תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מגדל 238 379 141  59.24%
מיטב דש 57 56 -1  -1.75%
הירשמו לצפייה 316 229 -87  -27.53%
הירשמו לצפייה 11,615 11,477 -138  -1.19%
הירשמו לצפייה 4,650 4,500 -150  -3.23%
שדרגו את המנוי 2,201 1,866 -335  -15.22%
שדרגו את המנוי 4,355 4,016 -339  -7.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 141

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,050

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 17,868 34,604 16,736  93.66%
מור 1,250 15,702 14,452  1,156.16%
הירשמו לצפייה 4,470 13,716 9,246  206.85%
הירשמו לצפייה 9,597 11,893 2,296  23.92%
הירשמו לצפייה 3,843 4,655 812  21.13%
שדרגו את המנוי 34,973 34,504 -469  -1.34%
שדרגו את המנוי 1,016 0 -1,016  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,485

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 141
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 43,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,109 4.52%
ילין לפידות 22,990 1.95%
אזימוט 11,477 0.98%
הירשמו לצפייה 4,500 0.38%
הירשמו לצפייה 4,016 0.34%
הירשמו לצפייה 3,844 0.33%
שדרגו את המנוי 3,249 0.28%
שדרגו את המנוי 1,866 0.16%
שדרגו את המנוי 503 0.04%
שדרגו את המנוי 379 0.03%
שדרגו את המנוי 229 0.02%
שדרגו את המנוי 56 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 147,015 12.50%
ילין לפידות 34,604 2.94%
הפניקס 34,504 2.93%
הירשמו לצפייה 16,693 1.42%
הירשמו לצפייה 15,702 1.34%
הירשמו לצפייה 13,716 1.17%
שדרגו את המנוי 11,893 1.01%
שדרגו את המנוי 4,799 0.41%
שדרגו את המנוי 4,655 0.40%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית