תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקופיה סיינטיפיק

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
איילון 9,636 8,677 -959  -9.95%
אלפי בנדק 22,880 19,605 -3,275  -14.31%
הירשמו לצפייה 192,600 10,100 -182,500  -94.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -186,734

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מנורה 1,321,080 1,322,060 979  0.07%
קחצ"ק חברת ניהול 44,115 43,851 -264  -0.60%
הירשמו לצפייה 777,409 776,986 -423  -0.05%
הירשמו לצפייה 14,922 13,636 -1,286  -8.62%
הירשמו לצפייה 1,068,440 1,062,740 -5,697  -0.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 979

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,670

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -186,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 979
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,182 0.85%
אלפי בנדק 19,605 0.26%
הראל 13,900 0.19%
הירשמו לצפייה 10,100 0.14%
הירשמו לצפייה 8,677 0.12%
הירשמו לצפייה 6,300 0.08%
שדרגו את המנוי 2,800 0.04%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,497,473 73.59%
מנורה 1,322,060 17.70%
הראל 1,062,740 14.23%
הירשמו לצפייה 776,986 10.40%
הירשמו לצפייה 755,800 10.12%
הירשמו לצפייה 602,000 8.06%
שדרגו את המנוי 556,900 7.46%
שדרגו את המנוי 139,700 1.87%
שדרגו את המנוי 79,500 1.06%
שדרגו את המנוי 43,851 0.59%
שדרגו את המנוי 35,600 0.48%
שדרגו את המנוי 28,000 0.37%
שדרגו את המנוי 15,100 0.20%
שדרגו את המנוי 13,700 0.18%
שדרגו את המנוי 13,636 0.18%
שדרגו את המנוי 10,800 0.14%
שדרגו את המנוי 7,600 0.10%
שדרגו את המנוי 6,000 0.08%
שדרגו את המנוי 5,100 0.07%
שדרגו את המנוי 4,600 0.06%
שדרגו את המנוי 4,100 0.05%
שדרגו את המנוי 3,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,700 0.04%
שדרגו את המנוי 2,300 0.03%
שדרגו את המנוי 2,100 0.03%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקופיה סיינטיפיק
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית