תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אפסילון 560,859 1,717,390 1,156,530  206.21%
הראל 15,413,600 16,184,400 770,813  5.00%
הירשמו לצפייה 990,000 1,470,860 480,860  48.57%
הירשמו לצפייה 222,274 229,068 6,794  3.06%
הירשמו לצפייה 6,005,400 5,993,960 -11,437  -0.19%
שדרגו את המנוי 77,982 57,982 -20,000  -25.65%
שדרגו את המנוי 44,868 5,723 -39,145  -87.24%
שדרגו את המנוי 1,790,000 1,740,000 -50,000  -2.79%
שדרגו את המנוי 32,948,800 32,884,100 -64,670  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,330,000 2,105,110 -224,889  -9.65%
שדרגו את המנוי 31,914,800 31,687,400 -227,390  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,597,080 4,285,660 -311,416  -6.77%
שדרגו את המנוי 20,886,800 20,504,800 -381,960  -1.83%
שדרגו את המנוי 7,795,940 7,054,240 -741,695  -9.51%
שדרגו את המנוי 9,134,090 7,898,160 -1,235,940  -13.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,414,997

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,308,542

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
פסגות 74,307,800 141,468,000 67,160,500  90.38%
הלמן אלדובי 17,470,200 28,362,000 10,891,800  62.35%
הירשמו לצפייה 62,429,000 70,813,900 8,384,920  13.43%
הירשמו לצפייה 167,577 5,722,580 5,555,000  3,314.90%
הירשמו לצפייה 3,554,000 4,187,000 633,000  17.81%
שדרגו את המנוי 306,000 529,000 223,000  72.88%
שדרגו את המנוי 656,780 797,130 140,350  21.37%
שדרגו את המנוי 2,304,000 2,243,000 -61,000  -2.65%
שדרגו את המנוי 41,283,300 41,216,600 -66,688  -0.16%
שדרגו את המנוי 1,402,960 1,310,080 -92,881  -6.62%
שדרגו את המנוי 47,278,700 47,070,700 -208,008  -0.44%
שדרגו את המנוי 1,278,000 666,000 -612,000  -47.89%
שדרגו את המנוי 2,024,760 1,369,960 -654,803  -32.34%
שדרגו את המנוי 1,451,790 468,490 -983,299  -67.73%
שדרגו את המנוי 9,601,900 6,450,250 -3,151,650  -32.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 92,988,570

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,830,329

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,414,997
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,308,542
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 92,988,570
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,830,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 139,993,115 22.10%
מיטב דש 32,884,100 5.19%
פסגות 31,687,400 5.00%
הירשמו לצפייה 20,504,800 3.24%
הירשמו לצפייה 16,184,400 2.55%
הירשמו לצפייה 7,898,160 1.25%
שדרגו את המנוי 7,054,240 1.11%
שדרגו את המנוי 5,993,960 0.95%
שדרגו את המנוי 4,285,660 0.68%
שדרגו את המנוי 3,244,740 0.51%
שדרגו את המנוי 2,204,420 0.35%
שדרגו את המנוי 2,105,110 0.33%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,717,390 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,860 0.23%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 229,068 0.04%
שדרגו את המנוי 100,000 0.02%
שדרגו את המנוי 57,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,875 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 413,818,145 65.32%
פסגות 141,468,000 22.33%
מיטב דש 70,813,900 11.18%
הירשמו לצפייה 47,070,700 7.43%
הירשמו לצפייה 41,216,600 6.51%
הירשמו לצפייה 28,362,000 4.48%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 13,731,800 2.17%
שדרגו את המנוי 6,450,250 1.02%
שדרגו את המנוי 5,722,580 0.90%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,243,000 0.35%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,369,960 0.22%
שדרגו את המנוי 1,310,080 0.21%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 797,130 0.13%
שדרגו את המנוי 795,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 650,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 451,795 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית