תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פורסט 371,903 375,015 3,112  0.84%
אדמונד דה רוטשילד 150,362 152,362 2,000  1.33%
הירשמו לצפייה 37,512 37,914 402  1.07%
הירשמו לצפייה 33,880 33,610 -270  -0.80%
הירשמו לצפייה 7,500 6,923 -577  -7.69%
שדרגו את המנוי 36,475 35,599 -876  -2.40%
שדרגו את המנוי 127,017 123,177 -3,840  -3.02%
שדרגו את המנוי 1,230,680 1,224,420 -6,259  -0.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,514

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,822

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,737,050 2,730,430 -6,621  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,621

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,514
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,822
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,251,025 4.78%
פסגות 1,224,420 2.60%
פורסט 375,015 0.80%
הירשמו לצפייה 152,362 0.32%
הירשמו לצפייה 123,177 0.26%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
שדרגו את המנוי 103,336 0.22%
שדרגו את המנוי 37,914 0.08%
שדרגו את המנוי 35,599 0.08%
שדרגו את המנוי 33,610 0.07%
שדרגו את המנוי 33,450 0.07%
שדרגו את המנוי 17,516 0.04%
שדרגו את המנוי 6,923 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,169,381 19.48%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,730,430 5.80%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
הירשמו לצפייה 205,328 0.44%
שדרגו את המנוי 2,140 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית