תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 60,000 499,314 439,314  732.19%
אלפי בנדק 433,821 540,000 106,179  24.48%
הירשמו לצפייה 35,739,000 35,734,000 -5,048  -0.01%
הירשמו לצפייה 3,320,100 3,243,650 -76,452  -2.30%
הירשמו לצפייה 2,188,960 2,056,170 -132,786  -6.07%
שדרגו את המנוי 10,126,000 9,730,600 -395,366  -3.90%
שדרגו את המנוי 1,254,030 732,917 -521,114  -41.56%
שדרגו את המנוי 17,511,600 16,887,800 -623,800  -3.56%
שדרגו את המנוי 23,501,000 22,359,300 -1,141,690  -4.86%
שדרגו את המנוי 6,460,000 4,770,000 -1,690,000  -26.16%
שדרגו את המנוי 14,767,500 9,930,950 -4,836,570  -32.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 545,493

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,422,826

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.10.2018 21.10.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 545,493
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,422,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,534,701 16.97%
פסגות 35,734,000 5.64%
אקסיומה 22,359,300 3.53%
הירשמו לצפייה 16,887,800 2.67%
הירשמו לצפייה 9,930,950 1.57%
הירשמו לצפייה 9,730,600 1.54%
שדרגו את המנוי 4,770,000 0.75%
שדרגו את המנוי 3,243,650 0.51%
שדרגו את המנוי 2,056,170 0.32%
שדרגו את המנוי 950,000 0.15%
שדרגו את המנוי 732,917 0.12%
שדרגו את המנוי 540,000 0.09%
שדרגו את המנוי 499,314 0.08%
שדרגו את המנוי 100,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 313,974,443 49.56%
פסגות 68,761,200 10.85%
מנורה 64,551,600 10.19%
הירשמו לצפייה 58,520,000 9.24%
הירשמו לצפייה 41,287,400 6.52%
הירשמו לצפייה 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 9,977,820 1.57%
שדרגו את המנוי 7,230,000 1.14%
שדרגו את המנוי 4,682,380 0.74%
שדרגו את המנוי 3,554,000 0.56%
שדרגו את המנוי 2,521,000 0.40%
שדרגו את המנוי 2,475,030 0.39%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,304,000 0.36%
שדרגו את המנוי 2,174,170 0.34%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,916,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,712,430 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 850,952 0.13%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 800,000 0.13%
שדרגו את המנוי 770,000 0.12%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 633,000 0.10%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 359,884 0.06%
שדרגו את המנוי 306,000 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 223,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 47,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית