תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רני צים מרכזי קניות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
פסטרנק שהם 2,634,940 2,849,950 215,009  8.16%
מור 2,454,140 2,486,580 32,448  1.32%
הירשמו לצפייה 722,074 748,074 26,000  3.60%
הירשמו לצפייה 110,229 133,449 23,220  21.07%
הירשמו לצפייה 397,828 420,768 22,940  5.77%
שדרגו את המנוי 92,975 111,005 18,030  19.39%
שדרגו את המנוי 707,502 721,774 14,272  2.02%
שדרגו את המנוי 59,597 72,449 12,852  21.56%
שדרגו את המנוי 369,729 381,334 11,605  3.14%
שדרגו את המנוי 1,028,340 1,036,340 8,002  0.78%
שדרגו את המנוי 126,910 124,701 -2,209  -1.74%
שדרגו את המנוי 63,905 60,194 -3,711  -5.81%
שדרגו את המנוי 16,414 414 -16,000  -97.48%
שדרגו את המנוי 71,275 40,464 -30,811  -43.23%
שדרגו את המנוי 6,848,710 6,626,700 -222,015  -3.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 384,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -274,746

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
מור 1,719,440 7,280,000 5,560,560  323.39%
הכשרה ביטוח 249,941 1,449,940 1,200,000  480.11%
הירשמו לצפייה 13,977 933,368 919,391  6,577.89%
הירשמו לצפייה 3,862,970 4,737,970 875,000  22.65%
הירשמו לצפייה 384,352 480,152 95,800  24.93%
שדרגו את המנוי 2,417 13,088 10,671  441.50%
שדרגו את המנוי 2,317,920 2,177,590 -140,333  -6.05%
שדרגו את המנוי 6,086,560 5,559,120 -527,435  -8.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,661,422

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -667,768

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 384,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -274,746
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,661,422
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -667,768
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,146,903 11.12%
ילין לפידות 6,626,700 4.57%
פסטרנק שהם 2,849,950 1.96%
הירשמו לצפייה 2,486,580 1.71%
הירשמו לצפייה 1,036,340 0.71%
הירשמו לצפייה 748,074 0.52%
שדרגו את המנוי 721,774 0.50%
שדרגו את המנוי 420,768 0.29%
שדרגו את המנוי 381,334 0.26%
שדרגו את המנוי 332,707 0.23%
שדרגו את המנוי 133,449 0.09%
שדרגו את המנוי 124,701 0.09%
שדרגו את המנוי 111,005 0.08%
שדרגו את המנוי 72,449 0.05%
שדרגו את המנוי 60,194 0.04%
שדרגו את המנוי 40,464 0.03%
שדרגו את המנוי 414 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,042,618 17.25%
מור 7,280,000 5.02%
הפניקס 5,559,120 3.83%
הירשמו לצפייה 4,737,970 3.26%
הירשמו לצפייה 2,177,590 1.50%
הירשמו לצפייה 1,449,940 1.00%
שדרגו את המנוי 933,368 0.64%
שדרגו את המנוי 778,500 0.54%
שדרגו את המנוי 604,890 0.42%
שדרגו את המנוי 480,152 0.33%
שדרגו את המנוי 385,100 0.27%
שדרגו את המנוי 325,000 0.22%
שדרגו את המנוי 317,900 0.22%
שדרגו את המנוי 13,088 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית