תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פארמוקן

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אי.בי.אי. 537,920 820,654 282,734  52.56%
איילון 42,196 47,884 5,688  13.48%
הירשמו לצפייה 159,293 161,143 1,850  1.16%
הירשמו לצפייה 36,316 37,806 1,490  4.10%
הירשמו לצפייה 3,125,550 3,074,610 -50,943  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 291,762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,943

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 34,221 36,236 2,015  5.89%
הפניקס 102,202 103,102 900  0.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 291,762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,943
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,319,847 6.54%
מור 3,074,610 4.65%
אי.בי.אי. 820,654 1.24%
הירשמו לצפייה 177,750 0.27%
הירשמו לצפייה 161,143 0.24%
הירשמו לצפייה 47,884 0.07%
שדרגו את המנוי 37,806 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 139,338 0.21%
הפניקס 103,102 0.16%
אקסלנס 36,236 0.05%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    פארמוקן
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית