תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
איילון 2,522 1,261 -1,261  -50.00%
דולפין 10,015 5,007 -5,008  -50.00%
הירשמו לצפייה 11,901 5,950 -5,951  -50.00%
הירשמו לצפייה 14,712 7,356 -7,356  -50.00%
הירשמו לצפייה 25,000 12,500 -12,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 37,937 18,968 -18,969  -50.00%
שדרגו את המנוי 127,492 63,746 -63,746  -50.00%
שדרגו את המנוי 299,555 149,777 -149,778  -50.00%
שדרגו את המנוי 442,674 221,336 -221,338  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,169,280 584,639 -584,641  -50.00%
שדרגו את המנוי 1,184,760 579,541 -605,219  -51.08%
שדרגו את המנוי 2,164,050 1,090,500 -1,073,550  -49.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,749,317

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.10.2019 23.10.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,749,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 2,772,539 26.67%
אדמונד דה רוטשילד 1,090,500 10.49%
אקסלנס 584,639 5.62%
הירשמו לצפייה 579,541 5.57%
הירשמו לצפייה 221,336 2.13%
הירשמו לצפייה 149,777 1.44%
שדרגו את המנוי 63,746 0.61%
שדרגו את המנוי 31,958 0.31%
שדרגו את המנוי 18,968 0.18%
שדרגו את המנוי 12,500 0.12%
שדרגו את המנוי 7,356 0.07%
שדרגו את המנוי 5,950 0.06%
שדרגו את המנוי 5,007 0.05%
שדרגו את המנוי 1,261 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית