תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 8,779,880 9,128,000 348,120  3.96%
מור 8,017,610 8,344,970 327,365  4.08%
הירשמו לצפייה 2,307,980 2,561,800 253,821  11.00%
הירשמו לצפייה 5,709,610 5,907,590 197,986  3.47%
הירשמו לצפייה 2,217,400 2,333,790 116,389  5.25%
שדרגו את המנוי 2,804,050 2,892,980 88,935  3.17%
שדרגו את המנוי 2,069,110 2,150,920 81,806  3.95%
שדרגו את המנוי 419,437 487,193 67,756  16.15%
שדרגו את המנוי 305,831 348,762 42,931  14.04%
שדרגו את המנוי 86,967 111,151 24,184  27.81%
שדרגו את המנוי 349,869 372,564 22,695  6.49%
שדרגו את המנוי 337,000 358,000 21,000  6.23%
שדרגו את המנוי 13,007 33,007 20,000  153.76%
שדרגו את המנוי 86,336 101,505 15,169  17.57%
שדרגו את המנוי 378,820 387,450 8,630  2.28%
שדרגו את המנוי 57,891 63,822 5,931  10.25%
שדרגו את המנוי 7,786 11,038 3,252  41.77%
שדרגו את המנוי 39,300 42,300 3,000  7.63%
שדרגו את המנוי 3,560 6,160 2,600  73.03%
שדרגו את המנוי 49,168 49,867 699  1.42%
שדרגו את המנוי 1,229,890 1,230,110 223  0.02%
שדרגו את המנוי 2,949,340 2,949,430 90
שדרגו את המנוי 13,000 12,500 -500  -3.85%
שדרגו את המנוי 23,195 22,495 -700  -3.02%
שדרגו את המנוי 44,000 42,000 -2,000  -4.55%
שדרגו את המנוי 74,088 69,476 -4,612  -6.23%
שדרגו את המנוי 11,145 5,440 -5,705  -51.19%
שדרגו את המנוי 240,214 232,407 -7,807  -3.25%
שדרגו את המנוי 161,480 140,122 -21,358  -13.23%
שדרגו את המנוי 122,707 96,325 -26,382  -21.50%
שדרגו את המנוי 158,606 131,398 -27,208  -17.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,652,582

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -96,272

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 32,480,000 37,744,300 5,264,320  16.21%
כלל 42,545,900 47,581,600 5,035,620  11.84%
הירשמו לצפייה 59,715,000 60,877,000 1,162,020  1.95%
הירשמו לצפייה 17,572,000 18,711,300 1,139,340  6.48%
הירשמו לצפייה 19,235,000 20,244,400 1,009,370  5.25%
שדרגו את המנוי 2,198,340 2,772,650 574,312  26.12%
שדרגו את המנוי 1,691,850 1,947,250 255,392  15.10%
שדרגו את המנוי 60,061,600 60,130,600 69,044  0.11%
שדרגו את המנוי 2,372,580 2,431,220 58,639  2.47%
שדרגו את המנוי 729,349 732,647 3,298  0.45%
שדרגו את המנוי 1,857,490 1,859,870 2,375  0.13%
שדרגו את המנוי 1,023,180 1,025,240 2,060  0.20%
שדרגו את המנוי 236,609 235,613 -996  -0.42%
שדרגו את המנוי 134,498 132,514 -1,984  -1.48%
שדרגו את המנוי 120,733 118,354 -2,379  -1.97%
שדרגו את המנוי 50,387 46,408 -3,979  -7.90%
שדרגו את המנוי 76,609 72,562 -4,047  -5.28%
שדרגו את המנוי 293,048 288,060 -4,988  -1.70%
שדרגו את המנוי 1,007,680 1,001,680 -6,000  -0.60%
שדרגו את המנוי 161,981 153,871 -8,110  -5.01%
שדרגו את המנוי 313,050 281,350 -31,700  -10.13%
שדרגו את המנוי 977,435 932,985 -44,450  -4.55%
שדרגו את המנוי 379,712 332,581 -47,131  -12.41%
שדרגו את המנוי 473,772 423,072 -50,700  -10.70%
שדרגו את המנוי 1,207,970 1,147,100 -60,875  -5.04%
שדרגו את המנוי 1,569,860 1,495,220 -74,641  -4.75%
שדרגו את המנוי 1,179,480 1,100,000 -79,479  -6.74%
שדרגו את המנוי 532,470 433,282 -99,188  -18.63%
שדרגו את המנוי 4,574,970 4,474,970 -100,000  -2.19%
שדרגו את המנוי 1,220,430 1,112,940 -107,495  -8.81%
שדרגו את המנוי 553,014 408,862 -144,152  -26.07%
שדרגו את המנוי 940,836 741,859 -198,977  -21.15%
שדרגו את המנוי 34,537,400 34,306,900 -230,464  -0.67%
שדרגו את המנוי 1,350,840 1,114,130 -236,709  -17.52%
שדרגו את המנוי 34,260,900 33,818,700 -442,220  -1.29%
שדרגו את המנוי 1,220,430 672,404 -548,030  -44.90%
שדרגו את המנוי 3,668,930 2,902,570 -766,365  -20.89%
שדרגו את המנוי 12,576,700 11,329,900 -1,246,770  -9.91%
שדרגו את המנוי 11,843,300 10,358,200 -1,485,120  -12.54%
שדרגו את המנוי 21,122,500 18,334,600 -2,787,920  -13.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,575,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,814,869

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,652,582
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -96,272
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,575,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,814,869
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,928,028 3.07%
ילין לפידות 9,128,000 0.68%
מור 8,344,970 0.63%
הירשמו לצפייה 5,907,590 0.44%
הירשמו לצפייה 2,949,430 0.22%
הירשמו לצפייה 2,892,980 0.22%
שדרגו את המנוי 2,561,800 0.19%
שדרגו את המנוי 2,333,790 0.18%
שדרגו את המנוי 2,150,920 0.16%
שדרגו את המנוי 1,230,110 0.09%
שדרגו את המנוי 487,193 0.04%
שדרגו את המנוי 387,450 0.03%
שדרגו את המנוי 372,564 0.03%
שדרגו את המנוי 358,000 0.03%
שדרגו את המנוי 348,762 0.03%
שדרגו את המנוי 236,261 0.02%
שדרגו את המנוי 232,407 0.02%
שדרגו את המנוי 140,122 0.01%
שדרגו את המנוי 131,398 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 392,268,031 29.43%
מגדל 60,877,000 4.57%
מנורה 60,130,600 4.51%
הירשמו לצפייה 47,581,600 3.57%
הירשמו לצפייה 37,744,300 2.83%
הירשמו לצפייה 34,306,900 2.57%
שדרגו את המנוי 33,818,700 2.54%
שדרגו את המנוי 20,244,400 1.52%
שדרגו את המנוי 18,711,300 1.40%
שדרגו את המנוי 18,334,600 1.38%
שדרגו את המנוי 11,329,900 0.85%
שדרגו את המנוי 10,358,200 0.78%
שדרגו את המנוי 4,474,970 0.34%
שדרגו את המנוי 2,902,570 0.22%
שדרגו את המנוי 2,772,650 0.21%
שדרגו את המנוי 2,431,220 0.18%
שדרגו את המנוי 1,947,250 0.15%
שדרגו את המנוי 1,859,870 0.14%
שדרגו את המנוי 1,847,530 0.14%
שדרגו את המנוי 1,495,220 0.11%
שדרגו את המנוי 1,249,910 0.09%
שדרגו את המנוי 1,229,830 0.09%
שדרגו את המנוי 1,147,100 0.09%
שדרגו את המנוי 1,114,130 0.08%
שדרגו את המנוי 1,112,940 0.08%
שדרגו את המנוי 1,100,000 0.08%
שדרגו את המנוי 1,095,320 0.08%
שדרגו את המנוי 1,025,240 0.08%
שדרגו את המנוי 1,001,680 0.08%
שדרגו את המנוי 932,985 0.07%
שדרגו את המנוי 741,859 0.06%
שדרגו את המנוי 732,647 0.05%
שדרגו את המנוי 672,404 0.05%
שדרגו את המנוי 640,736 0.05%
שדרגו את המנוי 586,448 0.04%
שדרגו את המנוי 433,282 0.03%
שדרגו את המנוי 423,072 0.03%
שדרגו את המנוי 417,472 0.03%
שדרגו את המנוי 408,862 0.03%
שדרגו את המנוי 388,613 0.03%
שדרגו את המנוי 332,581 0.02%
שדרגו את המנוי 300,849 0.02%
שדרגו את המנוי 288,060 0.02%
שדרגו את המנוי 281,350 0.02%
שדרגו את המנוי 235,613 0.02%
שדרגו את המנוי 161,400 0.01%
שדרגו את המנוי 155,365 0.01%
שדרגו את המנוי 153,871 0.01%
שדרגו את המנוי 143,823 0.01%
שדרגו את המנוי 132,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,015 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,624 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית