תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 6,734,960 17,058,300 10,323,300  153.28%
תמהיל 4,401,950 5,734,210 1,332,260  30.27%
הירשמו לצפייה 4,164,360 5,276,220 1,111,860  26.70%
הירשמו לצפייה 40,649,800 41,289,100 639,256  1.57%
הירשמו לצפייה 7,680,160 8,128,570 448,414  5.84%
שדרגו את המנוי 4,761,510 5,015,230 253,718  5.33%
שדרגו את המנוי 288,746 521,157 232,411  80.49%
שדרגו את המנוי 1,464,400 1,602,640 138,239  9.44%
שדרגו את המנוי 23,197,900 23,197,900 40
שדרגו את המנוי 4,028,860 4,028,860 3
שדרגו את המנוי 13,439,800 13,270,400 -169,428  -1.26%
שדרגו את המנוי 785,341 0 -785,341  -100.00%
שדרגו את המנוי 15,357,400 14,068,700 -1,288,730  -8.39%
שדרגו את המנוי 9,534,190 7,712,320 -1,821,870  -19.11%
שדרגו את המנוי 9,888,040 7,453,870 -2,434,170  -24.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,479,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,499,539

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 3,309,570 3,415,210 105,640  3.19%
ההנדסאים והטכנאים 5,641 4,835 -806  -14.29%
הירשמו לצפייה 125,483 107,545 -17,938  -14.30%
הירשמו לצפייה 181,900 155,897 -26,003  -14.30%
הירשמו לצפייה 181,932 155,925 -26,007  -14.29%
שדרגו את המנוי 185,224 158,746 -26,478  -14.30%
שדרגו את המנוי 349,888 299,871 -50,017  -14.30%
שדרגו את המנוי 393,145 336,946 -56,199  -14.29%
שדרגו את המנוי 99,952 0 -99,952  -100.00%
שדרגו את המנוי 903,248 770,277 -132,971  -14.72%
שדרגו את המנוי 1,069,030 916,210 -152,820  -14.30%
שדרגו את המנוי 1,265,790 1,110,560 -155,230  -12.26%
שדרגו את המנוי 1,141,680 978,477 -163,203  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,189,340 1,019,320 -170,020  -14.30%
שדרגו את המנוי 2,330,600 1,997,440 -333,160  -14.30%
שדרגו את המנוי 4,257,690 3,649,060 -608,630  -14.29%
שדרגו את המנוי 5,401,360 4,745,500 -655,860  -12.14%
שדרגו את המנוי 5,122,420 4,388,030 -734,390  -14.34%
שדרגו את המנוי 5,265,330 4,497,540 -767,790  -14.58%
שדרגו את המנוי 5,159,090 4,378,180 -780,910  -15.14%
שדרגו את המנוי 15,638,200 14,141,400 -1,496,800  -9.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,640

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,455,184

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,479,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,499,539
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 105,640
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,455,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 156,172,320 60.85%
ילין לפידות 41,289,100 16.09%
אלטשולר - שחם 23,197,900 9.04%
הירשמו לצפייה 17,058,300 6.65%
הירשמו לצפייה 14,068,700 5.48%
הירשמו לצפייה 13,270,400 5.17%
שדרגו את המנוי 8,128,570 3.17%
שדרגו את המנוי 7,712,320 3.00%
שדרגו את המנוי 7,453,870 2.90%
שדרגו את המנוי 5,734,210 2.23%
שדרגו את המנוי 5,276,220 2.06%
שדרגו את המנוי 5,015,230 1.95%
שדרגו את המנוי 4,028,860 1.57%
שדרגו את המנוי 1,602,640 0.62%
שדרגו את המנוי 921,879 0.36%
שדרגו את המנוי 747,045 0.29%
שדרגו את המנוי 521,157 0.20%
שדרגו את המנוי 102,872 0.04%
שדרגו את המנוי 43,047 0.02%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 47,229,110 18.40%
הראל 14,141,400 5.51%
הכשרה ביטוח 4,745,500 1.85%
הירשמו לצפייה 4,497,540 1.75%
הירשמו לצפייה 4,388,030 1.71%
הירשמו לצפייה 4,378,180 1.71%
שדרגו את המנוי 3,649,060 1.42%
שדרגו את המנוי 3,415,210 1.33%
שדרגו את המנוי 1,997,440 0.78%
שדרגו את המנוי 1,110,560 0.43%
שדרגו את המנוי 1,019,320 0.40%
שדרגו את המנוי 978,477 0.38%
שדרגו את המנוי 916,210 0.36%
שדרגו את המנוי 770,277 0.30%
שדרגו את המנוי 336,946 0.13%
שדרגו את המנוי 299,871 0.12%
שדרגו את המנוי 158,746 0.06%
שדרגו את המנוי 155,925 0.06%
שדרגו את המנוי 155,897 0.06%
שדרגו את המנוי 107,545 0.04%
שדרגו את המנוי 4,835 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית