תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 1,834 4,059 2,225  121.32%
סלע 150 403 253  168.67%
הירשמו לצפייה 3,734 3,949 215  5.76%
הירשמו לצפייה 422 465 43  10.19%
הירשמו לצפייה 6,013 6,025 12  0.20%
שדרגו את המנוי 16,644 16,647 3  0.02%
שדרגו את המנוי 94 95 1  1.06%
שדרגו את המנוי 65 23 -42  -64.62%
שדרגו את המנוי 1,405 1,288 -117  -8.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,752

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -159

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 4,569 14,877 10,308  225.61%
הפניקס 26,517 32,545 6,028  22.73%
הירשמו לצפייה 8,082 9,767 1,685  20.85%
הירשמו לצפייה 4,638 4,788 150  3.23%
הירשמו לצפייה 3,697 3,787 90  2.43%
שדרגו את המנוי 16,693 16,692 -1  -0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,752
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -159
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 60,662 5.16%
ילין לפידות 24,530 2.09%
אזימוט 16,647 1.42%
הירשמו לצפייה 6,025 0.51%
הירשמו לצפייה 4,059 0.35%
הירשמו לצפייה 3,949 0.34%
שדרגו את המנוי 2,740 0.23%
שדרגו את המנוי 1,288 0.11%
שדרגו את המנוי 465 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 403 0.03%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,931 8.50%
הפניקס 32,545 2.77%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,692 1.42%
הירשמו לצפייה 14,877 1.27%
הירשמו לצפייה 9,767 0.83%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
שדרגו את המנוי 4,788 0.41%
שדרגו את המנוי 3,787 0.32%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 139 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית