תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אנליסט 4,721,140 5,043,740 322,604  6.83%
מור 10,268,500 10,569,500 301,032  2.93%
הירשמו לצפייה 6,341,430 6,448,370 106,942  1.69%
הירשמו לצפייה 11,490,100 11,565,700 75,622  0.66%
הירשמו לצפייה 343,169 375,689 32,520  9.48%
שדרגו את המנוי 250,000 278,643 28,643  11.46%
שדרגו את המנוי 1,132,320 1,132,320 2
שדרגו את המנוי 4,575,230 4,574,190 -1,038  -0.02%
שדרגו את המנוי 3,492,950 3,481,540 -11,406  -0.33%
שדרגו את המנוי 8,343,730 8,055,850 -287,873  -3.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 867,365

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -300,317

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 179,701 290,729 111,028  61.78%
הראל 5,702,380 5,726,930 24,554  0.43%
הירשמו לצפייה 19,563 15,659 -3,904  -19.96%
הירשמו לצפייה 53,030 42,447 -10,583  -19.96%
הירשמו לצפייה 96,383 78,786 -17,597  -18.26%
שדרגו את המנוי 107,334 85,915 -21,419  -19.96%
שדרגו את המנוי 168,329 134,739 -33,590  -19.95%
שדרגו את המנוי 273,970 219,298 -54,672  -19.96%
שדרגו את המנוי 424,987 340,180 -84,807  -19.96%
שדרגו את המנוי 685,761 548,915 -136,846  -19.96%
שדרגו את המנוי 706,389 565,427 -140,962  -19.96%
שדרגו את המנוי 1,681,020 1,534,180 -146,837  -8.74%
שדרגו את המנוי 1,425,390 1,275,890 -149,505  -10.49%
שדרגו את המנוי 887,240 710,189 -177,051  -19.96%
שדרגו את המנוי 1,161,870 930,018 -231,855  -19.96%
שדרגו את המנוי 1,337,060 1,070,250 -266,814  -19.95%
שדרגו את המנוי 1,396,990 1,118,220 -278,773  -19.96%
שדרגו את המנוי 2,038,320 1,631,570 -406,752  -19.96%
שדרגו את המנוי 13,658,200 10,932,700 -2,725,540  -19.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 135,582

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,887,507

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 867,365
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -300,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 135,582
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,887,507
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 62,894,458 29.78%
אדמונד דה רוטשילד 11,565,700 5.48%
מור 10,569,500 5.00%
הירשמו לצפייה 8,055,850 3.81%
הירשמו לצפייה 6,448,370 3.05%
הירשמו לצפייה 6,354,880 3.01%
שדרגו את המנוי 5,043,740 2.39%
שדרגו את המנוי 4,574,190 2.17%
שדרגו את המנוי 3,481,540 1.65%
שדרגו את המנוי 2,073,610 0.98%
שדרגו את המנוי 1,628,640 0.77%
שדרגו את המנוי 1,132,320 0.54%
שדרגו את המנוי 1,035,520 0.49%
שדרגו את המנוי 375,689 0.18%
שדרגו את המנוי 278,643 0.13%
שדרגו את המנוי 166,347 0.08%
שדרגו את המנוי 99,526 0.05%
שדרגו את המנוי 10,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 27,252,042 12.90%
מנורה 10,932,700 5.18%
הראל 5,726,930 2.71%
הירשמו לצפייה 1,631,570 0.77%
הירשמו לצפייה 1,534,180 0.73%
הירשמו לצפייה 1,275,890 0.60%
שדרגו את המנוי 1,118,220 0.53%
שדרגו את המנוי 1,070,250 0.51%
שדרגו את המנוי 930,018 0.44%
שדרגו את המנוי 710,189 0.34%
שדרגו את המנוי 565,427 0.27%
שדרגו את המנוי 548,915 0.26%
שדרגו את המנוי 340,180 0.16%
שדרגו את המנוי 290,729 0.14%
שדרגו את המנוי 219,298 0.10%
שדרגו את המנוי 134,739 0.06%
שדרגו את המנוי 85,915 0.04%
שדרגו את המנוי 78,786 0.04%
שדרגו את המנוי 42,447 0.02%
שדרגו את המנוי 15,659 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית