תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורה סמארט אייר

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
פורטה 445,668 480,627 34,959  7.84%
פוקוס בית השקעות 14,918 21,278 6,360  42.63%
הירשמו לצפייה 2,870 3,400 530  18.47%
הירשמו לצפייה 2,843 2,831 -12  -0.42%
הירשמו לצפייה 181,396 181,239 -157  -0.09%
שדרגו את המנוי 6,079 5,463 -616  -10.13%
שדרגו את המנוי 24,994 23,490 -1,504  -6.02%
שדרגו את המנוי 363,254 361,141 -2,113  -0.58%
שדרגו את המנוי 17,703 15,249 -2,454  -13.86%
שדרגו את המנוי 31,173 28,423 -2,750  -8.82%
שדרגו את המנוי 59,148 52,748 -6,400  -10.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,849

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,006

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מגדל 4,574 6,111 1,537  33.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,849
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,006
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,239,287 5.07%
פורטה 480,627 1.97%
אקסלנס 361,141 1.48%
הירשמו לצפייה 181,239 0.74%
הירשמו לצפייה 52,748 0.22%
הירשמו לצפייה 33,733 0.14%
שדרגו את המנוי 28,423 0.12%
שדרגו את המנוי 24,000 0.10%
שדרגו את המנוי 23,490 0.10%
שדרגו את המנוי 21,278 0.09%
שדרגו את המנוי 15,249 0.06%
שדרגו את המנוי 5,463 0.02%
שדרגו את המנוי 5,289 0.02%
שדרגו את המנוי 3,400 0.01%
שדרגו את המנוי 2,831 0.01%
שדרגו את המנוי 376 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,111 0.03%
מגדל 6,111 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    אורה סמארט אייר
    לפני 9 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית