תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סופרגז אנרגיה

ענף: ריאלי
תת-ענף: אנרגיה וחיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מגדל 34,164 56,672 22,508  65.88%
הראל 11,735 12,371 636  5.42%
הירשמו לצפייה 5,542 6,150 608  10.97%
הירשמו לצפייה 6,726 6,946 220  3.27%
הירשמו לצפייה 700 800 100  14.29%
שדרגו את המנוי 27,210 26,723 -487  -1.79%
שדרגו את המנוי 247,031 219,990 -27,041  -10.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,072

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,528

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הלמן אלדובי 750 113,693 112,943  15,059.07%
מגדל 819,098 821,852 2,754  0.34%
הירשמו לצפייה 515,151 515,589 438  0.09%
הירשמו לצפייה 5,313 4,975 -338  -6.36%
הירשמו לצפייה 392,953 392,568 -385  -0.10%
שדרגו את המנוי 57,621 51,321 -6,300  -10.93%
שדרגו את המנוי 406,095 388,232 -17,863  -4.40%
שדרגו את המנוי 1,075,350 1,003,440 -71,917  -6.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 116,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,803

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,072
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,528
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 116,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -96,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 880,140 5.50%
ילין לפידות 549,753 3.44%
מור 219,990 1.37%
הירשמו לצפייה 56,672 0.35%
הירשמו לצפייה 26,723 0.17%
הירשמו לצפייה 12,371 0.08%
שדרגו את המנוי 6,946 0.04%
שדרגו את המנוי 6,150 0.04%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,328,582 20.80%
הפניקס 1,003,440 6.27%
מגדל 821,852 5.14%
הירשמו לצפייה 515,589 3.22%
הירשמו לצפייה 392,568 2.45%
הירשמו לצפייה 388,232 2.43%
שדרגו את המנוי 113,693 0.71%
שדרגו את המנוי 51,321 0.32%
שדרגו את המנוי 36,912 0.23%
שדרגו את המנוי 4,975 0.03%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סופרגז אנרגיה
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית