תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אושן 12,334,000 13,514,000 1,180,000  9.57%
אדמונד דה רוטשילד 15,650,700 16,585,800 935,110  5.97%
הירשמו לצפייה 13,106,700 13,901,700 794,934  6.07%
הירשמו לצפייה 528,725 918,778 390,053  73.77%
הירשמו לצפייה 5,767,450 5,863,450 96,000  1.66%
שדרגו את המנוי 1,612,330 1,662,330 49,999  3.10%
שדרגו את המנוי 223,232 235,935 12,703  5.69%
שדרגו את המנוי 3,737,920 3,745,290 7,372  0.20%
שדרגו את המנוי 1,999,870 1,997,160 -2,712  -0.14%
שדרגו את המנוי 1,043,020 1,023,900 -19,117  -1.83%
שדרגו את המנוי 190,000 150,000 -40,000  -21.05%
שדרגו את המנוי 24,532,300 23,924,900 -607,380  -2.48%
שדרגו את המנוי 9,849,800 9,142,880 -706,920  -7.18%
שדרגו את המנוי 24,209,200 23,425,100 -784,164  -3.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,466,171

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,160,293

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,466,171
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,160,293
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 119,525,766 51.32%
פסגות 23,924,900 10.27%
מור 23,425,100 10.06%
הירשמו לצפייה 16,585,800 7.12%
הירשמו לצפייה 13,901,700 5.97%
הירשמו לצפייה 13,514,000 5.80%
שדרגו את המנוי 9,142,880 3.93%
שדרגו את המנוי 5,863,450 2.52%
שדרגו את המנוי 3,745,290 1.61%
שדרגו את המנוי 1,997,160 0.86%
שדרגו את המנוי 1,823,740 0.78%
שדרגו את המנוי 1,662,330 0.71%
שדרגו את המנוי 1,305,560 0.56%
שדרגו את המנוי 1,023,900 0.44%
שדרגו את המנוי 918,778 0.39%
שדרגו את המנוי 298,637 0.13%
שדרגו את המנוי 235,935 0.10%
שדרגו את המנוי 150,000 0.06%
שדרגו את המנוי 6,606 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 2,770,620 1.19%
אקסלנס 1,455,600 0.62%
תעשייה אווירית 915,020 0.39%
הירשמו לצפייה 400,000 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית