תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הבינלאומי

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים
אתר: www.fibi.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 310,785 322,954 12,169  3.92%
דיאמונד 14,310 17,957 3,647  25.49%
הירשמו לצפייה 288,875 292,332 3,457  1.20%
הירשמו לצפייה 700 2,349 1,649  235.57%
הירשמו לצפייה 600 1,800 1,200  200.00%
שדרגו את המנוי 717 1,730 1,013  141.28%
שדרגו את המנוי 77,905 78,514 609  0.78%
שדרגו את המנוי 4,549 4,457 -92  -2.02%
שדרגו את המנוי 722 571 -151  -20.91%
שדרגו את המנוי 3,085 2,802 -283  -9.17%
שדרגו את המנוי 27,479 26,618 -861  -3.13%
שדרגו את המנוי 6,702 4,585 -2,117  -31.59%
שדרגו את המנוי 27,780 19,775 -8,005  -28.82%
שדרגו את המנוי 99,255 89,256 -9,999  -10.07%
שדרגו את המנוי 20,605 10,463 -10,142  -49.22%
שדרגו את המנוי 61,645 47,000 -14,645  -23.76%
שדרגו את המנוי 58,093 39,349 -18,744  -32.27%
שדרגו את המנוי 120,737 99,925 -20,812  -17.24%
שדרגו את המנוי 79,216 58,058 -21,158  -26.71%
שדרגו את המנוי 469,550 447,996 -21,554  -4.59%
שדרגו את המנוי 302,179 275,333 -26,846  -8.88%
שדרגו את המנוי 325,525 256,002 -69,523  -21.36%
שדרגו את המנוי 410,378 276,866 -133,512  -32.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,744

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -358,444

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 2,667,390 3,947,800 1,280,410  48.00%
קרן השתלמות למשפטנים 5,884 132,471 126,587  2,151.38%
הירשמו לצפייה 291,481 391,132 99,651  34.19%
הירשמו לצפייה 51,326 89,426 38,100  74.23%
הירשמו לצפייה 858,739 894,334 35,595  4.15%
שדרגו את המנוי 487,867 500,076 12,209  2.50%
שדרגו את המנוי 79,495 90,270 10,775  13.55%
שדרגו את המנוי 213,038 220,183 7,145  3.35%
שדרגו את המנוי 664 7,350 6,686  1,006.93%
שדרגו את המנוי 2,500,670 2,504,100 3,434  0.14%
שדרגו את המנוי 428,742 431,807 3,065  0.71%
שדרגו את המנוי 1,561,070 1,562,400 1,326  0.09%
שדרגו את המנוי 2,984,270 2,985,320 1,047  0.04%
שדרגו את המנוי 232,570 232,883 313  0.13%
שדרגו את המנוי 16,674 16,884 210  1.26%
שדרגו את המנוי 3,595 2,600 -995  -27.68%
שדרגו את המנוי 4,143 3,142 -1,001  -24.16%
שדרגו את המנוי 10,699 9,363 -1,336  -12.49%
שדרגו את המנוי 23,781 22,414 -1,367  -5.75%
שדרגו את המנוי 113,506 111,753 -1,753  -1.54%
שדרגו את המנוי 3,871 2,059 -1,812  -46.81%
שדרגו את המנוי 22,555 20,430 -2,125  -9.42%
שדרגו את המנוי 48,512 45,748 -2,764  -5.70%
שדרגו את המנוי 22,938 19,989 -2,949  -12.86%
שדרגו את המנוי 9,188 6,147 -3,041  -33.10%
שדרגו את המנוי 21,363 17,403 -3,960  -18.54%
שדרגו את המנוי 53,425 49,125 -4,300  -8.05%
שדרגו את המנוי 48,261 43,011 -5,250  -10.88%
שדרגו את המנוי 59,420 50,710 -8,710  -14.66%
שדרגו את המנוי 48,293 38,193 -10,100  -20.91%
שדרגו את המנוי 31,779 19,960 -11,819  -37.19%
שדרגו את המנוי 76,577 53,617 -22,960  -29.98%
שדרגו את המנוי 396,355 368,242 -28,113  -7.09%
שדרגו את המנוי 124,008 93,078 -30,930  -24.94%
שדרגו את המנוי 93,364 52,464 -40,900  -43.81%
שדרגו את המנוי 1,087,860 982,857 -105,000  -9.65%
שדרגו את המנוי 245,230 68,324 -176,906  -72.14%
שדרגו את המנוי 2,139,130 1,836,170 -302,968  -14.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,626,553

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -771,059

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,744
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -358,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,626,553
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -771,059
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,527,338 2.52%
אלטשולר - שחם 447,996 0.45%
מיטב דש 322,954 0.32%
הירשמו לצפייה 292,332 0.29%
הירשמו לצפייה 276,866 0.28%
הירשמו לצפייה 275,333 0.27%
שדרגו את המנוי 256,002 0.26%
שדרגו את המנוי 110,187 0.11%
שדרגו את המנוי 99,925 0.10%
שדרגו את המנוי 89,256 0.09%
שדרגו את המנוי 78,514 0.08%
שדרגו את המנוי 58,058 0.06%
שדרגו את המנוי 47,000 0.05%
שדרגו את המנוי 39,349 0.04%
שדרגו את המנוי 26,618 0.03%
שדרגו את המנוי 19,775 0.02%
שדרגו את המנוי 18,174 0.02%
שדרגו את המנוי 17,957 0.02%
שדרגו את המנוי 14,737 0.01%
שדרגו את המנוי 10,463 0.01%
שדרגו את המנוי 4,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,132,638 23.06%
אלטשולר - שחם 4,791,040 4.78%
כלל 3,947,800 3.93%
הירשמו לצפייה 2,985,320 2.98%
הירשמו לצפייה 2,504,100 2.50%
הירשמו לצפייה 1,836,170 1.83%
שדרגו את המנוי 1,562,400 1.56%
שדרגו את המנוי 982,857 0.98%
שדרגו את המנוי 894,334 0.89%
שדרגו את המנוי 500,076 0.50%
שדרגו את המנוי 431,807 0.43%
שדרגו את המנוי 391,132 0.39%
שדרגו את המנוי 368,242 0.37%
שדרגו את המנוי 232,883 0.23%
שדרגו את המנוי 220,183 0.22%
שדרגו את המנוי 140,013 0.14%
שדרגו את המנוי 132,471 0.13%
שדרגו את המנוי 111,753 0.11%
שדרגו את המנוי 101,831 0.10%
שדרגו את המנוי 93,078 0.09%
שדרגו את המנוי 90,270 0.09%
שדרגו את המנוי 89,426 0.09%
שדרגו את המנוי 68,324 0.07%
שדרגו את המנוי 53,617 0.05%
שדרגו את המנוי 52,464 0.05%
שדרגו את המנוי 50,710 0.05%
שדרגו את המנוי 49,125 0.05%
שדרגו את המנוי 46,306 0.05%
שדרגו את המנוי 45,748 0.05%
שדרגו את המנוי 43,011 0.04%
שדרגו את המנוי 38,193 0.04%
שדרגו את המנוי 33,772 0.03%
שדרגו את המנוי 25,411 0.03%
שדרגו את המנוי 22,414 0.02%
שדרגו את המנוי 20,430 0.02%
שדרגו את המנוי 19,989 0.02%
שדרגו את המנוי 19,960 0.02%
שדרגו את המנוי 19,884 0.02%
שדרגו את המנוי 18,646 0.02%
שדרגו את המנוי 17,403 0.02%
שדרגו את המנוי 16,884 0.02%
שדרגו את המנוי 15,001 0.01%
שדרגו את המנוי 9,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,948 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,059 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 759 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבנק הבינלאומי בניהולה של סמדר ברבר-צדיק, דיווח הבוקר על ירידה של 14% ברווח הנקי לעומת 2013 ל-478 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 7%. #בנקים #דוחות_כספיים #סמדר_ברבר_צדיק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית