תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מור 1,272,160 1,310,680 38,514  3.03%
מיטב דש 327,215 360,941 33,726  10.31%
הירשמו לצפייה 41,950 50,600 8,650  20.62%
הירשמו לצפייה 29,087 37,461 8,374  28.79%
הירשמו לצפייה 125,563 132,825 7,262  5.78%
שדרגו את המנוי 4,370 9,657 5,287  120.98%
שדרגו את המנוי 94,540 96,590 2,050  2.17%
שדרגו את המנוי 16,232 16,638 406  2.50%
שדרגו את המנוי 5,899 5,985 86  1.46%
שדרגו את המנוי 62,024 61,706 -318  -0.51%
שדרגו את המנוי 30,745 29,745 -1,000  -3.25%
שדרגו את המנוי 90,469 84,599 -5,870  -6.49%
שדרגו את המנוי 345,490 330,390 -15,100  -4.37%
שדרגו את המנוי 858,213 839,717 -18,496  -2.16%
שדרגו את המנוי 451,101 428,523 -22,578  -5.01%
שדרגו את המנוי 205,197 170,497 -34,700  -16.91%
שדרגו את המנוי 207,014 171,151 -35,863  -17.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -133,925

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 3,533,020 4,255,570 722,558  20.45%
ילין לפידות 1,815,210 2,092,110 276,901  15.25%
הירשמו לצפייה 45,850 181,092 135,242  294.97%
הירשמו לצפייה 290,078 419,813 129,735  44.72%
הירשמו לצפייה 90,130 168,308 78,178  86.74%
שדרגו את המנוי 10,604,900 10,647,800 42,989  0.40%
שדרגו את המנוי 538,971 573,821 34,850  6.47%
שדרגו את המנוי 328,149 342,371 14,222  4.33%
שדרגו את המנוי 24,748 34,317 9,569  38.67%
שדרגו את המנוי 84,903 93,193 8,290  9.76%
שדרגו את המנוי 1,901,280 1,904,120 2,838  0.15%
שדרגו את המנוי 250,001 250,712 711  0.28%
שדרגו את המנוי 50,246 50,315 69  0.14%
שדרגו את המנוי 7,803 7,176 -627  -8.04%
שדרגו את המנוי 10,886 9,991 -895  -8.22%
שדרגו את המנוי 12,573 11,487 -1,086  -8.64%
שדרגו את המנוי 15,495 14,096 -1,399  -9.03%
שדרגו את המנוי 14,456 12,870 -1,586  -10.97%
שדרגו את המנוי 22,843 21,125 -1,718  -7.52%
שדרגו את המנוי 30,017 28,106 -1,911  -6.37%
שדרגו את המנוי 45,066 43,038 -2,028  -4.50%
שדרגו את המנוי 90,507 87,790 -2,717  -3.00%
שדרגו את המנוי 79,330 76,481 -2,849  -3.59%
שדרגו את המנוי 39,052 35,716 -3,336  -8.54%
שדרגו את המנוי 102,959 99,495 -3,464  -3.36%
שדרגו את המנוי 13,500 10,000 -3,500  -25.93%
שדרגו את המנוי 37,669 33,939 -3,730  -9.90%
שדרגו את המנוי 173,554 169,022 -4,532  -2.61%
שדרגו את המנוי 49,250 44,265 -4,985  -10.12%
שדרגו את המנוי 26,665 21,415 -5,250  -19.69%
שדרגו את המנוי 19,389 13,560 -5,829  -30.06%
שדרגו את המנוי 92,322 85,595 -6,727  -7.29%
שדרגו את המנוי 54,937 43,579 -11,358  -20.67%
שדרגו את המנוי 90,620 79,128 -11,492  -12.68%
שדרגו את המנוי 70,023 47,773 -22,250  -31.78%
שדרגו את המנוי 235,042 210,042 -25,000  -10.64%
שדרגו את המנוי 953,796 920,580 -33,216  -3.48%
שדרגו את המנוי 185,480 128,803 -56,677  -30.56%
שדרגו את המנוי 223,907 116,463 -107,444  -47.99%
שדרגו את המנוי 343,570 154,019 -189,551  -55.17%
שדרגו את המנוי 546,916 252,178 -294,738  -53.89%
שדרגו את המנוי 7,862,590 7,479,810 -382,786  -4.87%
שדרגו את המנוי 3,748,490 3,323,780 -424,712  -11.33%
שדרגו את המנוי 6,271,140 5,743,950 -527,186  -8.41%
שדרגו את המנוי 5,257,190 4,316,580 -940,606  -17.89%
שדרגו את המנוי 4,427,460 2,988,560 -1,438,900  -32.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,456,152

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,524,085

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -133,925
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,456,152
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,524,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,315,859 1.86%
מור 1,310,680 0.57%
אלטשולר - שחם 839,717 0.36%
הירשמו לצפייה 428,523 0.18%
הירשמו לצפייה 360,941 0.16%
הירשמו לצפייה 330,390 0.14%
שדרגו את המנוי 171,151 0.07%
שדרגו את המנוי 170,497 0.07%
שדרגו את המנוי 132,825 0.06%
שדרגו את המנוי 96,590 0.04%
שדרגו את המנוי 85,131 0.04%
שדרגו את המנוי 84,599 0.04%
שדרגו את המנוי 73,917 0.03%
שדרגו את המנוי 61,706 0.03%
שדרגו את המנוי 50,600 0.02%
שדרגו את המנוי 37,461 0.02%
שדרגו את המנוי 29,745 0.01%
שדרגו את המנוי 16,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,924,392 20.66%
מגדל 10,647,800 4.59%
כלל 7,479,810 3.23%
הירשמו לצפייה 5,743,950 2.48%
הירשמו לצפייה 4,316,580 1.86%
הירשמו לצפייה 4,255,570 1.83%
שדרגו את המנוי 3,323,780 1.43%
שדרגו את המנוי 2,988,560 1.29%
שדרגו את המנוי 2,092,110 0.90%
שדרגו את המנוי 1,904,120 0.82%
שדרגו את המנוי 920,580 0.40%
שדרגו את המנוי 573,821 0.25%
שדרגו את המנוי 419,813 0.18%
שדרגו את המנוי 342,371 0.15%
שדרגו את המנוי 252,178 0.11%
שדרגו את המנוי 250,712 0.11%
שדרגו את המנוי 210,042 0.09%
שדרגו את המנוי 181,092 0.08%
שדרגו את המנוי 169,022 0.07%
שדרגו את המנוי 168,308 0.07%
שדרגו את המנוי 154,019 0.07%
שדרגו את המנוי 128,803 0.06%
שדרגו את המנוי 127,821 0.06%
שדרגו את המנוי 116,463 0.05%
שדרגו את המנוי 99,495 0.04%
שדרגו את המנוי 93,193 0.04%
שדרגו את המנוי 89,314 0.04%
שדרגו את המנוי 87,790 0.04%
שדרגו את המנוי 85,595 0.04%
שדרגו את המנוי 79,128 0.03%
שדרגו את המנוי 76,481 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 50,315 0.02%
שדרגו את המנוי 47,773 0.02%
שדרגו את המנוי 44,265 0.02%
שדרגו את המנוי 43,579 0.02%
שדרגו את המנוי 43,038 0.02%
שדרגו את המנוי 35,716 0.02%
שדרגו את המנוי 34,317 0.01%
שדרגו את המנוי 33,939 0.01%
שדרגו את המנוי 28,106 0.01%
שדרגו את המנוי 21,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,125 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,303 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית