תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 42,345,900 46,236,600 3,890,650  9.19%
אלטשולר - שחם 120,371,000 121,854,000 1,482,670  1.23%
הירשמו לצפייה 562,902 935,107 372,205  66.12%
הירשמו לצפייה 297,429 501,065 203,636  68.47%
הירשמו לצפייה 31,225,100 31,406,300 181,224  0.58%
שדרגו את המנוי 2,267,870 2,428,400 160,522  7.08%
שדרגו את המנוי 650,000 804,006 154,006  23.69%
שדרגו את המנוי 99,000 173,783 74,783  75.54%
שדרגו את המנוי 15,044,100 15,107,800 63,716  0.42%
שדרגו את המנוי 826,704 836,704 10,000  1.21%
שדרגו את המנוי 771,022 759,647 -11,375  -1.48%
שדרגו את המנוי 2,819,370 2,539,370 -280,000  -9.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,593,412

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -291,375

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
ילין לפידות 37,492,000 67,500,000 30,008,000  80.04%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,178,240 5,110,000 3,931,760  333.70%
הירשמו לצפייה 1,395,380 5,324,960 3,929,580  281.61%
הירשמו לצפייה 1,749,940 1,796,660 46,724  2.67%
הירשמו לצפייה 226,982 230,953 3,971  1.75%
שדרגו את המנוי 133,154 34,329 -98,825  -74.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,920,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,825

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,593,412
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -291,375
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,920,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -98,825
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 229,857,012 34.35%
אלטשולר - שחם 121,854,000 18.21%
מגדל 46,236,600 6.91%
הירשמו לצפייה 31,406,300 4.69%
הירשמו לצפייה 15,107,800 2.26%
הירשמו לצפייה 2,539,370 0.38%
שדרגו את המנוי 2,428,400 0.36%
שדרגו את המנוי 1,994,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,846,030 0.28%
שדרגו את המנוי 1,503,200 0.22%
שדרגו את המנוי 935,107 0.14%
שדרגו את המנוי 836,704 0.13%
שדרגו את המנוי 804,006 0.12%
שדרגו את המנוי 759,647 0.11%
שדרגו את המנוי 700,000 0.10%
שדרגו את המנוי 501,065 0.07%
שדרגו את המנוי 173,783 0.03%
שדרגו את המנוי 160,000 0.02%
שדרגו את המנוי 70,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 175,543,532 26.23%
ילין לפידות 67,500,000 10.09%
עמיתים 49,019,000 7.33%
הירשמו לצפייה 17,185,000 2.57%
הירשמו לצפייה 10,000,000 1.49%
הירשמו לצפייה 6,548,000 0.98%
שדרגו את המנוי 5,324,960 0.80%
שדרגו את המנוי 5,110,000 0.76%
שדרגו את המנוי 4,697,210 0.70%
שדרגו את המנוי 3,000,000 0.45%
שדרגו את המנוי 2,971,000 0.44%
שדרגו את המנוי 2,016,420 0.30%
שדרגו את המנוי 1,796,660 0.27%
שדרגו את המנוי 230,953 0.03%
שדרגו את המנוי 110,000 0.02%
שדרגו את המנוי 34,329 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית