תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 62,098,100 63,866,200 1,768,160  2.85%
מור 34,119,200 34,479,500 360,248  1.06%
הירשמו לצפייה 2,421,830 2,740,530 318,700  13.16%
הירשמו לצפייה 64,370 157,844 93,474  145.21%
הירשמו לצפייה 2,807,000 2,855,800 48,799  1.74%
שדרגו את המנוי 4,241,460 4,257,700 16,241  0.38%
שדרגו את המנוי 4,165,300 4,140,390 -24,909  -0.60%
שדרגו את המנוי 2,295,730 2,222,680 -73,041  -3.18%
שדרגו את המנוי 1,756,560 1,603,790 -152,775  -8.70%
שדרגו את המנוי 6,671,710 6,008,780 -662,929  -9.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,605,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -913,654

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 25,264,500 36,917,100 11,652,600  46.12%
הכשרה ביטוח 441,016 2,139,970 1,698,950  385.24%
הירשמו לצפייה 108,705,000 109,680,000 975,000  0.90%
הירשמו לצפייה 128,379 331,607 203,228  158.30%
הירשמו לצפייה 1,979,670 1,981,440 1,775  0.09%
שדרגו את המנוי 353,255 353,314 59  0.02%
שדרגו את המנוי 13,683,200 13,683,200 -2
שדרגו את המנוי 72,546 70,377 -2,169  -2.99%
שדרגו את המנוי 334,912 330,343 -4,569  -1.36%
שדרגו את המנוי 1,537,550 1,507,920 -29,625  -1.93%
שדרגו את המנוי 2,115,860 1,965,860 -150,000  -7.09%
שדרגו את המנוי 2,023,420 1,555,830 -467,588  -23.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,531,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -653,953

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,605,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -913,654
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,531,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -653,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 125,146,757 26.07%
ילין לפידות 63,866,200 13.31%
מור 34,479,500 7.18%
הירשמו לצפייה 6,008,780 1.25%
הירשמו לצפייה 4,257,700 0.89%
הירשמו לצפייה 4,140,390 0.86%
שדרגו את המנוי 2,855,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,740,530 0.57%
שדרגו את המנוי 2,222,680 0.46%
שדרגו את המנוי 1,603,790 0.33%
שדרגו את המנוי 1,073,090 0.22%
שדרגו את המנוי 938,975 0.20%
שדרגו את המנוי 450,000 0.09%
שדרגו את המנוי 342,478 0.07%
שדרגו את המנוי 157,844 0.03%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 202,761,564 42.24%
מגדל 109,680,000 22.85%
הראל 36,917,100 7.69%
הירשמו לצפייה 17,430,900 3.63%
הירשמו לצפייה 13,683,200 2.85%
הירשמו לצפייה 3,906,010 0.81%
שדרגו את המנוי 3,345,200 0.70%
שדרגו את המנוי 2,836,800 0.59%
שדרגו את המנוי 2,139,970 0.45%
שדרגו את המנוי 1,981,440 0.41%
שדרגו את המנוי 1,965,860 0.41%
שדרגו את המנוי 1,692,800 0.35%
שדרגו את המנוי 1,555,830 0.32%
שדרגו את המנוי 1,507,920 0.31%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.26%
שדרגו את המנוי 580,000 0.12%
שדרגו את המנוי 400,000 0.08%
שדרגו את המנוי 353,314 0.07%
שדרגו את המנוי 331,607 0.07%
שדרגו את המנוי 330,343 0.07%
שדרגו את המנוי 311,393 0.06%
שדרגו את המנוי 210,805 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 105,887 0.02%
שדרגו את המנוי 70,377 0.01%
שדרגו את המנוי 14,808 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית