תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
ילין לפידות 30,125,000 44,000,000 13,875,000  46.06%
סיגמא 1,086,880 5,477,770 4,390,890  403.99%
הירשמו לצפייה 1,254,620 3,807,140 2,552,520  203.45%
הירשמו לצפייה 6,780,530 7,554,960 774,426  11.42%
הירשמו לצפייה 29,633,800 30,189,700 555,960  1.88%
שדרגו את המנוי 13,094,700 13,470,100 375,363  2.87%
שדרגו את המנוי 13,578,000 13,811,800 233,833  1.72%
שדרגו את המנוי 2,986,580 3,144,260 157,671  5.28%
שדרגו את המנוי 1,078,910 1,234,970 156,061  14.46%
שדרגו את המנוי 719,543 791,815 72,272  10.04%
שדרגו את המנוי 2,010,320 2,029,720 19,400  0.97%
שדרגו את המנוי 236,019 246,019 10,000  4.24%
שדרגו את המנוי 7,600,600 7,606,230 5,627  0.07%
שדרגו את המנוי 10,011,700 9,894,600 -117,067  -1.17%
שדרגו את המנוי 15,016,600 14,722,200 -294,320  -1.96%
שדרגו את המנוי 76,903,400 3,797,040 -73,106,400  -95.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,179,023

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,517,787

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 19,818,000 20,418,000 600,000  3.03%
הפניקס 6,747,820 6,988,580 240,764  3.57%
הירשמו לצפייה 52,626,400 52,710,100 83,648  0.16%
הירשמו לצפייה 776,000 824,360 48,360  6.23%
הירשמו לצפייה 429,225 427,783 -1,442  -0.34%
שדרגו את המנוי 170,935 35,000 -135,935  -79.52%
שדרגו את המנוי 459,000 259,000 -200,000  -43.57%
שדרגו את המנוי 2,135,870 1,930,920 -204,954  -9.60%
שדרגו את המנוי 89,001,600 88,751,900 -249,728  -0.28%
שדרגו את המנוי 3,113,610 2,015,650 -1,097,960  -35.26%
שדרגו את המנוי 4,885,010 3,241,010 -1,644,000  -33.65%
שדרגו את המנוי 16,941,100 3,284,510 -13,656,500  -80.61%
שדרגו את המנוי 107,036,000 81,086,800 -25,948,800  -24.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 972,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,139,319

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,179,023
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,517,787
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 972,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,139,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 162,998,262 19.91%
ילין לפידות 44,000,000 5.38%
פסגות 30,189,700 3.69%
הירשמו לצפייה 14,722,200 1.80%
הירשמו לצפייה 13,811,800 1.69%
הירשמו לצפייה 13,470,100 1.65%
שדרגו את המנוי 9,894,600 1.21%
שדרגו את המנוי 7,606,230 0.93%
שדרגו את המנוי 7,554,960 0.92%
שדרגו את המנוי 5,477,770 0.67%
שדרגו את המנוי 3,807,140 0.47%
שדרגו את המנוי 3,797,040 0.46%
שדרגו את המנוי 3,144,260 0.38%
שדרגו את המנוי 2,029,720 0.25%
שדרגו את המנוי 1,234,970 0.15%
שדרגו את המנוי 791,815 0.10%
שדרגו את המנוי 660,899 0.08%
שדרגו את המנוי 463,758 0.06%
שדרגו את המנוי 246,019 0.03%
שדרגו את המנוי 36,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 300,955,699 36.77%
מיטב דש 88,751,900 10.84%
פסגות 81,086,800 9.91%
הירשמו לצפייה 52,710,100 6.44%
הירשמו לצפייה 20,418,000 2.49%
הירשמו לצפייה 15,876,200 1.94%
שדרגו את המנוי 6,988,580 0.85%
שדרגו את המנוי 5,077,820 0.62%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.51%
שדרגו את המנוי 3,284,510 0.40%
שדרגו את המנוי 3,241,010 0.40%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.30%
שדרגו את המנוי 2,015,650 0.25%
שדרגו את המנוי 1,970,340 0.24%
שדרגו את המנוי 1,930,920 0.24%
שדרגו את המנוי 1,741,130 0.21%
שדרגו את המנוי 1,460,000 0.18%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.13%
שדרגו את המנוי 824,360 0.10%
שדרגו את המנוי 822,000 0.10%
שדרגו את המנוי 816,000 0.10%
שדרגו את המנוי 765,000 0.09%
שדרגו את המנוי 619,000 0.08%
שדרגו את המנוי 577,000 0.07%
שדרגו את המנוי 427,783 0.05%
שדרגו את המנוי 415,395 0.05%
שדרגו את המנוי 415,031 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.04%
שדרגו את המנוי 259,000 0.03%
שדרגו את המנוי 252,000 0.03%
שדרגו את המנוי 109,170 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית