תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דוראל אנרגיה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מגדל 835,049 980,324 145,275  17.40%
אפסילון 118,862 142,384 23,522  19.79%
הירשמו לצפייה 1,845,510 1,861,560 16,048  0.87%
הירשמו לצפייה 1,618 9,742 8,124  502.10%
הירשמו לצפייה 82,417 82,743 326  0.40%
שדרגו את המנוי 11,772 11,101 -671  -5.70%
שדרגו את המנוי 1,270 265 -1,005  -79.13%
שדרגו את המנוי 49,420 48,033 -1,387  -2.81%
שדרגו את המנוי 12,700 10,400 -2,300  -18.11%
שדרגו את המנוי 144,994 138,994 -6,000  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 193,295

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,363

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 4,227,830 4,501,280 273,445  6.47%
הכשרה ביטוח 44,606 44,516 -90  -0.20%
הירשמו לצפייה 119,108 118,868 -240  -0.20%
הירשמו לצפייה 8,671 8,086 -585  -6.75%
הירשמו לצפייה 5,793 4,803 -990  -17.09%
שדרגו את המנוי 396,236 394,288 -1,948  -0.49%
שדרגו את המנוי 182,377 175,712 -6,665  -3.65%
שדרגו את המנוי 44,211 33,211 -11,000  -24.88%
שדרגו את המנוי 88,500 73,671 -14,829  -16.76%
שדרגו את המנוי 381,000 362,764 -18,236  -4.79%
שדרגו את המנוי 1,580,000 1,489,390 -90,607  -5.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 273,445

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,190

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 193,295
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,363
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 273,445
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,190
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,919,832 3.42%
הראל 1,861,560 1.29%
מגדל 980,324 0.68%
הירשמו לצפייה 759,335 0.53%
הירשמו לצפייה 283,155 0.20%
הירשמו לצפייה 239,779 0.17%
שדרגו את המנוי 142,384 0.10%
שדרגו את המנוי 138,994 0.10%
שדרגו את המנוי 98,976 0.07%
שדרגו את המנוי 82,743 0.06%
שדרגו את המנוי 68,000 0.05%
שדרגו את המנוי 54,070 0.04%
שדרגו את המנוי 48,033 0.03%
שדרגו את המנוי 46,507 0.03%
שדרגו את המנוי 46,420 0.03%
שדרגו את המנוי 34,700 0.02%
שדרגו את המנוי 11,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,452,643 14.91%
כלל 13,321,500 9.26%
מגדל 4,501,280 3.13%
הירשמו לצפייה 1,489,390 1.03%
הירשמו לצפייה 394,288 0.27%
הירשמו לצפייה 362,764 0.25%
שדרגו את המנוי 290,054 0.20%
שדרגו את המנוי 250,700 0.17%
שדרגו את המנוי 186,100 0.13%
שדרגו את המנוי 175,712 0.12%
שדרגו את המנוי 148,263 0.10%
שדרגו את המנוי 118,868 0.08%
שדרגו את המנוי 73,671 0.05%
שדרגו את המנוי 49,437 0.03%
שדרגו את המנוי 44,516 0.03%
שדרגו את המנוי 33,211 0.02%
שדרגו את המנוי 8,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,803 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    דוראל אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית