תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פארמוקן

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אי.בי.אי. 1,087,130 1,111,480 24,358  2.24%
מגדל 34,919 43,119 8,200  23.48%
הירשמו לצפייה 3,934,540 3,929,660 -4,883  -0.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,558

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 27,041 38,820 11,779  43.56%
הפניקס 103,717 103,588 -129  -0.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,779

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -129

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,558
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,779
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -129
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,293,286 8.01%
מור 3,929,660 5.95%
אי.בי.אי. 1,111,480 1.68%
הירשמו לצפייה 161,143 0.24%
הירשמו לצפייה 47,884 0.07%
הירשמו לצפייה 43,119 0.07%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 142,408 0.22%
הפניקס 103,588 0.16%
אקסלנס 38,820 0.06%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פארמוקן
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית