תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פסגות 319 5,814 5,495  1,722.57%
אזימוט 15,602 16,380 778  4.99%
הירשמו לצפייה 2,367 2,950 583  24.63%
הירשמו לצפייה 1,963 1,971 8  0.41%
הירשמו לצפייה 568 549 -19  -3.35%
שדרגו את המנוי 1,002 962 -40  -3.99%
שדרגו את המנוי 662 426 -236  -35.65%
שדרגו את המנוי 440 158 -282  -64.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -577

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,070 23,967 18,897  372.72%
הכשרה ביטוח 3,500 6,902 3,402  97.20%
הירשמו לצפייה 3,500 5,608 2,108  60.23%
הירשמו לצפייה 267 1,397 1,130  423.22%
הירשמו לצפייה 3,180 3,160 -20  -0.63%
שדרגו את המנוי 49,712 38,142 -11,570  -23.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,590

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 59,928 5.10%
ילין לפידות 26,456 2.25%
אזימוט 16,380 1.39%
הירשמו לצפייה 5,814 0.49%
הירשמו לצפייה 2,950 0.25%
הירשמו לצפייה 2,316 0.20%
שדרגו את המנוי 1,971 0.17%
שדרגו את המנוי 1,700 0.14%
שדרגו את המנוי 962 0.08%
שדרגו את המנוי 549 0.05%
שדרגו את המנוי 426 0.04%
שדרגו את המנוי 158 0.01%
שדרגו את המנוי 151 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 112,345 9.55%
הפניקס 38,142 3.24%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 23,967 2.04%
הירשמו לצפייה 11,359 0.97%
הירשמו לצפייה 6,902 0.59%
הירשמו לצפייה 6,890 0.59%
שדרגו את המנוי 5,608 0.48%
שדרגו את המנוי 3,160 0.27%
שדרגו את המנוי 2,150 0.18%
שדרגו את המנוי 1,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,650 0.14%
שדרגו את המנוי 1,460 0.12%
שדרגו את המנוי 1,397 0.12%
שדרגו את המנוי 1,080 0.09%
שדרגו את המנוי 980 0.08%
שדרגו את המנוי 670 0.06%
שדרגו את המנוי 630 0.05%
שדרגו את המנוי 570 0.05%
שדרגו את המנוי 550 0.05%
שדרגו את המנוי 530 0.05%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 280 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.02%
שדרגו את המנוי 200 0.02%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 120 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית