תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
הראל 12,256,900 12,920,900 664,084  5.42%
אלטשולר - שחם 116,145,000 116,343,000 197,760  0.17%
הירשמו לצפייה 139,811 167,111 27,300  19.53%
הירשמו לצפייה 204,101 223,897 19,796  9.70%
הירשמו לצפייה 2,416,060 2,422,480 6,417  0.27%
שדרגו את המנוי 46,426 47,974 1,548  3.33%
שדרגו את המנוי 137,206 119,616 -17,590  -12.82%
שדרגו את המנוי 165,900 125,160 -40,740  -24.56%
שדרגו את המנוי 538,658 431,837 -106,821  -19.83%
שדרגו את המנוי 4,001,620 3,856,360 -145,263  -3.63%
שדרגו את המנוי 58,417,100 58,256,900 -160,192  -0.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 916,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -470,606

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 14,142,000 16,428,100 2,286,160  16.17%
מגדל 197,674,000 199,351,000 1,676,220  0.85%
הירשמו לצפייה 18,366,100 18,910,200 544,084  2.96%
הירשמו לצפייה 826,096 1,252,370 426,276  51.60%
הירשמו לצפייה 40,226,400 40,224,200 -2,184  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,476,330 4,469,930 -6,400  -0.14%
שדרגו את המנוי 10,144,100 10,032,300 -111,800  -1.10%
שדרגו את המנוי 38,500,000 36,250,000 -2,250,000  -5.84%
שדרגו את המנוי 17,690,300 15,410,300 -2,280,000  -12.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,932,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,650,384

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 916,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -470,606
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,932,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,650,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 310,256,186 20.26%
אלטשולר - שחם 116,343,000 7.60%
מגדל 58,256,900 3.80%
הירשמו לצפייה 46,597,500 3.04%
הירשמו לצפייה 37,755,900 2.47%
הירשמו לצפייה 16,317,900 1.07%
שדרגו את המנוי 12,920,900 0.84%
שדרגו את המנוי 5,448,760 0.36%
שדרגו את המנוי 3,856,360 0.25%
שדרגו את המנוי 2,603,450 0.17%
שדרגו את המנוי 2,422,480 0.16%
שדרגו את המנוי 2,351,940 0.15%
שדרגו את המנוי 1,353,320 0.09%
שדרגו את המנוי 967,098 0.06%
שדרגו את המנוי 788,500 0.05%
שדרגו את המנוי 540,000 0.04%
שדרגו את המנוי 442,283 0.03%
שדרגו את המנוי 431,837 0.03%
שדרגו את המנוי 223,897 0.01%
שדרגו את המנוי 167,111 0.01%
שדרגו את המנוי 125,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 534,662,629 34.91%
מגדל 199,351,000 13.02%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 40,224,200 2.63%
הירשמו לצפייה 36,250,000 2.37%
הירשמו לצפייה 18,910,200 1.23%
שדרגו את המנוי 16,428,100 1.07%
שדרגו את המנוי 15,410,300 1.01%
שדרגו את המנוי 10,032,300 0.66%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,457,000 0.36%
שדרגו את המנוי 4,469,930 0.29%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,688,510 0.18%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,495,090 0.10%
שדרגו את המנוי 1,252,370 0.08%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,085,630 0.07%
שדרגו את המנוי 778,195 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 491,922 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית