תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2021 31.08.2021 שינוי
הראל 29,993 32,089 2,096  6.99%
אי.בי.אי. 28,412 30,336 1,924  6.77%
הירשמו לצפייה 29,450 28,285 -1,165  -3.96%
הירשמו לצפייה 13,237 10,766 -2,471  -18.67%
הירשמו לצפייה 4,000 1,148 -2,852  -71.30%
שדרגו את המנוי 25,438 13,790 -11,648  -45.79%
שדרגו את המנוי 21,356 282 -21,074  -98.68%
שדרגו את המנוי 589,119 473,956 -115,163  -19.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,020

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -154,373

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 1,085,350 1,100,000 14,649  1.35%
הכשרה ביטוח 135,517 142,000 6,483  4.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,132

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,020
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -154,373
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 21,132
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,412,612 11.37%
אקסלנס 1,819,160 8.58%
פורטה 473,956 2.23%
הירשמו לצפייה 32,089 0.15%
הירשמו לצפייה 30,336 0.14%
הירשמו לצפייה 28,285 0.13%
שדרגו את המנוי 13,790 0.07%
שדרגו את המנוי 10,766 0.05%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 282 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,063,560 9.73%
מור 1,100,000 5.19%
פסגות 602,387 2.84%
הירשמו לצפייה 142,000 0.67%
הירשמו לצפייה 84,871 0.40%
הירשמו לצפייה 55,000 0.26%
שדרגו את המנוי 49,300 0.23%
שדרגו את המנוי 15,150 0.07%
שדרגו את המנוי 14,852 0.07%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 3 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית