תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פורטה 2,806 2,937 131  4.67%
מגדל 383 412 29  7.57%
הירשמו לצפייה 6,196 6,198 2  0.03%
הירשמו לצפייה 17,016 16,995 -21  -0.12%
הירשמו לצפייה 226 200 -26  -11.50%
שדרגו את המנוי 714 675 -39  -5.46%
שדרגו את המנוי 2,022 1,974 -48  -2.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 4,569 14,877 10,308  225.61%
הפניקס 26,517 32,545 6,028  22.73%
הירשמו לצפייה 8,082 9,767 1,685  20.85%
הירשמו לצפייה 4,638 4,788 150  3.23%
הירשמו לצפייה 3,697 3,787 90  2.43%
שדרגו את המנוי 16,693 16,692 -1  -0.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 162
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -134
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,295 4.79%
ילין לפידות 24,530 2.09%
אזימוט 16,995 1.45%
הירשמו לצפייה 6,198 0.53%
הירשמו לצפייה 2,937 0.25%
הירשמו לצפייה 1,974 0.17%
שדרגו את המנוי 675 0.06%
שדרגו את המנוי 644 0.05%
שדרגו את המנוי 617 0.05%
שדרגו את המנוי 525 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 412 0.04%
שדרגו את המנוי 200 0.02%
שדרגו את המנוי 150 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 99,931 8.50%
הפניקס 32,545 2.77%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,692 1.42%
הירשמו לצפייה 14,877 1.27%
הירשמו לצפייה 9,767 0.83%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
שדרגו את המנוי 4,788 0.41%
שדרגו את המנוי 3,787 0.32%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 139 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית