תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 16.12.2018 16.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 160,000 600,000 440,000  275.00%
הפניקס 9,283,740 9,304,500 20,759  0.22%
הירשמו לצפייה 137,457 138,711 1,254  0.91%
הירשמו לצפייה 23,440,600 23,440,600 -2
הירשמו לצפייה 4,874,730 4,806,180 -68,553  -1.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 462,013

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,555

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 462,013
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -68,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 98,130,721 68.71%
עמיתים 35,937,100 25.16%
כלל 23,440,600 16.41%
הירשמו לצפייה 9,304,500 6.51%
הירשמו לצפייה 8,994,800 6.30%
הירשמו לצפייה 6,322,570 4.43%
שדרגו את המנוי 4,921,450 3.45%
שדרגו את המנוי 4,806,180 3.37%
שדרגו את המנוי 2,964,810 2.08%
שדרגו את המנוי 600,000 0.42%
שדרגו את המנוי 400,000 0.28%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 138,711 0.10%
שדרגו את המנוי 100,000 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית