תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
סיגמא 18,316 25,620 7,304  39.88%
דיאמונד 7,859 12,883 5,024  63.93%
הירשמו לצפייה 51,137 55,137 4,000  7.82%
הירשמו לצפייה 30,701 33,307 2,606  8.49%
הירשמו לצפייה 39,411 40,841 1,430  3.63%
שדרגו את המנוי 108,170 109,116 946  0.87%
שדרגו את המנוי 17,258 15,621 -1,637  -9.49%
שדרגו את המנוי 161,958 155,569 -6,389  -3.94%
שדרגו את המנוי 805,423 787,862 -17,561  -2.18%
שדרגו את המנוי 43,012 21,900 -21,112  -49.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,310

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 473,952 591,451 117,499  24.79%
הראל 5,400,810 5,501,140 100,327  1.86%
הירשמו לצפייה 439,728 467,224 27,496  6.25%
הירשמו לצפייה 224,812 234,169 9,357  4.16%
הירשמו לצפייה 14,235 16,326 2,091  14.69%
שדרגו את המנוי 12,936 13,241 305  2.36%
שדרגו את המנוי 19,819 19,233 -586  -2.96%
שדרגו את המנוי 12,690 11,720 -970  -7.64%
שדרגו את המנוי 1,719,560 1,714,040 -5,527  -0.32%
שדרגו את המנוי 46,050 6,922 -39,128  -84.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 257,075

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,211

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,310
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 257,075
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -46,211
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,510,510 3.21%
פסגות 787,862 1.67%
פורסט 219,789 0.47%
הירשמו לצפייה 155,569 0.33%
הירשמו לצפייה 109,116 0.23%
הירשמו לצפייה 55,137 0.12%
שדרגו את המנוי 40,841 0.09%
שדרגו את המנוי 33,307 0.07%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 25,620 0.05%
שדרגו את המנוי 21,900 0.05%
שדרגו את המנוי 15,621 0.03%
שדרגו את המנוי 12,883 0.03%
שדרגו את המנוי 1,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,429,051 20.03%
הראל 5,501,140 11.69%
הפניקס 1,714,040 3.64%
הירשמו לצפייה 591,451 1.26%
הירשמו לצפייה 467,224 0.99%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 234,169 0.50%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 29,954 0.06%
שדרגו את המנוי 19,233 0.04%
שדרגו את המנוי 16,326 0.03%
שדרגו את המנוי 13,241 0.03%
שדרגו את המנוי 11,720 0.02%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 6,922 0.01%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
שדרגו את המנוי 1,652 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית