תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
אקסלנס 19,878 26,487 6,609  33.25%
מור 406,771 411,069 4,298  1.06%
הירשמו לצפייה 197,027 197,811 784  0.40%
הירשמו לצפייה 59,748 59,982 234  0.39%
הירשמו לצפייה 26,048 25,805 -243  -0.93%
שדרגו את המנוי 9,000 8,022 -978  -10.87%
שדרגו את המנוי 3,066 1,981 -1,085  -35.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,925

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,306

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 140,195 145,468 5,273  3.76%
הראל 1,380,090 1,381,940 1,847  0.13%
הירשמו לצפייה 316,759 316,489 -270  -0.09%
הירשמו לצפייה 51,912 50,416 -1,496  -2.88%
הירשמו לצפייה 53,231 50,396 -2,835  -5.33%
שדרגו את המנוי 42,700 38,812 -3,888  -9.11%
שדרגו את המנוי 14,000 10,083 -3,917  -27.98%
שדרגו את המנוי 229,333 206,555 -22,778  -9.93%
שדרגו את המנוי 584,391 531,971 -52,420  -8.97%
שדרגו את המנוי 1,604,980 1,492,810 -112,164  -6.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,120

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -199,768

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,925
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,306
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,120
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -199,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,364,588 13.65%
מור 411,069 4.11%
אלטשולר - שחם 324,862 3.25%
הירשמו לצפייה 305,664 3.06%
הירשמו לצפייה 197,811 1.98%
הירשמו לצפייה 59,982 0.60%
שדרגו את המנוי 26,487 0.26%
שדרגו את המנוי 25,805 0.26%
שדרגו את המנוי 8,022 0.08%
שדרגו את המנוי 2,370 0.02%
שדרגו את המנוי 1,981 0.02%
שדרגו את המנוי 535 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,162,726 51.63%
כלל 1,492,810 14.93%
הראל 1,381,940 13.82%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 531,971 5.32%
הירשמו לצפייה 316,489 3.16%
שדרגו את המנוי 206,555 2.07%
שדרגו את המנוי 145,468 1.45%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 50,416 0.50%
שדרגו את המנוי 50,396 0.50%
שדרגו את המנוי 38,812 0.39%
שדרגו את המנוי 29,500 0.30%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,139 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 11,800 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 11,100 0.11%
שדרגו את המנוי 10,083 0.10%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,700 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית