תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אפסילון 163,212 175,059 11,847  7.26%
פורטה 114,485 116,083 1,598  1.40%
הירשמו לצפייה 27,363 27,226 -137  -0.50%
הירשמו לצפייה 1,221,490 1,220,750 -743  -0.06%
הירשמו לצפייה 66,775 65,975 -800  -1.20%
שדרגו את המנוי 16,561 13,000 -3,561  -21.50%
שדרגו את המנוי 21,951 17,294 -4,657  -21.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,445

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,898

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הלמן אלדובי 237,266 274,666 37,400  15.76%
ארם גמולים 7,474 8,516 1,042  13.94%
הירשמו לצפייה 636,304 480,044 -156,260  -24.56%
הירשמו לצפייה 2,091,760 1,573,910 -517,849  -24.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,442

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -674,109

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,445
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,442
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -674,109
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,180,520 4.63%
פסגות 1,220,750 2.59%
פורסט 425,882 0.90%
הירשמו לצפייה 175,059 0.37%
הירשמו לצפייה 116,083 0.25%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 65,975 0.14%
שדרגו את המנוי 27,226 0.06%
שדרגו את המנוי 17,294 0.04%
שדרגו את המנוי 13,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,206 0.02%
שדרגו את המנוי 2,594 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 748 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,802,161 18.70%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 1,573,910 3.34%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 480,044 1.02%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 274,666 0.58%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית