תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מיטב דש 89,577 101,263 11,686  13.05%
אדמונד דה רוטשילד 124,219 133,374 9,155  7.37%
הירשמו לצפייה 88,353 96,836 8,483  9.60%
הירשמו לצפייה 97,326 104,503 7,177  7.37%
הירשמו לצפייה 1,259,230 1,265,400 6,173  0.49%
שדרגו את המנוי 79,130 84,180 5,050  6.38%
שדרגו את המנוי 13,848 16,338 2,490  17.98%
שדרגו את המנוי 59,937 56,477 -3,460  -5.77%
שדרגו את המנוי 4,911 1,350 -3,561  -72.51%
שדרגו את המנוי 50,310 40,674 -9,636  -19.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,214

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,657

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,276,360 2,736,320 459,964  20.21%
הלמן אלדובי 202,600 213,193 10,593  5.23%
הירשמו לצפייה 647,100 645,002 -2,098  -0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 470,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,098

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,214
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 470,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,098
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,239,307 4.81%
פסגות 1,265,400 2.72%
פורסט 287,627 0.62%
הירשמו לצפייה 133,374 0.29%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
הירשמו לצפייה 101,263 0.22%
שדרגו את המנוי 96,836 0.21%
שדרגו את המנוי 84,180 0.18%
שדרגו את המנוי 56,477 0.12%
שדרגו את המנוי 48,499 0.10%
שדרגו את המנוי 40,674 0.09%
שדרגו את המנוי 16,338 0.04%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 786 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,598,086 20.63%
הראל 5,586,490 12.01%
הפניקס 2,736,320 5.88%
הירשמו לצפייה 645,002 1.39%
הירשמו לצפייה 417,081 0.90%
הירשמו לצפייה 213,193 0.46%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית