תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אקסלנס 52,440 130,425 77,985  148.71%
אי.בי.אי. 11,000 21,500 10,500  95.45%
הירשמו לצפייה 114,870 124,761 9,891  8.61%
הירשמו לצפייה 17,383 25,433 8,050  46.31%
הירשמו לצפייה 3,150 9,799 6,649  211.08%
שדרגו את המנוי 520 1,050 530  101.92%
שדרגו את המנוי 131,076 130,576 -500  -0.38%
שדרגו את המנוי 43,347 42,440 -907  -2.09%
שדרגו את המנוי 66,174 60,984 -5,190  -7.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,597

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 881,744 1,665,270 783,525  88.86%
מגדל 1,332,530 1,801,620 469,094  35.20%
הירשמו לצפייה 1,048,160 1,437,200 389,035  37.12%
הירשמו לצפייה 3,113,950 3,435,570 321,621  10.33%
הירשמו לצפייה 89,460 265,244 175,784  196.49%
שדרגו את המנוי 90,786 133,382 42,596  46.92%
שדרגו את המנוי 42,844 72,699 29,855  69.68%
שדרגו את המנוי 128,894 148,227 19,333  15.00%
שדרגו את המנוי 31,846 49,640 17,794  55.88%
שדרגו את המנוי 5,968,790 5,982,320 13,531  0.23%
שדרגו את המנוי 67,117 75,867 8,750  13.04%
שדרגו את המנוי 14,461 14,430 -31  -0.21%
שדרגו את המנוי 9,778 8,478 -1,300  -13.30%
שדרגו את המנוי 97,459 92,040 -5,419  -5.56%
שדרגו את המנוי 630,914 583,076 -47,838  -7.58%
שדרגו את המנוי 2,322,070 2,272,650 -49,426  -2.13%
שדרגו את המנוי 330,192 264,675 -65,517  -19.84%
שדרגו את המנוי 2,123,650 1,900,320 -223,330  -10.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,270,918

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -392,861

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 113,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,597
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,270,918
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -392,861
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 552,056 0.11%
מור 130,576 0.03%
אקסלנס 130,425 0.03%
הירשמו לצפייה 124,761 0.03%
הירשמו לצפייה 60,984 0.01%
הירשמו לצפייה 42,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,799 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,232,144 4.32%
מנורה 5,982,320 1.22%
הראל 3,435,570 0.70%
הירשמו לצפייה 2,272,650 0.46%
הירשמו לצפייה 1,900,320 0.39%
הירשמו לצפייה 1,801,620 0.37%
שדרגו את המנוי 1,665,270 0.34%
שדרגו את המנוי 1,437,200 0.29%
שדרגו את המנוי 583,076 0.12%
שדרגו את המנוי 395,818 0.08%
שדרגו את המנוי 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 264,675 0.05%
שדרגו את המנוי 148,227 0.03%
שדרגו את המנוי 133,382 0.03%
שדרגו את המנוי 126,955 0.03%
שדרגו את המנוי 92,040 0.02%
שדרגו את המנוי 75,867 0.02%
שדרגו את המנוי 72,699 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 50,654 0.01%
שדרגו את המנוי 49,640 0.01%
שדרגו את המנוי 44,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית