תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אילים 4,487,050 4,487,050 4
פסגות 3,537,990 3,537,990 1
הירשמו לצפייה 1,390,080 1,390,080 -1
הירשמו לצפייה 5,039,290 5,039,290 -4
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 410,433 130,067 -280,366  -68.31%
ילין לפידות 3,639,320 1,153,310 -2,486,010  -68.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,766,376

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,766,376
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 18,348,630 56.45%
ילין לפידות 5,039,290 15.50%
אילים 4,487,050 13.80%
הירשמו לצפייה 3,537,990 10.88%
הירשמו לצפייה 1,390,080 4.28%
הירשמו לצפייה 1,270,050 3.91%
שדרגו את המנוי 918,000 2.82%
שדרגו את המנוי 711,487 2.19%
שדרגו את המנוי 397,208 1.22%
שדרגו את המנוי 351,354 1.08%
שדרגו את המנוי 231,239 0.71%
שדרגו את המנוי 9,934 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,348 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,867,091 5.74%
ילין לפידות 1,153,310 3.55%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 583,714 1.80%
הירשמו לצפייה 130,067 0.40%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית