תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פרופאונד 188,068 239,729 51,661  27.47%
אדמונד דה רוטשילד 142,000 133,800 -8,200  -5.77%
הירשמו לצפייה 4,442,130 4,432,650 -9,478  -0.21%
הירשמו לצפייה 88,282 78,011 -10,271  -11.63%
הירשמו לצפייה 1,770,770 1,757,120 -13,652  -0.77%
שדרגו את המנוי 109,900 95,657 -14,243  -12.96%
שדרגו את המנוי 37,205 9,000 -28,205  -75.81%
שדרגו את המנוי 2,813,960 2,769,840 -44,127  -1.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -128,176

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2021 21.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -128,176
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,556,177 9.56%
מור 4,432,650 4.43%
ילין לפידות 2,769,840 2.77%
הירשמו לצפייה 1,757,120 1.76%
הירשמו לצפייה 239,729 0.24%
הירשמו לצפייה 133,800 0.13%
שדרגו את המנוי 95,657 0.10%
שדרגו את המנוי 78,011 0.08%
שדרגו את המנוי 40,370 0.04%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פולירם תעשיות פלסטיק
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית