תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מודלים 2,238,840 2,881,400 642,556  28.70%
ילין לפידות 78,479,200 78,862,700 383,488  0.49%
הירשמו לצפייה 2,213,390 2,424,480 211,085  9.54%
הירשמו לצפייה 35,398,100 35,454,500 56,400  0.16%
הירשמו לצפייה 2,610,280 2,632,260 21,985  0.84%
שדרגו את המנוי 2,739,040 2,753,060 14,018  0.51%
שדרגו את המנוי 7,359,920 7,360,550 632  0.01%
שדרגו את המנוי 1,073,090 1,073,090 -2
שדרגו את המנוי 4,167,220 4,137,740 -29,476  -0.71%
שדרגו את המנוי 1,621,920 1,590,250 -31,670  -1.95%
שדרגו את המנוי 6,423,560 6,368,640 -54,923  -0.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,330,164

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,071

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 49,724,600 66,661,300 16,936,700  34.06%
הכשרה ביטוח 4,938,720 4,939,460 740  0.01%
הירשמו לצפייה 594,441 594,442 1
הירשמו לצפייה 18,552,200 18,539,200 -13,000  -0.07%
הירשמו לצפייה 1,555,830 1,520,850 -34,980  -2.25%
שדרגו את המנוי 862,168 330,149 -532,019  -61.71%
שדרגו את המנוי 2,627,420 1,016,670 -1,610,750  -61.31%
שדרגו את המנוי 14,732,900 5,986,500 -8,746,400  -59.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,937,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,937,149

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,330,164
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,071
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,937,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,937,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 146,690,956 30.56%
ילין לפידות 78,862,700 16.43%
מור 35,454,500 7.39%
הירשמו לצפייה 7,360,550 1.53%
הירשמו לצפייה 6,368,640 1.33%
הירשמו לצפייה 4,137,740 0.86%
שדרגו את המנוי 2,881,400 0.60%
שדרגו את המנוי 2,753,060 0.57%
שדרגו את המנוי 2,632,260 0.55%
שדרגו את המנוי 2,424,480 0.51%
שדרגו את המנוי 1,590,250 0.33%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 205,707 0.04%
שדרגו את המנוי 88,596 0.02%
שדרגו את המנוי 65,505 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 224,880,623 46.85%
מגדל 99,680,400 20.77%
מיטב דש 66,661,300 13.89%
הירשמו לצפייה 18,539,200 3.86%
הירשמו לצפייה 13,523,100 2.82%
הירשמו לצפייה 5,986,500 1.25%
שדרגו את המנוי 4,939,460 1.03%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,038,730 0.42%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,520,850 0.32%
שדרגו את המנוי 1,408,600 0.29%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 1,016,670 0.21%
שדרגו את המנוי 594,442 0.12%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 335,068 0.07%
שדרגו את המנוי 330,149 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 310,614 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית