תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
פורטה 27,215 29,163 1,948  7.16%
אלטשולר - שחם 241,267 242,672 1,405  0.58%
הירשמו לצפייה 32,493 33,314 821  2.53%
הירשמו לצפייה 1,393 1,419 26  1.87%
הירשמו לצפייה 72,555 72,505 -50  -0.07%
שדרגו את המנוי 19,163 18,988 -175  -0.91%
שדרגו את המנוי 226,281 224,361 -1,920  -0.85%
שדרגו את המנוי 222,703 220,292 -2,411  -1.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,556

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 600,161 604,721 4,560  0.76%
הלמן אלדובי 385 1,885 1,500  389.61%
הירשמו לצפייה 2,500 4,000 1,500  60.00%
הירשמו לצפייה 40,105 40,750 645  1.61%
הירשמו לצפייה 889,651 889,734 83  0.01%
שדרגו את המנוי 16,400 16,200 -200  -1.22%
שדרגו את המנוי 693,300 691,800 -1,500  -0.22%
שדרגו את המנוי 183,305 181,357 -1,948  -1.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,288

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,648

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,556
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,288
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,648
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 960,898 9.61%
אלטשולר - שחם 242,672 2.43%
מיטב דש 224,361 2.24%
הירשמו לצפייה 220,292 2.20%
הירשמו לצפייה 111,054 1.11%
הירשמו לצפייה 72,505 0.73%
שדרגו את המנוי 33,314 0.33%
שדרגו את המנוי 29,163 0.29%
שדרגו את המנוי 18,988 0.19%
שדרגו את המנוי 5,642 0.06%
שדרגו את המנוי 1,419 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 184 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,300,471 63.00%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 889,734 8.90%
הירשמו לצפייה 868,185 8.68%
הירשמו לצפייה 691,800 6.92%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 604,721 6.05%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 181,357 1.81%
שדרגו את המנוי 149,132 1.49%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 40,750 0.41%
שדרגו את המנוי 40,124 0.40%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 12,434 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,300 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית