תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פורטה 2,001 2,682 681  34.03%
אפסילון 109 617 508  466.06%
הירשמו לצפייה 280 326 46  16.43%
הירשמו לצפייה 6,197 6,201 4  0.06%
הירשמו לצפייה 549 535 -14  -2.55%
שדרגו את המנוי 866 848 -18  -2.08%
שדרגו את המנוי 425 404 -21  -4.94%
שדרגו את המנוי 999 943 -56  -5.61%
שדרגו את המנוי 18,160 18,036 -124  -0.68%
שדרגו את המנוי 798 438 -360  -45.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,239

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -593

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 765 4,569 3,804  497.25%
הכשרה ביטוח 4,533 4,638 105  2.32%
הירשמו לצפייה 26,470 26,517 47  0.18%
הירשמו לצפייה 8,041 8,082 41  0.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,997

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,239
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,997
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 58,026 4.93%
ילין לפידות 24,530 2.09%
אזימוט 18,036 1.53%
הירשמו לצפייה 6,201 0.53%
הירשמו לצפייה 2,682 0.23%
הירשמו לצפייה 2,316 0.20%
שדרגו את המנוי 943 0.08%
שדרגו את המנוי 848 0.07%
שדרגו את המנוי 617 0.05%
שדרגו את המנוי 535 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 404 0.03%
שדרגו את המנוי 326 0.03%
שדרגו את המנוי 150 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,352 7.00%
הפניקס 26,517 2.25%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,693 1.42%
הירשמו לצפייה 8,082 0.69%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
הירשמו לצפייה 4,638 0.39%
שדרגו את המנוי 4,569 0.39%
שדרגו את המנוי 3,697 0.31%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 466 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 139 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית