תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
איילון 3,783 2,522 -1,261  -33.33%
דולפין 4,078 2,718 -1,360  -33.35%
הירשמו לצפייה 191,240 127,492 -63,748  -33.33%
הירשמו לצפייה 212,912 141,940 -70,972  -33.33%
הירשמו לצפייה 464,533 309,687 -154,846  -33.33%
שדרגו את המנוי 530,812 353,888 -176,924  -33.33%
שדרגו את המנוי 1,616,890 1,096,680 -520,204  -32.17%
שדרגו את המנוי 1,787,330 1,191,560 -595,779  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,645,000 1,775,240 -869,759  -32.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,454,853

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 19.10.2018 19.10.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,454,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 5,001,727 48.11%
אדמונד דה רוטשילד 1,775,240 17.08%
אקסלנס 1,191,560 11.46%
הירשמו לצפייה 1,096,680 10.55%
הירשמו לצפייה 353,888 3.40%
הירשמו לצפייה 309,687 2.98%
שדרגו את המנוי 141,940 1.37%
שדרגו את המנוי 127,492 1.23%
שדרגו את המנוי 2,718 0.03%
שדרגו את המנוי 2,522 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית