תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 14,043,000 260,000 -13,783,000  -98.15%
אלטשולר - שחם 35,797,000 1,771,040 -34,026,000  -95.05%
הירשמו לצפייה 48,669,200 9,867,090 -38,802,100  -79.73%
הירשמו לצפייה 53,647,600 2,161,250 -51,486,300  -95.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,097,400

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 1,771,580 23,078,000 21,306,400  1,202.68%
מיטב דש 26,804,200 32,738,000 5,933,750  22.14%
הירשמו לצפייה 4,813,710 9,627,410 4,813,710  100.00%
הירשמו לצפייה 5,119,680 6,756,980 1,637,290  31.98%
הירשמו לצפייה 1,600,390 2,038,390 438,000  27.37%
שדרגו את המנוי 30,000 363,500 333,500  1,111.67%
שדרגו את המנוי 304,500 634,542 330,042  108.39%
שדרגו את המנוי 2,359,180 2,470,520 111,340  4.72%
שדרגו את המנוי 3,151,800 3,142,730 -9,072  -0.29%
שדרגו את המנוי 81,127,400 81,104,200 -23,240  -0.03%
שדרגו את המנוי 152,912,000 152,558,000 -354,544  -0.23%
שדרגו את המנוי 733,084 326,584 -406,500  -55.45%
שדרגו את המנוי 126,877,000 126,412,000 -464,976  -0.37%
שדרגו את המנוי 11,364,100 10,897,500 -466,563  -4.11%
שדרגו את המנוי 1,036,000 514,908 -521,093  -50.30%
שדרגו את המנוי 1,443,960 714,903 -729,062  -50.49%
שדרגו את המנוי 962,110 119,626 -842,484  -87.57%
שדרגו את המנוי 10,589,000 8,339,040 -2,250,000  -21.25%
שדרגו את המנוי 6,570,290 3,120,910 -3,449,380  -52.50%
שדרגו את המנוי 10,002,100 5,702,110 -4,300,000  -42.99%
שדרגו את המנוי 46,532,200 33,865,900 -12,666,200  -27.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,904,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,483,114

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -138,097,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,904,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,483,114
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 14,059,380 0.97%
הראל 9,867,090 0.68%
ילין לפידות 2,161,250 0.15%
הירשמו לצפייה 1,771,040 0.12%
הירשמו לצפייה 260,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 721,534,293 49.72%
כלל 152,558,000 10.51%
מגדל 126,412,000 8.71%
הירשמו לצפייה 81,104,200 5.59%
הירשמו לצפייה 48,458,100 3.34%
הירשמו לצפייה 34,046,400 2.35%
שדרגו את המנוי 33,865,900 2.33%
שדרגו את המנוי 32,738,000 2.26%
שדרגו את המנוי 23,078,000 1.59%
שדרגו את המנוי 18,763,400 1.29%
שדרגו את המנוי 18,066,300 1.24%
שדרגו את המנוי 14,948,400 1.03%
שדרגו את המנוי 12,623,300 0.87%
שדרגו את המנוי 10,897,500 0.75%
שדרגו את המנוי 9,627,410 0.66%
שדרגו את המנוי 9,564,110 0.66%
שדרגו את המנוי 8,746,680 0.60%
שדרגו את המנוי 8,339,040 0.57%
שדרגו את המנוי 8,175,310 0.56%
שדרגו את המנוי 7,712,340 0.53%
שדרגו את המנוי 6,756,980 0.47%
שדרגו את המנוי 6,324,560 0.44%
שדרגו את המנוי 5,702,110 0.39%
שדרגו את המנוי 4,905,510 0.34%
שדרגו את המנוי 3,815,350 0.26%
שדרגו את המנוי 3,656,550 0.25%
שדרגו את המנוי 3,142,730 0.22%
שדרגו את המנוי 3,120,910 0.22%
שדרגו את המנוי 2,989,990 0.21%
שדרגו את המנוי 2,693,000 0.19%
שדרגו את המנוי 2,658,590 0.18%
שדרגו את המנוי 2,641,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,470,520 0.17%
שדרגו את המנוי 2,260,510 0.16%
שדרגו את המנוי 2,038,390 0.14%
שדרגו את המנוי 1,044,660 0.07%
שדרגו את המנוי 950,000 0.07%
שדרגו את המנוי 745,000 0.05%
שדרגו את המנוי 714,903 0.05%
שדרגו את המנוי 634,542 0.04%
שדרגו את המנוי 514,908 0.04%
שדרגו את המנוי 363,500 0.03%
שדרגו את המנוי 326,584 0.02%
שדרגו את המנוי 296,789 0.02%
שדרגו את המנוי 250,022 0.02%
שדרגו את המנוי 247,783 0.02%
שדרגו את המנוי 210,138 0.01%
שדרגו את המנוי 179,507 0.01%
שדרגו את המנוי 119,626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,073 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית