תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ג'נסל

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מגדל 226,152 243,257 17,105  7.56%
אקסלנס 131,158 143,200 12,042  9.18%
הירשמו לצפייה 21,434 25,082 3,648  17.02%
הירשמו לצפייה 25,739 29,299 3,560  13.83%
הירשמו לצפייה 80 3,386 3,306  4,132.50%
שדרגו את המנוי 285,584 287,371 1,787  0.63%
שדרגו את המנוי 111,823 112,723 900  0.80%
שדרגו את המנוי 12,942 13,506 564  4.36%
שדרגו את המנוי 141,614 140,969 -645  -0.46%
שדרגו את המנוי 6,248 4,332 -1,916  -30.67%
שדרגו את המנוי 12,518 8,712 -3,806  -30.40%
שדרגו את המנוי 109,000 102,000 -7,000  -6.42%
שדרגו את המנוי 110,420 103,128 -7,292  -6.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,912

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 513,579 1,127,220 613,644  119.48%
הראל 369,414 883,220 513,806  139.09%
הירשמו לצפייה 4,840,740 4,870,620 29,883  0.62%
הירשמו לצפייה 141,173 156,883 15,710  11.13%
הירשמו לצפייה 336,286 331,208 -5,078  -1.51%
שדרגו את המנוי 214,000 198,400 -15,600  -7.29%
שדרגו את המנוי 142,216 37,514 -104,702  -73.62%
שדרגו את המנוי 2,355,000 1,564,730 -790,266  -33.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,173,043

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -915,646

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,912
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,173,043
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -915,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,049,970 2.15%
פסגות 287,371 0.30%
אלטשולר - שחם 266,634 0.28%
הירשמו לצפייה 243,257 0.26%
הירשמו לצפייה 159,936 0.17%
הירשמו לצפייה 143,200 0.15%
שדרגו את המנוי 140,969 0.15%
שדרגו את המנוי 121,046 0.13%
שדרגו את המנוי 112,723 0.12%
שדרגו את המנוי 103,128 0.11%
שדרגו את המנוי 102,000 0.11%
שדרגו את המנוי 102,000 0.11%
שדרגו את המנוי 99,551 0.10%
שדרגו את המנוי 59,561 0.06%
שדרגו את המנוי 29,299 0.03%
שדרגו את המנוי 25,082 0.03%
שדרגו את המנוי 13,506 0.01%
שדרגו את המנוי 8,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,282,851 11.83%
מגדל 4,870,620 5.11%
מור 1,564,730 1.64%
הירשמו לצפייה 1,500,000 1.57%
הירשמו לצפייה 1,127,220 1.18%
הירשמו לצפייה 883,220 0.93%
שדרגו את המנוי 583,056 0.61%
שדרגו את המנוי 331,208 0.35%
שדרגו את המנוי 198,400 0.21%
שדרגו את המנוי 156,883 0.16%
שדרגו את המנוי 37,514 0.04%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ג'נסל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית