תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מיטב דש 987 1,344 357  36.17%
פסגות 175 315 140  80.00%
הירשמו לצפייה 137 95 -42  -30.66%
הירשמו לצפייה 871 682 -189  -21.70%
הירשמו לצפייה 959 688 -271  -28.26%
שדרגו את המנוי 1,776 1,035 -741  -41.72%
שדרגו את המנוי 2,449 1,705 -744  -30.38%
שדרגו את המנוי 3,099 1,956 -1,143  -36.88%
שדרגו את המנוי 13,055 11,137 -1,918  -14.69%
שדרגו את המנוי 2,886 841 -2,045  -70.86%
שדרגו את המנוי 4,554 2,316 -2,238  -49.14%
שדרגו את המנוי 37,997 26,456 -11,541  -30.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 497

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,872

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,070 23,967 18,897  372.72%
הכשרה ביטוח 3,500 6,902 3,402  97.20%
הירשמו לצפייה 3,500 5,608 2,108  60.23%
הירשמו לצפייה 267 1,397 1,130  423.22%
הירשמו לצפייה 3,180 3,160 -20  -0.63%
שדרגו את המנוי 49,712 38,142 -11,570  -23.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,590

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 497
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,872
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,570 4.13%
ילין לפידות 26,456 2.25%
אזימוט 11,137 0.95%
הירשמו לצפייה 2,316 0.20%
הירשמו לצפייה 1,956 0.17%
הירשמו לצפייה 1,705 0.14%
שדרגו את המנוי 1,344 0.11%
שדרגו את המנוי 1,035 0.09%
שדרגו את המנוי 841 0.07%
שדרגו את המנוי 688 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 315 0.03%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 112,345 9.55%
הפניקס 38,142 3.24%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 23,967 2.04%
הירשמו לצפייה 11,359 0.97%
הירשמו לצפייה 6,902 0.59%
הירשמו לצפייה 6,890 0.59%
שדרגו את המנוי 5,608 0.48%
שדרגו את המנוי 3,160 0.27%
שדרגו את המנוי 2,150 0.18%
שדרגו את המנוי 1,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,650 0.14%
שדרגו את המנוי 1,460 0.12%
שדרגו את המנוי 1,397 0.12%
שדרגו את המנוי 1,080 0.09%
שדרגו את המנוי 980 0.08%
שדרגו את המנוי 670 0.06%
שדרגו את המנוי 630 0.05%
שדרגו את המנוי 570 0.05%
שדרגו את המנוי 550 0.05%
שדרגו את המנוי 530 0.05%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 280 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.02%
שדרגו את המנוי 200 0.02%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 120 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית