תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 3,950,250 6,365,040 2,414,790  61.13%
פורטה 23,349 148,560 125,211  536.26%
הירשמו לצפייה 2,674,810 2,734,290 59,481  2.22%
הירשמו לצפייה 9,271,820 9,324,820 53,000  0.57%
הירשמו לצפייה 6,500 45,689 39,189  602.91%
שדרגו את המנוי 7,634 45,765 38,131  499.49%
שדרגו את המנוי 71,940 91,899 19,959  27.74%
שדרגו את המנוי 26,915 45,037 18,122  67.33%
שדרגו את המנוי 115,553 123,394 7,841  6.79%
שדרגו את המנוי 226,053 230,906 4,853  2.15%
שדרגו את המנוי 117,587 122,087 4,500  3.83%
שדרגו את המנוי 20,097 22,505 2,408  11.98%
שדרגו את המנוי 366,710 367,910 1,200  0.33%
שדרגו את המנוי 4,194 4,694 500  11.92%
שדרגו את המנוי 63,122 62,871 -251  -0.40%
שדרגו את המנוי 117,811 111,889 -5,922  -5.03%
שדרגו את המנוי 1,143,050 1,137,010 -6,040  -0.53%
שדרגו את המנוי 244,491 238,046 -6,445  -2.64%
שדרגו את המנוי 55,720 47,678 -8,042  -14.43%
שדרגו את המנוי 574,577 565,143 -9,434  -1.64%
שדרגו את המנוי 344,316 329,500 -14,816  -4.30%
שדרגו את המנוי 5,521,470 5,504,760 -16,711  -0.30%
שדרגו את המנוי 3,041,010 2,997,630 -43,385  -1.43%
שדרגו את המנוי 346,169 299,527 -46,642  -13.47%
שדרגו את המנוי 2,838,150 2,737,400 -100,754  -3.55%
שדרגו את המנוי 140,985 37,189 -103,796  -73.62%
שדרגו את המנוי 2,272,770 2,094,320 -178,452  -7.85%
שדרגו את המנוי 2,260,470 2,069,210 -191,263  -8.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,789,185

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -731,953

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 46,907,600 52,526,700 5,619,020  11.98%
רעות 359,624 1,171,300 811,678  225.70%
הירשמו לצפייה 4,460,600 5,236,120 775,528  17.39%
הירשמו לצפייה 60,172,700 60,730,100 557,400  0.93%
הירשמו לצפייה 49,871,400 50,375,500 504,148  1.01%
שדרגו את המנוי 2,734,130 2,968,930 234,801  8.59%
שדרגו את המנוי 1,057,820 1,112,890 55,071  5.21%
שדרגו את המנוי 148,376 200,000 51,624  34.79%
שדרגו את המנוי 19,624 53,557 33,933  172.92%
שדרגו את המנוי 10,374,900 10,402,300 27,395  0.26%
שדרגו את המנוי 711,292 722,854 11,562  1.63%
שדרגו את המנוי 1,037,730 1,046,340 8,609  0.83%
שדרגו את המנוי 498,957 506,311 7,354  1.47%
שדרגו את המנוי 331,789 333,750 1,961  0.59%
שדרגו את המנוי 1,862,750 1,864,330 1,577  0.08%
שדרגו את המנוי 51,933 50,977 -956  -1.84%
שדרגו את המנוי 72,751 70,581 -2,170  -2.98%
שדרגו את המנוי 106,655 104,030 -2,625  -2.46%
שדרגו את המנוי 239,435 235,312 -4,123  -1.72%
שדרגו את המנוי 119,651 113,260 -6,391  -5.34%
שדרגו את המנוי 388,613 381,069 -7,544  -1.94%
שדרגו את המנוי 373,506 362,877 -10,629  -2.85%
שדרגו את המנוי 149,263 137,820 -11,443  -7.67%
שדרגו את המנוי 161,400 149,600 -11,800  -7.31%
שדרגו את המנוי 626,825 611,397 -15,428  -2.46%
שדרגו את המנוי 12,710,900 12,691,400 -19,490  -0.15%
שדרגו את המנוי 3,102,590 3,081,020 -21,571  -0.70%
שדרגו את המנוי 220,500 198,785 -21,715  -9.85%
שדרגו את המנוי 1,002,810 967,144 -35,664  -3.56%
שדרגו את המנוי 1,106,550 1,065,410 -41,137  -3.72%
שדרגו את המנוי 1,193,840 1,139,000 -54,844  -4.59%
שדרגו את המנוי 417,472 354,837 -62,635  -15.00%
שדרגו את המנוי 444,704 372,310 -72,394  -16.28%
שדרגו את המנוי 451,009 377,678 -73,331  -16.26%
שדרגו את המנוי 1,446,120 1,365,580 -80,538  -5.57%
שדרגו את המנוי 1,249,910 1,165,920 -83,982  -6.72%
שדרגו את המנוי 404,185 310,338 -93,847  -23.22%
שדרגו את המנוי 640,736 541,136 -99,600  -15.54%
שדרגו את המנוי 826,698 720,485 -106,213  -12.85%
שדרגו את המנוי 938,839 778,752 -160,087  -17.05%
שדרגו את המנוי 1,139,490 970,139 -169,347  -14.86%
שדרגו את המנוי 34,641,100 34,470,900 -170,204  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,321,980 1,135,480 -186,500  -14.11%
שדרגו את המנוי 4,474,970 4,201,870 -273,101  -6.10%
שדרגו את המנוי 1,366,190 1,071,540 -294,648  -21.57%
שדרגו את המנוי 61,185,000 60,328,600 -856,452  -1.40%
שדרגו את המנוי 19,826,100 18,905,300 -920,770  -4.64%
שדרגו את המנוי 1,920,810 905,826 -1,014,980  -52.84%
שדרגו את המנוי 1,229,830 171,680 -1,058,150  -86.04%
שדרגו את המנוי 19,577,500 18,484,100 -1,093,460  -5.58%
שדרגו את המנוי 33,915,800 31,096,800 -2,819,030  -8.31%
שדרגו את המנוי 19,250,500 15,507,500 -3,743,030  -19.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,701,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,699,829

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,789,185
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -731,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,701,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,699,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,241,121 2.87%
ילין לפידות 9,324,820 0.70%
אלטשולר - שחם 6,365,040 0.48%
הירשמו לצפייה 5,504,760 0.41%
הירשמו לצפייה 2,997,630 0.22%
הירשמו לצפייה 2,737,400 0.21%
שדרגו את המנוי 2,734,290 0.20%
שדרגו את המנוי 2,094,320 0.16%
שדרגו את המנוי 2,069,210 0.16%
שדרגו את המנוי 1,137,010 0.09%
שדרגו את המנוי 565,143 0.04%
שדרגו את המנוי 367,910 0.03%
שדרגו את המנוי 329,500 0.02%
שדרגו את המנוי 299,527 0.02%
שדרגו את המנוי 238,046 0.02%
שדרגו את המנוי 230,906 0.02%
שדרגו את המנוי 148,560 0.01%
שדרגו את המנוי 123,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122,087 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,899 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 404,073,879 30.28%
מנורה 60,730,100 4.55%
מגדל 60,328,600 4.52%
הירשמו לצפייה 52,526,700 3.94%
הירשמו לצפייה 50,375,500 3.78%
הירשמו לצפייה 34,470,900 2.58%
שדרגו את המנוי 31,096,800 2.33%
שדרגו את המנוי 18,905,300 1.42%
שדרגו את המנוי 18,484,100 1.39%
שדרגו את המנוי 15,507,500 1.16%
שדרגו את המנוי 12,691,400 0.95%
שדרגו את המנוי 10,402,300 0.78%
שדרגו את המנוי 5,236,120 0.39%
שדרגו את המנוי 4,201,870 0.31%
שדרגו את המנוי 3,081,020 0.23%
שדרגו את המנוי 2,968,930 0.22%
שדרגו את המנוי 1,864,330 0.14%
שדרגו את המנוי 1,365,580 0.10%
שדרגו את המנוי 1,171,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,165,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,139,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,135,480 0.09%
שדרגו את המנוי 1,112,890 0.08%
שדרגו את המנוי 1,071,540 0.08%
שדרגו את המנוי 1,065,410 0.08%
שדרגו את המנוי 1,046,340 0.08%
שדרגו את המנוי 970,139 0.07%
שדרגו את המנוי 967,144 0.07%
שדרגו את המנוי 905,826 0.07%
שדרגו את המנוי 778,752 0.06%
שדרגו את המנוי 722,854 0.05%
שדרגו את המנוי 720,485 0.05%
שדרגו את המנוי 611,397 0.05%
שדרגו את המנוי 541,136 0.04%
שדרגו את המנוי 506,311 0.04%
שדרגו את המנוי 381,069 0.03%
שדרגו את המנוי 377,678 0.03%
שדרגו את המנוי 372,310 0.03%
שדרגו את המנוי 362,877 0.03%
שדרגו את המנוי 354,837 0.03%
שדרגו את המנוי 333,750 0.03%
שדרגו את המנוי 310,338 0.02%
שדרגו את המנוי 235,312 0.02%
שדרגו את המנוי 200,000 0.01%
שדרגו את המנוי 198,785 0.01%
שדרגו את המנוי 171,680 0.01%
שדרגו את המנוי 150,944 0.01%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 137,820 0.01%
שדרגו את המנוי 113,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,977 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית