תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רילייטד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.related.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מור 14,064,700 22,141,700 8,076,990  57.43%
הראל 29,891,400 32,835,800 2,944,480  9.85%
הירשמו לצפייה 5,001,890 7,351,960 2,350,080  46.98%
הירשמו לצפייה 25,487,900 27,331,000 1,843,110  7.23%
הירשמו לצפייה 340,000 1,729,690 1,389,690  408.73%
שדרגו את המנוי 531,788 1,646,130 1,114,340  209.55%
שדרגו את המנוי 87,901,300 88,943,800 1,042,550  1.19%
שדרגו את המנוי 3,081,300 3,245,880 164,576  5.34%
שדרגו את המנוי 10,000 59,606 49,606  496.06%
שדרגו את המנוי 0 48,122 48,122
שדרגו את המנוי 263,300 289,848 26,548  10.08%
שדרגו את המנוי 857,436 882,018 24,582  2.87%
שדרגו את המנוי 311,277 323,277 12,000  3.86%
שדרגו את המנוי 185,925 100 -185,825  -99.95%
שדרגו את המנוי 10,663,300 10,343,200 -320,118  -3.00%
שדרגו את המנוי 783,469 100,000 -683,469  -87.24%
שדרגו את המנוי 5,469,060 3,997,070 -1,472,000  -26.91%
שדרגו את המנוי 3,770,340 1,718,210 -2,052,130  -54.43%
שדרגו את המנוי 15,977,700 13,702,800 -2,274,900  -14.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,086,674

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,988,442

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 33,095,200 41,400,700 8,305,470  25.10%
הפניקס 22,843,300 28,608,700 5,765,430  25.24%
הירשמו לצפייה 6,913,450 11,056,500 4,143,010  59.93%
הירשמו לצפייה 32,877,500 33,550,300 672,796  2.05%
הירשמו לצפייה 15,485 14,574 -911  -5.88%
שדרגו את המנוי 55,413 52,153 -3,260  -5.88%
שדרגו את המנוי 24,406 0 -24,406  -100.00%
שדרגו את המנוי 268,421 130,632 -137,789  -51.33%
שדרגו את המנוי 3,087,070 2,905,480 -181,593  -5.88%
שדרגו את המנוי 662,277 476,103 -186,174  -28.11%
שדרגו את המנוי 3,612,500 3,400,000 -212,500  -5.88%
שדרגו את המנוי 3,850,500 3,600,000 -250,500  -6.51%
שדרגו את המנוי 453,005 0 -453,005  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,648,060 961,698 -686,364  -41.65%
שדרגו את המנוי 1,155,100 1 -1,155,100  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,221,270 2,051,080 -1,170,190  -36.33%
שדרגו את המנוי 3,145,000 0 -3,145,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 104,538,000 98,478,400 -6,059,110  -5.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,886,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,665,902

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,086,674
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,988,442
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,886,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,665,902
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 219,263,270 27.25%
מיטב דש 88,943,800 11.05%
הראל 32,835,800 4.08%
הירשמו לצפייה 27,331,000 3.40%
הירשמו לצפייה 22,141,700 2.75%
הירשמו לצפייה 13,702,800 1.70%
שדרגו את המנוי 10,343,200 1.29%
שדרגו את המנוי 7,351,960 0.91%
שדרגו את המנוי 3,997,070 0.50%
שדרגו את המנוי 3,245,880 0.40%
שדרגו את המנוי 2,480,130 0.31%
שדרגו את המנוי 1,729,690 0.21%
שדרגו את המנוי 1,718,210 0.21%
שדרגו את המנוי 1,646,130 0.20%
שדרגו את המנוי 882,018 0.11%
שדרגו את המנוי 323,277 0.04%
שדרגו את המנוי 289,848 0.04%
שדרגו את המנוי 100,000 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,686,321 28.17%
מגדל 98,478,400 12.24%
מיטב דש 41,400,700 5.15%
הירשמו לצפייה 33,550,300 4.17%
הירשמו לצפייה 28,608,700 3.56%
הירשמו לצפייה 11,056,500 1.37%
שדרגו את המנוי 3,600,000 0.45%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.42%
שדרגו את המנוי 2,905,480 0.36%
שדרגו את המנוי 2,051,080 0.25%
שדרגו את המנוי 961,698 0.12%
שדרגו את המנוי 476,103 0.06%
שדרגו את המנוי 130,632 0.02%
שדרגו את המנוי 52,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית