תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה נדלן

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אקסלנס 13,954,800 16,198,800 2,244,000  16.08%
אדמונד דה רוטשילד 16,998,800 17,453,000 454,196  2.67%
הירשמו לצפייה 24,251,200 24,365,100 113,872  0.47%
הירשמו לצפייה 933,400 1,013,400 79,997  8.57%
הירשמו לצפייה 2,016,410 2,072,800 56,394  2.80%
שדרגו את המנוי 3,746,760 3,763,430 16,676  0.44%
שדרגו את המנוי 235,935 244,539 8,604  3.65%
שדרגו את המנוי 23,413,300 23,377,500 -35,836  -0.15%
שדרגו את המנוי 15,074,000 14,934,000 -140,000  -0.93%
שדרגו את המנוי 5,863,450 5,607,150 -256,292  -4.37%
שדרגו את המנוי 8,924,940 8,385,550 -539,388  -6.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,973,739

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -971,516

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,973,739
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -971,516
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 123,590,920 53.07%
פסגות 24,365,100 10.46%
מור 23,377,500 10.04%
הירשמו לצפייה 17,453,000 7.49%
הירשמו לצפייה 16,198,800 6.96%
הירשמו לצפייה 14,934,000 6.41%
שדרגו את המנוי 8,385,550 3.60%
שדרגו את המנוי 5,607,150 2.41%
שדרגו את המנוי 3,763,430 1.62%
שדרגו את המנוי 2,072,800 0.89%
שדרגו את המנוי 1,823,740 0.78%
שדרגו את המנוי 1,662,330 0.71%
שדרגו את המנוי 1,315,560 0.56%
שדרגו את המנוי 1,013,400 0.44%
שדרגו את המנוי 918,778 0.39%
שדרגו את המנוי 298,637 0.13%
שדרגו את המנוי 244,539 0.10%
שדרגו את המנוי 150,000 0.06%
שדרגו את המנוי 6,606 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 2,770,610 1.19%
הפניקס 1,455,590 0.62%
תעשייה אווירית 915,020 0.39%
הירשמו לצפייה 400,000 0.17%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית