תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פורטה -38,822 -10,241 28,581  -73.62%
מור 47,033 50,033 3,000  6.38%
הירשמו לצפייה 47,102 48,194 1,092  2.32%
הירשמו לצפייה 289,565 289,959 394  0.14%
הירשמו לצפייה 15,420 15,561 141  0.91%
שדרגו את המנוי 1,522 1,468 -54  -3.55%
שדרגו את המנוי 19,717 19,645 -72  -0.37%
שדרגו את המנוי 88,928 88,271 -657  -0.74%
שדרגו את המנוי 20,601 19,156 -1,445  -7.01%
שדרגו את המנוי 8,000 2,500 -5,500  -68.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,208

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,728

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 279,394 381,900 102,506  36.69%
פסגות 1,529,160 1,596,160 67,000  4.38%
הירשמו לצפייה 2,850 9,482 6,632  232.70%
הירשמו לצפייה 1,700 7,771 6,071  357.12%
הירשמו לצפייה 27,214 29,738 2,524  9.27%
שדרגו את המנוי 5,860 7,526 1,666  28.43%
שדרגו את המנוי 2,099 1,530 -569  -27.11%
שדרגו את המנוי 39,937 33,266 -6,671  -16.70%
שדרגו את המנוי 83,432 68,679 -14,753  -17.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 186,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,993

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,208
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 186,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,993
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 536,110 2.68%
אקסלנס 289,959 1.45%
מגדל 88,271 0.44%
הירשמו לצפייה 50,033 0.25%
הירשמו לצפייה 48,194 0.24%
הירשמו לצפייה 19,645 0.10%
שדרגו את המנוי 19,156 0.10%
שדרגו את המנוי 15,561 0.08%
שדרגו את המנוי 8,545 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי -10,241 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,195,513 10.98%
פסגות 1,596,160 7.99%
מור 381,900 1.91%
הירשמו לצפייה 68,679 0.34%
הירשמו לצפייה 40,000 0.20%
הירשמו לצפייה 33,266 0.17%
שדרגו את המנוי 29,738 0.15%
שדרגו את המנוי 19,461 0.10%
שדרגו את המנוי 9,482 0.05%
שדרגו את המנוי 7,771 0.04%
שדרגו את המנוי 7,526 0.04%
שדרגו את המנוי 1,530 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית