תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 14,423,000 15,196,900 773,949  5.37%
הראל 5,088,860 5,339,400 250,536  4.92%
הירשמו לצפייה 5,731,280 5,782,730 51,448  0.90%
הירשמו לצפייה 15,676 57,134 41,458  264.47%
הירשמו לצפייה 377,249 367,749 -9,500  -2.52%
שדרגו את המנוי 12,401,400 12,343,400 -58,037  -0.47%
שדרגו את המנוי 10,112,100 10,032,900 -79,290  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,516,900 2,400,880 -116,014  -4.61%
שדרגו את המנוי 1,168,690 1,038,580 -130,110  -11.13%
שדרגו את המנוי 9,228,180 9,094,780 -133,398  -1.45%
שדרגו את המנוי 5,579,020 4,831,610 -747,403  -13.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,117,391

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,273,752

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 3,040,430 4,866,320 1,825,890  60.05%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,339,330 2,535,340 1,196,020  89.30%
הירשמו לצפייה 4,279,990 5,285,260 1,005,270  23.49%
הירשמו לצפייה 132,269 211,701 79,432  60.05%
הירשמו לצפייה 1,784 1,427 -357  -20.01%
שדרגו את המנוי 6,535 5,227 -1,308  -20.02%
שדרגו את המנוי 129,895 103,893 -26,002  -20.02%
שדרגו את המנוי 131,480 105,160 -26,320  -20.02%
שדרגו את המנוי 89,607 44,417 -45,190  -50.43%
שדרגו את המנוי 249,855 199,839 -50,016  -20.02%
שדרגו את המנוי 280,746 224,546 -56,200  -20.02%
שדרגו את המנוי 696,365 556,967 -139,398  -20.02%
שדרגו את המנוי 612,511 470,559 -141,952  -23.18%
שדרגו את המנוי 763,394 610,579 -152,815  -20.02%
שדרגו את המנוי 815,276 652,074 -163,202  -20.02%
שדרגו את המנוי 849,308 679,294 -170,014  -20.02%
שדרגו את המנוי 1,664,290 1,331,130 -333,156  -20.02%
שדרגו את המנוי 2,727,120 2,181,200 -545,917  -20.02%
שדרגו את המנוי 3,922,380 3,169,170 -753,209  -19.20%
שדרגו את המנוי 11,167,600 8,942,030 -2,225,600  -19.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,106,612

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,830,656

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,117,391
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,273,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,106,612
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,830,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 117,299,519 45.70%
ילין לפידות 27,909,000 10.87%
אלטשולר - שחם 15,613,300 6.08%
הירשמו לצפייה 15,196,900 5.92%
הירשמו לצפייה 12,343,400 4.81%
הירשמו לצפייה 10,032,900 3.91%
שדרגו את המנוי 9,094,780 3.54%
שדרגו את המנוי 5,782,730 2.25%
שדרגו את המנוי 5,339,400 2.08%
שדרגו את המנוי 4,831,610 1.88%
שדרגו את המנוי 3,999,100 1.56%
שדרגו את המנוי 2,615,680 1.02%
שדרגו את המנוי 2,400,880 0.94%
שדרגו את המנוי 1,038,580 0.40%
שדרגו את המנוי 614,356 0.24%
שדרגו את המנוי 367,749 0.14%
שדרגו את המנוי 57,134 0.02%
שדרגו את המנוי 33,333 0.01%
שדרגו את המנוי 28,687 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 33,343,855 12.99%
הראל 8,942,030 3.48%
הכשרה ביטוח 5,285,260 2.06%
הירשמו לצפייה 4,866,320 1.90%
הירשמו לצפייה 3,169,170 1.23%
הירשמו לצפייה 2,535,340 0.99%
שדרגו את המנוי 2,181,200 0.85%
שדרגו את המנוי 1,331,130 0.52%
שדרגו את המנוי 1,164,500 0.45%
שדרגו את המנוי 679,294 0.26%
שדרגו את המנוי 652,074 0.25%
שדרגו את המנוי 610,579 0.24%
שדרגו את המנוי 556,967 0.22%
שדרגו את המנוי 470,559 0.18%
שדרגו את המנוי 224,546 0.09%
שדרגו את המנוי 211,701 0.08%
שדרגו את המנוי 199,839 0.08%
שדרגו את המנוי 105,160 0.04%
שדרגו את המנוי 103,893 0.04%
שדרגו את המנוי 44,417 0.02%
שדרגו את המנוי 5,227 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית