תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מגדל 14,385,100 15,090,500 705,459  4.90%
פסגות 10,570,000 10,957,800 387,790  3.67%
הירשמו לצפייה 1,300,620 1,468,010 167,392  12.87%
הירשמו לצפייה 3,436,690 3,529,140 92,447  2.69%
הירשמו לצפייה 213,118 229,118 16,000  7.51%
שדרגו את המנוי 146,666 143,166 -3,500  -2.39%
שדרגו את המנוי 1,586,640 1,576,640 -10,000  -0.63%
שדרגו את המנוי 3,114,900 3,081,630 -33,272  -1.07%
שדרגו את המנוי 4,457,020 4,407,300 -49,720  -1.12%
שדרגו את המנוי 298,758 238,758 -60,000  -20.08%
שדרגו את המנוי 3,510,630 3,339,540 -171,094  -4.87%
שדרגו את המנוי 5,795,480 5,354,750 -440,728  -7.60%
שדרגו את המנוי 105,500,000 105,000,000 -500,000  -0.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,369,088

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,268,314

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 33,650,600 163,143,000 129,492,000  384.81%
הכשרה ביטוח 3,911,150 4,089,150 178,002  4.55%
הירשמו לצפייה 3,155,370 3,299,370 144,000  4.56%
הירשמו לצפייה 16,111,100 16,126,100 15,020  0.09%
הירשמו לצפייה 4,075,520 4,072,580 -2,945  -0.07%
שדרגו את המנוי 397,259 382,885 -14,374  -3.62%
שדרגו את המנוי 2,591,530 2,434,280 -157,254  -6.07%
שדרגו את המנוי 818,237 0 -818,237  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,505,760 1,456,000 -1,049,760  -41.89%
שדרגו את המנוי 1,227,820 0 -1,227,820  -100.00%
שדרגו את המנוי 54,671,800 48,752,100 -5,919,680  -10.83%
שדרגו את המנוי 52,845,100 34,615,200 -18,229,900  -34.50%
שדרגו את המנוי 32,150,100 0 -32,150,100  -100.00%
שדרגו את המנוי 62,810,400 14,810,400 -48,000,000  -76.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,829,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -107,570,070

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,369,088
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,268,314
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 129,829,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -107,570,070
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 182,152,149 14.78%
ילין לפידות 105,000,000 8.52%
אלטשולר - שחם 18,707,400 1.52%
הירשמו לצפייה 15,090,500 1.22%
הירשמו לצפייה 10,957,800 0.89%
הירשמו לצפייה 5,354,750 0.43%
שדרגו את המנוי 4,407,300 0.36%
שדרגו את המנוי 3,996,380 0.32%
שדרגו את המנוי 3,529,140 0.29%
שדרגו את המנוי 3,339,540 0.27%
שדרגו את המנוי 3,081,630 0.25%
שדרגו את המנוי 1,576,640 0.13%
שדרגו את המנוי 1,468,010 0.12%
שדרגו את המנוי 1,382,260 0.11%
שדרגו את המנוי 1,097,960 0.09%
שדרגו את המנוי 1,093,350 0.09%
שדרגו את המנוי 583,380 0.05%
שדרגו את המנוי 388,802 0.03%
שדרגו את המנוי 266,682 0.02%
שדרגו את המנוי 238,758 0.02%
שדרגו את המנוי 229,118 0.02%
שדרגו את המנוי 143,166 0.01%
שדרגו את המנוי 80,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,667 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 315,931,485 25.63%
ילין לפידות 163,143,000 13.23%
מיטב דש 48,752,100 3.95%
הירשמו לצפייה 34,615,200 2.81%
הירשמו לצפייה 16,126,100 1.31%
הירשמו לצפייה 14,810,400 1.20%
שדרגו את המנוי 13,692,700 1.11%
שדרגו את המנוי 4,089,150 0.33%
שדרגו את המנוי 4,072,580 0.33%
שדרגו את המנוי 3,299,370 0.27%
שדרגו את המנוי 2,881,260 0.23%
שדרגו את המנוי 2,720,280 0.22%
שדרגו את המנוי 2,434,280 0.20%
שדרגו את המנוי 1,468,940 0.12%
שדרגו את המנוי 1,456,000 0.12%
שדרגו את המנוי 536,638 0.04%
שדרגו את המנוי 423,767 0.03%
שדרגו את המנוי 382,885 0.03%
שדרגו את המנוי 363,474 0.03%
שדרגו את המנוי 284,321 0.02%
שדרגו את המנוי 239,703 0.02%
שדרגו את המנוי 69,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 919 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית