תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 23,093 32,093 9,000  38.97%
מיטב דש 223,371 230,231 6,860  3.07%
הירשמו לצפייה 26,468 27,639 1,171  4.42%
הירשמו לצפייה 1,455 1,454 -1  -0.07%
הירשמו לצפייה 19,328 19,148 -180  -0.93%
שדרגו את המנוי 242,335 241,267 -1,068  -0.44%
שדרגו את המנוי 73,853 72,555 -1,298  -1.76%
שדרגו את המנוי 228,784 223,605 -5,179  -2.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,031

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,726

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 1,146,380 1,604,980 458,599  40.00%
הפניקס 428,701 600,161 171,460  40.00%
הירשמו לצפייה 129,868 183,305 53,437  41.15%
הירשמו לצפייה 45,979 59,479 13,500  29.36%
הירשמו לצפייה 136,307 149,132 12,825  9.41%
שדרגו את המנוי 37,193 40,124 2,931  7.88%
שדרגו את המנוי 2,000 4,300 2,300  115.00%
שדרגו את המנוי 16,200 16,400 200  1.23%
שדרגו את המנוי 12,234 12,434 200  1.63%
שדרגו את המנוי 903,185 868,185 -35,000  -3.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 715,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,031
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,726
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 715,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 959,215 9.59%
אלטשולר - שחם 241,267 2.41%
מיטב דש 230,231 2.30%
הירשמו לצפייה 223,605 2.24%
הירשמו לצפייה 104,093 1.04%
הירשמו לצפייה 72,555 0.73%
שדרגו את המנוי 32,093 0.32%
שדרגו את המנוי 27,639 0.28%
שדרגו את המנוי 19,148 0.19%
שדרגו את המנוי 5,642 0.06%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 184 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,305,731 63.06%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 889,651 8.90%
הירשמו לצפייה 868,185 8.68%
הירשמו לצפייה 693,300 6.93%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 600,161 6.00%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 183,305 1.83%
שדרגו את המנוי 149,132 1.49%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 40,124 0.40%
שדרגו את המנוי 40,105 0.40%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,400 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 12,434 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,300 0.04%
שדרגו את המנוי 2,500 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית