תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 3,754 4,585 831  22.14%
פסגות 1,437 1,670 233  16.21%
הירשמו לצפייה 1,324 960 -364  -27.49%
הירשמו לצפייה 269,292 267,679 -1,613  -0.60%
הירשמו לצפייה 30,805 28,000 -2,805  -9.11%
שדרגו את המנוי 131,940 125,238 -6,702  -5.08%
שדרגו את המנוי 531,072 496,379 -34,693  -6.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,405,973 7.38%
הראל 496,379 2.61%
מיטב דש 267,679 1.41%
הירשמו לצפייה 229,500 1.21%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
הירשמו לצפייה 125,238 0.66%
שדרגו את המנוי 77,200 0.41%
שדרגו את המנוי 28,000 0.15%
שדרגו את המנוי 4,585 0.02%
שדרגו את המנוי 2,662 0.01%
שדרגו את המנוי 1,670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 960 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 155,000 0.81%
הפניקס 104,100 0.55%
ההנדסאים והטכנאים 28,200 0.15%
הירשמו לצפייה 22,700 0.12%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית