תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סייברוואן

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2020 30.11.2020 שינוי
פסטרנק שהם 28,845 43,202 14,357  49.77%
מיטב דש 67,326 78,303 10,977  16.30%
הירשמו לצפייה 5,254 12,860 7,606  144.77%
הירשמו לצפייה 29,700 29,988 288  0.97%
הירשמו לצפייה 7,434 7,620 186  2.50%
שדרגו את המנוי 2,700 2,600 -100  -3.70%
שדרגו את המנוי 16,264 16,131 -133  -0.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,414

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -233

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 25,000 53,110 28,110  112.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,414
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -233
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 201,623 2.92%
מיטב דש 78,303 1.14%
פסטרנק שהם 43,202 0.63%
הירשמו לצפייה 29,988 0.43%
הירשמו לצפייה 16,131 0.23%
הירשמו לצפייה 12,860 0.19%
שדרגו את המנוי 8,000 0.12%
שדרגו את המנוי 7,620 0.11%
שדרגו את המנוי 2,600 0.04%
שדרגו את המנוי 2,172 0.03%
שדרגו את המנוי 381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 366 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 330,218 4.79%
מור 277,108 4.02%
הכשרה ביטוח 53,110 0.77%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סייברוואן
    לפני 5 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית