תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
ילין לפידות 126,250,000 127,593,000 1,342,940  1.06%
מיטב דש 68,167,400 69,234,800 1,067,360  1.57%
הירשמו לצפייה 5,404,040 6,139,690 735,651  13.61%
הירשמו לצפייה 2,121,630 2,237,720 116,092  5.47%
הירשמו לצפייה 48,435,700 48,483,700 47,932  0.10%
שדרגו את המנוי 2,439,670 2,442,480 2,807  0.12%
שדרגו את המנוי 7,559,860 7,558,560 -1,306  -0.02%
שדרגו את המנוי 122,332 86,886 -35,446  -28.98%
שדרגו את המנוי 1,556,450 1,517,960 -38,485  -2.47%
שדרגו את המנוי 124,339 85,184 -39,155  -31.49%
שדרגו את המנוי 25,490,700 25,334,100 -156,592  -0.61%
שדרגו את המנוי 3,384,040 3,134,040 -250,000  -7.39%
שדרגו את המנוי 64,496,400 63,630,100 -866,320  -1.34%
שדרגו את המנוי 63,050,800 61,938,700 -1,112,000  -1.76%
שדרגו את המנוי 32,835,500 31,678,700 -1,156,830  -3.52%
שדרגו את המנוי 106,870,000 88,998,800 -17,871,100  -16.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,312,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,527,234

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מור 5,558,480 71,575,900 66,017,400  1,187.69%
הכשרה ביטוח 17,298,600 20,156,000 2,857,450  16.52%
הירשמו לצפייה 1,028,720 2,156,060 1,127,340  109.59%
הירשמו לצפייה 7,906,840 8,988,140 1,081,300  13.68%
הירשמו לצפייה 147,526 178,270 30,744  20.84%
שדרגו את המנוי 1,016,890 1,000,000 -16,893  -1.66%
שדרגו את המנוי 206,587 145,787 -60,800  -29.43%
שדרגו את המנוי 2,155,350 2,078,020 -77,337  -3.59%
שדרגו את המנוי 11,133,100 10,738,800 -394,303  -3.54%
שדרגו את המנוי 64,682,400 62,513,500 -2,168,900  -3.35%
שדרגו את המנוי 133,626,000 129,467,000 -4,159,170  -3.11%
שדרגו את המנוי 52,020,000 47,035,100 -4,984,910  -9.58%
שדרגו את המנוי 201,256,000 181,256,000 -20,000,000  -9.94%
שדרגו את המנוי 109,022,000 87,354,800 -21,666,800  -19.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,114,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,529,113

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,312,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -21,527,234
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 71,114,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -53,529,113
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 544,565,732 21.42%
ילין לפידות 127,593,000 5.02%
אלטשולר - שחם 88,998,800 3.50%
הירשמו לצפייה 69,234,800 2.72%
הירשמו לצפייה 63,630,100 2.50%
הירשמו לצפייה 61,938,700 2.44%
שדרגו את המנוי 48,483,700 1.91%
שדרגו את המנוי 31,678,700 1.25%
שדרגו את המנוי 25,334,100 1.00%
שדרגו את המנוי 7,558,560 0.30%
שדרגו את המנוי 6,139,690 0.24%
שדרגו את המנוי 3,134,040 0.12%
שדרגו את המנוי 2,442,480 0.10%
שדרגו את המנוי 2,237,720 0.09%
שדרגו את המנוי 1,517,960 0.06%
שדרגו את המנוי 1,430,410 0.06%
שדרגו את המנוי 865,000 0.03%
שדרגו את המנוי 780,000 0.03%
שדרגו את המנוי 754,884 0.03%
שדרגו את המנוי 161,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 848,474,278 33.38%
כלל 181,256,000 7.13%
מנורה 129,467,000 5.09%
הירשמו לצפייה 94,399,300 3.71%
הירשמו לצפייה 87,354,800 3.44%
הירשמו לצפייה 71,575,900 2.82%
שדרגו את המנוי 67,888,800 2.67%
שדרגו את המנוי 62,513,500 2.46%
שדרגו את המנוי 47,035,100 1.85%
שדרגו את המנוי 20,156,000 0.79%
שדרגו את המנוי 12,689,800 0.50%
שדרגו את המנוי 10,799,100 0.42%
שדרגו את המנוי 10,738,800 0.42%
שדרגו את המנוי 8,988,140 0.35%
שדרגו את המנוי 8,921,160 0.35%
שדרגו את המנוי 5,798,930 0.23%
שדרגו את המנוי 4,055,000 0.16%
שדרגו את המנוי 3,448,990 0.14%
שדרגו את המנוי 2,554,100 0.10%
שדרגו את המנוי 2,344,030 0.09%
שדרגו את המנוי 2,156,060 0.08%
שדרגו את המנוי 2,078,020 0.08%
שדרגו את המנוי 2,056,200 0.08%
שדרגו את המנוי 1,376,630 0.05%
שדרגו את המנוי 1,348,390 0.05%
שדרגו את המנוי 1,181,150 0.05%
שדרגו את המנוי 1,000,000 0.04%
שדרגו את המנוי 927,214 0.04%
שדרגו את המנוי 717,042 0.03%
שדרגו את המנוי 618,000 0.02%
שדרגו את המנוי 611,429 0.02%
שדרגו את המנוי 549,300 0.02%
שדרגו את המנוי 538,195 0.02%
שדרגו את המנוי 452,039 0.02%
שדרגו את המנוי 230,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,704 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,942 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית