תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אפסילון 116,914 142,870 25,956  22.20%
פורטה 86,183 87,425 1,242  1.44%
הירשמו לצפייה 293,041 293,943 902  0.31%
הירשמו לצפייה 1,281,830 1,281,060 -767  -0.06%
הירשמו לצפייה 49,185 47,894 -1,291  -2.62%
שדרגו את המנוי 132,449 129,719 -2,730  -2.06%
שדרגו את המנוי 109,693 106,240 -3,453  -3.15%
שדרגו את המנוי 38,760 31,792 -6,968  -17.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,209

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,276,360 2,736,320 459,964  20.21%
הלמן אלדובי 202,600 213,193 10,593  5.23%
הירשמו לצפייה 647,100 645,002 -2,098  -0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 470,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,098

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 470,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,098
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,294,562 4.87%
פסגות 1,281,060 2.72%
פורסט 293,943 0.62%
הירשמו לצפייה 142,870 0.30%
הירשמו לצפייה 129,719 0.28%
הירשמו לצפייה 106,240 0.23%
שדרגו את המנוי 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 87,425 0.19%
שדרגו את המנוי 48,499 0.10%
שדרגו את המנוי 47,894 0.10%
שדרגו את המנוי 31,792 0.07%
שדרגו את המנוי 17,417 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,598,086 20.39%
הראל 5,586,490 11.87%
הפניקס 2,736,320 5.81%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 213,193 0.45%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית