תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מיטב דש 782,359 842,017 59,658  7.63%
הראל 452,728 506,858 54,130  11.96%
הירשמו לצפייה 1,973,770 2,022,100 48,336  2.45%
הירשמו לצפייה 204,917 216,627 11,710  5.71%
הירשמו לצפייה 35,120 44,545 9,425  26.84%
שדרגו את המנוי 461,490 470,682 9,192  1.99%
שדרגו את המנוי 63,277 68,627 5,350  8.45%
שדרגו את המנוי 28,500 32,500 4,000  14.04%
שדרגו את המנוי 177,581 180,722 3,141  1.77%
שדרגו את המנוי 63,062 64,816 1,754  2.78%
שדרגו את המנוי 42,254 43,981 1,727  4.09%
שדרגו את המנוי 58,680 59,291 611  1.04%
שדרגו את המנוי 24,517 25,061 544  2.22%
שדרגו את המנוי 9,435 9,400 -35  -0.37%
שדרגו את המנוי 1,900 1,800 -100  -5.26%
שדרגו את המנוי 750 503 -247  -32.93%
שדרגו את המנוי 155,197 154,694 -503  -0.32%
שדרגו את המנוי 38,594 37,861 -733  -1.90%
שדרגו את המנוי 93,455 92,662 -793  -0.85%
שדרגו את המנוי 68,672 67,622 -1,050  -1.53%
שדרגו את המנוי 4,816 3,335 -1,481  -30.75%
שדרגו את המנוי 58,130 56,550 -1,580  -2.72%
שדרגו את המנוי 63,016 60,170 -2,846  -4.52%
שדרגו את המנוי 620,302 616,328 -3,974  -0.64%
שדרגו את המנוי 1,293,430 1,238,000 -55,429  -4.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 209,578

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,771

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 3,161,050 4,898,700 1,737,650  54.97%
הראל 7,834,520 8,279,370 444,845  5.68%
הירשמו לצפייה 1,909,800 2,300,660 390,860  20.47%
הירשמו לצפייה 473,201 822,915 349,714  73.90%
הירשמו לצפייה 3,185,970 3,466,920 280,954  8.82%
שדרגו את המנוי 163,700 379,250 215,550  131.67%
שדרגו את המנוי 186,000 290,000 104,000  55.91%
שדרגו את המנוי 68,340 151,870 83,530  122.23%
שדרגו את המנוי 220,030 270,530 50,500  22.95%
שדרגו את המנוי 50,467 98,467 48,000  95.11%
שדרגו את המנוי 68,833 111,383 42,550  61.82%
שדרגו את המנוי 56,773 97,133 40,360  71.09%
שדרגו את המנוי 185,684 208,484 22,800  12.28%
שדרגו את המנוי 47,690 64,435 16,745  35.11%
שדרגו את המנוי 331,466 341,808 10,342  3.12%
שדרגו את המנוי 48,141 57,204 9,063  18.83%
שדרגו את המנוי 220,033 227,213 7,180  3.26%
שדרגו את המנוי 70,439 75,500 5,061  7.18%
שדרגו את המנוי 54,803 58,643 3,840  7.01%
שדרגו את המנוי 25,687 26,394 707  2.75%
שדרגו את המנוי 168,531 169,027 496  0.29%
שדרגו את המנוי 18,843 18,166 -677  -3.59%
שדרגו את המנוי 8,354 6,889 -1,465  -17.54%
שדרגו את המנוי 3,890 1,890 -2,000  -51.41%
שדרגו את המנוי 77,250 75,244 -2,006  -2.60%
שדרגו את המנוי 53,435 48,984 -4,451  -8.33%
שדרגו את המנוי 17,546 11,225 -6,321  -36.03%
שדרגו את המנוי 60,429 52,101 -8,328  -13.78%
שדרגו את המנוי 22,835 13,701 -9,134  -40.00%
שדרגו את המנוי 109,302 97,992 -11,310  -10.35%
שדרגו את המנוי 695,408 669,123 -26,285  -3.78%
שדרגו את המנוי 1,607,110 1,579,670 -27,441  -1.71%
שדרגו את המנוי 1,199,380 1,140,330 -59,054  -4.92%
שדרגו את המנוי 10,745,500 10,678,800 -66,637  -0.62%
שדרגו את המנוי 4,946,960 4,878,960 -67,993  -1.37%
שדרגו את המנוי 830,499 743,920 -86,579  -10.42%
שדרגו את המנוי 8,884,760 8,675,100 -209,654  -2.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,864,747

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -589,335

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 209,578
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,864,747
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -589,335
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,326,335 2.87%
מור 2,022,100 0.79%
ילין לפידות 1,238,000 0.49%
הירשמו לצפייה 842,017 0.33%
הירשמו לצפייה 616,328 0.24%
הירשמו לצפייה 506,858 0.20%
שדרגו את המנוי 470,682 0.18%
שדרגו את המנוי 216,627 0.08%
שדרגו את המנוי 180,722 0.07%
שדרגו את המנוי 154,694 0.06%
שדרגו את המנוי 121,591 0.05%
שדרגו את המנוי 105,083 0.04%
שדרגו את המנוי 97,885 0.04%
שדרגו את המנוי 92,662 0.04%
שדרגו את המנוי 68,627 0.03%
שדרגו את המנוי 67,622 0.03%
שדרגו את המנוי 64,816 0.03%
שדרגו את המנוי 60,170 0.02%
שדרגו את המנוי 59,291 0.02%
שדרגו את המנוי 56,550 0.02%
שדרגו את המנוי 44,545 0.02%
שדרגו את המנוי 43,981 0.02%
שדרגו את המנוי 37,861 0.01%
שדרגו את המנוי 32,500 0.01%
שדרגו את המנוי 28,923 0.01%
שדרגו את המנוי 25,061 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,826 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,631,939 20.23%
מגדל 10,678,800 4.18%
מנורה 8,675,100 3.40%
הירשמו לצפייה 8,279,370 3.24%
הירשמו לצפייה 4,898,700 1.92%
הירשמו לצפייה 4,878,960 1.91%
שדרגו את המנוי 3,466,920 1.36%
שדרגו את המנוי 2,300,660 0.90%
שדרגו את המנוי 1,579,670 0.62%
שדרגו את המנוי 1,140,330 0.45%
שדרגו את המנוי 822,915 0.32%
שדרגו את המנוי 743,920 0.29%
שדרגו את המנוי 669,123 0.26%
שדרגו את המנוי 379,250 0.15%
שדרגו את המנוי 341,808 0.13%
שדרגו את המנוי 290,000 0.11%
שדרגו את המנוי 270,530 0.11%
שדרגו את המנוי 227,213 0.09%
שדרגו את המנוי 208,484 0.08%
שדרגו את המנוי 169,027 0.07%
שדרגו את המנוי 151,870 0.06%
שדרגו את המנוי 122,878 0.05%
שדרגו את המנוי 117,069 0.05%
שדרגו את המנוי 111,383 0.04%
שדרגו את המנוי 106,360 0.04%
שדרגו את המנוי 98,467 0.04%
שדרגו את המנוי 97,992 0.04%
שדרגו את המנוי 97,133 0.04%
שדרגו את המנוי 75,500 0.03%
שדרגו את המנוי 75,244 0.03%
שדרגו את המנוי 64,435 0.03%
שדרגו את המנוי 58,643 0.02%
שדרגו את המנוי 57,204 0.02%
שדרגו את המנוי 52,101 0.02%
שדרגו את המנוי 48,984 0.02%
שדרגו את המנוי 43,691 0.02%
שדרגו את המנוי 41,739 0.02%
שדרגו את המנוי 32,700 0.01%
שדרגו את המנוי 26,394 0.01%
שדרגו את המנוי 23,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,890 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית