תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 2,611,160 4,391,730 1,780,580  68.19%
פסטרנק שהם 172,710 298,210 125,500  72.67%
הירשמו לצפייה 7,100,670 7,180,980 80,304  1.13%
הירשמו לצפייה 8,963,260 9,013,890 50,634  0.56%
הירשמו לצפייה 157,618 187,618 30,000  19.03%
שדרגו את המנוי 1,696,280 1,696,860 574  0.03%
שדרגו את המנוי 2,023,900 2,023,960 67
שדרגו את המנוי 40,217 28,465 -11,752  -29.22%
שדרגו את המנוי 2,140,160 2,094,190 -45,974  -2.15%
שדרגו את המנוי 29,785,700 29,736,700 -49,036  -0.16%
שדרגו את המנוי 857,760 776,149 -81,611  -9.51%
שדרגו את המנוי 6,017,980 5,797,540 -220,438  -3.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,067,659

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -408,811

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
אנליסט 4,931,260 5,002,060 70,800  1.44%
הכשרה ביטוח 6,046 5,427 -619  -10.24%
הירשמו לצפייה 5,500,910 5,429,220 -71,689  -1.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 70,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -72,308

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,067,659
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -408,811
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 70,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -72,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 123,840,980 50.62%
פסגות 29,736,700 12.15%
ילין לפידות 16,700,000 6.83%
הירשמו לצפייה 16,116,300 6.59%
הירשמו לצפייה 9,013,890 3.68%
הירשמו לצפייה 7,180,980 2.93%
שדרגו את המנוי 6,370,040 2.60%
שדרגו את המנוי 6,303,150 2.58%
שדרגו את המנוי 5,797,540 2.37%
שדרגו את המנוי 4,830,430 1.97%
שדרגו את המנוי 4,391,730 1.79%
שדרגו את המנוי 4,359,260 1.78%
שדרגו את המנוי 2,094,190 0.86%
שדרגו את המנוי 2,023,960 0.83%
שדרגו את המנוי 1,696,860 0.69%
שדרגו את המנוי 1,655,720 0.68%
שדרגו את המנוי 1,162,960 0.48%
שדרגו את המנוי 866,554 0.35%
שדרגו את המנוי 822,073 0.34%
שדרגו את המנוי 776,149 0.32%
שדרגו את המנוי 647,684 0.26%
שדרגו את המנוי 539,705 0.22%
שדרגו את המנוי 298,210 0.12%
שדרגו את המנוי 187,618 0.08%
שדרגו את המנוי 77,766 0.03%
שדרגו את המנוי 69,052 0.03%
שדרגו את המנוי 52,553 0.02%
שדרגו את המנוי 28,465 0.01%
שדרגו את המנוי 25,380 0.01%
שדרגו את המנוי 9,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,055 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 10,436,707 4.27%
הפניקס 5,429,220 2.22%
אנליסט 5,002,060 2.04%
הירשמו לצפייה 5,427 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית