תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 24.09.2020 24.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 6,210,000 9,208,210 2,998,210  48.28%
הפניקס 16,568,500 19,469,000 2,900,450  17.51%
הירשמו לצפייה 4,321,940 4,916,950 595,009  13.77%
הירשמו לצפייה 3,688,190 4,092,520 404,329  10.96%
הירשמו לצפייה 2,747,950 2,551,320 -196,624  -7.16%
שדרגו את המנוי 48,760,600 11,114,600 -37,646,000  -77.21%
שדרגו את המנוי 63,152,200 2,592,330 -60,559,800  -95.90%
שדרגו את המנוי 161,041,000 10,893,200 -150,148,000  -93.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,897,998

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248,550,424

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,897,998
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -248,550,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 173,035,583 8.39%
ילין לפידות 96,026,700 4.66%
הפניקס 19,469,000 0.94%
הירשמו לצפייה 11,114,600 0.54%
הירשמו לצפייה 10,893,200 0.53%
הירשמו לצפייה 9,208,210 0.45%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.24%
שדרגו את המנוי 4,916,950 0.24%
שדרגו את המנוי 4,479,150 0.22%
שדרגו את המנוי 4,092,520 0.20%
שדרגו את המנוי 2,592,330 0.13%
שדרגו את המנוי 2,551,320 0.12%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.06%
שדרגו את המנוי 654,103 0.03%
שדרגו את המנוי 300,000 0.01%
שדרגו את המנוי 282,500 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית