תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סבוריט

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 98 179 81  82.65%
אי.בי.אי. 962 958 -4  -0.42%
הירשמו לצפייה 959 896 -63  -6.57%
הירשמו לצפייה 3,378 3,145 -233  -6.90%
הירשמו לצפייה 6,036 4,868 -1,168  -19.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 81

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,468

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 113,877 116,653 2,776  2.44%
אקסלנס 10,215 10,272 57  0.56%
הירשמו לצפייה 26,604 26,455 -149  -0.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,833

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 81
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,468
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,833
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,595 0.61%
הראל 4,868 0.24%
מגדל 3,145 0.15%
הירשמו לצפייה 1,264 0.06%
הירשמו לצפייה 985 0.05%
הירשמו לצפייה 958 0.05%
שדרגו את המנוי 896 0.04%
שדרגו את המנוי 300 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 263,678 12.83%
מור 116,653 5.68%
מיטב דש 94,868 4.62%
הירשמו לצפייה 26,455 1.29%
הירשמו לצפייה 10,588 0.52%
הירשמו לצפייה 10,272 0.50%
שדרגו את המנוי 4,842 0.24%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סבוריט
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית