תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
פורצ'ן נכסים פיננסיים 540 1,080 540  100.00%
הראל 48,822 49,198 376  0.77%
הירשמו לצפייה 15,293 15,362 69  0.45%
הירשמו לצפייה 1,468 1,318 -150  -10.22%
הירשמו לצפייה 2,500 2,000 -500  -20.00%
שדרגו את המנוי 88,376 86,849 -1,527  -1.73%
שדרגו את המנוי 46,033 42,410 -3,623  -7.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 985

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,800

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 279,394 381,900 102,506  36.69%
פסגות 1,529,160 1,596,160 67,000  4.38%
הירשמו לצפייה 2,850 9,482 6,632  232.70%
הירשמו לצפייה 1,700 7,771 6,071  357.12%
הירשמו לצפייה 27,214 29,738 2,524  9.27%
שדרגו את המנוי 5,860 7,526 1,666  28.43%
שדרגו את המנוי 2,099 1,530 -569  -27.11%
שדרגו את המנוי 39,937 33,266 -6,671  -16.70%
שדרגו את המנוי 83,432 68,679 -14,753  -17.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 186,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,993

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 985
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 186,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,993
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 575,636 2.88%
אקסלנס 287,173 1.44%
מגדל 86,849 0.43%
הירשמו לצפייה 49,198 0.25%
הירשמו לצפייה 42,410 0.21%
הירשמו לצפייה 35,539 0.18%
שדרגו את המנוי 21,517 0.11%
שדרגו את המנוי 19,645 0.10%
שדרגו את המנוי 15,362 0.08%
שדרגו את המנוי 8,545 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,195,513 10.98%
פסגות 1,596,160 7.99%
מור 381,900 1.91%
הירשמו לצפייה 68,679 0.34%
הירשמו לצפייה 40,000 0.20%
הירשמו לצפייה 33,266 0.17%
שדרגו את המנוי 29,738 0.15%
שדרגו את המנוי 19,461 0.10%
שדרגו את המנוי 9,482 0.05%
שדרגו את המנוי 7,771 0.04%
שדרגו את המנוי 7,526 0.04%
שדרגו את המנוי 1,530 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית