תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אוגווינד אנרגיה טק אחסון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
פינסה מגיטס ניהול נכסים 5,291 9,051 3,760  71.06%
אנליסט 17 708 691  4,064.71%
הירשמו לצפייה 4,678 4,865 187  4.00%
הירשמו לצפייה 2,424 2,501 77  3.18%
הירשמו לצפייה 5,618 5,682 64  1.14%
שדרגו את המנוי 4,923 4,000 -923  -18.75%
שדרגו את המנוי 34,473 33,504 -969  -2.81%
שדרגו את המנוי 17,657 16,378 -1,279  -7.24%
שדרגו את המנוי 47,216 45,275 -1,941  -4.11%
שדרגו את המנוי 712,157 703,946 -8,211  -1.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,779

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 40,000 459,286 419,286  1,048.22%
הכשרה ביטוח 29,731 29,724 -7  -0.02%
הירשמו לצפייה 68,475 67,599 -876  -1.28%
הירשמו לצפייה 32,611 8,639 -23,972  -73.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 419,286

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,855

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,779
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 419,286
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -24,855
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 835,410 4.18%
אקסלנס 703,946 3.52%
מגדל 45,275 0.23%
הירשמו לצפייה 33,504 0.17%
הירשמו לצפייה 16,378 0.08%
הירשמו לצפייה 9,051 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.04%
שדרגו את המנוי 5,682 0.03%
שדרגו את המנוי 4,865 0.02%
שדרגו את המנוי 4,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,501 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 0.01%
שדרגו את המנוי 708 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,398,448 12.00%
אלטשולר - שחם 1,265,230 6.33%
מיטב דש 459,286 2.30%
הירשמו לצפייה 411,000 2.06%
הירשמו לצפייה 94,212 0.47%
הירשמו לצפייה 67,599 0.34%
שדרגו את המנוי 29,724 0.15%
שדרגו את המנוי 19,461 0.10%
שדרגו את המנוי 15,356 0.08%
שדרגו את המנוי 9,339 0.05%
שדרגו את המנוי 8,639 0.04%
שדרגו את המנוי 7,771 0.04%
שדרגו את המנוי 7,526 0.04%
שדרגו את המנוי 2,955 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית