תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אפסילון 34,133 55,711 21,578  63.22%
דולפין 26,229 35,279 9,050  34.50%
הירשמו לצפייה 58,581 60,500 1,919  3.28%
הירשמו לצפייה 84,842 84,042 -800  -0.94%
הירשמו לצפייה 132,427 115,447 -16,980  -12.82%
שדרגו את המנוי 1,562,500 1,256,320 -306,175  -19.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,547

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -323,955

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הפניקס 778,762 1,733,560 954,793  122.60%
הראל 5,150,960 5,169,400 18,447  0.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 973,240

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,547
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -323,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 973,240
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,975,445 4.25%
פסגות 1,256,320 2.70%
פורסט 265,379 0.57%
הירשמו לצפייה 115,447 0.25%
הירשמו לצפייה 97,326 0.21%
הירשמו לצפייה 84,042 0.18%
שדרגו את המנוי 60,500 0.13%
שדרגו את המנוי 55,711 0.12%
שדרגו את המנוי 35,279 0.08%
שדרגו את המנוי 3,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 961 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,662,832 18.62%
הראל 5,169,400 11.11%
הפניקס 1,733,560 3.73%
הירשמו לצפייה 647,100 1.39%
הירשמו לצפייה 493,091 1.06%
הירשמו לצפייה 417,081 0.90%
שדרגו את המנוי 202,600 0.44%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית