תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
מגדל 319,939 413,568 93,629  29.26%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 4,368 7,607 3,239  74.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,868

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 101,406 101,969 563  0.56%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 49,000 48,000 -1,000  -2.04%
הירשמו לצפייה 264,114 262,617 -1,497  -0.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,497

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,868
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,497
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 421,175 2.11%
מגדל 413,568 2.07%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 7,607 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,921,786 14.61%
מגדל 1,590,500 7.95%
בנק לאומי 400,300 2.00%
הירשמו לצפייה 262,617 1.31%
הירשמו לצפייה 125,900 0.63%
הירשמו לצפייה 101,969 0.51%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 48,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 16,400 0.08%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית