תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסטרנק שהם 108,981 129,940 20,959  19.23%
פסגות 1,916 1,886 -30  -1.57%
הירשמו לצפייה 77,570 77,200 -370  -0.48%
הירשמו לצפייה 5,732 4,064 -1,668  -29.10%
הירשמו לצפייה 4,114 1,324 -2,790  -67.82%
שדרגו את המנוי 759,230 700,103 -59,127  -7.79%
שדרגו את המנוי 104,994 30,532 -74,462  -70.92%
שדרגו את המנוי 383,820 279,930 -103,890  -27.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -242,337

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -242,337
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,629,241 8.56%
הראל 700,103 3.68%
מיטב דש 279,930 1.47%
הירשמו לצפייה 229,500 1.21%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
הירשמו לצפייה 129,940 0.68%
שדרגו את המנוי 77,200 0.41%
שדרגו את המנוי 30,532 0.16%
שדרגו את המנוי 4,064 0.02%
שדרגו את המנוי 2,662 0.01%
שדרגו את המנוי 1,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,324 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,100 1.19%
הפניקס 104,100 0.55%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 71,100 0.37%
הירשמו לצפייה 28,200 0.15%
הירשמו לצפייה 22,700 0.12%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית