תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
הראל 4,311,860 4,878,950 567,090  13.15%
דיאמונד 6,117,120 6,587,620 470,495  7.69%
הירשמו לצפייה 1,422,250 1,615,670 193,427  13.60%
הירשמו לצפייה 4,773,100 4,913,200 140,101  2.94%
הירשמו לצפייה 19,903,600 20,041,800 138,198  0.69%
שדרגו את המנוי 8,640,180 8,720,560 80,371  0.93%
שדרגו את המנוי 30,000 88,919 58,919  196.40%
שדרגו את המנוי 5,391,830 5,427,950 36,118  0.67%
שדרגו את המנוי 35,702 70,315 34,613  96.95%
שדרגו את המנוי 337,905 356,675 18,770  5.55%
שדרגו את המנוי 18,416 28,848 10,432  56.65%
שדרגו את המנוי 4,913,620 4,923,160 9,534  0.19%
שדרגו את המנוי 1,492,790 1,491,220 -1,570  -0.11%
שדרגו את המנוי 4,003,000 3,993,000 -10,000  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,067,220 1,051,820 -15,393  -1.44%
שדרגו את המנוי 140,000 120,000 -20,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 4,311,410 4,070,960 -240,451  -5.58%
שדרגו את המנוי 50,095,000 49,539,100 -555,936  -1.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,758,068

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -843,350

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
אקסלנס 1,944,670 3,110,600 1,165,920  59.96%
אנליסט 6,494,320 6,497,830 3,519  0.05%
הירשמו לצפייה 7,520 7,965 445  5.92%
הירשמו לצפייה 8,172,820 7,876,600 -296,214  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,169,884

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -296,214

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,758,068
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -843,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,169,884
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -296,214
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 157,590,739 64.41%
פסגות 49,539,100 20.25%
פורסט 20,041,800 8.19%
הירשמו לצפייה 14,789,200 6.04%
הירשמו לצפייה 9,648,220 3.94%
הירשמו לצפייה 8,720,560 3.56%
שדרגו את המנוי 8,487,040 3.47%
שדרגו את המנוי 6,587,620 2.69%
שדרגו את המנוי 5,427,950 2.22%
שדרגו את המנוי 4,923,160 2.01%
שדרגו את המנוי 4,913,200 2.01%
שדרגו את המנוי 4,878,950 1.99%
שדרגו את המנוי 4,587,740 1.88%
שדרגו את המנוי 4,070,960 1.66%
שדרגו את המנוי 3,993,000 1.63%
שדרגו את המנוי 2,066,530 0.84%
שדרגו את המנוי 1,615,670 0.66%
שדרגו את המנוי 1,491,220 0.61%
שדרגו את המנוי 1,051,820 0.43%
שדרגו את המנוי 356,675 0.15%
שדרגו את המנוי 120,000 0.05%
שדרגו את המנוי 88,919 0.04%
שדרגו את המנוי 70,315 0.03%
שדרגו את המנוי 68,632 0.03%
שדרגו את המנוי 28,848 0.01%
שדרגו את המנוי 23,610 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,074,525 9.02%
הפניקס 7,876,600 3.22%
אנליסט 6,497,830 2.66%
הירשמו לצפייה 4,581,530 1.87%
הירשמו לצפייה 3,110,600 1.27%
הירשמו לצפייה 7,965 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית