תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 31,878 40,000 8,122  25.48%
מיטב דש 172,319 180,236 7,917  4.59%
הירשמו לצפייה 20,090 22,963 2,873  14.30%
הירשמו לצפייה 33,295 36,110 2,815  8.45%
הירשמו לצפייה 112,749 115,192 2,443  2.17%
שדרגו את המנוי 49,857 49,269 -588  -1.18%
שדרגו את המנוי 1,983 1,293 -690  -34.80%
שדרגו את המנוי 48,283 38,877 -9,406  -19.48%
שדרגו את המנוי 926,441 908,460 -17,981  -1.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 5,169,400 5,400,810 231,406  4.48%
הלמן אלדובי 280,397 439,728 159,331  56.82%
הירשמו לצפייה 1,571,250 1,719,560 148,317  9.44%
הירשמו לצפייה 52,158 187,492 135,334  259.47%
הירשמו לצפייה 450,815 473,952 23,137  5.13%
שדרגו את המנוי 18,850 12,690 -6,160  -32.68%
שדרגו את המנוי 12,150 5,650 -6,500  -53.50%
שדרגו את המנוי 110,000 50,296 -59,704  -54.28%
שדרגו את המנוי 417,081 224,812 -192,269  -46.10%
שדרגו את המנוי 645,002 342,169 -302,833  -46.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 697,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -567,466

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 697,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -567,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,724,568 3.66%
פסגות 908,460 1.93%
פורסט 219,789 0.47%
הירשמו לצפייה 180,236 0.38%
הירשמו לצפייה 115,192 0.24%
הירשמו לצפייה 49,269 0.10%
שדרגו את המנוי 40,718 0.09%
שדרגו את המנוי 40,000 0.08%
שדרגו את המנוי 38,877 0.08%
שדרגו את המנוי 36,110 0.08%
שדרגו את המנוי 33,708 0.07%
שדרגו את המנוי 22,963 0.05%
שדרגו את המנוי 14,659 0.03%
שדרגו את המנוי 7,859 0.02%
שדרגו את המנוי 6,131 0.01%
שדרגו את המנוי 2,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,247,877 19.65%
הראל 5,400,810 11.47%
הפניקס 1,719,560 3.65%
הירשמו לצפייה 473,952 1.01%
הירשמו לצפייה 439,728 0.93%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 224,812 0.48%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 29,954 0.06%
שדרגו את המנוי 24,050 0.05%
שדרגו את המנוי 19,819 0.04%
שדרגו את המנוי 14,235 0.03%
שדרגו את המנוי 12,936 0.03%
שדרגו את המנוי 12,690 0.03%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
שדרגו את המנוי 5,650 0.01%
שדרגו את המנוי 1,652 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית