תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אקסיליון

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אקסלנס 569,087 608,371 39,284  6.90%
פסגות 11,968 13,266 1,298  10.85%
הירשמו לצפייה 74,464 75,295 831  1.12%
הירשמו לצפייה 21,978 22,166 188  0.86%
הירשמו לצפייה 4,000 2,000 -2,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 138,468 132,356 -6,112  -4.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,601

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,112

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הלמן אלדובי 2,288 26,060 23,772  1,038.99%
הכשרה ביטוח 159 136 -23  -14.47%
הירשמו לצפייה 128,895 123,257 -5,638  -4.37%
הירשמו לצפייה 318,715 297,428 -21,287  -6.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,948

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,601
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,112
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 23,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,948
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 894,216 3.14%
אקסלנס 608,371 2.14%
מגדל 132,356 0.46%
הירשמו לצפייה 75,295 0.26%
הירשמו לצפייה 39,000 0.14%
הירשמו לצפייה 22,166 0.08%
שדרגו את המנוי 13,266 0.05%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,731,431 6.08%
מור 1,284,550 4.51%
הפניקס 297,428 1.04%
הירשמו לצפייה 123,257 0.43%
הירשמו לצפייה 26,060 0.09%
הירשמו לצפייה 136 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אקסיליון
    לפני 9 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית