תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
הראל 1,485 1,821 336  22.63%
מגדל 1,560 1,577 17  1.09%
הירשמו לצפייה 152 156 4  2.63%
הירשמו לצפייה 1,887 1,841 -46  -2.44%
הירשמו לצפייה 10,752 10,642 -110  -1.02%
שדרגו את המנוי 14,138 14,012 -126  -0.89%
שדרגו את המנוי 21,128 20,865 -263  -1.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -545

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 8,835 13,362 4,527  51.24%
איילון 334 292 -42  -12.57%
הירשמו לצפייה 4,183 4,109 -74  -1.77%
הירשמו לצפייה 35,337 35,022 -315  -0.89%
הירשמו לצפייה 13,928 13,578 -350  -2.51%
שדרגו את המנוי 33,743 29,884 -3,859  -11.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,527

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,640

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -545
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,527
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,640
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,553 4.44%
ילין לפידות 20,865 1.70%
מור 14,012 1.14%
הירשמו לצפייה 10,642 0.87%
הירשמו לצפייה 2,200 0.18%
הירשמו לצפייה 1,841 0.15%
שדרגו את המנוי 1,821 0.15%
שדרגו את המנוי 1,577 0.13%
שדרגו את המנוי 1,163 0.09%
שדרגו את המנוי 276 0.02%
שדרגו את המנוי 156 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 166,189 13.52%
מור 38,593 3.14%
הפניקס 35,022 2.85%
הירשמו לצפייה 29,884 2.43%
הירשמו לצפייה 16,191 1.32%
הירשמו לצפייה 13,578 1.10%
שדרגו את המנוי 13,362 1.09%
שדרגו את המנוי 4,799 0.39%
שדרגו את המנוי 4,109 0.33%
שדרגו את המנוי 2,598 0.21%
שדרגו את המנוי 1,497 0.12%
שדרגו את המנוי 1,149 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 668 0.05%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 355 0.03%
שדרגו את המנוי 292 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.01%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית