תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פועלים

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
ילין לפידות 9,360,050 9,530,350 170,295  1.82%
אושן 74,200 234,300 160,100  215.77%
הירשמו לצפייה 4,879,570 5,006,820 127,250  2.61%
הירשמו לצפייה 1,241,990 1,274,850 32,864  2.65%
הירשמו לצפייה 2,181 27,169 24,988  1,145.71%
שדרגו את המנוי 70,264 92,770 22,506  32.03%
שדרגו את המנוי 581,554 599,066 17,512  3.01%
שדרגו את המנוי 37,952 50,993 13,041  34.36%
שדרגו את המנוי 1,236,530 1,248,000 11,472  0.93%
שדרגו את המנוי 76,220 86,461 10,241  13.44%
שדרגו את המנוי 261,461 270,656 9,195  3.52%
שדרגו את המנוי 1,948,830 1,957,740 8,912  0.46%
שדרגו את המנוי 1,718,560 1,726,090 7,533  0.44%
שדרגו את המנוי 339,311 344,974 5,663  1.67%
שדרגו את המנוי 4,500 6,320 1,820  40.44%
שדרגו את המנוי 8,750 10,070 1,320  15.09%
שדרגו את המנוי 8,620 8,830 210  2.44%
שדרגו את המנוי 19,900 19,050 -850  -4.27%
שדרגו את המנוי 32,809 31,757 -1,052  -3.21%
שדרגו את המנוי 50,083 48,827 -1,256  -2.51%
שדרגו את המנוי 221,444 219,844 -1,600  -0.72%
שדרגו את המנוי 74,091 70,972 -3,119  -4.21%
שדרגו את המנוי 10,000 6,500 -3,500  -35.00%
שדרגו את המנוי 268,000 262,000 -6,000  -2.24%
שדרגו את המנוי 73,919 65,577 -8,342  -11.29%
שדרגו את המנוי 17,127 7,749 -9,378  -54.76%
שדרגו את המנוי 139,264 118,950 -20,314  -14.59%
שדרגו את המנוי 2,556,410 2,535,570 -20,839  -0.82%
שדרגו את המנוי 202,424 178,398 -24,026  -11.87%
שדרגו את המנוי 2,007,910 1,971,460 -36,453  -1.82%
שדרגו את המנוי 2,682,130 2,624,410 -57,717  -2.15%
שדרגו את המנוי 159,069 97,911 -61,158  -38.45%
שדרגו את המנוי 146,130 83,732 -62,398  -42.70%
שדרגו את המנוי 3,775,210 3,699,180 -76,034  -2.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 624,922

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -394,036

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 53,277,200 54,721,700 1,444,500  2.71%
הראל 31,524,500 32,246,500 721,986  2.29%
הירשמו לצפייה 337,826 557,375 219,549  64.99%
הירשמו לצפייה 18,470,600 18,656,000 185,456  1.00%
הירשמו לצפייה 60,716,700 60,854,400 137,644  0.23%
שדרגו את המנוי 1,868,660 2,004,940 136,276  7.29%
שדרגו את המנוי 642,284 722,729 80,445  12.52%
שדרגו את המנוי 1,302,060 1,379,000 76,934  5.91%
שדרגו את המנוי 831,803 889,633 57,830  6.95%
שדרגו את המנוי 60,631,700 60,689,400 57,712  0.10%
שדרגו את המנוי 465,850 515,715 49,865  10.70%
שדרגו את המנוי 3,332,580 3,375,340 42,760  1.28%
שדרגו את המנוי 406,772 443,512 36,740  9.03%
שדרגו את המנוי 47,500 77,130 29,630  62.38%
שדרגו את המנוי 766,218 793,526 27,308  3.56%
שדרגו את המנוי 233,894 250,142 16,248  6.95%
שדרגו את המנוי 1,442,690 1,457,380 14,690  1.02%
שדרגו את המנוי 66,070 75,532 9,462  14.32%
שדרגו את המנוי 45,436 41,548 -3,888  -8.56%
שדרגו את המנוי 118,957 106,612 -12,345  -10.38%
שדרגו את המנוי 162,835 149,257 -13,578  -8.34%
שדרגו את המנוי 152,734 134,527 -18,207  -11.92%
שדרגו את המנוי 387,911 369,362 -18,549  -4.78%
שדרגו את המנוי 544,862 517,568 -27,294  -5.01%
שדרגו את המנוי 65,007,200 64,979,700 -27,404  -0.04%
שדרגו את המנוי 249,399 216,498 -32,901  -13.19%
שדרגו את המנוי 957,098 915,882 -41,216  -4.31%
שדרגו את המנוי 677,978 626,272 -51,706  -7.63%
שדרגו את המנוי 1,477,240 1,425,160 -52,080  -3.53%
שדרגו את המנוי 991,394 936,266 -55,128  -5.56%
שדרגו את המנוי 381,514 322,290 -59,224  -15.52%
שדרגו את המנוי 1,233,910 1,171,300 -62,607  -5.07%
שדרגו את המנוי 481,037 403,709 -77,328  -16.08%
שדרגו את המנוי 914,286 834,270 -80,016  -8.75%
שדרגו את המנוי 10,998,600 10,785,000 -213,597  -1.94%
שדרגו את המנוי 7,879,430 7,627,920 -251,506  -3.19%
שדרגו את המנוי 893,616 541,136 -352,480  -39.44%
שדרגו את המנוי 18,043,100 17,642,100 -401,000  -2.22%
שדרגו את המנוי 26,238,200 25,599,200 -638,930  -2.44%
שדרגו את המנוי 5,899,480 5,243,840 -655,638  -11.11%
שדרגו את המנוי 8,484,560 7,826,930 -657,627  -7.75%
שדרגו את המנוי 4,441,900 3,689,280 -752,619  -16.94%
שדרגו את המנוי 27,312,300 25,881,900 -1,430,380  -5.24%
שדרגו את המנוי 24,378,700 19,283,600 -5,095,160  -20.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,345,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,082,408

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 624,922
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -394,036
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,345,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,082,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,579,596 2.59%
ילין לפידות 9,530,350 0.71%
מור 5,006,820 0.38%
הירשמו לצפייה 3,699,180 0.28%
הירשמו לצפייה 2,624,410 0.20%
הירשמו לצפייה 2,535,570 0.19%
שדרגו את המנוי 1,971,460 0.15%
שדרגו את המנוי 1,957,740 0.15%
שדרגו את המנוי 1,726,090 0.13%
שדרגו את המנוי 1,274,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,248,000 0.09%
שדרגו את המנוי 599,066 0.04%
שדרגו את המנוי 344,974 0.03%
שדרגו את המנוי 270,656 0.02%
שדרגו את המנוי 262,000 0.02%
שדרגו את המנוי 234,300 0.02%
שדרגו את המנוי 219,844 0.02%
שדרגו את המנוי 178,398 0.01%
שדרגו את המנוי 118,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,577 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 741 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 444,366,712 33.32%
אלטשולר - שחם 64,979,700 4.87%
מנורה 60,854,400 4.56%
הירשמו לצפייה 60,689,400 4.55%
הירשמו לצפייה 54,721,700 4.10%
הירשמו לצפייה 32,246,500 2.42%
שדרגו את המנוי 25,881,900 1.94%
שדרגו את המנוי 25,599,200 1.92%
שדרגו את המנוי 19,283,600 1.45%
שדרגו את המנוי 18,656,000 1.40%
שדרגו את המנוי 17,642,100 1.32%
שדרגו את המנוי 10,785,000 0.81%
שדרגו את המנוי 7,826,930 0.59%
שדרגו את המנוי 7,627,920 0.57%
שדרגו את המנוי 5,243,840 0.39%
שדרגו את המנוי 3,689,280 0.28%
שדרגו את המנוי 3,375,340 0.25%
שדרגו את המנוי 2,015,480 0.15%
שדרגו את המנוי 2,004,940 0.15%
שדרגו את המנוי 1,457,380 0.11%
שדרגו את המנוי 1,425,160 0.11%
שדרגו את המנוי 1,379,000 0.10%
שדרגו את המנוי 1,329,400 0.10%
שדרגו את המנוי 1,268,600 0.10%
שדרגו את המנוי 1,232,340 0.09%
שדרגו את המנוי 1,171,300 0.09%
שדרגו את המנוי 1,119,080 0.08%
שדרגו את המנוי 936,266 0.07%
שדרגו את המנוי 915,882 0.07%
שדרגו את המנוי 889,633 0.07%
שדרגו את המנוי 834,270 0.06%
שדרגו את המנוי 793,526 0.06%
שדרגו את המנוי 722,729 0.05%
שדרגו את המנוי 626,272 0.05%
שדרגו את המנוי 557,375 0.04%
שדרגו את המנוי 541,136 0.04%
שדרגו את המנוי 517,568 0.04%
שדרגו את המנוי 515,715 0.04%
שדרגו את המנוי 443,512 0.03%
שדרגו את המנוי 403,709 0.03%
שדרגו את המנוי 369,362 0.03%
שדרגו את המנוי 322,290 0.02%
שדרגו את המנוי 250,142 0.02%
שדרגו את המנוי 216,498 0.02%
שדרגו את המנוי 149,600 0.01%
שדרגו את המנוי 149,257 0.01%
שדרגו את המנוי 144,128 0.01%
שדרגו את המנוי 134,527 0.01%
שדרגו את המנוי 106,612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,803 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים פרסם היום את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי הסתכם ב-2.74 מיליארד שקל, עלייה של 7.5% לעומת 2013; התשואה על ההון עמדה על 9% לעומת 9.2% בשנת 2013. דירקטוריון הבנק החליט לחלק דיבידנד בשיעור של 15% מרווחי הרבעון הרביעי, בהיקף של 70 מיליון שקל. בכך מסתכם הדיבידנד שחילק הבנק בניהולו של ציון קינן בגין 2014 ב-412 מיליון שקל. #בנקים #דיבידנד #דוחות_כספיים #ציון_קינן
  • הפץ
 •   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  בנק הפועלים דיווח היום (ב') כי מנכ"ל ישראכרט דב קוטלר יסיים את תפקידו בסוף ינואר 2015, לאחר כהונה של 6 שנים בתפקיד חברת כרטיסי האשראי מקבוצת הפועלים. #כרטיסי_אשראי #ישראכרט #דב_קוטלר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית