תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פולירם תעשיות פלסטיק

ענף: ריאלי
תת-ענף: תעשייה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אנליסט 84,720 102,518 17,798  21.01%
מור 4,734,000 4,744,480 10,479  0.22%
הירשמו לצפייה 10,142 11,284 1,142  11.26%
הירשמו לצפייה 66,543 64,611 -1,932  -2.90%
הירשמו לצפייה 113,880 30,620 -83,260  -73.11%
שדרגו את המנוי 2,399,080 2,282,580 -116,492  -4.86%
שדרגו את המנוי 1,438,590 82,702 -1,355,890  -94.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,419

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,557,574

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 7,973,200 8,547,700 574,499  7.21%
הפניקס 1,838,680 2,380,980 542,296  29.49%
הירשמו לצפייה 709,675 931,521 221,846  31.26%
הירשמו לצפייה 4,545,000 4,592,290 47,294  1.04%
הירשמו לצפייה 222,000 246,000 24,000  10.81%
שדרגו את המנוי 3,962,700 3,966,090 3,383  0.09%
שדרגו את המנוי 40,874 38,269 -2,605  -6.37%
שדרגו את המנוי 226,000 202,478 -23,522  -10.41%
שדרגו את המנוי 1,521,920 728,458 -793,458  -52.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,413,318

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -819,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,419
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,557,574
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,413,318
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -819,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,653,815 7.65%
מור 4,744,480 4.74%
ילין לפידות 2,282,580 2.28%
הירשמו לצפייה 303,127 0.30%
הירשמו לצפייה 102,518 0.10%
הירשמו לצפייה 82,702 0.08%
שדרגו את המנוי 64,611 0.06%
שדרגו את המנוי 30,620 0.03%
שדרגו את המנוי 29,690 0.03%
שדרגו את המנוי 11,284 0.01%
שדרגו את המנוי 2,203 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,778,142 23.78%
מגדל 8,547,700 8.55%
מור 4,592,290 4.59%
הירשמו לצפייה 3,966,090 3.97%
הירשמו לצפייה 2,380,980 2.38%
הירשמו לצפייה 931,521 0.93%
שדרגו את המנוי 728,458 0.73%
שדרגו את המנוי 658,000 0.66%
שדרגו את המנוי 516,532 0.52%
שדרגו את המנוי 300,000 0.30%
שדרגו את המנוי 246,000 0.25%
שדרגו את המנוי 210,000 0.21%
שדרגו את המנוי 202,478 0.20%
שדרגו את המנוי 192,000 0.19%
שדרגו את המנוי 95,000 0.10%
שדרגו את המנוי 66,000 0.07%
שדרגו את המנוי 54,000 0.05%
שדרגו את המנוי 38,269 0.04%
שדרגו את המנוי 29,000 0.03%
שדרגו את המנוי 23,824 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פולירם תעשיות פלסטיק
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית