תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 34,697,700 36,378,500 1,680,730  4.84%
אילים 708,614 717,614 9,000  1.27%
הירשמו לצפייה 4,145,940 3,372,790 -773,150  -18.65%
הירשמו לצפייה 66,894,300 66,053,000 -841,268  -1.26%
הירשמו לצפייה 2,513,150 1,542,600 -970,552  -38.62%
שדרגו את המנוי 6,419,970 5,342,080 -1,077,880  -16.79%
שדרגו את המנוי 4,104,990 2,887,650 -1,217,340  -29.66%
שדרגו את המנוי 2,662,440 1,342,580 -1,319,860  -49.57%
שדרגו את המנוי 1,626,860 143,114 -1,483,750  -91.20%
שדרגו את המנוי 10,794,600 7,478,050 -3,316,550  -30.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,689,730

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,000,350

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 19,253,900 32,720,700 13,466,900  69.94%
מיטב דש 71,316,700 71,822,100 505,408  0.71%
הירשמו לצפייה 120,394 480,369 359,975  299.00%
הירשמו לצפייה 473,977 749,490 275,513  58.13%
הירשמו לצפייה 2,243,280 2,312,380 69,100  3.08%
שדרגו את המנוי 5,196,860 5,259,350 62,492  1.20%
שדרגו את המנוי 332,635 330,121 -2,514  -0.76%
שדרגו את המנוי 13,523,100 13,423,100 -100,000  -0.74%
שדרגו את המנוי 100,726,000 100,364,000 -362,392  -0.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,739,388

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -464,906

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,689,730
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,000,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,739,388
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -464,906
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 129,763,392 27.03%
ילין לפידות 66,053,000 13.76%
מור 36,378,500 7.58%
הירשמו לצפייה 7,478,050 1.56%
הירשמו לצפייה 5,342,080 1.11%
הירשמו לצפייה 3,372,790 0.70%
שדרגו את המנוי 2,887,650 0.60%
שדרגו את המנוי 2,606,350 0.54%
שדרגו את המנוי 1,542,600 0.32%
שדרגו את המנוי 1,342,580 0.28%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 717,614 0.15%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 143,114 0.03%
שדרגו את המנוי 24,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 241,898,597 50.40%
מגדל 100,364,000 20.91%
מיטב דש 71,822,100 14.96%
הירשמו לצפייה 32,720,700 6.82%
הירשמו לצפייה 13,423,100 2.80%
הירשמו לצפייה 5,259,350 1.10%
שדרגו את המנוי 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 2,627,420 0.55%
שדרגו את המנוי 2,312,380 0.48%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,408,600 0.29%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 749,490 0.16%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 480,369 0.10%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 330,121 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 310,614 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 138,983 0.03%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית