תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אפסילון 411,951 557,745 145,794  35.39%
סיגמא 228,079 299,559 71,480  31.34%
הירשמו לצפייה 113,366 183,130 69,764  61.54%
הירשמו לצפייה 304,245 340,276 36,031  11.84%
הירשמו לצפייה 164,372 195,398 31,026  18.88%
שדרגו את המנוי 708,631 730,235 21,604  3.05%
שדרגו את המנוי 14,400 28,800 14,400  100.00%
שדרגו את המנוי 9,346,720 9,358,230 11,513  0.12%
שדרגו את המנוי 8,760,590 8,771,620 11,036  0.13%
שדרגו את המנוי 44,917 44,634 -283  -0.63%
שדרגו את המנוי 28,286 27,797 -489  -1.73%
שדרגו את המנוי 49,452 48,961 -491  -0.99%
שדרגו את המנוי 215,500 214,750 -750  -0.35%
שדרגו את המנוי 35,000 34,049 -951  -2.72%
שדרגו את המנוי 5,369 1,090 -4,279  -79.70%
שדרגו את המנוי 31,000 25,000 -6,000  -19.35%
שדרגו את המנוי 20,985 14,861 -6,124  -29.18%
שדרגו את המנוי 41,060 34,100 -6,960  -16.95%
שדרגו את המנוי 28,500 18,900 -9,600  -33.68%
שדרגו את המנוי 48,919 28,735 -20,184  -41.26%
שדרגו את המנוי 492,500 442,500 -50,000  -10.15%
שדרגו את המנוי 1,184,370 1,113,860 -70,518  -5.95%
שדרגו את המנוי 128,283 48,660 -79,623  -62.07%
שדרגו את המנוי 1,302,380 1,210,850 -91,530  -7.03%
שדרגו את המנוי 3,913,470 3,761,220 -152,250  -3.89%
שדרגו את המנוי 187,000 27,000 -160,000  -85.56%
שדרגו את המנוי 1,320,750 1,082,570 -238,182  -18.03%
שדרגו את המנוי 2,361,750 2,046,590 -315,161  -13.34%
שדרגו את המנוי 2,586,430 2,263,120 -323,307  -12.50%
שדרגו את המנוי 2,708,040 1,988,350 -719,692  -26.58%
שדרגו את המנוי 5,252,290 4,268,690 -983,599  -18.73%
שדרגו את המנוי 6,997,600 5,011,440 -1,986,150  -28.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 412,648

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,226,123

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 40,591,700 50,397,500 9,805,800  24.16%
מגדל 38,191,600 41,452,100 3,260,550  8.54%
הירשמו לצפייה 23,073,200 24,031,200 958,000  4.15%
הירשמו לצפייה 54,426,700 55,109,200 682,456  1.25%
הירשמו לצפייה 6,038,260 6,416,530 378,267  6.26%
שדרגו את המנוי 916,900 1,206,930 290,027  31.63%
שדרגו את המנוי 32,251,000 32,517,900 266,864  0.83%
שדרגו את המנוי 7,284,280 7,432,430 148,150  2.03%
שדרגו את המנוי 50,457,100 50,499,900 42,836  0.08%
שדרגו את המנוי 2,650 43,000 40,350  1,522.64%
שדרגו את המנוי 143,341 171,940 28,599  19.95%
שדרגו את המנוי 2,140,470 2,168,970 28,504  1.33%
שדרגו את המנוי 228,550 229,650 1,100  0.48%
שדרגו את המנוי 22,297 17,342 -4,955  -22.22%
שדרגו את המנוי 424,324 418,165 -6,159  -1.45%
שדרגו את המנוי 2,459,210 2,448,710 -10,501  -0.43%
שדרגו את המנוי 81,522 65,086 -16,436  -20.16%
שדרגו את המנוי 330,520 311,951 -18,569  -5.62%
שדרגו את המנוי 93,676 72,055 -21,621  -23.08%
שדרגו את המנוי 850,114 827,537 -22,577  -2.66%
שדרגו את המנוי 86,924 63,791 -23,133  -26.61%
שדרגו את המנוי 396,747 366,747 -30,000  -7.56%
שדרגו את המנוי 768,652 724,466 -44,186  -5.75%
שדרגו את המנוי 475,731 422,428 -53,303  -11.20%
שדרגו את המנוי 294,315 239,941 -54,374  -18.47%
שדרגו את המנוי 253,577 197,015 -56,562  -22.31%
שדרגו את המנוי 1,711,350 1,644,920 -66,437  -3.88%
שדרגו את המנוי 625,187 556,187 -69,000  -11.04%
שדרגו את המנוי 582,357 511,907 -70,450  -12.10%
שדרגו את המנוי 482,390 406,553 -75,837  -15.72%
שדרגו את המנוי 1,137,960 1,054,590 -83,376  -7.33%
שדרגו את המנוי 398,686 314,074 -84,612  -21.22%
שדרגו את המנוי 557,506 450,707 -106,799  -19.16%
שדרגו את המנוי 1,097,450 989,885 -107,566  -9.80%
שדרגו את המנוי 670,396 535,665 -134,731  -20.10%
שדרגו את המנוי 1,597,160 1,453,160 -144,000  -9.02%
שדרגו את המנוי 1,025,000 874,682 -150,314  -14.67%
שדרגו את המנוי 832,900 632,900 -200,000  -24.01%
שדרגו את המנוי 997,686 789,186 -208,500  -20.90%
שדרגו את המנוי 1,195,940 937,278 -258,657  -21.63%
שדרגו את המנוי 5,282,260 4,970,560 -311,693  -5.90%
שדרגו את המנוי 9,265,010 8,927,300 -337,711  -3.65%
שדרגו את המנוי 1,988,910 1,377,210 -611,699  -30.76%
שדרגו את המנוי 12,512,000 11,699,400 -812,630  -6.49%
שדרגו את המנוי 20,034,000 19,157,600 -876,428  -4.37%
שדרגו את המנוי 7,135,170 1,600,250 -5,534,920  -77.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,931,503

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,607,736

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 412,648
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,226,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,931,503
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,607,736
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,286,444 3.80%
אלטשולר - שחם 9,358,230 0.80%
ילין לפידות 8,771,620 0.75%
הירשמו לצפייה 5,011,440 0.43%
הירשמו לצפייה 4,268,690 0.37%
הירשמו לצפייה 3,761,220 0.32%
שדרגו את המנוי 2,263,120 0.19%
שדרגו את המנוי 2,046,590 0.18%
שדרגו את המנוי 1,988,350 0.17%
שדרגו את המנוי 1,210,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,113,860 0.10%
שדרגו את המנוי 1,082,570 0.09%
שדרגו את המנוי 730,235 0.06%
שדרגו את המנוי 557,745 0.05%
שדרגו את המנוי 442,500 0.04%
שדרגו את המנוי 340,276 0.03%
שדרגו את המנוי 299,559 0.03%
שדרגו את המנוי 214,750 0.02%
שדרגו את המנוי 195,398 0.02%
שדרגו את המנוי 183,130 0.02%
שדרגו את המנוי 48,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,660 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,735 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 395,270,065 33.96%
אלטשולר - שחם 55,486,300 4.77%
הראל 55,109,200 4.73%
הירשמו לצפייה 50,499,900 4.34%
הירשמו לצפייה 50,397,500 4.33%
הירשמו לצפייה 41,452,100 3.56%
שדרגו את המנוי 32,517,900 2.79%
שדרגו את המנוי 24,031,200 2.06%
שדרגו את המנוי 19,157,600 1.65%
שדרגו את המנוי 11,699,400 1.01%
שדרגו את המנוי 8,927,300 0.77%
שדרגו את המנוי 7,432,430 0.64%
שדרגו את המנוי 6,416,530 0.55%
שדרגו את המנוי 4,970,560 0.43%
שדרגו את המנוי 2,448,710 0.21%
שדרגו את המנוי 2,168,970 0.19%
שדרגו את המנוי 1,884,860 0.16%
שדרגו את המנוי 1,644,920 0.14%
שדרגו את המנוי 1,600,250 0.14%
שדרגו את המנוי 1,453,160 0.12%
שדרגו את המנוי 1,377,210 0.12%
שדרגו את המנוי 1,206,930 0.10%
שדרגו את המנוי 1,054,590 0.09%
שדרגו את המנוי 989,885 0.09%
שדרגו את המנוי 972,861 0.08%
שדרגו את המנוי 937,278 0.08%
שדרגו את המנוי 874,682 0.08%
שדרגו את המנוי 827,537 0.07%
שדרגו את המנוי 789,186 0.07%
שדרגו את המנוי 724,466 0.06%
שדרגו את המנוי 632,900 0.05%
שדרגו את המנוי 556,187 0.05%
שדרגו את המנוי 535,665 0.05%
שדרגו את המנוי 511,907 0.04%
שדרגו את המנוי 450,707 0.04%
שדרגו את המנוי 422,428 0.04%
שדרגו את המנוי 418,165 0.04%
שדרגו את המנוי 406,553 0.03%
שדרגו את המנוי 366,747 0.03%
שדרגו את המנוי 314,074 0.03%
שדרגו את המנוי 311,951 0.03%
שדרגו את המנוי 239,941 0.02%
שדרגו את המנוי 229,650 0.02%
שדרגו את המנוי 197,015 0.02%
שדרגו את המנוי 171,940 0.01%
שדרגו את המנוי 72,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,342 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית