תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 301,940 315,032 13,092  4.34%
אלטשולר - שחם 196,921 200,041 3,120  1.58%
הירשמו לצפייה 154,640 155,147 507  0.33%
הירשמו לצפייה 13,690 13,738 48  0.35%
הירשמו לצפייה 15,347 14,789 -558  -3.64%
שדרגו את המנוי 27,879 25,886 -1,993  -7.15%
שדרגו את המנוי 78,144 74,244 -3,900  -4.99%
שדרגו את המנוי 21,007 15,160 -5,847  -27.83%
שדרגו את המנוי 21,288 16 -21,272  -99.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,570

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הלמן אלדובי 942 64,139 63,197  6,708.81%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 250,900 259,000 8,100  3.23%
הירשמו לצפייה 1,375,710 1,380,090 4,375  0.32%
הירשמו לצפייה 316,933 316,759 -174  -0.05%
הירשמו לצפייה 56,765 51,912 -4,853  -8.55%
שדרגו את המנוי 59,479 53,231 -6,248  -10.50%
שדרגו את המנוי 245,682 229,333 -16,349  -6.65%
שדרגו את המנוי 640,915 584,391 -56,524  -8.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 75,672

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,570
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 75,672
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -84,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,127,979 11.28%
מור 315,032 3.15%
ילין לפידות 283,384 2.83%
הירשמו לצפייה 200,041 2.00%
הירשמו לצפייה 155,147 1.55%
הירשמו לצפייה 74,244 0.74%
שדרגו את המנוי 27,000 0.27%
שדרגו את המנוי 25,886 0.26%
שדרגו את המנוי 15,160 0.15%
שדרגו את המנוי 14,789 0.15%
שדרגו את המנוי 13,738 0.14%
שדרגו את המנוי 2,542 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,847,306 68.47%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,380,090 13.80%
הירשמו לצפייה 1,165,790 11.66%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 584,391 5.84%
שדרגו את המנוי 316,759 3.17%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 229,333 2.29%
שדרגו את המנוי 140,195 1.40%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 64,139 0.64%
שדרגו את המנוי 53,231 0.53%
שדרגו את המנוי 51,912 0.52%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 29,500 0.30%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,139 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,800 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 11,100 0.11%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,700 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 71 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית