תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אנליסט 2,250,760 4,722,860 2,472,100  109.83%
אלטשולר - שחם 33,184,900 33,906,100 721,228  2.17%
הירשמו לצפייה 14,216,500 14,927,400 710,921  5.00%
הירשמו לצפייה 14,130,800 14,734,000 603,196  4.27%
הירשמו לצפייה 24,421,400 24,646,500 225,160  0.92%
שדרגו את המנוי 10,100,800 10,295,300 194,510  1.93%
שדרגו את המנוי 12,652,100 12,739,900 87,781  0.69%
שדרגו את המנוי 59,714,500 59,733,400 18,908  0.03%
שדרגו את המנוי 218,077 233,130 15,053  6.90%
שדרגו את המנוי 1,610,000 1,619,600 9,600  0.60%
שדרגו את המנוי 136,000 130,000 -6,000  -4.41%
שדרגו את המנוי 1,350,110 1,330,750 -19,357  -1.43%
שדרגו את המנוי 3,332,140 3,304,640 -27,503  -0.83%
שדרגו את המנוי 11,173,700 10,301,200 -872,570  -7.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,058,457

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -925,430

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אינפיניטי 59,946 295,393 235,447  392.77%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 971,148 1,105,330 134,180  13.82%
הירשמו לצפייה 8,867 8,061 -806  -9.09%
הירשמו לצפייה 157,104 142,816 -14,288  -9.09%
הירשמו לצפייה 280,487 264,430 -16,057  -5.72%
שדרגו את המנוי 246,343 222,478 -23,865  -9.69%
שדרגו את המנוי 282,339 256,661 -25,678  -9.09%
שדרגו את המנוי 285,909 259,907 -26,002  -9.09%
שדרגו את המנוי 291,134 264,657 -26,477  -9.09%
שדרגו את המנוי 302,870 275,325 -27,545  -9.09%
שדרגו את המנוי 549,952 499,936 -50,016  -9.09%
שדרגו את המנוי 617,944 561,744 -56,200  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,532,750 1,393,360 -139,397  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,680,290 1,527,470 -152,816  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,794,480 1,631,280 -163,201  -9.09%
שדרגו את המנוי 1,150,740 978,013 -172,727  -15.01%
שדרגו את המנוי 3,204,660 2,913,210 -291,452  -9.09%
שדרגו את המנוי 3,663,230 3,330,070 -333,156  -9.09%
שדרגו את המנוי 5,501,590 5,085,550 -416,044  -7.56%
שדרגו את המנוי 6,692,220 6,083,590 -608,632  -9.09%
שדרגו את המנוי 6,568,220 5,826,220 -742,002  -11.30%
שדרגו את המנוי 8,783,460 7,984,640 -798,821  -9.09%
שדרגו את המנוי 3,204,660 2,058,440 -1,146,220  -35.77%
שדרגו את המנוי 26,255,700 16,441,400 -9,814,360  -37.38%
שדרגו את המנוי 18,024,600 6,402,140 -11,622,500  -64.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 369,627

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,668,262

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,058,457
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -925,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 369,627
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -26,668,262
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 217,250,892 50.77%
ילין לפידות 59,733,400 13.96%
אלטשולר - שחם 33,906,100 7.92%
הירשמו לצפייה 24,646,500 5.76%
הירשמו לצפייה 17,799,800 4.16%
הירשמו לצפייה 14,927,400 3.49%
שדרגו את המנוי 14,734,000 3.44%
שדרגו את המנוי 12,739,900 2.98%
שדרגו את המנוי 10,301,200 2.41%
שדרגו את המנוי 10,295,300 2.41%
שדרגו את המנוי 4,722,860 1.10%
שדרגו את המנוי 4,185,860 0.98%
שדרגו את המנוי 3,304,640 0.77%
שדרגו את המנוי 1,697,960 0.40%
שדרגו את המנוי 1,619,600 0.38%
שדרגו את המנוי 1,330,750 0.31%
שדרגו את המנוי 785,696 0.18%
שדרגו את המנוי 233,130 0.05%
שדרגו את המנוי 130,000 0.03%
שדרגו את המנוי 88,213 0.02%
שדרגו את המנוי 64,587 0.02%
שדרגו את המנוי 3,996 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 65,812,121 15.38%
הראל 16,441,400 3.84%
ילין לפידות 7,984,640 1.87%
הירשמו לצפייה 6,402,140 1.50%
הירשמו לצפייה 6,083,590 1.42%
הירשמו לצפייה 5,826,220 1.36%
שדרגו את המנוי 5,085,550 1.19%
שדרגו את המנוי 3,330,070 0.78%
שדרגו את המנוי 2,913,210 0.68%
שדרגו את המנוי 2,058,440 0.48%
שדרגו את המנוי 1,631,280 0.38%
שדרגו את המנוי 1,527,470 0.36%
שדרגו את המנוי 1,393,360 0.33%
שדרגו את המנוי 1,105,330 0.26%
שדרגו את המנוי 978,013 0.23%
שדרגו את המנוי 561,744 0.13%
שדרגו את המנוי 499,936 0.12%
שדרגו את המנוי 295,393 0.07%
שדרגו את המנוי 275,325 0.06%
שדרגו את המנוי 264,657 0.06%
שדרגו את המנוי 264,430 0.06%
שדרגו את המנוי 259,907 0.06%
שדרגו את המנוי 256,661 0.06%
שדרגו את המנוי 222,478 0.05%
שדרגו את המנוי 142,816 0.03%
שדרגו את המנוי 8,061 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית