תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
פורסט 90,541 93,599 3,058  3.38%
מיטב דש 156,229 157,313 1,084  0.69%
הירשמו לצפייה 16,415 17,263 848  5.17%
הירשמו לצפייה 5,366 5,521 155  2.89%
הירשמו לצפייה 818 968 150  18.34%
שדרגו את המנוי 87,120 87,130 10  0.01%
שדרגו את המנוי 68,291 67,981 -310  -0.45%
שדרגו את המנוי 270,115 265,060 -5,055  -1.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,305

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,365

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 1,062,330 1,146,380 84,048  7.91%
הפניקס 401,064 428,701 27,637  6.89%
הירשמו לצפייה 119,522 129,868 10,346  8.66%
הירשמו לצפייה 37,076 37,193 117  0.32%
הירשמו לצפייה 7,120 5,780 -1,340  -18.82%
שדרגו את המנוי 14,132 12,234 -1,898  -13.43%
שדרגו את המנוי 140,478 136,307 -4,171  -2.97%
שדרגו את המנוי 1,096,150 903,185 -192,961  -17.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 122,148

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -200,370

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,305
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 122,148
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -200,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 728,417 7.28%
אלטשולר - שחם 265,060 2.65%
מיטב דש 157,313 1.57%
הירשמו לצפייה 93,599 0.94%
הירשמו לצפייה 87,130 0.87%
הירשמו לצפייה 67,981 0.68%
שדרגו את המנוי 26,456 0.26%
שדרגו את המנוי 17,263 0.17%
שדרגו את המנוי 5,642 0.06%
שדרגו את המנוי 5,521 0.06%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 484 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,563,822 35.64%
כלל 1,146,380 11.46%
מיטב דש 903,185 9.03%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 428,701 4.29%
הירשמו לצפייה 136,307 1.36%
שדרגו את המנוי 129,868 1.30%
שדרגו את המנוי 45,979 0.46%
שדרגו את המנוי 37,193 0.37%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 12,234 0.12%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,780 0.06%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    כלל תעשיות ומשקאות
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית