תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מור 10,000 50,651 40,651  406.51%
אקורד ש.ק.ל. ניהול השקעות 1,134 1,748 614  54.14%
הירשמו לצפייה 786,946 784,444 -2,502  -0.32%
הירשמו לצפייה 105,260 84,117 -21,143  -20.09%
הירשמו לצפייה 55,722 27,500 -28,222  -50.65%
שדרגו את המנוי 50,930 21,866 -29,064  -57.07%
שדרגו את המנוי 68,387 36,116 -32,271  -47.19%
שדרגו את המנוי 119,615 68,348 -51,267  -42.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,265

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164,469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 1,729,080 2,115,850 386,768  22.37%
הראל 5,502,670 5,516,300 13,635  0.25%
הירשמו לצפייה 478,360 477,817 -543  -0.11%
הירשמו לצפייה 50,296 48,898 -1,398  -2.78%
הירשמו לצפייה 232,823 227,765 -5,058  -2.17%
שדרגו את המנוי 187,492 182,056 -5,436  -2.90%
שדרגו את המנוי 16,326 6,176 -10,150  -62.17%
שדרגו את המנוי 622,679 534,907 -87,772  -14.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 400,403

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,357

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,265
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -164,469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 400,403
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -110,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,415,514 3.01%
פסגות 784,444 1.67%
פורסט 205,915 0.44%
הירשמו לצפייה 84,117 0.18%
הירשמו לצפייה 68,348 0.15%
הירשמו לצפייה 55,597 0.12%
שדרגו את המנוי 50,651 0.11%
שדרגו את המנוי 36,116 0.08%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 27,500 0.06%
שדרגו את המנוי 25,562 0.05%
שדרגו את המנוי 22,181 0.05%
שדרגו את המנוי 21,866 0.05%
שדרגו את המנוי 1,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,153,996 19.45%
הראל 5,516,300 11.72%
הפניקס 2,115,850 4.49%
הירשמו לצפייה 534,907 1.14%
הירשמו לצפייה 477,817 1.02%
הירשמו לצפייה 227,765 0.48%
שדרגו את המנוי 182,056 0.39%
שדרגו את המנוי 48,898 0.10%
שדרגו את המנוי 16,872 0.04%
שדרגו את המנוי 11,720 0.02%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 6,922 0.01%
שדרגו את המנוי 6,176 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית