תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסגות 10,387,700 12,498,100 2,110,420  20.32%
מיטב דש 21,727,800 23,565,900 1,838,030  8.46%
הירשמו לצפייה 106,573 173,422 66,849  62.73%
הירשמו לצפייה 720,187 708,696 -11,491  -1.60%
הירשמו לצפייה 11,628,800 11,607,200 -21,641  -0.19%
שדרגו את המנוי 1,057,160 1,034,160 -23,000  -2.18%
שדרגו את המנוי 67,000 40,000 -27,000  -40.30%
שדרגו את המנוי 474,937 442,283 -32,654  -6.88%
שדרגו את המנוי 30,780,100 30,397,100 -383,006  -1.24%
שדרגו את המנוי 4,065,350 3,452,390 -612,953  -15.08%
שדרגו את המנוי 72,717,800 71,972,700 -745,080  -1.02%
שדרגו את המנוי 1,558,130 325,138 -1,233,000  -79.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,015,299

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,089,825

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 11,690,300 17,690,300 6,000,000  51.32%
הפניקס 14,801,500 15,011,800 210,256  1.42%
הירשמו לצפייה 10,142,500 10,250,300 107,780  1.06%
הירשמו לצפייה 5,235,320 5,290,840 55,523  1.06%
הירשמו לצפייה 106,049 111,756 5,707  5.38%
שדרגו את המנוי 2,521,230 2,516,850 -4,377  -0.17%
שדרגו את המנוי 1,103,340 1,087,650 -15,690  -1.42%
שדרגו את המנוי 756,755 710,622 -46,133  -6.10%
שדרגו את המנוי 3,113,680 2,937,680 -176,000  -5.65%
שדרגו את המנוי 34,080,200 33,831,300 -248,884  -0.73%
שדרגו את המנוי 26,112,000 18,912,000 -7,200,000  -27.57%
שדרגו את המנוי 58,500,000 49,497,400 -9,002,600  -15.39%
שדרגו את המנוי 223,368,000 197,030,000 -26,338,200  -11.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,379,266

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,031,884

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,015,299
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,089,825
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,379,266
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -43,031,884
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 250,095,246 16.33%
אלטשולר - שחם 91,033,500 5.94%
מגדל 71,972,700 4.70%
הירשמו לצפייה 30,397,100 1.98%
הירשמו לצפייה 23,565,900 1.54%
הירשמו לצפייה 12,498,100 0.82%
שדרגו את המנוי 11,607,200 0.76%
שדרגו את המנוי 3,452,390 0.23%
שדרגו את המנוי 1,772,540 0.12%
שדרגו את המנוי 1,034,160 0.07%
שדרגו את המנוי 986,772 0.06%
שדרגו את המנוי 708,696 0.05%
שדרגו את המנוי 442,283 0.03%
שדרגו את המנוי 325,138 0.02%
שדרגו את המנוי 173,422 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 548,982,800 35.85%
מגדל 197,030,000 12.87%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 49,497,400 3.23%
הירשמו לצפייה 33,831,300 2.21%
הירשמו לצפייה 18,912,000 1.23%
שדרגו את המנוי 17,690,300 1.16%
שדרגו את המנוי 15,011,800 0.98%
שדרגו את המנוי 10,250,300 0.67%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,457,000 0.36%
שדרגו את המנוי 5,290,840 0.35%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,937,680 0.19%
שדרגו את המנוי 2,720,160 0.18%
שדרגו את המנוי 2,516,850 0.16%
שדרגו את המנוי 2,423,510 0.16%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,087,650 0.07%
שדרגו את המנוי 711,868 0.05%
שדרגו את המנוי 710,622 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 602,000 0.04%
שדרגו את המנוי 589,018 0.04%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית