תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 53,312,900 58,158,100 4,845,160  9.09%
אקסלנס 8,102,520 10,102,500 2,000,000  24.68%
הירשמו לצפייה 300,000 510,000 210,000  70.00%
הירשמו לצפייה 50,760 97,576 46,816  92.23%
הירשמו לצפייה 868,684 898,400 29,716  3.42%
שדרגו את המנוי 2,743,000 2,754,720 11,722  0.43%
שדרגו את המנוי 137,579 146,154 8,575  6.23%
שדרגו את המנוי 4,452,390 4,455,520 3,130  0.07%
שדרגו את המנוי 23,176,900 19,940,600 -3,236,250  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,155,119

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,236,250

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,683,000 1,497,720 -185,284  -11.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,284

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,155,119
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,236,250
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185,284
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 122,196,870 37.26%
אלטשולר - שחם 58,158,100 17.73%
אי.בי.אי. 19,940,600 6.08%
הירשמו לצפייה 10,102,500 3.08%
הירשמו לצפייה 7,732,520 2.36%
הירשמו לצפייה 6,551,780 2.00%
שדרגו את המנוי 6,448,000 1.97%
שדרגו את המנוי 4,455,520 1.36%
שדרגו את המנוי 2,754,720 0.84%
שדרגו את המנוי 2,720,000 0.83%
שדרגו את המנוי 1,277,000 0.39%
שדרגו את המנוי 898,400 0.27%
שדרגו את המנוי 510,000 0.16%
שדרגו את המנוי 250,000 0.08%
שדרגו את המנוי 154,000 0.05%
שדרגו את המנוי 146,154 0.04%
שדרגו את המנוי 97,576 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,532,720 6.87%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 7,641,000 2.33%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 7,141,000 2.18%
הירשמו לצפייה 3,000,000 0.91%
הירשמו לצפייה 2,971,000 0.91%
הירשמו לצפייה 1,497,720 0.46%
שדרגו את המנוי 282,000 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית