מזרחי טפחות הנפקות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
ילין לפידות 64,703,500 65,246,400 542,924  0.84%
מיטב דש 5,779,750 5,867,030 87,278  1.51%
הירשמו לצפייה 696,921 746,952 50,031  7.18%
הירשמו לצפייה 34,479,500 34,496,600 17,120  0.05%
הירשמו לצפייה 2,891,400 2,900,300 8,900  0.31%
שדרגו את המנוי 2,789,540 2,797,090 7,557  0.27%
שדרגו את המנוי 6,120,810 6,127,640 6,834  0.11%
שדרגו את המנוי 2,219,930 2,195,790 -24,142  -1.09%
שדרגו את המנוי 4,208,030 4,167,510 -40,520  -0.96%
שדרגו את המנוי 1,601,590 1,529,080 -72,510  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 720,644

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -137,172

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,139,970 4,648,430 2,508,460  117.22%
ילין לפידות 17,430,900 18,203,300 772,410  4.43%
הירשמו לצפייה 1,981,440 2,150,330 168,885  8.52%
הירשמו לצפייה 580,000 600,000 20,000  3.45%
הירשמו לצפייה 330,343 336,279 5,936  1.80%
שדרגו את המנוי 70,377 71,778 1,401  1.99%
שדרגו את המנוי 353,314 353,457 143  0.04%
שדרגו את המנוי 1,965,860 1,957,460 -8,400  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,507,920 1,469,880 -38,041  -2.52%
שדרגו את המנוי 331,607 105,000 -226,607  -68.34%
שדרגו את המנוי 36,917,100 35,436,400 -1,480,700  -4.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,477,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,753,748

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 720,644
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -137,172
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,477,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,753,748
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 128,140,521 26.70%
ילין לפידות 65,246,400 13.59%
מור 34,496,600 7.19%
הירשמו לצפייה 6,127,640 1.28%
הירשמו לצפייה 5,867,030 1.22%
הירשמו לצפייה 4,167,510 0.87%
שדרגו את המנוי 2,900,300 0.60%
שדרגו את המנוי 2,797,090 0.58%
שדרגו את המנוי 2,195,790 0.46%
שדרגו את המנוי 1,529,080 0.32%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 746,952 0.16%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 191,369 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 204,354,771 42.57%
מגדל 109,680,000 22.85%
הראל 35,436,400 7.38%
הירשמו לצפייה 18,203,300 3.79%
הירשמו לצפייה 13,683,200 2.85%
הירשמו לצפייה 4,648,430 0.97%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 3,345,200 0.70%
שדרגו את המנוי 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,150,330 0.45%
שדרגו את המנוי 1,957,460 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,469,880 0.31%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 600,000 0.13%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,457 0.07%
שדרגו את המנוי 336,279 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 105,000 0.02%
שדרגו את המנוי 71,778 0.01%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית