תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
פורסט 7,802 5,211 -2,591  -33.21%
סיגמא 74,714 49,902 -24,812  -33.21%
הירשמו לצפייה 124,877 83,406 -41,471  -33.21%
הירשמו לצפייה 209,177 139,713 -69,464  -33.21%
הירשמו לצפייה 258,690 158,090 -100,600  -38.89%
שדרגו את המנוי 777,361 519,205 -258,156  -33.21%
שדרגו את המנוי 861,489 575,390 -286,099  -33.21%
שדרגו את המנוי 1,222,620 816,593 -406,022  -33.21%
שדרגו את המנוי 1,494,540 928,981 -565,559  -37.84%
שדרגו את המנוי 1,878,660 1,235,110 -643,543  -34.26%
שדרגו את המנוי 1,909,930 904,099 -1,005,840  -52.66%
שדרגו את המנוי 4,416,710 3,158,840 -1,257,880  -28.48%
שדרגו את המנוי 4,605,880 3,063,410 -1,542,460  -33.49%
שדרגו את המנוי 4,905,580 3,276,470 -1,629,110  -33.21%
שדרגו את המנוי 5,617,590 3,717,090 -1,900,500  -33.83%
שדרגו את המנוי 9,945,870 6,933,810 -3,012,060  -30.28%
שדרגו את המנוי 10,320,400 6,890,490 -3,429,870  -33.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,176,037

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אנליסט 500,481 533,137 32,656  6.52%
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 31,865 21,283 -10,582  -33.21%
הירשמו לצפייה 64,496 43,077 -21,419  -33.21%
הירשמו לצפייה 164,627 109,955 -54,672  -33.21%
הירשמו לצפייה 182,942 107,568 -75,374  -41.20%
שדרגו את המנוי 255,372 170,565 -84,807  -33.21%
שדרגו את המנוי 2,503,340 2,416,170 -87,172  -3.48%
שדרגו את המנוי 466,465 311,555 -154,910  -33.21%
שדרגו את המנוי 484,727 311,916 -172,811  -35.65%
שדרגו את המנוי 1,104,700 860,295 -244,405  -22.12%
שדרגו את המנוי 851,203 568,515 -282,688  -33.21%
שדרגו את המנוי 1,253,760 837,392 -416,365  -33.21%
שדרגו את המנוי 895,395 353,220 -542,175  -60.55%
שדרגו את המנוי 8,188,740 6,585,440 -1,603,300  -19.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,656

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,750,680

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,176,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 32,656
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,750,680
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 32,455,810 106.55%
מור 6,933,810 22.76%
אדמונד דה רוטשילד 6,890,490 22.62%
הירשמו לצפייה 3,717,090 12.20%
הירשמו לצפייה 3,276,470 10.76%
הירשמו לצפייה 3,158,840 10.37%
שדרגו את המנוי 3,063,410 10.06%
שדרגו את המנוי 1,235,110 4.05%
שדרגו את המנוי 928,981 3.05%
שדרגו את המנוי 904,099 2.97%
שדרגו את המנוי 816,593 2.68%
שדרגו את המנוי 575,390 1.89%
שדרגו את המנוי 519,205 1.70%
שדרגו את המנוי 158,090 0.52%
שדרגו את המנוי 139,713 0.46%
שדרגו את המנוי 83,406 0.27%
שדרגו את המנוי 49,902 0.16%
שדרגו את המנוי 5,211 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 14,167,771 46.51%
מנורה 6,585,440 21.62%
הראל 2,416,170 7.93%
הירשמו לצפייה 860,295 2.82%
הירשמו לצפייה 837,392 2.75%
הירשמו לצפייה 568,515 1.87%
שדרגו את המנוי 533,137 1.75%
שדרגו את המנוי 424,465 1.39%
שדרגו את המנוי 412,070 1.35%
שדרגו את המנוי 353,220 1.16%
שדרגו את המנוי 311,916 1.02%
שדרגו את המנוי 311,555 1.02%
שדרגו את המנוי 170,565 0.56%
שדרגו את המנוי 109,955 0.36%
שדרגו את המנוי 107,568 0.35%
שדרגו את המנוי 101,148 0.33%
שדרגו את המנוי 43,077 0.14%
שדרגו את המנוי 21,283 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית