תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מקס סטוק

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 546,310 717,325 171,015  31.30%
הראל 326,555 367,820 41,265  12.64%
הירשמו לצפייה 302,707 327,247 24,540  8.11%
הירשמו לצפייה 49,778 54,711 4,933  9.91%
הירשמו לצפייה 64,986 63,647 -1,339  -2.06%
שדרגו את המנוי 166,605 164,293 -2,312  -1.39%
שדרגו את המנוי 12,800 8,600 -4,200  -32.81%
שדרגו את המנוי 248,056 224,934 -23,122  -9.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 241,753

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,973

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מגדל 2,193,820 3,189,280 995,461  45.38%
אקסלנס 413,792 479,781 65,989  15.95%
הירשמו לצפייה 144,451 139,449 -5,002  -3.46%
הירשמו לצפייה 56,449 580 -55,869  -98.97%
הירשמו לצפייה 1,800,540 1,214,980 -585,561  -32.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,061,450

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -646,432

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 241,753
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,973
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,061,450
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -646,432
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,018,910 1.42%
אלטשולר - שחם 717,325 0.50%
הראל 367,820 0.26%
הירשמו לצפייה 327,247 0.23%
הירשמו לצפייה 224,934 0.16%
הירשמו לצפייה 164,293 0.12%
שדרגו את המנוי 78,814 0.06%
שדרגו את המנוי 63,647 0.04%
שדרגו את המנוי 54,711 0.04%
שדרגו את המנוי 8,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,326,273 4.44%
מגדל 3,189,280 2.24%
הפניקס 1,214,980 0.85%
הירשמו לצפייה 1,033,450 0.73%
הירשמו לצפייה 479,781 0.34%
הירשמו לצפייה 160,000 0.11%
שדרגו את המנוי 139,449 0.10%
שדרגו את המנוי 80,000 0.06%
שדרגו את המנוי 28,753 0.02%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מקס סטוק
    לפני 7 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית