תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 200,000 1,150,000 950,000  475.00%
מיטב דש 6,451,620 7,217,210 765,590  11.87%
הירשמו לצפייה 10,722,400 10,885,900 163,445  1.52%
הירשמו לצפייה 349,189 476,344 127,155  36.41%
הירשמו לצפייה 1,566,960 1,671,600 104,645  6.68%
שדרגו את המנוי 534,285 621,285 87,000  16.28%
שדרגו את המנוי 894,000 924,312 30,312  3.39%
שדרגו את המנוי 5,939,880 5,934,700 -5,184  -0.09%
שדרגו את המנוי 9,111,470 9,105,080 -6,388  -0.07%
שדרגו את המנוי 2,287,180 2,276,560 -10,613  -0.46%
שדרגו את המנוי 94,853 62,853 -32,000  -33.74%
שדרגו את המנוי 3,673,180 3,630,000 -43,178  -1.18%
שדרגו את המנוי 3,538,350 2,982,880 -555,470  -15.70%
שדרגו את המנוי 20,070,000 13,523,300 -6,546,660  -32.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,228,147

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,199,493

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הלמן אלדובי 504,084 12,067,800 11,563,800  2,294.01%
הפניקס 2,012,130 11,416,700 9,404,550  467.39%
הירשמו לצפייה 686,275 2,212,510 1,526,230  222.39%
הירשמו לצפייה 25,463,900 25,923,900 460,000  1.81%
הירשמו לצפייה 3,055 365,105 362,050  11,851.06%
שדרגו את המנוי 762,406 790,878 28,472  3.73%
שדרגו את המנוי 22,367,600 22,372,400 4,838  0.02%
שדרגו את המנוי 5,641 8,297 2,656  47.08%
שדרגו את המנוי 531,078 525,690 -5,388  -1.01%
שדרגו את המנוי 1,049,970 1,032,840 -17,138  -1.63%
שדרגו את המנוי 25,226,200 25,189,800 -36,436  -0.14%
שדרגו את המנוי 96,507 1,365 -95,142  -98.59%
שדרגו את המנוי 4,220,550 3,450,970 -769,584  -18.23%
שדרגו את המנוי 13,467,700 12,110,300 -1,357,400  -10.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,352,596

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,281,088

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,228,147
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,199,493
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,352,596
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,281,088
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,424,761 28.01%
ילין לפידות 13,523,300 5.88%
פסגות 10,885,900 4.73%
הירשמו לצפייה 9,105,080 3.96%
הירשמו לצפייה 7,217,210 3.14%
הירשמו לצפייה 5,934,700 2.58%
שדרגו את המנוי 3,630,000 1.58%
שדרגו את המנוי 2,982,880 1.30%
שדרגו את המנוי 2,276,560 0.99%
שדרגו את המנוי 1,671,600 0.73%
שדרגו את המנוי 1,448,240 0.63%
שדרגו את המנוי 1,321,430 0.57%
שדרגו את המנוי 1,150,000 0.50%
שדרגו את המנוי 924,312 0.40%
שדרגו את המנוי 621,285 0.27%
שדרגו את המנוי 488,530 0.21%
שדרגו את המנוי 476,344 0.21%
שדרגו את המנוי 423,758 0.18%
שדרגו את המנוי 150,000 0.07%
שדרגו את המנוי 100,779 0.04%
שדרגו את המנוי 62,853 0.03%
שדרגו את המנוי 30,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 141,887,375 61.69%
פסגות 25,923,900 11.27%
הראל 25,189,800 10.95%
הירשמו לצפייה 22,372,400 9.73%
הירשמו לצפייה 14,084,000 6.12%
הירשמו לצפייה 12,110,300 5.27%
שדרגו את המנוי 12,067,800 5.25%
שדרגו את המנוי 11,416,700 4.96%
שדרגו את המנוי 3,450,970 1.50%
שדרגו את המנוי 2,489,380 1.08%
שדרגו את המנוי 2,212,510 0.96%
שדרגו את המנוי 2,098,190 0.91%
שדרגו את המנוי 1,032,840 0.45%
שדרגו את המנוי 1,009,640 0.44%
שדרגו את המנוי 886,553 0.39%
שדרגו את המנוי 790,878 0.34%
שדרגו את המנוי 699,027 0.30%
שדרגו את המנוי 639,811 0.28%
שדרגו את המנוי 525,690 0.23%
שדרגו את המנוי 412,000 0.18%
שדרגו את המנוי 395,892 0.17%
שדרגו את המנוי 365,105 0.16%
שדרגו את המנוי 353,237 0.15%
שדרגו את המנוי 282,414 0.12%
שדרגו את המנוי 214,995 0.09%
שדרגו את המנוי 177,450 0.08%
שדרגו את המנוי 154,000 0.07%
שדרגו את המנוי 144,417 0.06%
שדרגו את המנוי 141,223 0.06%
שדרגו את המנוי 121,148 0.05%
שדרגו את המנוי 115,443 0.05%
שדרגו את המנוי 8,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,365 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית