תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 2,950,330 3,312,660 362,328  12.28%
אלטשולר - שחם 6,341,410 6,649,550 308,136  4.86%
הירשמו לצפייה 14,258 194,596 180,338  1,264.82%
הירשמו לצפייה 48,139 160,209 112,070  232.81%
הירשמו לצפייה 112,588 196,108 83,520  74.18%
שדרגו את המנוי 2,193,350 2,265,820 72,474  3.30%
שדרגו את המנוי 588,938 630,953 42,015  7.13%
שדרגו את המנוי 69,562 98,366 28,804  41.41%
שדרגו את המנוי 9,369,820 9,391,820 22,000  0.23%
שדרגו את המנוי 22,505 36,921 14,416  64.06%
שדרגו את המנוי 318,779 324,281 5,502  1.73%
שדרגו את המנוי 230,906 235,425 4,519  1.96%
שדרגו את המנוי 4,500 7,500 3,000  66.67%
שדרגו את המנוי 1,000 2,000 1,000  100.00%
שדרגו את המנוי 3,954 3,764 -190  -4.81%
שדרגו את המנוי 50,628 49,634 -994  -1.96%
שדרגו את המנוי 12,000 11,000 -1,000  -8.33%
שדרגו את המנוי 129,960 128,244 -1,716  -1.32%
שדרגו את המנוי 43,630 41,501 -2,129  -4.88%
שדרגו את המנוי 57,152 53,023 -4,129  -7.22%
שדרגו את המנוי 245,546 240,134 -5,412  -2.20%
שדרגו את המנוי 45,500 40,000 -5,500  -12.09%
שדרגו את המנוי 103,000 97,190 -5,810  -5.64%
שדרגו את המנוי 292,000 286,000 -6,000  -2.05%
שדרגו את המנוי 32,166 25,557 -6,609  -20.55%
שדרגו את המנוי 122,192 113,388 -8,804  -7.21%
שדרגו את המנוי 34,842 24,024 -10,818  -31.05%
שדרגו את המנוי 369,900 343,100 -26,800  -7.25%
שדרגו את המנוי 1,156,060 1,120,730 -35,328  -3.06%
שדרגו את המנוי 122,431 46,382 -76,049  -62.12%
שדרגו את המנוי 2,615,500 2,525,410 -90,093  -3.44%
שדרגו את המנוי 1,893,380 1,799,520 -93,862  -4.96%
שדרגו את המנוי 2,587,740 2,401,200 -186,543  -7.21%
שדרגו את המנוי 4,838,550 4,539,010 -299,542  -6.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,240,122

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -867,328

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 52,526,700 61,126,200 8,599,560  16.37%
מיטב דש 12,691,400 16,473,700 3,782,260  29.80%
הירשמו לצפייה 171,680 1,232,340 1,060,660  617.81%
הירשמו לצפייה 50,375,500 51,268,800 893,228  1.77%
הירשמו לצפייה 5,236,120 5,809,400 573,278  10.95%
שדרגו את המנוי 60,328,600 60,885,100 556,576  0.92%
שדרגו את המנוי 15,507,500 15,715,300 207,800  1.34%
שדרגו את המנוי 1,135,480 1,333,480 198,000  17.44%
שדרגו את המנוי 60,730,100 60,802,200 72,124  0.12%
שדרגו את המנוי 333,750 371,472 37,722  11.30%
שדרגו את המנוי 2,968,930 2,992,130 23,198  0.78%
שדרגו את המנוי 967,144 986,683 19,539  2.02%
שדרגו את המנוי 104,030 116,171 12,141  11.67%
שדרגו את המנוי 506,311 507,849 1,538  0.30%
שדרגו את המנוי 541,136 541,536 400  0.07%
שדרגו את המנוי 70,581 68,501 -2,080  -2.95%
שדרגו את המנוי 113,260 110,860 -2,400  -2.12%
שדרגו את המנוי 53,557 49,447 -4,110  -7.67%
שדרגו את המנוי 611,397 603,663 -7,734  -1.26%
שדרגו את המנוי 381,069 373,263 -7,806  -2.05%
שדרגו את המנוי 235,312 227,241 -8,071  -3.43%
שדרגו את המנוי 198,785 188,685 -10,100  -5.08%
שדרגו את המנוי 970,139 950,809 -19,330  -1.99%
שדרגו את המנוי 1,864,330 1,839,040 -25,282  -1.36%
שדרגו את המנוי 372,310 345,564 -26,746  -7.18%
שדרגו את המנוי 377,678 350,668 -27,010  -7.15%
שדרגו את המנוי 354,837 314,581 -40,256  -11.34%
שדרגו את המנוי 200,000 153,414 -46,586  -23.29%
שדרגו את המנוי 310,338 251,996 -58,342  -18.80%
שדרגו את המנוי 778,752 716,114 -62,638  -8.04%
שדרגו את המנוי 1,046,340 976,784 -69,558  -6.65%
שדרגו את המנוי 1,065,410 988,771 -76,643  -7.19%
שדרגו את המנוי 720,485 626,101 -94,384  -13.10%
שדרגו את המנוי 1,365,580 1,231,770 -133,812  -9.80%
שדרגו את המנוי 18,905,300 18,763,900 -141,400  -0.75%
שדרגו את המנוי 34,470,900 34,261,100 -209,748  -0.61%
שדרגו את המנוי 3,081,020 2,839,220 -241,802  -7.85%
שדרגו את המנוי 18,484,100 17,550,000 -934,052  -5.05%
שדרגו את המנוי 31,096,800 30,083,400 -1,013,400  -3.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,038,024

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,263,290

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,240,122
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -867,328
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,038,024
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,263,290
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,437,008 2.81%
ילין לפידות 9,391,820 0.70%
אלטשולר - שחם 6,649,550 0.50%
הירשמו לצפייה 4,539,010 0.34%
הירשמו לצפייה 3,312,660 0.25%
הירשמו לצפייה 2,525,410 0.19%
שדרגו את המנוי 2,401,200 0.18%
שדרגו את המנוי 2,265,820 0.17%
שדרגו את המנוי 1,799,520 0.13%
שדרגו את המנוי 1,120,730 0.08%
שדרגו את המנוי 630,953 0.05%
שדרגו את המנוי 343,100 0.03%
שדרגו את המנוי 324,281 0.02%
שדרגו את המנוי 286,000 0.02%
שדרגו את המנוי 240,134 0.02%
שדרגו את המנוי 235,425 0.02%
שדרגו את המנוי 196,108 0.01%
שדרגו את המנוי 194,596 0.01%
שדרגו את המנוי 160,209 0.01%
שדרגו את המנוי 128,244 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113,388 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,024 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 414,386,455 31.07%
אלטשולר - שחם 61,126,200 4.58%
מגדל 60,885,100 4.57%
הירשמו לצפייה 60,802,200 4.56%
הירשמו לצפייה 51,268,800 3.84%
הירשמו לצפייה 34,261,100 2.57%
שדרגו את המנוי 30,083,400 2.26%
שדרגו את המנוי 18,763,900 1.41%
שדרגו את המנוי 17,550,000 1.32%
שדרגו את המנוי 16,473,700 1.24%
שדרגו את המנוי 15,715,300 1.18%
שדרגו את המנוי 10,402,300 0.78%
שדרגו את המנוי 5,809,400 0.44%
שדרגו את המנוי 4,201,870 0.32%
שדרגו את המנוי 2,992,130 0.22%
שדרגו את המנוי 2,839,220 0.21%
שדרגו את המנוי 1,839,040 0.14%
שדרגו את המנוי 1,333,480 0.10%
שדרגו את המנוי 1,232,340 0.09%
שדרגו את המנוי 1,231,770 0.09%
שדרגו את המנוי 1,171,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,165,920 0.09%
שדרגו את המנוי 1,112,890 0.08%
שדרגו את המנוי 988,771 0.07%
שדרגו את המנוי 986,683 0.07%
שדרגו את המנוי 976,784 0.07%
שדרגו את המנוי 950,809 0.07%
שדרגו את המנוי 905,826 0.07%
שדרגו את המנוי 716,114 0.05%
שדרגו את המנוי 626,101 0.05%
שדרגו את המנוי 603,663 0.05%
שדרגו את המנוי 541,536 0.04%
שדרגו את המנוי 522,355 0.04%
שדרגו את המנוי 507,849 0.04%
שדרגו את המנוי 373,263 0.03%
שדרגו את המנוי 371,472 0.03%
שדרגו את המנוי 362,877 0.03%
שדרגו את המנוי 350,668 0.03%
שדרגו את המנוי 345,564 0.03%
שדרגו את המנוי 314,581 0.02%
שדרגו את המנוי 251,996 0.02%
שדרגו את המנוי 227,241 0.02%
שדרגו את המנוי 188,685 0.01%
שדרגו את המנוי 153,414 0.01%
שדרגו את המנוי 150,944 0.01%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 137,820 0.01%
שדרגו את המנוי 116,171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,447 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית