תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
ילין לפידות 6,606 4,954 -1,652  -25.01%
איילון 150,000 112,500 -37,500  -25.00%
הירשמו לצפייה 244,539 183,404 -61,135  -25.00%
הירשמו לצפייה 918,778 689,083 -229,695  -25.00%
הירשמו לצפייה 1,024,700 768,522 -256,175  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,329,160 996,871 -332,291  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,662,330 1,246,750 -415,583  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,823,740 1,367,800 -455,935  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,131,850 1,602,690 -529,163  -24.82%
שדרגו את המנוי 3,783,960 2,800,180 -983,782  -26.00%
שדרגו את המנוי 5,496,450 4,098,340 -1,398,120  -25.44%
שדרגו את המנוי 8,385,550 5,705,460 -2,680,090  -31.96%
שדרגו את המנוי 17,783,200 14,094,100 -3,689,120  -20.74%
שדרגו את המנוי 15,380,700 10,638,000 -4,742,660  -30.84%
שדרגו את המנוי 24,733,600 19,881,400 -4,852,200  -19.62%
שדרגו את המנוי 19,998,000 13,631,100 -6,366,920  -31.84%
שדרגו את המנוי 21,757,700 12,339,600 -9,418,100  -43.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,450,121

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הפניקס 1,455,590 1,455,590 3
תעשייה אווירית 915,020 457,518 -457,502  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -457,502

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,450,121
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -457,502
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 92,802,134 595.13%
פסגות 19,881,400 127.50%
אקסלנס 14,094,100 90.38%
הירשמו לצפייה 13,631,100 87.42%
הירשמו לצפייה 12,339,600 79.13%
הירשמו לצפייה 10,638,000 68.22%
שדרגו את המנוי 5,705,460 36.59%
שדרגו את המנוי 4,098,340 26.28%
שדרגו את המנוי 2,800,180 17.96%
שדרגו את המנוי 2,641,380 16.94%
שדרגו את המנוי 1,602,690 10.28%
שדרגו את המנוי 1,367,800 8.77%
שדרגו את המנוי 1,246,750 8.00%
שדרגו את המנוי 996,871 6.39%
שדרגו את המנוי 768,522 4.93%
שדרגו את המנוי 689,083 4.42%
שדרגו את המנוי 183,404 1.18%
שדרגו את המנוי 112,500 0.72%
שדרגו את המנוי 4,954 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,913,108 12.27%
הפניקס 1,455,590 9.33%
תעשייה אווירית 457,518 2.93%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית