תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 2,332 3,249 917  39.32%
פורטה 4,406 4,569 163  3.70%
הירשמו לצפייה 67 64 -3  -4.48%
הירשמו לצפייה 241 230 -11  -4.56%
הירשמו לצפייה 12,327 12,183 -144  -1.17%
שדרגו את המנוי 2,481 2,243 -238  -9.59%
שדרגו את המנוי 4,571 4,323 -248  -5.43%
שדרגו את המנוי 4,985 4,650 -335  -6.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,080

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -979

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 4,620 16,693 12,073  261.32%
הפניקס 34,751 34,973 222  0.64%
הירשמו לצפייה 139 195 56  40.29%
הירשמו לצפייה 18,051 17,868 -183  -1.01%
הירשמו לצפייה 4,034 3,843 -191  -4.73%
שדרגו את המנוי 9,953 9,597 -356  -3.58%
שדרגו את המנוי 5,169 4,470 -699  -13.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,351

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,429

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,080
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -979
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,351
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,429
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,331 4.71%
ילין לפידות 22,990 1.95%
אזימוט 12,183 1.04%
הירשמו לצפייה 4,650 0.40%
הירשמו לצפייה 4,569 0.39%
הירשמו לצפייה 4,323 0.37%
שדרגו את המנוי 3,249 0.28%
שדרגו את המנוי 2,243 0.19%
שדרגו את המנוי 503 0.04%
שדרגו את המנוי 304 0.03%
שדרגו את המנוי 230 0.02%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 106,211 9.03%
הפניקס 34,973 2.97%
ילין לפידות 17,868 1.52%
הירשמו לצפייה 16,693 1.42%
הירשמו לצפייה 9,597 0.82%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
שדרגו את המנוי 4,470 0.38%
שדרגו את המנוי 3,843 0.33%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,250 0.11%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית