תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 101,987 105,162 3,175  3.11%
אילים 29,534 30,250 716  2.42%
הירשמו לצפייה 33,615 32,891 -724  -2.15%
הירשמו לצפייה 168,296 97,175 -71,121  -42.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,891

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -71,845

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,448,500 1,460,380 11,874  0.82%
ילין לפידות 7,619 13,257 5,638  74.00%
הירשמו לצפייה 441,251 437,570 -3,681  -0.83%
הירשמו לצפייה 1,583,190 1,009,920 -573,269  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,512

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -576,950

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,891
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -71,845
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,512
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -576,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 324,236 1.62%
מגדל 105,162 0.53%
תמיר פישמן 97,175 0.49%
הירשמו לצפייה 32,891 0.16%
הירשמו לצפייה 30,250 0.15%
הירשמו לצפייה 30,000 0.15%
שדרגו את המנוי 12,797 0.06%
שדרגו את המנוי 8,223 0.04%
שדרגו את המנוי 7,738 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,604,749 38.02%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
הפניקס 1,460,380 7.30%
הירשמו לצפייה 1,009,920 5.05%
הירשמו לצפייה 911,977 4.56%
הירשמו לצפייה 437,570 2.19%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 13,257 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית