תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מור 680,761 684,560 3,799  0.56%
פורסט 221,336 221,337 1
הירשמו לצפייה 1,094,500 1,038,500 -56,000  -5.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 21.01.2020 21.01.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 2,825,559 27.18%
אדמונד דה רוטשילד 1,038,500 9.99%
מור 684,560 6.59%
הירשמו לצפייה 584,639 5.62%
הירשמו לצפייה 221,337 2.13%
הירשמו לצפייה 149,777 1.44%
שדרגו את המנוי 63,746 0.61%
שדרגו את המנוי 31,958 0.31%
שדרגו את המנוי 18,968 0.18%
שדרגו את המנוי 12,500 0.12%
שדרגו את המנוי 7,356 0.07%
שדרגו את המנוי 5,950 0.06%
שדרגו את המנוי 5,007 0.05%
שדרגו את המנוי 1,261 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית