תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 23,126 25,790 2,664  11.52%
הראל 9,039 10,443 1,404  15.53%
הירשמו לצפייה 5,339 6,019 680  12.74%
הירשמו לצפייה 3,503 4,158 655  18.70%
הירשמו לצפייה 5,506 5,850 344  6.25%
שדרגו את המנוי 574,781 571,518 -3,263  -0.57%
שדרגו את המנוי 50,852 47,239 -3,613  -7.10%
שדרגו את המנוי 305,246 295,390 -9,856  -3.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,747

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,732

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 241,726 1,006,480 764,752  316.37%
אקסלנס 80,939 357,384 276,445  341.55%
הירשמו לצפייה 718,284 780,285 62,001  8.63%
הירשמו לצפייה 513,761 514,244 483  0.09%
הירשמו לצפייה 6,803 6,326 -477  -7.01%
שדרגו את המנוי 73,400 70,934 -2,466  -3.36%
שדרגו את המנוי 103,480 91,000 -12,480  -12.06%
שדרגו את המנוי 415,600 393,378 -22,222  -5.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,103,681

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -37,645

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,747
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,732
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,103,681
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -37,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 967,997 6.56%
ילין לפידות 571,518 3.87%
מור 295,390 2.00%
הירשמו לצפייה 47,239 0.32%
הירשמו לצפייה 25,790 0.17%
הירשמו לצפייה 10,443 0.07%
שדרגו את המנוי 6,019 0.04%
שדרגו את המנוי 5,850 0.04%
שדרגו את המנוי 4,158 0.03%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,245,031 22.00%
הפניקס 1,006,480 6.82%
מגדל 780,285 5.29%
הירשמו לצפייה 514,244 3.49%
הירשמו לצפייה 393,378 2.67%
הירשמו לצפייה 357,384 2.42%
שדרגו את המנוי 91,000 0.62%
שדרגו את המנוי 70,934 0.48%
שדרגו את המנוי 24,107 0.16%
שדרגו את המנוי 6,326 0.04%
שדרגו את המנוי 893 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית