תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מיטב דש 1,607,670 1,871,530 263,854  16.41%
איילון 1,122,210 1,275,440 153,224  13.65%
הירשמו לצפייה 721,389 837,177 115,788  16.05%
הירשמו לצפייה 1,901,690 2,002,560 100,871  5.30%
הירשמו לצפייה 9,299,110 9,375,980 76,872  0.83%
שדרגו את המנוי 53,119 105,629 52,510  98.85%
שדרגו את המנוי 31,773 43,362 11,589  36.47%
שדרגו את המנוי 4,543,200 4,551,500 8,300  0.18%
שדרגו את המנוי 30,007 36,807 6,800  22.66%
שדרגו את המנוי 63,230 68,930 5,700  9.01%
שדרגו את המנוי 5,400 10,200 4,800  88.89%
שדרגו את המנוי 19 3,251 3,232  17,010.53%
שדרגו את המנוי 386,076 388,531 2,455  0.64%
שדרגו את המנוי 53,439 55,881 2,442  4.57%
שדרגו את המנוי 245,857 247,451 1,594  0.65%
שדרגו את המנוי 169,800 170,700 900  0.53%
שדרגו את המנוי 6,938 7,668 730  10.52%
שדרגו את המנוי 24,400 25,083 683  2.80%
שדרגו את המנוי 2,374 3,032 658  27.72%
שדרגו את המנוי 16,629 17,285 656  3.94%
שדרגו את המנוי 5,000 5,300 300  6.00%
שדרגו את המנוי 2,439,410 2,438,560 -846  -0.03%
שדרגו את המנוי 18,950 17,579 -1,371  -7.23%
שדרגו את המנוי 17,500 16,100 -1,400  -8.00%
שדרגו את המנוי 90,248 88,510 -1,738  -1.93%
שדרגו את המנוי 30,210 23,445 -6,765  -22.39%
שדרגו את המנוי 201,717 192,016 -9,701  -4.81%
שדרגו את המנוי 1,407,390 1,396,440 -10,950  -0.78%
שדרגו את המנוי 130,824 109,901 -20,923  -15.99%
שדרגו את המנוי 1,563,310 1,531,540 -31,769  -2.03%
שדרגו את המנוי 99,826 62,496 -37,330  -37.40%
שדרגו את המנוי 1,452,430 1,179,800 -272,639  -18.77%
שדרגו את המנוי 3,575,510 2,660,630 -914,878  -25.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 813,958

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,310,310

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,063,730 11,517,200 8,453,450  275.92%
כלל 73,577,900 79,931,700 6,353,780  8.64%
הירשמו לצפייה 38,941,000 43,038,700 4,097,680  10.52%
הירשמו לצפייה 31,493,500 34,123,100 2,629,580  8.35%
הירשמו לצפייה 16,868,500 19,229,100 2,360,630  13.99%
שדרגו את המנוי 6,921,600 8,564,270 1,642,670  23.73%
שדרגו את המנוי 2,798,640 3,599,450 800,808  28.61%
שדרגו את המנוי 60,732,300 61,276,900 544,624  0.90%
שדרגו את המנוי 1,662,810 2,111,110 448,300  26.96%
שדרגו את המנוי 1,513,480 1,821,760 308,279  20.37%
שדרגו את המנוי 885,460 1,146,870 261,410  29.52%
שדרגו את המנוי 1,147,080 1,408,430 261,352  22.78%
שדרגו את המנוי 2,257,580 2,497,580 240,000  10.63%
שדרגו את המנוי 8,803,040 9,033,410 230,375  2.62%
שדרגו את המנוי 2,048,330 2,211,580 163,247  7.97%
שדרגו את המנוי 427,778 583,468 155,690  36.40%
שדרגו את המנוי 3,598,680 3,700,550 101,871  2.83%
שדרגו את המנוי 104,000 202,000 98,000  94.23%
שדרגו את המנוי 963,381 1,057,920 94,541  9.81%
שדרגו את המנוי 608,966 697,711 88,745  14.57%
שדרגו את המנוי 657,877 733,026 75,149  11.42%
שדרגו את המנוי 1,727,340 1,791,350 64,013  3.71%
שדרגו את המנוי 633,390 691,241 57,851  9.13%
שדרגו את המנוי 909,276 960,177 50,901  5.60%
שדרגו את המנוי 214,778 236,273 21,495  10.01%
שדרגו את המנוי 77,017 92,272 15,255  19.81%
שדרגו את המנוי 1,233,700 1,248,740 15,045  1.22%
שדרגו את המנוי 40,803 51,272 10,469  25.66%
שדרגו את המנוי 145,928 154,368 8,440  5.78%
שדרגו את המנוי 1,247,220 1,247,920 707  0.06%
שדרגו את המנוי 63,162,400 63,161,600 -832
שדרגו את המנוי 875,250 873,585 -1,665  -0.19%
שדרגו את המנוי 61,010,500 61,008,500 -1,928
שדרגו את המנוי 112,261 107,792 -4,469  -3.98%
שדרגו את המנוי 503,290 497,999 -5,291  -1.05%
שדרגו את המנוי 778,717 772,267 -6,450  -0.83%
שדרגו את המנוי 534,586 526,028 -8,558  -1.60%
שדרגו את המנוי 122,527 108,857 -13,670  -11.16%
שדרגו את המנוי 433,089 419,244 -13,845  -3.20%
שדרגו את המנוי 418,310 399,290 -19,020  -4.55%
שדרגו את המנוי 63,130 41,130 -22,000  -34.85%
שדרגו את המנוי 208,692 181,013 -27,679  -13.26%
שדרגו את המנוי 372,149 337,668 -34,481  -9.27%
שדרגו את המנוי 481,037 350,634 -130,403  -27.11%
שדרגו את המנוי 1,317,070 1,179,970 -137,095  -10.41%
שדרגו את המנוי 969,623 820,281 -149,342  -15.40%
שדרגו את המנוי 1,406,080 1,066,580 -339,500  -24.15%
שדרגו את המנוי 7,189,320 6,836,490 -352,835  -4.91%
שדרגו את המנוי 20,043,500 18,849,900 -1,193,590  -5.96%
שדרגו את המנוי 26,637,200 24,558,700 -2,078,540  -7.80%
שדרגו את המנוי 20,037,800 15,687,900 -4,349,880  -21.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,654,357

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,891,073

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 813,958
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,310,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,654,357
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,891,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,076,263 2.33%
ילין לפידות 9,375,980 0.70%
מור 4,551,500 0.34%
הירשמו לצפייה 2,660,630 0.20%
הירשמו לצפייה 2,438,560 0.18%
הירשמו לצפייה 2,002,560 0.15%
שדרגו את המנוי 1,871,530 0.14%
שדרגו את המנוי 1,531,540 0.11%
שדרגו את המנוי 1,396,440 0.10%
שדרגו את המנוי 1,275,440 0.10%
שדרגו את המנוי 1,179,800 0.09%
שדרגו את המנוי 837,177 0.06%
שדרגו את המנוי 388,531 0.03%
שדרגו את המנוי 247,451 0.02%
שדרגו את המנוי 192,016 0.01%
שדרגו את המנוי 170,700 0.01%
שדרגו את המנוי 150,000 0.01%
שדרגו את המנוי 109,901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 492,951,076 36.96%
כלל 79,931,700 5.99%
אלטשולר - שחם 63,161,600 4.74%
הירשמו לצפייה 61,276,900 4.59%
הירשמו לצפייה 61,008,500 4.57%
הירשמו לצפייה 43,038,700 3.23%
שדרגו את המנוי 34,123,100 2.56%
שדרגו את המנוי 24,558,700 1.84%
שדרגו את המנוי 19,229,100 1.44%
שדרגו את המנוי 18,849,900 1.41%
שדרגו את המנוי 15,687,900 1.18%
שדרגו את המנוי 11,517,200 0.86%
שדרגו את המנוי 9,033,410 0.68%
שדרגו את המנוי 8,564,270 0.64%
שדרגו את המנוי 6,836,490 0.51%
שדרגו את המנוי 3,700,550 0.28%
שדרגו את המנוי 3,599,450 0.27%
שדרגו את המנוי 2,497,580 0.19%
שדרגו את המנוי 2,211,580 0.17%
שדרגו את המנוי 2,111,110 0.16%
שדרגו את המנוי 1,821,760 0.14%
שדרגו את המנוי 1,791,350 0.13%
שדרגו את המנוי 1,408,430 0.11%
שדרגו את המנוי 1,248,740 0.09%
שדרגו את המנוי 1,247,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,179,970 0.09%
שדרגו את המנוי 1,146,870 0.09%
שדרגו את המנוי 1,066,580 0.08%
שדרגו את המנוי 1,057,920 0.08%
שדרגו את המנוי 960,177 0.07%
שדרגו את המנוי 873,585 0.07%
שדרגו את המנוי 820,281 0.06%
שדרגו את המנוי 772,267 0.06%
שדרגו את המנוי 733,026 0.05%
שדרגו את המנוי 697,711 0.05%
שדרגו את המנוי 691,241 0.05%
שדרגו את המנוי 583,468 0.04%
שדרגו את המנוי 526,028 0.04%
שדרגו את המנוי 497,999 0.04%
שדרגו את המנוי 419,244 0.03%
שדרגו את המנוי 399,290 0.03%
שדרגו את המנוי 350,634 0.03%
שדרגו את המנוי 337,668 0.03%
שדרגו את המנוי 236,273 0.02%
שדרגו את המנוי 206,200 0.02%
שדרגו את המנוי 202,000 0.02%
שדרגו את המנוי 181,013 0.01%
שדרגו את המנוי 154,368 0.01%
שדרגו את המנוי 108,857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,130 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית