מיילן - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 43,462 47,818 4,356  10.02%
פורטה 16,782 18,782 2,000  11.92%
הירשמו לצפייה 346,993 348,493 1,500  0.43%
הירשמו לצפייה 52,734 52,110 -624  -1.18%
הירשמו לצפייה 2,913 363 -2,550  -87.54%
שדרגו את המנוי 6,646 3,446 -3,200  -48.15%
שדרגו את המנוי 14,001 6,111 -7,890  -56.35%
שדרגו את המנוי 217,870 202,135 -15,735  -7.22%
שדרגו את המנוי 63,114 45,914 -17,200  -27.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,856

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,199

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 2,153,050 6,831,240 4,678,190  217.28%
הראל 3,036,940 3,735,320 698,378  23.00%
הירשמו לצפייה 1,277,860 1,923,860 645,998  50.55%
הירשמו לצפייה 696,175 1,184,090 487,916  70.09%
הירשמו לצפייה 39,593 119,843 80,250  202.69%
שדרגו את המנוי 4,500 56,425 51,925  1,153.89%
שדרגו את המנוי 10,000 49,640 39,640  396.40%
שדרגו את המנוי 2,570 39,891 37,321  1,452.18%
שדרגו את המנוי 129,712 137,345 7,633  5.88%
שדרגו את המנוי 2,554 8,855 6,301  246.70%
שדרגו את המנוי 23,709 23,465 -244  -1.03%
שדרגו את המנוי 27,077 26,576 -501  -1.85%
שדרגו את המנוי 14,803 12,635 -2,168  -14.65%
שדרגו את המנוי 11,632 7,567 -4,065  -34.95%
שדרגו את המנוי 90,853 80,003 -10,850  -11.94%
שדרגו את המנוי 116,392 58,271 -58,121  -49.94%
שדרגו את המנוי 1,760,120 1,347,310 -412,818  -23.45%
שדרגו את המנוי 3,330,920 1,456,280 -1,874,640  -56.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,733,552

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,363,407

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,856
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,199
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,733,552
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,363,407
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 853,384 0.17%
מור 348,493 0.07%
פסגות 202,135 0.04%
הירשמו לצפייה 53,012 0.01%
הירשמו לצפייה 52,110 0.01%
הירשמו לצפייה 48,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,111 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 363 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,599,590 3.78%
מנורה 6,831,240 1.39%
הראל 3,735,320 0.76%
הירשמו לצפייה 1,923,860 0.39%
הירשמו לצפייה 1,456,280 0.30%
הירשמו לצפייה 1,347,310 0.27%
שדרגו את המנוי 1,184,090 0.24%
שדרגו את המנוי 606,981 0.12%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 137,345 0.03%
שדרגו את המנוי 119,843 0.02%
שדרגו את המנוי 109,248 0.02%
שדרגו את המנוי 80,003 0.02%
שדרגו את המנוי 72,699 0.01%
שדרגו את המנוי 64,358 0.01%
שדרגו את המנוי 60,075 0.01%
שדרגו את המנוי 58,271 0.01%
שדרגו את המנוי 56,425 0.01%
שדרגו את המנוי 49,640 0.01%
שדרגו את המנוי 45,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית