תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 61,842,100 62,554,800 712,716  1.15%
הראל 6,052,600 6,527,350 474,744  7.84%
הירשמו לצפייה 14,594,200 14,713,800 119,587  0.82%
הירשמו לצפייה 8,306,380 8,388,870 82,485  0.99%
הירשמו לצפייה 129,585 132,385 2,800  2.16%
שדרגו את המנוי 2,851,570 2,808,840 -42,722  -1.50%
שדרגו את המנוי 2,386,470 2,321,590 -64,884  -2.72%
שדרגו את המנוי 5,700,390 5,581,110 -119,274  -2.09%
שדרגו את המנוי 13,555,300 13,039,900 -515,356  -3.80%
שדרגו את המנוי 9,507,230 8,871,930 -635,301  -6.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,392,332

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,377,537

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 1,153,340 18,138,400 16,985,100  1,472.68%
גל 5,304,000 6,253,000 949,000  17.89%
הירשמו לצפייה 141,406,000 141,855,000 449,984  0.32%
הירשמו לצפייה 600,000 936,000 336,000  56.00%
הירשמו לצפייה 9,931,380 9,985,680 54,296  0.55%
שדרגו את המנוי 766,758 760,711 -6,047  -0.79%
שדרגו את המנוי 4,460,000 4,400,000 -60,000  -1.35%
שדרגו את המנוי 2,108,160 2,029,600 -78,560  -3.73%
שדרגו את המנוי 43,719,100 43,320,500 -398,624  -0.91%
שדרגו את המנוי 9,997,410 9,556,090 -441,320  -4.41%
שדרגו את המנוי 276,518,000 273,068,000 -3,449,920  -1.25%
שדרגו את המנוי 138,208,000 129,953,000 -8,255,300  -5.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,774,380

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,689,771

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,392,332
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,377,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,774,380
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,689,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 130,111,598 8.50%
אלטשולר - שחם 62,554,800 4.08%
מגדל 14,713,800 0.96%
הירשמו לצפייה 13,039,900 0.85%
הירשמו לצפייה 8,871,930 0.58%
הירשמו לצפייה 8,388,870 0.55%
שדרגו את המנוי 6,527,350 0.43%
שדרגו את המנוי 5,581,110 0.36%
שדרגו את המנוי 4,610,010 0.30%
שדרגו את המנוי 2,808,840 0.18%
שדרגו את המנוי 2,321,590 0.15%
שדרגו את המנוי 408,676 0.03%
שדרגו את המנוי 132,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 727,893,437 47.53%
מגדל 273,068,000 17.83%
כלל 141,855,000 9.26%
הירשמו לצפייה 129,953,000 8.49%
הירשמו לצפייה 43,320,500 2.83%
הירשמו לצפייה 30,612,000 2.00%
שדרגו את המנוי 18,138,400 1.18%
שדרגו את המנוי 9,985,680 0.65%
שדרגו את המנוי 9,984,000 0.65%
שדרגו את המנוי 9,556,090 0.62%
שדרגו את המנוי 7,949,280 0.52%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 6,166,000 0.40%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,041,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,768,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 2,029,600 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 936,000 0.06%
שדרגו את המנוי 785,000 0.05%
שדרגו את המנוי 760,711 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 355,176 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 143,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית