תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
אקסלנס 19,204 48,551 29,347  152.82%
פסטרנק שהם 46,105 69,392 23,287  50.51%
הירשמו לצפייה 3,822 8,438 4,616  120.77%
הירשמו לצפייה 38,564 39,145 581  1.51%
הירשמו לצפייה 1,060 597 -463  -43.68%
שדרגו את המנוי 24,000 20,000 -4,000  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,831

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,463

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 2,567,780 2,719,990 152,203  5.93%
הפניקס 7,572,670 7,616,200 43,524  0.57%
הירשמו לצפייה 8,472,400 8,472,130 -270
הירשמו לצפייה 4,000,000 3,998,400 -1,601  -0.04%
הירשמו לצפייה 108,900 93,712 -15,188  -13.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,059

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,831
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 195,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,059
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 186,123 0.30%
פסטרנק שהם 69,392 0.11%
אקסלנס 48,551 0.08%
הירשמו לצפייה 39,145 0.06%
הירשמו לצפייה 20,000 0.03%
הירשמו לצפייה 8,438 0.01%
שדרגו את המנוי 597 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,781,232 62.45%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,472,130 13.64%
הירשמו לצפייה 7,616,200 12.26%
הירשמו לצפייה 3,998,400 6.44%
הירשמו לצפייה 3,800,000 6.12%
שדרגו את המנוי 2,719,990 4.38%
שדרגו את המנוי 1,420,200 2.29%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 126,300 0.20%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 93,712 0.15%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 42,300 0.07%
שדרגו את המנוי 33,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית