תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 34,819,800 36,105,800 1,285,990  3.69%
הראל 20,257,900 21,058,700 800,858  3.95%
הירשמו לצפייה 8,136,450 8,930,450 793,997  9.76%
הירשמו לצפייה 7,010,240 7,205,440 195,205  2.78%
הירשמו לצפייה 2,373,420 2,479,000 105,577  4.45%
שדרגו את המנוי 4,350,000 4,438,620 88,615  2.04%
שדרגו את המנוי 166,853 228,599 61,746  37.01%
שדרגו את המנוי 2,060,000 2,080,000 20,000  0.97%
שדרגו את המנוי 185,971 198,674 12,703  6.83%
שדרגו את המנוי 1,818,270 1,830,840 12,566  0.69%
שדרגו את המנוי 65,000 75,000 10,000  15.38%
שדרגו את המנוי 3,244,740 3,090,740 -154,000  -4.75%
שדרגו את המנוי 31,416,000 31,198,200 -217,778  -0.69%
שדרגו את המנוי 14,544,300 14,256,700 -287,519  -1.98%
שדרגו את המנוי 1,300,000 570,000 -730,000  -56.15%
שדרגו את המנוי 6,519,100 5,663,250 -855,853  -13.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,387,257

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,245,150

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הראל 13,731,800 18,281,200 4,549,340  33.13%
פסגות 141,468,000 142,089,000 620,240  0.44%
הירשמו לצפייה 451,795 617,520 165,725  36.68%
הירשמו לצפייה 41,216,600 41,229,200 12,592  0.03%
הירשמו לצפייה 797,130 798,876 1,746  0.22%
שדרגו את המנוי 28,362,000 28,350,400 -11,544  -0.04%
שדרגו את המנוי 47,070,700 47,042,600 -28,096  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,310,080 1,280,650 -29,428  -2.25%
שדרגו את המנוי 1,369,960 1,239,100 -130,863  -9.55%
שדרגו את המנוי 6,450,250 6,016,370 -433,882  -6.73%
שדרגו את המנוי 795,000 25,000 -770,000  -96.86%
שדרגו את המנוי 70,813,900 67,660,300 -3,153,620  -4.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,349,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,557,433

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,387,257
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,245,150
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,349,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,557,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,423,019 22.64%
מיטב דש 36,105,800 5.70%
פסגות 31,198,200 4.92%
הירשמו לצפייה 21,058,700 3.32%
הירשמו לצפייה 14,256,700 2.25%
הירשמו לצפייה 8,930,450 1.41%
שדרגו את המנוי 7,205,440 1.14%
שדרגו את המנוי 5,663,250 0.89%
שדרגו את המנוי 4,438,620 0.70%
שדרגו את המנוי 3,090,740 0.49%
שדרגו את המנוי 2,479,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,080,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,830,840 0.29%
שדרגו את המנוי 1,610,650 0.25%
שדרגו את המנוי 1,384,090 0.22%
שדרגו את המנוי 570,000 0.09%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 236,725 0.04%
שדרגו את המנוי 228,599 0.04%
שדרגו את המנוי 198,674 0.03%
שדרגו את המנוי 79,982 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 0.01%
שדרגו את המנוי 64,609 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 417,080,146 65.83%
פסגות 142,089,000 22.43%
מיטב דש 67,660,300 10.68%
הירשמו לצפייה 47,042,600 7.43%
הירשמו לצפייה 41,229,200 6.51%
הירשמו לצפייה 28,350,400 4.48%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 18,281,200 2.89%
שדרגו את המנוי 6,016,370 0.95%
שדרגו את המנוי 5,722,580 0.90%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,243,000 0.35%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,280,650 0.20%
שדרגו את המנוי 1,239,100 0.20%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 798,876 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 650,000 0.10%
שדרגו את המנוי 617,520 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית