תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
פורטה 299,667 333,914 34,247  11.43%
מור 19,849 28,142 8,293  41.78%
הירשמו לצפייה 25,597 31,402 5,805  22.68%
הירשמו לצפייה 30,350 30,452 102  0.34%
הירשמו לצפייה 14,416 13,845 -571  -3.96%
שדרגו את המנוי 1,574,270 1,409,960 -164,312  -10.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -164,883

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
פסגות 419,112 602,387 183,275  43.73%
מור 972,330 1,085,350 113,021  11.62%
הירשמו לצפייה 95,540 135,517 39,977  41.84%
הירשמו לצפייה 40,000 55,000 15,000  37.50%
הירשמו לצפייה 2,300 15,150 12,850  558.70%
שדרגו את המנוי 2,700 14,852 12,152  450.07%
שדרגו את המנוי 104,217 84,871 -19,346  -18.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 376,275

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,346

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -164,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 376,275
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,346
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,862,533 8.78%
אקסלנס 1,409,960 6.65%
פורטה 333,914 1.57%
הירשמו לצפייה 31,402 0.15%
הירשמו לצפייה 30,452 0.14%
הירשמו לצפייה 28,142 0.13%
שדרגו את המנוי 13,845 0.07%
שדרגו את המנוי 9,725 0.05%
שדרגו את המנוי 5,093 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,993,127 9.40%
מור 1,085,350 5.12%
פסגות 602,387 2.84%
הירשמו לצפייה 135,517 0.64%
הירשמו לצפייה 84,871 0.40%
הירשמו לצפייה 55,000 0.26%
שדרגו את המנוי 15,150 0.07%
שדרגו את המנוי 14,852 0.07%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית