תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רני צים מרכזי קניות

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
סלע 100,323 105,761 5,438  5.42%
מגדל 25,182 26,739 1,557  6.18%
הירשמו לצפייה 13,021 12,024 -997  -7.66%
הירשמו לצפייה 1,659,340 1,655,540 -3,800  -0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,797

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,809,640 2.53%
אנליסט 1,655,540 1.49%
אזימוט 393,387 0.35%
הירשמו לצפייה 274,039 0.25%
הירשמו לצפייה 213,697 0.19%
הירשמו לצפייה 105,761 0.10%
שדרגו את המנוי 101,000 0.09%
שדרגו את המנוי 27,453 0.02%
שדרגו את המנוי 26,739 0.02%
שדרגו את המנוי 12,024 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,591,560 4.13%
מיטב דש 2,955,760 2.66%
הכשרה ביטוח 1,252,600 1.13%
הירשמו לצפייה 383,200 0.35%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    רני צים מרכזי קניות
    לפני 6 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית