תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

נמלי ישראל

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 17,013,600 22,594,400 5,580,830  32.80%
אי.בי.אי. 3,191,450 3,698,920 507,465  15.90%
הירשמו לצפייה 9,699,510 10,171,100 471,546  4.86%
הירשמו לצפייה 12,280,300 12,739,300 458,954  3.74%
הירשמו לצפייה 27,104,800 27,490,400 385,592  1.42%
שדרגו את המנוי 388,676 700,098 311,422  80.12%
שדרגו את המנוי 54,962 68,659 13,697  24.92%
שדרגו את המנוי 4,610,010 4,617,510 7,500  0.16%
שדרגו את המנוי 7,989,550 7,917,220 -72,328  -0.91%
שדרגו את המנוי 65,110,300 39,903,200 -25,207,000  -38.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,737,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,279,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 273,442,000 283,800,000 10,357,700  3.79%
הפניקס 9,958,730 14,342,400 4,383,650  44.02%
הירשמו לצפייה 141,506,000 144,012,000 2,506,880  1.77%
הירשמו לצפייה 785,000 2,700,060 1,915,060  243.96%
הירשמו לצפייה 1,794,240 2,598,150 803,913  44.81%
שדרגו את המנוי 10,129,900 10,264,900 135,000  1.33%
שדרגו את המנוי 748,120 762,237 14,117  1.89%
שדרגו את המנוי 2,203,000 2,188,000 -15,000  -0.68%
שדרגו את המנוי 2,722,000 2,507,230 -214,767  -7.89%
שדרגו את המנוי 3,395,000 3,000,000 -395,000  -11.63%
שדרגו את המנוי 2,991,000 2,423,510 -567,494  -18.97%
שדרגו את המנוי 4,343,460 3,353,810 -989,649  -22.78%
שדרגו את המנוי 35,573,200 34,291,700 -1,281,560  -3.60%
שדרגו את המנוי 2,785,000 589,018 -2,195,980  -78.85%
שדרגו את המנוי 94,389,700 66,672,800 -27,716,900  -29.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,116,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,376,350

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,737,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,279,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,116,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,376,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 134,933,498 8.81%
אלטשולר - שחם 39,903,200 2.61%
מגדל 27,490,400 1.80%
הירשמו לצפייה 22,594,400 1.48%
הירשמו לצפייה 12,739,300 0.83%
הירשמו לצפייה 10,171,100 0.66%
שדרגו את המנוי 7,917,220 0.52%
שדרגו את המנוי 4,617,510 0.30%
שדרגו את המנוי 4,072,640 0.27%
שדרגו את המנוי 3,698,920 0.24%
שדרגו את המנוי 700,098 0.05%
שדרגו את המנוי 477,652 0.03%
שדרגו את המנוי 335,864 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 657,818,988 42.95%
מגדל 283,800,000 18.53%
כלל 144,012,000 9.40%
הירשמו לצפייה 66,672,800 4.35%
הירשמו לצפייה 34,291,700 2.24%
הירשמו לצפייה 26,112,000 1.71%
שדרגו את המנוי 14,342,400 0.94%
שדרגו את המנוי 11,690,300 0.76%
שדרגו את המנוי 10,264,900 0.67%
שדרגו את המנוי 9,478,390 0.62%
שדרגו את המנוי 6,253,000 0.41%
שדרגו את המנוי 5,946,000 0.39%
שדרגו את המנוי 5,280,690 0.34%
שדרגו את המנוי 4,400,000 0.29%
שדרגו את המנוי 4,200,000 0.27%
שדרגו את המנוי 3,353,810 0.22%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.20%
שדרגו את המנוי 2,700,060 0.18%
שדרגו את המנוי 2,598,150 0.17%
שדרגו את המנוי 2,507,230 0.16%
שדרגו את המנוי 2,423,510 0.16%
שדרגו את המנוי 2,188,000 0.14%
שדרגו את המנוי 2,060,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,241,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,103,340 0.07%
שדרגו את המנוי 1,092,000 0.07%
שדרגו את המנוי 762,237 0.05%
שדרגו את המנוי 757,868 0.05%
שדרגו את המנוי 689,000 0.04%
שדרגו את המנוי 602,000 0.04%
שדרגו את המנוי 589,018 0.04%
שדרגו את המנוי 415,000 0.03%
שדרגו את המנוי 381,000 0.02%
שדרגו את המנוי 190,000 0.01%
שדרגו את המנוי 186,636 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 0.01%
שדרגו את המנוי 130,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    נמלי ישראל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית