תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 2,500 166,257 163,757  6,550.28%
מור 1,522,220 1,644,930 122,707  8.06%
הירשמו לצפייה 158,188 187,391 29,203  18.46%
הירשמו לצפייה 321,906 341,882 19,976  6.21%
הירשמו לצפייה 137,398 155,087 17,689  12.87%
שדרגו את המנוי 165,699 178,921 13,222  7.98%
שדרגו את המנוי 269,329 275,208 5,879  2.18%
שדרגו את המנוי 62,796 68,295 5,499  8.76%
שדרגו את המנוי 13,133 16,504 3,371  25.67%
שדרגו את המנוי 78 1,841 1,763  2,260.26%
שדרגו את המנוי 23,477 25,003 1,526  6.50%
שדרגו את המנוי 3,053 4,258 1,205  39.47%
שדרגו את המנוי 31,014 31,974 960  3.10%
שדרגו את המנוי 59,500 60,000 500  0.84%
שדרגו את המנוי 297,320 297,378 58  0.02%
שדרגו את המנוי 30,355 27,790 -2,565  -8.45%
שדרגו את המנוי 70,982 64,104 -6,878  -9.69%
שדרגו את המנוי 34,247 25,772 -8,475  -24.75%
שדרגו את המנוי 112,100 103,150 -8,950  -7.98%
שדרגו את המנוי 154,043 124,693 -29,350  -19.05%
שדרגו את המנוי 585,068 393,049 -192,019  -32.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 387,315

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -248,237

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
פסגות 1,914,280 2,325,160 410,881  21.46%
כלל 7,529,620 7,758,360 228,744  3.04%
הירשמו לצפייה 2,156,820 2,340,630 183,818  8.52%
הירשמו לצפייה 10,646,800 10,746,800 100,003  0.94%
הירשמו לצפייה 236,295 289,009 52,714  22.31%
שדרגו את המנוי 170,719 186,819 16,100  9.43%
שדרגו את המנוי 386,861 397,093 10,232  2.64%
שדרגו את המנוי 5,592,350 5,598,940 6,587  0.12%
שדרגו את המנוי 6,118 7,207 1,089  17.80%
שדרגו את המנוי 4,223 3,055 -1,168  -27.66%
שדרגו את המנוי 41,265 39,225 -2,040  -4.94%
שדרגו את המנוי 7,176 4,928 -2,248  -31.33%
שדרגו את המנוי 11,924 8,837 -3,087  -25.89%
שדרגו את המנוי 12,075 8,950 -3,125  -25.88%
שדרגו את המנוי 10,700 7,563 -3,137  -29.32%
שדרגו את המנוי 9,991 6,768 -3,223  -32.26%
שדרגו את המנוי 27,422 24,011 -3,411  -12.44%
שדרגו את המנוי 13,297 9,635 -3,662  -27.54%
שדרגו את המנוי 20,295 14,936 -5,359  -26.41%
שדרגו את המנוי 4,751,580 4,745,460 -6,128  -0.13%
שדרגו את המנוי 28,106 20,941 -7,165  -25.49%
שדרגו את המנוי 47,773 39,184 -8,589  -17.98%
שדרגו את המנוי 256,244 247,549 -8,695  -3.39%
שדרגו את המנוי 103,000 93,611 -9,389  -9.12%
שדרגו את המנוי 39,113 28,321 -10,792  -27.59%
שדרגו את המנוי 33,939 20,006 -13,933  -41.05%
שדרגו את המנוי 43,579 28,552 -15,027  -34.48%
שדרגו את המנוי 2,988,560 2,972,610 -15,953  -0.53%
שדרגו את המנוי 99,495 82,216 -17,279  -17.37%
שדרגו את המנוי 77,518 59,398 -18,120  -23.38%
שדרגו את המנוי 87,610 68,731 -18,879  -21.55%
שדרגו את המנוי 135,621 115,160 -20,461  -15.09%
שדרגו את המנוי 168,732 147,956 -20,776  -12.31%
שדרגו את המנוי 87,141 64,329 -22,812  -26.18%
שדרגו את המנוי 86,006 57,316 -28,690  -33.36%
שדרגו את המנוי 169,108 131,903 -37,205  -22.00%
שדרגו את המנוי 206,227 163,515 -42,712  -20.71%
שדרגו את המנוי 573,821 528,508 -45,313  -7.90%
שדרגו את המנוי 130,664 77,208 -53,456  -40.91%
שדרגו את המנוי 350,247 290,376 -59,871  -17.09%
שדרגו את המנוי 135,621 27,957 -107,664  -79.39%
שדרגו את המנוי 920,580 795,814 -124,766  -13.55%
שדרגו את המנוי 5,140,440 4,907,070 -233,363  -4.54%
שדרגו את המנוי 3,570,020 1,276,120 -2,293,910  -64.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,010,168

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,271,408

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 387,315
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -248,237
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,010,168
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,271,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,242,493 1.82%
מור 1,644,930 0.71%
אלטשולר - שחם 393,049 0.17%
הירשמו לצפייה 341,882 0.15%
הירשמו לצפייה 297,378 0.13%
הירשמו לצפייה 275,208 0.12%
שדרגו את המנוי 187,391 0.08%
שדרגו את המנוי 178,921 0.08%
שדרגו את המנוי 166,257 0.07%
שדרגו את המנוי 155,087 0.07%
שדרגו את המנוי 124,693 0.05%
שדרגו את המנוי 103,150 0.04%
שדרגו את המנוי 90,190 0.04%
שדרגו את המנוי 68,295 0.03%
שדרגו את המנוי 64,104 0.03%
שדרגו את המנוי 60,000 0.03%
שדרגו את המנוי 31,974 0.01%
שדרגו את המנוי 27,790 0.01%
שדרגו את המנוי 25,772 0.01%
שדרגו את המנוי 25,003 0.01%
שדרגו את המנוי 16,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,841 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי -47,775 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,222,829 20.31%
מגדל 10,746,800 4.62%
כלל 7,758,360 3.34%
הירשמו לצפייה 5,598,940 2.41%
הירשמו לצפייה 4,907,070 2.11%
הירשמו לצפייה 4,745,460 2.04%
שדרגו את המנוי 2,972,610 1.28%
שדרגו את המנוי 2,340,630 1.01%
שדרגו את המנוי 2,325,160 1.00%
שדרגו את המנוי 1,276,120 0.55%
שדרגו את המנוי 795,814 0.34%
שדרגו את המנוי 528,508 0.23%
שדרגו את המנוי 397,093 0.17%
שדרגו את המנוי 290,376 0.12%
שדרגו את המנוי 289,009 0.12%
שדרגו את המנוי 247,549 0.11%
שדרגו את המנוי 186,819 0.08%
שדרגו את המנוי 163,515 0.07%
שדרגו את המנוי 147,956 0.06%
שדרגו את המנוי 131,903 0.06%
שדרגו את המנוי 115,160 0.05%
שדרגו את המנוי 107,800 0.05%
שדרגו את המנוי 93,611 0.04%
שדרגו את המנוי 93,193 0.04%
שדרגו את המנוי 89,629 0.04%
שדרגו את המנוי 82,216 0.04%
שדרגו את המנוי 77,208 0.03%
שדרגו את המנוי 68,731 0.03%
שדרגו את המנוי 64,329 0.03%
שדרגו את המנוי 59,398 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.02%
שדרגו את המנוי 57,316 0.02%
שדרגו את המנוי 50,438 0.02%
שדרגו את המנוי 39,225 0.02%
שדרגו את המנוי 39,184 0.02%
שדרגו את המנוי 34,317 0.01%
שדרגו את המנוי 28,552 0.01%
שדרגו את המנוי 28,321 0.01%
שדרגו את המנוי 27,957 0.01%
שדרגו את המנוי 24,011 0.01%
שדרגו את המנוי 21,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית