תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2022 28.02.2022 שינוי
מגדל 23,649,800 24,426,400 776,574  3.28%
מיטב דש 9,533,090 9,709,290 176,205  1.85%
הירשמו לצפייה 3,619,290 3,630,590 11,295  0.31%
הירשמו לצפייה 1,094,710 1,104,300 9,589  0.88%
הירשמו לצפייה 1,274,380 1,283,880 9,500  0.75%
שדרגו את המנוי 771,715 773,052 1,337  0.17%
שדרגו את המנוי 2,424,580 2,416,650 -7,930  -0.33%
שדרגו את המנוי 972,931 963,431 -9,500  -0.98%
שדרגו את המנוי 220,389 200,000 -20,389  -9.25%
שדרגו את המנוי 28,592,000 28,546,700 -45,380  -0.16%
שדרגו את המנוי 13,349,000 13,252,800 -96,247  -0.72%
שדרגו את המנוי 222,862 100,000 -122,862  -55.13%
שדרגו את המנוי 40,153,600 40,000,000 -153,600  -0.38%
שדרגו את המנוי 20,237,200 18,225,600 -2,011,660  -9.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 984,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,467,568

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.12.2021 שינוי
מיטב דש 8,000 6,666 -1,334  -16.68%
אל-על 16,218 13,515 -2,703  -16.67%
הירשמו לצפייה 23,653 19,711 -3,942  -16.67%
הירשמו לצפייה 109,763 91,040 -18,723  -17.06%
הירשמו לצפייה 116,073 96,727 -19,346  -16.67%
שדרגו את המנוי 750,000 605,054 -144,946  -19.33%
שדרגו את המנוי 475,485 322,164 -153,321  -32.25%
שדרגו את המנוי 977,012 814,177 -162,835  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,073,260 894,385 -178,877  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,384,400 1,157,170 -227,234  -16.41%
שדרגו את המנוי 1,650,000 1,375,000 -275,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 1,705,460 1,399,180 -306,281  -17.96%
שדרגו את המנוי 1,653,520 1,306,480 -347,034  -20.99%
שדרגו את המנוי 2,457,540 2,047,950 -409,590  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,398,210 1,964,330 -433,872  -18.09%
שדרגו את המנוי 1,834,370 1,385,520 -448,858  -24.47%
שדרגו את המנוי 6,771,830 5,643,580 -1,128,250  -16.66%
שדרגו את המנוי 15,417,100 13,044,100 -2,373,000  -15.39%
שדרגו את המנוי 24,277,100 20,808,900 -3,468,160  -14.29%
שדרגו את המנוי 42,754,700 35,628,900 -7,125,780  -16.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,229,086

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 984,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,467,568
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,229,086
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 152,338,428 32.66%
ילין לפידות 40,000,000 8.58%
פסגות 28,546,700 6.12%
הירשמו לצפייה 24,426,400 5.24%
הירשמו לצפייה 18,225,600 3.91%
הירשמו לצפייה 13,252,800 2.84%
שדרגו את המנוי 9,709,290 2.08%
שדרגו את המנוי 3,796,780 0.81%
שדרגו את המנוי 3,630,590 0.78%
שדרגו את המנוי 2,416,650 0.52%
שדרגו את המנוי 1,438,130 0.31%
שדרגו את המנוי 1,283,880 0.28%
שדרגו את המנוי 1,107,040 0.24%
שדרגו את המנוי 1,104,300 0.24%
שדרגו את המנוי 963,431 0.21%
שדרגו את המנוי 811,287 0.17%
שדרגו את המנוי 773,052 0.17%
שדרגו את המנוי 200,000 0.04%
שדרגו את המנוי 172,743 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 102,296 0.02%
שדרגו את המנוי 100,000 0.02%
שדרגו את המנוי 47,458 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,447 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 91,232,150 19.56%
מגדל 35,628,900 7.64%
כלל 20,808,900 4.46%
הירשמו לצפייה 13,044,100 2.80%
הירשמו לצפייה 5,643,580 1.21%
הירשמו לצפייה 2,111,900 0.45%
שדרגו את המנוי 2,047,950 0.44%
שדרגו את המנוי 1,964,330 0.42%
שדרגו את המנוי 1,399,180 0.30%
שדרגו את המנוי 1,385,520 0.30%
שדרגו את המנוי 1,375,000 0.29%
שדרגו את המנוי 1,306,480 0.28%
שדרגו את המנוי 1,157,170 0.25%
שדרגו את המנוי 894,385 0.19%
שדרגו את המנוי 814,177 0.17%
שדרגו את המנוי 605,054 0.13%
שדרגו את המנוי 495,701 0.11%
שדרגו את המנוי 322,164 0.07%
שדרגו את המנוי 96,727 0.02%
שדרגו את המנוי 91,040 0.02%
שדרגו את המנוי 19,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,666 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית