תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 3,181,990 3,335,410 153,420  4.82%
אלטשולר - שחם 6,851,220 7,004,500 153,275  2.24%
הירשמו לצפייה 2,523,310 2,661,460 138,146  5.47%
הירשמו לצפייה 662,803 702,684 39,881  6.02%
הירשמו לצפייה 238,568 253,723 15,155  6.35%
שדרגו את המנוי 2,334,950 2,348,660 13,715  0.59%
שדרגו את המנוי 197,108 210,160 13,052  6.62%
שדרגו את המנוי 348,875 358,933 10,058  2.88%
שדרגו את המנוי 34,274 40,971 6,697  19.54%
שדרגו את המנוי 336,900 342,200 5,300  1.57%
שדרגו את המנוי 50,309 54,934 4,625  9.19%
שדרגו את המנוי 95,483 97,641 2,158  2.26%
שדרגו את המנוי 22,685 24,197 1,512  6.67%
שדרגו את המנוי 206,056 207,565 1,509  0.73%
שדרגו את המנוי 1,780 3,200 1,420  79.78%
שדרגו את המנוי 129,919 130,424 505  0.39%
שדרגו את המנוי 9,391,820 9,391,820 -5
שדרגו את המנוי 20,500 19,580 -920  -4.49%
שדרגו את המנוי 45,385 42,401 -2,984  -6.57%
שדרגו את המנוי 17,787 14,746 -3,041  -17.10%
שדרגו את המנוי 40,000 35,000 -5,000  -12.50%
שדרגו את המנוי 112,628 107,604 -5,024  -4.46%
שדרגו את המנוי 320,500 315,000 -5,500  -1.72%
שדרגו את המנוי 963,468 955,468 -8,000  -0.83%
שדרגו את המנוי 113,856 83,731 -30,125  -26.46%
שדרגו את המנוי 339,074 301,334 -37,740  -11.13%
שדרגו את המנוי 1,742,420 1,646,160 -96,263  -5.52%
שדרגו את המנוי 2,443,250 2,335,020 -108,225  -4.43%
שדרגו את המנוי 4,468,910 4,293,980 -174,930  -3.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 560,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -477,757

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 18,763,900 22,125,300 3,361,370  17.91%
אלטשולר - שחם 61,126,200 63,659,600 2,533,340  4.14%
הירשמו לצפייה 2,839,220 4,696,540 1,857,320  65.42%
הירשמו לצפייה 15,715,300 17,447,400 1,732,100  11.02%
הירשמו לצפייה 30,083,400 31,364,300 1,280,960  4.26%
שדרגו את המנוי 5,809,400 6,740,030 930,631  16.02%
שדרגו את המנוי 34,751,900 35,289,900 538,004  1.55%
שדרגו את המנוי 51,268,800 51,543,500 274,704  0.54%
שדרגו את המנוי 1,112,890 1,254,390 141,501  12.71%
שדרגו את המנוי 2,992,130 3,099,630 107,500  3.59%
שדרגו את המנוי 1,333,480 1,433,480 100,000  7.50%
שדרגו את המנוי 541,536 591,576 50,040  9.24%
שדרגו את המנוי 188,685 224,385 35,700  18.92%
שדרגו את המנוי 153,414 164,729 11,315  7.38%
שדרגו את המנוי 60,802,200 60,808,600 6,420  0.01%
שדרגו את המנוי 988,771 984,770 -4,001  -0.40%
שדרגו את המנוי 150,944 143,844 -7,100  -4.70%
שדרגו את המנוי 110,860 103,409 -7,451  -6.72%
שדרגו את המנוי 1,165,920 1,157,870 -8,053  -0.69%
שדרגו את המנוי 137,820 128,121 -9,699  -7.04%
שדרגו את המנוי 116,171 105,942 -10,229  -8.81%
שדרגו את המנוי 227,241 215,866 -11,375  -5.01%
שדרגו את המנוי 68,501 55,524 -12,977  -18.94%
שדרגו את המנוי 1,231,770 1,218,520 -13,255  -1.08%
שדרגו את המנוי 716,114 701,754 -14,360  -2.01%
שדרגו את המנוי 314,581 299,075 -15,506  -4.93%
שדרגו את המנוי 362,877 347,219 -15,658  -4.31%
שדרגו את המנוי 371,472 352,892 -18,580  -5.00%
שדרגו את המנוי 522,355 501,562 -20,793  -3.98%
שדרגו את המנוי 345,564 319,197 -26,367  -7.63%
שדרגו את המנוי 373,263 343,118 -30,145  -8.08%
שדרגו את המנוי 626,882 582,614 -44,268  -7.06%
שדרגו את המנוי 905,826 861,259 -44,567  -4.92%
שדרגו את המנוי 626,101 579,171 -46,930  -7.50%
שדרגו את המנוי 350,668 295,699 -54,969  -15.68%
שדרגו את המנוי 1,171,300 1,113,590 -57,709  -4.93%
שדרגו את המנוי 603,663 543,920 -59,743  -9.90%
שדרגו את המנוי 1,839,040 1,747,470 -91,570  -4.98%
שדרגו את המנוי 986,683 892,522 -94,161  -9.54%
שדרגו את המנוי 976,784 816,461 -160,323  -16.41%
שדרגו את המנוי 950,809 767,702 -183,107  -19.26%
שדרגו את המנוי 17,550,000 17,252,900 -297,074  -1.69%
שדרגו את המנוי 20,536,000 20,230,100 -305,862  -1.49%
שדרגו את המנוי 60,885,100 60,374,000 -511,120  -0.84%
שדרגו את המנוי 10,402,300 3,068,820 -7,333,460  -70.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,960,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,510,412

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 560,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -477,757
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,960,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,510,412
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,578,298 2.82%
ילין לפידות 9,391,820 0.70%
אלטשולר - שחם 7,004,500 0.53%
הירשמו לצפייה 4,293,980 0.32%
הירשמו לצפייה 3,335,410 0.25%
הירשמו לצפייה 2,661,460 0.20%
שדרגו את המנוי 2,348,660 0.18%
שדרגו את המנוי 2,335,020 0.18%
שדרגו את המנוי 1,646,160 0.12%
שדרגו את המנוי 955,468 0.07%
שדרגו את המנוי 702,684 0.05%
שדרגו את המנוי 358,933 0.03%
שדרגו את המנוי 342,200 0.03%
שדרגו את המנוי 315,000 0.02%
שדרגו את המנוי 301,334 0.02%
שדרגו את המנוי 253,723 0.02%
שדרגו את המנוי 210,160 0.02%
שדרגו את המנוי 207,565 0.02%
שדרגו את המנוי 130,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,855 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 422,895,776 31.71%
אלטשולר - שחם 63,659,600 4.77%
מנורה 60,808,600 4.56%
הירשמו לצפייה 60,374,000 4.53%
הירשמו לצפייה 51,543,500 3.86%
הירשמו לצפייה 35,289,900 2.65%
שדרגו את המנוי 31,364,300 2.35%
שדרגו את המנוי 22,125,300 1.66%
שדרגו את המנוי 20,230,100 1.52%
שדרגו את המנוי 17,447,400 1.31%
שדרגו את המנוי 17,252,900 1.29%
שדרגו את המנוי 6,740,030 0.51%
שדרגו את המנוי 4,696,540 0.35%
שדרגו את המנוי 4,201,870 0.32%
שדרגו את המנוי 3,099,630 0.23%
שדרגו את המנוי 3,068,820 0.23%
שדרגו את המנוי 1,747,470 0.13%
שדרגו את המנוי 1,433,480 0.11%
שדרגו את המנוי 1,254,390 0.09%
שדרגו את המנוי 1,232,340 0.09%
שדרגו את המנוי 1,218,520 0.09%
שדרגו את המנוי 1,157,870 0.09%
שדרגו את המנוי 1,113,590 0.08%
שדרגו את המנוי 984,770 0.07%
שדרגו את המנוי 892,522 0.07%
שדרגו את המנוי 861,259 0.06%
שדרגו את המנוי 816,461 0.06%
שדרגו את המנוי 767,702 0.06%
שדרגו את המנוי 701,754 0.05%
שדרגו את המנוי 591,576 0.04%
שדרגו את המנוי 582,614 0.04%
שדרגו את המנוי 579,171 0.04%
שדרגו את המנוי 543,920 0.04%
שדרגו את המנוי 507,849 0.04%
שדרגו את המנוי 501,562 0.04%
שדרגו את המנוי 352,892 0.03%
שדרגו את המנוי 347,219 0.03%
שדרגו את המנוי 343,118 0.03%
שדרגו את המנוי 319,197 0.02%
שדרגו את המנוי 299,075 0.02%
שדרגו את המנוי 295,699 0.02%
שדרגו את המנוי 224,385 0.02%
שדרגו את המנוי 215,866 0.02%
שדרגו את המנוי 164,729 0.01%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 143,844 0.01%
שדרגו את המנוי 128,121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 103,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,447 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,699 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית