תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 499,657 522,560 22,903  4.58%
מגדל 5,099 5,156 57  1.12%
הירשמו לצפייה 522 556 34  6.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 5,289 4,858 -431  -8.15%
הפניקס 128,252 126,784 -1,468  -1.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,608,922 8.45%
מיטב דש 522,560 2.74%
הראל 444,775 2.34%
הירשמו לצפייה 222,271 1.17%
הירשמו לצפייה 211,518 1.11%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
שדרגו את המנוי 26,000 0.14%
שדרגו את המנוי 5,156 0.03%
שדרגו את המנוי 2,886 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 154,342 0.81%
הפניקס 126,784 0.67%
אל-על 22,700 0.12%
הירשמו לצפייה 4,858 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית