תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 59,115,600 60,686,400 1,570,750  2.66%
מיטב דש 1,286,280 1,404,620 118,339  9.20%
הירשמו לצפייה 6,448,000 6,490,000 42,000  0.65%
הירשמו לצפייה 111,972 145,797 33,825  30.21%
הירשמו לצפייה 7,839,360 7,854,360 15,000  0.19%
שדרגו את המנוי 13,076,000 13,084,400 8,414  0.06%
שדרגו את המנוי 3,370,300 3,347,520 -22,783  -0.68%
שדרגו את המנוי 1,277,000 1,239,000 -38,000  -2.98%
שדרגו את המנוי 2,337,890 2,298,740 -39,152  -1.67%
שדרגו את המנוי 2,049,920 1,960,240 -89,672  -4.37%
שדרגו את המנוי 7,529,560 7,423,750 -105,805  -1.41%
שדרגו את המנוי 10,797,100 7,469,600 -3,327,530  -30.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,788,328

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,622,942

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 1,683,000 1,497,720 -185,284  -11.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185,284

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,788,328
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,622,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185,284
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 123,373,927 37.61%
אלטשולר - שחם 60,686,400 18.50%
אקסלנס 13,084,400 3.99%
הירשמו לצפייה 7,854,360 2.39%
הירשמו לצפייה 7,469,600 2.28%
הירשמו לצפייה 7,423,750 2.26%
שדרגו את המנוי 6,551,780 2.00%
שדרגו את המנוי 6,490,000 1.98%
שדרגו את המנוי 3,347,520 1.02%
שדרגו את המנוי 2,833,720 0.86%
שדרגו את המנוי 2,298,740 0.70%
שדרגו את המנוי 1,960,240 0.60%
שדרגו את המנוי 1,404,620 0.43%
שדרגו את המנוי 1,239,000 0.38%
שדרגו את המנוי 430,000 0.13%
שדרגו את המנוי 154,000 0.05%
שדרגו את המנוי 145,797 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,532,720 6.87%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 7,641,000 2.33%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 7,141,000 2.18%
הירשמו לצפייה 3,000,000 0.91%
הירשמו לצפייה 2,971,000 0.91%
הירשמו לצפייה 1,497,720 0.46%
שדרגו את המנוי 282,000 0.09%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית