תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סילברסטין נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 39,597,900 40,355,300 757,440  1.91%
מגדל 11,681,700 12,112,600 430,891  3.69%
הירשמו לצפייה 28,522,300 28,753,800 231,550  0.81%
הירשמו לצפייה 1,712,340 1,797,340 85,000  4.96%
הירשמו לצפייה 100,000 150,000 50,000  50.00%
שדרגו את המנוי 254,148 293,969 39,821  15.67%
שדרגו את המנוי 1,950,080 1,967,210 17,132  0.88%
שדרגו את המנוי 111,610 123,808 12,198  10.93%
שדרגו את המנוי 5,413,050 5,373,170 -39,883  -0.74%
שדרגו את המנוי 1,690,350 1,640,000 -50,351  -2.98%
שדרגו את המנוי 22,779,900 22,578,000 -201,910  -0.89%
שדרגו את המנוי 12,707,700 12,328,400 -379,226  -2.98%
שדרגו את המנוי 4,111,120 3,702,210 -408,904  -9.95%
שדרגו את המנוי 8,620,350 7,529,940 -1,090,410  -12.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,624,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,170,684

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הלמן אלדובי 28,350,400 28,652,600 302,140  1.07%
רום 1,759,000 2,047,030 288,031  16.37%
הירשמו לצפייה 6,016,370 6,140,580 124,208  2.06%
הירשמו לצפייה 1,280,650 1,295,440 14,792  1.15%
הירשמו לצפייה 798,876 799,134 258  0.03%
שדרגו את המנוי 617,520 604,952 -12,568  -2.04%
שדרגו את המנוי 47,042,600 47,019,300 -23,264  -0.05%
שדרגו את המנוי 18,281,200 18,239,500 -41,722  -0.23%
שדרגו את המנוי 1,239,100 1,152,200 -86,893  -7.01%
שדרגו את המנוי 142,089,000 141,741,000 -348,000  -0.24%
שדרגו את המנוי 67,660,300 67,303,900 -356,376  -0.53%
שדרגו את המנוי 2,243,000 1,476,840 -766,159  -34.16%
שדרגו את המנוי 41,229,200 32,231,800 -8,997,420  -21.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 729,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,632,402

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,624,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,170,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 729,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,632,402
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 145,387,116 22.95%
מיטב דש 40,355,300 6.37%
פסגות 28,753,800 4.54%
הירשמו לצפייה 22,578,000 3.56%
הירשמו לצפייה 12,328,400 1.95%
הירשמו לצפייה 12,112,600 1.91%
שדרגו את המנוי 7,529,940 1.19%
שדרגו את המנוי 5,373,170 0.85%
שדרגו את המנוי 3,702,210 0.58%
שדרגו את המנוי 2,862,670 0.45%
שדרגו את המנוי 2,510,000 0.40%
שדרגו את המנוי 1,967,210 0.31%
שדרגו את המנוי 1,797,340 0.28%
שדרגו את המנוי 1,640,000 0.26%
שדרגו את המנוי 546,227 0.09%
שדרגו את המנוי 293,969 0.05%
שדרגו את המנוי 236,725 0.04%
שדרגו את המנוי 150,000 0.02%
שדרגו את המנוי 150,000 0.02%
שדרגו את המנוי 144,385 0.02%
שדרגו את המנוי 125,639 0.02%
שדרגו את המנוי 123,808 0.02%
שדרגו את המנוי 52,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,723 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 400,319,626 63.19%
פסגות 141,741,000 22.37%
מיטב דש 67,303,900 10.62%
הירשמו לצפייה 47,019,300 7.42%
הירשמו לצפייה 32,231,800 5.09%
הירשמו לצפייה 28,652,600 4.52%
שדרגו את המנוי 20,418,000 3.22%
שדרגו את המנוי 18,239,500 2.88%
שדרגו את המנוי 6,140,580 0.97%
שדרגו את המנוי 5,186,860 0.82%
שדרגו את המנוי 4,187,000 0.66%
שדרגו את המנוי 3,400,000 0.54%
שדרגו את המנוי 2,469,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,072,000 0.33%
שדרגו את המנוי 2,047,030 0.32%
שדרגו את המנוי 1,856,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,740,000 0.27%
שדרגו את המנוי 1,476,840 0.23%
שדרגו את המנוי 1,470,000 0.23%
שדרגו את המנוי 1,373,000 0.22%
שדרגו את המנוי 1,295,440 0.20%
שדרגו את המנוי 1,152,200 0.18%
שדרגו את המנוי 900,000 0.14%
שדרגו את המנוי 822,000 0.13%
שדרגו את המנוי 816,000 0.13%
שדרגו את המנוי 799,134 0.13%
שדרגו את המנוי 728,000 0.11%
שדרגו את המנוי 666,000 0.11%
שדרגו את המנוי 604,952 0.10%
שדרגו את המנוי 577,000 0.09%
שדרגו את המנוי 529,000 0.08%
שדרגו את המנוי 468,490 0.07%
שדרגו את המנוי 459,000 0.07%
שדרגו את המנוי 412,000 0.07%
שדרגו את המנוי 397,000 0.06%
שדרגו את המנוי 301,000 0.05%
שדרגו את המנוי 277,000 0.04%
שדרגו את המנוי 91,000 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סילברסטין נכסים
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית