תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אקוואריוס מנועים

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 108,569 152,361 43,792  40.34%
פסטרנק שהם 52,244 87,454 35,210  67.40%
הירשמו לצפייה 44,605 62,722 18,117  40.62%
הירשמו לצפייה 49,573 62,656 13,083  26.39%
הירשמו לצפייה 40,775 53,015 12,240  30.02%
שדרגו את המנוי 60,432 68,195 7,763  12.85%
שדרגו את המנוי 6,400 10,000 3,600  56.25%
שדרגו את המנוי 2,780 5,495 2,715  97.66%
שדרגו את המנוי 35,424 35,957 533  1.50%
שדרגו את המנוי 16,569 16,715 146  0.88%
שדרגו את המנוי -10 -8,860 -8,850  88,500.00%
שדרגו את המנוי 930,413 425,308 -505,105  -54.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 137,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -513,955

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 122 69,102 68,980  56,540.98%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 12,900 38,038 25,138  194.87%
הירשמו לצפייה 1,731 23,118 21,387  1,235.53%
הירשמו לצפייה 10,500 31,640 21,140  201.33%
הירשמו לצפייה 280,390 293,145 12,755  4.55%
שדרגו את המנוי 875,156 878,099 2,943  0.34%
שדרגו את המנוי 22,072 22,648 576  2.61%
שדרגו את המנוי 184,705 184,704 -1
שדרגו את המנוי 113,991 104,414 -9,577  -8.40%
שדרגו את המנוי 285,164 254,153 -31,011  -10.87%
שדרגו את המנוי 738,220 678,220 -60,000  -8.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 152,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,589

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 137,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -513,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 152,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -100,589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,041,168 3.64%
ילין לפידות 425,308 1.49%
מגדל 152,361 0.53%
הירשמו לצפייה 87,454 0.31%
הירשמו לצפייה 68,195 0.24%
הירשמו לצפייה 62,722 0.22%
שדרגו את המנוי 62,656 0.22%
שדרגו את המנוי 53,015 0.19%
שדרגו את המנוי 35,957 0.13%
שדרגו את המנוי 25,834 0.09%
שדרגו את המנוי 25,341 0.09%
שדרגו את המנוי 16,715 0.06%
שדרגו את המנוי 14,109 0.05%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
שדרגו את המנוי 5,495 0.02%
שדרגו את המנוי 2,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46 < 0.01%
שדרגו את המנוי -8,860 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,749,003 13.09%
מגדל 878,099 3.07%
מור 821,812 2.87%
הירשמו לצפייה 678,220 2.37%
הירשמו לצפייה 293,145 1.02%
הירשמו לצפייה 254,153 0.89%
שדרגו את המנוי 184,704 0.64%
שדרגו את המנוי 104,414 0.36%
שדרגו את המנוי 84,160 0.29%
שדרגו את המנוי 71,694 0.25%
שדרגו את המנוי 69,102 0.24%
שדרגו את המנוי 51,198 0.18%
שדרגו את המנוי 38,038 0.13%
שדרגו את המנוי 31,640 0.11%
שדרגו את המנוי 27,557 0.10%
שדרגו את המנוי 23,118 0.08%
שדרגו את המנוי 22,648 0.08%
שדרגו את המנוי 21,060 0.07%
שדרגו את המנוי 19,770 0.07%
שדרגו את המנוי 15,442 0.05%
שדרגו את המנוי 12,781 0.04%
שדרגו את המנוי 9,315 0.03%
שדרגו את המנוי 6,683 0.02%
שדרגו את המנוי 6,156 0.02%
שדרגו את המנוי 5,420 0.02%
שדרגו את המנוי 4,673 0.02%
שדרגו את המנוי 4,208 0.01%
שדרגו את המנוי 3,642 0.01%
שדרגו את המנוי 3,113 0.01%
שדרגו את המנוי 3,038 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקוואריוס מנועים
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית