תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסיליון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מגדל 101,490 153,286 51,796  51.04%
הראל 30,095 65,620 35,525  118.04%
הירשמו לצפייה 47,151 74,719 27,568  58.47%
הירשמו לצפייה 3,660 22,131 18,471  504.67%
הירשמו לצפייה 9,808 19,090 9,282  94.64%
שדרגו את המנוי 3,547 4,983 1,436  40.48%
שדרגו את המנוי 3,200 3,500 300  9.38%
שדרגו את המנוי 448 221 -227  -50.67%
שדרגו את המנוי 580,581 562,327 -18,254  -3.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,481

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 18.05.2021 18.05.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 144,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,481
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,012,713 3.55%
אקסלנס 562,327 1.97%
מגדל 153,286 0.54%
הירשמו לצפייה 74,719 0.26%
הירשמו לצפייה 65,620 0.23%
הירשמו לצפייה 57,243 0.20%
שדרגו את המנוי 34,514 0.12%
שדרגו את המנוי 22,131 0.08%
שדרגו את המנוי 19,090 0.07%
שדרגו את המנוי 12,200 0.04%
שדרגו את המנוי 4,983 0.02%
שדרגו את המנוי 3,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 963,120 3.38%
מור 963,120 3.38%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקסיליון
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית