תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 158,084 161,438 3,354  2.12%
מגדל 15,747 18,662 2,915  18.51%
הירשמו לצפייה 73,611 75,668 2,057  2.79%
הירשמו לצפייה 5,635 5,999 364  6.46%
הירשמו לצפייה 1,215 986 -229  -18.85%
שדרגו את המנוי 990 729 -261  -26.36%
שדרגו את המנוי 6,772 5,892 -880  -12.99%
שדרגו את המנוי 74,547 73,034 -1,513  -2.03%
שדרגו את המנוי 295,458 292,675 -2,783  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,690

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,666

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 1,036,520 1,090,180 53,660  5.18%
הפניקס 520,311 520,681 370  0.07%
הירשמו לצפייה 927,034 927,035 1
הירשמו לצפייה 8,162 8,026 -136  -1.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,031

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,690
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,666
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 54,031
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 677,013 6.77%
אלטשולר - שחם 292,675 2.93%
מיטב דש 161,438 1.61%
הירשמו לצפייה 75,668 0.76%
הירשמו לצפייה 73,034 0.73%
הירשמו לצפייה 40,130 0.40%
שדרגו את המנוי 18,662 0.19%
שדרגו את המנוי 5,999 0.06%
שדרגו את המנוי 5,892 0.06%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 729 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,398,442 33.98%
מיטב דש 1,090,180 10.90%
כלל 927,035 9.27%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 520,681 5.21%
הירשמו לצפייה 132,960 1.33%
שדרגו את המנוי 34,820 0.35%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 8,026 0.08%
שדרגו את המנוי 7,360 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    כלל תעשיות ומשקאות
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית