תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 377,479 393,479 16,000  4.24%
אקסלנס 29,898 34,898 5,000  16.72%
הירשמו לצפייה 1,843 1,935 92  4.99%
הירשמו לצפייה 7,109 6,826 -283  -3.98%
הירשמו לצפייה 77,200 70,100 -7,100  -9.20%
שדרגו את המנוי 472,280 461,975 -10,305  -2.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,092

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,688

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 104,100 129,028 24,928  23.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,928

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,092
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,928
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,466,159 7.70%
הראל 461,975 2.43%
מיטב דש 393,479 2.07%
הירשמו לצפייה 229,500 1.21%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
הירשמו לצפייה 94,386 0.50%
שדרגו את המנוי 70,100 0.37%
שדרגו את המנוי 34,898 0.18%
שדרגו את המנוי 6,826 0.04%
שדרגו את המנוי 1,935 0.01%
שדרגו את המנוי 960 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 157,362 0.83%
הפניקס 129,028 0.68%
אל-על 22,700 0.12%
הירשמו לצפייה 5,634 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית