תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 101,936,987 56.45%
ילין לפידות 27,996,100 15.50%
אילים 24,928,100 13.80%
הירשמו לצפייה 19,655,500 10.88%
הירשמו לצפייה 7,722,670 4.28%
הירשמו לצפייה 7,055,850 3.91%
שדרגו את המנוי 5,100,000 2.82%
שדרגו את המנוי 3,952,730 2.19%
שדרגו את המנוי 2,206,710 1.22%
שדרגו את המנוי 1,951,980 1.08%
שדרגו את המנוי 1,284,660 0.71%
שדרגו את המנוי 55,194 0.03%
שדרגו את המנוי 20,000 0.01%
שדרגו את המנוי 7,493 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 10,372,715 5.74%
ילין לפידות 6,407,260 3.55%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,242,860 1.80%
הירשמו לצפייה 722,595 0.40%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית