תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 79,176 88,238 9,062  11.45%
מגדל 14,811 15,437 626  4.23%
הירשמו לצפייה 101,418 101,197 -221  -0.22%
הירשמו לצפייה 108,071 106,507 -1,564  -1.45%
הירשמו לצפייה 4,358 791 -3,567  -81.85%
שדרגו את המנוי 5,620 1,357 -4,263  -75.85%
שדרגו את המנוי 117,337 110,870 -6,467  -5.51%
שדרגו את המנוי 1,178,110 1,170,520 -7,591  -0.64%
שדרגו את המנוי 57,975 49,321 -8,654  -14.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,688

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,327

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,573,910 1,565,180 -8,726  -0.55%
אקסלנס 480,044 469,995 -10,049  -2.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,775

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,688
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,775
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,024,139 4.30%
פסגות 1,170,520 2.49%
פורסט 373,243 0.79%
הירשמו לצפייה 110,870 0.24%
הירשמו לצפייה 106,507 0.23%
הירשמו לצפייה 101,197 0.21%
שדרגו את המנוי 88,238 0.19%
שדרגו את המנוי 49,321 0.10%
שדרגו את המנוי 15,437 0.03%
שדרגו את המנוי 3,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 791 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,783,382 18.66%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 1,565,180 3.32%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 469,995 1.00%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 274,666 0.58%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית