תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אלטרנטיב בית השקעות 531,186 566,186 35,000  6.59%
מור 46,046 46,720 674  1.46%
הירשמו לצפייה 16,471 17,013 542  3.29%
הירשמו לצפייה 51,553 51,627 74  0.14%
הירשמו לצפייה 7,107 7,130 23  0.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,313

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 15.08.2022 15.08.2022 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,313
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,697,622 12.72%
אקסלנס 1,889,930 8.91%
אלטרנטיב בית השקעות 566,186 2.67%
הירשמו לצפייה 75,022 0.35%
הירשמו לצפייה 51,627 0.24%
הירשמו לצפייה 46,720 0.22%
שדרגו את המנוי 37,467 0.18%
שדרגו את המנוי 17,013 0.08%
שדרגו את המנוי 7,130 0.03%
שדרגו את המנוי 3,030 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 697 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 4 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית