תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 124,954,000 127,265,000 2,310,930  1.85%
כרמים 700,000 2,726,920 2,026,920  289.56%
הירשמו לצפייה 2,055,490 2,415,700 360,207  17.52%
הירשמו לצפייה 2,503,460 2,631,920 128,456  5.13%
הירשמו לצפייה 1,315,130 1,405,340 90,210  6.86%
שדרגו את המנוי 1,231,610 1,237,150 5,535  0.45%
שדרגו את המנוי 16,560,900 15,974,500 -586,363  -3.54%
שדרגו את המנוי 38,262,700 36,898,000 -1,364,680  -3.57%
שדרגו את המנוי 50,269,400 48,845,100 -1,424,300  -2.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,922,258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,375,343

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 230,953 368,012 137,059  59.34%
אקסלנס 34,329 57,855 23,526  68.53%
הירשמו לצפייה 5,110,000 5,090,000 -20,000  -0.39%
הירשמו לצפייה 2,016,420 1,516,420 -500,000  -24.80%
הירשמו לצפייה 1,796,660 1,131,550 -665,113  -37.02%
שדרגו את המנוי 67,500,000 60,678,200 -6,821,800  -10.11%
שדרגו את המנוי 10,000,000 3,012,690 -6,987,310  -69.87%
שדרגו את המנוי 17,185,000 9,285,000 -7,900,000  -45.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 160,585

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,894,223

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,922,258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,375,343
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 160,585
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,894,223
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 247,705,829 37.02%
אלטשולר - שחם 127,265,000 19.02%
מגדל 48,845,100 7.30%
הירשמו לצפייה 36,898,000 5.51%
הירשמו לצפייה 15,974,500 2.39%
הירשמו לצפייה 2,796,030 0.42%
שדרגו את המנוי 2,726,920 0.41%
שדרגו את המנוי 2,631,920 0.39%
שדרגו את המנוי 2,415,700 0.36%
שדרגו את המנוי 1,846,030 0.28%
שדרגו את המנוי 1,503,200 0.22%
שדרגו את המנוי 1,405,340 0.21%
שדרגו את המנוי 1,237,150 0.18%
שדרגו את המנוי 919,452 0.14%
שדרגו את המנוי 836,704 0.13%
שדרגו את המנוי 173,783 0.03%
שדרגו את המנוי 160,000 0.02%
שדרגו את המנוי 70,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 146,902,887 21.95%
ילין לפידות 60,678,200 9.07%
עמיתים 49,019,000 7.33%
הירשמו לצפייה 9,285,000 1.39%
הירשמו לצפייה 6,548,000 0.98%
הירשמו לצפייה 5,324,960 0.80%
שדרגו את המנוי 5,090,000 0.76%
שדרגו את המנוי 3,012,690 0.45%
שדרגו את המנוי 2,971,000 0.44%
שדרגו את המנוי 1,900,200 0.28%
שדרגו את המנוי 1,516,420 0.23%
שדרגו את המנוי 1,131,550 0.17%
שדרגו את המנוי 368,012 0.05%
שדרגו את המנוי 57,855 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית