תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויתניה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אפסילון 97,706 130,423 32,717  33.49%
פורטה 91,904 103,978 12,074  13.14%
הירשמו לצפייה 335 651 316  94.33%
הירשמו לצפייה 29,962 29,199 -763  -2.55%
הירשמו לצפייה 21,596 20,667 -929  -4.30%
שדרגו את המנוי 80,696 77,175 -3,521  -4.36%
שדרגו את המנוי 13,114 8,206 -4,908  -37.43%
שדרגו את המנוי 1,226,610 1,219,280 -7,326  -0.60%
שדרגו את המנוי 28,901 19,698 -9,203  -31.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,107

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,650

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הלמן אלדובי 210,989 237,266 26,277  12.45%
אקסלנס 628,679 636,304 7,625  1.21%
הירשמו לצפייה 2,111,040 2,091,760 -19,286  -0.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,902

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,286

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,107
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,650
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 33,902
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,142,862 4.55%
פסגות 1,219,280 2.59%
פורסט 425,882 0.90%
הירשמו לצפייה 130,423 0.28%
הירשמו לצפייה 104,503 0.22%
הירשמו לצפייה 103,978 0.22%
שדרגו את המנוי 77,175 0.16%
שדרגו את המנוי 29,199 0.06%
שדרגו את המנוי 20,667 0.04%
שדרגו את המנוי 19,698 0.04%
שדרגו את המנוי 8,206 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 651 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,437,829 20.05%
הראל 5,169,400 10.98%
הפניקס 2,091,760 4.44%
הירשמו לצפייה 645,002 1.37%
הירשמו לצפייה 636,304 1.35%
הירשמו לצפייה 417,081 0.89%
שדרגו את המנוי 237,266 0.50%
שדרגו את המנוי 187,492 0.40%
שדרגו את המנוי 46,050 0.10%
שדרגו את המנוי 7,474 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית