תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 50,080,000 51,438,200 1,358,210  2.71%
תלתן 5,586,240 5,980,960 394,720  7.07%
הירשמו לצפייה 6,248,000 6,498,000 250,000  4.00%
הירשמו לצפייה 7,466,820 7,665,200 198,381  2.66%
הירשמו לצפייה 6,022,520 6,102,520 79,995  1.33%
שדרגו את המנוי 2,583,000 2,642,000 59,000  2.28%
שדרגו את המנוי 103,983 50,062 -53,921  -51.86%
שדרגו את המנוי 24,786,000 23,894,900 -891,146  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,340,306

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -945,067

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.10.2019 23.10.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,340,306
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -945,067
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 113,156,759 34.50%
אלטשולר - שחם 51,438,200 15.68%
אי.בי.אי. 23,894,900 7.29%
הירשמו לצפייה 7,665,200 2.34%
הירשמו לצפייה 6,498,000 1.98%
הירשמו לצפייה 6,102,520 1.86%
שדרגו את המנוי 5,980,960 1.82%
שדרגו את המנוי 4,416,720 1.35%
שדרגו את המנוי 2,642,000 0.81%
שדרגו את המנוי 2,370,000 0.72%
שדרגו את המנוי 1,277,000 0.39%
שדרגו את המנוי 300,000 0.09%
שדרגו את המנוי 250,000 0.08%
שדרגו את המנוי 154,000 0.05%
שדרגו את המנוי 117,197 0.04%
שדרגו את המנוי 50,062 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,436,000 6.84%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 7,641,000 2.33%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 7,141,000 2.18%
הירשמו לצפייה 3,000,000 0.91%
הירשמו לצפייה 2,971,000 0.91%
הירשמו לצפייה 1,683,000 0.51%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית