תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מור 26,750 88,636 61,886  231.35%
מגדל 17,190 17,684 494  2.87%
הירשמו לצפייה 1,246 1,247 1  0.08%
הירשמו לצפייה 253 175 -78  -30.83%
הירשמו לצפייה 50,419 48,441 -1,978  -3.92%
שדרגו את המנוי 197,029 185,780 -11,249  -5.71%
שדרגו את המנוי 62,014 48,886 -13,128  -21.17%
שדרגו את המנוי 294,237 277,575 -16,662  -5.66%
שדרגו את המנוי 210,371 108,235 -102,136  -48.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,231

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 890,969 1,380,680 489,708  54.96%
פסגות 811,800 1,166,210 354,413  43.66%
הירשמו לצפייה 72,200 259,000 186,800  258.73%
הירשמו לצפייה 609,193 646,279 37,086  6.09%
הירשמו לצפייה 40,121 57,471 17,350  43.24%
שדרגו את המנוי 65,655 78,146 12,491  19.03%
שדרגו את המנוי 4,300 5,200 900  20.93%
שדרגו את המנוי 174,404 174,406 2
שדרגו את המנוי 1,604,980 1,604,980 1
שדרגו את המנוי 319,670 317,000 -2,670  -0.84%
שדרגו את המנוי 195,946 173,101 -22,845  -11.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,098,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,515

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -145,231
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,098,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,515
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 987,131 9.87%
ילין לפידות 277,575 2.78%
מיטב דש 185,780 1.86%
הירשמו לצפייה 156,877 1.57%
הירשמו לצפייה 108,235 1.08%
הירשמו לצפייה 88,636 0.89%
שדרגו את המנוי 48,886 0.49%
שדרגו את המנוי 48,441 0.48%
שדרגו את המנוי 47,453 0.47%
שדרגו את המנוי 17,684 0.18%
שדרגו את המנוי 5,142 0.05%
שדרגו את המנוי 1,247 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 175 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,819,627 68.20%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,380,680 13.81%
הירשמו לצפייה 1,166,210 11.66%
הירשמו לצפייה 646,279 6.46%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 317,000 3.17%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 174,406 1.74%
שדרגו את המנוי 173,101 1.73%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 57,471 0.57%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית