תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
מור 3,249 3,493 244  7.51%
ברומטר 503 690 187  37.18%
הירשמו לצפייה 250 293 43  17.20%
הירשמו לצפייה 1,508 1,520 12  0.80%
הירשמו לצפייה 67 42 -25  -37.31%
שדרגו את המנוי 11,412 11,362 -50  -0.44%
שדרגו את המנוי 3,037 2,601 -436  -14.36%
שדרגו את המנוי 3,998 3,457 -541  -13.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מור 15,702 36,911 21,209  135.07%
הפניקס 34,504 35,497 993  2.88%
הירשמו לצפייה 11,893 12,857 964  8.11%
הירשמו לצפייה 13,716 14,012 296  2.16%
הירשמו לצפייה 16,693 16,692 -1  -0.01%
שדרגו את המנוי 34,604 34,192 -412  -1.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,462

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -413

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,462
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -413
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,948 4.33%
ילין לפידות 22,990 1.95%
אזימוט 11,362 0.97%
הירשמו לצפייה 4,500 0.38%
הירשמו לצפייה 3,493 0.30%
הירשמו לצפייה 3,457 0.29%
שדרגו את המנוי 2,601 0.22%
שדרגו את המנוי 1,520 0.13%
שדרגו את המנוי 690 0.06%
שדרגו את המנוי 293 0.02%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 171,213 14.56%
מור 36,911 3.14%
הפניקס 35,497 3.02%
הירשמו לצפייה 34,192 2.91%
הירשמו לצפייה 16,692 1.42%
הירשמו לצפייה 14,012 1.19%
שדרגו את המנוי 12,857 1.09%
שדרגו את המנוי 4,799 0.41%
שדרגו את המנוי 4,655 0.40%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית