שלמה החזקות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אפסילון 300,377 334,249 33,872  11.28%
מודלים 313,934 312,107 -1,827  -0.58%
הירשמו לצפייה 3,551 0 -3,551  -100.00%
הירשמו לצפייה 57,407 50,227 -7,180  -12.51%
הירשמו לצפייה 1,011,800 885,257 -126,546  -12.51%
שדרגו את המנוי 1,127,470 957,230 -170,238  -15.10%
שדרגו את המנוי 1,509,200 1,231,090 -278,110  -18.43%
שדרגו את המנוי 2,871,150 2,372,310 -498,842  -17.37%
שדרגו את המנוי 5,635,190 4,930,400 -704,794  -12.51%
שדרגו את המנוי 10,850,000 10,043,000 -807,006  -7.44%
שדרגו את המנוי 9,672,510 8,799,340 -873,174  -9.03%
שדרגו את המנוי 12,229,500 10,669,300 -1,560,260  -12.76%
שדרגו את המנוי 12,876,400 11,255,400 -1,620,970  -12.59%
שדרגו את המנוי 18,181,000 15,887,300 -2,293,700  -12.62%
שדרגו את המנוי 20,523,100 17,883,400 -2,639,720  -12.86%
שדרגו את המנוי 11,576,300 8,871,390 -2,704,940  -23.37%
שדרגו את המנוי 30,660,000 26,258,900 -4,401,100  -14.35%
שדרגו את המנוי 54,127,700 47,444,200 -6,683,580  -12.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,375,538

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 240,294 780,713 540,419  224.90%
ההנדסאים והטכנאים 7,254 6,448 -806  -11.11%
הירשמו לצפייה 128,528 114,240 -14,288  -11.12%
הירשמו לצפייה 204,588 187,431 -17,157  -8.39%
הירשמו לצפייה 232,984 207,084 -25,900  -11.12%
שדרגו את המנוי 449,920 400,000 -49,920  -11.10%
שדרגו את המנוי 505,545 449,345 -56,200  -11.12%
שדרגו את המנוי 6,267,140 6,173,480 -93,662  -1.49%
שדרגו את המנוי 863,209 747,893 -115,316  -13.36%
שדרגו את המנוי 265,841 143,420 -122,421  -46.05%
שדרגו את המנוי 1,253,960 1,114,560 -139,397  -11.12%
שדרגו את המנוי 1,374,660 1,221,840 -152,815  -11.12%
שדרגו את המנוי 1,468,080 1,304,880 -163,201  -11.12%
שדרגו את המנוי 1,529,360 1,359,350 -170,014  -11.12%
שדרגו את המנוי 2,621,760 2,330,310 -291,451  -11.12%
שדרגו את המנוי 2,996,910 2,663,760 -333,156  -11.12%
שדרגו את המנוי 5,207,990 4,629,040 -578,954  -11.12%
שדרגו את המנוי 5,474,960 4,866,320 -608,631  -11.12%
שדרגו את המנוי 7,030,850 6,164,500 -866,341  -12.32%
שדרגו את המנוי 4,676,800 3,792,750 -884,044  -18.90%
שדרגו את המנוי 1,170,980 157,324 -1,013,650  -86.56%
שדרגו את המנוי 21,394,500 18,262,800 -3,131,750  -14.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 540,419

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,829,074

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,375,538
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 540,419
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,829,074
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 168,185,100 49.14%
ילין לפידות 47,444,200 13.86%
אלטשולר - שחם 26,258,900 7.67%
הירשמו לצפייה 17,883,400 5.22%
הירשמו לצפייה 15,887,300 4.64%
הירשמו לצפייה 11,255,400 3.29%
שדרגו את המנוי 10,669,300 3.12%
שדרגו את המנוי 10,043,000 2.93%
שדרגו את המנוי 8,871,390 2.59%
שדרגו את המנוי 8,799,340 2.57%
שדרגו את המנוי 4,930,400 1.44%
שדרגו את המנוי 2,372,310 0.69%
שדרגו את המנוי 1,231,090 0.36%
שדרגו את המנוי 957,230 0.28%
שדרגו את המנוי 885,257 0.26%
שדרגו את המנוי 334,249 0.10%
שדרגו את המנוי 312,107 0.09%
שדרגו את המנוי 50,227 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 57,497,091 16.80%
הראל 18,262,800 5.34%
הכשרה ביטוח 6,173,480 1.80%
הירשמו לצפייה 6,164,500 1.80%
הירשמו לצפייה 4,866,320 1.42%
הירשמו לצפייה 4,629,040 1.35%
שדרגו את המנוי 3,792,750 1.11%
שדרגו את המנוי 2,663,760 0.78%
שדרגו את המנוי 2,330,310 0.68%
שדרגו את המנוי 1,359,350 0.40%
שדרגו את המנוי 1,304,880 0.38%
שדרגו את המנוי 1,221,840 0.36%
שדרגו את המנוי 1,114,560 0.33%
שדרגו את המנוי 780,713 0.23%
שדרגו את המנוי 747,893 0.22%
שדרגו את המנוי 449,345 0.13%
שדרגו את המנוי 400,000 0.12%
שדרגו את המנוי 211,701 0.06%
שדרגו את המנוי 207,902 0.06%
שדרגו את המנוי 207,084 0.06%
שדרגו את המנוי 187,431 0.05%
שדרגו את המנוי 157,324 0.05%
שדרגו את המנוי 143,420 0.04%
שדרגו את המנוי 114,240 0.03%
שדרגו את המנוי 6,448 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית