תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פורסט 68,493 71,040 2,547  3.72%
אדמונד דה רוטשילד 41,830 42,630 800  1.91%
הירשמו לצפייה 200,668 201,195 527  0.26%
הירשמו לצפייה 9,020 9,052 32  0.35%
הירשמו לצפייה 2,250 2,100 -150  -6.67%
שדרגו את המנוי 13,785 11,440 -2,345  -17.01%
שדרגו את המנוי 82,977 79,553 -3,424  -4.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.11.2018 20.11.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 829,605 8.30%
אלטשולר - שחם 399,720 4.00%
מיטב דש 201,195 2.01%
הירשמו לצפייה 79,553 0.80%
הירשמו לצפייה 71,040 0.71%
הירשמו לצפייה 42,630 0.43%
שדרגו את המנוי 11,440 0.11%
שדרגו את המנוי 9,052 0.09%
שדרגו את המנוי 9,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,712 0.03%
שדרגו את המנוי 2,100 0.02%
שדרגו את המנוי 1,163 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,729,126 27.29%
כלל 927,034 9.27%
מיטב דש 838,777 8.39%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 132,960 1.33%
הירשמו לצפייה 118,833 1.19%
שדרגו את המנוי 34,820 0.35%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 8,162 0.08%
שדרגו את המנוי 7,360 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    כלל תעשיות ומשקאות
    לפני 2 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית