תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 54,985,500 58,505,400 3,519,840  6.40%
כרמים 986,772 2,490,220 1,503,450  152.36%
הירשמו לצפייה 114,512,000 115,991,000 1,479,150  1.29%
הירשמו לצפייה 14,728,200 15,939,600 1,211,430  8.23%
הירשמו לצפייה 4,023,000 4,110,810 87,805  2.18%
שדרגו את המנוי 154,101 204,101 50,000  32.45%
שדרגו את המנוי 154,770 156,744 1,974  1.28%
שדרגו את המנוי 2,414,400 2,412,390 -2,008  -0.08%
שדרגו את המנוי 11,984,300 11,964,000 -20,264  -0.17%
שדרגו את המנוי 225,000 165,900 -59,100  -26.27%
שדרגו את המנוי 45,672,800 45,030,700 -642,012  -1.41%
שדרגו את המנוי 11,646,700 114,411 -11,532,300  -99.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,853,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,255,684

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 14,142,000 16,428,100 2,286,160  16.17%
מגדל 197,674,000 199,351,000 1,676,220  0.85%
הירשמו לצפייה 18,366,100 18,910,200 544,084  2.96%
הירשמו לצפייה 826,096 1,252,370 426,276  51.60%
הירשמו לצפייה 40,226,400 40,224,200 -2,184  -0.01%
שדרגו את המנוי 4,476,330 4,469,930 -6,400  -0.14%
שדרגו את המנוי 10,144,100 10,032,300 -111,800  -1.10%
שדרגו את המנוי 38,500,000 36,250,000 -2,250,000  -5.84%
שדרגו את המנוי 17,690,300 15,410,300 -2,280,000  -12.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,932,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,650,384

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,853,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,255,684
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,932,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,650,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 265,077,168 17.31%
אלטשולר - שחם 115,991,000 7.57%
מגדל 58,505,400 3.82%
הירשמו לצפייה 45,030,700 2.94%
הירשמו לצפייה 15,939,600 1.04%
הירשמו לצפייה 11,964,000 0.78%
שדרגו את המנוי 5,448,760 0.36%
שדרגו את המנוי 4,110,810 0.27%
שדרגו את המנוי 2,490,220 0.16%
שדרגו את המנוי 2,412,390 0.16%
שדרגו את המנוי 967,098 0.06%
שדרגו את המנוי 818,500 0.05%
שדרגו את המנוי 442,283 0.03%
שדרגו את המנוי 204,101 0.01%
שדרגו את המנוי 165,900 0.01%
שדרגו את המנוי 156,744 0.01%
שדרגו את המנוי 128,106 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 534,662,629 34.91%
מגדל 199,351,000 13.02%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 40,224,200 2.63%
הירשמו לצפייה 36,250,000 2.37%
הירשמו לצפייה 18,910,200 1.23%
שדרגו את המנוי 16,428,100 1.07%
שדרגו את המנוי 15,410,300 1.01%
שדרגו את המנוי 10,032,300 0.66%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,457,000 0.36%
שדרגו את המנוי 4,469,930 0.29%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,688,510 0.18%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,495,090 0.10%
שדרגו את המנוי 1,252,370 0.08%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,085,630 0.07%
שדרגו את המנוי 778,195 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 491,922 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית