תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מיטב דש 570 23,698 23,128  4,057.54%
פסטרנק שהם 97,989 98,931 942  0.96%
הירשמו לצפייה 47,575 45,833 -1,742  -3.66%
הירשמו לצפייה 52,993 50,544 -2,449  -4.62%
הירשמו לצפייה 45,326 41,325 -4,001  -8.83%
שדרגו את המנוי 83,833 76,120 -7,713  -9.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,070

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,905

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,376,100 1,420,200 44,100  3.20%
מגדל 8,471,520 8,500,000 28,476  0.34%
הירשמו לצפייה 9,038,200 9,038,200 1
הירשמו לצפייה 95,088 55,901 -39,187  -41.21%
הירשמו לצפייה 2,895,050 2,691,680 -203,377  -7.02%
שדרגו את המנוי 7,647,060 6,946,420 -700,643  -9.16%
שדרגו את המנוי 3,452,490 124,711 -3,327,780  -96.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,577

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,270,987

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,070
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,905
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 72,577
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,270,987
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 349,650 0.56%
פסטרנק שהם 98,931 0.16%
אקסלנס 76,120 0.12%
הירשמו לצפייה 50,544 0.08%
הירשמו לצפייה 45,833 0.07%
הירשמו לצפייה 41,325 0.07%
שדרגו את המנוי 23,698 0.04%
שדרגו את המנוי 13,199 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,083,385 56.50%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,500,000 13.69%
הירשמו לצפייה 6,946,420 11.19%
הירשמו לצפייה 3,998,400 6.44%
הירשמו לצפייה 2,691,680 4.33%
שדרגו את המנוי 1,420,200 2.29%
שדרגו את המנוי 783,235 1.26%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 124,711 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 55,901 0.09%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 37,300 0.06%
שדרגו את המנוי 28,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 25,068 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 13,470 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית