תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
פורטה 1,300 2,259 959  73.77%
אזימוט 10,140 10,495 355  3.50%
הירשמו לצפייה 1,980 2,128 148  7.47%
הירשמו לצפייה 96 120 24  25.00%
הירשמו לצפייה 3 2 -1  -33.33%
שדרגו את המנוי 122 113 -9  -7.38%
שדרגו את המנוי 706 370 -336  -47.59%
שדרגו את המנוי 19,952 18,472 -1,480  -7.42%
שדרגו את המנוי 11,619 10,043 -1,576  -13.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,486

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,402

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 38,593 47,000 8,407  21.78%
הכשרה ביטוח 12,891 13,611 720  5.59%
הירשמו לצפייה 5 30 25  500.00%
הירשמו לצפייה 233 13 -220  -94.42%
הירשמו לצפייה 416 46 -370  -88.94%
שדרגו את המנוי 2,880 2,457 -423  -14.69%
שדרגו את המנוי 682 174 -508  -74.49%
שדרגו את המנוי 27,000 25,839 -1,161  -4.30%
שדרגו את המנוי 8,842 6,519 -2,323  -26.27%
שדרגו את המנוי 2,598 1 -2,597  -99.96%
שדרגו את המנוי 22,473 16,323 -6,150  -27.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,152

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,486
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,402
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,152
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,400 3.61%
מור 18,472 1.50%
אזימוט 10,495 0.85%
הירשמו לצפייה 10,043 0.82%
הירשמו לצפייה 2,259 0.18%
הירשמו לצפייה 2,128 0.17%
שדרגו את המנוי 398 0.03%
שדרגו את המנוי 370 0.03%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 122,223 9.94%
מור 47,000 3.82%
ילין לפידות 25,839 2.10%
הירשמו לצפייה 16,323 1.33%
הירשמו לצפייה 13,611 1.11%
הירשמו לצפייה 6,519 0.53%
שדרגו את המנוי 4,799 0.39%
שדרגו את המנוי 2,457 0.20%
שדרגו את המנוי 1,497 0.12%
שדרגו את המנוי 1,149 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 211 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית