תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורטה 2,682 2,740 58  2.16%
פסגות 6,201 6,200 -1  -0.02%
הירשמו לצפייה 535 525 -10  -1.87%
הירשמו לצפייה 404 377 -27  -6.68%
הירשמו לצפייה 848 813 -35  -4.13%
שדרגו את המנוי 326 238 -88  -26.99%
שדרגו את המנוי 943 694 -249  -26.41%
שדרגו את המנוי 18,036 17,117 -919  -5.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,329

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 765 4,569 3,804  497.25%
הכשרה ביטוח 4,533 4,638 105  2.32%
הירשמו לצפייה 26,470 26,517 47  0.18%
הירשמו לצפייה 8,041 8,082 41  0.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,997

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,997
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,755 4.83%
ילין לפידות 24,530 2.09%
אזימוט 17,117 1.46%
הירשמו לצפייה 6,200 0.53%
הירשמו לצפייה 2,740 0.23%
הירשמו לצפייה 2,316 0.20%
שדרגו את המנוי 813 0.07%
שדרגו את המנוי 694 0.06%
שדרגו את המנוי 617 0.05%
שדרגו את המנוי 525 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 377 0.03%
שדרגו את המנוי 238 0.02%
שדרגו את המנוי 150 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,352 7.00%
הפניקס 26,517 2.25%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,693 1.42%
הירשמו לצפייה 8,082 0.69%
הירשמו לצפייה 4,799 0.41%
הירשמו לצפייה 4,638 0.39%
שדרגו את המנוי 4,569 0.39%
שדרגו את המנוי 3,697 0.31%
שדרגו את המנוי 2,598 0.22%
שדרגו את המנוי 1,497 0.13%
שדרגו את המנוי 1,225 0.10%
שדרגו את המנוי 1,149 0.10%
שדרגו את המנוי 1,016 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 466 0.04%
שדרגו את המנוי 438 0.04%
שדרגו את המנוי 397 0.03%
שדרגו את המנוי 369 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.02%
שדרגו את המנוי 174 0.01%
שדרגו את המנוי 139 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית