תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שלמה החזקות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: shlomo.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 4,456,220 6,577,260 2,121,040  47.60%
מור 10,922,700 12,535,900 1,613,180  14.77%
הירשמו לצפייה 5,616,450 6,451,390 834,943  14.87%
הירשמו לצפייה 6,173,380 6,331,400 158,020  2.56%
הירשמו לצפייה 11,822,500 11,912,900 90,390  0.76%
שדרגו את המנוי 16,821,500 16,801,700 -19,772  -0.12%
שדרגו את המנוי 622,444 602,444 -20,000  -3.21%
שדרגו את המנוי 1,383,290 1,348,040 -35,244  -2.55%
שדרגו את המנוי 6,290,030 6,254,020 -36,017  -0.57%
שדרגו את המנוי 5,258,210 5,209,700 -48,509  -0.92%
שדרגו את המנוי 109,340 0 -109,340  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,817,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -268,882

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,110,560 1,339,330 228,766  20.60%
פסגות 2,141 1,784 -357  -16.67%
הירשמו לצפייה 107,545 89,607 -17,938  -16.68%
הירשמו לצפייה 155,925 131,480 -24,445  -15.68%
הירשמו לצפייה 155,897 129,895 -26,002  -16.68%
שדרגו את המנוי 158,746 132,269 -26,477  -16.68%
שדרגו את המנוי 299,871 249,855 -50,016  -16.68%
שדרגו את המנוי 336,946 280,746 -56,200  -16.68%
שדרגו את המנוי 916,210 763,394 -152,816  -16.68%
שדרגו את המנוי 770,277 612,511 -157,766  -20.48%
שדרגו את המנוי 978,477 815,276 -163,201  -16.68%
שדרגו את המנוי 1,019,320 849,308 -170,012  -16.68%
שדרגו את המנוי 1,997,440 1,664,290 -333,151  -16.68%
שדרגו את המנוי 4,745,500 4,279,990 -465,510  -9.81%
שדרגו את המנוי 4,497,540 3,922,380 -575,161  -12.79%
שדרגו את המנוי 3,649,060 3,040,430 -608,629  -16.68%
שדרגו את המנוי 3,415,210 2,727,120 -688,088  -20.15%
שדרגו את המנוי 14,141,400 11,167,600 -2,973,770  -21.03%
שדרגו את המנוי 4,378,180 0 -4,378,180  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,388,030 6,535 -4,381,500  -99.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 228,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,249,219

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,817,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -268,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 228,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,249,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 137,489,042 53.57%
ילין לפידות 34,532,800 13.45%
אלטשולר - שחם 19,328,700 7.53%
הירשמו לצפייה 16,801,700 6.55%
הירשמו לצפייה 12,535,900 4.88%
הירשמו לצפייה 11,912,900 4.64%
שדרגו את המנוי 6,577,260 2.56%
שדרגו את המנוי 6,451,390 2.51%
שדרגו את המנוי 6,331,400 2.47%
שדרגו את המנוי 6,254,020 2.44%
שדרגו את המנוי 5,209,700 2.03%
שדרגו את המנוי 5,000,000 1.95%
שדרגו את המנוי 3,353,860 1.31%
שדרגו את המנוי 1,348,040 0.53%
שדרגו את המנוי 768,118 0.30%
שדרגו את המנוי 602,444 0.23%
שדרגו את המנוי 435,343 0.17%
שדרגו את המנוי 35,867 0.01%
שדרגו את המנוי 9,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 32,900,165 12.82%
הראל 11,167,600 4.35%
הכשרה ביטוח 4,279,990 1.67%
הירשמו לצפייה 3,922,380 1.53%
הירשמו לצפייה 3,040,430 1.18%
הירשמו לצפייה 2,727,120 1.06%
שדרגו את המנוי 1,664,290 0.65%
שדרגו את המנוי 1,339,330 0.52%
שדרגו את המנוי 849,308 0.33%
שדרגו את המנוי 815,276 0.32%
שדרגו את המנוי 763,394 0.30%
שדרגו את המנוי 696,365 0.27%
שדרגו את המנוי 612,511 0.24%
שדרגו את המנוי 280,746 0.11%
שדרגו את המנוי 249,855 0.10%
שדרגו את המנוי 132,269 0.05%
שדרגו את המנוי 131,480 0.05%
שדרגו את המנוי 129,895 0.05%
שדרגו את המנוי 89,607 0.03%
שדרגו את המנוי 6,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית