תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסיליון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.01.2022 שינוי
פינסה מגיטס ניהול נכסים 5,193 12,368 7,175  138.17%
אי.בי.אי. 2,714 2,612 -102  -3.76%
הירשמו לצפייה 28,285 26,053 -2,232  -7.89%
הירשמו לצפייה 74,573 68,924 -5,649  -7.58%
הירשמו לצפייה 569,341 523,627 -45,714  -8.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,175

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,697

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
אקסלנס 123,257 79,997 -43,260  -35.10%
הפניקס 297,428 206,027 -91,401  -30.73%
הירשמו לצפייה 1,284,550 321,428 -963,120  -74.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,097,781

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,175
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -53,697
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,097,781
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 667,823 2.34%
אקסלנס 523,627 1.84%
מגדל 68,924 0.24%
הירשמו לצפייה 32,854 0.12%
הירשמו לצפייה 26,053 0.09%
הירשמו לצפייה 12,368 0.04%
שדרגו את המנוי 2,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 607,452 2.13%
מור 321,428 1.13%
הפניקס 206,027 0.72%
הירשמו לצפייה 79,997 0.28%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקסיליון
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית