תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 17,900 42,384 24,484  136.78%
פסגות 10,874 22,232 11,358  104.45%
הירשמו לצפייה 20,393 19,933 -460  -2.26%
הירשמו לצפייה 63,216 62,366 -850  -1.34%
הירשמו לצפייה 9,500 8,500 -1,000  -10.53%
שדרגו את המנוי 124,954 118,828 -6,126  -4.90%
שדרגו את המנוי 361,992 314,444 -47,548  -13.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,842

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,984

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 190,000 279,394 89,394  47.05%
פסגות 1,488,270 1,529,160 40,886  2.75%
הירשמו לצפייה 9,240 39,937 30,697  332.22%
הירשמו לצפייה 25,655 27,214 1,559  6.08%
הירשמו לצפייה 83,498 83,432 -66  -0.08%
שדרגו את המנוי 2,321 2,099 -222  -9.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,536

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -288

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 35,842
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,984
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 162,536
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 613,228 3.07%
אקסלנס 314,444 1.57%
מגדל 118,828 0.59%
הירשמו לצפייה 62,366 0.31%
הירשמו לצפייה 42,384 0.21%
הירשמו לצפייה 22,232 0.11%
שדרגו את המנוי 19,933 0.10%
שדרגו את המנוי 18,385 0.09%
שדרגו את המנוי 8,500 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,522 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
שדרגו את המנוי -929 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,011,646 10.06%
פסגות 1,529,160 7.65%
מור 279,394 1.40%
הירשמו לצפייה 83,432 0.42%
הירשמו לצפייה 40,000 0.20%
הירשמו לצפייה 39,937 0.20%
שדרגו את המנוי 27,214 0.14%
שדרגו את המנוי 5,860 0.03%
שדרגו את המנוי 2,850 0.01%
שדרגו את המנוי 2,099 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית