תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 2,680,800 4,090,360 1,409,560  52.58%
מגדל 7,380,250 7,549,990 169,739  2.30%
הירשמו לצפייה 6,204,850 6,305,590 100,741  1.62%
הירשמו לצפייה 436,050 525,205 89,155  20.45%
הירשמו לצפייה 1,574,350 1,576,480 2,129  0.14%
שדרגו את המנוי 4,131,800 4,132,660 859  0.02%
שדרגו את המנוי 33,575,800 33,542,300 -33,516  -0.10%
שדרגו את המנוי 65,505 8,900 -56,605  -86.41%
שדרגו את המנוי 205,707 34,596 -171,111  -83.18%
שדרגו את המנוי 2,740,220 2,088,880 -651,335  -23.77%
שדרגו את המנוי 79,172,900 78,323,000 -849,904  -1.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,772,183

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,762,471

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 49,724,600 66,661,300 16,936,700  34.06%
הכשרה ביטוח 4,938,720 4,939,460 740  0.01%
הירשמו לצפייה 594,441 594,442 1
הירשמו לצפייה 18,552,200 18,539,200 -13,000  -0.07%
הירשמו לצפייה 1,555,830 1,520,850 -34,980  -2.25%
שדרגו את המנוי 862,168 330,149 -532,019  -61.71%
שדרגו את המנוי 2,627,420 1,016,670 -1,610,750  -61.31%
שדרגו את המנוי 14,732,900 5,986,500 -8,746,400  -59.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,937,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,937,149

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,772,183
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,762,471
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,937,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,937,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 145,659,269 30.35%
ילין לפידות 78,323,000 16.32%
מור 33,542,300 6.99%
הירשמו לצפייה 7,549,990 1.57%
הירשמו לצפייה 6,305,590 1.31%
הירשמו לצפייה 4,132,660 0.86%
שדרגו את המנוי 4,090,360 0.85%
שדרגו את המנוי 3,009,390 0.63%
שדרגו את המנוי 2,606,350 0.54%
שדרגו את המנוי 2,088,880 0.44%
שדרגו את המנוי 1,576,480 0.33%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 525,205 0.11%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 34,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 224,880,623 46.85%
מגדל 99,680,400 20.77%
מיטב דש 66,661,300 13.89%
הירשמו לצפייה 18,539,200 3.86%
הירשמו לצפייה 13,523,100 2.82%
הירשמו לצפייה 5,986,500 1.25%
שדרגו את המנוי 4,939,460 1.03%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,038,730 0.42%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,520,850 0.32%
שדרגו את המנוי 1,408,600 0.29%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 1,016,670 0.21%
שדרגו את המנוי 594,442 0.12%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 335,068 0.07%
שדרגו את המנוי 330,149 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 310,614 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית