תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
פורטה 3,219 3,317 98  3.04%
מגדל 1,504 1,542 38  2.53%
הירשמו לצפייה 1,146 1,148 2  0.17%
הירשמו לצפייה 57 50 -7  -12.28%
הירשמו לצפייה 293 276 -17  -5.80%
שדרגו את המנוי 22,082 22,025 -57  -0.26%
שדרגו את המנוי 11,072 10,908 -164  -1.48%
שדרגו את המנוי 1,635 1,223 -412  -25.20%
שדרגו את המנוי 13,905 13,195 -710  -5.11%
שדרגו את המנוי 3,627 2,673 -954  -26.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,321

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מור 36,911 38,593 1,682  4.56%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 369 355 -14  -3.79%
הירשמו לצפייה 14,012 13,928 -84  -0.60%
הירשמו לצפייה 35,497 35,337 -160  -0.45%
הירשמו לצפייה 34,192 33,743 -449  -1.31%
שדרגו את המנוי 4,655 4,183 -472  -10.14%
שדרגו את המנוי 16,692 16,191 -501  -3.00%
שדרגו את המנוי 1,225 668 -557  -45.47%
שדרגו את המנוי 12,857 8,835 -4,022  -31.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,682

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,259

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 138
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,321
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,682
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,816 4.62%
ילין לפידות 22,025 1.79%
מור 13,195 1.07%
הירשמו לצפייה 10,908 0.89%
הירשמו לצפייה 3,317 0.27%
הירשמו לצפייה 2,673 0.22%
שדרגו את המנוי 1,542 0.13%
שדרגו את המנוי 1,223 0.10%
שדרגו את המנוי 1,148 0.09%
שדרגו את המנוי 302 0.02%
שדרגו את המנוי 276 0.02%
שדרגו את המנוי 157 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 166,636 13.56%
מור 38,593 3.14%
הפניקס 35,337 2.88%
הירשמו לצפייה 33,743 2.75%
הירשמו לצפייה 16,191 1.32%
הירשמו לצפייה 13,928 1.13%
שדרגו את המנוי 8,835 0.72%
שדרגו את המנוי 4,799 0.39%
שדרגו את המנוי 4,183 0.34%
שדרגו את המנוי 2,598 0.21%
שדרגו את המנוי 1,497 0.12%
שדרגו את המנוי 1,149 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 668 0.05%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 355 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.01%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית