תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
מור 5,035,540 5,241,550 206,010  4.09%
ילין לפידות 9,934,080 10,098,400 164,348  1.65%
הירשמו לצפייה 1,315,900 1,422,220 106,324  8.08%
הירשמו לצפייה 174,584 251,384 76,800  43.99%
הירשמו לצפייה 2,625,240 2,666,860 41,627  1.59%
שדרגו את המנוי 87,712 110,284 22,572  25.73%
שדרגו את המנוי 85,080 100,890 15,810  18.58%
שדרגו את המנוי 86,989 98,082 11,093  12.75%
שדרגו את המנוי 624,939 635,105 10,166  1.63%
שדרגו את המנוי 20,119 30,119 10,000  49.70%
שדרגו את המנוי 138,225 146,710 8,485  6.14%
שדרגו את המנוי 352,728 361,110 8,382  2.38%
שדרגו את המנוי 191,447 198,078 6,631  3.46%
שדרגו את המנוי 28,330 34,739 6,409  22.62%
שדרגו את המנוי 207,734 210,064 2,330  1.12%
שדרגו את המנוי 49,202 51,236 2,034  4.13%
שדרגו את המנוי 268,500 269,500 1,000  0.37%
שדרגו את המנוי 31,034 32,014 980  3.16%
שדרגו את המנוי 13,700 14,280 580  4.23%
שדרגו את המנוי 2,060 2,460 400  19.42%
שדרגו את המנוי 931 1,121 190  20.41%
שדרגו את המנוי 65,222 65,170 -52  -0.08%
שדרגו את המנוי 1,306,780 1,306,140 -640  -0.05%
שדרגו את המנוי 19,400 18,500 -900  -4.64%
שדרגו את המנוי 82,303 80,761 -1,542  -1.87%
שדרגו את המנוי 10,070 7,570 -2,500  -24.83%
שדרגו את המנוי 90,917 84,047 -6,870  -7.56%
שדרגו את המנוי 50,993 36,710 -14,283  -28.01%
שדרגו את המנוי 2,011,710 1,989,210 -22,500  -1.12%
שדרגו את המנוי 212,200 188,625 -23,575  -11.11%
שדרגו את המנוי 1,936,710 1,893,420 -43,299  -2.24%
שדרגו את המנוי 2,532,990 2,484,680 -48,312  -1.91%
שדרגו את המנוי 2,017,270 1,902,200 -115,065  -5.70%
שדרגו את המנוי 3,483,740 3,262,150 -221,585  -6.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 702,171

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -501,123

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 53,277,200 54,721,700 1,444,500  2.71%
הראל 31,524,500 32,246,500 721,986  2.29%
הירשמו לצפייה 337,826 557,375 219,549  64.99%
הירשמו לצפייה 18,470,600 18,656,000 185,456  1.00%
הירשמו לצפייה 60,716,700 60,854,400 137,644  0.23%
שדרגו את המנוי 1,868,660 2,004,940 136,276  7.29%
שדרגו את המנוי 642,284 722,729 80,445  12.52%
שדרגו את המנוי 1,302,060 1,379,000 76,934  5.91%
שדרגו את המנוי 831,803 889,633 57,830  6.95%
שדרגו את המנוי 60,631,700 60,689,400 57,712  0.10%
שדרגו את המנוי 465,850 515,715 49,865  10.70%
שדרגו את המנוי 3,332,580 3,375,340 42,760  1.28%
שדרגו את המנוי 406,772 443,512 36,740  9.03%
שדרגו את המנוי 47,500 77,130 29,630  62.38%
שדרגו את המנוי 766,218 793,526 27,308  3.56%
שדרגו את המנוי 233,894 250,142 16,248  6.95%
שדרגו את המנוי 1,442,690 1,457,380 14,690  1.02%
שדרגו את המנוי 66,070 75,532 9,462  14.32%
שדרגו את המנוי 45,436 41,548 -3,888  -8.56%
שדרגו את המנוי 118,957 106,612 -12,345  -10.38%
שדרגו את המנוי 162,835 149,257 -13,578  -8.34%
שדרגו את המנוי 152,734 134,527 -18,207  -11.92%
שדרגו את המנוי 387,911 369,362 -18,549  -4.78%
שדרגו את המנוי 544,862 517,568 -27,294  -5.01%
שדרגו את המנוי 65,007,200 64,979,700 -27,404  -0.04%
שדרגו את המנוי 249,399 216,498 -32,901  -13.19%
שדרגו את המנוי 957,098 915,882 -41,216  -4.31%
שדרגו את המנוי 677,978 626,272 -51,706  -7.63%
שדרגו את המנוי 1,477,240 1,425,160 -52,080  -3.53%
שדרגו את המנוי 991,394 936,266 -55,128  -5.56%
שדרגו את המנוי 381,514 322,290 -59,224  -15.52%
שדרגו את המנוי 1,233,910 1,171,300 -62,607  -5.07%
שדרגו את המנוי 481,037 403,709 -77,328  -16.08%
שדרגו את המנוי 914,286 834,270 -80,016  -8.75%
שדרגו את המנוי 10,998,600 10,785,000 -213,597  -1.94%
שדרגו את המנוי 7,879,430 7,627,920 -251,506  -3.19%
שדרגו את המנוי 893,616 541,136 -352,480  -39.44%
שדרגו את המנוי 18,043,100 17,642,100 -401,000  -2.22%
שדרגו את המנוי 26,238,200 25,599,200 -638,930  -2.44%
שדרגו את המנוי 5,899,480 5,243,840 -655,638  -11.11%
שדרגו את המנוי 8,484,560 7,826,930 -657,627  -7.75%
שדרגו את המנוי 4,441,900 3,689,280 -752,619  -16.94%
שדרגו את המנוי 27,312,300 25,881,900 -1,430,380  -5.24%
שדרגו את המנוי 24,378,700 19,283,600 -5,095,160  -20.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,345,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,082,408

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 702,171
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -501,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,345,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,082,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,400,949 2.65%
ילין לפידות 10,098,400 0.76%
מור 5,241,550 0.39%
הירשמו לצפייה 3,262,150 0.24%
הירשמו לצפייה 2,666,860 0.20%
הירשמו לצפייה 2,484,680 0.19%
שדרגו את המנוי 1,989,210 0.15%
שדרגו את המנוי 1,902,200 0.14%
שדרגו את המנוי 1,893,420 0.14%
שדרגו את המנוי 1,422,220 0.11%
שדרגו את המנוי 1,306,140 0.10%
שדרגו את המנוי 635,105 0.05%
שדרגו את המנוי 361,110 0.03%
שדרגו את המנוי 269,500 0.02%
שדרגו את המנוי 251,384 0.02%
שדרגו את המנוי 210,064 0.02%
שדרגו את המנוי 198,078 0.01%
שדרגו את המנוי 188,625 0.01%
שדרגו את המנוי 146,710 0.01%
שדרגו את המנוי 110,284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 760 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 444,366,712 33.32%
אלטשולר - שחם 64,979,700 4.87%
מנורה 60,854,400 4.56%
הירשמו לצפייה 60,689,400 4.55%
הירשמו לצפייה 54,721,700 4.10%
הירשמו לצפייה 32,246,500 2.42%
שדרגו את המנוי 25,881,900 1.94%
שדרגו את המנוי 25,599,200 1.92%
שדרגו את המנוי 19,283,600 1.45%
שדרגו את המנוי 18,656,000 1.40%
שדרגו את המנוי 17,642,100 1.32%
שדרגו את המנוי 10,785,000 0.81%
שדרגו את המנוי 7,826,930 0.59%
שדרגו את המנוי 7,627,920 0.57%
שדרגו את המנוי 5,243,840 0.39%
שדרגו את המנוי 3,689,280 0.28%
שדרגו את המנוי 3,375,340 0.25%
שדרגו את המנוי 2,015,480 0.15%
שדרגו את המנוי 2,004,940 0.15%
שדרגו את המנוי 1,457,380 0.11%
שדרגו את המנוי 1,425,160 0.11%
שדרגו את המנוי 1,379,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,329,400 0.10%
שדרגו את המנוי 1,268,600 0.10%
שדרגו את המנוי 1,232,340 0.09%
שדרגו את המנוי 1,171,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,119,080 0.08%
שדרגו את המנוי 936,266 0.07%
שדרגו את המנוי 915,882 0.07%
שדרגו את המנוי 889,633 0.07%
שדרגו את המנוי 834,270 0.06%
שדרגו את המנוי 793,526 0.06%
שדרגו את המנוי 722,729 0.05%
שדרגו את המנוי 626,272 0.05%
שדרגו את המנוי 557,375 0.04%
שדרגו את המנוי 541,136 0.04%
שדרגו את המנוי 517,568 0.04%
שדרגו את המנוי 515,715 0.04%
שדרגו את המנוי 443,512 0.03%
שדרגו את המנוי 403,709 0.03%
שדרגו את המנוי 369,362 0.03%
שדרגו את המנוי 322,290 0.02%
שדרגו את המנוי 250,142 0.02%
שדרגו את המנוי 216,498 0.02%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 149,257 0.01%
שדרגו את המנוי 144,128 0.01%
שדרגו את המנוי 134,527 0.01%
שדרגו את המנוי 106,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,803 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית