תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 14,000,000 19,500,000 5,500,000  39.29%
איילון 80,000 463,758 383,758  479.70%
הירשמו לצפייה 12,841,800 13,094,600 252,833  1.97%
הירשמו לצפייה 1,076,140 1,260,940 184,799  17.17%
הירשמו לצפייה 506,566 584,367 77,801  15.36%
שדרגו את המנוי -229,191 -160,287 68,904  -30.06%
שדרגו את המנוי 29,343,500 29,411,400 67,898  0.23%
שדרגו את המנוי 632,769 651,199 18,430  2.91%
שדרגו את המנוי 654,500 640,483 -14,017  -2.14%
שדרגו את המנוי 7,601,250 7,571,000 -30,257  -0.40%
שדרגו את המנוי 12,157,500 12,053,600 -103,858  -0.85%
שדרגו את המנוי 6,989,870 6,880,360 -109,516  -1.57%
שדרגו את המנוי 2,281,200 2,015,830 -265,372  -11.63%
שדרגו את המנוי 14,943,200 14,602,000 -341,269  -2.28%
שדרגו את המנוי 3,232,380 2,778,040 -454,342  -14.06%
שדרגו את המנוי 16,575,600 15,332,200 -1,243,430  -7.50%
שדרגו את המנוי 76,600,100 3,797,040 -72,803,100  -95.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,554,423

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -75,365,161

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 937,310 2,135,870 1,198,560  127.87%
מנורה 52,296,300 52,626,400 330,116  0.63%
הירשמו לצפייה 16,645,200 16,941,100 295,896  1.78%
הירשמו לצפייה 428,045 429,225 1,180  0.28%
הירשמו לצפייה 89,001,600 89,001,600 -48
שדרגו את המנוי 620,000 619,000 -1,000  -0.16%
שדרגו את המנוי 6,764,940 6,747,820 -17,127  -0.25%
שדרגו את המנוי 447,031 415,031 -32,000  -7.16%
שדרגו את המנוי 466,000 415,395 -50,605  -10.86%
שדרגו את המנוי 900,000 765,000 -135,000  -15.00%
שדרגו את המנוי 5,026,080 4,885,010 -141,065  -2.81%
שדרגו את המנוי 954,725 776,000 -178,725  -18.72%
שדרגו את המנוי 556,960 170,935 -386,025  -69.31%
שדרגו את המנוי 2,541,000 1,741,130 -799,867  -31.48%
שדרגו את המנוי 108,173,000 107,036,000 -1,137,720  -1.05%
שדרגו את המנוי 3,400,000 1,100,000 -2,300,000  -67.65%
שדרגו את המנוי 14,881,200 3,113,610 -11,767,500  -79.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,825,752

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,946,682

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,554,423
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -75,365,161
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,825,752
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,946,682
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 132,493,656 16.19%
פסגות 29,411,400 3.59%
ילין לפידות 19,500,000 2.38%
הירשמו לצפייה 15,332,200 1.87%
הירשמו לצפייה 14,602,000 1.78%
הירשמו לצפייה 13,094,600 1.60%
שדרגו את המנוי 12,053,600 1.47%
שדרגו את המנוי 7,571,000 0.92%
שדרגו את המנוי 6,880,360 0.84%
שדרגו את המנוי 3,797,040 0.46%
שדרגו את המנוי 2,778,040 0.34%
שדרגו את המנוי 2,015,830 0.25%
שדרגו את המנוי 1,260,940 0.15%
שדרגו את המנוי 1,095,400 0.13%
שדרגו את המנוי 651,199 0.08%
שדרגו את המנוי 640,483 0.08%
שדרגו את המנוי 584,367 0.07%
שדרגו את המנוי 576,395 0.07%
שדרגו את המנוי 463,758 0.06%
שדרגו את המנוי 261,239 0.03%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי -160,287 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 327,137,286 39.97%
פסגות 107,036,000 13.08%
מיטב דש 89,001,600 10.87%
הירשמו לצפייה 52,626,400 6.43%
הירשמו לצפייה 19,818,000 2.42%
הירשמו לצפייה 16,941,100 2.07%
שדרגו את המנוי 6,747,820 0.82%
שדרגו את המנוי 5,077,820 0.62%
שדרגו את המנוי 4,885,010 0.60%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,113,610 0.38%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,135,870 0.26%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.24%
שדרגו את המנוי 1,741,130 0.21%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.13%
שדרגו את המנוי 822,000 0.10%
שדרגו את המנוי 816,000 0.10%
שדרגו את המנוי 776,000 0.09%
שדרגו את המנוי 765,000 0.09%
שדרגו את המנוי 619,000 0.08%
שדרגו את המנוי 577,000 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.06%
שדרגו את המנוי 429,225 0.05%
שדרגו את המנוי 415,395 0.05%
שדרגו את המנוי 415,031 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.03%
שדרגו את המנוי 170,935 0.02%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית