תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 637,930 673,110 35,180  5.51%
איילון 106,044 127,516 21,472  20.25%
הירשמו לצפייה 15,336 19,072 3,736  24.36%
הירשמו לצפייה 37,000 40,000 3,000  8.11%
הירשמו לצפייה 21,179 22,039 860  4.06%
שדרגו את המנוי 206,933 197,783 -9,150  -4.42%
שדרגו את המנוי 155,687 143,910 -11,777  -7.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,927

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 416,693 498,559 81,866  19.65%
מור 1,800,000 1,855,000 55,000  3.06%
הירשמו לצפייה 6,000 10,581 4,581  76.35%
הירשמו לצפייה 4,000 8,217 4,217  105.43%
הירשמו לצפייה 4,250,200 4,250,200 -1
שדרגו את המנוי 379,000 372,073 -6,927  -1.83%
שדרגו את המנוי 1,597,460 1,297,090 -300,377  -18.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,664

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -307,305

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 64,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,927
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 145,664
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -307,305
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,513,544 2.50%
מור 673,110 1.11%
פרופאונד 197,783 0.33%
הירשמו לצפייה 151,658 0.25%
הירשמו לצפייה 143,910 0.24%
הירשמו לצפייה 127,516 0.21%
שדרגו את המנוי 112,519 0.19%
שדרגו את המנוי 40,000 0.07%
שדרגו את המנוי 22,039 0.04%
שדרגו את המנוי 19,072 0.03%
שדרגו את המנוי 15,910 0.03%
שדרגו את המנוי 6,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,508,361 14.07%
כלל 4,250,200 7.03%
מור 1,855,000 3.07%
הירשמו לצפייה 1,297,090 2.14%
הירשמו לצפייה 498,559 0.82%
הירשמו לצפייה 372,073 0.62%
שדרגו את המנוי 117,200 0.19%
שדרגו את המנוי 98,000 0.16%
שדרגו את המנוי 10,581 0.02%
שדרגו את המנוי 8,217 0.01%
שדרגו את המנוי 1,441 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית