תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 28,000 29,898 1,898  6.78%
מיטב דש 267,679 268,679 1,000  0.37%
הירשמו לצפייה 5,917 5,848 -69  -1.17%
הירשמו לצפייה 1,730 1,558 -172  -9.94%
הירשמו לצפייה 477,856 473,975 -3,881  -0.81%
שדרגו את המנוי 98,864 94,386 -4,478  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,898

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,600

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,898
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,354,104 7.11%
הראל 473,975 2.49%
מיטב דש 268,679 1.41%
הירשמו לצפייה 229,500 1.21%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
הירשמו לצפייה 94,386 0.50%
שדרגו את המנוי 77,200 0.41%
שדרגו את המנוי 29,898 0.16%
שדרגו את המנוי 5,848 0.03%
שדרגו את המנוי 1,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 960 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 155,000 0.81%
הפניקס 104,100 0.55%
ההנדסאים והטכנאים 28,200 0.15%
הירשמו לצפייה 22,700 0.12%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית