תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
קבין 36,526 56,431 19,905  54.50%
הראל 11,390 18,974 7,584  66.58%
הירשמו לצפייה 53,231 57,266 4,035  7.58%
הירשמו לצפייה 2,800 5,093 2,293  81.89%
הירשמו לצפייה 1,412 2,820 1,408  99.72%
שדרגו את המנוי 14,725 15,593 868  5.89%
שדרגו את המנוי 1,663,890 1,519,420 -144,472  -8.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,093

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -144,472

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,093
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -144,472
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,891,403 9.93%
אקסלנס 1,519,420 7.98%
פורטה 185,456 0.97%
הירשמו לצפייה 57,266 0.30%
הירשמו לצפייה 56,431 0.30%
הירשמו לצפייה 30,350 0.16%
שדרגו את המנוי 18,974 0.10%
שדרגו את המנוי 15,593 0.08%
שדרגו את המנוי 5,093 0.03%
שדרגו את המנוי 2,820 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 501,248 2.63%
מור 397,148 2.09%
הפניקס 104,100 0.55%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית