תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פסגות 2,152,270 2,371,410 219,139  10.18%
מור 33,884,800 34,067,900 183,152  0.54%
הירשמו לצפייה 74,482,300 74,604,000 121,696  0.16%
הירשמו לצפייה 7,654,290 7,760,210 105,918  1.38%
הירשמו לצפייה 568,236 621,582 53,346  9.39%
שדרגו את המנוי 1,596,050 1,615,610 19,559  1.23%
שדרגו את המנוי 6,378,560 6,389,530 10,973  0.17%
שדרגו את המנוי 4,140,580 4,149,410 8,829  0.21%
שדרגו את המנוי 2,687,940 2,662,440 -25,500  -0.95%
שדרגו את המנוי 4,816,170 4,111,320 -704,855  -14.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 722,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -730,355

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 66,661,300 71,316,700 4,655,400  6.98%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,016,670 2,627,420 1,610,750  158.43%
הירשמו לצפייה 99,680,400 100,726,000 1,045,940  1.05%
הירשמו לצפייה 18,539,200 19,253,900 714,672  3.86%
הירשמו לצפייה 4,939,460 5,196,860 257,398  5.21%
שדרגו את המנוי 2,038,730 2,243,280 204,551  10.03%
שדרגו את המנוי 1,520,850 1,555,830 34,982  2.30%
שדרגו את המנוי 13,523,100 13,523,100 48
שדרגו את המנוי 1,408,600 1,408,600 4
שדרגו את המנוי 1,692,800 1,692,800 4
שדרגו את המנוי 3,906,010 3,906,010 -4
שדרגו את המנוי 335,068 332,635 -2,433  -0.73%
שדרגו את המנוי 330,149 63,260 -266,889  -80.84%
שדרגו את המנוי 594,442 120,394 -474,048  -79.75%
שדרגו את המנוי 5,986,500 1,138,410 -4,848,090  -80.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,523,749

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,591,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 722,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -730,355
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,523,749
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,591,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 142,868,826 29.76%
ילין לפידות 74,604,000 15.54%
מור 34,067,900 7.10%
הירשמו לצפייה 7,760,210 1.62%
הירשמו לצפייה 6,389,530 1.33%
הירשמו לצפייה 4,149,410 0.86%
שדרגו את המנוי 4,111,320 0.86%
שדרגו את המנוי 2,662,440 0.55%
שדרגו את המנוי 2,606,350 0.54%
שדרגו את המנוי 2,371,410 0.49%
שדרגו את המנוי 1,615,610 0.34%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 621,582 0.13%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 34,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 228,286,520 47.56%
מגדל 100,726,000 20.98%
מיטב דש 71,316,700 14.86%
הירשמו לצפייה 19,253,900 4.01%
הירשמו לצפייה 13,523,100 2.82%
הירשמו לצפייה 5,196,860 1.08%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,627,420 0.55%
שדרגו את המנוי 2,243,280 0.47%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,408,600 0.29%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 1,138,410 0.24%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 473,977 0.10%
שדרגו את המנוי 332,635 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 310,614 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 120,394 0.03%
שדרגו את המנוי 63,260 0.01%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית