תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אי.בי.אי. 13,335,900 13,956,800 620,938  4.66%
מודלים 251,533 362,533 111,000  44.13%
הירשמו לצפייה 30,822,200 30,929,800 107,548  0.35%
הירשמו לצפייה 26,824 27,029 205  0.76%
הירשמו לצפייה 3,860,790 3,858,060 -2,736  -0.07%
שדרגו את המנוי 3,849,030 3,820,800 -28,232  -0.73%
שדרגו את המנוי 1,873,960 1,841,460 -32,492  -1.73%
שדרגו את המנוי 130,956 93,151 -37,805  -28.87%
שדרגו את המנוי 46,689 1 -46,688  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,620,960 1,431,160 -189,807  -11.71%
שדרגו את המנוי 7,186,480 6,990,600 -195,879  -2.73%
שדרגו את המנוי 40,256,700 40,002,800 -253,952  -0.63%
שדרגו את המנוי 5,735,580 4,663,810 -1,071,770  -18.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 839,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,859,361

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 25,562,500 38,219,500 12,657,000  49.51%
הכשרה ביטוח 367,822 441,016 73,194  19.90%
הירשמו לצפייה 353,736 353,738 2
הירשמו לצפייה 343,435 337,853 -5,582  -1.63%
הירשמו לצפייה 1,868,090 1,644,560 -223,526  -11.97%
שדרגו את המנוי 2,534,280 2,115,860 -418,416  -16.51%
שדרגו את המנוי 2,544,730 2,023,420 -521,312  -20.49%
שדרגו את המנוי 970,296 210,805 -759,491  -78.27%
שדרגו את המנוי 109,294,000 108,442,000 -852,704  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,528,630 400,000 -2,128,630  -84.18%
שדרגו את המנוי 2,729,280 77,038 -2,652,240  -97.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,730,196

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,561,901

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 839,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,859,361
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,730,196
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,561,901
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 110,350,801 22.99%
ילין לפידות 40,002,800 8.33%
מור 30,929,800 6.44%
הירשמו לצפייה 13,956,800 2.91%
הירשמו לצפייה 6,990,600 1.46%
הירשמו לצפייה 4,663,810 0.97%
שדרגו את המנוי 3,858,060 0.80%
שדרגו את המנוי 3,820,800 0.80%
שדרגו את המנוי 1,841,460 0.38%
שדרגו את המנוי 1,431,160 0.30%
שדרגו את המנוי 1,374,720 0.29%
שדרגו את המנוי 989,077 0.21%
שדרגו את המנוי 362,533 0.08%
שדרגו את המנוי 93,151 0.02%
שדרגו את המנוי 27,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 176,591,914 36.79%
מגדל 108,442,000 22.59%
הראל 38,219,500 7.96%
הירשמו לצפייה 8,683,170 1.81%
הירשמו לצפייה 3,906,010 0.81%
הירשמו לצפייה 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,115,860 0.44%
שדרגו את המנוי 2,023,420 0.42%
שדרגו את המנוי 1,962,900 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,644,560 0.34%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 441,016 0.09%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,738 0.07%
שדרגו את המנוי 337,853 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 254,253 0.05%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 128,379 0.03%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 77,038 0.02%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית