תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 9,156,940 9,896,530 739,591  8.08%
מור 8,699,350 8,859,480 160,129  1.84%
הירשמו לצפייה 850,029 861,487 11,458  1.35%
הירשמו לצפייה 282,030 271,890 -10,140  -3.60%
הירשמו לצפייה 3,836,330 3,787,710 -48,618  -1.27%
שדרגו את המנוי 1,544,430 1,494,540 -49,889  -3.23%
שדרגו את המנוי 6,046,570 5,722,790 -323,786  -5.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 911,178

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -432,433

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 15,659 851,203 835,544  5,335.87%
מיטב דש 78,786 895,395 816,609  1,036.49%
הירשמו לצפייה 42,447 31,865 -10,582  -24.93%
הירשמו לצפייה 85,915 64,496 -21,419  -24.93%
הירשמו לצפייה 134,739 101,148 -33,591  -24.93%
שדרגו את המנוי 219,298 164,627 -54,671  -24.93%
שדרגו את המנוי 340,180 255,372 -84,808  -24.93%
שדרגו את המנוי 290,729 182,942 -107,787  -37.07%
שדרגו את המנוי 548,915 412,070 -136,845  -24.93%
שדרגו את המנוי 565,427 424,465 -140,962  -24.93%
שדרגו את המנוי 1,275,890 1,104,700 -171,188  -13.42%
שדרגו את המנוי 710,189 500,481 -209,708  -29.53%
שדרגו את המנוי 1,070,250 803,432 -266,814  -24.93%
שדרגו את המנוי 1,631,570 1,253,760 -377,810  -23.16%
שדרגו את המנוי 930,018 484,727 -445,291  -47.88%
שדרגו את המנוי 1,534,180 466,465 -1,067,710  -69.60%
שדרגו את המנוי 10,932,700 8,188,740 -2,743,960  -25.10%
שדרגו את המנוי 5,726,930 2,503,340 -3,223,590  -56.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,652,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,096,736

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 911,178
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -432,433
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,652,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,096,736
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 48,299,378 22.87%
אדמונד דה רוטשילד 9,896,530 4.69%
מור 8,859,480 4.19%
הירשמו לצפייה 5,722,790 2.71%
הירשמו לצפייה 4,905,580 2.32%
הירשמו לצפייה 4,770,590 2.26%
שדרגו את המנוי 3,787,710 1.79%
שדרגו את המנוי 3,433,570 1.63%
שדרגו את המנוי 1,878,660 0.89%
שדרגו את המנוי 1,494,540 0.71%
שדרגו את המנוי 1,222,620 0.58%
שדרגו את המנוי 861,487 0.41%
שדרגו את המנוי 777,361 0.37%
שדרגו את המנוי 271,890 0.13%
שדרגו את המנוי 209,177 0.10%
שדרגו את המנוי 124,877 0.06%
שדרגו את המנוי 74,714 0.04%
שדרגו את המנוי 7,802 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 18,689,228 8.85%
מנורה 8,188,740 3.88%
הראל 2,503,340 1.19%
הירשמו לצפייה 1,253,760 0.59%
הירשמו לצפייה 1,104,700 0.52%
הירשמו לצפייה 895,395 0.42%
שדרגו את המנוי 851,203 0.40%
שדרגו את המנוי 803,432 0.38%
שדרגו את המנוי 500,481 0.24%
שדרגו את המנוי 484,727 0.23%
שדרגו את המנוי 466,465 0.22%
שדרגו את המנוי 424,465 0.20%
שדרגו את המנוי 412,070 0.20%
שדרגו את המנוי 255,372 0.12%
שדרגו את המנוי 182,942 0.09%
שדרגו את המנוי 164,627 0.08%
שדרגו את המנוי 101,148 0.05%
שדרגו את המנוי 64,496 0.03%
שדרגו את המנוי 31,865 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית