תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ג'נסל

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
כוון 115,000 183,000 68,000  59.13%
פסטרנק שהם 90,375 112,003 21,628  23.93%
הירשמו לצפייה -39,841 -29,579 10,262  -25.76%
הירשמו לצפייה 197,107 204,286 7,179  3.64%
הירשמו לצפייה 12,264 18,879 6,615  53.94%
שדרגו את המנוי 20,000 23,900 3,900  19.50%
שדרגו את המנוי 229,646 233,504 3,858  1.68%
שדרגו את המנוי 12,181 14,281 2,100  17.24%
שדרגו את המנוי 2,973 4,135 1,162  39.09%
שדרגו את המנוי 47,714 47,350 -364  -0.76%
שדרגו את המנוי 1,688 1,306 -382  -22.63%
שדרגו את המנוי 16,720 15,669 -1,051  -6.29%
שדרגו את המנוי 17,165 15,694 -1,471  -8.57%
שדרגו את המנוי 118,200 116,200 -2,000  -1.69%
שדרגו את המנוי 71,893 69,800 -2,093  -2.91%
שדרגו את המנוי 281,162 276,993 -4,169  -1.48%
שדרגו את המנוי 416,930 394,461 -22,469  -5.39%
שדרגו את המנוי 618,123 574,923 -43,200  -6.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 124,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,199

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מגדל 2,319,960 2,238,970 -80,990  -3.49%
מור 2,577,000 2,385,000 -192,000  -7.45%
הירשמו לצפייה 1,059,960 719,259 -340,706  -32.14%
הירשמו לצפייה 3,540,300 2,239,240 -1,301,060  -36.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,914,756

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 124,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -77,199
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,914,756
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,533,780 2.66%
מור 574,923 0.60%
מגדל 394,461 0.41%
הירשמו לצפייה 276,993 0.29%
הירשמו לצפייה 233,504 0.24%
הירשמו לצפייה 204,286 0.21%
שדרגו את המנוי 183,000 0.19%
שדרגו את המנוי 116,200 0.12%
שדרגו את המנוי 113,781 0.12%
שדרגו את המנוי 112,003 0.12%
שדרגו את המנוי 70,042 0.07%
שדרגו את המנוי 69,800 0.07%
שדרגו את המנוי 63,000 0.07%
שדרגו את המנוי 47,350 0.05%
שדרגו את המנוי 23,900 0.03%
שדרגו את המנוי 18,879 0.02%
שדרגו את המנוי 15,694 0.02%
שדרגו את המנוי 15,669 0.02%
שדרגו את המנוי 14,281 0.01%
שדרגו את המנוי 7,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי -29,579 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,443,308 8.85%
מור 2,385,000 2.50%
פסגות 2,239,240 2.35%
הירשמו לצפייה 2,238,970 2.35%
הירשמו לצפייה 719,259 0.75%
הירשמו לצפייה 316,420 0.33%
שדרגו את המנוי 281,757 0.30%
שדרגו את המנוי 140,215 0.15%
שדרגו את המנוי 92,059 0.10%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    ג'נסל
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית