תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 1,232,320 1,315,080 82,763  6.72%
מיטב דש 37,676 37,739 63  0.17%
הירשמו לצפייה 5,964 5,012 -952  -15.96%
הירשמו לצפייה 17,516 16,190 -1,326  -7.57%
הירשמו לצפייה 132,036 129,362 -2,674  -2.03%
שדרגו את המנוי 33,610 30,875 -2,735  -8.14%
שדרגו את המנוי 32,276 26,988 -5,288  -16.38%
שדרגו את המנוי 71,934 66,231 -5,703  -7.93%
שדרגו את המנוי 119,560 77,070 -42,490  -35.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,826

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,168

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 5,169,400 5,586,490 417,090  8.07%
הפניקס 2,738,720 2,740,230 1,510  0.06%
הירשמו לצפייה 645,002 635,202 -9,800  -1.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 418,600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 82,826
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,168
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 418,600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,212,697 4.70%
פסגות 1,315,080 2.79%
פורסט 402,447 0.85%
הירשמו לצפייה 129,362 0.27%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
הירשמו לצפייה 77,070 0.16%
שדרגו את המנוי 66,231 0.14%
שדרגו את המנוי 37,739 0.08%
שדרגו את המנוי 30,875 0.07%
שדרגו את המנוי 26,988 0.06%
שדרגו את המנוי 16,190 0.03%
שדרגו את המנוי 5,012 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,586,471 20.37%
הראל 5,586,490 11.87%
הפניקס 2,740,230 5.82%
הירשמו לצפייה 635,202 1.35%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 205,328 0.44%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית