תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 04.06.2020 04.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
פסגות 712 355 -357  -50.14%
ההנדסאים והטכנאים 1,609 802 -807  -50.16%
הירשמו לצפייה 2,610 713 -1,897  -72.68%
הירשמו לצפייה 51,888 25,885 -26,003  -50.11%
הירשמו לצפייה 52,836 26,358 -26,478  -50.11%
שדרגו את המנוי 53,160 26,520 -26,640  -50.11%
שדרגו את המנוי 99,807 49,792 -50,015  -50.11%
שדרגו את המנוי 112,147 55,947 -56,200  -50.11%
שדרגו את המנוי 218,322 108,175 -110,147  -50.45%
שדרגו את המנוי 245,436 122,442 -122,994  -50.11%
שדרגו את המנוי 304,947 152,131 -152,816  -50.11%
שדרגו את המנוי 325,671 162,470 -163,201  -50.11%
שדרגו את המנוי 581,598 290,146 -291,452  -50.11%
שדרגו את המנוי 664,820 331,664 -333,156  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,089,380 543,466 -545,913  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,214,540 605,905 -608,632  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,420,060 708,436 -711,624  -50.11%
שדרגו את המנוי 2,938,720 1,466,060 -1,472,660  -50.11%
שדרגו את המנוי 4,425,480 2,211,520 -2,213,960  -50.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,914,952

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,914,952
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 6,899,853 2.69%
הראל 2,211,520 0.86%
הכשרה ביטוח 1,466,060 0.57%
הירשמו לצפייה 708,436 0.28%
הירשמו לצפייה 605,905 0.24%
הירשמו לצפייה 543,466 0.21%
שדרגו את המנוי 331,664 0.13%
שדרגו את המנוי 290,146 0.11%
שדרגו את המנוי 162,470 0.06%
שדרגו את המנוי 152,131 0.06%
שדרגו את המנוי 122,442 0.05%
שדרגו את המנוי 108,175 0.04%
שדרגו את המנוי 55,947 0.02%
שדרגו את המנוי 49,792 0.02%
שדרגו את המנוי 26,520 0.01%
שדרגו את המנוי 26,358 0.01%
שדרגו את המנוי 25,885 0.01%
שדרגו את המנוי 11,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית