תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
ברומטר 24,990 3,991,320 3,966,330  15,871.67%
מיטב דש 13,359,700 15,509,000 2,149,240  16.09%
הירשמו לצפייה 13,320,300 14,133,300 813,005  6.10%
הירשמו לצפייה 1,778,170 2,278,170 500,000  28.12%
הירשמו לצפייה 628,981 878,152 249,171  39.62%
שדרגו את המנוי 794,324 848,686 54,362  6.84%
שדרגו את המנוי 3,809,850 3,819,700 9,851  0.26%
שדרגו את המנוי 275,707 261,048 -14,659  -5.32%
שדרגו את המנוי 9,398,200 9,163,030 -235,178  -2.50%
שדרגו את המנוי 1,576,840 1,010,080 -566,770  -35.94%
שדרגו את המנוי 7,018,970 6,390,240 -628,737  -8.96%
שדרגו את המנוי 4,419,060 3,380,330 -1,038,730  -23.51%
שדרגו את המנוי 4,087,700 2,478,200 -1,609,500  -39.37%
שדרגו את המנוי 4,550,500 2,761,020 -1,789,480  -39.32%
שדרגו את המנוי 7,548,360 3,587,620 -3,960,740  -52.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,741,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,843,794

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
פסגות 1,427 1,070 -357  -25.02%
ההנדסאים והטכנאים 3,222 2,415 -807  -25.05%
הירשמו לצפייה 5,227 3,918 -1,309  -25.04%
הירשמו לצפייה 44,417 33,299 -11,118  -25.03%
הירשמו לצפייה 105,160 79,800 -25,360  -24.12%
שדרגו את המנוי 103,893 77,890 -26,003  -25.03%
שדרגו את המנוי 199,839 149,823 -50,016  -25.03%
שדרגו את המנוי 224,546 168,347 -56,199  -25.03%
שדרגו את המנוי 211,701 79,314 -132,387  -62.53%
שדרגו את המנוי 470,559 336,757 -133,802  -28.43%
שדרגו את המנוי 556,967 417,569 -139,398  -25.03%
שדרגו את המנוי 610,579 457,763 -152,816  -25.03%
שדרגו את המנוי 652,074 488,873 -163,201  -25.03%
שדרגו את המנוי 1,164,500 873,050 -291,452  -25.03%
שדרגו את המנוי 1,331,130 997,976 -333,157  -25.03%
שדרגו את המנוי 3,169,170 2,631,540 -537,635  -16.96%
שדרגו את המנוי 2,181,200 1,635,290 -545,913  -25.03%
שדרגו את המנוי 2,535,340 1,919,330 -616,016  -24.30%
שדרגו את המנוי 679,294 17,745 -661,549  -97.39%
שדרגו את המנוי 5,285,260 3,997,980 -1,287,280  -24.36%
שדרגו את המנוי 8,942,030 6,629,690 -2,312,340  -25.86%
שדרגו את המנוי 4,866,320 1,823,170 -3,043,160  -62.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,521,275

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,741,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,843,794
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,521,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 88,807,128 34.60%
מיטב דש 15,509,000 6.04%
פורסט 14,133,300 5.51%
הירשמו לצפייה 11,705,600 4.56%
הירשמו לצפייה 9,163,030 3.57%
הירשמו לצפייה 6,390,240 2.49%
שדרגו את המנוי 6,129,530 2.39%
שדרגו את המנוי 3,991,320 1.56%
שדרגו את המנוי 3,819,700 1.49%
שדרגו את המנוי 3,587,620 1.40%
שדרגו את המנוי 3,380,330 1.32%
שדרגו את המנוי 2,761,020 1.08%
שדרגו את המנוי 2,478,200 0.97%
שדרגו את המנוי 2,278,170 0.89%
שדרגו את המנוי 1,010,080 0.39%
שדרגו את המנוי 878,152 0.34%
שדרגו את המנוי 848,686 0.33%
שדרגו את המנוי 460,595 0.18%
שדרגו את המנוי 261,048 0.10%
שדרגו את המנוי 21,507 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 22,822,609 8.89%
הראל 6,629,690 2.58%
הכשרה ביטוח 3,997,980 1.56%
הירשמו לצפייה 2,631,540 1.03%
הירשמו לצפייה 1,919,330 0.75%
הירשמו לצפייה 1,823,170 0.71%
שדרגו את המנוי 1,635,290 0.64%
שדרגו את המנוי 997,976 0.39%
שדרגו את המנוי 873,050 0.34%
שדרגו את המנוי 488,873 0.19%
שדרגו את המנוי 457,763 0.18%
שדרגו את המנוי 417,569 0.16%
שדרגו את המנוי 336,757 0.13%
שדרגו את המנוי 168,347 0.07%
שדרגו את המנוי 149,823 0.06%
שדרגו את המנוי 79,800 0.03%
שדרגו את המנוי 79,314 0.03%
שדרגו את המנוי 77,890 0.03%
שדרגו את המנוי 33,299 0.01%
שדרגו את המנוי 17,745 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית