תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
ברומטר 2,713,270 3,562,160 848,891  31.29%
תמיר פישמן 24,027 11,986 -12,041  -50.11%
הירשמו לצפייה 306,832 153,071 -153,761  -50.11%
הירשמו לצפייה 388,374 187,414 -200,960  -51.74%
הירשמו לצפייה 242,344 24,985 -217,359  -89.69%
שדרגו את המנוי 555,667 277,209 -278,458  -50.11%
שדרגו את המנוי 628,570 329,954 -298,616  -47.51%
שדרגו את המנוי 1,211,490 604,382 -607,109  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,654,820 825,551 -829,272  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,909,500 952,607 -956,893  -50.11%
שדרגו את המנוי 1,863,230 901,028 -962,204  -51.64%
שדרגו את המנוי 2,251,860 1,038,560 -1,213,300  -53.88%
שדרגו את המנוי 2,544,560 1,269,420 -1,275,140  -50.11%
שדרגו את המנוי 4,046,630 1,966,390 -2,080,240  -51.41%
שדרגו את המנוי 5,016,940 2,670,430 -2,346,500  -46.77%
שדרגו את המנוי 5,943,820 2,555,450 -3,388,380  -57.01%
שדרגו את המנוי 6,955,830 3,470,110 -3,485,720  -50.11%
שדרגו את המנוי 9,415,140 4,697,000 -4,718,140  -50.11%
שדרגו את המנוי 11,235,900 5,518,120 -5,717,750  -50.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 848,891

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,741,843

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 0 -1 -1
פסגות 1,070 712 -358  -33.46%
הירשמו לצפייה 2,415 1,609 -806  -33.37%
הירשמו לצפייה 3,918 2,610 -1,308  -33.38%
הירשמו לצפייה 17,745 0 -17,745  -100.00%
שדרגו את המנוי 77,890 51,888 -26,002  -33.38%
שדרגו את המנוי 79,314 52,836 -26,478  -33.38%
שדרגו את המנוי 79,800 53,160 -26,640  -33.38%
שדרגו את המנוי 149,823 99,807 -50,016  -33.38%
שדרגו את המנוי 168,347 112,147 -56,200  -33.38%
שדרגו את המנוי 336,757 218,322 -118,435  -35.17%
שדרגו את המנוי 457,763 304,947 -152,816  -33.38%
שדרגו את המנוי 488,873 325,671 -163,202  -33.38%
שדרגו את המנוי 417,569 245,436 -172,133  -41.22%
שדרגו את המנוי 873,050 581,598 -291,452  -33.38%
שדרגו את המנוי 997,976 664,820 -333,156  -33.38%
שדרגו את המנוי 1,919,330 1,420,060 -499,267  -26.01%
שדרגו את המנוי 1,635,290 1,089,380 -545,913  -33.38%
שדרגו את המנוי 1,823,170 1,214,540 -608,631  -33.38%
שדרגו את המנוי 2,631,540 1,753,050 -878,484  -33.38%
שדרגו את המנוי 3,997,980 2,938,720 -1,059,260  -26.49%
שדרגו את המנוי 6,629,690 4,425,480 -2,204,210  -33.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,232,513

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 848,891
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,741,843
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,232,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 31,015,827 12.08%
מיטב דש 5,518,120 2.15%
פורסט 4,697,000 1.83%
הירשמו לצפייה 3,562,160 1.39%
הירשמו לצפייה 3,470,110 1.35%
הירשמו לצפייה 2,670,430 1.04%
שדרגו את המנוי 2,555,450 1.00%
שדרגו את המנוי 1,966,390 0.77%
שדרגו את המנוי 1,269,420 0.49%
שדרגו את המנוי 1,038,560 0.40%
שדרגו את המנוי 952,607 0.37%
שדרגו את המנוי 901,028 0.35%
שדרגו את המנוי 825,551 0.32%
שדרגו את המנוי 604,382 0.24%
שדרגו את המנוי 329,954 0.13%
שדרגו את המנוי 277,209 0.11%
שדרגו את המנוי 187,414 0.07%
שדרגו את המנוי 153,071 0.06%
שדרגו את המנוי 24,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,986 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 15,556,792 6.06%
הראל 4,425,480 1.72%
הכשרה ביטוח 2,938,720 1.15%
הירשמו לצפייה 1,753,050 0.68%
הירשמו לצפייה 1,420,060 0.55%
הירשמו לצפייה 1,214,540 0.47%
שדרגו את המנוי 1,089,380 0.42%
שדרגו את המנוי 664,820 0.26%
שדרגו את המנוי 581,598 0.23%
שדרגו את המנוי 325,671 0.13%
שדרגו את המנוי 304,947 0.12%
שדרגו את המנוי 245,436 0.10%
שדרגו את המנוי 218,322 0.09%
שדרגו את המנוי 112,147 0.04%
שדרגו את המנוי 99,807 0.04%
שדרגו את המנוי 53,160 0.02%
שדרגו את המנוי 52,836 0.02%
שדרגו את המנוי 51,888 0.02%
שדרגו את המנוי 2,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית