תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מור 3,057,000 7,162,270 4,105,270  134.29%
מיטב דש 14,857,700 17,964,100 3,106,360  20.91%
הירשמו לצפייה 6,874,560 7,714,840 840,277  12.22%
הירשמו לצפייה 1,434,740 1,715,240 280,500  19.55%
הירשמו לצפייה 179,366 330,849 151,483  84.45%
שדרגו את המנוי 2,780,000 2,913,000 133,000  4.78%
שדרגו את המנוי 4,436,910 4,470,720 33,807  0.76%
שדרגו את המנוי 68,377 34,868 -33,509  -49.01%
שדרגו את המנוי 3,249,320 3,213,200 -36,119  -1.11%
שדרגו את המנוי 3,558,550 3,399,620 -158,928  -4.47%
שדרגו את המנוי 420,567 151,899 -268,668  -63.88%
שדרגו את המנוי 3,060,000 2,370,000 -690,000  -22.55%
שדרגו את המנוי 35,082,800 34,275,300 -807,500  -2.30%
שדרגו את המנוי 18,137,200 17,210,100 -927,018  -5.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,650,697

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,921,742

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 6,310,000 20,418,000 14,108,000  223.58%
פסגות 68,748,700 74,307,800 5,559,100  8.09%
הירשמו לצפייה 41,287,400 41,283,300 -4,128  -0.01%
הירשמו לצפייה 800,000 656,780 -143,220  -17.90%
הירשמו לצפייה 850,952 412,000 -438,952  -51.58%
שדרגו את המנוי 2,061,530 1,402,960 -658,572  -31.95%
שדרגו את המנוי 2,305,640 1,451,790 -853,851  -37.03%
שדרגו את המנוי 2,475,030 1,278,000 -1,197,030  -48.36%
שדרגו את המנוי 19,061,400 17,470,200 -1,591,210  -8.35%
שדרגו את המנוי 69,993,000 62,429,000 -7,563,980  -10.81%
שדרגו את המנוי 64,472,300 47,278,700 -17,193,600  -26.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,667,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,644,543

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,650,697
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,921,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,667,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,644,543
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,926,006 16.72%
פסגות 34,275,300 5.41%
מיטב דש 17,964,100 2.84%
הירשמו לצפייה 17,210,100 2.72%
הירשמו לצפייה 7,714,840 1.22%
הירשמו לצפייה 7,162,270 1.13%
שדרגו את המנוי 4,470,720 0.71%
שדרגו את המנוי 3,399,620 0.54%
שדרגו את המנוי 3,213,200 0.51%
שדרגו את המנוי 2,913,000 0.46%
שדרגו את המנוי 2,370,000 0.37%
שדרגו את המנוי 1,980,000 0.31%
שדרגו את המנוי 1,715,240 0.27%
שדרגו את המנוי 990,000 0.16%
שדרגו את המנוי 330,849 0.05%
שדרגו את המנוי 151,899 0.02%
שדרגו את המנוי 34,868 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,721,897 49.68%
פסגות 74,307,800 11.73%
מיטב דש 62,429,000 9.85%
הירשמו לצפייה 47,278,700 7.46%
הירשמו לצפייה 41,283,300 6.52%
הירשמו לצפייה 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 17,470,200 2.76%
שדרגו את המנוי 9,601,900 1.52%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 3,554,000 0.56%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,304,000 0.36%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,024,760 0.32%
שדרגו את המנוי 1,916,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,759,000 0.28%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,451,790 0.23%
שדרגו את המנוי 1,451,270 0.23%
שדרגו את המנוי 1,402,960 0.22%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,278,000 0.20%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 795,000 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 656,780 0.10%
שדרגו את המנוי 633,000 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 306,000 0.05%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 252,000 0.04%
שדרגו את המנוי 223,000 0.04%
שדרגו את המנוי 208,000 0.03%
שדרגו את המנוי 167,577 0.03%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית