תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 52,721,900 54,853,800 2,131,940  4.04%
מגדל 15,908,900 17,434,100 1,525,160  9.59%
הירשמו לצפייה 9,314,280 9,941,750 627,466  6.74%
הירשמו לצפייה 5,746,980 6,199,480 452,502  7.87%
הירשמו לצפייה 1,479,040 1,512,680 33,636  2.27%
שדרגו את המנוי 512,890 459,741 -53,149  -10.36%
שדרגו את המנוי 270,000 133,564 -136,436  -50.53%
שדרגו את המנוי 84,590,600 55,278,600 -29,312,000  -34.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,770,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,501,585

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.10.2018 21.10.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,770,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,501,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 176,231,615 11.51%
אלומות - ספרינט 55,278,600 3.61%
אלטשולר - שחם 54,853,800 3.58%
הירשמו לצפייה 30,017,900 1.96%
הירשמו לצפייה 17,434,100 1.14%
הירשמו לצפייה 9,941,750 0.65%
שדרגו את המנוי 6,199,480 0.40%
שדרגו את המנוי 1,512,680 0.10%
שדרגו את המנוי 459,741 0.03%
שדרגו את המנוי 400,000 0.03%
שדרגו את המנוי 133,564 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 736,892,510 48.12%
מגדל 279,750,000 18.27%
כלל 163,811,000 10.70%
הירשמו לצפייה 144,655,000 9.45%
הירשמו לצפייה 39,700,000 2.59%
הירשמו לצפייה 30,612,000 2.00%
שדרגו את המנוי 10,678,800 0.70%
שדרגו את המנוי 9,984,000 0.65%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 5,304,000 0.35%
שדרגו את המנוי 5,300,000 0.35%
שדרגו את המנוי 4,460,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,722,000 0.24%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,041,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,832,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,637,000 0.17%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,166,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 949,000 0.06%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 619,000 0.04%
שדרגו את המנוי 600,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 336,000 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,710 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית