תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
פסטרנק שהם 10,080 18,775 8,695  86.26%
מגדל 24,381 27,402 3,021  12.39%
הירשמו לצפייה 1,868 4,861 2,993  160.22%
הירשמו לצפייה 17,961 20,426 2,465  13.72%
הירשמו לצפייה 586 616 30  5.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,204

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 2,116,650 2,567,780 451,135  21.31%
הפניקס 7,377,680 7,572,670 194,990  2.64%
הירשמו לצפייה 8,469,630 8,472,400 2,774  0.03%
הירשמו לצפייה 9,038,200 9,038,200 -1
הירשמו לצפייה 29,600 9,100 -20,500  -69.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 648,899

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,501

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,204
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 648,899
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,501
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 96,080 0.15%
מגדל 27,402 0.04%
אדמונד דה רוטשילד 24,000 0.04%
הירשמו לצפייה 20,426 0.03%
הירשמו לצפייה 18,775 0.03%
הירשמו לצפייה 4,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 616 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,548,250 62.07%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,472,400 13.64%
הירשמו לצפייה 7,572,670 12.19%
הירשמו לצפייה 4,000,000 6.44%
הירשמו לצפייה 3,800,000 6.12%
שדרגו את המנוי 2,567,780 4.13%
שדרגו את המנוי 1,420,200 2.29%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 126,300 0.20%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,900 0.18%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 44,900 0.07%
שדרגו את המנוי 42,300 0.07%
שדרגו את המנוי 33,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
שדרגו את המנוי 9,100 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית