תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
אי.בי.אי. 1,293,610 1,575,100 281,486  21.76%
הראל 2,511,070 2,761,780 250,707  9.98%
הירשמו לצפייה 589,142 705,576 116,434  19.76%
הירשמו לצפייה 2,280,360 2,390,510 110,146  4.83%
הירשמו לצפייה 107,000 190,340 83,340  77.89%
שדרגו את המנוי 2,767,700 2,814,970 47,274  1.71%
שדרגו את המנוי 313,376 356,456 43,080  13.75%
שדרגו את המנוי 320,259 351,259 31,000  9.68%
שדרגו את המנוי 182,340 204,040 21,700  11.90%
שדרגו את המנוי 1,092,480 1,111,710 19,233  1.76%
שדרגו את המנוי 229,291 244,780 15,489  6.76%
שדרגו את המנוי 1,024,910 1,039,570 14,660  1.43%
שדרגו את המנוי 11,010 24,776 13,766  125.03%
שדרגו את המנוי 5,908 9,965 4,057  68.67%
שדרגו את המנוי 21,000 23,750 2,750  13.10%
שדרגו את המנוי 3,160 4,260 1,100  34.81%
שדרגו את המנוי 594,096 594,838 742  0.12%
שדרגו את המנוי 151,000 151,500 500  0.33%
שדרגו את המנוי 6,840,650 6,840,080 -567  -0.01%
שדרגו את המנוי 101,276 100,426 -850  -0.84%
שדרגו את המנוי 75,850 67,746 -8,104  -10.68%
שדרגו את המנוי 7,376,550 7,367,420 -9,123  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,247,550 2,234,380 -13,168  -0.59%
שדרגו את המנוי 1,644,510 1,578,400 -66,109  -4.02%
שדרגו את המנוי 855,569 770,389 -85,180  -9.96%
שדרגו את המנוי 168,840 54,000 -114,840  -68.02%
שדרגו את המנוי 3,104,930 131,940 -2,972,990  -95.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,057,464

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,270,931

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 44,126,600 56,922,200 12,795,600  29.00%
הראל 54,400,400 56,611,100 2,210,670  4.06%
הירשמו לצפייה 35,518,100 36,985,200 1,467,070  4.13%
הירשמו לצפייה 2,400,000 3,855,000 1,455,000  60.63%
הירשמו לצפייה 61,248,600 62,689,000 1,440,400  2.35%
שדרגו את המנוי 6,897,630 7,781,870 884,241  12.82%
שדרגו את המנוי 13,768,400 14,593,700 825,290  5.99%
שדרגו את המנוי 2,590,080 3,316,280 726,200  28.04%
שדרגו את המנוי 4,738,210 5,420,590 682,374  14.40%
שדרגו את המנוי 592,440 827,340 234,900  39.65%
שדרגו את המנוי 948,250 1,153,450 205,200  21.64%
שדרגו את המנוי 472,018 669,259 197,241  41.79%
שדרגו את המנוי 3,494,950 3,599,850 104,896  3.00%
שדרגו את המנוי 89,598,900 89,702,100 103,128  0.12%
שדרגו את המנוי 1,130,120 1,230,830 100,713  8.91%
שדרגו את המנוי 924,883 1,020,190 95,306  10.30%
שדרגו את המנוי 383,570 466,655 83,085  21.66%
שדרגו את המנוי 1,509,750 1,584,440 74,689  4.95%
שדרגו את המנוי 562,533 622,918 60,385  10.73%
שדרגו את המנוי 202,677 252,843 50,166  24.75%
שדרגו את המנוי 618,129 660,667 42,538  6.88%
שדרגו את המנוי 3,905,000 3,945,760 40,770  1.04%
שדרגו את המנוי 670,714 704,846 34,132  5.09%
שדרגו את המנוי 153,795 184,238 30,443  19.79%
שדרגו את המנוי 126,599 152,776 26,177  20.68%
שדרגו את המנוי 222,297 246,940 24,643  11.09%
שדרגו את המנוי 79,834 98,311 18,477  23.14%
שדרגו את המנוי 263,398 278,778 15,380  5.84%
שדרגו את המנוי 179,877 188,238 8,361  4.65%
שדרגו את המנוי 538,840 543,140 4,300  0.80%
שדרגו את המנוי 40,308 43,892 3,584  8.89%
שדרגו את המנוי 443,093 446,019 2,926  0.66%
שדרגו את המנוי 85,246 76,229 -9,017  -10.58%
שדרגו את המנוי 50,830 39,530 -11,300  -22.23%
שדרגו את המנוי 116,535 104,983 -11,552  -9.91%
שדרגו את המנוי 631,760 604,898 -26,862  -4.25%
שדרגו את המנוי 60,128,900 60,096,400 -32,504  -0.05%
שדרגו את המנוי 329,439 287,878 -41,561  -12.62%
שדרגו את המנוי 1,230,550 1,178,590 -51,956  -4.22%
שדרגו את המנוי 16,047,000 15,994,100 -52,884  -0.33%
שדרגו את המנוי 1,332,480 1,231,980 -100,508  -7.54%
שדרגו את המנוי 2,238,540 2,123,870 -114,666  -5.12%
שדרגו את המנוי 26,389,200 26,218,000 -171,160  -0.65%
שדרגו את המנוי 1,278,180 1,069,980 -208,200  -16.29%
שדרגו את המנוי 2,193,540 1,841,040 -352,502  -16.07%
שדרגו את המנוי 19,156,500 18,450,000 -706,500  -3.69%
שדרגו את המנוי 20,277,700 19,448,400 -829,346  -4.09%
שדרגו את המנוי 7,074,900 5,457,350 -1,617,550  -22.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,048,285

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,338,068

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,057,464
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,270,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,048,285
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,338,068
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,637,412 2.59%
ילין לפידות 7,367,420 0.55%
מור 6,840,080 0.51%
הירשמו לצפייה 2,814,970 0.21%
הירשמו לצפייה 2,761,780 0.21%
הירשמו לצפייה 2,390,510 0.18%
שדרגו את המנוי 2,234,380 0.17%
שדרגו את המנוי 1,578,400 0.12%
שדרגו את המנוי 1,575,100 0.12%
שדרגו את המנוי 1,111,710 0.08%
שדרגו את המנוי 1,039,570 0.08%
שדרגו את המנוי 770,389 0.06%
שדרגו את המנוי 705,576 0.05%
שדרגו את המנוי 594,838 0.04%
שדרגו את המנוי 570,469 0.04%
שדרגו את המנוי 356,456 0.03%
שדרגו את המנוי 351,259 0.03%
שדרגו את המנוי 244,780 0.02%
שדרגו את המנוי 204,040 0.02%
שדרגו את המנוי 190,340 0.01%
שדרגו את המנוי 151,500 0.01%
שדרגו את המנוי 131,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,776 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 513,622,406 38.45%
כלל 89,702,100 6.71%
מנורה 62,689,000 4.69%
הירשמו לצפייה 60,096,400 4.50%
הירשמו לצפייה 56,922,200 4.26%
הירשמו לצפייה 56,611,100 4.24%
שדרגו את המנוי 36,985,200 2.77%
שדרגו את המנוי 26,218,000 1.96%
שדרגו את המנוי 19,448,400 1.46%
שדרגו את המנוי 18,450,000 1.38%
שדרגו את המנוי 15,994,100 1.20%
שדרגו את המנוי 14,593,700 1.09%
שדרגו את המנוי 7,781,870 0.58%
שדרגו את המנוי 5,457,350 0.41%
שדרגו את המנוי 5,420,590 0.41%
שדרגו את המנוי 3,945,760 0.30%
שדרגו את המנוי 3,855,000 0.29%
שדרגו את המנוי 3,599,850 0.27%
שדרגו את המנוי 3,316,280 0.25%
שדרגו את המנוי 2,123,870 0.16%
שדרגו את המנוי 1,841,040 0.14%
שדרגו את המנוי 1,584,440 0.12%
שדרגו את המנוי 1,357,660 0.10%
שדרגו את המנוי 1,231,980 0.09%
שדרגו את המנוי 1,230,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,178,590 0.09%
שדרגו את המנוי 1,153,450 0.09%
שדרגו את המנוי 1,069,980 0.08%
שדרגו את המנוי 1,020,190 0.08%
שדרגו את המנוי 827,340 0.06%
שדרגו את המנוי 704,846 0.05%
שדרגו את המנוי 669,259 0.05%
שדרגו את המנוי 660,667 0.05%
שדרגו את המנוי 622,918 0.05%
שדרגו את המנוי 604,898 0.05%
שדרגו את המנוי 543,140 0.04%
שדרגו את המנוי 527,433 0.04%
שדרגו את המנוי 467,124 0.03%
שדרגו את המנוי 466,655 0.03%
שדרגו את המנוי 446,019 0.03%
שדרגו את המנוי 287,878 0.02%
שדרגו את המנוי 278,778 0.02%
שדרגו את המנוי 252,843 0.02%
שדרגו את המנוי 246,940 0.02%
שדרגו את המנוי 188,238 0.01%
שדרגו את המנוי 184,238 0.01%
שדרגו את המנוי 180,437 0.01%
שדרגו את המנוי 152,776 0.01%
שדרגו את המנוי 104,983 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,229 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,530 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית