תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורבנקורפ אינק.

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 10,217,197 31.43%
ילין לפידות 2,923,780 8.99%
אילים 2,222,490 6.84%
הירשמו לצפייה 2,005,000 6.17%
הירשמו לצפייה 806,518 2.48%
הירשמו לצפייה 736,880 2.27%
שדרגו את המנוי 532,620 1.64%
שדרגו את המנוי 412,801 1.27%
שדרגו את המנוי 230,455 0.71%
שדרגו את המנוי 204,637 0.63%
שדרגו את המנוי 134,164 0.41%
שדרגו את המנוי 5,764 0.02%
שדרגו את המנוי 2,088 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,083,282 3.33%
ילין לפידות 669,147 2.06%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 338,671 1.04%
הירשמו לצפייה 75,464 0.23%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית