תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

עדיקה סטייל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מיטב דש 499,657 499,719 62  0.01%
פסגות 2,755 2,771 16  0.58%
הירשמו לצפייה 6,046 5,630 -416  -6.88%
הירשמו לצפייה 447,803 444,775 -3,028  -0.68%
הירשמו לצפייה 65,500 1,100 -64,400  -98.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,844

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אקסלנס 5,634 5,289 -345  -6.12%
הפניקס 129,028 128,252 -776  -0.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,121

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,844
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,121
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,358,667 7.14%
מיטב דש 499,719 2.62%
הראל 444,775 2.34%
הירשמו לצפייה 229,500 1.21%
הירשמו לצפייה 172,100 0.90%
הירשמו לצפייה 5,630 0.03%
שדרגו את המנוי 3,072 0.02%
שדרגו את המנוי 2,771 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 156,241 0.82%
הפניקס 128,252 0.67%
אל-על 22,700 0.12%
הירשמו לצפייה 5,289 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    עדיקה סטייל
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית