תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 59,273,800 59,542,400 268,648  0.45%
פסגות 1,522,880 1,539,420 16,548  1.09%
הירשמו לצפייה 441,593 449,737 8,144  1.84%
הירשמו לצפייה 7,271,370 7,073,370 -198,000  -2.72%
הירשמו לצפייה 29,972,600 29,018,600 -953,940  -3.18%
שדרגו את המנוי 6,034,880 4,963,950 -1,070,930  -17.75%
שדרגו את המנוי 15,709,600 13,867,800 -1,841,800  -11.72%
שדרגו את המנוי 50,482,100 39,001,300 -11,480,800  -22.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 293,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,545,470

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 16.12.2018 16.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 293,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,545,470
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 155,959,213 10.18%
אלטשולר - שחם 59,542,400 3.89%
אלומות - ספרינט 39,001,300 2.55%
הירשמו לצפייה 29,018,600 1.89%
הירשמו לצפייה 13,867,800 0.91%
הירשמו לצפייה 7,073,370 0.46%
שדרגו את המנוי 4,963,950 0.32%
שדרגו את המנוי 1,539,420 0.10%
שדרגו את המנוי 449,737 0.03%
שדרגו את המנוי 400,000 0.03%
שדרגו את המנוי 102,636 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 741,086,510 48.39%
מגדל 279,750,000 18.27%
כלל 163,811,000 10.70%
הירשמו לצפייה 144,655,000 9.45%
הירשמו לצפייה 39,700,000 2.59%
הירשמו לצפייה 30,612,000 2.00%
שדרגו את המנוי 10,678,800 0.70%
שדרגו את המנוי 9,984,000 0.65%
שדרגו את המנוי 5,849,000 0.38%
שדרגו את המנוי 5,304,000 0.35%
שדרגו את המנוי 5,300,000 0.35%
שדרגו את המנוי 4,460,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,194,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,722,000 0.24%
שדרגו את המנוי 3,395,000 0.22%
שדרגו את המנוי 3,085,000 0.20%
שדרגו את המנוי 3,041,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,832,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,785,000 0.18%
שדרגו את המנוי 2,637,000 0.17%
שדרגו את המנוי 2,203,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,166,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 949,000 0.06%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 619,000 0.04%
שדרגו את המנוי 600,000 0.04%
שדרגו את המנוי 451,000 0.03%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 336,000 0.02%
שדרגו את המנוי 312,000 0.02%
שדרגו את המנוי 60,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,710 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית