תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אניגמה 2,000 6,609 4,609  230.45%
מגדל 98,032 91,993 -6,039  -6.16%
הירשמו לצפייה 220,519 201,201 -19,318  -8.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,609

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,357

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 1,188,860 1,451,000 262,141  22.05%
אקסלנס 353,198 440,097 86,899  24.60%
הירשמו לצפייה 184,600 217,500 32,900  17.82%
הירשמו לצפייה 1,581,630 1,583,140 1,506  0.10%
הירשמו לצפייה 919,166 911,977 -7,189  -0.78%
שדרגו את המנוי 450,192 73,289 -376,903  -83.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 383,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -384,092

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,609
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 383,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -384,092
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 360,788 1.80%
תמיר פישמן 201,201 1.01%
מגדל 91,993 0.46%
הירשמו לצפייה 30,000 0.15%
הירשמו לצפייה 12,197 0.06%
הירשמו לצפייה 11,050 0.06%
שדרגו את המנוי 7,738 0.04%
שדרגו את המנוי 6,609 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,165,403 40.82%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,583,140 7.92%
הירשמו לצפייה 1,451,000 7.25%
הירשמו לצפייה 911,977 4.56%
הירשמו לצפייה 440,097 2.20%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 73,289 0.37%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 39,500 0.20%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 32,900 0.16%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית