תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 66,921,800 68,316,900 1,395,100  2.08%
מגדל 16,557,100 17,541,800 984,759  5.95%
הירשמו לצפייה 7,009,290 7,163,350 154,064  2.20%
הירשמו לצפייה 5,954,110 6,090,520 136,408  2.29%
הירשמו לצפייה 2,763,700 2,848,870 85,171  3.08%
שדרגו את המנוי 9,868,780 9,950,260 81,483  0.83%
שדרגו את המנוי 345,844 408,550 62,706  18.13%
שדרגו את המנוי 2,811,140 2,855,630 44,485  1.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,944,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מגדל 273,068,000 273,151,000 83,392  0.03%
אנליסט 9,985,680 10,028,300 42,620  0.43%
הירשמו לצפייה 43,320,500 43,324,300 3,804  0.01%
הירשמו לצפייה 3,041,000 3,017,000 -24,000  -0.79%
הירשמו לצפייה 760,711 704,837 -55,874  -7.34%
שדרגו את המנוי 2,029,600 1,924,490 -105,107  -5.18%
שדרגו את המנוי 9,556,090 9,344,290 -211,798  -2.22%
שדרגו את המנוי 141,855,000 141,560,000 -294,992  -0.21%
שדרגו את המנוי 9,984,000 9,478,390 -505,614  -5.06%
שדרגו את המנוי 129,953,000 119,500,000 -10,453,100  -8.04%
שדרגו את המנוי 18,138,400 1,103,340 -17,035,100  -93.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,816

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,685,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,944,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 129,816
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -28,685,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 142,071,530 9.28%
אלטשולר - שחם 68,316,900 4.46%
מגדל 17,541,800 1.15%
הירשמו לצפייה 12,779,900 0.83%
הירשמו לצפייה 9,950,260 0.65%
הירשמו לצפייה 8,871,930 0.58%
שדרגו את המנוי 7,163,350 0.47%
שדרגו את המנוי 6,090,520 0.40%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 2,855,630 0.19%
שדרגו את המנוי 2,848,870 0.19%
שדרגו את המנוי 408,676 0.03%
שדרגו את המנוי 408,550 0.03%
שדרגו את המנוי 77,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,797 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 699,512,403 45.68%
מגדל 273,151,000 17.84%
כלל 141,560,000 9.24%
הירשמו לצפייה 119,500,000 7.80%
הירשמו לצפייה 43,324,300 2.83%
הירשמו לצפייה 30,612,000 2.00%
שדרגו את המנוי 10,028,300 0.65%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 9,344,290 0.61%
שדרגו את המנוי 7,949,280 0.52%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,017,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,768,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,924,490 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 936,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 704,837 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 355,176 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 143,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית