תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אפסילון 73,899 94,741 20,842  28.20%
פורטה 73,965 75,629 1,664  2.25%
הירשמו לצפייה 30,758 30,691 -67  -0.22%
הירשמו לצפייה 26,537 26,183 -354  -1.33%
הירשמו לצפייה 23,384 22,253 -1,131  -4.84%
שדרגו את המנוי 86,283 83,933 -2,350  -2.72%
שדרגו את המנוי 1,275,940 1,248,510 -27,431  -2.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,506

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,333

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
פסגות 635,202 645,002 9,800  1.54%
הלמן אלדובי 205,328 210,989 5,661  2.76%
הירשמו לצפייה 5,586,490 5,169,400 -417,086  -7.47%
הירשמו לצפייה 2,740,230 2,111,040 -629,188  -22.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,046,274

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,506
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,333
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,046,274
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,126,974 4.52%
פסגות 1,248,510 2.65%
פורסט 425,882 0.90%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
הירשמו לצפייה 94,741 0.20%
הירשמו לצפייה 83,933 0.18%
שדרגו את המנוי 75,629 0.16%
שדרגו את המנוי 30,691 0.07%
שדרגו את המנוי 26,183 0.06%
שדרגו את המנוי 22,253 0.05%
שדרגו את המנוי 13,114 0.03%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 335 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,417,873 20.01%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,111,040 4.48%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 628,679 1.34%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 210,989 0.45%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית