תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מניף-שירותים פיננסיים

ענף: פיננסי
תת-ענף: שירותים פיננסים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 195,019 245,430 50,411  25.85%
הראל 60,000 78,400 18,400  30.67%
הירשמו לצפייה 131,372 140,135 8,763  6.67%
הירשמו לצפייה 129,142 134,846 5,704  4.42%
הירשמו לצפייה 19,309 20,326 1,017  5.27%
שדרגו את המנוי 21,718 20,550 -1,168  -5.38%
שדרגו את המנוי 675,667 670,217 -5,450  -0.81%
שדרגו את המנוי 97,776 21,548 -76,228  -77.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,295

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,846

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 1,297,090 1,627,990 330,904  25.51%
מור 1,855,000 2,005,000 150,000  8.09%
הירשמו לצפייה 498,559 635,554 136,995  27.48%
הירשמו לצפייה 10,581 47,917 37,336  352.86%
הירשמו לצפייה 8,217 41,138 32,921  400.65%
שדרגו את המנוי 372,073 382,073 10,000  2.69%
שדרגו את המנוי 1,441 5,345 3,904  270.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 702,060

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 84,295
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,846
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 702,060
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,586,745 2.62%
מור 670,217 1.11%
אי.בי.אי. 245,430 0.41%
הירשמו לצפייה 143,910 0.24%
הירשמו לצפייה 140,135 0.23%
הירשמו לצפייה 134,846 0.22%
שדרגו את המנוי 78,400 0.13%
שדרגו את המנוי 50,027 0.08%
שדרגו את המנוי 38,559 0.06%
שדרגו את המנוי 21,548 0.04%
שדרגו את המנוי 20,550 0.03%
שדרגו את המנוי 20,326 0.03%
שדרגו את המנוי 15,910 0.03%
שדרגו את המנוי 6,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 850 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,492,010 15.70%
כלל 4,250,200 7.03%
מור 2,005,000 3.32%
הירשמו לצפייה 1,627,990 2.69%
הירשמו לצפייה 635,554 1.05%
הירשמו לצפייה 382,073 0.63%
שדרגו את המנוי 179,152 0.30%
שדרגו את המנוי 117,200 0.19%
שדרגו את המנוי 98,000 0.16%
שדרגו את המנוי 87,441 0.14%
שדרגו את המנוי 47,917 0.08%
שדרגו את המנוי 41,138 0.07%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 5,345 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית