תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אזימוט 31,087 37,502 6,415  20.64%
הראל 52,696 53,969 1,273  2.42%
הירשמו לצפייה 149,754 150,661 907  0.61%
הירשמו לצפייה 70,271 71,003 732  1.04%
הירשמו לצפייה 64,082 64,384 302  0.47%
שדרגו את המנוי 25,000 24,862 -138  -0.55%
שדרגו את המנוי 36,228 35,354 -874  -2.41%
שדרגו את המנוי 25,672 22,817 -2,855  -11.12%
שדרגו את המנוי 292,736 262,858 -29,878  -10.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,629

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,745

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
הראל 5,525,370 5,664,960 139,596  2.53%
כלל 1,972,140 1,972,150 1
הירשמו לצפייה 990 975 -15  -1.52%
הירשמו לצפייה 732 486 -246  -33.61%
הירשמו לצפייה 519,843 514,705 -5,138  -0.99%
שדרגו את המנוי 191,577 184,343 -7,234  -3.78%
שדרגו את המנוי 1,361,680 1,350,820 -10,855  -0.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139,597

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,488

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,629
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,745
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 139,597
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,214,262 2.58%
מור 268,602 0.57%
מיטב דש 262,858 0.56%
הירשמו לצפייה 208,636 0.44%
הירשמו לצפייה 150,661 0.32%
הירשמו לצפייה 71,003 0.15%
שדרגו את המנוי 64,384 0.14%
שדרגו את המנוי 53,969 0.11%
שדרגו את המנוי 37,502 0.08%
שדרגו את המנוי 35,354 0.08%
שדרגו את המנוי 24,862 0.05%
שדרגו את המנוי 22,817 0.05%
שדרגו את המנוי 11,432 0.02%
שדרגו את המנוי 2,182 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,802,886 20.82%
הראל 5,664,960 12.03%
כלל 1,972,150 4.19%
הירשמו לצפייה 1,350,820 2.87%
הירשמו לצפייה 514,705 1.09%
הירשמו לצפייה 184,343 0.39%
שדרגו את המנוי 52,158 0.11%
שדרגו את המנוי 49,958 0.11%
שדרגו את המנוי 12,331 0.03%
שדרגו את המנוי 975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 486 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית