תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אפסילון 161,888 238,746 76,858  47.48%
תמיר פישמן 50,227 43,047 -7,180  -14.30%
הירשמו לצפייה 923,512 799,173 -124,339  -13.46%
הירשמו לצפייה 885,257 758,711 -126,546  -14.29%
הירשמו לצפייה 1,075,640 921,879 -153,762  -14.29%
שדרגו את המנוי 1,786,110 1,616,540 -169,570  -9.49%
שדרגו את המנוי 4,030,260 3,592,740 -437,519  -10.86%
שדרגו את המנוי 4,700,840 4,028,860 -671,979  -14.29%
שדרגו את המנוי 5,136,160 4,401,950 -734,207  -14.29%
שדרגו את המנוי 8,055,590 7,202,290 -853,305  -10.59%
שדרגו את המנוי 7,470,520 6,598,980 -871,540  -11.67%
שדרגו את המנוי 9,649,050 8,242,180 -1,406,870  -14.58%
שדרגו את המנוי 12,253,200 10,819,200 -1,434,030  -11.70%
שדרגו את המנוי 11,055,400 9,535,640 -1,519,760  -13.75%
שדרגו את המנוי 15,872,900 13,441,100 -2,431,860  -15.32%
שדרגו את המנוי 17,932,700 15,389,900 -2,542,740  -14.18%
שדרגו את המנוי 27,071,300 23,197,900 -3,873,350  -14.31%
שדרגו את המנוי 48,394,800 41,444,700 -6,950,100  -14.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 76,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,308,657

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 157,324 1,265,790 1,108,460  704.58%
קחצ"ק חברת ניהול 747,893 903,248 155,355  20.77%
הירשמו לצפייה 6,448 5,641 -807  -12.52%
הירשמו לצפייה 114,240 99,952 -14,288  -12.51%
הירשמו לצפייה 143,420 125,483 -17,937  -12.51%
שדרגו את המנוי 187,431 165,805 -21,626  -11.54%
שדרגו את המנוי 207,084 181,932 -25,152  -12.15%
שדרגו את המנוי 207,902 181,900 -26,002  -12.51%
שדרגו את המנוי 211,701 185,224 -26,477  -12.51%
שדרגו את המנוי 400,000 349,888 -50,112  -12.53%
שדרגו את המנוי 449,345 393,145 -56,200  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,114,560 975,161 -139,398  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,221,840 1,069,030 -152,816  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,304,880 1,141,680 -163,202  -12.51%
שדרגו את המנוי 780,713 591,111 -189,602  -24.29%
שדרגו את המנוי 2,663,760 2,330,600 -333,157  -12.51%
שדרגו את המנוי 3,792,750 3,309,570 -483,182  -12.74%
שדרגו את המנוי 4,629,040 4,050,080 -578,954  -12.51%
שדרגו את המנוי 4,866,320 4,257,690 -608,631  -12.51%
שדרגו את המנוי 6,173,480 5,401,360 -772,117  -12.51%
שדרגו את המנוי 6,164,500 5,265,330 -899,176  -14.59%
שדרגו את המנוי 18,262,800 15,638,200 -2,624,600  -14.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,263,815

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,183,436

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 76,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,308,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,263,815
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,183,436
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 152,273,536 59.33%
ילין לפידות 41,444,700 16.15%
אלטשולר - שחם 23,197,900 9.04%
הירשמו לצפייה 15,389,900 6.00%
הירשמו לצפייה 13,441,100 5.24%
הירשמו לצפייה 10,819,200 4.22%
שדרגו את המנוי 9,535,640 3.72%
שדרגו את המנוי 8,242,180 3.21%
שדרגו את המנוי 7,202,290 2.81%
שדרגו את המנוי 6,598,980 2.57%
שדרגו את המנוי 4,401,950 1.72%
שדרגו את המנוי 4,028,860 1.57%
שדרגו את המנוי 3,592,740 1.40%
שדרגו את המנוי 1,616,540 0.63%
שדרגו את המנוי 921,879 0.36%
שדרגו את המנוי 799,173 0.31%
שדרגו את המנוי 758,711 0.30%
שדרגו את המנוי 238,746 0.09%
שדרגו את המנוי 43,047 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 47,887,820 18.66%
הראל 15,638,200 6.09%
הכשרה ביטוח 5,401,360 2.10%
הירשמו לצפייה 5,265,330 2.05%
הירשמו לצפייה 4,257,690 1.66%
הירשמו לצפייה 4,050,080 1.58%
שדרגו את המנוי 3,309,570 1.29%
שדרגו את המנוי 2,330,600 0.91%
שדרגו את המנוי 1,265,790 0.49%
שדרגו את המנוי 1,141,680 0.44%
שדרגו את המנוי 1,069,030 0.42%
שדרגו את המנוי 975,161 0.38%
שדרגו את המנוי 903,248 0.35%
שדרגו את המנוי 591,111 0.23%
שדרגו את המנוי 393,145 0.15%
שדרגו את המנוי 349,888 0.14%
שדרגו את המנוי 185,224 0.07%
שדרגו את המנוי 181,932 0.07%
שדרגו את המנוי 181,900 0.07%
שדרגו את המנוי 165,805 0.06%
שדרגו את המנוי 125,483 0.05%
שדרגו את המנוי 99,952 0.04%
שדרגו את המנוי 5,641 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית