תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק תגמולים

ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
תמיר פישמן 228,771 232,276 3,505  1.53%
מגדל 33,757 34,597 840  2.49%
הירשמו לצפייה 1,845 2,045 200  10.84%
הירשמו לצפייה 3,200 2,500 -700  -21.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 16.12.2018 16.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 408,268 2.04%
תמיר פישמן 232,276 1.16%
תלתן 96,650 0.48%
הירשמו לצפייה 34,597 0.17%
הירשמו לצפייה 21,200 0.11%
הירשמו לצפייה 19,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,500 0.01%
שדרגו את המנוי 2,045 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,992,664 24.96%
מגדל 1,392,500 6.96%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,044,600 5.22%
הירשמו לצפייה 746,900 3.73%
הירשמו לצפייה 400,300 2.00%
הירשמו לצפייה 274,064 1.37%
שדרגו את המנוי 185,500 0.93%
שדרגו את המנוי 125,900 0.63%
שדרגו את המנוי 103,300 0.52%
שדרגו את המנוי 102,100 0.51%
שדרגו את המנוי 96,100 0.48%
שדרגו את המנוי 85,600 0.43%
שדרגו את המנוי 63,200 0.32%
שדרגו את המנוי 57,000 0.28%
שדרגו את המנוי 52,800 0.26%
שדרגו את המנוי 39,000 0.19%
שדרגו את המנוי 36,400 0.18%
שדרגו את המנוי 32,900 0.16%
שדרגו את המנוי 32,000 0.16%
שדרגו את המנוי 23,700 0.12%
שדרגו את המנוי 23,200 0.12%
שדרגו את המנוי 16,100 0.08%
שדרגו את המנוי 15,200 0.08%
שדרגו את המנוי 14,800 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 11,000 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דלק תגמולים
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית