תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 722,595 417,944 -304,651  -42.16%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,242,860 1,841,940 -1,400,920  -43.20%
הירשמו לצפייה 6,407,260 3,639,320 -2,767,940  -43.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,473,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,473,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 57,868,864 56.42%
ילין לפידות 15,901,800 15.50%
אילים 14,159,200 13.80%
הירשמו לצפייה 11,164,300 10.88%
הירשמו לצפייה 4,386,470 4.28%
הירשמו לצפייה 4,007,720 3.91%
שדרגו את המנוי 2,896,800 2.82%
שדרגו את המנוי 2,245,140 2.19%
שדרגו את המנוי 1,253,410 1.22%
שדרגו את המנוי 1,108,720 1.08%
שדרגו את המנוי 729,688 0.71%
שדרגו את המנוי 11,360 0.01%
שדרגו את המנוי 4,256 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,899,204 5.75%
ילין לפידות 3,639,320 3.55%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,841,940 1.80%
הירשמו לצפייה 417,944 0.41%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית