תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 15.08.2022 15.08.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
עמיתים 386,488,000 405,000,000 18,511,700  4.79%
מגדל 173,346,000 191,346,000 18,000,000  10.38%
הירשמו לצפייה 146,566,000 157,695,000 11,129,200  7.59%
הירשמו לצפייה 98,394,800 102,996,000 4,600,860  4.68%
הירשמו לצפייה 3,130,330 3,122,360 -7,973  -0.25%
שדרגו את המנוי 330,852,000 196,294,000 -134,558,000  -40.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,241,760

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,565,973

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,241,760
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -134,565,973
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,387,353,132 75.09%
עמיתים 405,000,000 21.92%
כלל 196,294,000 10.62%
הירשמו לצפייה 191,346,000 10.36%
הירשמו לצפייה 176,996,000 9.58%
הירשמו לצפייה 157,695,000 8.54%
שדרגו את המנוי 102,996,000 5.57%
שדרגו את המנוי 56,781,400 3.07%
שדרגו את המנוי 44,117,700 2.39%
שדרגו את המנוי 31,487,600 1.70%
שדרגו את המנוי 6,000,000 0.32%
שדרגו את המנוי 5,607,360 0.30%
שדרגו את המנוי 4,411,770 0.24%
שדרגו את המנוי 3,122,360 0.17%
שדרגו את המנוי 1,968,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,941,180 0.11%
שדרגו את המנוי 1,058,820 0.06%
שדרגו את המנוי 529,412 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית