תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 123,435 228,392 104,957  85.03%
אזימוט 67,981 74,043 6,062  8.92%
הירשמו לצפייה 100,169 103,452 3,283  3.28%
הירשמו לצפייה 16,374 19,520 3,146  19.21%
הירשמו לצפייה 28,621 30,259 1,638  5.72%
שדרגו את המנוי 1,016 1,408 392  38.58%
שדרגו את המנוי 140 184 44  31.43%
שדרגו את המנוי 230,079 219,902 -10,177  -4.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 119,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 1,062,330 1,146,380 84,048  7.91%
הפניקס 401,064 428,701 27,637  6.89%
הירשמו לצפייה 119,522 129,868 10,346  8.66%
הירשמו לצפייה 37,076 37,193 117  0.32%
הירשמו לצפייה 7,120 5,780 -1,340  -18.82%
שדרגו את המנוי 14,132 12,234 -1,898  -13.43%
שדרגו את המנוי 140,478 136,307 -4,171  -2.97%
שדרגו את המנוי 1,096,150 903,185 -192,961  -17.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 122,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -200,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 119,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 122,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -200,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 952,743 9.53%
אלטשולר - שחם 245,335 2.45%
ילין לפידות 228,392 2.28%
הירשמו לצפייה 219,902 2.20%
הירשמו לצפייה 103,452 1.03%
הירשמו לצפייה 74,043 0.74%
שדרגו את המנוי 30,259 0.30%
שדרגו את המנוי 23,163 0.23%
שדרגו את המנוי 19,520 0.20%
שדרגו את המנוי 5,642 0.06%
שדרגו את המנוי 1,408 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 184 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,563,822 35.64%
כלל 1,146,380 11.46%
מיטב דש 903,185 9.03%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 428,701 4.29%
הירשמו לצפייה 136,307 1.36%
שדרגו את המנוי 129,868 1.30%
שדרגו את המנוי 45,979 0.46%
שדרגו את המנוי 37,193 0.37%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 12,234 0.12%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית