תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 5,897 6,659 762  12.92%
פורטה 169,759 155,530 -14,229  -8.38%
הירשמו לצפייה 302,427 268,034 -34,393  -11.37%
הירשמו לצפייה 328,377 285,219 -43,158  -13.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 762

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,780

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 127,101 104,100 -23,001  -18.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 762
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -91,780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,274,986 6.70%
מיטב דש 542,671 2.85%
אי.בי.אי. 285,219 1.50%
הירשמו לצפייה 268,034 1.41%
הירשמו לצפייה 155,530 0.82%
הירשמו לצפייה 13,551 0.07%
שדרגו את המנוי 6,659 0.03%
שדרגו את המנוי 2,800 0.01%
שדרגו את המנוי 522 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,800 0.67%
הפניקס 104,100 0.55%
אל-על 22,700 0.12%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני 2 שנים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית