תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אקסלנס 11,917,400 13,098,100 1,180,680  9.91%
מגדל 33,011,000 33,858,900 847,856  2.57%
הירשמו לצפייה 11,878,300 12,250,100 371,731  3.13%
הירשמו לצפייה 9,182,640 9,277,140 94,492  1.03%
הירשמו לצפייה 77,337 55,343 -21,994  -28.44%
שדרגו את המנוי 408,676 373,676 -35,000  -8.56%
שדרגו את המנוי 4,085,440 3,910,210 -175,234  -4.29%
שדרגו את המנוי 68,299,600 67,141,600 -1,158,000  -1.70%
שדרגו את המנוי 9,696,680 7,589,730 -2,106,950  -21.73%
שדרגו את המנוי 11,070,500 8,241,900 -2,828,580  -25.55%
שדרגו את המנוי 8,273,920 4,072,640 -4,201,280  -50.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,494,759

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,527,038

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 9,344,290 10,142,500 798,242  8.54%
אנליסט 10,028,300 10,124,800 96,498  0.96%
הירשמו לצפייה 704,837 734,221 29,384  4.17%
הירשמו לצפייה 43,324,300 43,323,800 -452
הירשמו לצפייה 1,924,490 1,903,120 -21,376  -1.11%
שדרגו את המנוי 273,151,000 273,128,000 -22,816  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,017,000 2,991,000 -26,000  -0.86%
שדרגו את המנוי 141,560,000 141,506,000 -54,992  -0.04%
שדרגו את המנוי 5,849,000 5,716,320 -132,681  -2.27%
שדרגו את המנוי 30,612,000 26,112,000 -4,500,000  -14.70%
שדרגו את המנוי 119,500,000 114,534,000 -4,965,740  -4.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 924,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,724,057

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,494,759
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,527,038
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 924,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,724,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 165,100,691 10.78%
אלטשולר - שחם 67,141,600 4.38%
מגדל 33,858,900 2.21%
הירשמו לצפייה 13,098,100 0.86%
הירשמו לצפייה 12,250,100 0.80%
הירשמו לצפייה 9,277,140 0.61%
שדרגו את המנוי 8,241,900 0.54%
שדרגו את המנוי 7,589,730 0.50%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 4,072,640 0.27%
שדרגו את המנוי 3,910,210 0.26%
שדרגו את המנוי 477,652 0.03%
שדרגו את המנוי 373,676 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,343 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 689,461,771 45.02%
מגדל 273,128,000 17.83%
כלל 141,506,000 9.24%
הירשמו לצפייה 114,534,000 7.48%
הירשמו לצפייה 43,323,800 2.83%
הירשמו לצפייה 26,112,000 1.71%
שדרגו את המנוי 10,142,500 0.66%
שדרגו את המנוי 10,124,800 0.66%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 7,949,280 0.52%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,716,320 0.37%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,991,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,768,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,903,120 0.12%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 936,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 734,221 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית