תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2022 31.03.2022 שינוי
מגדל 60,704 67,970 7,266  11.97%
אי.בי.אי. 2,247 2,395 148  6.59%
הירשמו לצפייה 3,437 3,519 82  2.39%
הירשמו לצפייה 66,252 66,008 -244  -0.37%
הירשמו לצפייה 685,503 684,354 -1,149  -0.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,496

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,393

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מגדל 821,852 1,221,850 400,000  48.67%
הכשרה ביטוח 60,332 73,987 13,655  22.63%
הירשמו לצפייה 659,330 659,351 21
הירשמו לצפייה 6,523 6,500 -23  -0.35%
הירשמו לצפייה 324,305 321,266 -3,039  -0.94%
שדרגו את המנוי 392,866 388,679 -4,187  -1.07%
שדרגו את המנוי 829,064 816,290 -12,774  -1.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 413,676

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,496
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,393
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 413,676
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 846,028 5.29%
ילין לפידות 684,354 4.28%
מגדל 67,970 0.42%
הירשמו לצפייה 66,008 0.41%
הירשמו לצפייה 21,371 0.13%
הירשמו לצפייה 3,519 0.02%
שדרגו את המנוי 2,395 0.01%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,489,003 21.81%
מגדל 1,221,850 7.64%
הפניקס 816,290 5.10%
הירשמו לצפייה 659,351 4.12%
הירשמו לצפייה 388,679 2.43%
הירשמו לצפייה 321,266 2.01%
שדרגו את המנוי 73,987 0.46%
שדרגו את המנוי 6,500 0.04%
שדרגו את המנוי 621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 459 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית