תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מיטב דש 3,989 125,570 121,581  3,047.91%
פורטה 142,664 170,683 28,019  19.64%
הירשמו לצפייה 13,747 15,241 1,494  10.87%
הירשמו לצפייה 600 850 250  41.67%
הירשמו לצפייה 110,102 108,142 -1,960  -1.78%
שדרגו את המנוי 660,768 631,773 -28,995  -4.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,344

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,955

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 17.05.2021 17.05.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 151,344
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,420,780 2.35%
מור 631,773 1.04%
פרופאונד 206,933 0.34%
הירשמו לצפייה 170,683 0.28%
הירשמו לצפייה 125,570 0.21%
הירשמו לצפייה 108,142 0.18%
שדרגו את המנוי 106,501 0.18%
שדרגו את המנוי 30,000 0.05%
שדרגו את המנוי 15,910 0.03%
שדרגו את המנוי 15,241 0.03%
שדרגו את המנוי 6,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,828,553 14.60%
כלל 4,250,200 7.03%
מור 1,800,000 2.98%
הירשמו לצפייה 1,597,460 2.64%
הירשמו לצפייה 416,693 0.69%
הירשמו לצפייה 379,000 0.63%
שדרגו את המנוי 160,000 0.26%
שדרגו את המנוי 117,200 0.19%
שדרגו את המנוי 98,000 0.16%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית