תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 224,818 253,858 29,040  12.92%
מגדל 37,601 43,294 5,693  15.14%
הירשמו לצפייה 89,883 94,789 4,906  5.46%
הירשמו לצפייה 205,915 207,017 1,102  0.54%
הירשמו לצפייה 1,130 1,210 80  7.08%
שדרגו את המנוי 28,510 27,566 -944  -3.31%
שדרגו את המנוי 43,189 40,450 -2,739  -6.34%
שדרגו את המנוי 35,746 32,457 -3,289  -9.20%
שדרגו את המנוי 58,000 53,950 -4,050  -6.98%
שדרגו את המנוי 195,413 149,819 -45,594  -23.33%
שדרגו את המנוי 97,850 12,338 -85,512  -87.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,821

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142,128

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הראל 5,486,880 5,504,340 17,454  0.32%
קחצ"ק חברת ניהול 226,402 207,045 -19,357  -8.55%
הירשמו לצפייה 182,056 52,158 -129,898  -71.35%
הירשמו לצפייה 460,790 293,076 -167,714  -36.40%
הירשמו לצפייה 953,162 648,623 -304,539  -31.95%
שדרגו את המנוי 2,511,240 1,662,000 -849,238  -33.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,470,746

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,821
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -142,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,470,746
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 939,375 2.00%
מור 253,858 0.54%
פורסט 207,017 0.44%
הירשמו לצפייה 149,819 0.32%
הירשמו לצפייה 94,789 0.20%
הירשמו לצפייה 53,950 0.11%
שדרגו את המנוי 43,294 0.09%
שדרגו את המנוי 40,450 0.09%
שדרגו את המנוי 32,457 0.07%
שדרגו את המנוי 27,566 0.06%
שדרגו את המנוי 22,181 0.05%
שדרגו את המנוי 12,338 0.03%
שדרגו את המנוי 1,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,305,848 21.89%
הראל 5,504,340 11.69%
כלל 1,869,740 3.97%
הירשמו לצפייה 1,662,000 3.53%
הירשמו לצפייה 648,623 1.38%
הירשמו לצפייה 293,076 0.62%
שדרגו את המנוי 207,045 0.44%
שדרגו את המנוי 52,158 0.11%
שדרגו את המנוי 47,364 0.10%
שדרגו את המנוי 12,986 0.03%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית