תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 27,226 61,800 34,574  126.99%
פורטה 116,083 119,277 3,194  2.75%
הירשמו לצפייה 2,594 3,458 864  33.31%
הירשמו לצפייה 17,294 17,540 246  1.42%
הירשמו לצפייה 8,206 8,056 -150  -1.83%
שדרגו את המנוי 13,000 7,630 -5,370  -41.31%
שדרגו את המנוי 65,975 57,975 -8,000  -12.13%
שדרגו את המנוי 1,220,750 1,193,330 -27,418  -2.25%
שדרגו את המנוי 425,882 373,576 -52,306  -12.28%
שדרגו את המנוי 175,059 116,994 -58,065  -33.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -151,309

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הלמן אלדובי 237,266 274,666 37,400  15.76%
ארם גמולים 7,474 8,516 1,042  13.94%
הירשמו לצפייה 636,304 480,044 -156,260  -24.56%
הירשמו לצפייה 2,091,760 1,573,910 -517,849  -24.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,442

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -674,109

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 38,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -151,309
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,442
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -674,109
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,067,339 4.39%
פסגות 1,193,330 2.54%
פורסט 373,576 0.79%
הירשמו לצפייה 119,277 0.25%
הירשמו לצפייה 116,994 0.25%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 61,800 0.13%
שדרגו את המנוי 57,975 0.12%
שדרגו את המנוי 17,540 0.04%
שדרגו את המנוי 8,056 0.02%
שדרגו את המנוי 7,630 0.02%
שדרגו את המנוי 3,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,802,161 18.70%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 1,573,910 3.34%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 480,044 1.02%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 274,666 0.58%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית