תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 65,600 73,752 8,152  12.43%
אקסלנס 33,400 37,900 4,500  13.47%
הירשמו לצפייה 53,000 53,500 500  0.94%
הירשמו לצפייה 43,664 42,854 -810  -1.86%
הירשמו לצפייה 3,446 201 -3,245  -94.17%
שדרגו את המנוי 12,074 8,074 -4,000  -33.13%
שדרגו את המנוי 54,230 40,570 -13,660  -25.19%
שדרגו את המנוי 202,135 183,465 -18,670  -9.24%
שדרגו את המנוי 334,153 306,023 -28,130  -8.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,152

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,515

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 1,184,090 1,391,540 207,454  17.52%
הכשרה ביטוח 30,368 77,576 47,208  155.45%
הירשמו לצפייה 26,576 56,398 29,822  112.21%
הירשמו לצפייה 35,226 61,826 26,600  75.51%
הירשמו לצפייה 14,291 26,434 12,143  84.97%
שדרגו את המנוי 6,831,240 6,839,350 8,112  0.12%
שדרגו את המנוי 1,923,860 1,931,140 7,276  0.38%
שדרגו את המנוי 5,768 10,768 5,000  86.69%
שדרגו את המנוי 119,843 111,222 -8,621  -7.19%
שדרגו את המנוי 137,345 127,269 -10,076  -7.34%
שדרגו את המנוי 1,456,280 1,442,540 -13,733  -0.94%
שדרגו את המנוי 1,347,310 1,048,370 -298,933  -22.19%
שדרגו את המנוי 3,735,320 3,102,420 -632,902  -16.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 343,615

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -964,265

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,152
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,515
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 343,615
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -964,265
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 838,935 0.17%
מור 306,023 0.06%
פסגות 183,465 0.04%
הירשמו לצפייה 73,752 0.01%
הירשמו לצפייה 53,500 0.01%
הירשמו לצפייה 53,012 0.01%
שדרגו את המנוי 42,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 201 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,865,827 3.84%
מנורה 6,839,350 1.39%
הראל 3,102,420 0.63%
הירשמו לצפייה 1,931,140 0.39%
הירשמו לצפייה 1,442,540 0.29%
הירשמו לצפייה 1,391,540 0.28%
שדרגו את המנוי 1,048,370 0.21%
שדרגו את המנוי 895,644 0.18%
שדרגו את המנוי 606,981 0.12%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 174,941 0.04%
שדרגו את המנוי 127,269 0.03%
שדרגו את המנוי 111,222 0.02%
שדרגו את המנוי 109,248 0.02%
שדרגו את המנוי 80,003 0.02%
שדרגו את המנוי 77,576 0.02%
שדרגו את המנוי 72,699 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 58,271 0.01%
שדרגו את המנוי 56,398 0.01%
שדרגו את המנוי 49,640 0.01%
שדרגו את המנוי 45,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית