51,763,600 -13,320,700  -20.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,315,157

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,005,216

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 654,000 5,887,490 5,233,490  800.23%
הכשרה ביטוח 490,123 473,148 -16,975  -3.46%
הירשמו לצפייה 605,200 574,940 -30,260  -5.00%
הירשמו לצפייה 1,300,000 1,235,000 -65,000  -5.00%
הירשמו לצפייה 2,348,000 2,230,600 -117,400  -5.00%
שדרגו את המנוי 2,596,980 2,473,510 -123,470  -4.75%
שדרגו את המנוי 1,211,560 1,055,980 -155,580  -12.84%
שדרגו את המנוי 3,700,000 3,515,000 -185,000  -5.00%
שדרגו את המנוי 34,691,000 34,486,200 -204,800  -0.59%
שדרגו את המנוי 4,250,000 4,037,500 -212,500  -5.00%
שדרגו את המנוי 4,530,000 4,303,500 -226,500  -5.00%
שדרגו את המנוי 5,681,510 5,253,420 -428,090  -7.53%
שדרגו את המנוי 122,657,000 116,524,000 -6,133,000  -5.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,233,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,898,575

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,315,157
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,005,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,233,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,898,575
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 286,423,400 35.60%
מיטב דש 74,261,900 9.23%
מור 51,763,600 6.43%
הירשמו לצפייה 38,282,700 4.76%
הירשמו לצפייה 29,800,800 3.70%
הירשמו לצפייה 26,683,500 3.32%
שדרגו את המנוי 22,495,500 2.80%
שדרגו את המנוי 17,895,900 2.22%
שדרגו את המנוי 5,833,360 0.72%
שדרגו את המנוי 5,629,050 0.70%
שדרגו את המנוי 3,991,680 0.50%
שדרגו את המנוי 3,726,040 0.46%
שדרגו את המנוי 2,871,500 0.36%
שדרגו את המנוי 1,987,180 0.25%
שדרגו את המנוי 665,326 0.08%
שדרגו את המנוי 431,310 0.05%
שדרגו את המנוי 104,054 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 182,050,288 22.62%
מגדל 116,524,000 14.48%
הפניקס 34,486,200 4.29%
הירשמו לצפייה 5,887,490 0.73%
הירשמו לצפייה 5,253,420 0.65%
הירשמו לצפייה 4,303,500 0.53%
שדרגו את המנוי 4,037,500 0.50%
שדרגו את המנוי 3,515,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,473,510 0.31%
שדרגו את המנוי 2,230,600 0.28%
שדרגו את המנוי 1,235,000 0.15%
שדרגו את המנוי 1,055,980 0.13%
שדרגו את המנוי 574,940 0.07%
שדרגו את המנוי 473,148 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית