תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מודלים 508,966 1,106,200 597,238  117.34%
מגדל 11,207,400 11,776,800 569,413  5.08%
הירשמו לצפייה 9,209,020 9,684,800 475,777  5.17%
הירשמו לצפייה 933,749 935,955 2,206  0.24%
הירשמו לצפייה 4,925,840 4,922,840 -3,000  -0.06%
שדרגו את המנוי 17,919,900 17,913,300 -6,648  -0.04%
שדרגו את המנוי 48,410,200 48,392,000 -18,172  -0.04%
שדרגו את המנוי 181,679 161,888 -19,791  -10.89%
שדרגו את המנוי 9,986,540 9,943,400 -43,142  -0.43%
שדרגו את המנוי 15,887,300 15,840,300 -47,019  -0.30%
שדרגו את המנוי 11,222,600 11,171,000 -51,588  -0.46%
שדרגו את המנוי 8,902,840 8,775,840 -127,005  -1.43%
שדרגו את המנוי 27,358,000 27,047,900 -310,104  -1.13%
שדרגו את המנוי 2,682,720 2,027,790 -654,935  -24.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,644,634

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,281,404

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 157,324 1,265,790 1,108,460  704.58%
קחצ"ק חברת ניהול 747,893 903,248 155,355  20.77%
הירשמו לצפייה 6,448 5,641 -807  -12.52%
הירשמו לצפייה 114,240 99,952 -14,288  -12.51%
הירשמו לצפייה 143,420 125,483 -17,937  -12.51%
שדרגו את המנוי 207,084 181,932 -25,152  -12.15%
שדרגו את המנוי 207,902 181,900 -26,002  -12.51%
שדרגו את המנוי 211,701 185,224 -26,477  -12.51%
שדרגו את המנוי 400,000 349,888 -50,112  -12.53%
שדרגו את המנוי 449,345 393,145 -56,200  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,114,560 975,161 -139,398  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,221,840 1,069,030 -152,816  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,304,880 1,141,680 -163,202  -12.51%
שדרגו את המנוי 780,713 591,111 -189,602  -24.29%
שדרגו את המנוי 2,663,760 2,330,600 -333,157  -12.51%
שדרגו את המנוי 3,792,750 3,309,570 -483,182  -12.74%
שדרגו את המנוי 4,629,040 4,050,080 -578,954  -12.51%
שדרגו את המנוי 4,866,320 4,257,690 -608,631  -12.51%
שדרגו את המנוי 6,173,480 5,401,360 -772,117  -12.51%
שדרגו את המנוי 6,164,500 5,265,330 -899,176  -14.59%
שדרגו את המנוי 18,262,800 15,638,200 -2,624,600  -14.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,263,815

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,161,810

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,644,634
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,281,404
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,263,815
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,161,810
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 176,847,297 68.90%
ילין לפידות 48,392,000 18.85%
אלטשולר - שחם 27,047,900 10.54%
הירשמו לצפייה 17,913,300 6.98%
הירשמו לצפייה 15,840,300 6.17%
הירשמו לצפייה 11,776,800 4.59%
שדרגו את המנוי 11,171,000 4.35%
שדרגו את המנוי 9,943,400 3.87%
שדרגו את המנוי 9,684,800 3.77%
שדרגו את המנוי 8,775,840 3.42%
שדרגו את המנוי 5,136,160 2.00%
שדרגו את המנוי 4,922,840 1.92%
שדרגו את המנוי 2,027,790 0.79%
שדרגו את המנוי 1,106,200 0.43%
שדרגו את המנוי 1,075,640 0.42%
שדרגו את המנוי 935,955 0.36%
שדרגו את המנוי 885,257 0.34%
שדרגו את המנוי 161,888 0.06%
שדרגו את המנוי 50,227 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 47,722,015 18.59%
הראל 15,638,200 6.09%
הכשרה ביטוח 5,401,360 2.10%
הירשמו לצפייה 5,265,330 2.05%
הירשמו לצפייה 4,257,690 1.66%
הירשמו לצפייה 4,050,080 1.58%
שדרגו את המנוי 3,309,570 1.29%
שדרגו את המנוי 2,330,600 0.91%
שדרגו את המנוי 1,265,790 0.49%
שדרגו את המנוי 1,141,680 0.44%
שדרגו את המנוי 1,069,030 0.42%
שדרגו את המנוי 975,161 0.38%
שדרגו את המנוי 903,248 0.35%
שדרגו את המנוי 591,111 0.23%
שדרגו את המנוי 393,145 0.15%
שדרגו את המנוי 349,888 0.14%
שדרגו את המנוי 185,224 0.07%
שדרגו את המנוי 181,932 0.07%
שדרגו את המנוי 181,900 0.07%
שדרגו את המנוי 125,483 0.05%
שדרגו את המנוי 99,952 0.04%
שדרגו את המנוי 5,641 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית