תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מור 425,500 492,992 67,492  15.86%
פסגות 561,246 606,505 45,259  8.06%
הירשמו לצפייה 231,763 242,248 10,485  4.52%
הירשמו לצפייה 3,500 11,500 8,000  228.57%
הירשמו לצפייה 6,686 7,653 967  14.46%
שדרגו את המנוי 18,920 19,324 404  2.14%
שדרגו את המנוי 16,273 16,626 353  2.17%
שדרגו את המנוי 6,000 6,100 100  1.67%
שדרגו את המנוי 2,036 2,000 -36  -1.77%
שדרגו את המנוי 1,600 1,560 -40  -2.50%
שדרגו את המנוי 286 235 -51  -17.83%
שדרגו את המנוי 1,126 971 -155  -13.77%
שדרגו את המנוי 10,125 9,313 -812  -8.02%
שדרגו את המנוי 416,798 415,878 -920  -0.22%
שדרגו את המנוי 2,286 1,353 -933  -40.81%
שדרגו את המנוי 4,030 2,500 -1,530  -37.97%
שדרגו את המנוי 14,060 9,392 -4,668  -33.20%
שדרגו את המנוי 191,778 185,224 -6,554  -3.42%
שדרגו את המנוי 27,011 8,385 -18,626  -68.96%
שדרגו את המנוי 164,352 136,927 -27,425  -16.69%
שדרגו את המנוי 101,176 71,571 -29,605  -29.26%
שדרגו את המנוי 131,651 91,972 -39,679  -30.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -131,034

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מגדל 5,066,000 6,648,090 1,582,090  31.23%
מנורה 4,525,650 5,375,260 849,611  18.77%
הירשמו לצפייה 3,295,970 4,013,770 717,805  21.78%
הירשמו לצפייה 2,441,300 2,916,390 475,083  19.46%
הירשמו לצפייה 1,492,430 1,796,470 304,041  20.37%
שדרגו את המנוי 901,594 1,021,910 120,320  13.34%
שדרגו את המנוי 2,756,240 2,876,120 119,882  4.35%
שדרגו את המנוי 157,176 264,627 107,451  68.36%
שדרגו את המנוי 410,076 444,172 34,096  8.31%
שדרגו את המנוי 77,128 109,123 31,995  41.48%
שדרגו את המנוי 125,822 157,226 31,404  24.96%
שדרגו את המנוי 64,010 94,913 30,903  48.28%
שדרגו את המנוי 106,835 136,180 29,345  27.47%
שדרגו את המנוי 116,516 138,811 22,295  19.13%
שדרגו את המנוי 155,678 173,795 18,117  11.64%
שדרגו את המנוי 15,827 28,843 13,016  82.24%
שדרגו את המנוי 21,000 32,100 11,100  52.86%
שדרגו את המנוי 40,799 50,368 9,569  23.45%
שדרגו את המנוי 54,879 62,079 7,200  13.12%
שדרגו את המנוי 108,665 115,443 6,778  6.24%
שדרגו את המנוי 58,439 64,972 6,533  11.18%
שדרגו את המנוי 29,716 33,216 3,500  11.78%
שדרגו את המנוי 5,000 8,000 3,000  60.00%
שדרגו את המנוי 64,010 66,895 2,885  4.51%
שדרגו את המנוי 41,630 43,432 1,802  4.33%
שדרגו את המנוי 78,360 78,981 621  0.79%
שדרגו את המנוי 8,424 8,959 535  6.35%
שדרגו את המנוי 1,823,100 1,823,490 382  0.02%
שדרגו את המנוי 27,180 27,495 315  1.16%
שדרגו את המנוי 54,836 54,979 143  0.26%
שדרגו את המנוי 69,457 69,541 84  0.12%
שדרגו את המנוי 14,479 14,515 36  0.25%
שדרגו את המנוי 27,334 27,196 -138  -0.50%
שדרגו את המנוי 16,810 16,123 -687  -4.09%
שדרגו את המנוי 44,575 42,715 -1,860  -4.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,541,937

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,685

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 133,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -131,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,541,937
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,685
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,371,441 0.48%
פסגות 606,505 0.12%
מור 492,992 0.10%
הירשמו לצפייה 415,878 0.08%
הירשמו לצפייה 242,248 0.05%
הירשמו לצפייה 185,224 0.04%
שדרגו את המנוי 136,927 0.03%
שדרגו את המנוי 91,972 0.02%
שדרגו את המנוי 71,571 0.01%
שדרגו את המנוי 19,324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 235 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,997,946 6.10%
מגדל 6,648,090 1.35%
מנורה 5,375,260 1.09%
הירשמו לצפייה 4,013,770 0.82%
הירשמו לצפייה 2,916,390 0.59%
הירשמו לצפייה 2,876,120 0.58%
שדרגו את המנוי 1,823,490 0.37%
שדרגו את המנוי 1,796,470 0.37%
שדרגו את המנוי 1,021,910 0.21%
שדרגו את המנוי 522,245 0.11%
שדרגו את המנוי 444,172 0.09%
שדרגו את המנוי 270,086 0.05%
שדרגו את המנוי 226,752 0.05%
שדרגו את המנוי 173,795 0.04%
שדרגו את המנוי 157,226 0.03%
שדרגו את המנוי 138,811 0.03%
שדרגו את המנוי 136,180 0.03%
שדרגו את המנוי 115,443 0.02%
שדרגו את המנוי 112,866 0.02%
שדרגו את המנוי 109,123 0.02%
שדרגו את המנוי 94,913 0.02%
שדרגו את המנוי 78,981 0.02%
שדרגו את המנוי 69,541 0.01%
שדרגו את המנוי 66,895 0.01%
שדרגו את המנוי 64,972 0.01%
שדרגו את המנוי 63,100 0.01%
שדרגו את המנוי 62,079 0.01%
שדרגו את המנוי 54,979 0.01%
שדרגו את המנוי 50,368 0.01%
שדרגו את המנוי 43,432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,707 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,967 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית