תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
דיאמונד 12,083 35,806 23,723  196.33%
אקסלנס 29,766 42,022 12,256  41.17%
הירשמו לצפייה 41,208 47,875 6,667  16.18%
הירשמו לצפייה 54,004 58,469 4,465  8.27%
הירשמו לצפייה 25,429 29,264 3,835  15.08%
שדרגו את המנוי 105,634 105,501 -133  -0.13%
שדרגו את המנוי 21,861 21,167 -694  -3.17%
שדרגו את המנוי 31,362 30,362 -1,000  -3.19%
שדרגו את המנוי 135,684 133,828 -1,856  -1.37%
שדרגו את המנוי 908,573 862,921 -45,652  -5.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,946

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,335

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 591,451 622,679 31,228  5.28%
הפניקס 1,714,040 1,729,080 15,043  0.88%
הירשמו לצפייה 467,224 478,360 11,136  2.38%
הירשמו לצפייה 5,501,140 5,502,670 1,531  0.03%
הירשמו לצפייה 234,169 232,823 -1,346  -0.57%
שדרגו את המנוי 19,233 16,872 -2,361  -12.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,938

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,707

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,946
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,335
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 58,938
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,707
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,610,749 3.42%
פסגות 862,921 1.83%
פורסט 219,789 0.47%
הירשמו לצפייה 133,828 0.28%
הירשמו לצפייה 105,501 0.22%
הירשמו לצפייה 58,469 0.12%
שדרגו את המנוי 47,875 0.10%
שדרגו את המנוי 42,022 0.09%
שדרגו את המנוי 35,806 0.08%
שדרגו את המנוי 30,362 0.06%
שדרגו את המנוי 29,264 0.06%
שדרגו את המנוי 21,167 0.04%
שדרגו את המנוי 18,700 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 543 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,452,672 20.08%
הראל 5,502,670 11.69%
הפניקס 1,729,080 3.67%
הירשמו לצפייה 622,679 1.32%
הירשמו לצפייה 478,360 1.02%
הירשמו לצפייה 342,169 0.73%
שדרגו את המנוי 232,823 0.49%
שדרגו את המנוי 195,095 0.41%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 50,296 0.11%
שדרגו את המנוי 32,721 0.07%
שדרגו את המנוי 16,872 0.04%
שדרגו את המנוי 16,326 0.03%
שדרגו את המנוי 13,241 0.03%
שדרגו את המנוי 11,720 0.02%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
שדרגו את המנוי 6,922 0.01%
שדרגו את המנוי 5,690 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית