תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אקסלנס 67,523 79,836 12,313  18.24%
הראל 30,222 38,272 8,050  26.64%
הירשמו לצפייה 51,805 53,577 1,772  3.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 1,952,520 2,895,050 942,530  48.27%
הפניקס 7,643,940 7,647,060 3,124  0.04%
הירשמו לצפייה 8,476,120 8,471,520 -4,595  -0.05%
הירשמו לצפייה 33,600 28,600 -5,000  -14.88%
הירשמו לצפייה 42,300 37,300 -5,000  -11.82%
שדרגו את המנוי 93,712 25,068 -68,644  -73.25%
שדרגו את המנוי 3,800,000 3,452,490 -347,508  -9.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 945,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -430,747

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 945,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -430,747
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 307,366 0.49%
פסטרנק שהם 97,062 0.16%
אקסלנס 79,836 0.13%
הירשמו לצפייה 53,577 0.09%
הירשמו לצפייה 38,272 0.06%
הירשמו לצפייה 20,000 0.03%
שדרגו את המנוי 18,619 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,498,546 61.99%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,471,520 13.64%
הירשמו לצפייה 7,647,060 12.31%
הירשמו לצפייה 3,998,400 6.44%
הירשמו לצפייה 3,452,490 5.56%
שדרגו את המנוי 2,895,050 4.66%
שדרגו את המנוי 1,376,100 2.22%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 95,088 0.15%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 37,300 0.06%
שדרגו את המנוי 28,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 25,068 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 13,470 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית