תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תגמולים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
תמיר פישמן 219,845 220,349 504  0.23%
אדמונד דה רוטשילד 9,928 10,197 269  2.71%
הירשמו לצפייה 93,795 94,012 217  0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 990

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 702,964 2,285,500 1,582,530  225.12%
קחצ"ק חברת ניהול 18,302 18,634 332  1.81%
הירשמו לצפייה 1,582,010 1,581,630 -379  -0.02%
הירשמו לצפייה 920,000 919,166 -834  -0.09%
הירשמו לצפייה 185,500 184,600 -900  -0.49%
שדרגו את המנוי 470,077 450,192 -19,885  -4.23%
שדרגו את המנוי 1,266,350 1,188,860 -77,490  -6.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,582,862

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,488

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 990
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,582,862
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -99,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 372,020 1.86%
תמיר פישמן 220,349 1.10%
מגדל 94,012 0.47%
הירשמו לצפייה 30,000 0.15%
הירשמו לצפייה 10,197 0.05%
הירשמו לצפייה 7,738 0.04%
שדרגו את המנוי 7,724 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,382,080 41.91%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,581,630 7.91%
הירשמו לצפייה 1,188,860 5.94%
הירשמו לצפייה 919,166 4.60%
הירשמו לצפייה 450,192 2.25%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 353,198 1.77%
שדרגו את המנוי 184,600 0.92%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 103,300 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 39,500 0.20%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 32,900 0.16%
שדרגו את המנוי 32,000 0.16%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 18,634 0.09%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
שדרגו את המנוי 4,900 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תגמולים
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית