תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מור 6,433,380 6,681,150 247,776  3.85%
אדמונד דה רוטשילד 7,686,230 7,855,950 169,720  2.21%
הירשמו לצפייה 575,390 575,392 2
הירשמו לצפייה 519,205 519,204 -1
הירשמו לצפייה 3,717,090 3,676,730 -40,364  -1.09%
שדרגו את המנוי 928,981 861,191 -67,790  -7.30%
שדרגו את המנוי 3,063,410 2,831,790 -231,626  -7.56%
שדרגו את המנוי 1,215,110 581,625 -633,488  -52.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 417,498

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -973,269

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
אנליסט 500,481 533,137 32,656  6.52%
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 31,865 21,283 -10,582  -33.21%
הירשמו לצפייה 64,496 43,077 -21,419  -33.21%
הירשמו לצפייה 164,627 109,955 -54,672  -33.21%
הירשמו לצפייה 182,942 107,568 -75,374  -41.20%
שדרגו את המנוי 255,372 170,565 -84,807  -33.21%
שדרגו את המנוי 2,503,340 2,416,170 -87,172  -3.48%
שדרגו את המנוי 466,465 311,555 -154,910  -33.21%
שדרגו את המנוי 484,727 311,916 -172,811  -35.65%
שדרגו את המנוי 1,104,700 860,295 -244,405  -22.12%
שדרגו את המנוי 851,203 568,515 -282,688  -33.21%
שדרגו את המנוי 1,253,760 837,392 -416,365  -33.21%
שדרגו את המנוי 895,395 353,220 -542,175  -60.55%
שדרגו את המנוי 8,188,740 6,585,440 -1,603,300  -19.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,656

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,750,680

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 417,498
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -973,269
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 32,656
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,750,680
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 32,011,596 105.09%
אדמונד דה רוטשילד 7,855,950 25.79%
מור 6,681,150 21.93%
הירשמו לצפייה 3,676,730 12.07%
הירשמו לצפייה 3,182,710 10.45%
הירשמו לצפייה 3,158,840 10.37%
שדרגו את המנוי 2,831,790 9.30%
שדרגו את המנוי 904,099 2.97%
שדרגו את המנוי 861,191 2.83%
שדרגו את המנוי 816,593 2.68%
שדרגו את המנוי 581,625 1.91%
שדרגו את המנוי 575,392 1.89%
שדרגו את המנוי 519,204 1.70%
שדרגו את המנוי 139,713 0.46%
שדרגו את המנוי 88,090 0.29%
שדרגו את המנוי 83,406 0.27%
שדרגו את המנוי 49,902 0.16%
שדרגו את המנוי 5,211 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 14,167,771 46.51%
מנורה 6,585,440 21.62%
הראל 2,416,170 7.93%
הירשמו לצפייה 860,295 2.82%
הירשמו לצפייה 837,392 2.75%
הירשמו לצפייה 568,515 1.87%
שדרגו את המנוי 533,137 1.75%
שדרגו את המנוי 424,465 1.39%
שדרגו את המנוי 412,070 1.35%
שדרגו את המנוי 353,220 1.16%
שדרגו את המנוי 311,916 1.02%
שדרגו את המנוי 311,555 1.02%
שדרגו את המנוי 170,565 0.56%
שדרגו את המנוי 109,955 0.36%
שדרגו את המנוי 107,568 0.35%
שדרגו את המנוי 101,148 0.33%
שדרגו את המנוי 43,077 0.14%
שדרגו את המנוי 21,283 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית