תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקורות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 13.12.2017 13.12.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 6,760,940 10,036,700 3,275,730  48.45%
קחצ"ק חברת ניהול 313,767 314,255 488  0.16%
הירשמו לצפייה 18,567,500 18,567,500 -2
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,276,218

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,276,218
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 196,680,675 68.85%
עמיתים 71,874,200 25.16%
כלל 46,880,800 16.41%
הירשמו לצפייה 18,567,500 6.50%
הירשמו לצפייה 17,989,600 6.30%
הירשמו לצפייה 12,645,100 4.43%
שדרגו את המנוי 10,036,700 3.51%
שדרגו את המנוי 9,842,900 3.45%
שדרגו את המנוי 5,929,620 2.08%
שדרגו את המנוי 1,200,000 0.42%
שדרגו את המנוי 800,000 0.28%
שדרגו את המנוי 400,000 0.14%
שדרגו את המנוי 314,255 0.11%
שדרגו את המנוי 200,000 0.07%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית