תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מודלים 1,624,670 1,878,450 253,779  15.62%
מגדל 5,822,660 6,051,090 228,435  3.92%
הירשמו לצפייה 76,947,200 77,061,900 114,736  0.15%
הירשמו לצפייה 2,632,300 2,708,980 76,677  2.91%
הירשמו לצפייה 1,621,870 1,651,300 29,426  1.81%
שדרגו את המנוי 35,106,500 35,126,900 20,404  0.06%
שדרגו את המנוי 4,165,160 4,174,460 9,291  0.22%
שדרגו את המנוי 2,289,300 2,294,460 5,157  0.23%
שדרגו את המנוי 2,771,880 2,606,050 -165,835  -5.98%
שדרגו את המנוי 6,599,920 6,427,770 -172,153  -2.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 737,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -337,988

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 1,957,460 44,127,200 42,169,700  2,154.31%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 105,000 2,038,730 1,933,730  1,841.65%
הירשמו לצפייה 18,203,300 18,552,200 348,886  1.92%
הירשמו לצפייה 4,648,430 4,938,720 290,294  6.24%
הירשמו לצפייה 353,457 595,502 242,045  68.48%
שדרגו את המנוי 71,778 75,940 4,162  5.80%
שדרגו את המנוי 336,279 334,876 -1,403  -0.42%
שדרגו את המנוי 2,150,330 2,145,930 -4,399  -0.20%
שדרגו את המנוי 600,000 580,000 -20,000  -3.33%
שדרגו את המנוי 13,683,200 13,523,100 -160,018  -1.17%
שדרגו את המנוי 2,836,800 2,627,420 -209,380  -7.38%
שדרגו את המנוי 1,469,880 862,168 -607,714  -41.34%
שדרגו את המנוי 109,680,000 99,680,400 -10,000,000  -9.12%
שדרגו את המנוי 35,436,400 14,732,900 -20,703,500  -58.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,988,817

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,706,414

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 737,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -337,988
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,988,817
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,706,414
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 142,137,486 29.61%
ילין לפידות 77,061,900 16.05%
מור 35,126,900 7.32%
הירשמו לצפייה 6,427,770 1.34%
הירשמו לצפייה 6,051,090 1.26%
הירשמו לצפייה 4,174,460 0.87%
שדרגו את המנוי 2,708,980 0.56%
שדרגו את המנוי 2,606,050 0.54%
שדרגו את המנוי 2,294,460 0.48%
שדרגו את המנוי 1,878,450 0.39%
שדרגו את המנוי 1,651,300 0.34%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 216,053 0.05%
שדרגו את המנוי 65,505 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 213,475,063 44.47%
מגדל 99,680,400 20.77%
מיטב דש 44,127,200 9.19%
הירשמו לצפייה 18,552,200 3.87%
הירשמו לצפייה 14,732,900 3.07%
הירשמו לצפייה 13,523,100 2.82%
שדרגו את המנוי 4,938,720 1.03%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,627,420 0.55%
שדרגו את המנוי 2,145,930 0.45%
שדרגו את המנוי 2,038,730 0.42%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 862,168 0.18%
שדרגו את המנוי 595,502 0.12%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 334,876 0.07%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 75,940 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית