תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 3,538,000 3,537,990 -5
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 266,960 1,841,940 1,574,980  589.97%
הכשרה ביטוח 417,944 410,433 -7,511  -1.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,574,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,511

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,574,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,511
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 18,348,630 56.45%
ילין לפידות 5,039,290 15.50%
אילים 4,487,050 13.80%
הירשמו לצפייה 3,537,990 10.88%
הירשמו לצפייה 1,390,080 4.28%
הירשמו לצפייה 1,270,050 3.91%
שדרגו את המנוי 918,000 2.82%
שדרגו את המנוי 711,487 2.19%
שדרגו את המנוי 397,208 1.22%
שדרגו את המנוי 351,354 1.08%
שדרגו את המנוי 231,239 0.71%
שדרגו את המנוי 9,934 0.03%
שדרגו את המנוי 3,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,348 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 5,891,693 18.13%
ילין לפידות 3,639,320 11.20%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,841,940 5.67%
הירשמו לצפייה 410,433 1.26%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית