תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 400,000 6,567,860 6,167,860  1,541.97%
מגדל 13,556,100 17,538,600 3,982,500  29.38%
הירשמו לצפייה 1,528,880 4,758,790 3,229,910  211.26%
הירשמו לצפייה 371,031 2,895,030 2,524,000  680.27%
הירשמו לצפייה 58,850,900 58,957,200 106,280  0.18%
שדרגו את המנוי 3,550,740 3,627,220 76,479  2.15%
שדרגו את המנוי 7,073,370 6,756,310 -317,056  -4.48%
שדרגו את המנוי 27,927,700 27,590,000 -337,700  -1.21%
שדרגו את המנוי 34,775,900 25,618,100 -9,157,760  -26.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,087,029

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,812,516

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 39,700,000 44,800,000 5,100,000  12.85%
ילין לפידות 144,655,000 148,090,000 3,434,990  2.37%
הירשמו לצפייה 17,710 1,153,340 1,135,630  6,412.37%
הירשמו לצפייה 5,300,000 6,166,000 866,000  16.34%
הירשמו לצפייה 163,811,000 164,011,000 200,000  0.12%
שדרגו את המנוי 1,166,000 1,203,000 37,000  3.17%
שדרגו את המנוי 2,832,000 2,820,000 -12,000  -0.42%
שדרגו את המנוי 10,678,800 9,932,010 -746,790  -6.99%
שדרגו את המנוי 30,612,000 9,481,000 -21,131,000  -69.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,773,620

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,889,790

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,087,029
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,812,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,773,620
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,889,790
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 156,858,929 10.24%
אלטשולר - שחם 58,957,200 3.85%
תלתן 27,590,000 1.80%
הירשמו לצפייה 25,618,100 1.67%
הירשמו לצפייה 17,538,600 1.15%
הירשמו לצפייה 6,756,310 0.44%
שדרגו את המנוי 6,567,860 0.43%
שדרגו את המנוי 4,758,790 0.31%
שדרגו את המנוי 3,627,220 0.24%
שדרגו את המנוי 2,895,030 0.19%
שדרגו את המנוי 2,322,250 0.15%
שדרגו את המנוי 227,569 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 726,704,350 47.45%
מגדל 279,750,000 18.27%
כלל 164,011,000 10.71%
הירשמו לצפייה 148,090,000 9.67%
הירשמו לצפייה 44,800,000 2.93%
הירשמו לצפייה 9,984,000 0.65%
שדרגו את המנוי 9,932,010 0.65%
שדרגו את המנוי 9,481,000 0.62%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 5,304,000 0.35%
שדרגו את המנוי 4,460,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,722,000 0.24%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,041,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,820,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,637,000 0.17%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,203,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,153,340 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 949,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 619,000 0.04%
שדרגו את המנוי 600,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 336,000 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 143,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית