תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקס סטוק

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
מור 261,106 403,689 142,583  54.61%
אלטשולר - שחם 717,325 779,775 62,450  8.71%
הירשמו לצפייה 59,286 58,459 -827  -1.39%
הירשמו לצפייה 66,803 54,303 -12,500  -18.71%
הירשמו לצפייה 65,302 51,121 -14,181  -21.72%
שדרגו את המנוי 374,308 352,224 -22,084  -5.90%
שדרגו את המנוי 150,563 122,078 -28,485  -18.92%
שדרגו את המנוי 229,092 191,886 -37,206  -16.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 205,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -115,283

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
הפניקס 1,214,980 8,725,360 7,510,370  618.15%
אקסלנס 479,781 3,376,460 2,896,670  603.75%
הירשמו לצפייה 139,449 1,018,730 879,284  630.54%
הירשמו לצפייה 580 8,249 7,669  1,322.24%
הירשמו לצפייה 28,753 28,659 -94  -0.33%
שדרגו את המנוי 1,033,450 1,029,930 -3,523  -0.34%
שדרגו את המנוי 3,189,280 2,590,000 -599,279  -18.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,293,993

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -602,896

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 205,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -115,283
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,293,993
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -602,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,120,146 1.49%
אלטשולר - שחם 779,775 0.55%
מור 403,689 0.28%
הירשמו לצפייה 352,224 0.25%
הירשמו לצפייה 191,886 0.13%
הירשמו לצפייה 122,078 0.09%
שדרגו את המנוי 78,814 0.06%
שדרגו את המנוי 58,459 0.04%
שדרגו את המנוי 54,303 0.04%
שדרגו את המנוי 51,121 0.04%
שדרגו את המנוי 8,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 178 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,532,668 14.42%
הפניקס 8,725,360 6.13%
מור 3,511,620 2.47%
הירשמו לצפייה 3,376,460 2.37%
הירשמו לצפייה 2,590,000 1.82%
הירשמו לצפייה 1,029,930 0.72%
שדרגו את המנוי 1,018,730 0.72%
שדרגו את המנוי 160,000 0.11%
שדרגו את המנוי 80,000 0.06%
שדרגו את המנוי 28,659 0.02%
שדרגו את המנוי 8,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,660 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מקס סטוק
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית