תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 2,113,910 2,271,960 158,048  7.48%
אי.בי.אי. 2,668,610 2,717,840 49,235  1.84%
הירשמו לצפייה 31,000 48,000 17,000  54.84%
הירשמו לצפייה 26,384 39,940 13,556  51.38%
הירשמו לצפייה 213,000 226,000 13,000  6.10%
שדרגו את המנוי 106,502 115,242 8,740  8.21%
שדרגו את המנוי 494,993 503,166 8,173  1.65%
שדרגו את המנוי 60,940 67,940 7,000  11.49%
שדרגו את המנוי 123,455 129,272 5,817  4.71%
שדרגו את המנוי 398,200 403,010 4,810  1.21%
שדרגו את המנוי 25,461 29,043 3,582  14.07%
שדרגו את המנוי 9,220,300 9,223,300 3,000  0.03%
שדרגו את המנוי 126,514 128,079 1,565  1.24%
שדרגו את המנוי 225,786 226,053 267  0.12%
שדרגו את המנוי 12,500 12,000 -500  -4.00%
שדרגו את המנוי 3,810 3,110 -700  -18.37%
שדרגו את המנוי 2,890,850 2,887,850 -3,000  -0.10%
שדרגו את המנוי 22,800 18,600 -4,200  -18.42%
שדרגו את המנוי 349,316 344,316 -5,000  -1.43%
שדרגו את המנוי 347,719 341,497 -6,222  -1.79%
שדרגו את המנוי 58,878 50,100 -8,778  -14.91%
שדרגו את המנוי 1,169,040 1,160,040 -9,000  -0.77%
שדרגו את המנוי 143,628 121,087 -22,541  -15.69%
שדרגו את המנוי 97,893 71,994 -25,899  -26.46%
שדרגו את המנוי 203,672 176,712 -26,960  -13.24%
שדרגו את המנוי 2,355,080 2,261,240 -93,839  -3.98%
שדרגו את המנוי 6,013,490 5,866,410 -147,080  -2.45%
שדרגו את המנוי 3,228,420 3,071,900 -156,517  -4.85%
שדרגו את המנוי 7,444,250 6,302,120 -1,142,140  -15.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 293,793

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,652,376

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 46,907,600 52,526,700 5,619,020  11.98%
רעות 359,624 1,171,300 811,678  225.70%
הירשמו לצפייה 4,460,600 5,236,120 775,528  17.39%
הירשמו לצפייה 60,172,700 60,730,100 557,400  0.93%
הירשמו לצפייה 49,871,400 50,375,500 504,148  1.01%
שדרגו את המנוי 2,734,130 2,968,930 234,801  8.59%
שדרגו את המנוי 1,057,820 1,112,890 55,071  5.21%
שדרגו את המנוי 148,376 200,000 51,624  34.79%
שדרגו את המנוי 19,624 53,557 33,933  172.92%
שדרגו את המנוי 10,374,900 10,402,300 27,395  0.26%
שדרגו את המנוי 711,292 722,854 11,562  1.63%
שדרגו את המנוי 1,037,730 1,046,340 8,609  0.83%
שדרגו את המנוי 498,957 506,311 7,354  1.47%
שדרגו את המנוי 331,789 333,750 1,961  0.59%
שדרגו את המנוי 1,862,750 1,864,330 1,577  0.08%
שדרגו את המנוי 51,933 50,977 -956  -1.84%
שדרגו את המנוי 72,751 70,581 -2,170  -2.98%
שדרגו את המנוי 106,655 104,030 -2,625  -2.46%
שדרגו את המנוי 239,435 235,312 -4,123  -1.72%
שדרגו את המנוי 119,651 113,260 -6,391  -5.34%
שדרגו את המנוי 388,613 381,069 -7,544  -1.94%
שדרגו את המנוי 373,506 362,877 -10,629  -2.85%
שדרגו את המנוי 149,263 137,820 -11,443  -7.67%
שדרגו את המנוי 161,400 149,600 -11,800  -7.31%
שדרגו את המנוי 626,825 611,397 -15,428  -2.46%
שדרגו את המנוי 12,710,900 12,691,400 -19,490  -0.15%
שדרגו את המנוי 3,102,590 3,081,020 -21,571  -0.70%
שדרגו את המנוי 220,500 198,785 -21,715  -9.85%
שדרגו את המנוי 1,002,810 967,144 -35,664  -3.56%
שדרגו את המנוי 1,106,550 1,065,410 -41,137  -3.72%
שדרגו את המנוי 1,193,840 1,139,000 -54,844  -4.59%
שדרגו את המנוי 417,472 354,837 -62,635  -15.00%
שדרגו את המנוי 444,704 372,310 -72,394  -16.28%
שדרגו את המנוי 451,009 377,678 -73,331  -16.26%
שדרגו את המנוי 1,446,120 1,365,580 -80,538  -5.57%
שדרגו את המנוי 1,249,910 1,165,920 -83,982  -6.72%
שדרגו את המנוי 404,185 310,338 -93,847  -23.22%
שדרגו את המנוי 640,736 541,136 -99,600  -15.54%
שדרגו את המנוי 826,698 720,485 -106,213  -12.85%
שדרגו את המנוי 938,839 778,752 -160,087  -17.05%
שדרגו את המנוי 1,139,490 970,139 -169,347  -14.86%
שדרגו את המנוי 34,641,100 34,470,900 -170,204  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,321,980 1,135,480 -186,500  -14.11%
שדרגו את המנוי 4,474,970 4,201,870 -273,101  -6.10%
שדרגו את המנוי 1,366,190 1,071,540 -294,648  -21.57%
שדרגו את המנוי 61,185,000 60,328,600 -856,452  -1.40%
שדרגו את המנוי 19,826,100 18,905,300 -920,770  -4.64%
שדרגו את המנוי 1,920,810 905,826 -1,014,980  -52.84%
שדרגו את המנוי 1,229,830 171,680 -1,058,150  -86.04%
שדרגו את המנוי 19,577,500 18,484,100 -1,093,460  -5.58%
שדרגו את המנוי 33,915,800 31,096,800 -2,819,030  -8.31%
שדרגו את המנוי 19,250,500 15,507,500 -3,743,030  -19.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,701,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,699,829

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 293,793
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,652,376
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,701,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,699,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,966,865 2.92%
ילין לפידות 9,223,300 0.69%
מור 6,302,120 0.47%
הירשמו לצפייה 5,866,410 0.44%
הירשמו לצפייה 3,071,900 0.23%
הירשמו לצפייה 2,887,850 0.22%
שדרגו את המנוי 2,717,840 0.20%
שדרגו את המנוי 2,271,960 0.17%
שדרגו את המנוי 2,261,240 0.17%
שדרגו את המנוי 1,160,040 0.09%
שדרגו את המנוי 503,166 0.04%
שדרגו את המנוי 403,010 0.03%
שדרגו את המנוי 344,316 0.03%
שדרגו את המנוי 341,497 0.03%
שדרגו את המנוי 226,053 0.02%
שדרגו את המנוי 226,000 0.02%
שדרגו את המנוי 176,712 0.01%
שדרגו את המנוי 129,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 121,087 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,043 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,872 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 404,073,879 30.28%
מנורה 60,730,100 4.55%
מגדל 60,328,600 4.52%
הירשמו לצפייה 52,526,700 3.94%
הירשמו לצפייה 50,375,500 3.78%
הירשמו לצפייה 34,470,900 2.58%
שדרגו את המנוי 31,096,800 2.33%
שדרגו את המנוי 18,905,300 1.42%
שדרגו את המנוי 18,484,100 1.39%
שדרגו את המנוי 15,507,500 1.16%
שדרגו את המנוי 12,691,400 0.95%
שדרגו את המנוי 10,402,300 0.78%
שדרגו את המנוי 5,236,120 0.39%
שדרגו את המנוי 4,201,870 0.31%
שדרגו את המנוי 3,081,020 0.23%
שדרגו את המנוי 2,968,930 0.22%
שדרגו את המנוי 1,864,330 0.14%
שדרגו את המנוי 1,365,580 0.10%
שדרגו את המנוי 1,171,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,165,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,139,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,135,480 0.09%
שדרגו את המנוי 1,112,890 0.08%
שדרגו את המנוי 1,071,540 0.08%
שדרגו את המנוי 1,065,410 0.08%
שדרגו את המנוי 1,046,340 0.08%
שדרגו את המנוי 970,139 0.07%
שדרגו את המנוי 967,144 0.07%
שדרגו את המנוי 905,826 0.07%
שדרגו את המנוי 778,752 0.06%
שדרגו את המנוי 722,854 0.05%
שדרגו את המנוי 720,485 0.05%
שדרגו את המנוי 611,397 0.05%
שדרגו את המנוי 541,136 0.04%
שדרגו את המנוי 506,311 0.04%
שדרגו את המנוי 381,069 0.03%
שדרגו את המנוי 377,678 0.03%
שדרגו את המנוי 372,310 0.03%
שדרגו את המנוי 362,877 0.03%
שדרגו את המנוי 354,837 0.03%
שדרגו את המנוי 333,750 0.03%
שדרגו את המנוי 310,338 0.02%
שדרגו את המנוי 235,312 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 0.01%
שדרגו את המנוי 198,785 0.01%
שדרגו את המנוי 171,680 0.01%
שדרגו את המנוי 150,944 0.01%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 137,820 0.01%
שדרגו את המנוי 113,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,977 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית