תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 94,782 4,908,600 4,813,820  5,078.83%
ילין לפידות 14,789,200 18,144,400 3,355,280  22.69%
הירשמו לצפייה 5,427,950 6,316,870 888,924  16.38%
הירשמו לצפייה 5,122,740 5,715,050 592,316  11.56%
הירשמו לצפייה 4,956,960 5,359,430 402,467  8.12%
שדרגו את המנוי 1,632,260 1,806,620 174,362  10.68%
שדרגו את המנוי 5,112,310 5,257,820 145,510  2.85%
שדרגו את המנוי 1,534,820 1,652,970 118,151  7.70%
שדרגו את המנוי 18,209 110,358 92,149  506.06%
שדרגו את המנוי 356,675 445,082 88,407  24.79%
שדרגו את המנוי 23,610 88,610 65,000  275.31%
שדרגו את המנוי 20,041,800 20,106,700 64,844  0.32%
שדרגו את המנוי 1,550,690 1,608,530 57,837  3.73%
שדרגו את המנוי 8,656,210 8,682,140 25,926  0.30%
שדרגו את המנוי 28,848 49,704 20,856  72.30%
שדרגו את המנוי 98,282 115,905 17,623  17.93%
שדרגו את המנוי 2,598,310 2,595,820 -2,492  -0.10%
שדרגו את המנוי 3,914,200 3,844,200 -70,000  -1.79%
שדרגו את המנוי 9,390,020 9,092,960 -297,060  -3.16%
שדרגו את המנוי 4,179,820 3,256,000 -923,817  -22.10%
שדרגו את המנוי 47,871,800 43,332,800 -4,539,000  -9.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,923,472

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,832,369

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
הכשרה ביטוח 7,965 6,725 -1,240  -15.57%
פסגות 4,581,530 3,666,870 -914,658  -19.96%
הירשמו לצפייה 6,497,830 5,054,730 -1,443,100  -22.21%
הירשמו לצפייה 7,876,600 6,173,540 -1,703,060  -21.62%
הירשמו לצפייה 3,110,600 1,178,340 -1,932,260  -62.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,994,318

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,923,472
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,832,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,994,318
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 157,700,963 64.45%
פסגות 43,332,800 17.71%
פורסט 20,106,700 8.22%
הירשמו לצפייה 18,144,400 7.42%
הירשמו לצפייה 9,092,960 3.72%
הירשמו לצפייה 8,682,140 3.55%
שדרגו את המנוי 8,487,040 3.47%
שדרגו את המנוי 6,587,620 2.69%
שדרגו את המנוי 6,316,870 2.58%
שדרגו את המנוי 5,715,050 2.34%
שדרגו את המנוי 5,359,430 2.19%
שדרגו את המנוי 5,257,820 2.15%
שדרגו את המנוי 4,908,600 2.01%
שדרגו את המנוי 3,844,200 1.57%
שדרגו את המנוי 3,256,000 1.33%
שדרגו את המנוי 2,595,820 1.06%
שדרגו את המנוי 1,806,620 0.74%
שדרגו את המנוי 1,652,970 0.68%
שדרגו את המנוי 1,608,530 0.66%
שדרגו את המנוי 445,082 0.18%
שדרגו את המנוי 115,905 0.05%
שדרגו את המנוי 110,358 0.05%
שדרגו את המנוי 88,919 0.04%
שדרגו את המנוי 88,610 0.04%
שדרגו את המנוי 49,704 0.02%
שדרגו את המנוי 34,815 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 16,080,205 6.57%
הפניקס 6,173,540 2.52%
אנליסט 5,054,730 2.07%
הירשמו לצפייה 3,666,870 1.50%
הירשמו לצפייה 1,178,340 0.48%
הירשמו לצפייה 6,725 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית