תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 34,533,000 47,039,000 12,506,000  36.21%
מיטב דש 80,935,100 89,180,800 8,245,740  10.19%
הירשמו לצפייה 10,181,900 16,802,200 6,620,280  65.02%
הירשמו לצפייה 35,470,400 37,872,900 2,402,520  6.77%
הירשמו לצפייה 5,147,620 6,847,060 1,699,440  33.01%
שדרגו את המנוי 8,213,660 9,481,300 1,267,640  15.43%
שדרגו את המנוי 15,025,200 15,395,800 370,520  2.47%
שדרגו את המנוי 967,276 1,152,400 185,127  19.14%
שדרגו את המנוי 537,000 640,000 103,000  19.18%
שדרגו את המנוי 46,347 58,347 12,000  25.89%
שדרגו את המנוי 10,884,600 10,827,800 -56,749  -0.52%
שדרגו את המנוי 292,389 0 -292,389  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,412,267

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -349,138

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מור 14,574 14,197,400 14,182,900  97,315.95%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 1 0 -1  -100.00%
הירשמו לצפייה 1,580,700 1,058,250 -522,442  -33.05%
הירשמו לצפייה 2,905,480 1,816,480 -1,089,000  -37.48%
הירשמו לצפייה 3,400,000 2,125,650 -1,274,350  -37.48%
שדרגו את המנוי 3,600,000 2,250,690 -1,349,310  -37.48%
שדרגו את המנוי 19,771,600 11,581,700 -8,189,930  -41.42%
שדרגו את המנוי 47,616,300 35,739,300 -11,877,000  -24.94%
שדרגו את המנוי 33,509,500 20,833,700 -12,675,800  -37.83%
שדרגו את המנוי 98,400,800 26,139,200 -72,261,600  -73.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,182,900

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,239,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,412,267
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -349,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,182,900
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -109,239,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 252,149,111 31.34%
מיטב דש 89,180,800 11.08%
הראל 47,039,000 5.85%
הירשמו לצפייה 37,872,900 4.71%
הירשמו לצפייה 16,802,200 2.09%
הירשמו לצפייה 15,395,800 1.91%
שדרגו את המנוי 10,827,800 1.35%
שדרגו את המנוי 9,481,300 1.18%
שדרגו את המנוי 7,050,170 0.88%
שדרגו את המנוי 6,847,060 0.85%
שדרגו את המנוי 5,434,040 0.68%
שדרגו את המנוי 2,281,050 0.28%
שדרגו את המנוי 1,550,560 0.19%
שדרגו את המנוי 1,152,400 0.14%
שדרגו את המנוי 640,000 0.08%
שדרגו את המנוי 469,800 0.06%
שדרגו את המנוי 58,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 119,450,700 14.85%
מיטב דש 35,739,300 4.44%
מגדל 26,139,200 3.25%
הירשמו לצפייה 20,833,700 2.59%
הירשמו לצפייה 14,197,400 1.76%
הירשמו לצפייה 11,581,700 1.44%
שדרגו את המנוי 3,708,330 0.46%
שדרגו את המנוי 2,250,690 0.28%
שדרגו את המנוי 2,125,650 0.26%
שדרגו את המנוי 1,816,480 0.23%
שדרגו את המנוי 1,058,250 0.13%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית