תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 6,441,680 6,893,680 452,000  7.02%
הראל 8,149,820 8,456,420 306,594  3.76%
הירשמו לצפייה 37,311,600 37,561,600 250,000  0.67%
הירשמו לצפייה 2,857,400 2,916,830 59,434  2.08%
הירשמו לצפייה 4,929,570 4,952,770 23,195  0.47%
שדרגו את המנוי 107,278 127,278 20,000  18.64%
שדרגו את המנוי 522,046 515,059 -6,987  -1.34%
שדרגו את המנוי 116,668 106,518 -10,150  -8.70%
שדרגו את המנוי 5,199,480 5,159,910 -39,571  -0.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,111,223

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,708

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מיטב דש 25,936,500 35,624,100 9,687,640  37.35%
הראל 10,815,300 11,007,800 192,492  1.78%
הירשמו לצפייה 428 0 -428  -100.00%
הירשמו לצפייה 5,816,790 5,815,360 -1,429  -0.02%
הירשמו לצפייה 2,014,920 2,004,510 -10,411  -0.52%
שדרגו את המנוי 462,726 380,182 -82,544  -17.84%
שדרגו את המנוי 123,856,000 119,792,000 -4,063,570  -3.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,880,132

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,158,382

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,111,223
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,880,132
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,158,382
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 99,052,694 24.10%
ברומטר 37,561,600 9.14%
ילין לפידות 15,000,000 3.65%
הירשמו לצפייה 9,355,340 2.28%
הירשמו לצפייה 8,456,420 2.06%
הירשמו לצפייה 6,893,680 1.68%
שדרגו את המנוי 5,159,910 1.26%
שדרגו את המנוי 4,952,770 1.20%
שדרגו את המנוי 2,916,830 0.71%
שדרגו את המנוי 2,686,410 0.65%
שדרגו את המנוי 2,014,530 0.49%
שדרגו את המנוי 922,395 0.22%
שדרגו את המנוי 691,252 0.17%
שדרגו את המנוי 558,003 0.14%
שדרגו את המנוי 549,078 0.13%
שדרגו את המנוי 515,059 0.13%
שדרגו את המנוי 291,741 0.07%
שדרגו את המנוי 190,533 0.05%
שדרגו את המנוי 127,278 0.03%
שדרגו את המנוי 106,518 0.03%
שדרגו את המנוי 32,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,002 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 189,318,357 46.06%
ילין לפידות 119,792,000 29.14%
מיטב דש 35,624,100 8.67%
הירשמו לצפייה 11,007,800 2.68%
הירשמו לצפייה 6,847,550 1.67%
הירשמו לצפייה 5,815,360 1.41%
שדרגו את המנוי 2,086,930 0.51%
שדרגו את המנוי 2,004,510 0.49%
שדרגו את המנוי 1,649,970 0.40%
שדרגו את המנוי 1,440,880 0.35%
שדרגו את המנוי 1,217,350 0.30%
שדרגו את המנוי 704,821 0.17%
שדרגו את המנוי 380,182 0.09%
שדרגו את המנוי 268,366 0.07%
שדרגו את המנוי 181,768 0.04%
שדרגו את המנוי 142,185 0.03%
שדרגו את המנוי 119,872 0.03%
שדרגו את המנוי 26,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית