תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 3,250 3,447 197  6.06%
דולפין 197 262 65  32.99%
הירשמו לצפייה 6,106 6,151 45  0.74%
הירשמו לצפייה 95 0 -95  -100.00%
הירשמו לצפייה 521 392 -129  -24.76%
שדרגו את המנוי 16,271 16,081 -190  -1.17%
שדרגו את המנוי 1,700 880 -820  -48.24%
שדרגו את המנוי 26,457 24,543 -1,914  -7.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 307

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,148

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
שובל קופת גמל לביוכימאים ומיקרוביולוגים 80 55 -25  -31.25%
פ.ר.ח 120 83 -37  -30.83%
הירשמו לצפייה 190 132 -58  -30.53%
הירשמו לצפייה 260 181 -79  -30.38%
הירשמו לצפייה 280 195 -85  -30.36%
שדרגו את המנוי 400 278 -122  -30.50%
שדרגו את המנוי 400 278 -122  -30.50%
שדרגו את המנוי 480 334 -146  -30.42%
שדרגו את המנוי 480 334 -146  -30.42%
שדרגו את המנוי 530 369 -161  -30.38%
שדרגו את המנוי 570 397 -173  -30.35%
שדרגו את המנוי 630 438 -192  -30.48%
שדרגו את המנוי 670 466 -204  -30.45%
שדרגו את המנוי 980 682 -298  -30.41%
שדרגו את המנוי 1,080 752 -328  -30.37%
שדרגו את המנוי 1,460 1,016 -444  -30.41%
שדרגו את המנוי 1,650 1,149 -501  -30.36%
שדרגו את המנוי 1,760 1,225 -535  -30.40%
שדרגו את המנוי 3,160 2,598 -562  -17.78%
שדרגו את המנוי 1,397 765 -632  -45.24%
שדרגו את המנוי 5,608 3,697 -1,911  -34.08%
שדרגו את המנוי 6,890 4,799 -2,091  -30.35%
שדרגו את המנוי 6,902 4,533 -2,369  -34.32%
שדרגו את המנוי 11,359 8,041 -3,318  -29.21%
שדרגו את המנוי 23,967 16,693 -7,274  -30.35%
שדרגו את המנוי 38,142 26,470 -11,672  -30.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,485

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 307
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,834 4.92%
ילין לפידות 24,543 2.09%
אזימוט 16,081 1.37%
הירשמו לצפייה 6,151 0.52%
הירשמו לצפייה 3,447 0.29%
הירשמו לצפייה 2,316 0.20%
שדרגו את המנוי 1,992 0.17%
שדרגו את המנוי 962 0.08%
שדרגו את המנוי 880 0.07%
שדרגו את המנוי 549 0.05%
שדרגו את המנוי 392 0.03%
שדרגו את המנוי 262 0.02%
שדרגו את המנוי 150 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 76,858 6.54%
הפניקס 26,470 2.25%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,693 1.42%
הירשמו לצפייה 8,041 0.68%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
הירשמו לצפייה 4,533 0.39%
שדרגו את המנוי 3,697 0.31%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 765 0.07%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 466 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 139 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית