תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פסגות 3,408,260 3,606,260 197,991  5.81%
מגדל 3,364,650 3,448,070 83,424  2.48%
הירשמו לצפייה 971,895 1,032,230 60,335  6.21%
הירשמו לצפייה 44,597,800 44,611,400 13,536  0.03%
הירשמו לצפייה 9,563,170 9,571,470 8,295  0.09%
שדרגו את המנוי 1,202,230 1,207,230 5,000  0.42%
שדרגו את המנוי 558,003 265,215 -292,788  -52.47%
שדרגו את המנוי 6,893,680 4,892,000 -2,001,680  -29.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 368,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,294,468

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מיטב דש 35,624,100 40,654,900 5,030,770  14.12%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 704,821 733,767 28,946  4.11%
הירשמו לצפייה 11,007,800 11,034,500 26,732  0.24%
הירשמו לצפייה 380,182 393,068 12,886  3.39%
הירשמו לצפייה 119,792,000 119,700,000 -92,080  -0.08%
שדרגו את המנוי 2,004,510 1,463,730 -540,782  -26.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,099,334

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -632,862

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 368,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,294,468
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,099,334
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -632,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 99,910,751 24.31%
ברומטר 44,611,400 10.85%
ילין לפידות 15,000,000 3.65%
הירשמו לצפייה 9,571,470 2.33%
הירשמו לצפייה 9,355,340 2.28%
הירשמו לצפייה 4,892,000 1.19%
שדרגו את המנוי 3,606,260 0.88%
שדרגו את המנוי 3,448,070 0.84%
שדרגו את המנוי 2,811,410 0.68%
שדרגו את המנוי 2,014,530 0.49%
שדרגו את המנוי 1,207,230 0.29%
שדרגו את המנוי 1,032,230 0.25%
שדרגו את המנוי 691,252 0.17%
שדרגו את המנוי 549,078 0.13%
שדרגו את המנוי 291,741 0.07%
שדרגו את המנוי 265,215 0.06%
שדרגו את המנוי 190,533 0.05%
שדרגו את המנוי 127,278 0.03%
שדרגו את המנוי 93,944 0.02%
שדרגו את המנוי 48,423 0.01%
שדרגו את המנוי 32,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,002 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 193,902,840 47.17%
ילין לפידות 119,700,000 29.12%
מיטב דש 40,654,900 9.89%
הירשמו לצפייה 11,034,500 2.68%
הירשמו לצפייה 6,847,550 1.67%
הירשמו לצפייה 5,815,360 1.41%
שדרגו את המנוי 2,086,930 0.51%
שדרגו את המנוי 1,649,970 0.40%
שדרגו את המנוי 1,463,730 0.36%
שדרגו את המנוי 1,440,880 0.35%
שדרגו את המנוי 1,217,350 0.30%
שדרגו את המנוי 733,767 0.18%
שדרגו את המנוי 393,068 0.10%
שדרגו את המנוי 268,366 0.07%
שדרגו את המנוי 194,563 0.05%
שדרגו את המנוי 181,768 0.04%
שדרגו את המנוי 119,872 0.03%
שדרגו את המנוי 34,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית