תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 36,614,600 38,013,000 1,398,390  3.82%
מגדל 9,949,490 10,973,200 1,023,740  10.29%
הירשמו לצפייה 4,937,630 5,368,580 430,953  8.73%
הירשמו לצפייה 21,438,400 21,746,100 307,636  1.44%
הירשמו לצפייה 1,610,650 1,712,340 101,691  6.31%
שדרגו את המנוי 1,852,900 1,910,470 57,569  3.11%
שדרגו את המנוי 2,479,000 2,510,000 31,000  1.25%
שדרגו את המנוי 12,891,700 12,922,300 30,597  0.24%
שדרגו את המנוי 213,765 238,884 25,119  11.75%
שדרגו את המנוי 29,654,000 29,667,800 13,804  0.05%
שדרגו את המנוי 94,940 106,940 12,000  12.64%
שדרגו את המנוי 228,599 238,264 9,665  4.23%
שדרגו את המנוי 8,851,910 8,842,970 -8,939  -0.10%
שדרגו את המנוי 3,040,740 2,887,670 -153,073  -5.03%
שדרגו את המנוי 2,070,000 1,770,000 -300,000  -14.49%
שדרגו את המנוי 5,113,610 4,751,010 -362,596  -7.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,442,164

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -824,608

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הלמן אלדובי 28,350,400 28,652,600 302,140  1.07%
רום 1,759,000 2,047,030 288,031  16.37%
הירשמו לצפייה 6,016,370 6,140,580 124,208  2.06%
הירשמו לצפייה 1,280,650 1,295,440 14,792  1.15%
הירשמו לצפייה 798,876 799,134 258  0.03%
שדרגו את המנוי 617,520 604,952 -12,568  -2.04%
שדרגו את המנוי 47,042,600 47,019,300 -23,264  -0.05%
שדרגו את המנוי 18,281,200 18,239,500 -41,722  -0.23%
שדרגו את המנוי 1,239,100 1,152,200 -86,893  -7.01%
שדרגו את המנוי 142,089,000 141,741,000 -348,000  -0.24%
שדרגו את המנוי 67,660,300 67,303,900 -356,376  -0.53%
שדרגו את המנוי 2,243,000 1,476,840 -766,159  -34.16%
שדרגו את המנוי 41,229,200 32,231,800 -8,997,420  -21.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 729,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,632,402

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,442,164
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -824,608
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 729,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,632,402
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 145,929,293 23.03%
מיטב דש 38,013,000 6.00%
פסגות 29,667,800 4.68%
הירשמו לצפייה 21,746,100 3.43%
הירשמו לצפייה 12,922,300 2.04%
הירשמו לצפייה 10,973,200 1.73%
שדרגו את המנוי 8,842,970 1.40%
שדרגו את המנוי 5,368,580 0.85%
שדרגו את המנוי 4,751,010 0.75%
שדרגו את המנוי 2,887,670 0.46%
שדרגו את המנוי 2,510,000 0.40%
שדרגו את המנוי 1,910,470 0.30%
שדרגו את המנוי 1,770,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,712,340 0.27%
שדרגו את המנוי 1,384,090 0.22%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 238,884 0.04%
שדרגו את המנוי 238,264 0.04%
שדרגו את המנוי 236,725 0.04%
שדרגו את המנוי 106,940 0.02%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 400,319,626 63.19%
פסגות 141,741,000 22.37%
מיטב דש 67,303,900 10.62%
הירשמו לצפייה 47,019,300 7.42%
הירשמו לצפייה 32,231,800 5.09%
הירשמו לצפייה 28,652,600 4.52%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 18,239,500 2.88%
שדרגו את המנוי 6,140,580 0.97%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,047,030 0.32%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,476,840 0.23%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,295,440 0.20%
שדרגו את המנוי 1,152,200 0.18%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 799,134 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 604,952 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית