תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
הראל 10,129,800 11,222,400 1,092,620  10.79%
מגדל 14,364,000 14,447,400 83,302  0.58%
הירשמו לצפייה 100 75 -25  -25.00%
הירשמו לצפייה 32,000 24,000 -8,000  -25.00%
הירשמו לצפייה 36,000 27,000 -9,000  -25.00%
שדרגו את המנוי 259,254 189,750 -69,504  -26.81%
שדרגו את המנוי 655,258 553,943 -101,315  -15.46%
שדרגו את המנוי 1,321,460 1,089,580 -231,876  -17.55%
שדרגו את המנוי 280,069 18,750 -261,319  -93.31%
שדרגו את המנוי 1,215,370 911,529 -303,844  -25.00%
שדרגו את המנוי 748,299 359,284 -389,015  -51.99%
שדרגו את המנוי 478,523 0 -478,523  -100.00%
שדרגו את המנוי 3,412,260 2,559,190 -853,064  -25.00%
שדרגו את המנוי 5,743,340 4,804,150 -939,197  -16.35%
שדרגו את המנוי 3,336,430 2,165,480 -1,170,950  -35.10%
שדרגו את המנוי 7,820,350 6,392,270 -1,428,080  -18.26%
שדרגו את המנוי 13,627,100 12,132,300 -1,494,840  -10.97%
שדרגו את המנוי 7,741,480 6,199,240 -1,542,250  -19.92%
שדרגו את המנוי 7,697,990 5,901,500 -1,796,490  -23.34%
שדרגו את המנוי 26,010,700 24,036,200 -1,974,540  -7.59%
שדרגו את המנוי 9,978,460 7,333,320 -2,645,140  -26.51%
שדרגו את המנוי 64,250,000 55,937,500 -8,312,510  -12.94%
שדרגו את המנוי 82,574,100 64,520,400 -18,053,700  -21.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,175,922

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -42,063,182

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 6,988,580 20,414,900 13,426,300  192.12%
מיטב דש 88,751,900 101,410,000 12,658,500  14.26%
הירשמו לצפייה 52,710,100 54,098,700 1,388,580  2.63%
הירשמו לצפייה 1,930,920 2,711,270 780,350  40.41%
הירשמו לצפייה 824,360 876,873 52,513  6.37%
שדרגו את המנוי 35,000 42,321 7,321  20.92%
שדרגו את המנוי 427,783 426,952 -831  -0.19%
שדרגו את המנוי 4,187,000 4,183,000 -4,000  -0.10%
שדרגו את המנוי 3,284,510 3,277,000 -7,510  -0.23%
שדרגו את המנוי 3,241,010 3,208,580 -32,430  -1.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,313,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,771

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,175,922
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -42,063,182
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,313,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 220,825,261 26.98%
מיטב דש 64,520,400 7.88%
ילין לפידות 55,937,500 6.83%
הירשמו לצפייה 24,036,200 2.94%
הירשמו לצפייה 14,447,400 1.77%
הירשמו לצפייה 12,132,300 1.48%
שדרגו את המנוי 11,222,400 1.37%
שדרגו את המנוי 7,333,320 0.90%
שדרגו את המנוי 6,392,270 0.78%
שדרגו את המנוי 6,199,240 0.76%
שדרגו את המנוי 5,901,500 0.72%
שדרגו את המנוי 4,804,150 0.59%
שדרגו את המנוי 2,559,190 0.31%
שדרגו את המנוי 2,165,480 0.26%
שדרגו את המנוי 1,089,580 0.13%
שדרגו את המנוי 911,529 0.11%
שדרגו את המנוי 553,943 0.07%
שדרגו את המנוי 359,284 0.04%
שדרגו את המנוי 189,750 0.02%
שדרגו את המנוי 27,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 235,126,682 28.73%
מיטב דש 101,410,000 12.39%
מנורה 54,098,700 6.61%
הירשמו לצפייה 20,414,900 2.49%
הירשמו לצפייה 15,876,200 1.94%
הירשמו לצפייה 10,000,000 1.22%
שדרגו את המנוי 5,077,820 0.62%
שדרגו את המנוי 4,183,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,277,000 0.40%
שדרגו את המנוי 3,208,580 0.39%
שדרגו את המנוי 2,711,270 0.33%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.24%
שדרגו את המנוי 1,741,130 0.21%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.13%
שדרגו את המנוי 876,873 0.11%
שדרגו את המנוי 822,000 0.10%
שדרגו את המנוי 816,000 0.10%
שדרגו את המנוי 765,000 0.09%
שדרגו את המנוי 619,000 0.08%
שדרגו את המנוי 426,952 0.05%
שדרגו את המנוי 415,395 0.05%
שדרגו את המנוי 415,031 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.04%
שדרגו את המנוי 259,000 0.03%
שדרגו את המנוי 252,000 0.03%
שדרגו את המנוי 109,170 0.01%
שדרגו את המנוי 42,321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית