תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 15,002,200 16,186,100 1,183,850  7.89%
הראל 16,657,900 17,574,100 916,200  5.50%
הירשמו לצפייה 63,171,300 64,087,100 915,840  1.45%
הירשמו לצפייה 41,482,000 41,969,100 487,064  1.17%
הירשמו לצפייה 12,339,600 12,536,800 197,204  1.60%
שדרגו את המנוי 572,259 615,561 43,302  7.57%
שדרגו את המנוי 11,184,000 11,125,700 -58,304  -0.52%
שדרגו את המנוי 33,003,800 32,937,400 -66,392  -0.20%
שדרגו את המנוי 335,239 218,711 -116,528  -34.76%
שדרגו את המנוי 50,025,200 49,373,000 -652,208  -1.30%
שדרגו את המנוי 32,291,700 31,245,600 -1,046,160  -3.24%
שדרגו את המנוי 74,866,500 72,750,000 -2,116,460  -2.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,743,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,056,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
ילין לפידות 72,260,700 97,000,000 24,739,300  34.24%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 30,700,000 52,450,000 21,750,000  70.85%
הירשמו לצפייה 19,480,900 38,429,800 18,948,900  97.27%
הירשמו לצפייה 5,003,210 10,595,400 5,592,180  111.77%
הירשמו לצפייה 140,688,000 141,236,000 547,744  0.39%
שדרגו את המנוי 723,201 1,258,200 535,000  73.98%
שדרגו את המנוי 7,398,920 7,718,100 319,184  4.31%
שדרגו את המנוי 3,875,000 4,055,000 180,000  4.65%
שדרגו את המנוי 12,700,000 12,689,800 -10,211  -0.08%
שדרגו את המנוי 340,200 324,200 -16,000  -4.70%
שדרגו את המנוי 39,100 10,942 -28,158  -72.02%
שדרגו את המנוי 1,335,590 1,290,450 -45,135  -3.38%
שדרגו את המנוי 3,369,700 3,289,540 -80,161  -2.38%
שדרגו את המנוי 5,934,560 5,798,930 -135,624  -2.29%
שדרגו את המנוי 990,154 764,421 -225,733  -22.80%
שדרגו את המנוי 3,191,610 2,647,330 -544,279  -17.05%
שדרגו את המנוי 4,072,360 3,352,790 -719,575  -17.67%
שדרגו את המנוי 3,109,760 1,811,130 -1,298,630  -41.76%
שדרגו את המנוי 69,669,100 64,611,300 -5,057,780  -7.26%
שדרגו את המנוי 5,871,900 170,704 -5,701,190  -97.09%
שדרגו את המנוי 136,000,000 128,322,000 -7,677,580  -5.65%
שדרגו את המנוי 106,386,000 80,459,100 -25,926,600  -24.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,612,308

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,466,656

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,743,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,056,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 72,612,308
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -47,466,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 467,766,629 18.40%
אלטשולר - שחם 103,985,000 4.09%
ילין לפידות 72,750,000 2.86%
הירשמו לצפייה 64,087,100 2.52%
הירשמו לצפייה 49,373,000 1.94%
הירשמו לצפייה 41,969,100 1.65%
שדרגו את המנוי 32,937,400 1.30%
שדרגו את המנוי 31,245,600 1.23%
שדרגו את המנוי 17,574,100 0.69%
שדרגו את המנוי 16,186,100 0.64%
שדרגו את המנוי 12,536,800 0.49%
שדרגו את המנוי 11,125,700 0.44%
שדרגו את המנוי 4,724,920 0.19%
שדרגו את המנוי 3,269,750 0.13%
שדרגו את המנוי 1,020,000 0.04%
שדרגו את המנוי 815,000 0.03%
שדרגו את המנוי 766,825 0.03%
שדרגו את המנוי 736,295 0.03%
שדרגו את המנוי 655,664 0.03%
שדרגו את המנוי 615,561 0.02%
שדרגו את המנוי 564,665 0.02%
שדרגו את המנוי 218,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 929,245,529 36.55%
כלל 211,256,000 8.31%
מנורה 141,236,000 5.56%
הירשמו לצפייה 128,322,000 5.05%
הירשמו לצפייה 97,000,000 3.82%
הירשמו לצפייה 80,459,100 3.17%
שדרגו את המנוי 64,611,300 2.54%
שדרגו את המנוי 52,450,000 2.06%
שדרגו את המנוי 38,429,800 1.51%
שדרגו את המנוי 13,536,100 0.53%
שדרגו את המנוי 12,689,800 0.50%
שדרגו את המנוי 12,060,000 0.47%
שדרגו את המנוי 10,799,100 0.42%
שדרגו את המנוי 10,595,400 0.42%
שדרגו את המנוי 8,250,210 0.32%
שדרגו את המנוי 7,718,100 0.30%
שדרגו את המנוי 5,798,930 0.23%
שדרגו את המנוי 4,829,310 0.19%
שדרגו את המנוי 4,055,000 0.16%
שדרגו את המנוי 3,352,790 0.13%
שדרגו את המנוי 3,289,540 0.13%
שדרגו את המנוי 2,794,030 0.11%
שדרגו את המנוי 2,647,330 0.10%
שדרגו את המנוי 2,554,100 0.10%
שדרגו את המנוי 1,811,130 0.07%
שדרגו את המנוי 1,290,450 0.05%
שדרגו את המנוי 1,258,200 0.05%
שדרגו את המנוי 1,018,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,016,890 0.04%
שדרגו את המנוי 927,214 0.04%
שדרגו את המנוי 764,421 0.03%
שדרגו את המנוי 618,000 0.02%
שדרגו את המנוי 452,039 0.02%
שדרגו את המנוי 326,500 0.01%
שדרגו את המנוי 324,200 0.01%
שדרגו את המנוי 230,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,704 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,942 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית