תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 3,798 3,926 128  3.37%
אי.בי.אי. 5,287 5,414 127  2.40%
הירשמו לצפייה 989 997 8  0.81%
הירשמו לצפייה 168 166 -2  -1.19%
הירשמו לצפייה 13,340 13,322 -18  -0.13%
שדרגו את המנוי 2,123 2,097 -26  -1.22%
שדרגו את המנוי 2,350 2,244 -106  -4.51%
שדרגו את המנוי 834 717 -117  -14.03%
שדרגו את המנוי 1,517 1,357 -160  -10.55%
שדרגו את המנוי 3,737 3,550 -187  -5.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 263

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -616

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
עמ"י 1,740 1,760 20  1.15%
הפניקס 51,396 49,712 -1,684  -3.28%
הירשמו לצפייה 17,420 5,070 -12,350  -70.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,034

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 263
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,034
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 71,924 6.12%
ילין לפידות 37,997 3.23%
אזימוט 13,322 1.13%
הירשמו לצפייה 5,414 0.46%
הירשמו לצפייה 3,926 0.33%
הירשמו לצפייה 3,550 0.30%
שדרגו את המנוי 2,244 0.19%
שדרגו את המנוי 2,097 0.18%
שדרגו את המנוי 1,357 0.12%
שדרגו את המנוי 997 0.08%
שדרגו את המנוי 717 0.06%
שדרגו את המנוי 166 0.01%
שדרגו את המנוי 137 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 92,461 7.86%
הפניקס 49,712 4.23%
בנק לאומי 6,890 0.59%
הירשמו לצפייה 5,070 0.43%
הירשמו לצפייה 3,500 0.30%
הירשמו לצפייה 3,500 0.30%
שדרגו את המנוי 3,402 0.29%
שדרגו את המנוי 3,180 0.27%
שדרגו את המנוי 2,150 0.18%
שדרגו את המנוי 1,770 0.15%
שדרגו את המנוי 1,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,650 0.14%
שדרגו את המנוי 1,460 0.12%
שדרגו את המנוי 1,080 0.09%
שדרגו את המנוי 980 0.08%
שדרגו את המנוי 670 0.06%
שדרגו את המנוי 630 0.05%
שדרגו את המנוי 570 0.05%
שדרגו את המנוי 550 0.05%
שדרגו את המנוי 530 0.05%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 480 0.04%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 400 0.03%
שדרגו את המנוי 280 0.02%
שדרגו את המנוי 267 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.02%
שדרגו את המנוי 250 0.02%
שדרגו את המנוי 200 0.02%
שדרגו את המנוי 190 0.02%
שדרגו את המנוי 120 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית