תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אקסיליון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 91,245 97,557 6,312  6.92%
כוון 9,472 14,500 5,028  53.08%
הירשמו לצפייה 565,707 568,820 3,113  0.55%
הירשמו לצפייה 9,871 10,896 1,025  10.38%
הירשמו לצפייה 3,500 4,000 500  14.29%
שדרגו את המנוי 22,231 21,669 -562  -2.53%
שדרגו את המנוי 65,888 64,565 -1,323  -2.01%
שדרגו את המנוי 149,617 142,524 -7,093  -4.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,978

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,978

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מור 963,120 1,284,550 321,428  33.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 321,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,978
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 321,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 942,133 3.31%
אקסלנס 568,820 2.00%
מגדל 142,524 0.50%
הירשמו לצפייה 97,557 0.34%
הירשמו לצפייה 64,565 0.23%
הירשמו לצפייה 21,669 0.08%
שדרגו את המנוי 14,500 0.05%
שדרגו את המנוי 12,200 0.04%
שדרגו את המנוי 10,896 0.04%
שדרגו את המנוי 4,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,715 0.01%
שדרגו את המנוי 1,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,734,607 6.09%
מור 1,284,550 4.51%
הפניקס 318,715 1.12%
הירשמו לצפייה 128,895 0.45%
הירשמו לצפייה 2,288 < 0.01%
הירשמו לצפייה 159 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקסיליון
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית