תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
מור 3,507,260 3,623,440 116,174  3.31%
אדמונד דה רוטשילד 4,128,050 4,174,930 46,883  1.14%
הירשמו לצפייה 432,991 432,688 -303  -0.07%
הירשמו לצפייה 1,158,610 1,154,100 -4,512  -0.39%
הירשמו לצפייה 1,828,530 1,785,830 -42,706  -2.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163,057

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,521

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
איילון 311,555 313,427 1,872  0.60%
הכשרה ביטוח 860,295 856,291 -4,004  -0.47%
הירשמו לצפייה 107,568 100,568 -7,000  -6.51%
הירשמו לצפייה 21,283 10,700 -10,583  -49.73%
הירשמו לצפייה 43,077 21,658 -21,419  -49.72%
שדרגו את המנוי 101,148 67,557 -33,591  -33.21%
שדרגו את המנוי 109,955 55,284 -54,671  -49.72%
שדרגו את המנוי 170,565 85,757 -84,808  -49.72%
שדרגו את המנוי 311,916 203,903 -108,013  -34.63%
שדרגו את המנוי 424,465 283,503 -140,962  -33.21%
שדרגו את המנוי 353,220 187,331 -165,889  -46.96%
שדרגו את המנוי 533,137 356,086 -177,051  -33.21%
שדרגו את המנוי 412,070 228,103 -183,967  -44.64%
שדרגו את המנוי 568,515 285,159 -283,356  -49.84%
שדרגו את המנוי 837,392 421,028 -416,364  -49.72%
שדרגו את המנוי 2,416,170 1,652,510 -763,660  -31.61%
שדרגו את המנוי 6,585,440 5,626,400 -959,034  -14.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,414,372

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 163,057
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,521
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,414,372
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 16,381,911 53.78%
אדמונד דה רוטשילד 4,174,930 13.71%
מור 3,623,440 11.90%
הירשמו לצפייה 1,785,830 5.86%
הירשמו לצפייה 1,718,620 5.64%
הירשמו לצפייה 1,600,210 5.25%
שדרגו את המנוי 1,154,100 3.79%
שדרגו את המנוי 454,567 1.49%
שדרגו את המנוי 432,688 1.42%
שדרגו את המנוי 410,571 1.35%
שדרגו את המנוי 292,432 0.96%
שדרגו את המנוי 289,295 0.95%
שדרגו את המנוי 261,048 0.86%
שדרגו את המנוי 70,245 0.23%
שדרגו את המנוי 44,290 0.15%
שדרגו את המנוי 41,935 0.14%
שדרגו את המנוי 25,090 0.08%
שדרגו את המנוי 2,620 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 11,291,882 37.07%
מנורה 5,626,400 18.47%
הראל 1,652,510 5.43%
הירשמו לצפייה 856,291 2.81%
הירשמו לצפייה 536,617 1.76%
הירשמו לצפייה 421,028 1.38%
שדרגו את המנוי 356,086 1.17%
שדרגו את המנוי 313,427 1.03%
שדרגו את המנוי 285,159 0.94%
שדרגו את המנוי 283,503 0.93%
שדרגו את המנוי 228,103 0.75%
שדרגו את המנוי 203,903 0.67%
שדרגו את המנוי 187,331 0.61%
שדרגו את המנוי 100,568 0.33%
שדרגו את המנוי 85,757 0.28%
שדרגו את המנוי 67,557 0.22%
שדרגו את המנוי 55,284 0.18%
שדרגו את המנוי 21,658 0.07%
שדרגו את המנוי 10,700 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית