תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 9,144,220 11,204,100 2,059,870  22.53%
פסגות 5,159,900 5,808,290 648,396  12.57%
הירשמו לצפייה 4,096,450 4,528,100 431,655  10.54%
הירשמו לצפייה 13,576,400 13,867,300 290,912  2.14%
הירשמו לצפייה 5,216,810 5,475,020 258,204  4.95%
שדרגו את המנוי 1,058,790 1,202,170 143,375  13.54%
שדרגו את המנוי 27,620,100 27,639,800 19,780  0.07%
שדרגו את המנוי 9,709,500 9,608,120 -101,388  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,528,180 9,228,180 -300,000  -3.15%
שדרגו את המנוי 300,990 0 -300,990  -100.00%
שדרגו את המנוי 5,623,860 5,312,390 -311,463  -5.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,852,192

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,013,841

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,110,560 1,339,330 228,766  20.60%
פסגות 2,141 1,784 -357  -16.67%
הירשמו לצפייה 107,545 89,607 -17,938  -16.68%
הירשמו לצפייה 155,925 131,480 -24,445  -15.68%
הירשמו לצפייה 155,897 129,895 -26,002  -16.68%
שדרגו את המנוי 158,746 132,269 -26,477  -16.68%
שדרגו את המנוי 299,871 249,855 -50,016  -16.68%
שדרגו את המנוי 336,946 280,746 -56,200  -16.68%
שדרגו את המנוי 916,210 763,394 -152,816  -16.68%
שדרגו את המנוי 770,277 612,511 -157,766  -20.48%
שדרגו את המנוי 978,477 815,276 -163,201  -16.68%
שדרגו את המנוי 1,019,320 849,308 -170,012  -16.68%
שדרגו את המנוי 1,997,440 1,664,290 -333,151  -16.68%
שדרגו את המנוי 4,745,500 4,279,990 -465,510  -9.81%
שדרגו את המנוי 4,497,540 3,922,380 -575,161  -12.79%
שדרגו את המנוי 3,649,060 3,040,430 -608,629  -16.68%
שדרגו את המנוי 3,415,210 2,727,120 -688,088  -20.15%
שדרגו את המנוי 14,141,400 11,167,600 -2,973,770  -21.03%
שדרגו את המנוי 4,378,180 0 -4,378,180  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,388,030 6,535 -4,381,500  -99.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,249,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,852,192
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,013,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 228,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,249,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 117,204,318 45.67%
ילין לפידות 27,639,800 10.77%
אלטשולר - שחם 15,613,300 6.08%
הירשמו לצפייה 13,867,300 5.40%
הירשמו לצפייה 11,204,100 4.37%
הירשמו לצפייה 9,608,120 3.74%
שדרגו את המנוי 9,228,180 3.60%
שדרגו את המנוי 5,808,290 2.26%
שדרגו את המנוי 5,475,020 2.13%
שדרגו את המנוי 5,312,390 2.07%
שדרגו את המנוי 4,528,100 1.76%
שדרגו את המנוי 3,999,100 1.56%
שדרגו את המנוי 2,682,480 1.05%
שדרגו את המנוי 1,202,170 0.47%
שדרגו את המנוי 614,356 0.24%
שדרגו את המנוי 377,249 0.15%
שדרגו את המנוי 28,687 0.01%
שדרגו את המנוי 15,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 32,900,165 12.82%
הראל 11,167,600 4.35%
הכשרה ביטוח 4,279,990 1.67%
הירשמו לצפייה 3,922,380 1.53%
הירשמו לצפייה 3,040,430 1.18%
הירשמו לצפייה 2,727,120 1.06%
שדרגו את המנוי 1,664,290 0.65%
שדרגו את המנוי 1,339,330 0.52%
שדרגו את המנוי 849,308 0.33%
שדרגו את המנוי 815,276 0.32%
שדרגו את המנוי 763,394 0.30%
שדרגו את המנוי 696,365 0.27%
שדרגו את המנוי 612,511 0.24%
שדרגו את המנוי 280,746 0.11%
שדרגו את המנוי 249,855 0.10%
שדרגו את המנוי 132,269 0.05%
שדרגו את המנוי 131,480 0.05%
שדרגו את המנוי 129,895 0.05%
שדרגו את המנוי 89,607 0.03%
שדרגו את המנוי 6,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית