תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מודלים 78,720 84,121 5,401  6.86%
מגדל 1,502 3,678 2,176  144.87%
הירשמו לצפייה 73,339 73,864 525  0.72%
הירשמו לצפייה 250,073 249,773 -300  -0.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,102

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -300

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 1,184,090 1,391,540 207,454  17.52%
הכשרה ביטוח 30,368 77,576 47,208  155.45%
הירשמו לצפייה 26,576 56,398 29,822  112.21%
הירשמו לצפייה 35,226 61,826 26,600  75.51%
הירשמו לצפייה 14,291 26,434 12,143  84.97%
שדרגו את המנוי 6,831,240 6,839,350 8,112  0.12%
שדרגו את המנוי 1,923,860 1,931,140 7,276  0.38%
שדרגו את המנוי 5,768 10,768 5,000  86.69%
שדרגו את המנוי 64,358 60,427 -3,931  -6.11%
שדרגו את המנוי 119,843 111,222 -8,621  -7.19%
שדרגו את המנוי 137,345 127,269 -10,076  -7.34%
שדרגו את המנוי 1,456,280 1,442,540 -13,733  -0.94%
שדרגו את המנוי 1,347,310 1,048,370 -298,933  -22.19%
שדרגו את המנוי 3,735,320 3,102,420 -632,902  -16.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 343,615

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -968,196

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,102
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 343,615
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -968,196
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 754,809 0.15%
מור 249,773 0.05%
פסגות 137,275 0.03%
הירשמו לצפייה 84,121 0.02%
הירשמו לצפייה 73,864 0.02%
הירשמו לצפייה 51,812 0.01%
שדרגו את המנוי 44,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,926,254 3.85%
מנורה 6,839,350 1.39%
הראל 3,102,420 0.63%
הירשמו לצפייה 1,931,140 0.39%
הירשמו לצפייה 1,442,540 0.29%
הירשמו לצפייה 1,391,540 0.28%
שדרגו את המנוי 1,048,370 0.21%
שדרגו את המנוי 895,644 0.18%
שדרגו את המנוי 606,981 0.12%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 174,941 0.04%
שדרגו את המנוי 127,269 0.03%
שדרגו את המנוי 111,222 0.02%
שדרגו את המנוי 109,248 0.02%
שדרגו את המנוי 80,003 0.02%
שדרגו את המנוי 77,576 0.02%
שדרגו את המנוי 72,699 0.01%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 60,427 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 58,271 0.01%
שדרגו את המנוי 56,398 0.01%
שדרגו את המנוי 49,640 0.01%
שדרגו את המנוי 45,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית