תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
הראל 16,940,500 20,257,900 3,317,380  19.58%
אי.בי.אי. 5,968,650 7,010,240 1,041,590  17.45%
הירשמו לצפייה 33,887,600 34,819,800 932,268  2.75%
הירשמו לצפייה 7,521,690 8,136,450 614,759  8.17%
הירשמו לצפייה 1,075,710 1,384,090 308,377  28.67%
שדרגו את המנוי 2,204,420 2,373,420 169,005  7.67%
שדרגו את המנוי 1,990,000 2,060,000 70,000  3.52%
שדרגו את המנוי 4,291,020 4,350,000 58,984  1.37%
שדרגו את המנוי 20,000 65,000 45,000  225.00%
שדרגו את המנוי 135,175 166,853 31,678  23.43%
שדרגו את המנוי 1,585,650 1,610,650 25,000  1.58%
שדרגו את המנוי 1,795,790 1,818,270 22,483  1.25%
שדרגו את המנוי 30,000 45,000 15,000  50.00%
שדרגו את המנוי 69,982 79,982 10,000  14.29%
שדרגו את המנוי 183,487 185,971 2,484  1.35%
שדרגו את המנוי 64,241 64,609 368  0.57%
שדרגו את המנוי 1,620,000 1,300,000 -320,000  -19.75%
שדרגו את המנוי 31,737,400 31,416,000 -321,438  -1.01%
שדרגו את המנוי 7,281,750 6,519,100 -762,646  -10.47%
שדרגו את המנוי 18,589,000 14,544,300 -4,044,700  -21.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,664,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,448,784

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 13,731,800 18,281,200 4,549,340  33.13%
פסגות 141,468,000 142,089,000 620,240  0.44%
הירשמו לצפייה 451,795 617,520 165,725  36.68%
הירשמו לצפייה 41,216,600 41,229,200 12,592  0.03%
הירשמו לצפייה 797,130 798,876 1,746  0.22%
שדרגו את המנוי 28,362,000 28,350,400 -11,544  -0.04%
שדרגו את המנוי 47,070,700 47,042,600 -28,096  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,310,080 1,280,650 -29,428  -2.25%
שדרגו את המנוי 1,369,960 1,239,100 -130,863  -9.55%
שדרגו את המנוי 6,450,250 6,016,370 -433,882  -6.73%
שדרגו את המנוי 795,000 25,000 -770,000  -96.86%
שדרגו את המנוי 70,813,900 67,660,300 -3,153,620  -4.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,349,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,557,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,664,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,448,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,349,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,557,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 142,281,050 22.46%
מיטב דש 34,819,800 5.50%
פסגות 31,416,000 4.96%
הירשמו לצפייה 20,257,900 3.20%
הירשמו לצפייה 14,544,300 2.30%
הירשמו לצפייה 8,136,450 1.28%
שדרגו את המנוי 7,010,240 1.11%
שדרגו את המנוי 6,519,100 1.03%
שדרגו את המנוי 4,350,000 0.69%
שדרגו את המנוי 3,244,740 0.51%
שדרגו את המנוי 2,373,420 0.37%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,818,270 0.29%
שדרגו את המנוי 1,610,650 0.25%
שדרגו את המנוי 1,384,090 0.22%
שדרגו את המנוי 1,300,000 0.21%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 236,725 0.04%
שדרגו את המנוי 185,971 0.03%
שדרגו את המנוי 166,853 0.03%
שדרגו את המנוי 79,982 0.01%
שדרגו את המנוי 65,000 0.01%
שדרגו את המנוי 64,609 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 417,080,146 65.83%
פסגות 142,089,000 22.43%
מיטב דש 67,660,300 10.68%
הירשמו לצפייה 47,042,600 7.43%
הירשמו לצפייה 41,229,200 6.51%
הירשמו לצפייה 28,350,400 4.48%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 18,281,200 2.89%
שדרגו את המנוי 6,016,370 0.95%
שדרגו את המנוי 5,722,580 0.90%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,243,000 0.35%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,280,650 0.20%
שדרגו את המנוי 1,239,100 0.20%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 798,876 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 650,000 0.10%
שדרגו את המנוי 617,520 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית