תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
ברומטר 50,938 54,482 3,544  6.96%
פסטרנק שהם 172,559 174,258 1,699  0.98%
הירשמו לצפייה 58,320 58,744 424  0.73%
הירשמו לצפייה 44,840 45,157 317  0.71%
הירשמו לצפייה 584 585 1  0.17%
שדרגו את המנוי 7,061 6,307 -754  -10.68%
שדרגו את המנוי 47,528 46,456 -1,072  -2.26%
שדרגו את המנוי 23,707 13,856 -9,851  -41.55%
שדרגו את המנוי 180,746 153,327 -27,419  -15.17%
שדרגו את המנוי 277,000 196,293 -80,707  -29.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,985

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,803

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אקסלנס 2,703,040 2,704,900 1,851  0.07%
מגדל 8,500,000 8,500,000 5
הירשמו לצפייה 9,038,200 9,038,200 -1
הירשמו לצפייה 6,906,420 6,881,270 -25,146  -0.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,856

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,147

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,985
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -119,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,856
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,147
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 769,465 1.24%
מגדל 196,293 0.32%
פסטרנק שהם 174,258 0.28%
הירשמו לצפייה 153,327 0.25%
הירשמו לצפייה 58,744 0.09%
הירשמו לצפייה 54,482 0.09%
שדרגו את המנוי 46,456 0.07%
שדרגו את המנוי 45,157 0.07%
שדרגו את המנוי 20,000 0.03%
שדרגו את המנוי 13,856 0.02%
שדרגו את המנוי 6,307 0.01%
שדרגו את המנוי 585 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,876,664 54.55%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,500,000 13.69%
הירשמו לצפייה 6,881,270 11.08%
הירשמו לצפייה 3,218,250 5.18%
הירשמו לצפייה 2,704,900 4.36%
שדרגו את המנוי 1,420,200 2.29%
שדרגו את המנוי 690,184 1.11%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 260,500 0.42%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 55,901 0.09%
שדרגו את המנוי 37,300 0.06%
שדרגו את המנוי 28,600 0.05%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 19,522 0.03%
שדרגו את המנוי 5,372 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית