תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.06.2017 28.06.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
איילון 9,379 6,252 -3,127  -33.34%
ק.ה.ר- קרן השתלמות לרוקחים 600,000 400,000 -200,000  -33.33%
הירשמו לצפייה 621,228 414,152 -207,076  -33.33%
הירשמו לצפייה 661,162 310,533 -350,629  -53.03%
הירשמו לצפייה 1,200,000 800,000 -400,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,800,000 1,200,000 -600,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 19,470,000 18,153,300 -1,316,670  -6.76%
שדרגו את המנוי 8,894,440 5,929,620 -2,964,810  -33.33%
שדרגו את המנוי 14,399,400 9,725,120 -4,674,280  -32.46%
שדרגו את המנוי 14,764,300 9,842,900 -4,921,450  -33.33%
שדרגו את המנוי 18,967,700 12,645,100 -6,322,570  -33.33%
שדרגו את המנוי 26,975,000 17,983,400 -8,991,680  -33.33%
שדרגו את המנוי 11,085,900 0 -11,085,900  -100.00%
שדרגו את המנוי 70,321,300 46,881,200 -23,440,100  -33.33%
שדרגו את המנוי 107,811,000 71,874,200 -35,937,100  -33.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,415,392

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -101,415,392
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"]
סה"כ 196,165,777
עמיתים 71,874,200
כלל 46,881,200
הירשמו לצפייה 18,153,300
הירשמו לצפייה 17,983,400
הירשמו לצפייה 12,645,100
שדרגו את המנוי 9,842,900
שדרגו את המנוי 9,725,120
שדרגו את המנוי 5,929,620
שדרגו את המנוי 1,200,000
שדרגו את המנוי 800,000
שדרגו את המנוי 414,152
שדרגו את המנוי 400,000
שדרגו את המנוי 310,533
שדרגו את המנוי 6,252
שדרגו את המנוי 0
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית