תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מור 31,472,400 34,082,700 2,610,280  8.29%
ילין לפידות 56,956,800 59,357,100 2,400,280  4.21%
הירשמו לצפייה 423,533 816,006 392,473  92.67%
הירשמו לצפייה 2,471,380 2,767,350 295,968  11.98%
הירשמו לצפייה 8,722 158,722 150,000  1,719.79%
שדרגו את המנוי 2,357,380 2,448,880 91,499  3.88%
שדרגו את המנוי 4,191,840 4,238,910 47,068  1.12%
שדרגו את המנוי 1,754,930 1,753,700 -1,227  -0.07%
שדרגו את המנוי 4,182,050 4,175,380 -6,672  -0.16%
שדרגו את המנוי 2,409,900 2,300,380 -109,522  -4.54%
שדרגו את המנוי 6,821,480 6,594,780 -226,697  -3.32%
שדרגו את המנוי 1,374,720 1,073,090 -301,634  -21.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,987,568

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -645,752

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 8,683,170 13,683,200 5,000,000  57.58%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 400,000 3,345,200 2,945,200  736.30%
הירשמו לצפייה 108,442,000 108,705,000 263,672  0.24%
הירשמו לצפייה 1,962,900 1,979,670 16,763  0.85%
הירשמו לצפייה 353,738 353,255 -483  -0.14%
שדרגו את המנוי 337,853 334,912 -2,941  -0.87%
שדרגו את המנוי 77,038 72,546 -4,492  -5.83%
שדרגו את המנוי 1,644,560 1,537,550 -107,017  -6.51%
שדרגו את המנוי 38,219,500 25,264,500 -12,955,000  -33.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,225,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,069,933

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,987,568
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -645,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,225,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,069,933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 120,225,998 25.05%
ילין לפידות 59,357,100 12.37%
מור 34,082,700 7.10%
הירשמו לצפייה 6,594,780 1.37%
הירשמו לצפייה 4,238,910 0.88%
הירשמו לצפייה 4,175,380 0.87%
שדרגו את המנוי 2,767,350 0.58%
שדרגו את המנוי 2,448,880 0.51%
שדרגו את המנוי 2,300,380 0.48%
שדרגו את המנוי 1,753,700 0.37%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 816,006 0.17%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 158,722 0.03%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 171,492,735 35.73%
מגדל 108,705,000 22.65%
הראל 25,264,500 5.26%
הירשמו לצפייה 13,683,200 2.85%
הירשמו לצפייה 3,906,010 0.81%
הירשמו לצפייה 3,345,200 0.70%
שדרגו את המנוי 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,115,860 0.44%
שדרגו את המנוי 2,023,420 0.42%
שדרגו את המנוי 1,979,670 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,537,550 0.32%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 441,016 0.09%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,255 0.07%
שדרגו את המנוי 334,912 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 128,379 0.03%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 72,546 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית