תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מגדל 1,344,440 1,507,560 163,122  12.13%
אלפי בנדק 89,120 109,871 20,751  23.28%
הירשמו לצפייה 214,256 232,848 18,592  8.68%
הירשמו לצפייה 59,902 68,341 8,439  14.09%
הירשמו לצפייה 95,457 103,412 7,955  8.33%
שדרגו את המנוי 93,994 99,994 6,000  6.38%
שדרגו את המנוי 154,148 159,287 5,139  3.33%
שדרגו את המנוי 34,807 39,334 4,527  13.01%
שדרגו את המנוי 8,000 9,000 1,000  12.50%
שדרגו את המנוי 813 1,051 238  29.27%
שדרגו את המנוי 81,135 80,594 -541  -0.67%
שדרגו את המנוי 76,518 75,612 -906  -1.18%
שדרגו את המנוי 280,774 278,753 -2,021  -0.72%
שדרגו את המנוי 102,363 94,909 -7,454  -7.28%
שדרגו את המנוי 211,000 201,000 -10,000  -4.74%
שדרגו את המנוי 1,887,900 1,876,950 -10,957  -0.58%
שדרגו את המנוי 879,392 862,119 -17,273  -1.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 235,763

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,152

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
הראל 118,868 272,644 153,776  129.37%
מיטב דש 1,489,390 1,497,930 8,545  0.57%
הירשמו לצפייה 13,321,500 13,321,500 -1
הירשמו לצפייה 44,487 44,450 -37  -0.08%
הירשמו לצפייה 367,262 362,820 -4,442  -1.21%
שדרגו את המנוי 73,671 41,824 -31,847  -43.23%
שדרגו את המנוי 5,062,750 5,004,820 -57,931  -1.14%
שדרגו את המנוי 174,908 46,369 -128,539  -73.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,321

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,797

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 235,763
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,152
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 162,321
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -222,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,807,660 4.04%
הראל 1,876,950 1.30%
מגדל 1,507,560 1.05%
הירשמו לצפייה 862,119 0.60%
הירשמו לצפייה 278,753 0.19%
הירשמו לצפייה 232,848 0.16%
שדרגו את המנוי 201,000 0.14%
שדרגו את המנוי 159,287 0.11%
שדרגו את המנוי 109,871 0.08%
שדרגו את המנוי 103,412 0.07%
שדרגו את המנוי 99,994 0.07%
שדרגו את המנוי 94,909 0.07%
שדרגו את המנוי 80,594 0.06%
שדרגו את המנוי 75,612 0.05%
שדרגו את המנוי 68,341 0.05%
שדרגו את המנוי 39,334 0.03%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,944,697 15.25%
כלל 13,321,500 9.26%
מגדל 5,004,820 3.48%
הירשמו לצפייה 1,497,930 1.04%
הירשמו לצפייה 394,288 0.27%
הירשמו לצפייה 362,820 0.25%
שדרגו את המנוי 290,054 0.20%
שדרגו את המנוי 272,644 0.19%
שדרגו את המנוי 250,700 0.17%
שדרגו את המנוי 186,100 0.13%
שדרגו את המנוי 148,263 0.10%
שדרגו את המנוי 49,437 0.03%
שדרגו את המנוי 46,369 0.03%
שדרגו את המנוי 44,450 0.03%
שדרגו את המנוי 41,824 0.03%
שדרגו את המנוי 33,211 0.02%
שדרגו את המנוי 287 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית