תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אפסילון 85,247 113,146 27,899  32.73%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 135,994 155,994 20,000  14.71%
הירשמו לצפייה 1,821,240 1,839,970 18,728  1.03%
הירשמו לצפייה 124,288 132,534 8,246  6.63%
הירשמו לצפייה 56,087 61,716 5,629  10.04%
שדרגו את המנוי 857,329 862,186 4,857  0.57%
שדרגו את המנוי 83,255 83,962 707  0.85%
שדרגו את המנוי 13,500 13,200 -300  -2.22%
שדרגו את המנוי 14,160 11,772 -2,388  -16.86%
שדרגו את המנוי 51,994 49,420 -2,574  -4.95%
שדרגו את המנוי 654,674 641,345 -13,329  -2.04%
שדרגו את המנוי 304,082 289,148 -14,934  -4.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,066

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,525

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 4,227,830 4,501,280 273,445  6.47%
הכשרה ביטוח 44,606 44,516 -90  -0.20%
הירשמו לצפייה 119,108 118,868 -240  -0.20%
הירשמו לצפייה 8,671 8,086 -585  -6.75%
הירשמו לצפייה 5,793 4,803 -990  -17.09%
שדרגו את המנוי 396,236 394,288 -1,948  -0.49%
שדרגו את המנוי 182,377 175,712 -6,665  -3.65%
שדרגו את המנוי 44,211 33,211 -11,000  -24.88%
שדרגו את המנוי 88,500 73,671 -14,829  -16.76%
שדרגו את המנוי 381,000 362,764 -18,236  -4.79%
שדרגו את המנוי 1,580,000 1,489,390 -90,607  -5.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 273,445

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,190

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,066
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,525
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 273,445
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,190
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,705,053 3.27%
הראל 1,839,970 1.28%
מגדל 862,186 0.60%
הירשמו לצפייה 641,345 0.45%
הירשמו לצפייה 289,148 0.20%
הירשמו לצפייה 239,779 0.17%
שדרגו את המנוי 155,994 0.11%
שדרגו את המנוי 132,534 0.09%
שדרגו את המנוי 113,146 0.08%
שדרגו את המנוי 83,962 0.06%
שדרגו את המנוי 68,000 0.05%
שדרגו את המנוי 61,716 0.04%
שדרגו את המנוי 49,420 0.03%
שדרגו את המנוי 46,507 0.03%
שדרגו את המנוי 46,420 0.03%
שדרגו את המנוי 34,700 0.02%
שדרגו את המנוי 13,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,772 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,452,643 14.91%
כלל 13,321,500 9.26%
מגדל 4,501,280 3.13%
הירשמו לצפייה 1,489,390 1.03%
הירשמו לצפייה 394,288 0.27%
הירשמו לצפייה 362,764 0.25%
שדרגו את המנוי 290,054 0.20%
שדרגו את המנוי 250,700 0.17%
שדרגו את המנוי 186,100 0.13%
שדרגו את המנוי 175,712 0.12%
שדרגו את המנוי 148,263 0.10%
שדרגו את המנוי 118,868 0.08%
שדרגו את המנוי 73,671 0.05%
שדרגו את המנוי 49,437 0.03%
שדרגו את המנוי 44,516 0.03%
שדרגו את המנוי 33,211 0.02%
שדרגו את המנוי 8,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,803 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית