תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גלוברנדס גרופ

ענף: מסחר ושירותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 14,030 14,167 137  0.98%
הראל 1,830 1,874 44  2.40%
הירשמו לצפייה 220 205 -15  -6.82%
הירשמו לצפייה 1,572 1,548 -24  -1.53%
הירשמו לצפייה 10,994 10,967 -27  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,163 1,100 -63  -5.42%
שדרגו את המנוי 425 142 -283  -66.59%
שדרגו את המנוי 18,341 13,441 -4,900  -26.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,312

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 16,191 16,693 502  3.10%
איילון 292 222 -70  -23.97%
הירשמו לצפייה 397 233 -164  -41.31%
הירשמו לצפייה 174 0 -174  -100.00%
הירשמו לצפייה 438 211 -227  -51.83%
שדרגו את המנוי 668 416 -252  -37.72%
שדרגו את המנוי 13,578 12,891 -687  -5.06%
שדרגו את המנוי 4,109 2,880 -1,229  -29.91%
שדרגו את המנוי 29,884 27,000 -2,884  -9.65%
שדרגו את המנוי 13,362 8,842 -4,520  -33.83%
שדרגו את המנוי 35,022 22,473 -12,549  -35.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 502

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,756

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 181
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,312
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 502
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,756
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,644 3.71%
מור 14,167 1.15%
ילין לפידות 13,441 1.09%
הירשמו לצפייה 10,967 0.89%
הירשמו לצפייה 2,200 0.18%
הירשמו לצפייה 1,874 0.15%
שדרגו את המנוי 1,548 0.13%
שדרגו את המנוי 1,100 0.09%
שדרגו את המנוי 205 0.02%
שדרגו את המנוי 142 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 146,683 11.94%
מור 38,593 3.14%
ילין לפידות 27,000 2.20%
הירשמו לצפייה 22,473 1.83%
הירשמו לצפייה 16,693 1.36%
הירשמו לצפייה 12,891 1.05%
שדרגו את המנוי 8,842 0.72%
שדרגו את המנוי 4,799 0.39%
שדרגו את המנוי 2,880 0.23%
שדרגו את המנוי 2,598 0.21%
שדרגו את המנוי 2,409 0.20%
שדרגו את המנוי 1,497 0.12%
שדרגו את המנוי 1,149 0.09%
שדרגו את המנוי 752 0.06%
שדרגו את המנוי 682 0.06%
שדרגו את המנוי 585 0.05%
שדרגו את המנוי 416 0.03%
שדרגו את המנוי 355 0.03%
שדרגו את המנוי 334 0.03%
שדרגו את המנוי 278 0.02%
שדרגו את המנוי 233 0.02%
שדרגו את המנוי 222 0.02%
שדרגו את המנוי 211 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 195 0.02%
שדרגו את המנוי 181 0.01%
שדרגו את המנוי 132 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    גלוברנדס גרופ
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית