תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסטרא פלסטיק

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,238,100 22.34%
פורסט 744,423 13.43%
הראל 247,840 4.47%
הירשמו לצפייה 245,837 4.44%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 215,592 3.89%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 215,592 3.89%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  אקסטרא פלסטיק דיווחה בסוף השבוע כי במסגרת הכנת הדו"חות הכספים לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה, עלה כי קיים חשש מהותי שלחברה לא יהיו מקורות תשלום לצורך פירעון תשלום הקרן והריבית הקרוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), שהיה צפוי להתקיים ב-2 באפריל 2015. לאור הנסיבות, אקסטרא תצרף לדוחותיה הכספיים אשר צפוי להתקיים ביום 2 באפריל 2015.
  לדברי החברה, לאור חשש זה,, ייתכן ובדוחות הכספיים שהיא תפרסם בשבועיים הקרובים, תיכלל הערת "עסק חי". #דוחות_כספיים #הערת_עסק_חי"
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  אקסטרא פלסטיק חתמה על הסכם מימון עם הבנק הבינלאומי, אשר פרס את חוב החברה כלפיו בהיקף של כ-15 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה, צבי עברי (71.2%) התחייב לפרוע 3 מיליון שקל מחוב זה; ביחד עם הסכם דומה שנחתם עם בנק לאומי בשבוע שעבר, אורגן מחדש מבנה החוב של החברה באופן שיביא להפחתה בהוצאות המימון.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית