תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דיסקונט

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מור 5,625,180 6,138,650 513,473  9.13%
הראל 4,464,410 4,691,370 226,963  5.08%
הירשמו לצפייה 8,461,310 8,663,460 202,157  2.39%
הירשמו לצפייה 19,717 193,719 174,002  882.50%
הירשמו לצפייה 2,702,730 2,804,920 102,194  3.78%
שדרגו את המנוי 3,857,750 3,943,360 85,613  2.22%
שדרגו את המנוי 275,180 319,239 44,059  16.01%
שדרגו את המנוי 988,869 1,028,220 39,346  3.98%
שדרגו את המנוי 129,300 154,840 25,540  19.75%
שדרגו את המנוי 8,625,780 8,639,280 13,500  0.16%
שדרגו את המנוי 113,740 119,036 5,296  4.66%
שדרגו את המנוי 36,980 38,860 1,880  5.08%
שדרגו את המנוי 701,493 703,075 1,582  0.23%
שדרגו את המנוי 1,604 2,306 702  43.77%
שדרגו את המנוי 44,130 44,024 -106  -0.24%
שדרגו את המנוי 40,057 39,057 -1,000  -2.50%
שדרגו את המנוי 8,867 7,653 -1,214  -13.69%
שדרגו את המנוי 27,000 25,000 -2,000  -7.41%
שדרגו את המנוי 24,000 21,000 -3,000  -12.50%
שדרגו את המנוי 231,100 221,900 -9,200  -3.98%
שדרגו את המנוי 225,066 215,825 -9,241  -4.11%
שדרגו את המנוי 2,985,220 2,975,660 -9,560  -0.32%
שדרגו את המנוי 1,299,220 1,285,610 -13,610  -1.05%
שדרגו את המנוי 2,398,100 2,375,730 -22,370  -0.93%
שדרגו את המנוי 1,366,760 1,335,900 -30,868  -2.26%
שדרגו את המנוי 198,194 160,335 -37,859  -19.10%
שדרגו את המנוי 614,695 512,801 -101,894  -16.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,436,307

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -241,922

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 12,951,800 32,251,000 19,299,200  149.01%
אקסלנס 3,446,710 9,265,010 5,818,300  168.81%
הירשמו לצפייה 54,321,100 54,426,700 105,652  0.19%
הירשמו לצפייה 2,411,450 2,459,210 47,761  1.98%
הירשמו לצפייה 223,991 253,577 29,586  13.21%
שדרגו את המנוי 952,175 972,861 20,686  2.17%
שדרגו את המנוי 2,122,910 2,140,470 17,557  0.83%
שדרגו את המנוי 408,424 424,324 15,900  3.89%
שדרגו את המנוי 97,363 93,676 -3,687  -3.79%
שדרגו את המנוי 27,559 22,297 -5,262  -19.09%
שדרגו את המנוי 7,290,000 7,284,280 -5,724  -0.08%
שדרגו את המנוי 482,569 475,731 -6,838  -1.42%
שדרגו את המנוי 90,417 81,522 -8,895  -9.84%
שדרגו את המנוי 1,720,310 1,711,350 -8,961  -0.52%
שדרגו את המנוי 99,267 86,924 -12,343  -12.43%
שדרגו את המנוי 865,801 850,114 -15,687  -1.81%
שדרגו את המנוי 160,011 143,341 -16,670  -10.42%
שדרגו את המנוי 599,428 582,357 -17,071  -2.85%
שדרגו את המנוי 798,378 768,652 -29,726  -3.72%
שדרגו את המנוי 428,834 398,686 -30,148  -7.03%
שדרגו את המנוי 1,065,620 1,025,000 -40,620  -3.81%
שדרגו את המנוי 269,185 228,550 -40,635  -15.10%
שדרגו את המנוי 1,045,960 997,686 -48,275  -4.62%
שדרגו את המנוי 619,317 557,506 -61,811  -9.98%
שדרגו את המנוי 357,286 294,315 -62,971  -17.62%
שדרגו את המנוי 982,155 916,900 -65,255  -6.64%
שדרגו את המנוי 767,369 670,396 -96,973  -12.64%
שדרגו את המנוי 441,658 330,520 -111,138  -25.16%
שדרגו את המנוי 1,322,150 1,195,940 -126,213  -9.55%
שדרגו את המנוי 998,326 832,900 -165,426  -16.57%
שדרגו את המנוי 681,561 482,390 -199,171  -29.22%
שדרגו את המנוי 608,231 396,747 -211,484  -34.77%
שדרגו את המנוי 1,867,160 1,597,160 -270,000  -14.46%
שדרגו את המנוי 55,757,300 55,486,300 -271,064  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,425,670 1,137,960 -287,702  -20.18%
שדרגו את המנוי 2,450,320 1,988,910 -461,414  -18.83%
שדרגו את המנוי 6,647,280 6,038,260 -609,022  -9.16%
שדרגו את המנוי 7,930,110 7,135,170 -794,939  -10.02%
שדרגו את המנוי 2,754,960 1,884,860 -870,100  -31.58%
שדרגו את המנוי 39,680,000 38,191,600 -1,488,420  -3.75%
שדרגו את המנוי 7,181,490 5,282,260 -1,899,230  -26.45%
שדרגו את המנוי 52,451,900 50,457,100 -1,994,850  -3.80%
שדרגו את המנוי 42,700,100 40,591,700 -2,108,320  -4.94%
שדרגו את המנוי 25,385,200 23,073,200 -2,312,000  -9.11%
שדרגו את המנוי 14,827,900 12,512,000 -2,315,830  -15.62%
שדרגו את המנוי 22,932,200 20,034,000 -2,898,180  -12.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,354,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,972,055

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,436,307
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -241,922
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 25,354,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,972,055
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,864,336 4.11%
אלטשולר - שחם 8,663,460 0.74%
ילין לפידות 8,639,280 0.74%
הירשמו לצפייה 6,138,650 0.53%
הירשמו לצפייה 4,691,370 0.40%
הירשמו לצפייה 3,943,360 0.34%
שדרגו את המנוי 2,975,660 0.26%
שדרגו את המנוי 2,804,920 0.24%
שדרגו את המנוי 2,375,730 0.20%
שדרגו את המנוי 1,335,900 0.11%
שדרגו את המנוי 1,285,610 0.11%
שדרגו את המנוי 1,028,220 0.09%
שדרגו את המנוי 703,075 0.06%
שדרגו את המנוי 512,801 0.04%
שדרגו את המנוי 507,500 0.04%
שדרגו את המנוי 319,239 0.03%
שדרגו את המנוי 300,824 0.03%
שדרגו את המנוי 221,900 0.02%
שדרגו את המנוי 215,825 0.02%
שדרגו את המנוי 193,719 0.02%
שדרגו את המנוי 187,000 0.02%
שדרגו את המנוי 160,335 0.01%
שדרגו את המנוי 154,840 0.01%
שדרגו את המנוי 119,036 0.01%
שדרגו את המנוי 61,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,024 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,057 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,220 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 389,821,259 33.49%
אלטשולר - שחם 55,486,300 4.77%
הראל 54,426,700 4.68%
הירשמו לצפייה 50,457,100 4.33%
הירשמו לצפייה 40,591,700 3.49%
הירשמו לצפייה 38,191,600 3.28%
שדרגו את המנוי 32,251,000 2.77%
שדרגו את המנוי 23,073,200 1.98%
שדרגו את המנוי 20,034,000 1.72%
שדרגו את המנוי 12,512,000 1.07%
שדרגו את המנוי 9,265,010 0.80%
שדרגו את המנוי 7,284,280 0.63%
שדרגו את המנוי 7,135,170 0.61%
שדרגו את המנוי 6,038,260 0.52%
שדרגו את המנוי 5,282,260 0.45%
שדרגו את המנוי 2,459,210 0.21%
שדרגו את המנוי 2,140,470 0.18%
שדרגו את המנוי 1,988,910 0.17%
שדרגו את המנוי 1,884,860 0.16%
שדרגו את המנוי 1,711,350 0.15%
שדרגו את המנוי 1,597,160 0.14%
שדרגו את המנוי 1,195,940 0.10%
שדרגו את המנוי 1,137,960 0.10%
שדרגו את המנוי 1,097,450 0.09%
שדרגו את המנוי 1,025,000 0.09%
שדרגו את המנוי 997,686 0.09%
שדרגו את המנוי 972,861 0.08%
שדרגו את המנוי 916,900 0.08%
שדרגו את המנוי 850,114 0.07%
שדרגו את המנוי 832,900 0.07%
שדרגו את המנוי 768,652 0.07%
שדרגו את המנוי 670,396 0.06%
שדרגו את המנוי 625,187 0.05%
שדרגו את המנוי 582,357 0.05%
שדרגו את המנוי 557,506 0.05%
שדרגו את המנוי 482,390 0.04%
שדרגו את המנוי 475,731 0.04%
שדרגו את המנוי 424,324 0.04%
שדרגו את המנוי 398,686 0.03%
שדרגו את המנוי 396,747 0.03%
שדרגו את המנוי 330,520 0.03%
שדרגו את המנוי 294,315 0.03%
שדרגו את המנוי 253,577 0.02%
שדרגו את המנוי 228,550 0.02%
שדרגו את המנוי 143,341 0.01%
שדרגו את המנוי 93,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,522 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,650 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק דיסקונט דיווח היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי, דיווח על ירידה של 31.8% ברווח הנקי של הבנק לעומת 2013 ל-596 מיליון שקל. התשואה להון עמדה אשתקד על 4.7%. #בנקים #דוחות_כספיים #לילך_אשר_טופילסקי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דיסקונט דיווח היום כי ביום חמישי האחרון הבנק הפיץ לכמה גופים בעסקה מחוץ לבורסה כ-7 מיליון מניות הבינלאומי תמורת 349 מיליון שקל. העסקה בוצעה במחיר של 49.51 אגורות למניה – מחיר הנמוך ב-2.5% ממחיר נעילת מניית הבנק בניהולה של סמדר ברבר-צדיק עם נעילת המסחר ביום חמישי האחרון. לאחר העסקה מחזיק כעת דיסקונט ב-9.28% מהון המניות של הבינלאומי. בגין העסקה, דיסקונט בניהולה של לילך אשר טופילסקי, ירשום הפרשה להפסד מירידת ערך של 47 מיליון שקל בדוחות הכספיים ל-2014. #מכירת_מניות #סמדר_ברבר_צדיק #לילך_אשר_טופילסקי #הפצת_מניות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קרדן אן.וי הודיעה היום על השלמת מכירת פעילות של TBIF במזרח אירופה בכ-10 מיליון יורו. במסגרת העסקה תמכור TBIF , החברה-הנכדה של קרדן, תיק אשראי צרכני לגבייה ופעילות חוץ בנקאית שבבעלותה. התמורה מהעסקה הסתכמה בכ-10 מיליון אירו. בעקבות העסקה, צפויה קרדן אן.וי לרשום רווח של כמיליון יורו. חלק מהסכום שהתקבל ישמש לצורך פירעון יתרת ההלוואה של הקבוצה לבנק דיסקונט בהיקף של 5 מיליון יורו - מהלך שיאפשר לשחרר שעבודים שנרשמו לטובת הבנק על חלק מנכסי החברה. #הלוואה #מכירת_נכס #מזרח_אירופה #TBIF
  • הפץ
 •   
משקיע/ה
חברה ציבורית