תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תגמולים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דיביאם 4,400 8,500 4,100  93.18%
תמיר פישמן 235,568 234,347 -1,221  -0.52%
הירשמו לצפייה 85,202 82,198 -3,004  -3.53%
הירשמו לצפייה 27,180 16,500 -10,680  -39.29%
הירשמו לצפייה 93,464 75,551 -17,913  -19.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,818

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 1,392,500 1,582,010 189,510  13.61%
הפניקס 1,199,980 1,266,350 66,370  5.53%
הירשמו לצפייה 102,100 103,600 1,500  1.47%
הירשמו לצפייה 39,000 39,500 500  1.28%
הירשמו לצפייה 1,044,600 702,964 -341,636  -32.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 257,880

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -341,636

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,818
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 257,880
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -341,636
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 443,141 2.22%
תמיר פישמן 234,347 1.17%
מגדל 82,198 0.41%
הירשמו לצפייה 75,551 0.38%
הירשמו לצפייה 24,000 0.12%
הירשמו לצפייה 16,500 0.08%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 2,045 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,560,303 32.80%
מגדל 1,582,010 7.91%
הפניקס 1,266,350 6.33%
הירשמו לצפייה 920,000 4.60%
הירשמו לצפייה 702,964 3.51%
הירשמו לצפייה 470,077 2.35%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 185,500 0.93%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 103,300 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 39,500 0.20%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 32,900 0.16%
שדרגו את המנוי 32,000 0.16%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 18,302 0.09%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תגמולים
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית