תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 8,900,540 10,330,100 1,429,510  16.06%
מור 16,928,000 17,614,900 686,854  4.06%
הירשמו לצפייה 53,445,700 53,995,700 550,048  1.03%
הירשמו לצפייה 13,149,500 13,623,400 473,871  3.60%
הירשמו לצפייה 2,937,280 3,316,640 379,362  12.92%
שדרגו את המנוי 4,929,520 5,235,190 305,678  6.20%
שדרגו את המנוי 30,322,900 30,578,100 255,284  0.84%
שדרגו את המנוי 11,266,300 11,495,000 228,711  2.03%
שדרגו את המנוי 21,278,900 21,504,100 225,188  1.06%
שדרגו את המנוי 9,069,380 9,286,420 217,039  2.39%
שדרגו את המנוי 832,693 1,011,800 179,110  21.51%
שדרגו את המנוי 207,214 300,377 93,163  44.96%
שדרגו את המנוי 241,433 293,934 52,501  21.75%
שדרגו את המנוי 1,440,450 1,450,450 10,000  0.69%
שדרגו את המנוי 1,156,100 1,134,040 -22,063  -1.91%
שדרגו את המנוי 13,810,500 12,410,500 -1,400,000  -10.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,086,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,422,063

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 16,441,400 21,394,500 4,953,150  30.13%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,105,330 1,170,980 65,648  5.94%
הירשמו לצפייה 8,061 7,254 -807  -10.01%
הירשמו לצפייה 142,816 128,528 -14,288  -10.00%
הירשמו לצפייה 222,478 204,588 -17,890  -8.04%
שדרגו את המנוי 256,661 232,984 -23,677  -9.23%
שדרגו את המנוי 264,430 240,294 -24,136  -9.13%
שדרגו את המנוי 295,393 265,841 -29,552  -10.00%
שדרגו את המנוי 499,936 449,920 -50,016  -10.00%
שדרגו את המנוי 561,744 505,545 -56,199  -10.00%
שדרגו את המנוי 978,013 863,209 -114,804  -11.74%
שדרגו את המנוי 6,402,140 6,267,140 -134,991  -2.11%
שדרגו את המנוי 1,393,360 1,253,960 -139,399  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,527,470 1,374,660 -152,816  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,631,280 1,468,080 -163,201  -10.00%
שדרגו את המנוי 2,913,210 2,621,760 -291,452  -10.00%
שדרגו את המנוי 3,330,070 2,996,910 -333,156  -10.00%
שדרגו את המנוי 5,085,550 4,676,800 -408,751  -8.04%
שדרגו את המנוי 2,058,440 1,529,360 -529,074  -25.70%
שדרגו את המנוי 6,083,590 5,474,960 -608,631  -10.00%
שדרגו את המנוי 5,826,220 5,207,990 -618,228  -10.61%
שדרגו את המנוי 7,984,640 7,030,850 -953,792  -11.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,018,798

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,664,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,086,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,422,063
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,018,798
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,664,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 195,150,809 57.02%
ילין לפידות 53,995,700 15.78%
אלטשולר - שחם 30,578,100 8.93%
הירשמו לצפייה 21,504,100 6.28%
הירשמו לצפייה 17,614,900 5.15%
הירשמו לצפייה 13,623,400 3.98%
שדרגו את המנוי 12,410,500 3.63%
שדרגו את המנוי 11,495,000 3.36%
שדרגו את המנוי 10,330,100 3.02%
שדרגו את המנוי 9,286,420 2.71%
שדרגו את המנוי 5,235,190 1.53%
שדרגו את המנוי 3,316,640 0.97%
שדרגו את המנוי 1,509,200 0.44%
שדרגו את המנוי 1,450,450 0.42%
שדרגו את המנוי 1,134,040 0.33%
שדרגו את המנוי 1,011,800 0.30%
שדרגו את המנוי 300,377 0.09%
שדרגו את המנוי 293,934 0.09%
שדרגו את המנוי 57,407 0.02%
שדרגו את המנוי 3,551 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 65,366,113 19.10%
הראל 21,394,500 6.25%
ילין לפידות 7,030,850 2.05%
הירשמו לצפייה 6,267,140 1.83%
הירשמו לצפייה 5,474,960 1.60%
הירשמו לצפייה 5,207,990 1.52%
שדרגו את המנוי 4,676,800 1.37%
שדרגו את המנוי 2,996,910 0.88%
שדרגו את המנוי 2,621,760 0.77%
שדרגו את המנוי 1,529,360 0.45%
שדרגו את המנוי 1,468,080 0.43%
שדרגו את המנוי 1,374,660 0.40%
שדרגו את המנוי 1,253,960 0.37%
שדרגו את המנוי 1,170,980 0.34%
שדרגו את המנוי 863,209 0.25%
שדרגו את המנוי 505,545 0.15%
שדרגו את המנוי 449,920 0.13%
שדרגו את המנוי 265,841 0.08%
שדרגו את המנוי 240,294 0.07%
שדרגו את המנוי 232,984 0.07%
שדרגו את המנוי 204,588 0.06%
שדרגו את המנוי 128,528 0.04%
שדרגו את המנוי 7,254 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית