תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.08.2017 20.08.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 18,153,300 18,567,500 414,152  2.28%
מיטב דש 17,983,400 17,989,600 6,252  0.03%
הירשמו לצפייה 310,533 313,767 3,234  1.04%
הירשמו לצפייה 46,881,200 46,880,800 -444
הירשמו לצפייה 9,725,120 6,760,940 -2,964,180  -30.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 423,638

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,964,624

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 423,638
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,964,624
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"]
סה"כ 193,404,427
עמיתים 71,874,200
כלל 46,880,800
הירשמו לצפייה 18,567,500
הירשמו לצפייה 17,989,600
הירשמו לצפייה 12,645,100
שדרגו את המנוי 9,842,900
שדרגו את המנוי 6,760,940
שדרגו את המנוי 5,929,620
שדרגו את המנוי 1,200,000
שדרגו את המנוי 800,000
שדרגו את המנוי 400,000
שדרגו את המנוי 313,767
שדרגו את המנוי 200,000
שדרגו את המנוי 0
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית