תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
פורסט 76,137 79,317 3,180  4.18%
פסגות 878 909 31  3.53%
הירשמו לצפייה 15,801 15,746 -55  -0.35%
הירשמו לצפייה 1,648 1,572 -76  -4.61%
הירשמו לצפייה 69,312 69,220 -92  -0.13%
שדרגו את המנוי 158,306 157,743 -563  -0.36%
שדרגו את המנוי 6,049 5,366 -683  -11.29%
שדרגו את המנוי 271,115 270,115 -1,000  -0.37%
שדרגו את המנוי 32,630 30,522 -2,108  -6.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,211

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,577

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 927,035 1,062,330 135,296  14.59%
הכשרה ביטוח 132,960 140,478 7,518  5.65%
הירשמו לצפייה 8,026 14,132 6,106  76.08%
הירשמו לצפייה 1,090,180 1,096,150 5,966  0.55%
הירשמו לצפייה 34,820 37,076 2,256  6.48%
שדרגו את המנוי 7,360 7,120 -240  -3.26%
שדרגו את המנוי 520,681 401,064 -119,617  -22.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 157,142

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,857

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,211
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,577
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 157,142
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -119,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 637,152 6.37%
אלטשולר - שחם 270,115 2.70%
מיטב דש 157,743 1.58%
הירשמו לצפייה 79,317 0.79%
הירשמו לצפייה 69,220 0.69%
הירשמו לצפייה 30,522 0.31%
שדרגו את המנוי 15,746 0.16%
שדרגו את המנוי 5,642 0.06%
שדרגו את המנוי 5,366 0.05%
שדרגו את המנוי 1,572 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 909 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,555,637 35.56%
מיטב דש 1,096,150 10.96%
כלל 1,062,330 10.62%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 401,064 4.01%
הירשמו לצפייה 140,478 1.40%
שדרגו את המנוי 119,522 1.20%
שדרגו את המנוי 37,076 0.37%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,132 0.14%
שדרגו את המנוי 7,120 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    כלל תעשיות ומשקאות
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית