תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פארמוקן

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פורטה 182,657 188,703 6,046  3.31%
מגדל 16,503 15,320 -1,183  -7.17%
הירשמו לצפייה 404,374 400,374 -4,000  -0.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,046

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 29,362 34,221 4,859  16.55%
הפניקס 102,344 102,202 -142  -0.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,046
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -142
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 757,188 1.15%
אי.בי.אי. 400,374 0.61%
פורטה 188,703 0.29%
הירשמו לצפייה 152,791 0.23%
הירשמו לצפייה 15,320 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,899 0.29%
הפניקס 102,202 0.15%
מיטב דש 53,476 0.08%
הירשמו לצפייה 34,221 0.05%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פארמוקן
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית