תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
הראל 1,003,840 1,115,360 111,515  11.11%
אי.בי.אי. 119,805 137,101 17,296  14.44%
הירשמו לצפייה 33,238 43,047 9,809  29.51%
הירשמו לצפייה 20,243 21,654 1,411  6.97%
הירשמו לצפייה 70,949 71,045 96  0.14%
שדרגו את המנוי 223 229 6  2.69%
שדרגו את המנוי 88,300 72,800 -15,500  -17.55%
שדרגו את המנוי 2,312,280 2,273,870 -38,415  -1.66%
שדרגו את המנוי 1,165,960 1,060,100 -105,856  -9.08%
שדרגו את המנוי 4,585,480 4,287,490 -297,983  -6.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 140,133

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -457,754

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אנליסט 246,000 259,000 13,000  5.28%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 38,269 39,238 969  2.53%
הירשמו לצפייה 8,547,700 8,547,700 -1
הירשמו לצפייה 3,966,090 3,965,900 -187
הירשמו לצפייה 202,478 195,249 -7,229  -3.57%
שדרגו את המנוי 931,521 870,450 -61,071  -6.56%
שדרגו את המנוי 516,532 384,315 -132,217  -25.60%
שדרגו את המנוי 4,592,290 4,437,300 -154,999  -3.38%
שדרגו את המנוי 2,380,980 2,202,870 -178,109  -7.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,969

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -533,813

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 140,133
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -457,754
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,969
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -533,813
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,168,566 10.17%
מור 4,287,490 4.29%
ילין לפידות 2,273,870 2.27%
הירשמו לצפייה 1,115,360 1.12%
הירשמו לצפייה 1,060,100 1.06%
הירשמו לצפייה 540,227 0.54%
שדרגו את המנוי 425,782 0.43%
שדרגו את המנוי 137,101 0.14%
שדרגו את המנוי 72,800 0.07%
שדרגו את המנוי 71,045 0.07%
שדרגו את המנוי 45,715 0.05%
שדרגו את המנוי 43,047 0.04%
שדרגו את המנוי 31,500 0.03%
שדרגו את המנוי 21,654 0.02%
שדרגו את המנוי 19,833 0.02%
שדרגו את המנוי 11,500 0.01%
שדרגו את המנוי 11,313 0.01%
שדרגו את המנוי 229 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,974,721 21.97%
מגדל 8,547,700 8.55%
מור 4,437,300 4.44%
הירשמו לצפייה 3,965,900 3.97%
הירשמו לצפייה 2,202,870 2.20%
הירשמו לצפייה 870,450 0.87%
שדרגו את המנוי 384,315 0.38%
שדרגו את המנוי 300,000 0.30%
שדרגו את המנוי 259,000 0.26%
שדרגו את המנוי 210,000 0.21%
שדרגו את המנוי 195,249 0.20%
שדרגו את המנוי 192,000 0.19%
שדרגו את המנוי 102,875 0.10%
שדרגו את המנוי 95,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,000 0.07%
שדרגו את המנוי 54,000 0.05%
שדרגו את המנוי 39,238 0.04%
שדרגו את המנוי 29,000 0.03%
שדרגו את המנוי 23,824 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית