תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מיטב דש 68,053,000 72,586,300 4,533,290  6.66%
אקסלנס 6,845,660 10,567,400 3,721,770  54.37%
הירשמו לצפייה 13,269,300 14,036,500 767,238  5.78%
הירשמו לצפייה 6,038,420 6,208,750 170,324  2.82%
הירשמו לצפייה 13,953 66,942 52,989  379.77%
שדרגו את המנוי 11,918,300 11,965,700 47,408  0.40%
שדרגו את המנוי -160,365 -156,546 3,819  -2.38%
שדרגו את המנוי 2,400,220 2,180,880 -219,346  -9.14%
שדרגו את המנוי 680,000 291,022 -388,978  -57.20%
שדרגו את המנוי 28,636,300 25,778,300 -2,858,020  -9.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,296,838

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,466,344

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 67,691,000 86,898,700 19,207,700  28.38%
מנורה 47,024,200 52,478,300 5,454,090  11.60%
הירשמו לצפייה 5,186,860 9,530,190 4,343,330  83.74%
הירשמו לצפייה 5,409,040 6,643,600 1,234,560  22.82%
הירשמו לצפייה 28,646,900 29,707,200 1,060,370  3.70%
שדרגו את המנוי 974,533 1,221,070 246,537  25.30%
שדרגו את המנוי 529,000 620,000 91,000  17.20%
שדרגו את המנוי 41,273,100 41,310,900 37,816  0.09%
שדרגו את המנוי 798,396 796,868 -1,528  -0.19%
שדרגו את המנוי 620,066 617,581 -2,485  -0.40%
שדרגו את המנוי 1,470,000 1,460,000 -10,000  -0.68%
שדרגו את המנוי 1,278,060 1,217,210 -60,850  -4.76%
שדרגו את המנוי 650,000 400,000 -250,000  -38.46%
שדרגו את המנוי 5,722,580 5,194,580 -528,000  -9.23%
שדרגו את המנוי 728,000 7,000 -721,000  -99.04%
שדרגו את המנוי 18,209,000 16,467,600 -1,741,420  -9.56%
שדרגו את המנוי 141,741,000 107,508,000 -34,232,200  -24.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,675,403

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,547,483

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,296,838
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,466,344
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,675,403
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,547,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 150,713,584 23.79%
מיטב דש 72,586,300 11.46%
פסגות 25,778,300 4.07%
הירשמו לצפייה 14,036,500 2.22%
הירשמו לצפייה 11,965,700 1.89%
הירשמו לצפייה 10,567,400 1.67%
שדרגו את המנוי 6,208,750 0.98%
שדרגו את המנוי 2,665,460 0.42%
שדרגו את המנוי 2,180,880 0.34%
שדרגו את המנוי 1,718,580 0.27%
שדרגו את המנוי 690,000 0.11%
שדרגו את המנוי 565,069 0.09%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 291,979 0.05%
שדרגו את המנוי 291,022 0.05%
שדרגו את המנוי 241,222 0.04%
שדרגו את המנוי 129,808 0.02%
שדרגו את המנוי 120,000 0.02%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 66,942 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי -156,546 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 406,419,485 64.15%
פסגות 107,508,000 16.97%
מיטב דש 86,898,700 13.72%
הירשמו לצפייה 52,478,300 8.28%
הירשמו לצפייה 41,310,900 6.52%
הירשמו לצפייה 29,707,200 4.69%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 16,467,600 2.60%
שדרגו את המנוי 9,530,190 1.50%
שדרגו את המנוי 6,643,600 1.05%
שדרגו את המנוי 5,194,580 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,047,030 0.32%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,221,070 0.19%
שדרגו את המנוי 1,217,210 0.19%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 796,868 0.13%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 620,000 0.10%
שדרגו את המנוי 617,581 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 400,000 0.06%
שדרגו את המנוי 360,166 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית