תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 328,782 9,037,910 8,709,130  2,648.91%
ילין לפידות 54,340,300 59,107,900 4,767,660  8.77%
הירשמו לצפייה 2,722,520 4,124,950 1,402,420  51.51%
הירשמו לצפייה 29,790,900 30,479,400 688,514  2.31%
הירשמו לצפייה 32,478,900 32,857,400 378,490  1.17%
שדרגו את המנוי 833,223 1,092,820 259,597  31.16%
שדרגו את המנוי 5,177,650 5,409,900 232,253  4.49%
שדרגו את המנוי 586,917 712,737 125,820  21.44%
שדרגו את המנוי 17,142,700 17,247,800 105,064  0.61%
שדרגו את המנוי 2,411,440 2,428,030 16,587  0.69%
שדרגו את המנוי 1,350,950 1,331,400 -19,542  -1.45%
שדרגו את המנוי 1,700,140 1,673,340 -26,796  -1.58%
שדרגו את המנוי 50,000 1 -49,999  -100.00%
שדרגו את המנוי 2,264,760 2,122,600 -142,155  -6.28%
שדרגו את המנוי 5,240,380 4,851,940 -388,442  -7.41%
שדרגו את המנוי 55,326,800 50,579,900 -4,746,830  -8.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,685,535

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,373,764

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מיטב דש 13,333 10,666 -2,667  -20.00%
אל-על 24,327 21,624 -2,703  -11.11%
הירשמו לצפייה 35,480 31,537 -3,943  -11.11%
הירשמו לצפייה 230,753 205,113 -25,640  -11.11%
הירשמו לצפייה 270,000 240,000 -30,000  -11.11%
שדרגו את המנוי 195,754 141,049 -54,705  -27.95%
שדרגו את המנוי 541,022 480,909 -60,113  -11.11%
שדרגו את המנוי 892,262 793,122 -99,140  -11.11%
שדרגו את המנוי 296,163 154,764 -141,399  -47.74%
שדרגו את המנוי 1,465,520 1,302,680 -162,835  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,609,890 1,431,020 -178,877  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,362,160 2,125,950 -236,216  -10.00%
שדרגו את המנוי 963,844 703,918 -259,926  -26.97%
שדרגו את המנוי 2,475,000 2,200,000 -275,000  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,558,200 2,273,950 -284,244  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,157,880 1,868,860 -289,023  -13.39%
שדרגו את המנוי 2,751,560 2,445,830 -305,729  -11.11%
שדרגו את המנוי 2,738,410 2,348,360 -390,054  -14.24%
שדרגו את המנוי 3,686,310 3,276,720 -409,590  -11.11%
שדרגו את המנוי 4,125,020 3,667,620 -457,400  -11.09%
שדרגו את המנוי 5,170,620 4,583,280 -587,331  -11.36%
שדרגו את המנוי 10,084,300 8,999,660 -1,084,610  -10.76%
שדרגו את המנוי 1,673,620 191,118 -1,482,500  -88.58%
שדרגו את המנוי 22,527,900 20,381,200 -2,146,690  -9.53%
שדרגו את המנוי 34,681,600 31,213,400 -3,468,160  -10.00%
שדרגו את המנוי 63,387,800 56,527,000 -6,860,790  -10.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,299,285

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,685,535
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,373,764
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,299,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 235,340,563 50.45%
ילין לפידות 59,107,900 12.67%
פסגות 50,579,900 10.84%
הירשמו לצפייה 32,857,400 7.04%
הירשמו לצפייה 30,479,400 6.53%
הירשמו לצפייה 17,247,800 3.70%
שדרגו את המנוי 9,037,910 1.94%
שדרגו את המנוי 6,074,860 1.30%
שדרגו את המנוי 5,409,900 1.16%
שדרגו את המנוי 5,400,000 1.16%
שדרגו את המנוי 4,851,940 1.04%
שדרגו את המנוי 4,124,950 0.88%
שדרגו את המנוי 2,428,030 0.52%
שדרגו את המנוי 2,122,600 0.46%
שדרגו את המנוי 1,673,340 0.36%
שדרגו את המנוי 1,331,400 0.29%
שדרגו את המנוי 1,092,820 0.23%
שדרגו את המנוי 712,737 0.15%
שדרגו את המנוי 379,383 0.08%
שדרגו את המנוי 163,674 0.04%
שדרגו את המנוי 82,212 0.02%
שדרגו את המנוי 75,933 0.02%
שדרגו את המנוי 70,443 0.02%
שדרגו את המנוי 27,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 147,619,351 31.65%
מגדל 56,527,000 12.12%
כלל 31,213,400 6.69%
הירשמו לצפייה 20,381,200 4.37%
הירשמו לצפייה 8,999,660 1.93%
הירשמו לצפייה 4,583,280 0.98%
שדרגו את המנוי 3,667,620 0.79%
שדרגו את המנוי 3,276,720 0.70%
שדרגו את המנוי 2,445,830 0.52%
שדרגו את המנוי 2,348,360 0.50%
שדרגו את המנוי 2,273,950 0.49%
שדרגו את המנוי 2,200,000 0.47%
שדרגו את המנוי 2,125,950 0.46%
שדרגו את המנוי 1,868,860 0.40%
שדרגו את המנוי 1,431,020 0.31%
שדרגו את המנוי 1,302,680 0.28%
שדרגו את המנוי 793,122 0.17%
שדרגו את המנוי 703,918 0.15%
שדרגו את המנוי 480,909 0.10%
שדרגו את המנוי 240,000 0.05%
שדרגו את המנוי 205,113 0.04%
שדרגו את המנוי 191,118 0.04%
שדרגו את המנוי 154,764 0.03%
שדרגו את המנוי 141,049 0.03%
שדרגו את המנוי 31,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית