תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מקס סטוק

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 224,040 267,136 43,096  19.24%
סיגמא 50,337 60,329 9,992  19.85%
הירשמו לצפייה 40,036 45,205 5,169  12.91%
הירשמו לצפייה 4,200 5,700 1,500  35.71%
הירשמו לצפייה 208,081 208,921 840  0.40%
שדרגו את המנוי 68,112 66,885 -1,227  -1.80%
שדרגו את המנוי 180,770 176,654 -4,116  -2.28%
שדרגו את המנוי 21,358 12,392 -8,966  -41.98%
שדרגו את המנוי 116,437 94,850 -21,587  -18.54%
שדרגו את המנוי 978,886 952,815 -26,071  -2.66%
שדרגו את המנוי 867,629 554,937 -312,692  -36.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,597

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -374,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.04.2021 20.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 60,597
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -374,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,543,457 1.79%
אלטשולר - שחם 952,815 0.67%
מור 554,937 0.39%
הירשמו לצפייה 267,136 0.19%
הירשמו לצפייה 208,921 0.15%
הירשמו לצפייה 176,654 0.12%
שדרגו את המנוי 94,850 0.07%
שדרגו את המנוי 78,814 0.06%
שדרגו את המנוי 66,885 0.05%
שדרגו את המנוי 60,329 0.04%
שדרגו את המנוי 45,205 0.03%
שדרגו את המנוי 12,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,777,670 6.17%
כלל 2,282,320 1.60%
מגדל 2,192,790 1.54%
הירשמו לצפייה 1,594,710 1.12%
הירשמו לצפייה 1,348,500 0.95%
הירשמו לצפייה 556,426 0.39%
שדרגו את המנוי 290,000 0.20%
שדרגו את המנוי 160,000 0.11%
שדרגו את המנוי 135,000 0.09%
שדרגו את המנוי 80,000 0.06%
שדרגו את המנוי 70,250 0.05%
שדרגו את המנוי 67,674 0.05%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מקס סטוק
    לפני 4 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית