תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פורסט 416,193 425,189 8,996  2.16%
אפסילון 71,085 71,799 714  1.00%
הירשמו לצפייה 25,544 24,443 -1,101  -4.31%
הירשמו לצפייה 75,417 73,965 -1,452  -1.93%
הירשמו לצפייה 32,796 30,679 -2,117  -6.46%
שדרגו את המנוי 34,703 26,299 -8,404  -24.22%
שדרגו את המנוי 108,195 91,283 -16,912  -15.63%
שדרגו את המנוי 1,318,830 1,294,210 -24,621  -1.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,710

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,607

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
פסגות 635,202 645,002 9,800  1.54%
הלמן אלדובי 205,328 210,989 5,661  2.76%
הירשמו לצפייה 5,586,490 5,169,400 -417,086  -7.47%
הירשמו לצפייה 2,740,230 2,111,040 -629,188  -22.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,046,274

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,710
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,046,274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,163,397 4.60%
פסגות 1,294,210 2.75%
פורסט 425,189 0.90%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
הירשמו לצפייה 91,283 0.19%
הירשמו לצפייה 73,965 0.16%
שדרגו את המנוי 71,799 0.15%
שדרגו את המנוי 30,679 0.07%
שדרגו את המנוי 26,299 0.06%
שדרגו את המנוי 24,443 0.05%
שדרגו את המנוי 15,827 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,417,873 20.01%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,111,040 4.48%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 628,679 1.34%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 210,989 0.45%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית