תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלל תעשיות ומשקאות

ענף: ריאלי תעשיה
תת-ענף: מזון
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 39,891 40,130 239  0.60%
פסגות 1,066 1,004 -62  -5.82%
הירשמו לצפייה 2,000 1,800 -200  -10.00%
הירשמו לצפייה 2,712 1,998 -714  -26.33%
הירשמו לצפייה 78,417 75,501 -2,916  -3.72%
שדרגו את המנוי 21,438 18,080 -3,358  -15.66%
שדרגו את המנוי 164,104 160,125 -3,979  -2.42%
שדרגו את המנוי 383,338 295,458 -87,880  -22.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 239

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,109

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 1,036,520 1,090,180 53,665  5.18%
הפניקס 520,311 520,681 370  0.07%
הירשמו לצפייה 927,034 927,035 1
הירשמו לצפייה 8,162 8,026 -136  -1.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,036

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 239
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,109
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 54,036
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 672,612 6.73%
אלטשולר - שחם 295,458 2.95%
מיטב דש 160,125 1.60%
הירשמו לצפייה 75,501 0.76%
הירשמו לצפייה 71,464 0.71%
הירשמו לצפייה 40,130 0.40%
שדרגו את המנוי 18,080 0.18%
שדרגו את המנוי 7,052 0.07%
שדרגו את המנוי 1,998 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,004 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,398,442 33.98%
מיטב דש 1,090,180 10.90%
כלל 927,035 9.27%
הירשמו לצפייה 640,560 6.41%
הירשמו לצפייה 520,681 5.21%
הירשמו לצפייה 132,960 1.33%
שדרגו את המנוי 34,820 0.35%
שדרגו את המנוי 16,200 0.16%
שדרגו את המנוי 14,620 0.15%
שדרגו את המנוי 8,026 0.08%
שדרגו את המנוי 7,360 0.07%
שדרגו את המנוי 6,000 0.06%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    כלל תעשיות ומשקאות
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית