תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
מיטב דש 877,646 929,208 51,562  5.88%
אלטרנטיב בית השקעות 28,267 31,267 3,000  10.61%
הירשמו לצפייה 143,304 144,671 1,367  0.95%
הירשמו לצפייה 113,295 114,114 819  0.72%
הירשמו לצפייה 19,560 19,566 6  0.03%
שדרגו את המנוי 124 107 -17  -13.71%
שדרגו את המנוי 335,194 330,795 -4,399  -1.31%
שדרגו את המנוי 319,306 247,419 -71,887  -22.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,754

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,303

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 1,627,990 1,662,840 34,845  2.14%
אקסלנס 635,554 654,770 19,216  3.02%
הירשמו לצפייה 5,345 4,999 -346  -6.47%
הירשמו לצפייה 2,005,000 2,003,860 -1,143  -0.06%
הירשמו לצפייה 382,073 371,615 -10,458  -2.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,947

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,754
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,303
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 54,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,947
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,892,473 3.13%
מיטב דש 929,208 1.54%
אי.בי.אי. 330,795 0.55%
הירשמו לצפייה 247,419 0.41%
הירשמו לצפייה 144,671 0.24%
הירשמו לצפייה 114,114 0.19%
שדרגו את המנוי 39,166 0.06%
שדרגו את המנוי 31,267 0.05%
שדרגו את המנוי 19,693 0.03%
שדרגו את המנוי 19,566 0.03%
שדרגו את המנוי 15,417 0.03%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,354,980 15.47%
כלל 4,250,200 7.03%
מור 2,003,860 3.31%
הירשמו לצפייה 1,662,840 2.75%
הירשמו לצפייה 654,770 1.08%
הירשמו לצפייה 371,615 0.61%
שדרגו את המנוי 117,200 0.19%
שדרגו את המנוי 98,000 0.16%
שדרגו את המנוי 87,441 0.14%
שדרגו את המנוי 47,917 0.08%
שדרגו את המנוי 41,138 0.07%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,999 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית