תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
איילון 895,435 1,069,370 173,939  19.42%
הראל 1,692,240 1,824,960 132,718  7.84%
הירשמו לצפייה 2,437,110 2,558,200 121,092  4.97%
הירשמו לצפייה 423,305 506,319 83,014  19.61%
הירשמו לצפייה 4,828,760 4,906,940 78,174  1.62%
שדרגו את המנוי 4,074,510 4,117,840 43,334  1.06%
שדרגו את המנוי 60,542 90,542 30,000  49.55%
שדרגו את המנוי 211,349 238,422 27,073  12.81%
שדרגו את המנוי 46,030 69,415 23,385  50.80%
שדרגו את המנוי 27,119 41,119 14,000  51.62%
שדרגו את המנוי 298,399 307,478 9,079  3.04%
שדרגו את המנוי 26,371 33,130 6,759  25.63%
שדרגו את המנוי 62,228 65,376 3,148  5.06%
שדרגו את המנוי 1,250 3,755 2,505  200.40%
שדרגו את המנוי 362 782 420  116.02%
שדרגו את המנוי 1,000 1,267 267  26.70%
שדרגו את המנוי 7,248 5,568 -1,680  -23.18%
שדרגו את המנוי 84,187 81,120 -3,067  -3.64%
שדרגו את המנוי 123,580 120,232 -3,348  -2.71%
שדרגו את המנוי 11,180 7,350 -3,830  -34.26%
שדרגו את המנוי 59,045 55,206 -3,839  -6.50%
שדרגו את המנוי 30,000 25,000 -5,000  -16.67%
שדרגו את המנוי 2,338,180 2,325,060 -13,127  -0.56%
שדרגו את המנוי 24,900 10,524 -14,376  -57.73%
שדרגו את המנוי 226,172 197,411 -28,761  -12.72%
שדרגו את המנוי 1,373,840 1,342,720 -31,113  -2.27%
שדרגו את המנוי 255,908 215,963 -39,945  -15.61%
שדרגו את המנוי 9,355,820 9,309,800 -46,013  -0.49%
שדרגו את המנוי 145,292 96,558 -48,734  -33.54%
שדרגו את המנוי 126,737 35,754 -90,983  -71.79%
שדרגו את המנוי 359,752 260,348 -99,404  -27.63%
שדרגו את המנוי 342,200 233,144 -109,056  -31.87%
שדרגו את המנוי 2,242,860 2,109,130 -133,725  -5.96%
שדרגו את המנוי 4,711,660 4,251,150 -460,516  -9.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 748,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,136,517

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,068,820 10,998,600 7,929,780  258.40%
מיטב דש 20,230,100 24,378,700 4,148,610  20.51%
הירשמו לצפייה 22,125,300 26,238,200 4,112,850  18.59%
הירשמו לצפייה 6,740,030 8,484,560 1,744,530  25.88%
הירשמו לצפייה 51,543,500 53,277,200 1,733,670  3.36%
שדרגו את המנוי 63,659,600 65,007,200 1,347,550  2.12%
שדרגו את המנוי 17,252,900 18,470,600 1,217,690  7.06%
שדרגו את המנוי 4,696,540 5,899,480 1,202,940  25.61%
שדרגו את המנוי 17,447,400 18,043,100 595,680  3.41%
שדרגו את המנוי 1,157,870 1,477,240 319,366  27.58%
שדרגו את המנוי 591,576 893,616 302,040  51.06%
שדרגו את המנוי 60,374,000 60,631,700 257,688  0.43%
שדרגו את המנוי 4,201,870 4,441,900 240,034  5.71%
שדרגו את המנוי 3,099,630 3,332,580 232,947  7.52%
שדרגו את המנוי 1,254,390 1,442,690 188,301  15.01%
שדרגו את המנוי 582,614 766,218 183,604  31.51%
שדרגו את המנוי 579,171 751,171 172,000  29.70%
שדרגו את המנוי 31,364,300 31,524,500 160,212  0.51%
שדרגו את המנוי 507,849 642,284 134,435  26.47%
שדרגו את המנוי 543,920 677,978 134,058  24.65%
שדרגו את המנוי 701,754 831,803 130,049  18.53%
שדרגו את המנוי 352,892 481,037 128,145  36.31%
שדרגו את המנוי 1,747,470 1,868,660 121,189  6.94%
שדרגו את המנוי 1,113,590 1,233,910 120,319  10.80%
שדרגו את המנוי 861,259 957,098 95,839  11.13%
שדרגו את המנוי 319,197 406,772 87,575  27.44%
שדרגו את המנוי 816,461 902,807 86,346  10.58%
שדרגו את המנוי 1,218,520 1,302,060 83,544  6.86%
שדרגו את המנוי 501,562 544,862 43,300  8.63%
שדרגו את המנוי 295,699 337,826 42,127  14.25%
שדרגו את המנוי 347,219 387,911 40,692  11.72%
שדרגו את המנוי 343,118 381,514 38,396  11.19%
שדרגו את המנוי 215,866 249,399 33,533  15.53%
שדרגו את המנוי 299,075 330,865 31,790  10.63%
שדרגו את המנוי 892,522 914,286 21,764  2.44%
שדרגו את המנוי 105,942 118,957 13,015  12.29%
שדרגו את המנוי 55,524 66,070 10,546  18.99%
שדרגו את המנוי 103,409 113,032 9,623  9.31%
שדרגו את המנוי 224,385 233,894 9,509  4.24%
שדרגו את המנוי 143,844 152,734 8,890  6.18%
שדרגו את המנוי 984,770 991,394 6,624  0.67%
שדרגו את המנוי 44,699 45,436 737  1.65%
שדרגו את המנוי 1,232,340 1,232,340 -3
שדרגו את המנוי 164,729 162,835 -1,894  -1.15%
שדרגו את המנוי 49,447 40,803 -8,644  -17.48%
שדרגו את המנוי 75,500 47,500 -28,000  -37.09%
שדרגו את המנוי 60,808,600 60,716,700 -91,884  -0.15%
שדרגו את המנוי 35,289,900 27,312,300 -7,977,580  -22.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,521,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,108,005

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 748,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,136,517
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,521,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,108,005
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,876,649 2.76%
ילין לפידות 9,309,800 0.70%
מור 4,906,940 0.37%
הירשמו לצפייה 4,251,150 0.32%
הירשמו לצפייה 4,117,840 0.31%
הירשמו לצפייה 2,558,200 0.19%
שדרגו את המנוי 2,325,060 0.17%
שדרגו את המנוי 2,109,130 0.16%
שדרגו את המנוי 1,824,960 0.14%
שדרגו את המנוי 1,342,720 0.10%
שדרגו את המנוי 1,069,370 0.08%
שדרגו את המנוי 506,319 0.04%
שדרגו את המנוי 307,478 0.02%
שדרגו את המנוי 261,500 0.02%
שדרגו את המנוי 260,348 0.02%
שדרגו את המנוי 238,422 0.02%
שדרגו את המנוי 233,144 0.02%
שדרגו את המנוי 215,963 0.02%
שדרגו את המנוי 197,411 0.01%
שדרגו את המנוי 120,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,376 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,754 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,568 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 782 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 448,325,402 33.62%
אלטשולר - שחם 65,007,200 4.87%
מנורה 60,716,700 4.55%
הירשמו לצפייה 60,631,700 4.55%
הירשמו לצפייה 53,277,200 3.99%
הירשמו לצפייה 31,524,500 2.36%
שדרגו את המנוי 27,312,300 2.05%
שדרגו את המנוי 26,238,200 1.97%
שדרגו את המנוי 24,378,700 1.83%
שדרגו את המנוי 18,470,600 1.38%
שדרגו את המנוי 18,043,100 1.35%
שדרגו את המנוי 10,998,600 0.82%
שדרגו את המנוי 8,484,560 0.64%
שדרגו את המנוי 7,879,430 0.59%
שדרגו את המנוי 5,899,480 0.44%
שדרגו את המנוי 4,441,900 0.33%
שדרגו את המנוי 3,332,580 0.25%
שדרגו את המנוי 1,868,660 0.14%
שדרגו את המנוי 1,477,240 0.11%
שדרגו את המנוי 1,442,690 0.11%
שדרגו את המנוי 1,302,060 0.10%
שדרגו את המנוי 1,233,910 0.09%
שדרגו את המנוי 1,232,340 0.09%
שדרגו את המנוי 991,394 0.07%
שדרגו את המנוי 957,098 0.07%
שדרגו את המנוי 914,286 0.07%
שדרגו את המנוי 902,807 0.07%
שדרגו את המנוי 893,616 0.07%
שדרגו את המנוי 831,803 0.06%
שדרגו את המנוי 766,218 0.06%
שדרגו את המנוי 751,171 0.06%
שדרגו את המנוי 677,978 0.05%
שדרגו את המנוי 642,284 0.05%
שדרגו את המנוי 544,862 0.04%
שדרגו את המנוי 481,037 0.04%
שדרגו את המנוי 465,850 0.03%
שדרגו את המנוי 406,772 0.03%
שדרגו את המנוי 387,911 0.03%
שדרגו את המנוי 381,514 0.03%
שדרגו את המנוי 337,826 0.03%
שדרגו את המנוי 330,865 0.02%
שדרגו את המנוי 249,399 0.02%
שדרגו את המנוי 233,894 0.02%
שדרגו את המנוי 162,835 0.01%
שדרגו את המנוי 152,734 0.01%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 118,957 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,803 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית