תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 550,262 553,465 3,203  0.58%
מגדל 31,393 32,825 1,432  4.56%
הירשמו לצפייה 300 800 500  166.67%
הירשמו לצפייה 4,669 5,129 460  9.85%
הירשמו לצפייה 6,053 6,326 273  4.51%
שדרגו את המנוי 11,187 11,337 150  1.34%
שדרגו את המנוי 28,748 27,704 -1,044  -3.63%
שדרגו את המנוי 278,578 258,929 -19,649  -7.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,693

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 274,559 406,095 131,536  47.91%
הפניקס 1,068,460 1,075,350 6,898  0.64%
הירשמו לצפייה 34,142 36,912 2,770  8.11%
הירשמו לצפייה 55,748 57,621 1,873  3.36%
הירשמו לצפייה 514,768 515,151 383  0.07%
שדרגו את המנוי 764 750 -14  -1.83%
שדרגו את המנוי 819,542 819,098 -444  -0.05%
שדרגו את המנוי 5,814 5,313 -501  -8.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 143,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -959

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,693
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 143,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -959
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 897,730 5.61%
ילין לפידות 553,465 3.46%
מור 258,929 1.62%
הירשמו לצפייה 32,825 0.21%
הירשמו לצפייה 27,704 0.17%
הירשמו לצפייה 11,337 0.07%
שדרגו את המנוי 6,326 0.04%
שדרגו את המנוי 5,129 0.03%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,309,243 20.68%
הפניקס 1,075,350 6.72%
מגדל 819,098 5.12%
הירשמו לצפייה 515,151 3.22%
הירשמו לצפייה 406,095 2.54%
הירשמו לצפייה 392,953 2.46%
שדרגו את המנוי 57,621 0.36%
שדרגו את המנוי 36,912 0.23%
שדרגו את המנוי 5,313 0.03%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני 11 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית