תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 52,697,400 56,880,400 4,183,070  7.94%
תמהיל 2,291,180 5,855,380 3,564,210  155.56%
הירשמו לצפייה 51,380,700 54,747,000 3,366,310  6.55%
הירשמו לצפייה 28,479,500 31,518,200 3,038,650  10.67%
הירשמו לצפייה 1,125,180 1,943,320 818,141  72.71%
שדרגו את המנוי 13,618,700 13,691,500 72,852  0.53%
שדרגו את המנוי 118,100 150,171 32,071  27.16%
שדרגו את המנוי 61,312 70,539 9,227  15.05%
שדרגו את המנוי 2,582,420 2,529,610 -52,812  -2.04%
שדרגו את המנוי 790,307 600,000 -190,307  -24.08%
שדרגו את המנוי 20,589,800 20,337,500 -252,372  -1.23%
שדרגו את המנוי 14,467,900 14,186,100 -281,862  -1.95%
שדרגו את המנוי 41,170,900 40,122,500 -1,048,430  -2.55%
שדרגו את המנוי 47,094,200 45,657,100 -1,437,060  -3.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,084,531

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,262,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
עמיתים 44,453,300 48,458,100 4,004,780  9.01%
הפניקס 291,580 1,771,580 1,480,000  507.58%
הירשמו לצפייה 417,607 1,600,390 1,182,780  283.23%
הירשמו לצפייה 1,458,220 2,359,180 900,958  61.78%
הירשמו לצפייה 4,488,310 5,119,680 631,370  14.07%
שדרגו את המנוי 20,658,700 20,948,100 289,366  1.40%
שדרגו את המנוי 46,332,900 46,532,200 199,244  0.43%
שדרגו את המנוי 11,267,900 11,364,100 96,151  0.85%
שדרגו את המנוי 3,151,800 3,151,800 -1
שדרגו את המנוי 81,141,300 81,127,400 -13,896  -0.02%
שדרגו את המנוי 27,087,200 26,804,200 -282,972  -1.04%
שדרגו את המנוי 11,589,000 10,589,000 -1,000,000  -8.63%
שדרגו את המנוי 5,126,170 26,168 -5,100,000  -99.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,784,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,396,869

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,084,531
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,262,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,784,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,396,869
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 358,798,151 24.73%
מיטב דש 56,880,400 3.92%
מור 54,747,000 3.77%
הירשמו לצפייה 53,647,600 3.70%
הירשמו לצפייה 45,657,100 3.15%
הירשמו לצפייה 40,122,500 2.76%
שדרגו את המנוי 31,518,200 2.17%
שדרגו את המנוי 20,337,500 1.40%
שדרגו את המנוי 14,186,100 0.98%
שדרגו את המנוי 13,691,500 0.94%
שדרגו את המנוי 7,105,710 0.49%
שדרגו את המנוי 5,901,280 0.41%
שדרגו את המנוי 5,855,380 0.40%
שדרגו את המנוי 2,529,610 0.17%
שדרגו את המנוי 1,943,320 0.13%
שדרגו את המנוי 1,757,430 0.12%
שדרגו את המנוי 1,060,310 0.07%
שדרגו את המנוי 777,533 0.05%
שדרגו את המנוי 600,000 0.04%
שדרגו את המנוי 248,968 0.02%
שדרגו את המנוי 150,171 0.01%
שדרגו את המנוי 70,539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 721,514,221 49.72%
כלל 152,912,000 10.54%
מגדל 126,877,000 8.74%
הירשמו לצפייה 81,127,400 5.59%
הירשמו לצפייה 48,458,100 3.34%
הירשמו לצפייה 46,532,200 3.21%
שדרגו את המנוי 34,046,400 2.35%
שדרגו את המנוי 26,804,200 1.85%
שדרגו את המנוי 20,948,100 1.44%
שדרגו את המנוי 18,763,400 1.29%
שדרגו את המנוי 18,066,300 1.24%
שדרגו את המנוי 12,623,300 0.87%
שדרגו את המנוי 11,364,100 0.78%
שדרגו את המנוי 10,589,000 0.73%
שדרגו את המנוי 10,002,100 0.69%
שדרגו את המנוי 9,564,110 0.66%
שדרגו את המנוי 8,746,680 0.60%
שדרגו את המנוי 8,175,310 0.56%
שדרגו את המנוי 7,712,340 0.53%
שדרגו את המנוי 6,570,290 0.45%
שדרגו את המנוי 6,324,560 0.44%
שדרגו את המנוי 5,119,680 0.35%
שדרגו את המנוי 4,905,510 0.34%
שדרגו את המנוי 4,813,710 0.33%
שדרגו את המנוי 3,815,350 0.26%
שדרגו את המנוי 3,656,550 0.25%
שדרגו את המנוי 3,151,800 0.22%
שדרגו את המנוי 2,989,990 0.21%
שדרגו את המנוי 2,693,000 0.19%
שדרגו את המנוי 2,658,590 0.18%
שדרגו את המנוי 2,641,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,410,770 0.17%
שדרגו את המנוי 2,359,180 0.16%
שדרגו את המנוי 2,260,510 0.16%
שדרגו את המנוי 1,771,580 0.12%
שדרגו את המנוי 1,600,390 0.11%
שדרגו את המנוי 1,443,960 0.10%
שדרגו את המנוי 1,044,660 0.07%
שדרגו את המנוי 1,036,000 0.07%
שדרגו את המנוי 962,110 0.07%
שדרגו את המנוי 950,000 0.07%
שדרגו את המנוי 745,000 0.05%
שדרגו את המנוי 733,084 0.05%
שדרגו את המנוי 304,500 0.02%
שדרגו את המנוי 296,789 0.02%
שדרגו את המנוי 250,022 0.02%
שדרגו את המנוי 247,783 0.02%
שדרגו את המנוי 210,138 0.01%
שדרגו את המנוי 179,507 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,168 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית