תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מגדל 802,472 882,015 79,543  9.91%
פורטה 26,000 68,000 42,000  161.54%
הירשמו לצפייה 290,423 299,730 9,307  3.20%
הירשמו לצפייה 47,295 51,488 4,193  8.87%
הירשמו לצפייה 50,489 53,183 2,694  5.34%
שדרגו את המנוי 1,391 1,691 300  21.57%
שדרגו את המנוי 54,975 54,382 -593  -1.08%
שדרגו את המנוי 94,207 92,807 -1,400  -1.49%
שדרגו את המנוי 138,000 136,500 -1,500  -1.09%
שדרגו את המנוי 7,000 5,000 -2,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 84,243 82,092 -2,151  -2.55%
שדרגו את המנוי 7,979 1,618 -6,361  -79.72%
שדרגו את המנוי 56,815 46,310 -10,505  -18.49%
שדרגו את המנוי 679,297 667,364 -11,933  -1.76%
שדרגו את המנוי 2,255,660 1,825,060 -430,601  -19.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 138,037

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -467,044

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 41,879 182,377 140,498  335.49%
הראל 4,199 119,108 114,909  2,736.58%
הירשמו לצפייה 1,752 5,793 4,041  230.65%
הירשמו לצפייה 378,420 381,000 2,580  0.68%
הירשמו לצפייה 9,558 8,671 -887  -9.28%
שדרגו את המנוי 291,000 290,054 -946  -0.33%
שדרגו את המנוי 152,300 148,263 -4,037  -2.65%
שדרגו את המנוי 59,287 44,606 -14,681  -24.76%
שדרגו את המנוי 413,014 396,236 -16,778  -4.06%
שדרגו את המנוי 62,382 44,211 -18,171  -29.13%
שדרגו את המנוי 77,467 49,437 -28,030  -36.18%
שדרגו את המנוי 4,587,080 4,227,830 -359,244  -7.83%
שדרגו את המנוי 13,924,600 13,321,500 -603,066  -4.33%
שדרגו את המנוי 2,471,300 1,580,000 -891,309  -36.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 262,028

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,937,149

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 138,037
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -467,044
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 262,028
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,937,149
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,645,581 3.23%
הראל 1,825,060 1.27%
מגדל 882,015 0.61%
הירשמו לצפייה 667,364 0.46%
הירשמו לצפייה 299,730 0.21%
הירשמו לצפייה 240,779 0.17%
שדרגו את המנוי 136,500 0.09%
שדרגו את המנוי 108,267 0.08%
שדרגו את המנוי 92,807 0.06%
שדרגו את המנוי 82,092 0.06%
שדרגו את המנוי 68,000 0.05%
שדרגו את המנוי 54,382 0.04%
שדרגו את המנוי 53,183 0.04%
שדרגו את המנוי 51,488 0.04%
שדרגו את המנוי 46,310 0.03%
שדרגו את המנוי 17,580 0.01%
שדרגו את המנוי 8,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,324,386 14.82%
כלל 13,321,500 9.26%
מגדל 4,227,830 2.94%
הירשמו לצפייה 1,580,000 1.10%
הירשמו לצפייה 396,236 0.28%
הירשמו לצפייה 381,000 0.26%
שדרגו את המנוי 290,054 0.20%
שדרגו את המנוי 250,700 0.17%
שדרגו את המנוי 186,100 0.13%
שדרגו את המנוי 182,377 0.13%
שדרגו את המנוי 148,263 0.10%
שדרגו את המנוי 119,108 0.08%
שדרגו את המנוי 88,500 0.06%
שדרגו את המנוי 49,437 0.03%
שדרגו את המנוי 44,606 0.03%
שדרגו את המנוי 44,211 0.03%
שדרגו את המנוי 8,671 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,793 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית