תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
מיטב דש 94,782 10,417,400 10,322,600  10,890.91%
הראל 5,448,260 7,840,020 2,391,760  43.90%
הירשמו לצפייה 20,106,700 21,268,000 1,161,300  5.78%
הירשמו לצפייה 1,813,580 2,005,760 192,180  10.60%
הירשמו לצפייה 5,243,410 5,409,580 166,170  3.17%
שדרגו את המנוי 1,852,560 1,950,160 97,591  5.27%
שדרגו את המנוי 49,704 67,013 17,309  34.82%
שדרגו את המנוי 1,173,540 1,154,540 -19,000  -1.62%
שדרגו את המנוי 3,778,300 3,753,370 -24,929  -0.66%
שדרגו את המנוי 89,547 53,582 -35,965  -40.16%
שדרגו את המנוי 8,632,610 8,420,400 -212,212  -2.46%
שדרגו את המנוי 445,082 68,870 -376,212  -84.53%
שדרגו את המנוי 1,692,720 767,014 -925,709  -54.69%
שדרגו את המנוי 18,437,500 15,500,000 -2,937,500  -15.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,348,910

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,531,527

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 6,725 6,294 -431  -6.41%
אנליסט 5,054,730 4,918,130 -136,600  -2.70%
הירשמו לצפייה 1,178,340 976,482 -201,858  -17.13%
הירשמו לצפייה 6,173,540 5,438,150 -735,392  -11.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,074,281

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,348,910
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,531,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,074,281
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 159,254,167 65.09%
פסגות 41,060,000 16.78%
פורסט 21,268,000 8.69%
הירשמו לצפייה 15,500,000 6.34%
הירשמו לצפייה 10,417,400 4.26%
הירשמו לצפייה 8,886,100 3.63%
שדרגו את המנוי 8,487,040 3.47%
שדרגו את המנוי 8,420,400 3.44%
שדרגו את המנוי 7,840,020 3.20%
שדרגו את המנוי 6,316,870 2.58%
שדרגו את המנוי 5,693,240 2.33%
שדרגו את המנוי 5,459,540 2.23%
שדרגו את המנוי 5,409,580 2.21%
שדרגו את המנוי 3,753,370 1.53%
שדרגו את המנוי 3,573,390 1.46%
שדרגו את המנוי 2,005,760 0.82%
שדרגו את המנוי 1,950,160 0.80%
שדרגו את המנוי 1,154,540 0.47%
שדרגו את המנוי 862,934 0.35%
שדרגו את המנוי 767,014 0.31%
שדרגו את המנוי 103,610 0.04%
שדרגו את המנוי 88,919 0.04%
שדרגו את המנוי 68,870 0.03%
שדרגו את המנוי 67,013 0.03%
שדרגו את המנוי 53,582 0.02%
שדרגו את המנוי 34,815 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 16,029,826 6.55%
הפניקס 5,438,150 2.22%
אנליסט 4,918,130 2.01%
הירשמו לצפייה 3,666,870 1.50%
הירשמו לצפייה 1,023,900 0.42%
הירשמו לצפייה 976,482 0.40%
שדרגו את המנוי 6,294 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית