תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 67,809,300 73,547,600 5,738,270  8.46%
מודלים 871,637 1,228,020 356,386  40.89%
הירשמו לצפייה 34,479,500 34,567,500 88,000  0.26%
הירשמו לצפייה 6,520,640 6,561,230 40,589  0.62%
הירשמו לצפייה 2,847,330 2,883,120 35,781  1.26%
שדרגו את המנוי 2,909,200 2,922,630 13,429  0.46%
שדרגו את המנוי 1,566,560 1,574,930 8,373  0.53%
שדרגו את המנוי 4,157,830 4,165,040 7,211  0.17%
שדרגו את המנוי 2,117,610 2,118,540 931  0.04%
שדרגו את המנוי 6,541,020 5,122,420 -1,418,590  -21.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,288,970

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,418,590

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 1,957,460 44,127,200 42,169,700  2,154.31%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 105,000 2,038,730 1,933,730  1,841.65%
הירשמו לצפייה 18,203,300 18,552,200 348,886  1.92%
הירשמו לצפייה 4,648,430 4,938,720 290,294  6.24%
הירשמו לצפייה 353,457 595,502 242,045  68.48%
שדרגו את המנוי 71,778 75,940 4,162  5.80%
שדרגו את המנוי 2,150,330 2,145,930 -4,399  -0.20%
שדרגו את המנוי 600,000 580,000 -20,000  -3.33%
שדרגו את המנוי 13,683,200 13,523,100 -160,018  -1.17%
שדרגו את המנוי 2,836,800 2,627,420 -209,380  -7.38%
שדרגו את המנוי 1,469,880 862,168 -607,714  -41.34%
שדרגו את המנוי 109,680,000 99,680,400 -10,000,000  -9.12%
שדרגו את המנוי 35,436,400 14,732,900 -20,703,500  -58.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,988,817

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,705,011

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,288,970
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,418,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,988,817
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,705,011
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 136,847,156 28.51%
ילין לפידות 73,547,600 15.32%
מור 34,567,500 7.20%
הירשמו לצפייה 6,561,230 1.37%
הירשמו לצפייה 5,122,420 1.07%
הירשמו לצפייה 4,165,040 0.87%
שדרגו את המנוי 2,922,630 0.61%
שדרגו את המנוי 2,883,120 0.60%
שדרגו את המנוי 2,118,540 0.44%
שדרגו את המנוי 1,574,930 0.33%
שדרגו את המנוי 1,228,020 0.26%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 216,053 0.05%
שדרגו את המנוי 65,505 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 213,140,187 44.40%
מגדל 99,680,400 20.77%
מיטב דש 44,127,200 9.19%
הירשמו לצפייה 18,552,200 3.87%
הירשמו לצפייה 14,732,900 3.07%
הירשמו לצפייה 13,523,100 2.82%
שדרגו את המנוי 4,938,720 1.03%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,627,420 0.55%
שדרגו את המנוי 2,145,930 0.45%
שדרגו את המנוי 2,038,730 0.42%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 862,168 0.18%
שדרגו את המנוי 595,502 0.12%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 75,940 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית