תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 279,497 287,261 7,764  2.78%
ילין לפידות 280,571 281,384 813  0.29%
הירשמו לצפייה 90,824 91,263 439  0.48%
הירשמו לצפייה 21,467 21,347 -120  -0.56%
הירשמו לצפייה 17,000 16,506 -494  -2.91%
שדרגו את המנוי 33,549 32,415 -1,134  -3.38%
שדרגו את המנוי 20,979 14,134 -6,845  -32.63%
שדרגו את המנוי 28,558 16 -28,542  -99.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,016

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,135

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 160,195 245,682 85,487  53.36%
מח"ר חברה לניהול קופות גמל לאקדמאים ולמהנדסים 16,400 16,139 -261  -1.59%
הירשמו לצפייה 57,107 56,765 -342  -0.60%
הירשמו לצפייה 4,440 3,340 -1,100  -24.77%
הירשמו לצפייה 318,294 316,933 -1,361  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,383,090 1,375,710 -7,376  -0.53%
שדרגו את המנוי 649,210 640,915 -8,295  -1.28%
שדרגו את המנוי 44,780 11,100 -33,680  -75.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 85,487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,415

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,016
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -37,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 85,487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52,415
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,126,429 11.26%
מור 287,261 2.87%
ילין לפידות 281,384 2.81%
הירשמו לצפייה 196,921 1.97%
הירשמו לצפייה 154,640 1.55%
הירשמו לצפייה 91,263 0.91%
שדרגו את המנוי 32,415 0.32%
שדרגו את המנוי 27,000 0.27%
שדרגו את המנוי 21,347 0.21%
שדרגו את המנוי 16,506 0.17%
שדרגו את המנוי 14,134 0.14%
שדרגו את המנוי 2,542 0.03%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,850,446 68.50%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,375,710 13.76%
הירשמו לצפייה 1,165,790 11.66%
הירשמו לצפייה 640,915 6.41%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
שדרגו את המנוי 316,933 3.17%
שדרגו את המנוי 250,900 2.51%
שדרגו את המנוי 245,682 2.46%
שדרגו את המנוי 140,195 1.40%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 56,765 0.57%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 29,500 0.30%
שדרגו את המנוי 20,200 0.20%
שדרגו את המנוי 16,139 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 11,100 0.11%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 5,800 0.06%
שדרגו את המנוי 5,700 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 3,340 0.03%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 942 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית