תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מגדל 18,515,200 19,423,600 908,460  4.91%
אלטשולר - שחם 70,088,400 70,360,200 271,768  0.39%
הירשמו לצפייה 10,193,700 10,437,400 243,668  2.39%
הירשמו לצפייה 6,268,030 6,395,890 127,866  2.04%
הירשמו לצפייה 408,550 477,652 69,102  16.91%
שדרגו את המנוי 8,479,260 8,531,720 52,456  0.62%
שדרגו את המנוי 2,939,330 2,984,300 44,978  1.53%
שדרגו את המנוי 50,000 68,690 18,690  37.38%
שדרגו את המנוי 2,909,430 2,901,040 -8,381  -0.29%
שדרגו את המנוי 12,734,600 12,722,600 -12,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 8,871,930 8,413,380 -458,550  -5.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,736,988

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -478,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 9,344,290 10,142,500 798,242  8.54%
אנליסט 10,028,300 10,124,800 96,498  0.96%
הירשמו לצפייה 704,837 734,221 29,384  4.17%
הירשמו לצפייה 43,324,300 43,323,800 -452
הירשמו לצפייה 1,924,490 1,903,120 -21,376  -1.11%
שדרגו את המנוי 273,151,000 273,128,000 -22,816  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,017,000 2,991,000 -26,000  -0.86%
שדרגו את המנוי 141,560,000 141,506,000 -54,992  -0.04%
שדרגו את המנוי 5,849,000 5,716,320 -132,681  -2.27%
שדרגו את המנוי 30,612,000 26,112,000 -4,500,000  -14.70%
שדרגו את המנוי 119,500,000 114,534,000 -4,965,740  -4.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 924,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,724,057

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,736,988
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -478,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 924,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,724,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 147,887,495 9.66%
אלטשולר - שחם 70,360,200 4.59%
מגדל 19,423,600 1.27%
הירשמו לצפייה 12,722,600 0.83%
הירשמו לצפייה 10,437,400 0.68%
הירשמו לצפייה 8,531,720 0.56%
שדרגו את המנוי 8,413,380 0.55%
שדרגו את המנוי 6,395,890 0.42%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 2,984,300 0.19%
שדרגו את המנוי 2,901,040 0.19%
שדרגו את המנוי 477,652 0.03%
שדרגו את המנוי 408,676 0.03%
שדרגו את המנוי 77,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,690 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 689,461,771 45.02%
מגדל 273,128,000 17.83%
כלל 141,506,000 9.24%
הירשמו לצפייה 114,534,000 7.48%
הירשמו לצפייה 43,323,800 2.83%
הירשמו לצפייה 26,112,000 1.71%
שדרגו את המנוי 10,142,500 0.66%
שדרגו את המנוי 10,124,800 0.66%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 7,949,280 0.52%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,716,320 0.37%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,991,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,768,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,903,120 0.12%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 936,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 734,221 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית