תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
ילין לפידות 43,251,000 53,251,200 10,000,200  23.12%
תמיר פישמן 1,485,160 2,157,280 672,119  45.26%
הירשמו לצפייה 31,135,300 31,333,300 197,984  0.64%
הירשמו לצפייה 362,533 458,928 96,395  26.59%
הירשמו לצפייה 1,806,210 1,735,740 -70,469  -3.90%
שדרגו את המנוי 6,813,510 6,741,520 -71,994  -1.06%
שדרגו את המנוי 2,083,770 1,969,590 -114,181  -5.48%
שדרגו את המנוי 4,855,520 4,565,680 -289,844  -5.97%
שדרגו את המנוי 3,107,810 2,632,550 -475,262  -15.29%
שדרגו את המנוי 15,783,500 3,877,060 -11,906,400  -75.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,966,698

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,928,150

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 8,683,170 13,683,200 5,000,000  57.58%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 400,000 3,345,200 2,945,200  736.30%
הירשמו לצפייה 108,442,000 108,705,000 263,672  0.24%
הירשמו לצפייה 1,962,900 1,979,670 16,763  0.85%
הירשמו לצפייה 353,738 353,255 -483  -0.14%
שדרגו את המנוי 337,853 334,912 -2,941  -0.87%
שדרגו את המנוי 77,038 72,546 -4,492  -5.83%
שדרגו את המנוי 1,644,560 1,537,550 -107,017  -6.51%
שדרגו את המנוי 38,219,500 25,264,500 -12,955,000  -33.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,225,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,069,933

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,966,698
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,928,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,225,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,069,933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 110,106,569 22.94%
ילין לפידות 53,251,200 11.09%
מור 31,333,300 6.53%
הירשמו לצפייה 6,741,520 1.40%
הירשמו לצפייה 4,565,680 0.95%
הירשמו לצפייה 3,877,060 0.81%
שדרגו את המנוי 2,632,550 0.55%
שדרגו את המנוי 2,157,280 0.45%
שדרגו את המנוי 1,969,590 0.41%
שדרגו את המנוי 1,735,740 0.36%
שדרגו את המנוי 1,374,720 0.29%
שדרגו את המנוי 458,928 0.10%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 171,492,735 35.73%
מגדל 108,705,000 22.65%
הראל 25,264,500 5.26%
הירשמו לצפייה 13,683,200 2.85%
הירשמו לצפייה 3,906,010 0.81%
הירשמו לצפייה 3,345,200 0.70%
שדרגו את המנוי 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,115,860 0.44%
שדרגו את המנוי 2,023,420 0.42%
שדרגו את המנוי 1,979,670 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,537,550 0.32%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 441,016 0.09%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,255 0.07%
שדרגו את המנוי 334,912 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 128,379 0.03%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 72,546 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית