תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מגדל 96,289 105,743 9,454  9.82%
אילים 27,205 19,300 -7,905  -29.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,905

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 417,176 522,518 105,342  25.25%
מגדל 1,584,820 1,585,330 518  0.03%
הירשמו לצפייה 23,200 5,800 -17,400  -75.00%
הירשמו לצפייה 1,533,230 1,508,260 -24,978  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,860

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,378

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,905
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 105,860
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -42,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 168,059 0.84%
מגדל 105,743 0.53%
תמיר פישמן 25,321 0.13%
הירשמו לצפייה 19,300 0.10%
הירשמו לצפייה 10,000 0.05%
הירשמו לצפייה 7,695 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,199,351 40.99%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,585,330 7.93%
הירשמו לצפייה 1,508,260 7.54%
הירשמו לצפייה 909,098 4.55%
הירשמו לצפייה 522,518 2.61%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 16,400 0.08%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,800 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית