תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 63,891,400 65,132,400 1,241,030  1.94%
הראל 39,211,800 40,350,900 1,139,160  2.90%
הירשמו לצפייה 24,265,400 25,068,600 803,190  3.31%
הירשמו לצפייה 37,989,600 38,759,900 770,376  2.03%
הירשמו לצפייה 2,404,580 2,808,000 403,424  16.78%
שדרגו את המנוי 16,748,900 17,042,500 293,657  1.75%
שדרגו את המנוי 5,268,660 5,393,160 124,500  2.36%
שדרגו את המנוי 405,829 488,503 82,674  20.37%
שדרגו את המנוי 1,053,660 997,852 -55,806  -5.30%
שדרגו את המנוי 31,894,100 31,502,900 -391,208  -1.23%
שדרגו את המנוי 4,159,490 3,658,810 -500,677  -12.04%
שדרגו את המנוי 75,121,000 72,418,900 -2,702,100  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,858,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,649,791

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 121,837,000 122,657,000 820,000  0.67%
אנליסט 2,500,530 2,596,980 96,446  3.86%
הירשמו לצפייה 487,835 490,123 2,288  0.47%
הירשמו לצפייה 5,704,910 5,681,510 -23,400  -0.41%
הירשמו לצפייה 7,485,560 6,330,880 -1,154,680  -15.43%
שדרגו את המנוי 29,077,200 25,681,700 -3,395,510  -11.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 918,734

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,573,590

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,858,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,649,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 918,734
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,573,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,987,574 39.02%
מור 72,418,900 9.00%
מיטב דש 65,132,400 8.09%
הירשמו לצפייה 40,350,900 5.01%
הירשמו לצפייה 38,759,900 4.82%
הירשמו לצפייה 31,502,900 3.92%
שדרגו את המנוי 25,068,600 3.12%
שדרגו את המנוי 17,042,500 2.12%
שדרגו את המנוי 6,140,380 0.76%
שדרגו את המנוי 5,393,160 0.67%
שדרגו את המנוי 4,210,000 0.52%
שדרגו את המנוי 3,658,810 0.45%
שדרגו את המנוי 2,808,000 0.35%
שדרגו את המנוי 997,852 0.12%
שדרגו את המנוי 488,503 0.06%
שדרגו את המנוי 14,769 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 179,744,953 22.34%
מגדל 122,657,000 15.24%
הפניקס 25,681,700 3.19%
הירשמו לצפייה 6,330,880 0.79%
הירשמו לצפייה 5,681,510 0.71%
הירשמו לצפייה 4,530,000 0.56%
שדרגו את המנוי 4,250,000 0.53%
שדרגו את המנוי 3,700,000 0.46%
שדרגו את המנוי 2,596,980 0.32%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.16%
שדרגו את המנוי 1,211,560 0.15%
שדרגו את המנוי 654,000 0.08%
שדרגו את המנוי 605,200 0.08%
שדרגו את המנוי 490,123 0.06%
שדרגו את המנוי 56,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית