תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פסגות 24,674,400 29,816,000 5,141,610  20.84%
אקסלנס 10,483,100 12,759,800 2,276,630  21.72%
הירשמו לצפייה 14,564,700 15,193,800 629,110  4.32%
הירשמו לצפייה 6,179 525,000 518,821  8,396.52%
הירשמו לצפייה 11,225,200 11,650,700 425,557  3.79%
שדרגו את המנוי 2,180,880 2,555,880 375,000  17.19%
שדרגו את המנוי 6,301,540 6,552,340 250,795  3.98%
שדרגו את המנוי 66,942 175,980 109,038  162.88%
שדרגו את המנוי -114,317 -43,185 71,132  -62.22%
שדרגו את המנוי 624,646 678,665 54,019  8.65%
שדרגו את המנוי 291,979 332,103 40,124  13.74%
שדרגו את המנוי 1,553,480 1,012,530 -540,951  -34.82%
שדרגו את המנוי 70,481,100 68,883,600 -1,597,540  -2.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,891,836

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,138,491

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
שיבולת 9,530,190 11,711,500 2,181,270  22.89%
אקסלנס 1,221,070 2,384,810 1,163,740  95.30%
הירשמו לצפייה 107,508,000 107,993,000 485,000  0.45%
הירשמו לצפייה 16,467,600 16,608,900 141,237  0.86%
הירשמו לצפייה 6,643,600 6,765,310 121,715  1.83%
שדרגו את המנוי 41,310,900 41,278,400 -32,552  -0.08%
שדרגו את המנוי 86,898,700 86,846,200 -52,552  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,217,210 1,162,810 -54,397  -4.47%
שדרגו את המנוי 617,581 501,965 -115,616  -18.72%
שדרגו את המנוי 468,490 256,185 -212,305  -45.32%
שדרגו את המנוי 796,868 426,800 -370,068  -46.44%
שדרגו את המנוי 52,478,300 52,088,200 -390,092  -0.74%
שדרגו את המנוי 5,194,580 4,566,580 -628,000  -12.09%
שדרגו את המנוי 29,707,200 25,136,600 -4,570,580  -15.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,092,962

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,426,162

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,891,836
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,138,491
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,092,962
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,426,162
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 154,068,247 24.32%
מיטב דש 68,883,600 10.87%
פסגות 29,816,000 4.71%
הירשמו לצפייה 15,193,800 2.40%
הירשמו לצפייה 12,759,800 2.01%
הירשמו לצפייה 11,650,700 1.84%
שדרגו את המנוי 6,552,340 1.03%
שדרגו את המנוי 2,555,880 0.40%
שדרגו את המנוי 2,517,850 0.40%
שדרגו את המנוי 1,012,530 0.16%
שדרגו את המנוי 678,665 0.11%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 525,000 0.08%
שדרגו את המנוי 500,000 0.08%
שדרגו את המנוי 332,103 0.05%
שדרגו את המנוי 175,980 0.03%
שדרגו את המנוי 110,966 0.02%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי -43,185 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 402,215,456 63.49%
פסגות 107,993,000 17.05%
מיטב דש 86,846,200 13.71%
הירשמו לצפייה 52,088,200 8.22%
הירשמו לצפייה 41,278,400 6.52%
הירשמו לצפייה 25,136,600 3.97%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 16,608,900 2.62%
שדרגו את המנוי 11,711,500 1.85%
שדרגו את המנוי 6,765,310 1.07%
שדרגו את המנוי 4,566,580 0.72%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,384,810 0.38%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,047,030 0.32%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,162,810 0.18%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 620,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 501,965 0.08%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 426,800 0.07%
שדרגו את המנוי 400,000 0.06%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 360,166 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 256,185 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית