תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 58,000 102,000 44,000  75.86%
מגדל 725,119 743,922 18,803  2.59%
הירשמו לצפייה 203,637 218,311 14,674  7.21%
הירשמו לצפייה 28,340 32,873 4,533  16.00%
הירשמו לצפייה 105,155 108,267 3,112  2.96%
שדרגו את המנוי 80,813 83,355 2,542  3.15%
שדרגו את המנוי 825,394 827,765 2,371  0.29%
שדרגו את המנוי 39,621 39,016 -605  -1.53%
שדרגו את המנוי 23,749 22,688 -1,061  -4.47%
שדרגו את המנוי 10,500 7,000 -3,500  -33.33%
שדרגו את המנוי 53,943 48,131 -5,812  -10.77%
שדרגו את המנוי 335,000 306,000 -29,000  -8.66%
שדרגו את המנוי 2,591,220 2,560,550 -30,676  -1.18%
שדרגו את המנוי 168,576 95,207 -73,369  -43.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 90,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -144,023

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 5,186,900 8,593,980 3,407,080  65.69%
עתודות הוותיקה 153,800 253,692 99,892  64.95%
הירשמו לצפייה 78,300 70,934 -7,366  -9.41%
הירשמו לצפייה 200,000 58,685 -141,315  -70.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,506,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -148,681

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 90,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -144,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,506,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -148,681
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,369,490 4.16%
הראל 2,560,550 1.98%
מיטב דש 827,765 0.64%
הירשמו לצפייה 743,922 0.58%
הירשמו לצפייה 306,000 0.24%
הירשמו לצפייה 218,311 0.17%
שדרגו את המנוי 108,267 0.08%
שדרגו את המנוי 102,000 0.08%
שדרגו את המנוי 95,207 0.07%
שדרגו את המנוי 94,708 0.07%
שדרגו את המנוי 83,355 0.06%
שדרגו את המנוי 50,655 0.04%
שדרגו את המנוי 48,131 0.04%
שדרגו את המנוי 39,016 0.03%
שדרגו את המנוי 32,873 0.03%
שדרגו את המנוי 22,688 0.02%
שדרגו את המנוי 17,580 0.01%
שדרגו את המנוי 8,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,814,315 9.92%
כלל 8,593,980 6.65%
מיטב דש 2,768,600 2.14%
הירשמו לצפייה 330,000 0.26%
הירשמו לצפייה 253,692 0.20%
הירשמו לצפייה 186,100 0.14%
שדרגו את המנוי 152,300 0.12%
שדרגו את המנוי 137,445 0.11%
שדרגו את המנוי 100,300 0.08%
שדרגו את המנוי 88,500 0.07%
שדרגו את המנוי 70,934 0.05%
שדרגו את המנוי 66,579 0.05%
שדרגו את המנוי 58,685 0.05%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית