תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 51,438,200 51,966,800 528,576  1.03%
הראל 2,370,000 2,720,000 350,000  14.77%
הירשמו לצפייה 5,980,960 6,210,610 229,653  3.84%
הירשמו לצפייה 2,642,000 2,743,000 101,000  3.82%
הירשמו לצפייה 4,416,720 4,434,450 17,721  0.40%
שדרגו את המנוי 117,197 122,598 5,401  4.61%
שדרגו את המנוי 50,062 50,760 698  1.39%
שדרגו את המנוי 6,498,000 6,448,000 -50,000  -0.77%
שדרגו את המנוי 23,894,900 23,176,900 -718,000  -3.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,233,049

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -768,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 07.12.2019 07.12.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,233,049
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -768,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 114,475,727 34.90%
אלטשולר - שחם 51,966,800 15.84%
אי.בי.אי. 23,176,900 7.07%
הירשמו לצפייה 7,665,200 2.34%
הירשמו לצפייה 6,448,000 1.97%
הירשמו לצפייה 6,210,610 1.89%
שדרגו את המנוי 6,102,520 1.86%
שדרגו את המנוי 4,434,450 1.35%
שדרגו את המנוי 2,743,000 0.84%
שדרגו את המנוי 2,720,000 0.83%
שדרגו את המנוי 1,277,000 0.39%
שדרגו את המנוי 853,889 0.26%
שדרגו את המנוי 300,000 0.09%
שדרגו את המנוי 250,000 0.08%
שדרגו את המנוי 154,000 0.05%
שדרגו את המנוי 122,598 0.04%
שדרגו את המנוי 50,760 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,436,000 6.84%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 7,641,000 2.33%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 7,141,000 2.18%
הירשמו לצפייה 3,000,000 0.91%
הירשמו לצפייה 2,971,000 0.91%
הירשמו לצפייה 1,683,000 0.51%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית