תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 107,910 111,070 3,160  2.93%
טנדם 1,800 2,000 200  11.11%
הירשמו לצפייה 48,199 48,140 -59  -0.12%
הירשמו לצפייה 58,566 58,347 -219  -0.37%
הירשמו לצפייה 71,482 69,309 -2,173  -3.04%
שדרגו את המנוי 179,762 166,076 -13,686  -7.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,360

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,137

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 368,085 1,332,530 964,442  262.02%
מיטב דש 1,990,920 2,322,070 331,154  16.63%
הירשמו לצפייה 187,604 395,818 208,214  110.99%
הירשמו לצפייה 231,033 330,192 99,159  42.92%
הירשמו לצפייה 122,874 128,894 6,020  4.90%
שדרגו את המנוי 1,042,890 1,048,160 5,270  0.51%
שדרגו את המנוי 881,745 881,744 -1
שדרגו את המנוי 19,641 19,577 -64  -0.33%
שדרגו את המנוי 3,256 2,675 -581  -17.84%
שדרגו את המנוי 2,371 1,634 -737  -31.08%
שדרגו את המנוי 5,515 4,033 -1,482  -26.87%
שדרגו את המנוי 45,889 44,406 -1,483  -3.23%
שדרגו את המנוי 6,724 4,625 -2,099  -31.22%
שדרגו את המנוי 7,906 5,130 -2,776  -35.11%
שדרגו את המנוי 8,855 5,440 -3,415  -38.57%
שדרגו את המנוי 12,635 8,401 -4,234  -33.51%
שדרגו את המנוי 36,700 31,075 -5,625  -15.33%
שדרגו את המנוי 21,599 15,297 -6,302  -29.18%
שדרגו את המנוי 20,771 13,606 -7,165  -34.50%
שדרגו את המנוי 17,291 9,778 -7,513  -43.45%
שדרגו את המנוי 23,658 14,461 -9,197  -38.87%
שדרגו את המנוי 38,826 26,649 -12,177  -31.36%
שדרגו את המנוי 114,362 97,459 -16,903  -14.78%
שדרגו את המנוי 67,833 50,654 -17,179  -25.33%
שדרגו את המנוי 58,271 33,604 -24,667  -42.33%
שדרגו את המנוי 72,699 42,844 -29,855  -41.07%
שדרגו את המנוי 3,155,880 3,113,950 -41,931  -1.33%
שדרגו את המנוי 109,248 67,117 -42,131  -38.56%
שדרגו את המנוי 135,024 90,786 -44,238  -32.76%
שדרגו את המנוי 233,565 126,955 -106,610  -45.64%
שדרגו את המנוי 2,610,010 2,123,650 -486,363  -18.63%
שדרגו את המנוי 7,061,800 5,968,790 -1,093,010  -15.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,614,259

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,967,738

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,360
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,137
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,614,259
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,967,738
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 515,812 0.10%
מור 166,076 0.03%
מיטב דש 111,070 0.02%
הירשמו לצפייה 69,309 0.01%
הירשמו לצפייה 58,347 0.01%
הירשמו לצפייה 48,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,290,334 3.92%
מנורה 5,968,790 1.21%
הראל 3,113,950 0.63%
הירשמו לצפייה 2,322,070 0.47%
הירשמו לצפייה 2,123,650 0.43%
הירשמו לצפייה 1,332,530 0.27%
שדרגו את המנוי 1,048,160 0.21%
שדרגו את המנוי 881,744 0.18%
שדרגו את המנוי 630,914 0.13%
שדרגו את המנוי 395,818 0.08%
שדרגו את המנוי 330,192 0.07%
שדרגו את המנוי 128,894 0.03%
שדרגו את המנוי 126,955 0.03%
שדרגו את המנוי 97,459 0.02%
שדרגו את המנוי 90,786 0.02%
שדרגו את המנוי 89,460 0.02%
שדרגו את המנוי 67,117 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 50,654 0.01%
שדרגו את המנוי 44,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,606 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,675 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,634 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית