תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 604,991 1,261,800 656,812  108.57%
תלתן 16,850 20,516 3,666  21.76%
הירשמו לצפייה 8,204 10,778 2,574  31.37%
הירשמו לצפייה 13,847 15,447 1,600  11.55%
הירשמו לצפייה 263,477 231,058 -32,419  -12.30%
שדרגו את המנוי 145,006 29,975 -115,031  -79.33%
שדרגו את המנוי 517,957 261,826 -256,131  -49.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 664,652

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -403,581

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 664,652
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -403,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,887,781 9.92%
אקסלנס 1,261,800 6.63%
מיטב דש 261,826 1.38%
הירשמו לצפייה 231,058 1.21%
הירשמו לצפייה 56,381 0.30%
הירשמו לצפייה 29,975 0.16%
שדרגו את המנוי 20,516 0.11%
שדרגו את המנוי 15,447 0.08%
שדרגו את המנוי 10,778 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 501,248 2.63%
מור 397,148 2.09%
הפניקס 104,100 0.55%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית