תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 100,000 3,683,980 3,583,980  3,583.98%
אי.בי.אי. 169,900 3,623,040 3,453,140  2,032.45%
הירשמו לצפייה 2,677,550 4,651,440 1,973,890  73.72%
הירשמו לצפייה 13,441,000 15,207,100 1,766,050  13.14%
הירשמו לצפייה 950,000 1,980,000 1,030,000  108.42%
שדרגו את המנוי 1,919,610 2,160,450 240,836  12.55%
שדרגו את המנוי 703,145 798,881 95,736  13.62%
שדרגו את המנוי 3,815,000 3,810,000 -5,000  -0.13%
שדרגו את המנוי 20,343,700 19,894,100 -449,576  -2.21%
שדרגו את המנוי 2,424,740 1,431,540 -993,199  -40.96%
שדרגו את המנוי 38,277,400 37,021,000 -1,256,450  -3.28%
שדרגו את המנוי 9,020,910 7,131,920 -1,888,990  -20.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,143,632

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,593,215

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אינפיניטי 47,577 167,577 120,000  252.22%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 770,000 795,000 25,000  3.25%
הירשמו לצפייה 70,000,000 69,993,000 -7,000  -0.01%
הירשמו לצפייה 68,761,200 68,748,700 -12,496  -0.02%
הירשמו לצפייה 64,551,600 64,472,300 -79,300  -0.12%
שדרגו את המנוי 359,884 278,526 -81,358  -22.61%
שדרגו את המנוי 2,174,170 2,061,530 -112,640  -5.18%
שדרגו את המנוי 9,977,820 7,870,680 -2,107,140  -21.12%
שדרגו את המנוי 20,418,000 6,310,000 -14,108,000  -69.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,507,934

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,143,632
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,593,215
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 145,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,507,934
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,456,329 16.49%
פסגות 37,021,000 5.84%
אקסיומה 19,894,100 3.14%
הירשמו לצפייה 15,207,100 2.40%
הירשמו לצפייה 7,131,920 1.13%
הירשמו לצפייה 4,651,440 0.73%
שדרגו את המנוי 3,810,000 0.60%
שדרגו את המנוי 3,683,980 0.58%
שדרגו את המנוי 3,623,040 0.57%
שדרגו את המנוי 2,160,450 0.34%
שדרגו את המנוי 2,090,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,980,000 0.31%
שדרגו את המנוי 1,431,540 0.23%
שדרגו את המנוי 875,001 0.14%
שדרגו את המנוי 798,881 0.13%
שדרגו את המנוי 563,653 0.09%
שדרגו את המנוי -465,776 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 324,731,735 51.26%
מיטב דש 69,993,000 11.05%
פסגות 68,748,700 10.85%
הירשמו לצפייה 64,472,300 10.18%
הירשמו לצפייה 41,287,400 6.52%
הירשמו לצפייה 19,061,400 3.01%
שדרגו את המנוי 7,870,680 1.24%
שדרגו את המנוי 7,230,000 1.14%
שדרגו את המנוי 6,310,000 1.00%
שדרגו את המנוי 3,554,000 0.56%
שדרגו את המנוי 2,521,000 0.40%
שדרגו את המנוי 2,475,030 0.39%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,305,640 0.36%
שדרגו את המנוי 2,304,000 0.36%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,061,530 0.33%
שדרגו את המנוי 1,916,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 850,952 0.13%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 800,000 0.13%
שדרגו את המנוי 795,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 633,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 306,000 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 278,526 0.04%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 223,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 167,577 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית