תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 53,801 57,395 3,594  6.68%
קבין 12,395 14,312 1,917  15.47%
הירשמו לצפייה 20,122 21,190 1,068  5.31%
הירשמו לצפייה 7,699 8,335 636  8.26%
הירשמו לצפייה 3,850 3,903 53  1.38%
שדרגו את המנוי 250 300 50  20.00%
שדרגו את המנוי 6,113 5,828 -285  -4.66%
שדרגו את המנוי 800 500 -300  -37.50%
שדרגו את המנוי 5,592 5,259 -333  -5.95%
שדרגו את המנוי 2,375 250 -2,125  -89.47%
שדרגו את המנוי 609,315 607,048 -2,267  -0.37%
שדרגו את המנוי 313,770 301,354 -12,416  -3.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,318

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,726

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 241,726 1,006,480 764,752  316.37%
אקסלנס 80,939 357,384 276,445  341.55%
הירשמו לצפייה 718,284 780,285 62,001  8.63%
הירשמו לצפייה 513,761 514,244 483  0.09%
הירשמו לצפייה 6,803 6,326 -477  -7.01%
שדרגו את המנוי 73,400 70,934 -2,466  -3.36%
שדרגו את המנוי 103,480 91,000 -12,480  -12.06%
שדרגו את המנוי 415,600 393,378 -22,222  -5.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,103,681

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,645

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,318
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,726
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,103,681
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,026,204 6.96%
ילין לפידות 607,048 4.12%
מור 301,354 2.04%
הירשמו לצפייה 57,395 0.39%
הירשמו לצפייה 21,190 0.14%
הירשמו לצפייה 14,312 0.10%
שדרגו את המנוי 8,335 0.06%
שדרגו את המנוי 5,828 0.04%
שדרגו את המנוי 5,259 0.04%
שדרגו את המנוי 3,903 0.03%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,245,031 22.00%
הפניקס 1,006,480 6.82%
מגדל 780,285 5.29%
הירשמו לצפייה 514,244 3.49%
הירשמו לצפייה 393,378 2.67%
הירשמו לצפייה 357,384 2.42%
שדרגו את המנוי 91,000 0.62%
שדרגו את המנוי 70,934 0.48%
שדרגו את המנוי 24,107 0.16%
שדרגו את המנוי 6,326 0.04%
שדרגו את המנוי 893 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית