תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 1,062,770 1,175,160 112,388  10.58%
אדמונד דה רוטשילד 2,122,320 2,132,320 10,000  0.47%
הירשמו לצפייה 73,313 0 -73,313  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 122,388

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,313

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.08.2019 23.08.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 122,388
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 5,448,568 52.41%
אדמונד דה רוטשילד 2,132,320 20.51%
מור 1,175,160 11.30%
הירשמו לצפייה 1,169,280 11.25%
הירשמו לצפייה 442,674 4.26%
הירשמו לצפייה 299,555 2.88%
שדרגו את המנוי 127,492 1.23%
שדרגו את המנוי 37,937 0.36%
שדרגו את המנוי 25,000 0.24%
שדרגו את המנוי 14,712 0.14%
שדרגו את המנוי 11,901 0.11%
שדרגו את המנוי 10,015 0.10%
שדרגו את המנוי 2,522 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות