תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 30,000 35,000 5,000  16.67%
אילים 26,800 27,300 500  1.87%
הירשמו לצפייה 95,981 95,690 -291  -0.30%
הירשמו לצפייה 22,310 15,045 -7,265  -32.56%
הירשמו לצפייה 83,318 73,120 -10,198  -12.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,754

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,009,920 1,584,230 574,307  56.87%
הפניקס 1,460,380 1,477,740 17,362  1.19%
הירשמו לצפייה 13,257 19,257 6,000  45.26%
הירשמו לצפייה 52,800 50,800 -2,000  -3.79%
הירשמו לצפייה 911,977 909,098 -2,879  -0.32%
שדרגו את המנוי 437,570 422,167 -15,403  -3.52%
שדרגו את המנוי 2,285,500 635,435 -1,650,060  -72.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 597,669

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,670,342

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,754
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 597,669
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,670,342
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 266,647 1.33%
מגדל 95,690 0.48%
תמיר פישמן 73,120 0.37%
הירשמו לצפייה 35,000 0.17%
הירשמו לצפייה 27,300 0.14%
הירשמו לצפייה 15,045 0.08%
שדרגו את המנוי 12,797 0.06%
שדרגו את המנוי 7,695 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,550,072 32.75%
מגדל 1,584,230 7.92%
הפניקס 1,477,740 7.39%
הירשמו לצפייה 909,098 4.55%
הירשמו לצפייה 635,435 3.18%
הירשמו לצפייה 422,167 2.11%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 19,257 0.10%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית