תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 292,891 302,478 9,587  3.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מגדל 1,585,280 1,586,030 746  0.05%
תעשייה אווירית 30,245 25,231 -5,014  -16.58%
הירשמו לצפייה 31,000 24,700 -6,300  -20.32%
הירשמו לצפייה 2,285,500 2,217,970 -67,529  -2.95%
הירשמו לצפייה 103,600 27,469 -76,131  -73.49%
שדרגו את המנוי 396,558 75,766 -320,792  -80.89%
שדרגו את המנוי 1,128,330 290,523 -837,811  -74.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 746

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,313,577

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 746
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,313,577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 307,744 1.54%
מגדל 302,478 1.51%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 5,266 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,561,789 27.81%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,217,970 11.09%
מגדל 1,586,030 7.93%
הירשמו לצפייה 400,300 2.00%
הירשמו לצפייה 290,523 1.45%
הירשמו לצפייה 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 75,766 0.38%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 27,469 0.14%
שדרגו את המנוי 25,231 0.13%
שדרגו את המנוי 24,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 16,400 0.08%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית