תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
מיטב דש 41,432,700 42,298,000 865,248  2.09%
אפסילון 1,184,940 1,339,440 154,504  13.04%
הירשמו לצפייה 388,186 518,186 130,000  33.49%
הירשמו לצפייה 62,768,700 62,863,300 94,584  0.15%
הירשמו לצפייה 2,093,950 2,126,700 32,748  1.56%
שדרגו את המנוי 3,915,450 3,941,720 26,270  0.67%
שדרגו את המנוי 2,758,920 2,782,500 23,588  0.85%
שדרגו את המנוי 2,526,720 2,540,040 13,322  0.53%
שדרגו את המנוי 118,013 87,307 -30,706  -26.02%
שדרגו את המנוי 20,693,500 20,656,600 -36,908  -0.18%
שדרגו את המנוי 12,345,500 12,306,900 -38,640  -0.31%
שדרגו את המנוי 55,224,200 54,112,000 -1,112,250  -2.01%
שדרגו את המנוי 108,457,000 99,202,700 -9,253,860  -8.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,340,264

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,472,364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
ילין לפידות 30,700,000 32,528,600 1,828,590  5.96%
איילון 5,715,000 6,341,000 626,000  10.95%
הירשמו לצפייה 40,226,400 40,495,600 269,148  0.67%
הירשמו לצפייה 10,188,000 10,275,400 87,356  0.86%
הירשמו לצפייה 1,085,630 1,085,630 -1
שדרגו את המנוי 38,390 36,025 -2,365  -6.16%
שדרגו את המנוי 28,814 23,051 -5,763  -20.00%
שדרגו את המנוי 16,686,600 16,154,600 -531,953  -3.19%
שדרגו את המנוי 190,368,000 151,368,000 -39,000,000  -20.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,811,094

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,540,082

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,340,264
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,472,364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,811,094
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,540,082
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 329,774,335 21.53%
אלטשולר - שחם 99,202,700 6.48%
אקסלנס 62,863,300 4.10%
הירשמו לצפייה 54,112,000 3.53%
הירשמו לצפייה 42,298,000 2.76%
הירשמו לצפייה 20,656,600 1.35%
שדרגו את המנוי 14,425,600 0.94%
שדרגו את המנוי 12,306,900 0.80%
שדרגו את המנוי 3,941,720 0.26%
שדרגו את המנוי 2,782,500 0.18%
שדרגו את המנוי 2,603,450 0.17%
שדרגו את המנוי 2,540,040 0.17%
שדרגו את המנוי 2,358,540 0.15%
שדרגו את המנוי 2,165,390 0.14%
שדרגו את המנוי 2,126,700 0.14%
שדרגו את המנוי 1,815,840 0.12%
שדרגו את המנוי 1,339,440 0.09%
שדרגו את המנוי 700,000 0.05%
שדרגו את המנוי 518,186 0.03%
שדרגו את המנוי 300,950 0.02%
שדרגו את המנוי 277,220 0.02%
שדרגו את המנוי 176,716 0.01%
שדרגו את המנוי 87,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,880 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 517,882,682 33.82%
מגדל 151,368,000 9.88%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 40,495,600 2.64%
הירשמו לצפייה 32,528,600 2.12%
הירשמו לצפייה 30,965,800 2.02%
שדרגו את המנוי 18,910,200 1.23%
שדרגו את המנוי 16,154,600 1.05%
שדרגו את המנוי 15,410,300 1.01%
שדרגו את המנוי 10,275,400 0.67%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,341,000 0.41%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,481,110 0.36%
שדרגו את המנוי 5,325,000 0.35%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,100,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,688,510 0.18%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,495,090 0.10%
שדרגו את המנוי 1,085,630 0.07%
שדרגו את המנוי 1,081,000 0.07%
שדרגו את המנוי 778,195 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 377,000 0.02%
שדרגו את המנוי 202,729 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 4 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית