תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופוויב מדיקל

ענף: הייטק
תת-ענף: ביומד

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
מגדל 9,005 13,066 4,061  45.10%
הראל 339,970 338,854 -1,116  -0.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,061

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,116

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 2,149,760 2,291,330 141,573  6.59%
אקסלנס 825,388 894,262 68,874  8.34%
הירשמו לצפייה 10,200 9,353 -847  -8.30%
הירשמו לצפייה 1,400 200 -1,200  -85.71%
הירשמו לצפייה 25,100 21,647 -3,453  -13.76%
שדרגו את המנוי 25,100 18,812 -6,288  -25.05%
שדרגו את המנוי 35,100 700 -34,400  -98.01%
שדרגו את המנוי 496,251 258,348 -237,903  -47.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 210,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -284,091

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,061
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 210,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -284,091
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 948,307 2.81%
ילין לפידות 548,387 1.63%
הראל 338,854 1.00%
הירשמו לצפייה 48,000 0.14%
הירשמו לצפייה 13,066 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,585,152 10.63%
הפניקס 2,291,330 6.79%
אקסלנס 894,262 2.65%
הירשמו לצפייה 258,348 0.77%
הירשמו לצפייה 50,300 0.15%
הירשמו לצפייה 21,647 0.06%
שדרגו את המנוי 18,812 0.06%
שדרגו את המנוי 13,100 0.04%
שדרגו את המנוי 9,353 0.03%
שדרגו את המנוי 7,100 0.02%
שדרגו את המנוי 4,600 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 0.01%
שדרגו את המנוי 3,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופוויב מדיקל
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית