תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
טופ אלפא 1,348 1,123 -225  -16.69%
דיביאם 3,600 3,000 -600  -16.67%
הירשמו לצפייה 9,934 8,279 -1,655  -16.66%
הירשמו לצפייה 231,239 192,699 -38,540  -16.67%
הירשמו לצפייה 351,354 292,795 -58,559  -16.67%
שדרגו את המנוי 397,208 331,005 -66,203  -16.67%
שדרגו את המנוי 711,487 592,906 -118,581  -16.67%
שדרגו את המנוי 918,000 765,000 -153,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,270,050 1,058,380 -211,675  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,390,080 1,158,400 -231,680  -16.67%
שדרגו את המנוי 3,537,990 2,948,320 -589,666  -16.67%
שדרגו את המנוי 4,487,050 3,739,210 -747,843  -16.67%
שדרגו את המנוי 5,039,290 4,199,400 -839,883  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,058,110

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,058,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 15,290,517 47.04%
ילין לפידות 4,199,400 12.92%
אילים 3,739,210 11.50%
הירשמו לצפייה 2,948,320 9.07%
הירשמו לצפייה 1,158,400 3.56%
הירשמו לצפייה 1,058,380 3.26%
שדרגו את המנוי 765,000 2.35%
שדרגו את המנוי 592,906 1.82%
שדרגו את המנוי 331,005 1.02%
שדרגו את המנוי 292,795 0.90%
שדרגו את המנוי 192,699 0.59%
שדרגו את המנוי 8,279 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,867,091 5.74%
ילין לפידות 1,153,310 3.55%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 583,714 1.80%
הירשמו לצפייה 130,067 0.40%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית