תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אנליסט 37,469 118,815 81,346  217.10%
הראל 632,623 709,305 76,682  12.12%
הירשמו לצפייה 618,073 649,938 31,865  5.16%
הירשמו לצפייה 69,484 91,174 21,690  31.22%
הירשמו לצפייה 1,988,860 2,008,270 19,412  0.98%
שדרגו את המנוי 78,365 90,865 12,500  15.95%
שדרגו את המנוי 231,024 238,022 6,998  3.03%
שדרגו את המנוי 478,095 483,765 5,670  1.19%
שדרגו את המנוי 51,979 56,905 4,926  9.48%
שדרגו את המנוי 153,180 156,592 3,412  2.23%
שדרגו את המנוי 89,333 91,377 2,044  2.29%
שדרגו את המנוי 11,324 13,253 1,929  17.03%
שדרגו את המנוי 123,468 124,967 1,499  1.21%
שדרגו את המנוי 817 1,773 956  117.01%
שדרגו את המנוי 67,023 67,278 255  0.38%
שדרגו את המנוי 26,643 26,816 173  0.65%
שדרגו את המנוי 178 196 18  10.11%
שדרגו את המנוי 760 710 -50  -6.58%
שדרגו את המנוי 4,250 4,150 -100  -2.35%
שדרגו את המנוי 15,119 14,428 -691  -4.57%
שדרגו את המנוי 97,307 95,514 -1,793  -1.84%
שדרגו את המנוי 76,750 74,420 -2,330  -3.04%
שדרגו את המנוי 41,586 35,166 -6,420  -15.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 271,375

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,384

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 396,000 718,000 322,000  81.31%
מגדל 11,319,600 11,504,600 184,999  1.63%
הירשמו לצפייה 134,005 206,203 72,198  53.88%
הירשמו לצפייה 207,437 234,760 27,323  13.17%
הירשמו לצפייה 22,560 35,558 12,998  57.62%
שדרגו את המנוי 210,703 215,303 4,600  2.18%
שדרגו את המנוי 9,069 12,759 3,690  40.69%
שדרגו את המנוי 79,291 82,275 2,984  3.76%
שדרגו את המנוי 28,884 29,210 326  1.13%
שדרגו את המנוי 168,696 168,972 276  0.16%
שדרגו את המנוי 75,144 74,788 -356  -0.47%
שדרגו את המנוי 22,896 22,356 -540  -2.36%
שדרגו את המנוי 29,955 29,016 -939  -3.13%
שדרגו את המנוי 20,276 18,887 -1,389  -6.85%
שדרגו את המנוי 74,408 71,402 -3,006  -4.04%
שדרגו את המנוי 79,432 74,432 -5,000  -6.29%
שדרגו את המנוי 102,026 97,007 -5,019  -4.92%
שדרגו את המנוי 80,284 73,623 -6,661  -8.30%
שדרגו את המנוי 2,013,140 2,005,790 -7,352  -0.37%
שדרגו את המנוי 49,246 41,246 -8,000  -16.24%
שדרגו את המנוי 202,443 192,443 -10,000  -4.94%
שדרגו את המנוי 123,110 112,844 -10,266  -8.34%
שדרגו את המנוי 274,037 255,230 -18,807  -6.86%
שדרגו את המנוי 280,852 257,256 -23,596  -8.40%
שדרגו את המנוי 110,865 80,188 -30,677  -27.67%
שדרגו את המנוי 927,000 875,000 -52,000  -5.61%
שדרגו את המנוי 529,250 446,250 -83,000  -15.68%
שדרגו את המנוי 2,421,230 2,264,820 -156,414  -6.46%
שדרגו את המנוי 7,326,270 7,036,700 -289,571  -3.95%
שדרגו את המנוי 3,381,250 3,079,250 -302,000  -8.93%
שדרגו את המנוי 6,145,940 5,702,360 -443,579  -7.22%
שדרגו את המנוי 8,320,310 7,441,270 -879,044  -10.56%
שדרגו את המנוי 7,270,440 5,765,330 -1,505,110  -20.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 631,394

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,842,326

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 271,375
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 631,394
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,842,326
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,341,406 2.48%
מור 2,008,270 0.79%
ילין לפידות 954,330 0.37%
הירשמו לצפייה 709,305 0.28%
הירשמו לצפייה 649,938 0.25%
הירשמו לצפייה 483,765 0.19%
שדרגו את המנוי 238,022 0.09%
שדרגו את המנוי 156,592 0.06%
שדרגו את המנוי 132,524 0.05%
שדרגו את המנוי 124,967 0.05%
שדרגו את המנוי 118,815 0.05%
שדרגו את המנוי 95,514 0.04%
שדרגו את המנוי 91,377 0.04%
שדרגו את המנוי 91,174 0.04%
שדרגו את המנוי 90,865 0.04%
שדרגו את המנוי 74,420 0.03%
שדרגו את המנוי 67,278 0.03%
שדרגו את המנוי 56,905 0.02%
שדרגו את המנוי 35,166 0.01%
שדרגו את המנוי 34,123 0.01%
שדרגו את המנוי 33,500 0.01%
שדרגו את המנוי 26,816 0.01%
שדרגו את המנוי 14,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,828,591 19.52%
מגדל 11,504,600 4.51%
מנורה 7,441,270 2.92%
הירשמו לצפייה 7,036,700 2.76%
הירשמו לצפייה 5,765,330 2.26%
הירשמו לצפייה 5,702,360 2.23%
שדרגו את המנוי 3,079,250 1.21%
שדרגו את המנוי 2,264,820 0.89%
שדרגו את המנוי 2,005,790 0.79%
שדרגו את המנוי 875,000 0.34%
שדרגו את המנוי 718,000 0.28%
שדרגו את המנוי 446,250 0.17%
שדרגו את המנוי 257,256 0.10%
שדרגו את המנוי 255,230 0.10%
שדרגו את המנוי 234,760 0.09%
שדרגו את המנוי 215,303 0.08%
שדרגו את המנוי 206,203 0.08%
שדרגו את המנוי 192,443 0.08%
שדרגו את המנוי 168,972 0.07%
שדרגו את המנוי 152,775 0.06%
שדרגו את המנוי 120,846 0.05%
שדרגו את המנוי 112,844 0.04%
שדרגו את המנוי 97,007 0.04%
שדרגו את המנוי 90,588 0.04%
שדרגו את המנוי 82,275 0.03%
שדרגו את המנוי 80,188 0.03%
שדרגו את המנוי 74,788 0.03%
שדרגו את המנוי 74,432 0.03%
שדרגו את המנוי 73,623 0.03%
שדרגו את המנוי 71,402 0.03%
שדרגו את המנוי 57,204 0.02%
שדרגו את המנוי 44,019 0.02%
שדרגו את המנוי 42,447 0.02%
שדרגו את המנוי 41,246 0.02%
שדרגו את המנוי 35,558 0.01%
שדרגו את המנוי 29,210 0.01%
שדרגו את המנוי 29,016 0.01%
שדרגו את המנוי 22,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,385 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית