תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מגדל 96,179 101,414 5,235  5.44%
אדמונד דה רוטשילד 12,197 12,797 600  4.92%
הירשמו לצפייה 32,284 32,534 250  0.77%
הירשמו לצפייה 187,527 168,104 -19,423  -10.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,085

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,423

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אקסלנס 440,097 441,251 1,154  0.26%
מגדל 1,583,140 1,583,190 52
הירשמו לצפייה 39,500 39,000 -500  -1.27%
הירשמו לצפייה 1,451,000 1,448,500 -2,498  -0.17%
הירשמו לצפייה 32,900 30,245 -2,655  -8.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,206

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,653

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,085
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,423
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,206
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,653
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 378,162 1.89%
תמיר פישמן 168,104 0.84%
מגדל 101,414 0.51%
הירשמו לצפייה 32,534 0.16%
הירשמו לצפייה 30,000 0.15%
הירשמו לצפייה 18,125 0.09%
שדרגו את המנוי 12,797 0.06%
שדרגו את המנוי 7,738 0.04%
שדרגו את המנוי 7,450 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,221,182 41.10%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,583,190 7.92%
הירשמו לצפייה 1,448,500 7.24%
הירשמו לצפייה 911,977 4.56%
הירשמו לצפייה 441,251 2.21%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 39,000 0.19%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,619 0.04%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית