תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 266,960 1,841,940 1,574,980  589.97%
הכשרה ביטוח 417,944 410,433 -7,511  -1.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,574,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,574,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 57,900,214 178.13%
ילין לפידות 15,901,800 48.92%
אילים 14,159,200 43.56%
הירשמו לצפייה 11,164,300 34.35%
הירשמו לצפייה 4,386,470 13.49%
הירשמו לצפייה 4,007,720 12.33%
שדרגו את המנוי 2,896,800 8.91%
שדרגו את המנוי 2,245,140 6.91%
שדרגו את המנוי 1,253,410 3.86%
שדרגו את המנוי 1,108,720 3.41%
שדרגו את המנוי 729,688 2.24%
שדרגו את המנוי 31,350 0.10%
שדרגו את המנוי 11,360 0.03%
שדרגו את המנוי 4,256 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,891,693 18.13%
ילין לפידות 3,639,320 11.20%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,841,940 5.67%
הירשמו לצפייה 410,433 1.26%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית