תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות הנפקות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מגדל 116,553,000 151,902,000 35,349,100  30.33%
הראל 107,034,000 119,877,000 12,843,200  12.00%
הירשמו לצפייה 179,417,000 184,849,000 5,431,100  3.03%
הירשמו לצפייה 101,326,000 103,897,000 2,571,500  2.54%
הירשמו לצפייה 52,449,400 54,740,000 2,290,530  4.37%
שדרגו את המנוי 42,133,200 43,124,800 991,680  2.35%
שדרגו את המנוי 14,445,400 14,456,100 10,697  0.07%
שדרגו את המנוי 27,524,200 27,524,800 538
שדרגו את המנוי 2,198,380 1,733,870 -464,505  -21.13%
שדרגו את המנוי 106,208,000 104,317,000 -1,891,100  -1.78%
שדרגו את המנוי 3,209,040 1,088,420 -2,120,620  -66.08%
שדרגו את המנוי 51,315,100 47,456,700 -3,858,420  -7.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,488,345

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,334,645

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 70,000 140,000 70,000  100.00%
הלמן אלדובי 2,646,590 2,695,900 49,311  1.86%
הירשמו לצפייה 1,431,400 1,447,940 16,533  1.16%
הירשמו לצפייה 51,692,300 51,666,300 -26,008  -0.05%
הירשמו לצפייה 161,098,000 161,055,000 -43,008  -0.03%
שדרגו את המנוי 48,805,100 48,760,600 -44,500  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,198,090 3,689,020 -1,509,070  -29.03%
שדרגו את המנוי 14,812,500 5,171,000 -9,641,510  -65.09%
שדרגו את המנוי 32,663,200 19,754,700 -12,908,500  -39.52%
שדרגו את המנוי 84,400,500 4,500,000 -79,900,500  -94.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,844

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,073,096

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,488,345
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,334,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,844
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,073,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 900,583,664 43.66%
פסגות 184,849,000 8.96%
מגדל 151,902,000 7.36%
הירשמו לצפייה 119,877,000 5.81%
הירשמו לצפייה 104,317,000 5.06%
הירשמו לצפייה 103,897,000 5.04%
שדרגו את המנוי 54,740,000 2.65%
שדרגו את המנוי 47,456,700 2.30%
שדרגו את המנוי 43,124,800 2.09%
שדרגו את המנוי 27,524,800 1.33%
שדרגו את המנוי 25,261,700 1.22%
שדרגו את המנוי 14,456,100 0.70%
שדרגו את המנוי 10,000,000 0.48%
שדרגו את המנוי 3,804,580 0.18%
שדרגו את המנוי 2,801,520 0.14%
שדרגו את המנוי 1,806,390 0.09%
שדרגו את המנוי 1,733,870 0.08%
שדרגו את המנוי 1,606,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,088,420 0.05%
שדרגו את המנוי 250,000 0.01%
שדרגו את המנוי 86,784 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 310,912,960 15.07%
כלל 161,055,000 7.81%
מנורה 51,666,300 2.51%
הירשמו לצפייה 48,760,600 2.36%
הירשמו לצפייה 19,754,700 0.96%
הירשמו לצפייה 6,210,000 0.30%
שדרגו את המנוי 5,171,000 0.25%
שדרגו את המנוי 5,000,000 0.24%
שדרגו את המנוי 4,500,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,689,020 0.18%
שדרגו את המנוי 2,695,900 0.13%
שדרגו את המנוי 1,447,940 0.07%
שדרגו את המנוי 282,500 0.01%
שדרגו את המנוי 280,000 0.01%
שדרגו את המנוי 245,000 0.01%
שדרגו את המנוי 140,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית