תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תמלוגים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אילים 27,300 27,205 -95  -0.35%
מגדל 96,441 95,918 -523  -0.54%
הירשמו לצפייה 12,797 11,927 -870  -6.80%
הירשמו לצפייה 63,956 58,197 -5,759  -9.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,247

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 635,435 2,285,500 1,650,060  259.67%
הפניקס 1,477,740 1,533,230 55,495  3.76%
הירשמו לצפייה 11,500 16,400 4,900  42.61%
הירשמו לצפייה 1,584,230 1,584,820 589  0.04%
הירשמו לצפייה 422,167 417,176 -4,991  -1.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,711,044

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,991

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,247
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,711,044
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,991
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 254,073 1.27%
מגדל 95,918 0.48%
תמיר פישמן 58,197 0.29%
הירשמו לצפייה 35,000 0.17%
הירשמו לצפייה 27,205 0.14%
הירשמו לצפייה 11,927 0.06%
שדרגו את המנוי 10,000 0.05%
שדרגו את המנוי 8,131 0.04%
שדרגו את המנוי 7,695 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,217,169 41.08%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,285,500 11.43%
מגדל 1,584,820 7.92%
הירשמו לצפייה 1,533,230 7.67%
הירשמו לצפייה 909,098 4.55%
הירשמו לצפייה 417,176 2.09%
שדרגו את המנוי 400,300 2.00%
שדרגו את המנוי 217,500 1.09%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,600 0.52%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 50,800 0.25%
שדרגו את המנוי 49,000 0.24%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 31,000 0.15%
שדרגו את המנוי 30,245 0.15%
שדרגו את המנוי 28,100 0.14%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 16,400 0.08%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תמלוגים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית