תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מודלים 91,662 93,032 1,370  1.49%
הראל 40,554 38,554 -2,000  -4.93%
הירשמו לצפייה 31,500 29,500 -2,000  -6.35%
הירשמו לצפייה 20,782 17,782 -3,000  -14.44%
הירשמו לצפייה 217,215 202,235 -14,980  -6.90%
שדרגו את המנוי 41,657 24,657 -17,000  -40.81%
שדרגו את המנוי 49,100 28,900 -20,200  -41.14%
שדרגו את המנוי 124,786 84,044 -40,742  -32.65%
שדרגו את המנוי 51,812 11,000 -40,812  -78.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,370

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -140,734

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 2,022,330 2,610,010 587,680  29.06%
מנורה 6,839,350 7,061,800 222,450  3.25%
הירשמו לצפייה 1,784,690 1,990,920 206,230  11.56%
הירשמו לצפייה 77,576 135,024 57,448  74.05%
הירשמו לצפייה 174,941 231,033 56,092  32.06%
שדרגו את המנוי 3,102,420 3,155,880 53,460  1.72%
שדרגו את המנוי 111,222 114,362 3,140  2.82%
שדרגו את המנוי 23,465 23,658 193  0.82%
שדרגו את המנוי 10,768 8,620 -2,148  -19.95%
שדרגו את המנוי 127,269 122,874 -4,395  -3.45%
שדרגו את המנוי 26,434 21,065 -5,369  -20.31%
שדרגו את המנוי 1,048,370 1,042,890 -5,480  -0.52%
שדרגו את המנוי 80,003 67,833 -12,170  -15.21%
שדרגו את המנוי 56,398 44,085 -12,313  -21.83%
שדרגו את המנוי 895,644 881,745 -13,899  -1.55%
שדרגו את המנוי 49,640 31,846 -17,794  -35.85%
שדרגו את המנוי 606,981 187,604 -419,377  -69.09%
שדרגו את המנוי 1,442,540 368,085 -1,074,460  -74.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,186,693

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,567,405

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,370
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -140,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,186,693
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,567,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 548,691 0.11%
מור 202,235 0.04%
מודלים 93,032 0.02%
הירשמו לצפייה 84,044 0.02%
הירשמו לצפייה 38,554 < 0.01%
הירשמו לצפייה 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,988,410 3.86%
מנורה 7,061,800 1.44%
הראל 3,155,880 0.64%
הירשמו לצפייה 2,610,010 0.53%
הירשמו לצפייה 1,990,920 0.40%
הירשמו לצפייה 1,042,890 0.21%
שדרגו את המנוי 881,745 0.18%
שדרגו את המנוי 368,085 0.07%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 231,033 0.05%
שדרגו את המנוי 187,604 0.04%
שדרגו את המנוי 135,024 0.03%
שדרגו את המנוי 122,874 0.02%
שדרגו את המנוי 114,362 0.02%
שדרגו את המנוי 109,248 0.02%
שדרגו את המנוי 72,699 0.01%
שדרגו את המנוי 67,833 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 58,271 0.01%
שדרגו את המנוי 45,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית