תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פורטה 468,446 611,660 143,214  30.57%
אקסלנס 1,478,510 1,500,000 21,486  1.45%
הירשמו לצפייה 28,480 30,849 2,369  8.32%
הירשמו לצפייה 31,598 32,347 749  2.37%
הירשמו לצפייה 13,711 14,106 395  2.88%
שדרגו את המנוי 25,080 1,102 -23,978  -95.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 168,213

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,978

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 1,085,350 1,100,000 14,649  1.35%
הכשרה ביטוח 135,517 142,000 6,483  4.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,132

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 168,213
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,132
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,240,871 10.56%
אקסלנס 1,500,000 7.07%
פורטה 611,660 2.88%
הירשמו לצפייה 32,347 0.15%
הירשמו לצפייה 32,322 0.15%
הירשמו לצפייה 30,849 0.15%
שדרגו את המנוי 15,685 0.07%
שדרגו את המנוי 14,106 0.07%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,102 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,063,560 9.73%
מור 1,100,000 5.19%
פסגות 602,387 2.84%
הירשמו לצפייה 142,000 0.67%
הירשמו לצפייה 84,871 0.40%
הירשמו לצפייה 55,000 0.26%
שדרגו את המנוי 49,300 0.23%
שדרגו את המנוי 15,150 0.07%
שדרגו את המנוי 14,852 0.07%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית