תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקס סטוק

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2022 30.04.2022 שינוי
מגדל 1,110,560 1,151,860 41,306  3.72%
אלטרנטיב בית השקעות 93,425 105,425 12,000  12.84%
הירשמו לצפייה 542,264 549,487 7,223  1.33%
הירשמו לצפייה 241,157 244,683 3,526  1.46%
הירשמו לצפייה 210,854 213,046 2,192  1.04%
שדרגו את המנוי 352,767 354,032 1,265  0.36%
שדרגו את המנוי 8,966 9,267 301  3.36%
שדרגו את המנוי 1,119 1,412 293  26.18%
שדרגו את המנוי 93,849 93,573 -276  -0.29%
שדרגו את המנוי 13,800 13,461 -339  -2.46%
שדרגו את המנוי 191,315 178,589 -12,726  -6.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,106

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,341

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2021 31.03.2022 שינוי
הפניקס 9,456,890 13,894,600 4,437,710  46.93%
אקסלנס 1,274,630 5,545,230 4,270,600  335.05%
הירשמו לצפייה 7,108 10,545 3,437  48.35%
הירשמו לצפייה 581 593 12  2.07%
הירשמו לצפייה 5,256 5,258 2  0.04%
שדרגו את המנוי 3,923,430 3,923,420 -2
שדרגו את המנוי 17,733 15,864 -1,869  -10.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,711,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,871

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,106
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,341
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2022
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,711,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,871
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,423,598 2.41%
מגדל 1,151,860 0.81%
הראל 549,487 0.39%
הירשמו לצפייה 488,387 0.34%
הירשמו לצפייה 354,032 0.25%
הירשמו לצפייה 244,683 0.17%
שדרגו את המנוי 213,046 0.15%
שדרגו את המנוי 178,589 0.13%
שדרגו את המנוי 105,425 0.07%
שדרגו את המנוי 93,573 0.07%
שדרגו את המנוי 21,250 0.01%
שדרגו את המנוי 13,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,754 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,306,147 19.18%
הפניקס 13,894,600 9.76%
אקסלנס 5,545,230 3.90%
הירשמו לצפייה 3,923,420 2.76%
הירשמו לצפייה 3,511,620 2.47%
הירשמו לצפייה 299,416 0.21%
שדרגו את המנוי 79,441 0.06%
שדרגו את המנוי 15,864 0.01%
שדרגו את המנוי 13,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,545 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 593 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מקס סטוק
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית