תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 6,622,110 7,625,890 1,003,780  15.16%
מגדל 12,832,200 13,820,400 988,139  7.70%
הירשמו לצפייה 4,986,990 5,446,300 459,309  9.21%
הירשמו לצפייה 5,830,550 6,196,260 365,709  6.27%
הירשמו לצפייה 2,304,230 2,364,890 60,662  2.63%
שדרגו את המנוי 2,804,080 2,848,940 44,853  1.60%
שדרגו את המנוי 59,993,300 60,003,800 10,500  0.02%
שדרגו את המנוי 118,966 120,244 1,278  1.07%
שדרגו את המנוי 12,213,800 10,863,700 -1,350,080  -11.05%
שדרגו את המנוי 18,638,200 15,875,900 -2,762,300  -14.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,934,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,112,380

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 9,481,000 30,612,000 21,131,000  222.88%
מיטב דש 1,153,340 1,153,340 -1
הירשמו לצפייה 9,932,010 9,931,380 -626  -0.01%
הירשמו לצפייה 2,820,000 2,768,000 -52,000  -1.84%
הירשמו לצפייה 619,000 211,000 -408,000  -65.91%
שדרגו את המנוי 1,200,000 766,758 -433,242  -36.10%
שדרגו את המנוי 1,203,000 355,176 -847,824  -70.48%
שדרגו את המנוי 44,800,000 43,719,100 -1,080,880  -2.41%
שדרגו את המנוי 2,637,000 190,000 -2,447,000  -92.79%
שדרגו את המנוי 279,750,000 276,518,000 -3,232,510  -1.16%
שדרגו את המנוי 3,722,000 175,000 -3,547,000  -95.30%
שדרגו את המנוי 148,090,000 138,208,000 -9,881,620  -6.67%
שדרגו את המנוי 164,011,000 141,406,000 -22,605,500  -13.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,131,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,536,203

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,934,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,112,380
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,131,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,536,203
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 130,337,347 8.51%
אלטשולר - שחם 60,003,800 3.92%
אלומות - ספרינט 15,875,900 1.04%
הירשמו לצפייה 13,820,400 0.90%
הירשמו לצפייה 10,863,700 0.71%
הירשמו לצפייה 7,625,890 0.50%
שדרגו את המנוי 6,196,260 0.40%
שדרגו את המנוי 5,446,300 0.36%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 2,848,940 0.19%
שדרגו את המנוי 2,364,890 0.15%
שדרגו את המנוי 408,676 0.03%
שדרגו את המנוי 120,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 715,405,324 46.72%
מגדל 276,518,000 18.06%
כלל 141,406,000 9.23%
הירשמו לצפייה 138,208,000 9.02%
הירשמו לצפייה 43,719,100 2.85%
הירשמו לצפייה 30,612,000 2.00%
שדרגו את המנוי 9,997,410 0.65%
שדרגו את המנוי 9,984,000 0.65%
שדרגו את המנוי 9,931,380 0.65%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 5,304,000 0.35%
שדרגו את המנוי 4,460,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,041,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,768,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,108,160 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,153,340 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 949,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 766,758 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 600,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 355,176 0.02%
שדרגו את המנוי 336,000 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 211,000 0.01%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 143,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית