תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מור 242,207 264,702 22,495  9.29%
ילין לפידות 277,575 280,571 2,996  1.08%
הירשמו לצפייה 151,824 152,551 727  0.48%
הירשמו לצפייה 35,380 36,084 704  1.99%
הירשמו לצפייה 25,187 21,824 -3,363  -13.35%
שדרגו את המנוי 63,024 52,396 -10,628  -16.86%
שדרגו את המנוי 39,753 27,286 -12,467  -31.36%
שדרגו את המנוי 109,048 94,380 -14,668  -13.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,922

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,126

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 1,379,670 1,383,090 3,419  0.25%
ילין לפידות 316,536 318,294 1,758  0.56%
הירשמו לצפייה 1,604,980 1,604,980 -1
הירשמו לצפייה 5,160 4,440 -720  -13.95%
הירשמו לצפייה 1,885 942 -943  -50.03%
שדרגו את המנוי 58,375 57,107 -1,268  -2.17%
שדרגו את המנוי 652,070 649,210 -2,860  -0.44%
שדרגו את המנוי 22,004 16,400 -5,604  -25.47%
שדרגו את המנוי 148,095 140,195 -7,900  -5.33%
שדרגו את המנוי 259,000 250,900 -8,100  -3.13%
שדרגו את המנוי 19,100 5,989 -13,111  -68.64%
שדרגו את המנוי 238,050 160,195 -77,855  -32.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,177

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -118,362

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,922
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,126
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,177
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -118,362
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,167,871 11.68%
ילין לפידות 280,571 2.81%
מור 264,702 2.65%
הירשמו לצפייה 196,921 1.97%
הירשמו לצפייה 152,551 1.53%
הירשמו לצפייה 94,380 0.94%
שדרגו את המנוי 52,396 0.52%
שדרגו את המנוי 36,084 0.36%
שדרגו את המנוי 27,286 0.27%
שדרגו את המנוי 21,824 0.22%
שדרגו את המנוי 20,135 0.20%
שדרגו את המנוי 17,479 0.17%
שדרגו את המנוי 2,542 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,869,667 68.70%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,383,090 13.83%
הירשמו לצפייה 1,165,790 11.66%
הירשמו לצפייה 649,210 6.49%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 318,294 3.18%
שדרגו את המנוי 250,900 2.51%
שדרגו את המנוי 160,195 1.60%
שדרגו את המנוי 140,195 1.40%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 57,107 0.57%
שדרגו את המנוי 44,780 0.45%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 29,500 0.30%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 18,300 0.18%
שדרגו את המנוי 16,400 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,800 0.12%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,900 0.08%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,989 0.06%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,700 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,440 0.04%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 942 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית