תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
אקסלנס 111,246 111,868 622  0.56%
אי.בי.אי. 18,500 17,500 -1,000  -5.41%
הירשמו לצפייה 2,500 1,500 -1,000  -40.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 357,392 416,535 59,143  16.55%
קחצ"ק חברת ניהול 154,814 158,157 3,343  2.16%
הירשמו לצפייה 1,245,710 1,243,990 -1,718  -0.14%
הירשמו לצפייה 3,719,200 3,715,450 -3,747  -0.10%
הירשמו לצפייה 183,852 5,505 -178,347  -97.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -183,812

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 62,486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -183,812
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,393 0.04%
אקסלנס 111,868 0.02%
הראל 33,600 < 0.01%
הירשמו לצפייה 17,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,401 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,574,182 1.34%
הראל 3,715,450 0.76%
הפניקס 1,243,990 0.25%
הירשמו לצפייה 416,535 0.08%
הירשמו לצפייה 360,251 0.07%
הירשמו לצפייה 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 158,157 0.03%
שדרגו את המנוי 68,975 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 44,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית