תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 105,231 151,341 46,110  43.82%
כרמים 2,014 15,374 13,360  663.36%
הירשמו לצפייה 28,791 34,041 5,250  18.23%
הירשמו לצפייה 36,450 40,297 3,847  10.55%
הירשמו לצפייה 85,224 88,086 2,862  3.36%
שדרגו את המנוי 23,945 24,619 674  2.81%
שדרגו את המנוי 1,798 1,130 -668  -37.15%
שדרגו את המנוי 66,306 3,500 -62,806  -94.72%
שדרגו את המנוי 710,595 230,887 -479,708  -67.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,103

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -543,182

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 534,907 953,162 418,255  78.19%
הפניקס 2,115,850 2,511,240 395,394  18.69%
הירשמו לצפייה 227,765 226,402 -1,363  -0.60%
הירשמו לצפייה 11,720 10,160 -1,560  -13.31%
הירשמו לצפייה 477,817 460,790 -17,027  -3.56%
שדרגו את המנוי 5,516,300 5,486,880 -29,419  -0.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 813,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,369

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,103
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -543,182
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 813,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -49,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 929,375 1.97%
פסגות 230,887 0.49%
פורסט 205,915 0.44%
הירשמו לצפייה 151,341 0.32%
הירשמו לצפייה 88,086 0.19%
הירשמו לצפייה 55,293 0.12%
שדרגו את המנוי 40,297 0.09%
שדרגו את המנוי 34,041 0.07%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 25,562 0.05%
שדרגו את המנוי 24,619 0.05%
שדרגו את המנוי 22,181 0.05%
שדרגו את המנוי 15,374 0.03%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,836,866 20.90%
הראל 5,486,880 11.66%
הפניקס 2,511,240 5.33%
הירשמו לצפייה 953,162 2.02%
הירשמו לצפייה 460,790 0.98%
הירשמו לצפייה 226,402 0.48%
שדרגו את המנוי 182,056 0.39%
שדרגו את המנוי 10,160 0.02%
שדרגו את המנוי 6,176 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית