תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 43,437 49,648 6,211  14.30%
הראל 21,482 26,934 5,452  25.38%
הירשמו לצפייה 93,747 95,062 1,315  1.40%
הירשמו לצפייה 957 604 -353  -36.89%
הירשמו לצפייה 77,287 64,495 -12,792  -16.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,978

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,145

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 7,616,200 7,643,940 27,740  0.36%
מגדל 8,472,130 8,476,120 3,984  0.05%
הירשמו לצפייה 126,300 95,088 -31,212  -24.71%
הירשמו לצפייה 1,420,200 1,376,100 -44,100  -3.11%
הירשמו לצפייה 2,719,990 1,952,520 -767,466  -28.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -842,778

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,978
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -842,778
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 256,743 0.41%
פסטרנק שהם 95,062 0.15%
אקסלנס 64,495 0.10%
הירשמו לצפייה 49,648 0.08%
הירשמו לצפייה 26,934 0.04%
הירשמו לצפייה 20,000 0.03%
שדרגו את המנוי 604 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,983,650 61.17%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,476,120 13.65%
הירשמו לצפייה 7,643,940 12.31%
הירשמו לצפייה 3,998,400 6.44%
הירשמו לצפייה 3,800,000 6.12%
שדרגו את המנוי 1,952,520 3.14%
שדרגו את המנוי 1,376,100 2.22%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 95,088 0.15%
שדרגו את המנוי 93,712 0.15%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 42,300 0.07%
שדרגו את המנוי 33,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 13,470 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית