תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
ילין לפידות 67,683,700 73,028,800 5,345,170  7.90%
מור 44,932,700 46,148,800 1,216,100  2.71%
הירשמו לצפייה 2,642,350 2,669,350 27,000  1.02%
הירשמו לצפייה 717,614 726,614 9,000  1.25%
הירשמו לצפייה 5,341,950 5,336,600 -5,359  -0.10%
שדרגו את המנוי 1,238,270 604,757 -633,516  -51.16%
שדרגו את המנוי 1,584,020 354,983 -1,229,040  -77.59%
שדרגו את המנוי 7,864,000 6,019,200 -1,844,800  -23.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,597,270

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,712,715

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 71,822,100 107,335,000 35,512,900  49.45%
ילין לפידות 32,720,700 35,435,100 2,714,380  8.30%
הירשמו לצפייה 5,259,350 5,548,350 289,000  5.49%
הירשמו לצפייה 100,364,000 100,378,000 14,536  0.01%
הירשמו לצפייה 480,369 492,861 12,492  2.60%
שדרגו את המנוי 749,490 736,859 -12,631  -1.69%
שדרגו את המנוי 330,121 46,669 -283,452  -85.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,543,308

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -296,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,597,270
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,712,715
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,543,308
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -296,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 142,928,827 29.78%
ילין לפידות 73,028,800 15.21%
מור 46,148,800 9.61%
הירשמו לצפייה 6,019,200 1.25%
הירשמו לצפייה 5,336,600 1.11%
הירשמו לצפייה 3,370,720 0.70%
שדרגו את המנוי 2,669,350 0.56%
שדרגו את המנוי 2,399,730 0.50%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 726,614 0.15%
שדרגו את המנוי 604,757 0.13%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 354,983 0.07%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 223,595 0.05%
שדרגו את המנוי 143,114 0.03%
שדרגו את המנוי 24,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 280,145,306 58.36%
מיטב דש 107,335,000 22.36%
מגדל 100,378,000 20.91%
הירשמו לצפייה 35,435,100 7.38%
הירשמו לצפייה 13,423,100 2.80%
הירשמו לצפייה 5,548,350 1.16%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,627,420 0.55%
שדרגו את המנוי 2,312,380 0.48%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,408,600 0.29%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 736,859 0.15%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 492,861 0.10%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 310,614 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 138,983 0.03%
שדרגו את המנוי 46,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית