תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 619,374 665,233 45,859  7.40%
מגדל 419,527 459,033 39,506  9.42%
הירשמו לצפייה 151,298 185,551 34,253  22.64%
הירשמו לצפייה 507,892 529,194 21,302  4.19%
הירשמו לצפייה 77,492 91,926 14,434  18.63%
שדרגו את המנוי 20,460 34,871 14,411  70.43%
שדרגו את המנוי 81,592 89,623 8,031  9.84%
שדרגו את המנוי 235,699 239,398 3,699  1.57%
שדרגו את המנוי 6,100 8,780 2,680  43.93%
שדרגו את המנוי 1,353 2,785 1,432  105.84%
שדרגו את המנוי 1,560 2,050 490  31.41%
שדרגו את המנוי 10,500 10,713 213  2.03%
שדרגו את המנוי 235 339 104  44.26%
שדרגו את המנוי 9,313 9,266 -47  -0.50%
שדרגו את המנוי 7,891 7,625 -266  -3.37%
שדרגו את המנוי 10,300 9,323 -977  -9.49%
שדרגו את המנוי 9,845 8,693 -1,152  -11.70%
שדרגו את המנוי 16,496 13,356 -3,140  -19.03%
שדרגו את המנוי 181,793 175,245 -6,548  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 186,414

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,130

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מנורה 5,375,260 7,934,740 2,559,480  47.62%
הפניקס 1,796,470 2,629,710 833,243  46.38%
הירשמו לצפייה 4,013,770 4,767,930 754,160  18.79%
הירשמו לצפייה 6,648,090 7,220,240 572,148  8.61%
הירשמו לצפייה 2,916,390 3,179,010 262,625  9.00%
שדרגו את המנוי 1,021,910 1,271,760 249,847  24.45%
שדרגו את המנוי 522,245 730,605 208,360  39.90%
שדרגו את המנוי 270,086 345,782 75,696  28.03%
שדרגו את המנוי 63,100 134,084 70,984  112.49%
שדרגו את המנוי 226,752 288,313 61,561  27.15%
שדרגו את המנוי 138,811 184,640 45,829  33.02%
שדרגו את המנוי 78,981 121,718 42,737  54.11%
שדרגו את המנוי 69,541 102,327 32,786  47.15%
שדרגו את המנוי 28,843 56,980 28,137  97.55%
שדרגו את המנוי 157,226 185,350 28,124  17.89%
שדרגו את המנוי 38,283 61,067 22,784  59.51%
שדרגו את המנוי 62,079 83,562 21,483  34.61%
שדרגו את המנוי 115,443 134,825 19,382  16.79%
שדרגו את המנוי 32,100 48,100 16,000  49.84%
שדרגו את המנוי 11,707 26,133 14,426  123.23%
שדרגו את המנוי 1,823,490 1,836,890 13,403  0.73%
שדרגו את המנוי 54,979 68,097 13,118  23.86%
שדרגו את המנוי 50,368 61,800 11,432  22.70%
שדרגו את המנוי 27,495 36,700 9,205  33.48%
שדרגו את המנוי 42,715 51,595 8,880  20.79%
שדרגו את המנוי 9,197 17,697 8,500  92.42%
שדרגו את המנוי 66,895 74,437 7,542  11.27%
שדרגו את המנוי 15,914 22,168 6,254  39.30%
שדרגו את המנוי 16,123 21,721 5,598  34.72%
שדרגו את המנוי 21,293 26,627 5,334  25.05%
שדרגו את המנוי 12,251 14,853 2,602  21.24%
שדרגו את המנוי 42,513 45,032 2,519  5.93%
שדרגו את המנוי 14,515 16,753 2,238  15.42%
שדרגו את המנוי 5,897 8,101 2,204  37.37%
שדרגו את המנוי 8,959 10,552 1,593  17.78%
שדרגו את המנוי 27,196 28,719 1,523  5.60%
שדרגו את המנוי 109,123 110,562 1,439  1.32%
שדרגו את המנוי 9,980 11,224 1,244  12.46%
שדרגו את המנוי 4,504 5,693 1,189  26.40%
שדרגו את המנוי 64,972 65,703 731  1.13%
שדרגו את המנוי 20,632 21,218 586  2.84%
שדרגו את המנוי 8,690 9,113 423  4.87%
שדרגו את המנוי 33,216 33,329 113  0.34%
שדרגו את המנוי 27,497 20,179 -7,318  -26.61%
שדרגו את המנוי 43,432 35,435 -7,997  -18.41%
שדרגו את המנוי 2,876,120 2,861,550 -14,569  -0.51%
שדרגו את המנוי 112,866 83,315 -29,551  -26.18%
שדרגו את המנוי 136,180 83,331 -52,849  -38.81%
שדרגו את המנוי 173,795 85,089 -88,706  -51.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,027,462

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -200,990

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 186,414
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,130
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,027,462
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -200,990
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,579,260 0.52%
פסגות 665,233 0.14%
מור 529,194 0.11%
הירשמו לצפייה 459,033 0.09%
הירשמו לצפייה 239,398 0.05%
הירשמו לצפייה 185,551 0.04%
שדרגו את המנוי 175,245 0.04%
שדרגו את המנוי 91,926 0.02%
שדרגו את המנוי 89,623 0.02%
שדרגו את המנוי 34,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,459,970 7.21%
מנורה 7,934,740 1.61%
מגדל 7,220,240 1.47%
הירשמו לצפייה 4,767,930 0.97%
הירשמו לצפייה 3,179,010 0.65%
הירשמו לצפייה 2,861,550 0.58%
שדרגו את המנוי 2,629,710 0.53%
שדרגו את המנוי 1,836,890 0.37%
שדרגו את המנוי 1,271,760 0.26%
שדרגו את המנוי 730,605 0.15%
שדרגו את המנוי 345,782 0.07%
שדרגו את המנוי 288,313 0.06%
שדרגו את המנוי 185,350 0.04%
שדרגו את המנוי 184,640 0.04%
שדרגו את המנוי 166,029 0.03%
שדרגו את המנוי 134,825 0.03%
שדרגו את המנוי 134,084 0.03%
שדרגו את המנוי 121,718 0.02%
שדרגו את המנוי 110,562 0.02%
שדרגו את המנוי 102,327 0.02%
שדרגו את המנוי 94,913 0.02%
שדרגו את המנוי 85,089 0.02%
שדרגו את המנוי 83,562 0.02%
שדרגו את המנוי 83,315 0.02%
שדרגו את המנוי 74,437 0.02%
שדרגו את המנוי 68,097 0.01%
שדרגו את המנוי 65,703 0.01%
שדרגו את המנוי 61,800 0.01%
שדרגו את המנוי 61,067 0.01%
שדרגו את המנוי 56,980 0.01%
שדרגו את המנוי 51,595 0.01%
שדרגו את המנוי 48,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,627 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,721 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,753 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,693 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית