תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 14,501,200 21,138,200 6,637,040  45.77%
אקסלנס 20,661,100 26,602,000 5,940,890  28.75%
הירשמו לצפייה 66,063,700 70,241,100 4,177,380  6.32%
הירשמו לצפייה 10,538,100 11,441,700 903,630  8.57%
הירשמו לצפייה 30,532,500 31,271,200 738,760  2.42%
שדרגו את המנוי 452,433 720,187 267,754  59.18%
שדרגו את המנוי 8,636,480 8,860,320 223,836  2.59%
שדרגו את המנוי 700,098 750,098 50,000  7.14%
שדרגו את המנוי 78,159 87,559 9,400  12.03%
שדרגו את המנוי 4,117,350 4,040,370 -76,983  -1.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,948,690

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,983

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 273,442,000 283,800,000 10,357,700  3.79%
הפניקס 9,958,730 14,342,400 4,383,650  44.02%
הירשמו לצפייה 141,506,000 144,012,000 2,506,880  1.77%
הירשמו לצפייה 785,000 2,700,060 1,915,060  243.96%
הירשמו לצפייה 1,794,240 2,598,150 803,913  44.81%
שדרגו את המנוי 10,129,900 10,264,900 135,000  1.33%
שדרגו את המנוי 748,120 762,237 14,117  1.89%
שדרגו את המנוי 2,203,000 2,188,000 -15,000  -0.68%
שדרגו את המנוי 2,722,000 2,507,230 -214,767  -7.89%
שדרגו את המנוי 3,395,000 3,000,000 -395,000  -11.63%
שדרגו את המנוי 2,991,000 2,423,510 -567,494  -18.97%
שדרגו את המנוי 4,343,460 3,353,810 -989,649  -22.78%
שדרגו את המנוי 35,573,200 34,291,700 -1,281,560  -3.60%
שדרגו את המנוי 2,785,000 589,018 -2,195,980  -78.85%
שדרגו את המנוי 94,389,700 66,672,800 -27,716,900  -29.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,116,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,376,350

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,948,690
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,983
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,116,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,376,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 180,183,953 11.77%
אלטשולר - שחם 70,241,100 4.59%
מגדל 31,271,200 2.04%
הירשמו לצפייה 26,602,000 1.74%
הירשמו לצפייה 21,138,200 1.38%
הירשמו לצפייה 11,441,700 0.75%
שדרגו את המנוי 8,860,320 0.58%
שדרגו את המנוי 4,617,510 0.30%
שדרגו את המנוי 4,040,370 0.26%
שדרגו את המנוי 750,098 0.05%
שדרגו את המנוי 720,187 0.05%
שדרגו את המנוי 335,864 0.02%
שדרגו את המנוי 87,559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 657,818,988 42.95%
מגדל 283,800,000 18.53%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 66,672,800 4.35%
הירשמו לצפייה 34,291,700 2.24%
הירשמו לצפייה 26,112,000 1.71%
שדרגו את המנוי 14,342,400 0.94%
שדרגו את המנוי 11,690,300 0.76%
שדרגו את המנוי 10,264,900 0.67%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,946,000 0.39%
שדרגו את המנוי 5,280,690 0.34%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,353,810 0.22%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,700,060 0.18%
שדרגו את המנוי 2,598,150 0.17%
שדרגו את המנוי 2,507,230 0.16%
שדרגו את המנוי 2,423,510 0.16%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 762,237 0.05%
שדרגו את המנוי 757,868 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 602,000 0.04%
שדרגו את המנוי 589,018 0.04%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 130,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית