תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 148,951,000 196,962,000 48,011,100  32.23%
הראל 155,242,000 179,149,000 23,907,300  15.40%
הירשמו לצפייה 74,678,500 92,740,000 18,061,500  24.19%
הירשמו לצפייה 257,086,000 268,858,000 11,772,500  4.58%
הירשמו לצפייה 25,233,100 26,246,500 1,013,330  4.02%
שדרגו את המנוי 17,184,800 18,070,900 886,136  5.16%
שדרגו את המנוי 72,023 85,168 13,145  18.25%
שדרגו את המנוי 1,150,000 1,075,000 -75,000  -6.52%
שדרגו את המנוי 1,146,000 1,046,000 -100,000  -8.73%
שדרגו את המנוי 1,611,730 1,493,870 -117,863  -7.31%
שדרגו את המנוי 77,099,000 76,473,500 -625,448  -0.81%
שדרגו את המנוי 29,113,100 21,224,700 -7,888,420  -27.10%
שדרגו את המנוי 64,925,100 36,423,900 -28,501,200  -43.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 103,665,011

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,307,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 6,210,000 9,208,210 2,998,210  48.28%
הפניקס 16,568,500 19,469,000 2,900,450  17.51%
הירשמו לצפייה 4,321,940 4,916,950 595,009  13.77%
הירשמו לצפייה 3,688,190 4,092,520 404,329  10.96%
הירשמו לצפייה 2,747,950 2,551,320 -196,624  -7.16%
שדרגו את המנוי 48,760,600 11,114,600 -37,646,000  -77.21%
שדרגו את המנוי 63,152,200 2,592,330 -60,559,800  -95.90%
שדרגו את המנוי 161,041,000 10,893,200 -150,148,000  -93.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,897,998

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248,550,424

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 103,665,011
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,307,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,897,998
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -248,550,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 927,769,721 44.98%
מיטב דש 268,858,000 13.04%
מגדל 196,962,000 9.55%
הירשמו לצפייה 179,149,000 8.69%
הירשמו לצפייה 92,740,000 4.50%
הירשמו לצפייה 76,473,500 3.71%
שדרגו את המנוי 36,423,900 1.77%
שדרגו את המנוי 26,246,500 1.27%
שדרגו את המנוי 21,224,700 1.03%
שדרגו את המנוי 18,070,900 0.88%
שדרגו את המנוי 2,801,520 0.14%
שדרגו את המנוי 2,535,480 0.12%
שדרגו את המנוי 1,493,870 0.07%
שדרגו את המנוי 1,206,390 0.06%
שדרגו את המנוי 1,075,000 0.05%
שדרגו את המנוי 1,046,000 0.05%
שדרגו את המנוי 737,793 0.04%
שדרגו את המנוי 440,000 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,168 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 173,035,583 8.39%
ילין לפידות 96,026,700 4.66%
הפניקס 19,469,000 0.94%
הירשמו לצפייה 11,114,600 0.54%
הירשמו לצפייה 10,893,200 0.53%
הירשמו לצפייה 9,208,210 0.45%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.24%
שדרגו את המנוי 4,916,950 0.24%
שדרגו את המנוי 4,479,150 0.22%
שדרגו את המנוי 4,092,520 0.20%
שדרגו את המנוי 2,592,330 0.13%
שדרגו את המנוי 2,551,320 0.12%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.06%
שדרגו את המנוי 654,103 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.01%
שדרגו את המנוי 282,500 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית