תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 57,900,214 32.06%
ילין לפידות 15,901,800 8.81%
אילים 14,159,200 7.84%
הירשמו לצפייה 11,164,300 6.18%
הירשמו לצפייה 4,386,470 2.43%
הירשמו לצפייה 4,007,720 2.22%
שדרגו את המנוי 2,896,800 1.60%
שדרגו את המנוי 2,245,140 1.24%
שדרגו את המנוי 1,253,410 0.69%
שדרגו את המנוי 1,108,720 0.61%
שדרגו את המנוי 729,688 0.40%
שדרגו את המנוי 31,350 0.02%
שדרגו את המנוי 11,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 10,372,715 5.74%
ילין לפידות 6,407,260 3.55%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,242,860 1.80%
הירשמו לצפייה 722,595 0.40%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית