תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 271,749 308,906 37,157  13.67%
מור 1,514,640 1,543,540 28,902  1.91%
הירשמו לצפייה 257,457 284,960 27,503  10.68%
הירשמו לצפייה 10,664 32,124 21,460  201.24%
הירשמו לצפייה 264,862 272,417 7,555  2.85%
שדרגו את המנוי 80,150 84,400 4,250  5.30%
שדרגו את המנוי 237,129 240,887 3,758  1.58%
שדרגו את המנוי 1,918 5,458 3,540  184.57%
שדרגו את המנוי 96,365 99,828 3,463  3.59%
שדרגו את המנוי 91,054 92,053 999  1.10%
שדרגו את המנוי 197,635 198,421 786  0.40%
שדרגו את המנוי 441,583 441,567 -16
שדרגו את המנוי 23,020 22,789 -231  -1.00%
שדרגו את המנוי 920 617 -303  -32.93%
שדרגו את המנוי 6,750 6,400 -350  -5.19%
שדרגו את המנוי 46,785 46,350 -435  -0.93%
שדרגו את המנוי 16,081 15,581 -500  -3.11%
שדרגו את המנוי 26,448 23,530 -2,918  -11.03%
שדרגו את המנוי 254,751 231,754 -22,997  -9.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139,373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,750

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 73,771 838,907 765,136  1,037.18%
כלל 7,736,700 7,937,190 200,489  2.59%
הירשמו לצפייה 579,001 670,963 91,962  15.88%
הירשמו לצפייה 22,350 106,115 83,765  374.79%
הירשמו לצפייה 10,724,000 10,804,400 80,443  0.75%
שדרגו את המנוי 5,357,260 5,373,610 16,345  0.31%
שדרגו את המנוי 57,853 64,137 6,284  10.86%
שדרגו את המנוי 5,178,470 5,184,620 6,151  0.12%
שדרגו את המנוי 24,702 28,830 4,128  16.71%
שדרגו את המנוי 6,768 8,979 2,211  32.67%
שדרגו את המנוי 9,453 10,253 800  8.46%
שדרגו את המנוי 64,252 64,367 115  0.18%
שדרגו את המנוי 50,541 50,568 27  0.05%
שדרגו את המנוי 43,343 42,157 -1,186  -2.74%
שדרגו את המנוי 32,325 30,295 -2,030  -6.28%
שדרגו את המנוי 41,528 39,487 -2,041  -4.91%
שדרגו את המנוי 20,006 17,094 -2,912  -14.56%
שדרגו את המנוי 42,872 39,874 -2,998  -6.99%
שדרגו את המנוי 795,814 790,925 -4,889  -0.61%
שדרגו את המנוי 53,672 48,272 -5,400  -10.06%
שדרגו את המנוי 90,848 84,312 -6,536  -7.19%
שדרגו את המנוי 73,978 66,678 -7,300  -9.87%
שדרגו את המנוי 30,717 23,414 -7,303  -23.78%
שדרגו את המנוי 96,960 87,175 -9,785  -10.09%
שדרגו את המנוי 144,491 133,301 -11,190  -7.74%
שדרגו את המנוי 127,545 112,708 -14,837  -11.63%
שדרגו את המנוי 235,286 220,064 -15,222  -6.47%
שדרגו את המנוי 2,947,340 2,928,890 -18,451  -0.63%
שדרגו את המנוי 93,849 74,551 -19,298  -20.56%
שדרגו את המנוי 4,764,840 4,728,220 -36,621  -0.77%
שדרגו את המנוי 536,996 494,762 -42,234  -7.86%
שדרגו את המנוי 455,617 407,435 -48,182  -10.58%
שדרגו את המנוי 2,756,730 2,682,210 -74,520  -2.70%
שדרגו את המנוי 2,352,440 2,198,050 -154,385  -6.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,257,856

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -487,320

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 139,373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,750
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,257,856
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -487,320
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,394,509 1.88%
מור 1,543,540 0.66%
מגדל 441,567 0.19%
הירשמו לצפייה 308,906 0.13%
הירשמו לצפייה 284,960 0.12%
הירשמו לצפייה 272,417 0.12%
שדרגו את המנוי 270,999 0.12%
שדרגו את המנוי 240,887 0.10%
שדרגו את המנוי 231,754 0.10%
שדרגו את המנוי 198,421 0.09%
שדרגו את המנוי 99,828 0.04%
שדרגו את המנוי 92,053 0.04%
שדרגו את המנוי 84,400 0.04%
שדרגו את המנוי 80,791 0.03%
שדרגו את המנוי 57,787 0.02%
שדרגו את המנוי 46,350 0.02%
שדרגו את המנוי 32,124 0.01%
שדרגו את המנוי 23,530 0.01%
שדרגו את המנוי 22,789 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,458 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי -31,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,774,513 20.48%
מגדל 10,804,400 4.63%
כלל 7,937,190 3.40%
הירשמו לצפייה 5,373,610 2.30%
הירשמו לצפייה 5,184,620 2.22%
הירשמו לצפייה 4,728,220 2.03%
שדרגו את המנוי 2,928,890 1.26%
שדרגו את המנוי 2,682,210 1.15%
שדרגו את המנוי 2,198,050 0.94%
שדרגו את המנוי 838,907 0.36%
שדרגו את המנוי 790,925 0.34%
שדרגו את המנוי 670,963 0.29%
שדרגו את המנוי 494,762 0.21%
שדרגו את המנוי 407,435 0.17%
שדרגו את המנוי 369,008 0.16%
שדרגו את המנוי 288,800 0.12%
שדרגו את המנוי 220,064 0.09%
שדרגו את המנוי 211,019 0.09%
שדרגו את המנוי 155,250 0.07%
שדרגו את המנוי 148,884 0.06%
שדרגו את המנוי 133,301 0.06%
שדרגו את המנוי 112,708 0.05%
שדרגו את המנוי 106,115 0.05%
שדרגו את המנוי 87,175 0.04%
שדרגו את המנוי 85,700 0.04%
שדרגו את המנוי 84,312 0.04%
שדרגו את המנוי 74,551 0.03%
שדרגו את המנוי 66,678 0.03%
שדרגו את המנוי 64,367 0.03%
שדרגו את המנוי 64,137 0.03%
שדרגו את המנוי 50,568 0.02%
שדרגו את המנוי 48,272 0.02%
שדרגו את המנוי 42,157 0.02%
שדרגו את המנוי 39,874 0.02%
שדרגו את המנוי 39,487 0.02%
שדרגו את המנוי 31,478 0.01%
שדרגו את המנוי 30,295 0.01%
שדרגו את המנוי 28,830 0.01%
שדרגו את המנוי 23,763 0.01%
שדרגו את המנוי 23,414 0.01%
שדרגו את המנוי 17,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,134 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית