תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקוואריוס מנועים

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
איילון 38,719 50,819 12,100  31.25%
פסגות 38,075 41,184 3,109  8.17%
הירשמו לצפייה 178,116 178,967 851  0.48%
הירשמו לצפייה 25,959 26,797 838  3.23%
הירשמו לצפייה 62,656 62,927 271  0.43%
שדרגו את המנוי 15 12 -3  -20.00%
שדרגו את המנוי 15,661 15,526 -135  -0.86%
שדרגו את המנוי 48,237 47,894 -343  -0.71%
שדרגו את המנוי 17,054 16,329 -725  -4.25%
שדרגו את המנוי 38,264 37,297 -967  -2.53%
שדרגו את המנוי 7,000 5,500 -1,500  -21.43%
שדרגו את המנוי 6,660 4,950 -1,710  -25.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 821,812 1,006,120 184,310  22.43%
מגדל 878,099 986,336 108,237  12.33%
הירשמו לצפייה 69,102 70,095 993  1.44%
הירשמו לצפייה 22,648 22,357 -291  -1.28%
הירשמו לצפייה 38,038 37,683 -355  -0.93%
שדרגו את המנוי 3,113 2,723 -390  -12.53%
שדרגו את המנוי 104,414 36,135 -68,279  -65.39%
שדרגו את המנוי 254,153 82,240 -171,913  -67.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 293,540

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -241,228

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 293,540
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -241,228
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,042,818 3.64%
ילין לפידות 317,390 1.11%
פסטרנק שהם 197,456 0.69%
הירשמו לצפייה 178,967 0.62%
הירשמו לצפייה 62,927 0.22%
הירשמו לצפייה 50,819 0.18%
שדרגו את המנוי 47,894 0.17%
שדרגו את המנוי 41,184 0.14%
שדרגו את המנוי 37,297 0.13%
שדרגו את המנוי 26,797 0.09%
שדרגו את המנוי 23,020 0.08%
שדרגו את המנוי 16,329 0.06%
שדרגו את המנוי 15,526 0.05%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,500 0.02%
שדרגו את המנוי 4,950 0.02%
שדרגו את המנוי 3,600 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,825,995 9.87%
מור 1,006,120 3.51%
מגדל 986,336 3.44%
הירשמו לצפייה 184,704 0.64%
הירשמו לצפייה 84,160 0.29%
הירשמו לצפייה 82,240 0.29%
שדרגו את המנוי 71,694 0.25%
שדרגו את המנוי 70,095 0.24%
שדרגו את המנוי 51,198 0.18%
שדרגו את המנוי 37,683 0.13%
שדרגו את המנוי 36,135 0.13%
שדרגו את המנוי 31,640 0.11%
שדרגו את המנוי 27,557 0.10%
שדרגו את המנוי 23,373 0.08%
שדרגו את המנוי 22,357 0.08%
שדרגו את המנוי 21,060 0.07%
שדרגו את המנוי 19,770 0.07%
שדרגו את המנוי 15,442 0.05%
שדרגו את המנוי 12,781 0.04%
שדרגו את המנוי 9,315 0.03%
שדרגו את המנוי 6,683 0.02%
שדרגו את המנוי 6,156 0.02%
שדרגו את המנוי 5,420 0.02%
שדרגו את המנוי 4,673 0.02%
שדרגו את המנוי 3,642 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
שדרגו את המנוי 2,723 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית