תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'נסל

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
כוון 37,500 122,507 85,007  226.69%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 40,000 113,200 73,200  183.00%
הירשמו לצפייה 90,766 128,561 37,795  41.64%
הירשמו לצפייה 63,186 99,702 36,516  57.79%
הירשמו לצפייה 99,345 110,430 11,085  11.16%
שדרגו את המנוי 40,000 50,000 10,000  25.00%
שדרגו את המנוי 14,800 17,000 2,200  14.86%
שדרגו את המנוי 27,865 23,341 -4,524  -16.24%
שדרגו את המנוי 20,000 120 -19,880  -99.40%
שדרגו את המנוי 1,264,040 1,104,360 -159,673  -12.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 255,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -184,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 255,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -184,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,953,493 2.13%
מור 1,104,360 1.20%
פסגות 128,561 0.14%
הירשמו לצפייה 122,507 0.13%
הירשמו לצפייה 113,200 0.12%
הירשמו לצפייה 110,430 0.12%
שדרגו את המנוי 99,702 0.11%
שדרגו את המנוי 79,597 0.09%
שדרגו את המנוי 50,000 0.05%
שדרגו את המנוי 37,135 0.04%
שדרגו את המנוי 32,968 0.04%
שדרגו את המנוי 23,341 0.03%
שדרגו את המנוי 17,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,720 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ג'נסל
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית