תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רני צים מרכזי קניות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
אלטשולר - שחם 532,112 677,040 144,928  27.24%
פרופאונד 1,441,160 1,489,140 47,977  3.33%
הירשמו לצפייה 75,469 90,263 14,794  19.60%
הירשמו לצפייה 2,905 9,061 6,156  211.91%
הירשמו לצפייה 4,553,360 4,559,360 5,999  0.13%
שדרגו את המנוי 770,599 772,501 1,902  0.25%
שדרגו את המנוי 61,108 62,351 1,243  2.03%
שדרגו את המנוי 335,283 336,007 724  0.22%
שדרגו את המנוי 13,759 13,762 3  0.02%
שדרגו את המנוי 899,584 898,196 -1,388  -0.15%
שדרגו את המנוי 203,156 199,673 -3,483  -1.71%
שדרגו את המנוי 1,096,660 1,079,880 -16,774  -1.53%
שדרגו את המנוי 365,817 345,605 -20,212  -5.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 223,726

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,857

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
מור 9,630,000 10,520,000 890,000  9.24%
קו הבריאות 10,564 624,395 613,831  5,810.59%
הירשמו לצפייה 13,012 333,012 320,000  2,459.27%
הירשמו לצפייה 1,459,940 1,581,040 121,097  8.29%
הירשמו לצפייה 2,820 2,777 -43  -1.52%
שדרגו את המנוי 2,085 1,385 -700  -33.57%
שדרגו את המנוי 927,583 924,583 -3,000  -0.32%
שדרגו את המנוי 1,483,370 1,469,380 -13,991  -0.94%
שדרגו את המנוי 354,407 336,867 -17,540  -4.95%
שדרגו את המנוי 3,902,070 3,872,380 -29,682  -0.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,944,928

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,956

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 223,726
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,944,928
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,956
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,995,903 15.84%
ילין לפידות 6,005,380 4.14%
מור 5,577,480 3.84%
הירשמו לצפייה 4,559,360 3.14%
הירשמו לצפייה 1,489,140 1.03%
הירשמו לצפייה 1,079,880 0.74%
שדרגו את המנוי 898,196 0.62%
שדרגו את המנוי 772,501 0.53%
שדרגו את המנוי 735,645 0.51%
שדרגו את המנוי 677,040 0.47%
שדרגו את המנוי 345,605 0.24%
שדרגו את המנוי 336,007 0.23%
שדרגו את המנוי 199,673 0.14%
שדרגו את המנוי 90,263 0.06%
שדרגו את המנוי 62,351 0.04%
שדרגו את המנוי 60,205 0.04%
שדרגו את המנוי 40,464 0.03%
שדרגו את המנוי 28,838 0.02%
שדרגו את המנוי 13,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 414 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,083,412 15.21%
מור 10,520,000 7.25%
הפניקס 3,872,380 2.67%
הירשמו לצפייה 1,581,040 1.09%
הירשמו לצפייה 1,469,380 1.01%
הירשמו לצפייה 1,158,510 0.80%
שדרגו את המנוי 924,583 0.64%
שדרגו את המנוי 624,395 0.43%
שדרגו את המנוי 450,393 0.31%
שדרגו את המנוי 405,056 0.28%
שדרגו את המנוי 386,946 0.27%
שדרגו את המנוי 336,867 0.23%
שדרגו את המנוי 333,012 0.23%
שדרגו את המנוי 16,688 0.01%
שדרגו את המנוי 2,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית