תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
דיביאם 2,088 1,944 -144  -6.90%
תמהיל 5,764 5,365 -399  -6.92%
הירשמו לצפייה 134,164 124,892 -9,272  -6.91%
הירשמו לצפייה 412,801 390,608 -22,193  -5.38%
הירשמו לצפייה 736,880 706,847 -30,033  -4.08%
שדרגו את המנוי 532,620 495,808 -36,812  -6.91%
שדרגו את המנוי 806,518 750,778 -55,740  -6.91%
שדרגו את המנוי 1,637,490 1,524,320 -113,172  -6.91%
שדרגו את המנוי 2,005,000 1,867,930 -137,074  -6.84%
שדרגו את המנוי 2,923,780 2,721,710 -202,073  -6.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -606,912

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 27.09.2021 27.09.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -606,912
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 9,011,151 27.72%
ילין לפידות 2,721,710 8.37%
פסגות 1,867,930 5.75%
הירשמו לצפייה 1,524,320 4.69%
הירשמו לצפייה 750,778 2.31%
הירשמו לצפייה 706,847 2.17%
שדרגו את המנוי 495,808 1.53%
שדרגו את המנוי 390,608 1.20%
שדרגו את המנוי 230,455 0.71%
שדרגו את המנוי 190,494 0.59%
שדרגו את המנוי 124,892 0.38%
שדרגו את המנוי 5,365 0.02%
שדרגו את המנוי 1,944 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית