תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אי.בי.אי. 6,196,900 11,207,300 5,010,410  80.85%
ילין לפידות 37,942,100 40,121,900 2,179,790  5.75%
הירשמו לצפייה 30,174,500 30,500,900 326,380  1.08%
הירשמו לצפייה 1,405,240 1,592,770 187,523  13.35%
הירשמו לצפייה 934,455 989,077 54,622  5.85%
שדרגו את המנוי 424,706 462,511 37,805  8.90%
שדרגו את המנוי 4,538,020 4,212,420 -325,605  -7.17%
שדרגו את המנוי 7,233,280 6,864,290 -368,993  -5.10%
שדרגו את המנוי 2,608,990 1,990,140 -618,844  -23.72%
שדרגו את המנוי 7,352,640 6,631,040 -721,601  -9.81%
שדרגו את המנוי 5,071,140 4,122,750 -948,383  -18.70%
שדרגו את המנוי 3,369,240 1,374,720 -1,994,510  -59.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,796,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,977,936

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 25,562,500 38,219,500 12,657,000  49.51%
הכשרה ביטוח 367,822 441,016 73,194  19.90%
הירשמו לצפייה 353,736 353,738 2
הירשמו לצפייה 343,435 337,853 -5,582  -1.63%
הירשמו לצפייה 1,868,090 1,644,560 -223,526  -11.97%
שדרגו את המנוי 2,534,280 2,115,860 -418,416  -16.51%
שדרגו את המנוי 2,544,730 2,023,420 -521,312  -20.49%
שדרגו את המנוי 970,296 210,805 -759,491  -78.27%
שדרגו את המנוי 109,294,000 108,442,000 -852,704  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,528,630 400,000 -2,128,630  -84.18%
שדרגו את המנוי 2,729,280 77,038 -2,652,240  -97.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,730,196

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,561,901

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,796,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,977,936
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,730,196
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,561,901
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 110,280,823 22.98%
ילין לפידות 40,121,900 8.36%
מור 30,500,900 6.35%
הירשמו לצפייה 11,207,300 2.33%
הירשמו לצפייה 6,864,290 1.43%
הירשמו לצפייה 6,631,040 1.38%
שדרגו את המנוי 4,212,420 0.88%
שדרגו את המנוי 4,122,750 0.86%
שדרגו את המנוי 1,990,140 0.41%
שדרגו את המנוי 1,592,770 0.33%
שדרגו את המנוי 1,374,720 0.29%
שדרגו את המנוי 989,077 0.21%
שדרגו את המנוי 462,511 0.10%
שדרגו את המנוי 140,000 0.03%
שדרגו את המנוי 46,737 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,268 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 176,591,914 36.79%
מגדל 108,442,000 22.59%
הראל 38,219,500 7.96%
הירשמו לצפייה 8,683,170 1.81%
הירשמו לצפייה 3,906,010 0.81%
הירשמו לצפייה 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,115,860 0.44%
שדרגו את המנוי 2,023,420 0.42%
שדרגו את המנוי 1,962,900 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,644,560 0.34%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 441,016 0.09%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,738 0.07%
שדרגו את המנוי 337,853 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 254,253 0.05%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 128,379 0.03%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 77,038 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית