תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
הראל 2,304,350 2,648,070 343,719  14.92%
מור 6,032,240 6,294,030 261,790  4.34%
הירשמו לצפייה 2,435,750 2,617,740 181,994  7.47%
הירשמו לצפייה 1,005,350 1,061,130 55,779  5.55%
הירשמו לצפייה 639,953 694,953 55,000  8.59%
שדרגו את המנוי 2,851,780 2,891,480 39,700  1.39%
שדרגו את המנוי 236,038 275,184 39,146  16.58%
שדרגו את המנוי 180,140 214,297 34,157  18.96%
שדרגו את המנוי 125,600 150,000 24,400  19.43%
שדרגו את המנוי 423,453 439,226 15,773  3.72%
שדרגו את המנוי 528,940 537,669 8,729  1.65%
שדרגו את המנוי 69,160 77,783 8,623  12.47%
שדרגו את המנוי 9,000 12,600 3,600  40.00%
שדרגו את המנוי 1,260,990 1,263,620 2,627  0.21%
שדרגו את המנוי 61,515 63,913 2,398  3.90%
שדרגו את המנוי 199,894 201,320 1,426  0.71%
שדרגו את המנוי 500 710 210  42.00%
שדרגו את המנוי 720 930 210  29.17%
שדרגו את המנוי 31,700 31,900 200  0.63%
שדרגו את המנוי 11,851 11,400 -451  -3.81%
שדרגו את המנוי 5,600 5,000 -600  -10.71%
שדרגו את המנוי 184,704 182,174 -2,530  -1.37%
שדרגו את המנוי 1,100,160 1,096,170 -3,991  -0.36%
שדרגו את המנוי 156,850 144,290 -12,560  -8.01%
שדרגו את המנוי 105,000 91,000 -14,000  -13.33%
שדרגו את המנוי 1,926,490 1,911,110 -15,380  -0.80%
שדרגו את המנוי 2,131,990 2,103,550 -28,438  -1.33%
שדרגו את המנוי 7,348,950 7,299,700 -49,247  -0.67%
שדרגו את המנוי 131,049 25,316 -105,733  -80.68%
שדרגו את המנוי 2,448,600 2,326,170 -122,434  -5.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,079,481

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -355,364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 50,571,900 53,568,000 2,996,080  5.92%
מיטב דש 19,746,100 21,602,000 1,855,890  9.40%
הירשמו לצפייה 81,413,900 82,982,300 1,568,390  1.93%
הירשמו לצפייה 1,395,580 2,332,580 937,000  67.14%
הירשמו לצפייה 912,205 1,675,000 762,795  83.62%
שדרגו את המנוי 365,480 948,000 582,520  159.38%
שדרגו את המנוי 843,348 1,119,670 276,324  32.76%
שדרגו את המנוי 3,660,960 3,886,610 225,641  6.16%
שדרגו את המנוי 5,817,280 6,017,880 200,602  3.45%
שדרגו את המנוי 207,354 380,834 173,480  83.66%
שדרגו את המנוי 945,883 1,110,880 165,000  17.44%
שדרגו את המנוי 1,140,850 1,302,830 161,983  14.20%
שדרגו את המנוי 932,436 1,007,630 75,197  8.06%
שדרגו את המנוי 398,758 473,518 74,760  18.75%
שדרגו את המנוי 2,139,430 2,211,540 72,106  3.37%
שדרגו את המנוי 61,130,800 61,193,100 62,272  0.10%
שדרגו את המנוי 512,445 556,901 44,456  8.68%
שדרגו את המנוי 285,600 321,379 35,779  12.53%
שדרגו את המנוי 60,476,900 60,505,300 28,440  0.05%
שדרגו את המנוי 77,540 81,966 4,426  5.71%
שדרגו את המנוי 99,072 102,418 3,346  3.38%
שדרגו את המנוי 54,330 50,830 -3,500  -6.44%
שדרגו את המנוי 44,807 38,008 -6,799  -15.17%
שדרגו את המנוי 281,838 274,413 -7,425  -2.63%
שדרגו את המנוי 1,250,820 1,243,130 -7,685  -0.61%
שדרגו את המנוי 18,802,000 18,793,800 -8,236  -0.04%
שדרגו את המנוי 96,701 84,412 -12,289  -12.71%
שדרגו את המנוי 124,269 109,203 -15,066  -12.12%
שדרגו את המנוי 140,283 122,929 -17,354  -12.37%
שדרגו את המנוי 579,110 550,107 -29,003  -5.01%
שדרגו את המנוי 2,057,220 2,010,010 -47,212  -2.29%
שדרגו את המנוי 475,753 426,126 -49,627  -10.43%
שדרגו את המנוי 308,328 255,760 -52,568  -17.05%
שדרגו את המנוי 752,045 691,228 -60,817  -8.09%
שדרגו את המנוי 711,722 648,976 -62,746  -8.82%
שדרגו את המנוי 3,731,450 3,664,950 -66,500  -1.78%
שדרגו את המנוי 374,200 273,190 -101,010  -26.99%
שדרגו את המנוי 804,472 665,184 -139,288  -17.31%
שדרגו את המנוי 1,808,760 1,647,160 -161,608  -8.93%
שדרגו את המנוי 6,994,440 6,812,610 -181,832  -2.60%
שדרגו את המנוי 593,332 392,609 -200,723  -33.83%
שדרגו את המנוי 37,464,300 37,218,900 -245,400  -0.66%
שדרגו את המנוי 1,199,170 911,541 -287,631  -23.99%
שדרגו את המנוי 19,727,500 19,257,500 -470,000  -2.38%
שדרגו את המנוי 7,706,890 6,277,000 -1,429,890  -18.55%
שדרגו את המנוי 22,114,100 20,472,500 -1,641,590  -7.42%
שדרגו את המנוי 13,774,100 8,904,210 -4,869,920  -35.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,306,487

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,175,719

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,079,481
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -355,364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,306,487
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,175,719
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,694,544 2.67%
ילין לפידות 7,299,700 0.55%
מור 6,294,030 0.47%
הירשמו לצפייה 2,891,480 0.22%
הירשמו לצפייה 2,648,070 0.20%
הירשמו לצפייה 2,617,740 0.20%
שדרגו את המנוי 2,326,170 0.17%
שדרגו את המנוי 2,103,550 0.16%
שדרגו את המנוי 1,911,110 0.14%
שדרגו את המנוי 1,263,620 0.09%
שדרגו את המנוי 1,096,170 0.08%
שדרגו את המנוי 1,061,130 0.08%
שדרגו את המנוי 694,953 0.05%
שדרגו את המנוי 588,076 0.04%
שדרגו את המנוי 537,669 0.04%
שדרגו את המנוי 439,226 0.03%
שדרגו את המנוי 275,184 0.02%
שדרגו את המנוי 214,297 0.02%
שדרגו את המנוי 201,320 0.02%
שדרגו את המנוי 182,174 0.01%
שדרגו את המנוי 167,300 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 0.01%
שדרגו את המנוי 144,290 0.01%
שדרגו את המנוי 91,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,316 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 501,993,702 37.58%
כלל 82,982,300 6.21%
אלטשולר - שחם 65,458,600 4.90%
הירשמו לצפייה 61,193,100 4.58%
הירשמו לצפייה 60,505,300 4.53%
הירשמו לצפייה 53,568,000 4.01%
שדרגו את המנוי 37,218,900 2.79%
שדרגו את המנוי 21,602,000 1.62%
שדרגו את המנוי 20,472,500 1.53%
שדרגו את המנוי 19,257,500 1.44%
שדרגו את המנוי 18,793,800 1.41%
שדרגו את המנוי 8,904,210 0.67%
שדרגו את המנוי 6,812,610 0.51%
שדרגו את המנוי 6,277,000 0.47%
שדרגו את המנוי 6,017,880 0.45%
שדרגו את המנוי 3,886,610 0.29%
שדרגו את המנוי 3,664,950 0.27%
שדרגו את המנוי 2,332,580 0.17%
שדרגו את המנוי 2,211,540 0.17%
שדרגו את המנוי 2,010,010 0.15%
שדרגו את המנוי 1,675,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,647,160 0.12%
שדרגו את המנוי 1,302,830 0.10%
שדרגו את המנוי 1,243,130 0.09%
שדרגו את המנוי 1,119,670 0.08%
שדרגו את המנוי 1,110,880 0.08%
שדרגו את המנוי 1,007,630 0.08%
שדרגו את המנוי 948,000 0.07%
שדרגו את המנוי 911,541 0.07%
שדרגו את המנוי 691,228 0.05%
שדרגו את המנוי 665,184 0.05%
שדרגו את המנוי 648,976 0.05%
שדרגו את המנוי 556,901 0.04%
שדרגו את המנוי 550,107 0.04%
שדרגו את המנוי 515,200 0.04%
שדרגו את המנוי 473,518 0.04%
שדרגו את המנוי 426,126 0.03%
שדרגו את המנוי 398,130 0.03%
שדרגו את המנוי 392,609 0.03%
שדרגו את המנוי 380,834 0.03%
שדרגו את המנוי 321,379 0.02%
שדרגו את המנוי 274,413 0.02%
שדרגו את המנוי 273,190 0.02%
שדרגו את המנוי 255,760 0.02%
שדרגו את המנוי 229,326 0.02%
שדרגו את המנוי 137,437 0.01%
שדרגו את המנוי 122,929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,387 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,008 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית