תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 108,228 132,324 24,096  22.26%
מגדל 13,303 16,591 3,288  24.72%
הירשמו לצפייה 1,100 1,400 300  27.27%
הירשמו לצפייה 3,458 3,084 -374  -10.82%
הירשמו לצפייה 101,197 100,665 -532  -0.53%
שדרגו את המנוי 97,772 95,710 -2,062  -2.11%
שדרגו את המנוי 102,258 95,123 -7,135  -6.98%
שדרגו את המנוי 1,148,260 1,084,420 -63,843  -5.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,684

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,573,910 1,565,180 -8,726  -0.55%
אקסלנס 480,044 469,995 -10,049  -2.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,775

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,684
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,775
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,954,681 4.15%
פסגות 1,084,420 2.30%
פורסט 373,243 0.79%
הירשמו לצפייה 132,324 0.28%
הירשמו לצפייה 100,665 0.21%
הירשמו לצפייה 95,710 0.20%
שדרגו את המנוי 95,123 0.20%
שדרגו את המנוי 48,921 0.10%
שדרגו את המנוי 16,591 0.04%
שדרגו את המנוי 3,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,783,382 18.66%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 1,565,180 3.32%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 469,995 1.00%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 274,666 0.58%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 8,516 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית