תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 4,129 3,275 -854  -20.68%
מגדל 299,255 292,748 -6,507  -2.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,361

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,217,970 2,285,500 67,529  3.04%
מגדל 1,585,170 1,590,500 5,330  0.34%
הירשמו לצפייה 108,793 101,406 -7,387  -6.79%
הירשמו לצפייה 290,302 264,114 -26,188  -9.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,575

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,361
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 72,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,575
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 296,023 1.48%
מגדל 292,748 1.46%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 3,275 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,497,174 27.48%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,590,500 7.95%
הירשמו לצפייה 400,300 2.00%
הירשמו לצפייה 264,114 1.32%
הירשמו לצפייה 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 101,406 0.51%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 30,654 0.15%
שדרגו את המנוי 24,600 0.12%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 16,400 0.08%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית