תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.06.2018 21.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הלמן אלדובי 200,000 100,000 -100,000  -50.00%
קחצ"ק חברת ניהול 305,420 141,761 -163,659  -53.58%
הירשמו לצפייה 400,000 200,000 -200,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 800,000 400,000 -400,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 1,200,000 600,000 -600,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 5,929,620 2,964,810 -2,964,810  -50.00%
שדרגו את המנוי 9,842,900 4,921,450 -4,921,450  -50.00%
שדרגו את המנוי 10,041,100 5,014,540 -5,026,540  -50.06%
שדרגו את המנוי 12,645,100 6,322,570 -6,322,570  -50.00%
שדרגו את המנוי 17,989,600 8,994,800 -8,994,800  -50.00%
שדרגו את המנוי 18,567,500 9,283,740 -9,283,740  -50.00%
שדרגו את המנוי 46,880,800 23,438,900 -23,441,900  -50.00%
שדרגו את המנוי 71,874,200 35,937,100 -35,937,100  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,356,569

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -98,356,569
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 98,319,671 68.84%
עמיתים 35,937,100 25.16%
כלל 23,438,900 16.41%
הירשמו לצפייה 9,283,740 6.50%
הירשמו לצפייה 8,994,800 6.30%
הירשמו לצפייה 6,322,570 4.43%
שדרגו את המנוי 5,014,540 3.51%
שדרגו את המנוי 4,921,450 3.45%
שדרגו את המנוי 2,964,810 2.08%
שדרגו את המנוי 600,000 0.42%
שדרגו את המנוי 400,000 0.28%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 141,761 0.10%
שדרגו את המנוי 100,000 0.07%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית