תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 105,385,000 108,112,000 2,727,300  2.59%
פסגות 12,540,800 14,267,900 1,727,090  13.77%
הירשמו לצפייה 43,518,200 44,485,200 967,016  2.22%
הירשמו לצפייה 4,068,610 4,176,590 107,978  2.65%
הירשמו לצפייה 1,817,080 1,916,390 99,302  5.47%
שדרגו את המנוי 11,634,800 11,728,300 93,505  0.80%
שדרגו את המנוי 8,500 68,500 60,000  705.88%
שדרגו את המנוי 50,000 20,000 -30,000  -60.00%
שדרגו את המנוי 59,967,700 58,746,100 -1,221,560  -2.04%
שדרגו את המנוי 11,468,600 192,118 -11,276,500  -98.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,782,191

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,528,060

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 1,984,460 4,476,330 2,491,870  125.57%
מגדל 197,037,000 197,674,000 637,504  0.32%
הירשמו לצפייה 1,087,650 1,085,630 -2,020  -0.19%
הירשמו לצפייה 864,889 826,096 -38,793  -4.49%
הירשמו לצפייה 10,256,900 10,144,100 -112,807  -1.10%
שדרגו את המנוי 14,322,700 14,142,000 -180,671  -1.26%
שדרגו את המנוי 40,732,400 40,226,400 -506,020  -1.24%
שדרגו את המנוי 589,018 66,000 -523,018  -88.79%
שדרגו את המנוי 39,200,000 38,500,000 -700,000  -1.79%
שדרגו את המנוי 2,423,510 1,495,090 -928,419  -38.31%
שדרגו את המנוי 2,720,160 778,195 -1,941,960  -71.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,129,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,933,708

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,782,191
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,528,060
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,129,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,933,708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 254,459,680 16.62%
אלטשולר - שחם 108,112,000 7.06%
מגדל 58,746,100 3.84%
הירשמו לצפייה 44,485,200 2.90%
הירשמו לצפייה 14,267,900 0.93%
הירשמו לצפייה 11,728,300 0.77%
שדרגו את המנוי 5,448,760 0.36%
שדרגו את המנוי 4,176,590 0.27%
שדרגו את המנוי 2,381,940 0.16%
שדרגו את המנוי 1,916,390 0.13%
שדרגו את המנוי 986,772 0.06%
שדרגו את המנוי 967,098 0.06%
שדרגו את המנוי 442,283 0.03%
שדרגו את המנוי 225,000 0.01%
שדרגו את המנוי 192,118 0.01%
שדרגו את המנוי 113,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 528,119,555 34.49%
מגדל 197,674,000 12.91%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 40,226,400 2.63%
הירשמו לצפייה 38,500,000 2.51%
הירשמו לצפייה 18,366,100 1.20%
שדרגו את המנוי 17,690,300 1.16%
שדרגו את המנוי 14,142,000 0.92%
שדרגו את המנוי 10,144,100 0.66%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,457,000 0.36%
שדרגו את המנוי 4,476,330 0.29%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,688,510 0.18%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 1,495,090 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 1,085,630 0.07%
שדרגו את המנוי 826,096 0.05%
שדרגו את המנוי 778,195 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 491,922 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית