תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'נסל

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פסגות 315,019 368,977 53,958  17.13%
אושן 86,000 128,000 42,000  48.84%
הירשמו לצפייה 282,844 300,418 17,574  6.21%
הירשמו לצפייה 182,500 195,000 12,500  6.85%
הירשמו לצפייה 111,200 121,958 10,758  9.67%
שדרגו את המנוי 36,881 45,776 8,895  24.12%
שדרגו את המנוי 229,499 235,124 5,625  2.45%
שדרגו את המנוי 16,755 17,432 677  4.04%
שדרגו את המנוי 73,550 74,206 656  0.89%
שדרגו את המנוי 5,781 5,318 -463  -8.01%
שדרגו את המנוי -8,328 -8,906 -578  6.94%
שדרגו את המנוי 1,306 676 -630  -48.24%
שדרגו את המנוי 59,615 58,028 -1,587  -2.66%
שדרגו את המנוי 399,945 396,776 -3,169  -0.79%
שדרגו את המנוי 12,776 2,049 -10,727  -83.96%
שדרגו את המנוי 490,678 441,350 -49,328  -10.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 152,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,482

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 2,238,970 4,840,740 2,601,760  116.20%
הראל 281,757 329,171 47,414  16.83%
הירשמו לצפייה 92,059 123,331 31,272  33.97%
הירשמו לצפייה 316,420 339,749 23,329  7.37%
הירשמו לצפייה 140,215 146,318 6,103  4.35%
שדרגו את המנוי 7,388 6,733 -655  -8.87%
שדרגו את המנוי 2,385,000 2,370,000 -15,000  -0.63%
שדרגו את המנוי 719,259 513,613 -205,646  -28.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,709,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -221,301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 152,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,709,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -221,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,694,558 2.83%
מור 441,350 0.46%
מגדל 396,776 0.42%
הירשמו לצפייה 368,977 0.39%
הירשמו לצפייה 300,418 0.32%
הירשמו לצפייה 235,124 0.25%
שדרגו את המנוי 195,000 0.20%
שדרגו את המנוי 128,000 0.13%
שדרגו את המנוי 123,174 0.13%
שדרגו את המנוי 121,958 0.13%
שדרגו את המנוי 112,003 0.12%
שדרגו את המנוי 74,206 0.08%
שדרגו את המנוי 70,042 0.07%
שדרגו את המנוי 69,000 0.07%
שדרגו את המנוי 58,028 0.06%
שדרגו את המנוי 45,776 0.05%
שדרגו את המנוי 17,432 0.02%
שדרגו את המנוי 5,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 204 < 0.01%
שדרגו את המנוי -8,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי -73,526 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,939,895 11.47%
מגדל 4,840,740 5.08%
מור 2,370,000 2.49%
הירשמו לצפייה 2,239,240 2.35%
הירשמו לצפייה 513,613 0.54%
הירשמו לצפייה 339,749 0.36%
שדרגו את המנוי 329,171 0.35%
שדרגו את המנוי 146,318 0.15%
שדרגו את המנוי 123,331 0.13%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ג'נסל
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית