תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקוואריוס מנועים

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 33,814 43,685 9,871  29.19%
הראל 9,800 19,300 9,500  96.94%
הירשמו לצפייה 5,224 9,472 4,248  81.32%
הירשמו לצפייה 1,000 3,813 2,813  281.30%
הירשמו לצפייה 11,746 13,546 1,800  15.32%
שדרגו את המנוי 36,715 37,483 768  2.09%
שדרגו את המנוי 3,374 3,478 104  3.08%
שדרגו את המנוי 5,500 5,000 -500  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,400 200 -1,200  -85.71%
שדרגו את המנוי 887,582 884,290 -3,292  -0.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,104

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,992

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,104
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,040,849 3.64%
ילין לפידות 884,290 3.09%
פסטרנק שהם 43,685 0.15%
הירשמו לצפייה 37,483 0.13%
הירשמו לצפייה 19,300 0.07%
הירשמו לצפייה 13,546 0.05%
שדרגו את המנוי 10,389 0.04%
שדרגו את המנוי 9,472 0.03%
שדרגו את המנוי 7,264 0.03%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,813 0.01%
שדרגו את המנוי 3,478 0.01%
שדרגו את המנוי 1,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקוואריוס מנועים
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית