תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מגדל 14,301 55,028 40,727  284.78%
אקסלנס 4,944 26,941 21,997  444.92%
הירשמו לצפייה 486 136 -350  -72.02%
הירשמו לצפייה 43,815 40,356 -3,459  -7.89%
הירשמו לצפייה 40,504 36,527 -3,977  -9.82%
שדרגו את המנוי 176,239 172,198 -4,041  -2.29%
שדרגו את המנוי 156,877 151,028 -5,849  -3.73%
שדרגו את המנוי 167,348 128,707 -38,641  -23.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 62,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,317

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 174,406 221,454 47,048  26.98%
קחצ"ק חברת ניהול 57,471 58,712 1,241  2.16%
הירשמו לצפייה 5,780 5,160 -620  -10.73%
הירשמו לצפייה 1,380,680 1,379,290 -1,391  -0.10%
הירשמו לצפייה 646,279 635,483 -10,796  -1.67%
שדרגו את המנוי 173,101 148,599 -24,502  -14.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,289

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,309

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 62,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48,289
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,309
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,149,584 11.50%
ילין לפידות 277,575 2.78%
אלטשולר - שחם 196,921 1.97%
הירשמו לצפייה 172,198 1.72%
הירשמו לצפייה 151,028 1.51%
הירשמו לצפייה 128,707 1.29%
שדרגו את המנוי 55,028 0.55%
שדרגו את המנוי 40,356 0.40%
שדרגו את המנוי 36,847 0.37%
שדרגו את המנוי 36,527 0.37%
שדרגו את המנוי 26,941 0.27%
שדרגו את המנוי 21,178 0.21%
שדרגו את המנוי 5,142 0.05%
שדרגו את המנוי 1,000 0.01%
שדרגו את המנוי 136 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,810,408 68.10%
כלל 1,604,980 16.05%
הראל 1,379,290 13.79%
הירשמו לצפייה 1,166,210 11.66%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 635,483 6.35%
שדרגו את המנוי 317,000 3.17%
שדרגו את המנוי 259,000 2.59%
שדרגו את המנוי 221,454 2.21%
שדרגו את המנוי 148,599 1.49%
שדרגו את המנוי 78,146 0.78%
שדרגו את המנוי 70,400 0.70%
שדרגו את המנוי 59,479 0.59%
שדרגו את המנוי 58,712 0.59%
שדרגו את המנוי 42,700 0.43%
שדרגו את המנוי 33,680 0.34%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 14,000 0.14%
שדרגו את המנוי 11,700 0.12%
שדרגו את המנוי 7,300 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
שדרגו את המנוי 5,200 0.05%
שדרגו את המנוי 5,160 0.05%
שדרגו את המנוי 4,750 0.05%
שדרגו את המנוי 4,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,885 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית