תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
פורטה 1,375 9,728 8,353  607.49%
מור 621,530 627,510 5,980  0.96%
הירשמו לצפייה 10,551 11,675 1,124  10.65%
הירשמו לצפייה 7,313 7,595 282  3.86%
הירשמו לצפייה 1,820 1,170 -650  -35.71%
שדרגו את המנוי 41,703 40,415 -1,288  -3.09%
שדרגו את המנוי 10,826 8,407 -2,419  -22.34%
שדרגו את המנוי 7,900 5,200 -2,700  -34.18%
שדרגו את המנוי 157,205 149,307 -7,898  -5.02%
שדרגו את המנוי 185,767 176,779 -8,988  -4.84%
שדרגו את המנוי 72,107 59,640 -12,467  -17.29%
שדרגו את המנוי 247,938 226,265 -21,673  -8.74%
שדרגו את המנוי 410,291 388,496 -21,795  -5.31%
שדרגו את המנוי 174,720 150,397 -24,323  -13.92%
שדרגו את המנוי 704,222 668,329 -35,893  -5.10%
שדרגו את המנוי 146,273 95,586 -50,687  -34.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,739

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -190,781

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 3,040,920 3,776,740 735,818  24.20%
מנורה 7,745,480 8,322,670 577,191  7.45%
הירשמו לצפייה 4,336,210 4,775,760 439,551  10.14%
הירשמו לצפייה 3,474,980 3,709,130 234,159  6.74%
הירשמו לצפייה 1,126,280 1,359,800 233,520  20.73%
שדרגו את המנוי 186,100 368,585 182,485  98.06%
שדרגו את המנוי 399,942 457,649 57,707  14.43%
שדרגו את המנוי 1,841,660 1,873,400 31,736  1.72%
שדרגו את המנוי 97,289 115,379 18,090  18.59%
שדרגו את המנוי 110,595 128,279 17,684  15.99%
שדרגו את המנוי 198,843 211,336 12,493  6.28%
שדרגו את המנוי 165,900 175,211 9,311  5.61%
שדרגו את המנוי 156,023 158,842 2,819  1.81%
שדרגו את המנוי 21,290 22,166 876  4.11%
שדרגו את המנוי 37,275 37,895 620  1.66%
שדרגו את המנוי 59,783 59,825 42  0.07%
שדרגו את המנוי 69,802 69,515 -287  -0.41%
שדרגו את המנוי 12,025 11,632 -393  -3.27%
שדרגו את המנוי 4,375 3,026 -1,349  -30.83%
שדרגו את המנוי 6,448 4,885 -1,563  -24.24%
שדרגו את המנוי 9,076 6,724 -2,352  -25.91%
שדרגו את המנוי 12,101 9,541 -2,560  -21.16%
שדרגו את המנוי 10,101 7,487 -2,614  -25.88%
שדרגו את המנוי 24,764 22,084 -2,680  -10.82%
שדרגו את המנוי 17,851 14,803 -3,048  -17.07%
שדרגו את המנוי 33,702 30,204 -3,498  -10.38%
שדרגו את המנוי 12,377 8,855 -3,522  -28.46%
שדרגו את המנוי 42,568 37,666 -4,902  -11.52%
שדרגו את המנוי 25,943 20,771 -5,172  -19.94%
שדרגו את המנוי 14,010 8,750 -5,260  -37.54%
שדרגו את המנוי 32,740 27,077 -5,663  -17.30%
שדרגו את המנוי 58,208 52,098 -6,110  -10.50%
שדרגו את המנוי 84,251 76,178 -8,073  -9.58%
שדרגו את המנוי 31,801 23,709 -8,092  -25.45%
שדרגו את המנוי 75,307 65,336 -9,971  -13.24%
שדרגו את המנוי 111,667 100,275 -11,392  -10.20%
שדרגו את המנוי 103,302 90,853 -12,449  -12.05%
שדרגו את המנוי 51,590 38,826 -12,764  -24.74%
שדרגו את המנוי 85,580 63,993 -21,587  -25.22%
שדרגו את המנוי 107,910 76,469 -31,441  -29.14%
שדרגו את המנוי 151,342 116,392 -34,950  -23.09%
שדרגו את המנוי 111,667 67,748 -43,919  -39.33%
שדרגו את המנוי 153,262 109,219 -44,043  -28.74%
שדרגו את המנוי 336,876 233,565 -103,311  -30.67%
שדרגו את המנוי 846,884 606,981 -239,903  -28.33%
שדרגו את המנוי 8,096,670 7,607,420 -489,251  -6.04%
שדרגו את המנוי 6,072,580 3,963,270 -2,109,310  -34.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,554,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,231,429

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,739
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -190,781
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,554,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,231,429
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,715,032 0.55%
פסגות 668,329 0.14%
מור 627,510 0.13%
הירשמו לצפייה 388,496 0.08%
הירשמו לצפייה 226,265 0.05%
הירשמו לצפייה 176,779 0.04%
שדרגו את המנוי 150,397 0.03%
שדרגו את המנוי 149,307 0.03%
שדרגו את המנוי 95,586 0.02%
שדרגו את המנוי 59,640 0.01%
שדרגו את המנוי 51,500 0.01%
שדרגו את המנוי 40,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,595 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,353,744 8.00%
מנורה 8,322,670 1.69%
מגדל 7,607,420 1.55%
הירשמו לצפייה 4,775,760 0.97%
הירשמו לצפייה 3,963,270 0.81%
הירשמו לצפייה 3,776,740 0.77%
שדרגו את המנוי 3,709,130 0.75%
שדרגו את המנוי 1,873,400 0.38%
שדרגו את המנוי 1,359,800 0.28%
שדרגו את המנוי 606,981 0.12%
שדרגו את המנוי 457,649 0.09%
שדרגו את המנוי 368,585 0.07%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 211,336 0.04%
שדרגו את המנוי 175,211 0.04%
שדרגו את המנוי 158,842 0.03%
שדרגו את המנוי 128,279 0.03%
שדרגו את המנוי 116,392 0.02%
שדרגו את המנוי 115,379 0.02%
שדרגו את המנוי 109,219 0.02%
שדרגו את המנוי 106,075 0.02%
שדרגו את המנוי 100,275 0.02%
שדרגו את המנוי 90,853 0.02%
שדרגו את המנוי 76,469 0.02%
שדרגו את המנוי 76,178 0.02%
שדרגו את המנוי 69,515 0.01%
שדרגו את המנוי 67,748 0.01%
שדרגו את המנוי 65,600 0.01%
שדרגו את המנוי 65,336 0.01%
שדרגו את המנוי 63,993 0.01%
שדרגו את המנוי 59,825 0.01%
שדרגו את המנוי 52,098 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,541 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,026 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית