תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 29,144,600 32,572,700 3,428,100  11.76%
מור 19,595,700 21,922,400 2,326,750  11.87%
הירשמו לצפייה 11,418,800 12,813,800 1,394,940  12.22%
הירשמו לצפייה 4,329,440 4,964,480 635,036  14.67%
הירשמו לצפייה 7,623,970 7,813,730 189,754  2.49%
שדרגו את המנוי 4,418,930 4,499,690 80,754  1.83%
שדרגו את המנוי 2,134,280 2,182,180 47,908  2.24%
שדרגו את המנוי 324,392 319,090 -5,302  -1.63%
שדרגו את המנוי 110,000 97,982 -12,018  -10.93%
שדרגו את המנוי 3,259,090 3,244,740 -14,350  -0.44%
שדרגו את המנוי 589,433 400,000 -189,433  -32.14%
שדרגו את המנוי 2,803,000 2,514,770 -288,228  -10.28%
שדרגו את המנוי 2,260,000 1,940,000 -320,000  -14.16%
שדרגו את המנוי 34,710,600 33,322,300 -1,388,380  -4.00%
שדרגו את המנוי 15,048,100 11,165,100 -3,882,940  -25.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,103,242

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,100,651

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 6,310,000 20,418,000 14,108,000  223.58%
פסגות 68,748,700 74,307,800 5,559,100  8.09%
הירשמו לצפייה 41,287,400 41,283,300 -4,128  -0.01%
הירשמו לצפייה 800,000 656,780 -143,220  -17.90%
הירשמו לצפייה 850,952 412,000 -438,952  -51.58%
שדרגו את המנוי 2,061,530 1,402,960 -658,572  -31.95%
שדרגו את המנוי 2,305,640 1,451,790 -853,851  -37.03%
שדרגו את המנוי 2,475,030 1,278,000 -1,197,030  -48.36%
שדרגו את המנוי 19,061,400 17,470,200 -1,591,210  -8.35%
שדרגו את המנוי 69,993,000 62,429,000 -7,563,980  -10.81%
שדרגו את המנוי 64,472,300 47,278,700 -17,193,600  -26.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,667,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,644,543

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,103,242
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,100,651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,667,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,644,543
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,744,619 22.37%
פסגות 33,322,300 5.26%
מיטב דש 32,572,700 5.14%
הירשמו לצפייה 21,922,400 3.46%
הירשמו לצפייה 12,813,800 2.02%
הירשמו לצפייה 11,165,100 1.76%
שדרגו את המנוי 7,813,730 1.23%
שדרגו את המנוי 4,964,480 0.78%
שדרגו את המנוי 4,499,690 0.71%
שדרגו את המנוי 3,244,740 0.51%
שדרגו את המנוי 2,514,770 0.40%
שדרגו את המנוי 2,182,180 0.34%
שדרגו את המנוי 1,940,000 0.31%
שדרגו את המנוי 990,000 0.16%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 400,000 0.06%
שדרגו את המנוי 319,090 0.05%
שדרגו את המנוי 180,279 0.03%
שדרגו את המנוי 97,982 0.02%
שדרגו את המנוי 80,000 0.01%
שדרגו את המנוי 50,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,868 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,283 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,721,897 49.68%
פסגות 74,307,800 11.73%
מיטב דש 62,429,000 9.85%
הירשמו לצפייה 47,278,700 7.46%
הירשמו לצפייה 41,283,300 6.52%
הירשמו לצפייה 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 17,470,200 2.76%
שדרגו את המנוי 9,601,900 1.52%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 3,554,000 0.56%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,304,000 0.36%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,024,760 0.32%
שדרגו את המנוי 1,916,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,451,790 0.23%
שדרגו את המנוי 1,451,270 0.23%
שדרגו את המנוי 1,402,960 0.22%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,278,000 0.20%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 795,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 656,780 0.10%
שדרגו את המנוי 633,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 306,000 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 223,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 167,577 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית