תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 15,509,000 17,513,300 2,004,380  12.92%
ברומטר 3,991,320 4,062,270 70,956  1.78%
הירשמו לצפייה 878,152 863,418 -14,734  -1.68%
הירשמו לצפייה 6,390,240 6,374,240 -15,994  -0.25%
הירשמו לצפייה 2,478,200 2,297,400 -180,806  -7.30%
שדרגו את המנוי 2,761,020 2,576,540 -184,480  -6.68%
שדרגו את המנוי 1,010,080 801,317 -208,758  -20.67%
שדרגו את המנוי 9,163,030 8,318,740 -844,284  -9.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,075,336

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,449,056

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
פסגות 1,427 1,070 -357  -25.02%
ההנדסאים והטכנאים 3,222 2,415 -807  -25.05%
הירשמו לצפייה 5,227 3,918 -1,309  -25.04%
הירשמו לצפייה 44,417 33,299 -11,118  -25.03%
הירשמו לצפייה 105,160 79,800 -25,360  -24.12%
שדרגו את המנוי 103,893 77,890 -26,003  -25.03%
שדרגו את המנוי 199,839 149,823 -50,016  -25.03%
שדרגו את המנוי 224,546 168,347 -56,199  -25.03%
שדרגו את המנוי 211,701 79,314 -132,387  -62.53%
שדרגו את המנוי 470,559 336,757 -133,802  -28.43%
שדרגו את המנוי 556,967 417,569 -139,398  -25.03%
שדרגו את המנוי 610,579 457,763 -152,816  -25.03%
שדרגו את המנוי 652,074 488,873 -163,201  -25.03%
שדרגו את המנוי 1,164,500 873,050 -291,452  -25.03%
שדרגו את המנוי 1,331,130 997,976 -333,157  -25.03%
שדרגו את המנוי 3,169,170 2,631,540 -537,635  -16.96%
שדרגו את המנוי 2,181,200 1,635,290 -545,913  -25.03%
שדרגו את המנוי 2,535,340 1,919,330 -616,016  -24.30%
שדרגו את המנוי 679,294 17,745 -661,549  -97.39%
שדרגו את המנוי 5,285,260 3,997,980 -1,287,280  -24.36%
שדרגו את המנוי 8,942,030 6,629,690 -2,312,340  -25.86%
שדרגו את המנוי 4,866,320 1,823,170 -3,043,160  -62.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,521,275

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,075,336
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,449,056
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,521,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 89,433,311 34.85%
מיטב דש 17,513,300 6.82%
פורסט 14,133,300 5.51%
הירשמו לצפייה 11,705,600 4.56%
הירשמו לצפייה 8,318,740 3.24%
הירשמו לצפייה 6,374,240 2.48%
שדרגו את המנוי 6,129,530 2.39%
שדרגו את המנוי 4,062,270 1.58%
שדרגו את המנוי 3,819,700 1.49%
שדרגו את המנוי 3,587,620 1.40%
שדרגו את המנוי 3,380,330 1.32%
שדרגו את המנוי 2,576,540 1.00%
שדרגו את המנוי 2,297,400 0.90%
שדרגו את המנוי 2,278,170 0.89%
שדרגו את המנוי 863,418 0.34%
שדרגו את המנוי 848,686 0.33%
שדרגו את המנוי 801,317 0.31%
שדרגו את המנוי 460,595 0.18%
שדרגו את המנוי 261,048 0.10%
שדרגו את המנוי 21,507 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,822,609 8.89%
הראל 6,629,690 2.58%
הכשרה ביטוח 3,997,980 1.56%
הירשמו לצפייה 2,631,540 1.03%
הירשמו לצפייה 1,919,330 0.75%
הירשמו לצפייה 1,823,170 0.71%
שדרגו את המנוי 1,635,290 0.64%
שדרגו את המנוי 997,976 0.39%
שדרגו את המנוי 873,050 0.34%
שדרגו את המנוי 488,873 0.19%
שדרגו את המנוי 457,763 0.18%
שדרגו את המנוי 417,569 0.16%
שדרגו את המנוי 336,757 0.13%
שדרגו את המנוי 168,347 0.07%
שדרגו את המנוי 149,823 0.06%
שדרגו את המנוי 79,800 0.03%
שדרגו את המנוי 79,314 0.03%
שדרגו את המנוי 77,890 0.03%
שדרגו את המנוי 33,299 0.01%
שדרגו את המנוי 17,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית