תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גבעות עולם

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר: www.givot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 154,104 203,019 48,915  31.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 15.04.2021 15.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 203,019 0.00%
מגדל 203,019 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  שותפות גבעות עולם מדווחת על מינוי אבי (אביגדור) מעוז למנכ"ל השותפות. מעוז כיהן כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ"ל משרד הפנים בתקופת ממשלות ברק ושרון. #אבי_מעוז #אהוד_ברק #אריאל_שרון #משרד_הבינוי_והשיכון #משרד_הפנים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  גבעות עולם מדווחת כי חתמה על הארכת ההסכם למכירת נפט לתקופה של שלוש שנים באותם התנאים. הארכת ההסכם נתנה לרוכש זכות ראשונים לרכוש את הנפט שיופק ממגד 6 בהתאם למחירים והתנאים הקבועים בהסכם. #נפט #מגד_6
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית