תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 301,059 446,809 145,750  48.41%
מיטב דש 925,079 1,012,110 87,030  9.41%
הירשמו לצפייה 30,598 51,022 20,424  66.75%
הירשמו לצפייה 2,000 5,300 3,300  165.00%
הירשמו לצפייה 16,752 19,517 2,765  16.51%
שדרגו את המנוי 8,000 10,000 2,000  25.00%
שדרגו את המנוי 17,500 18,500 1,000  5.71%
שדרגו את המנוי 51,000 44,032 -6,968  -13.66%
שדרגו את המנוי 76,558 67,854 -8,704  -11.37%
שדרגו את המנוי 248,360 239,202 -9,158  -3.69%
שדרגו את המנוי 39,250 17,924 -21,326  -54.33%
שדרגו את המנוי 102,429 75,342 -27,087  -26.44%
שדרגו את המנוי 81,529 5,026 -76,503  -93.84%
שדרגו את המנוי 2,902,890 2,820,030 -82,865  -2.85%
שדרגו את המנוי 274,757 103,931 -170,826  -62.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 262,269

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -403,437

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 5,186,900 8,593,980 3,407,080  65.69%
עתודות הוותיקה 153,800 253,692 99,892  64.95%
הירשמו לצפייה 78,300 70,934 -7,366  -9.41%
הירשמו לצפייה 200,000 58,685 -141,315  -70.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,506,972

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -148,681

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 262,269
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -403,437
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,506,972
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -148,681
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,339,099 4.13%
הראל 2,820,030 2.18%
מיטב דש 1,012,110 0.78%
הירשמו לצפייה 446,809 0.35%
הירשמו לצפייה 352,500 0.27%
הירשמו לצפייה 239,202 0.19%
שדרגו את המנוי 103,931 0.08%
שדרגו את המנוי 75,342 0.06%
שדרגו את המנוי 67,854 0.05%
שדרגו את המנוי 51,022 0.04%
שדרגו את המנוי 50,000 0.04%
שדרגו את המנוי 44,032 0.03%
שדרגו את המנוי 19,517 0.02%
שדרגו את המנוי 18,500 0.01%
שדרגו את המנוי 17,924 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,026 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,814,315 9.92%
כלל 8,593,980 6.65%
מיטב דש 2,768,600 2.14%
הירשמו לצפייה 330,000 0.26%
הירשמו לצפייה 253,692 0.20%
הירשמו לצפייה 186,100 0.14%
שדרגו את המנוי 152,300 0.12%
שדרגו את המנוי 137,445 0.11%
שדרגו את המנוי 100,300 0.08%
שדרגו את המנוי 88,500 0.07%
שדרגו את המנוי 70,934 0.05%
שדרגו את המנוי 66,579 0.05%
שדרגו את המנוי 58,685 0.05%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,725 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית