תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אקסלנס 2,200 13,936 11,736  533.45%
מודלים 44,820 52,320 7,500  16.73%
הירשמו לצפייה 2,328 2,428 100  4.30%
הירשמו לצפייה 8,796 6,646 -2,150  -24.44%
הירשמו לצפייה 65,994 62,744 -3,250  -4.92%
שדרגו את המנוי 23,202 18,074 -5,128  -22.10%
שדרגו את המנוי 6,310 47 -6,263  -99.26%
שדרגו את המנוי 66,849 58,712 -8,137  -12.17%
שדרגו את המנוי 83,263 73,344 -9,919  -11.91%
שדרגו את המנוי 369,428 356,993 -12,435  -3.37%
שדרגו את המנוי 298,802 225,666 -73,136  -24.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,336

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -120,418

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רום 6,170 90,853 84,683  1,372.50%
אנליסט 59,825 59,938 113  0.19%
הירשמו לצפייה 4,885 2,120 -2,765  -56.60%
הירשמו לצפייה 22,084 18,865 -3,219  -14.58%
הירשמו לצפייה 10,000 6,000 -4,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 26,353 20,403 -5,950  -22.58%
שדרגו את המנוי 52,098 46,094 -6,004  -11.52%
שדרגו את המנוי 30,204 21,620 -8,584  -28.42%
שדרגו את המנוי 37,895 23,920 -13,975  -36.88%
שדרגו את המנוי 76,178 60,961 -15,217  -19.98%
שדרגו את המנוי 65,336 41,506 -23,830  -36.47%
שדרגו את המנוי 115,379 90,889 -24,490  -21.23%
שדרגו את המנוי 67,748 40,999 -26,749  -39.48%
שדרגו את המנוי 63,993 36,700 -27,293  -42.65%
שדרגו את המנוי 100,275 69,275 -31,000  -30.91%
שדרגו את המנוי 37,666 3,256 -34,410  -91.36%
שדרגו את המנוי 158,842 118,154 -40,688  -25.62%
שדרגו את המנוי 1,873,400 1,832,310 -41,083  -2.19%
שדרגו את המנוי 69,515 27,480 -42,035  -60.47%
שדרגו את המנוי 211,336 165,216 -46,120  -21.82%
שדרגו את המנוי 128,279 73,047 -55,232  -43.06%
שדרגו את המנוי 175,211 87,176 -88,035  -50.25%
שדרגו את המנוי 368,585 249,275 -119,310  -32.37%
שדרגו את המנוי 1,359,800 1,213,820 -145,974  -10.74%
שדרגו את המנוי 457,649 209,532 -248,117  -54.22%
שדרגו את המנוי 4,775,760 3,871,880 -903,880  -18.93%
שדרגו את המנוי 3,776,740 2,778,680 -998,054  -26.43%
שדרגו את המנוי 3,963,270 2,185,180 -1,778,090  -44.86%
שדרגו את המנוי 8,322,670 6,425,090 -1,897,590  -22.80%
שדרגו את המנוי 3,709,130 1,616,970 -2,092,170  -56.41%
שדרגו את המנוי 7,607,420 4,301,010 -3,306,410  -43.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,796

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,030,274

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,336
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -120,418
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 84,796
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,030,274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 963,052 0.20%
מור 356,993 0.07%
פסגות 225,666 0.05%
הירשמו לצפייה 73,344 0.01%
הירשמו לצפייה 62,744 0.01%
הירשמו לצפייה 58,712 0.01%
שדרגו את המנוי 52,320 0.01%
שדרגו את המנוי 48,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,209,107 5.53%
מנורה 6,425,090 1.31%
מגדל 4,301,010 0.87%
הירשמו לצפייה 3,871,880 0.79%
הירשמו לצפייה 2,778,680 0.57%
הירשמו לצפייה 2,185,180 0.44%
שדרגו את המנוי 1,832,310 0.37%
שדרגו את המנוי 1,616,970 0.33%
שדרגו את המנוי 1,213,820 0.25%
שדרגו את המנוי 606,981 0.12%
שדרגו את המנוי 249,275 0.05%
שדרגו את המנוי 233,565 0.05%
שדרגו את המנוי 209,532 0.04%
שדרגו את המנוי 165,216 0.03%
שדרגו את המנוי 118,154 0.02%
שדרגו את המנוי 116,392 0.02%
שדרגו את המנוי 109,219 0.02%
שדרגו את המנוי 106,075 0.02%
שדרגו את המנוי 90,889 0.02%
שדרגו את המנוי 90,853 0.02%
שדרגו את המנוי 87,176 0.02%
שדרגו את המנוי 73,047 0.01%
שדרגו את המנוי 69,275 0.01%
שדרגו את המנוי 65,600 0.01%
שדרגו את המנוי 60,961 0.01%
שדרגו את המנוי 59,938 0.01%
שדרגו את המנוי 46,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,256 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,120 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית