תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 5,224 6,015 791  15.14%
פסגות 2,371 2,374 3  0.13%
הירשמו לצפייה 550,974 542,671 -8,303  -1.51%
הירשמו לצפייה 42,362 2,800 -39,562  -93.39%
הירשמו לצפייה 437,951 383,511 -54,440  -12.43%
שדרגו את המנוי 276,571 185,675 -90,896  -32.87%
שדרגו את המנוי 155,911 13,551 -142,360  -91.31%
שדרגו את המנוי 616,198 11,500 -604,698  -98.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 794

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -940,259

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 127,101 104,100 -23,001  -18.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 794
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -940,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,452,180 7.63%
מיטב דש 542,671 2.85%
אי.בי.אי. 383,511 2.01%
הירשמו לצפייה 302,427 1.59%
הירשמו לצפייה 185,675 0.98%
הירשמו לצפייה 13,551 0.07%
שדרגו את המנוי 11,500 0.06%
שדרגו את המנוי 6,015 0.03%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 2,374 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 556 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,800 0.67%
הפניקס 104,100 0.55%
אל-על 22,700 0.12%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית