תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
טנדם 7,900 8,300 400  5.06%
מגדל 14,631 13,598 -1,033  -7.06%
הירשמו לצפייה 52,854 51,632 -1,222  -2.31%
הירשמו לצפייה 31,181 28,511 -2,670  -8.56%
הירשמו לצפייה 21,100 1,777 -19,323  -91.58%
שדרגו את המנוי 124,187 100,087 -24,100  -19.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 400

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,348

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
פסגות 1,437,200 1,885,950 448,759  31.22%
מנורה 6,332,790 6,605,860 273,072  4.31%
הירשמו לצפייה 1,879,450 2,046,850 167,401  8.91%
הירשמו לצפייה 580,229 622,825 42,596  7.34%
הירשמו לצפייה 96,392 100,632 4,240  4.40%
שדרגו את המנוי 167,665 170,362 2,697  1.61%
שדרגו את המנוי 3,757,840 3,758,200 355  0.01%
שדרגו את המנוי 10,674 4,355 -6,319  -59.20%
שדרגו את המנוי 17,739 5,334 -12,405  -69.93%
שדרגו את המנוי 42,943 27,685 -15,258  -35.53%
שדרגו את המנוי 24,232 7,822 -16,410  -67.72%
שדרגו את המנוי 43,559 10,877 -32,682  -75.03%
שדרגו את המנוי 419,675 338,740 -80,935  -19.29%
שדרגו את המנוי 1,665,270 563,550 -1,101,720  -66.16%
שדרגו את המנוי 1,217,080 205 -1,216,880  -99.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 939,120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,482,609

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 400
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -48,348
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 939,120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,482,609
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 342,501 0.07%
אקסלנס 100,087 0.02%
מיטב דש 75,260 0.02%
הירשמו לצפייה 51,632 0.01%
הירשמו לצפייה 41,386 < 0.01%
הירשמו לצפייה 28,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,304,830 3.52%
מנורה 6,605,860 1.34%
הראל 3,758,200 0.76%
הירשמו לצפייה 2,046,850 0.42%
הירשמו לצפייה 1,885,950 0.38%
הירשמו לצפייה 622,825 0.13%
שדרגו את המנוי 563,550 0.11%
שדרגו את המנוי 360,251 0.07%
שדרגו את המנוי 338,740 0.07%
שדרגו את המנוי 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 170,362 0.03%
שדרגו את המנוי 113,150 0.02%
שדרגו את המנוי 100,632 0.02%
שדרגו את המנוי 68,975 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,703 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,927 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,435 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית