תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 35,554,800 37,413,500 1,858,750  5.23%
אדמונד דה רוטשילד 1,460,170 1,689,610 229,441  15.71%
הירשמו לצפייה 2,124,130 2,297,680 173,548  8.17%
הירשמו לצפייה 11,198,700 11,221,200 22,490  0.20%
הירשמו לצפייה 21,306,300 21,107,100 -199,212  -0.93%
שדרגו את המנוי 3,077,940 2,846,530 -231,411  -7.52%
שדרגו את המנוי 15,823,800 15,309,200 -514,650  -3.25%
שדרגו את המנוי 8,574,820 7,494,820 -1,080,000  -12.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,284,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,025,273

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 16.12.2018 16.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,284,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,025,273
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,484,640 16.65%
פסגות 37,413,500 5.91%
אקסיומה 21,107,100 3.33%
הירשמו לצפייה 15,309,200 2.42%
הירשמו לצפייה 11,221,200 1.77%
הירשמו לצפייה 7,494,820 1.18%
שדרגו את המנוי 3,815,000 0.60%
שדרגו את המנוי 2,846,530 0.45%
שדרגו את המנוי 2,297,680 0.36%
שדרגו את המנוי 1,689,610 0.27%
שדרגו את המנוי 950,000 0.15%
שדרגו את המנוי 700,000 0.11%
שדרגו את המנוי 540,000 0.09%
שדרגו את המנוי 100,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 321,798,443 50.79%
פסגות 68,761,200 10.85%
מנורה 64,551,600 10.19%
הירשמו לצפייה 58,520,000 9.24%
הירשמו לצפייה 41,287,400 6.52%
הירשמו לצפייה 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 9,977,820 1.57%
שדרגו את המנוי 7,824,000 1.23%
שדרגו את המנוי 7,230,000 1.14%
שדרגו את המנוי 4,682,380 0.74%
שדרגו את המנוי 3,554,000 0.56%
שדרגו את המנוי 2,521,000 0.40%
שדרגו את המנוי 2,475,030 0.39%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,304,000 0.36%
שדרגו את המנוי 2,174,170 0.34%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 1,916,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,712,430 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 850,952 0.13%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 800,000 0.13%
שדרגו את המנוי 770,000 0.12%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 633,000 0.10%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 359,884 0.06%
שדרגו את המנוי 306,000 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 223,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 47,577 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית