תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פסגות 161,137,000 178,580,000 17,442,600  10.82%
אנליסט 7,896,610 21,603,500 13,706,900  173.58%
הירשמו לצפייה 35,860,200 41,777,900 5,917,720  16.50%
הירשמו לצפייה 56,971,400 57,993,500 1,022,110  1.79%
הירשמו לצפייה 798,681 1,491,620 692,935  86.76%
שדרגו את המנוי 21,725,600 22,405,900 680,330  3.13%
שדרגו את המנוי 4,260,310 4,476,620 216,309  5.08%
שדרגו את המנוי 6,291,790 6,282,630 -9,159  -0.15%
שדרגו את המנוי 6,747,210 5,734,040 -1,013,170  -15.02%
שדרגו את המנוי 42,023,500 37,432,300 -4,591,240  -10.93%
שדרגו את המנוי 148,265,000 143,200,000 -5,064,110  -3.42%
שדרגו את המנוי 120,147,000 112,509,000 -7,638,360  -6.36%
שדרגו את המנוי 104,536,000 77,746,900 -26,788,800  -25.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,678,904

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,104,839

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 70,000 140,000 70,000  100.00%
הלמן אלדובי 2,646,590 2,695,900 49,311  1.86%
הירשמו לצפייה 1,431,400 1,447,940 16,533  1.16%
הירשמו לצפייה 51,692,300 51,666,300 -26,008  -0.05%
הירשמו לצפייה 161,098,000 161,055,000 -43,008  -0.03%
שדרגו את המנוי 48,805,100 48,760,600 -44,500  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,198,090 3,689,020 -1,509,070  -29.03%
שדרגו את המנוי 14,812,500 5,171,000 -9,641,510  -65.09%
שדרגו את המנוי 32,663,200 19,754,700 -12,908,500  -39.52%
שדרגו את המנוי 84,400,500 4,500,000 -79,900,500  -94.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,844

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,073,096

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,678,904
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,104,839
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,844
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,073,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 826,809,858 40.09%
פסגות 178,580,000 8.66%
מגדל 143,200,000 6.94%
הירשמו לצפייה 112,509,000 5.45%
הירשמו לצפייה 96,657,300 4.69%
הירשמו לצפייה 77,746,900 3.77%
שדרגו את המנוי 57,993,500 2.81%
שדרגו את המנוי 41,777,900 2.03%
שדרגו את המנוי 37,432,300 1.81%
שדרגו את המנוי 22,405,900 1.09%
שדרגו את המנוי 21,603,500 1.05%
שדרגו את המנוי 10,000,000 0.48%
שדרגו את המנוי 6,282,630 0.30%
שדרגו את המנוי 5,734,040 0.28%
שדרגו את המנוי 4,476,620 0.22%
שדרגו את המנוי 3,904,580 0.19%
שדרגו את המנוי 2,801,520 0.14%
שדרגו את המנוי 1,806,390 0.09%
שדרגו את המנוי 1,491,620 0.07%
שדרגו את המנוי 300,000 0.01%
שדרגו את המנוי 106,158 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 310,912,960 15.07%
כלל 161,055,000 7.81%
מנורה 51,666,300 2.51%
הירשמו לצפייה 48,760,600 2.36%
הירשמו לצפייה 19,754,700 0.96%
הירשמו לצפייה 6,210,000 0.30%
שדרגו את המנוי 5,171,000 0.25%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.24%
שדרגו את המנוי 4,500,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,689,020 0.18%
שדרגו את המנוי 2,695,900 0.13%
שדרגו את המנוי 1,447,940 0.07%
שדרגו את המנוי 282,500 0.01%
שדרגו את המנוי 280,000 0.01%
שדרגו את המנוי 245,000 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית