תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלומות - ספרינט 21,100 21,300 200  0.95%
טנדם 9,900 8,600 -1,300  -13.13%
הירשמו לצפייה 35,143 31,181 -3,962  -11.27%
הירשמו לצפייה 102,889 92,495 -10,394  -10.10%
הירשמו לצפייה 50,676 37,519 -13,157  -25.96%
שדרגו את המנוי 78,512 63,721 -14,791  -18.84%
שדרגו את המנוי 143,353 122,192 -21,161  -14.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,765

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 5,982,320 6,332,790 350,467  5.86%
הראל 3,435,570 3,757,840 322,271  9.38%
הירשמו לצפייה 264,675 419,675 155,000  58.56%
הירשמו לצפייה 148,227 167,665 19,438  13.11%
הירשמו לצפייה 92,040 96,392 4,352  4.73%
שדרגו את המנוי 1,801,620 1,801,680 59
שדרגו את המנוי 1,634 1,414 -220  -13.46%
שדרגו את המנוי 2,675 2,393 -282  -10.54%
שדרגו את המנוי 5,440 4,959 -481  -8.84%
שדרגו את המנוי 2,120 1,620 -500  -23.58%
שדרגו את המנוי 12,933 12,389 -544  -4.21%
שדרגו את המנוי 8,478 7,927 -551  -6.50%
שדרגו את המנוי 7,035 6,435 -600  -8.53%
שדרגו את המנוי 4,625 3,998 -627  -13.56%
שדרגו את המנוי 5,130 4,426 -704  -13.72%
שדרגו את המנוי 8,401 7,682 -719  -8.56%
שדרגו את המנוי 11,690 10,674 -1,016  -8.69%
שדרגו את המנוי 15,297 13,969 -1,328  -8.68%
שדרגו את המנוי 44,406 42,943 -1,463  -3.29%
שדרגו את המנוי 19,577 17,739 -1,838  -9.39%
שדרגו את המנוי 13,606 11,688 -1,918  -14.10%
שדרגו את המנוי 583,076 580,229 -2,847  -0.49%
שדרגו את המנוי 33,604 30,703 -2,901  -8.63%
שדרגו את המנוי 26,649 23,015 -3,634  -13.64%
שדרגו את המנוי 15,286 11,299 -3,987  -26.08%
שדרגו את המנוי 75,867 68,975 -6,892  -9.08%
שדרגו את המנוי 126,955 113,150 -13,805  -10.87%
שדרגו את המנוי 24,244 10,001 -14,243  -58.75%
שדרגו את המנוי 1,900,320 1,879,450 -20,866  -1.10%
שדרגו את המנוי 50,654 27,131 -23,523  -46.44%
שדרגו את המנוי 395,818 360,251 -35,567  -8.99%
שדרגו את המנוי 72,699 33,036 -39,663  -54.56%
שדרגו את המנוי 133,382 24,232 -109,150  -81.83%
שדרגו את המנוי 2,272,650 1,217,080 -1,055,570  -46.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 851,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,345,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 851,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,345,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 456,494 0.09%
אקסלנס 122,192 0.02%
מיטב דש 92,495 0.02%
הירשמו לצפייה 63,721 0.01%
הירשמו לצפייה 41,386 < 0.01%
הירשמו לצפייה 37,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,736,047 4.22%
מנורה 6,332,790 1.29%
הראל 3,757,840 0.76%
הירשמו לצפייה 1,879,450 0.38%
הירשמו לצפייה 1,801,680 0.37%
הירשמו לצפייה 1,665,270 0.34%
שדרגו את המנוי 1,437,200 0.29%
שדרגו את המנוי 1,217,080 0.25%
שדרגו את המנוי 580,229 0.12%
שדרגו את המנוי 419,675 0.09%
שדרגו את המנוי 360,251 0.07%
שדרגו את המנוי 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 167,665 0.03%
שדרגו את המנוי 113,150 0.02%
שדרגו את המנוי 96,392 0.02%
שדרגו את המנוי 68,975 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,414 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית