תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 185,554 252,903 67,349  36.30%
אזימוט 57,111 85,970 28,859  50.53%
הירשמו לצפייה 454,388 467,773 13,385  2.95%
הירשמו לצפייה 232,167 239,999 7,832  3.37%
הירשמו לצפייה 542,594 549,005 6,411  1.18%
שדרגו את המנוי 172,275 176,041 3,766  2.19%
שדרגו את המנוי 88,699 90,774 2,075  2.34%
שדרגו את המנוי 65,595 66,283 688  1.05%
שדרגו את המנוי 9,380 10,030 650  6.93%
שדרגו את המנוי 11,700 12,342 642  5.49%
שדרגו את המנוי 9,215 9,857 642  6.97%
שדרגו את המנוי 8,540 8,917 377  4.41%
שדרגו את המנוי 1,938 2,238 300  15.48%
שדרגו את המנוי 10,423 10,623 200  1.92%
שדרגו את המנוי 1,050 950 -100  -9.52%
שדרגו את המנוי 5,300 5,150 -150  -2.83%
שדרגו את המנוי 2,050 1,820 -230  -11.22%
שדרגו את המנוי 13,246 12,340 -906  -6.84%
שדרגו את המנוי 8,713 6,784 -1,929  -22.14%
שדרגו את המנוי 658,930 655,222 -3,708  -0.56%
שדרגו את המנוי 14,183 8,709 -5,474  -38.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,497

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 4,767,930 6,072,580 1,304,640  27.36%
הראל 3,179,010 4,336,210 1,157,200  36.40%
הירשמו לצפייה 7,220,240 8,096,670 876,430  12.14%
הירשמו לצפייה 2,861,550 3,474,980 613,421  21.44%
הירשמו לצפייה 2,629,710 3,040,920 411,208  15.64%
שדרגו את המנוי 730,605 846,884 116,279  15.92%
שדרגו את המנוי 345,782 401,246 55,464  16.04%
שדרגו את המנוי 56,980 110,595 53,615  94.09%
שדרגו את המנוי 61,800 111,667 49,867  80.69%
שדרגו את המנוי 288,313 336,876 48,563  16.84%
שדרגו את המנוי 121,718 165,900 44,182  36.30%
שדרגו את המנוי 83,315 106,075 22,760  27.32%
שדרגו את המנוי 83,562 103,302 19,740  23.62%
שדרגו את המנוי 134,825 153,262 18,437  13.67%
שדרגו את המנוי 48,100 65,600 17,500  36.38%
שדרגו את המנוי 134,084 151,342 17,258  12.87%
שדרגו את המנוי 94,913 111,667 16,754  17.65%
שדרגו את המנוי 61,067 75,307 14,240  23.32%
שדרגו את המנוי 184,640 198,843 14,203  7.69%
שדרגו את המנוי 85,089 97,289 12,200  14.34%
שדרגו את המנוי 74,437 84,251 9,814  13.18%
שדרגו את המנוי 35,435 42,568 7,133  20.13%
שדרגו את המנוי 51,595 58,208 6,613  12.82%
שדרגו את המנוי 26,133 32,740 6,607  25.28%
שדרגו את המנוי 45,032 51,590 6,558  14.56%
שדרגו את המנוי 20,179 26,353 6,174  30.60%
שדרגו את המנוי 28,719 33,702 4,983  17.35%
שדרגו את המנוי 1,836,890 1,841,660 4,771  0.26%
שדרגו את המנוי 22,168 25,943 3,775  17.03%
שדרגו את המנוי 21,721 24,764 3,043  14.01%
שדרגו את המנוי 8,000 10,000 2,000  25.00%
שדרגו את המנוי 10,552 12,377 1,825  17.30%
שדרגו את המנוי 68,097 69,802 1,705  2.50%
שדרגו את המנוי 16,753 17,851 1,098  6.55%
שדרגו את המנוי 9,113 10,101 988  10.84%
שדרגו את המנוי 8,101 9,076 975  12.04%
שדרגו את המנוי 11,224 12,101 877  7.81%
שדרגו את המנוי 5,693 6,448 755  13.26%
שדרגו את המנוי 185,350 186,100 750  0.40%
שדרגו את המנוי 36,700 37,275 575  1.57%
שדרגו את המנוי 3,910 4,375 465  11.89%
שדרגו את המנוי 21,218 21,290 72  0.34%
שדרגו את המנוי 33,329 31,801 -1,528  -4.58%
שדרגו את המנוי 110,562 107,910 -2,652  -2.40%
שדרגו את המנוי 14,853 12,025 -2,828  -19.04%
שדרגו את המנוי 65,703 59,783 -5,920  -9.01%
שדרגו את המנוי 166,029 156,023 -10,006  -6.03%
שדרגו את המנוי 26,627 14,010 -12,617  -47.38%
שדרגו את המנוי 102,327 85,580 -16,747  -16.37%
שדרגו את המנוי 1,271,760 1,126,280 -145,482  -11.44%
שדרגו את המנוי 7,934,740 7,745,480 -189,257  -2.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,955,517

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -387,037

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 133,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,497
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,955,517
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -387,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,712,570 0.55%
פסגות 655,222 0.13%
מור 549,005 0.11%
הירשמו לצפייה 467,773 0.10%
הירשמו לצפייה 252,903 0.05%
הירשמו לצפייה 239,999 0.05%
שדרגו את המנוי 176,041 0.04%
שדרגו את המנוי 90,774 0.02%
שדרגו את המנוי 85,970 0.02%
שדרגו את המנוי 66,283 0.01%
שדרגו את המנוי 24,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,917 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,032,379 8.14%
מגדל 8,096,670 1.65%
מנורה 7,745,480 1.58%
הירשמו לצפייה 6,072,580 1.23%
הירשמו לצפייה 4,336,210 0.88%
הירשמו לצפייה 3,474,980 0.71%
שדרגו את המנוי 3,040,920 0.62%
שדרגו את המנוי 1,841,660 0.37%
שדרגו את המנוי 1,126,280 0.23%
שדרגו את המנוי 846,884 0.17%
שדרגו את המנוי 401,246 0.08%
שדרגו את המנוי 336,876 0.07%
שדרגו את המנוי 198,843 0.04%
שדרגו את המנוי 186,100 0.04%
שדרגו את המנוי 165,900 0.03%
שדרגו את המנוי 156,023 0.03%
שדרגו את המנוי 153,262 0.03%
שדרגו את המנוי 151,342 0.03%
שדרגו את המנוי 111,667 0.02%
שדרגו את המנוי 111,667 0.02%
שדרגו את המנוי 110,595 0.02%
שדרגו את המנוי 107,910 0.02%
שדרגו את המנוי 106,075 0.02%
שדרגו את המנוי 103,302 0.02%
שדרגו את המנוי 97,289 0.02%
שדרגו את המנוי 85,580 0.02%
שדרגו את המנוי 84,251 0.02%
שדרגו את המנוי 75,307 0.02%
שדרגו את המנוי 69,802 0.01%
שדרגו את המנוי 65,600 0.01%
שדרגו את המנוי 59,783 0.01%
שדרגו את המנוי 58,208 0.01%
שדרגו את המנוי 51,590 0.01%
שדרגו את המנוי 42,568 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,448 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,375 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית