תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אנליסט 1,517,640 1,845,810 328,163  21.62%
מור 4,879,670 5,003,190 123,516  2.53%
הירשמו לצפייה 12,166,300 12,222,200 55,888  0.46%
הירשמו לצפייה 580,359 623,729 43,370  7.47%
הירשמו לצפייה 14,327 24,027 9,700  67.70%
שדרגו את המנוי 6,215,290 6,222,350 7,058  0.11%
שדרגו את המנוי 173,902 170,407 -3,495  -2.01%
שדרגו את המנוי 565,367 555,667 -9,700  -1.72%
שדרגו את המנוי 1,405,980 1,211,490 -194,494  -13.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 567,695

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -207,689

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 0 -1 -1
פסגות 1,070 712 -358  -33.46%
הירשמו לצפייה 2,415 1,609 -806  -33.37%
הירשמו לצפייה 3,918 2,610 -1,308  -33.38%
הירשמו לצפייה 17,745 0 -17,745  -100.00%
שדרגו את המנוי 77,890 51,888 -26,002  -33.38%
שדרגו את המנוי 79,314 52,836 -26,478  -33.38%
שדרגו את המנוי 79,800 53,160 -26,640  -33.38%
שדרגו את המנוי 149,823 99,807 -50,016  -33.38%
שדרגו את המנוי 168,347 112,147 -56,200  -33.38%
שדרגו את המנוי 336,757 218,322 -118,435  -35.17%
שדרגו את המנוי 457,763 304,947 -152,816  -33.38%
שדרגו את המנוי 488,873 325,671 -163,202  -33.38%
שדרגו את המנוי 417,569 245,436 -172,133  -41.22%
שדרגו את המנוי 873,050 581,598 -291,452  -33.38%
שדרגו את המנוי 997,976 664,820 -333,156  -33.38%
שדרגו את המנוי 1,919,330 1,420,060 -499,267  -26.01%
שדרגו את המנוי 1,635,290 1,089,380 -545,913  -33.38%
שדרגו את המנוי 1,823,170 1,214,540 -608,631  -33.38%
שדרגו את המנוי 2,631,540 1,753,050 -878,484  -33.38%
שדרגו את המנוי 3,997,980 2,938,720 -1,059,260  -26.49%
שדרגו את המנוי 6,629,690 4,425,480 -2,204,210  -33.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,232,513

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 567,695
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -207,689
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,232,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 60,140,339 23.43%
מיטב דש 12,222,200 4.76%
פורסט 9,415,140 3.67%
הירשמו לצפייה 6,955,830 2.71%
הירשמו לצפייה 6,222,350 2.42%
הירשמו לצפייה 5,003,190 1.95%
שדרגו את המנוי 4,071,300 1.59%
שדרגו את המנוי 2,706,160 1.05%
שדרגו את המנוי 2,544,560 0.99%
שדרגו את המנוי 2,251,860 0.88%
שדרגו את המנוי 1,909,500 0.74%
שדרגו את המנוי 1,845,810 0.72%
שדרגו את המנוי 1,654,820 0.64%
שדרגו את המנוי 1,211,490 0.47%
שדרגו את המנוי 623,729 0.24%
שדרגו את המנוי 555,667 0.22%
שדרגו את המנוי 445,467 0.17%
שדרגו את המנוי 306,832 0.12%
שדרגו את המנוי 170,407 0.07%
שדרגו את המנוי 24,027 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 15,556,792 6.06%
הראל 4,425,480 1.72%
הכשרה ביטוח 2,938,720 1.15%
הירשמו לצפייה 1,753,050 0.68%
הירשמו לצפייה 1,420,060 0.55%
הירשמו לצפייה 1,214,540 0.47%
שדרגו את המנוי 1,089,380 0.42%
שדרגו את המנוי 664,820 0.26%
שדרגו את המנוי 581,598 0.23%
שדרגו את המנוי 325,671 0.13%
שדרגו את המנוי 304,947 0.12%
שדרגו את המנוי 245,436 0.10%
שדרגו את המנוי 218,322 0.09%
שדרגו את המנוי 112,147 0.04%
שדרגו את המנוי 99,807 0.04%
שדרגו את המנוי 53,160 0.02%
שדרגו את המנוי 52,836 0.02%
שדרגו את המנוי 51,888 0.02%
שדרגו את המנוי 2,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית