תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אקסלנס 25,000 304,000 279,000  1,116.00%
אי.בי.אי. 439,572 512,974 73,402  16.70%
הירשמו לצפייה 220,558 254,153 33,595  15.23%
הירשמו לצפייה 25,000 42,362 17,362  69.45%
הירשמו לצפייה 543,791 556,860 13,069  2.40%
שדרגו את המנוי 750 2,164 1,414  188.53%
שדרגו את המנוי 2,557 2,752 195  7.63%
שדרגו את המנוי 5,709 5,874 165  2.89%
שדרגו את המנוי 383,912 309,775 -74,137  -19.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 418,202

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,137

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 5,289 4,858 -431  -8.15%
הפניקס 128,252 126,784 -1,468  -1.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 418,202
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,137
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,164,170 11.37%
מיטב דש 556,860 2.92%
אי.בי.אי. 512,974 2.69%
הירשמו לצפייה 309,775 1.63%
הירשמו לצפייה 304,000 1.60%
הירשמו לצפייה 254,153 1.33%
שדרגו את המנוי 171,600 0.90%
שדרגו את המנוי 42,362 0.22%
שדרגו את המנוי 5,874 0.03%
שדרגו את המנוי 2,752 0.01%
שדרגו את המנוי 2,164 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 154,342 0.81%
הפניקס 126,784 0.67%
אל-על 22,700 0.12%
הירשמו לצפייה 4,858 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית