תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.04.2018 21.04.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 10,036,700 10,041,100 4,408  0.04%
הפניקס 18,567,500 18,567,500 2
הירשמו לצפייה 314,255 305,420 -8,835  -2.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,410

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,835

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,410
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,835
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 196,676,240 68.85%
עמיתים 71,874,200 25.16%
כלל 46,880,800 16.41%
הירשמו לצפייה 18,567,500 6.50%
הירשמו לצפייה 17,989,600 6.30%
הירשמו לצפייה 12,645,100 4.43%
שדרגו את המנוי 10,041,100 3.52%
שדרגו את המנוי 9,842,900 3.45%
שדרגו את המנוי 5,929,620 2.08%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.42%
שדרגו את המנוי 800,000 0.28%
שדרגו את המנוי 400,000 0.14%
שדרגו את המנוי 305,420 0.11%
שדרגו את המנוי 200,000 0.07%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית