תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אנליסט 77,937 112,450 34,513  44.28%
אלטשולר - שחם 939,291 953,350 14,059  1.50%
הירשמו לצפייה 1,219,910 1,229,530 9,618  0.79%
הירשמו לצפייה 482,797 490,602 7,805  1.62%
הירשמו לצפייה 24,400 30,200 5,800  23.77%
שדרגו את המנוי 34,700 37,700 3,000  8.65%
שדרגו את המנוי 90,184 92,332 2,148  2.38%
שדרגו את המנוי 58,950 60,821 1,871  3.17%
שדרגו את המנוי 22,457 24,244 1,787  7.96%
שדרגו את המנוי 9,496 10,974 1,478  15.56%
שדרגו את המנוי 9,996 10,706 710  7.10%
שדרגו את המנוי 2,900 3,346 446  15.38%
שדרגו את המנוי 4,425 4,275 -150  -3.39%
שדרגו את המנוי 346,490 345,490 -1,000  -0.29%
שדרגו את המנוי 3,437 2,028 -1,409  -41.00%
שדרגו את המנוי 216,116 211,492 -4,624  -2.14%
שדרגו את המנוי 78,727 73,917 -4,810  -6.11%
שדרגו את המנוי 41,237 31,237 -10,000  -24.25%
שדרגו את המנוי 352,538 341,551 -10,987  -3.12%
שדרגו את המנוי 265,778 228,483 -37,295  -14.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,275

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
כלל 7,535,200 7,862,590 327,389  4.34%
מגדל 10,402,000 10,604,900 202,833  1.95%
הירשמו לצפייה 1,698,210 1,815,210 117,004  6.89%
הירשמו לצפייה 1,821,280 1,901,280 79,994  4.39%
הירשמו לצפייה 229,943 290,078 60,135  26.15%
שדרגו את המנוי 1,084,660 1,122,380 37,715  3.48%
שדרגו את המנוי 5,226,200 5,257,190 30,987  0.59%
שדרגו את המנוי 3,288 5,303 2,015  61.28%
שדרגו את המנוי 44,934 45,850 916  2.04%
שדרגו את המנוי 249,296 250,001 705  0.28%
שדרגו את המנוי 327,613 328,149 536  0.16%
שדרגו את המנוי 343,770 343,570 -200  -0.06%
שדרגו את המנוי 6,784 5,229 -1,555  -22.92%
שדרגו את המנוי 13,213 10,886 -2,327  -17.61%
שדרגו את המנוי 10,133 7,803 -2,330  -22.99%
שדרגו את המנוי 58,809 54,937 -3,872  -6.58%
שדרגו את המנוי 20,093 15,495 -4,598  -22.88%
שדרגו את המנוי 17,172 12,573 -4,599  -26.78%
שדרגו את המנוי 24,820 19,389 -5,431  -21.88%
שדרגו את המנוי 230,046 223,907 -6,139  -2.67%
שדרגו את המנוי 30,116 22,843 -7,273  -24.15%
שדרגו את המנוי 22,069 14,456 -7,613  -34.50%
שדרגו את המנוי 56,125 45,066 -11,059  -19.70%
שדרגו את המנוי 102,054 90,507 -11,547  -11.31%
שדרגו את המנוי 42,012 30,017 -11,995  -28.55%
שדרגו את המנוי 91,532 79,330 -12,202  -13.33%
שדרגו את המנוי 3,762,230 3,748,490 -13,738  -0.37%
שדרגו את המנוי 51,568 37,669 -13,899  -26.95%
שדרגו את המנוי 56,821 39,052 -17,769  -31.27%
שדרגו את המנוי 89,839 70,023 -19,816  -22.06%
שדרגו את המנוי 207,032 185,480 -21,552  -10.41%
שדרגו את המנוי 120,146 92,322 -27,824  -23.16%
שדרגו את המנוי 132,508 102,959 -29,549  -22.30%
שדרגו את המנוי 125,812 90,130 -35,682  -28.36%
שדרגו את המנוי 164,077 127,821 -36,256  -22.10%
שדרגו את המנוי 236,757 173,554 -63,203  -26.70%
שדרגו את המנוי 3,621,990 3,533,020 -88,972  -2.46%
שדרגו את המנוי 673,550 538,971 -134,579  -19.98%
שדרגו את המנוי 6,471,390 6,271,140 -200,251  -3.09%
שדרגו את המנוי 4,680,850 4,427,460 -253,390  -5.41%
שדרגו את המנוי 1,284,680 953,796 -330,883  -25.76%
שדרגו את המנוי 1,263,590 546,916 -716,674  -56.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 860,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,096,777

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 83,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,275
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 860,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,096,777
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,401,866 1.90%
מור 1,229,530 0.53%
אלטשולר - שחם 953,350 0.41%
הירשמו לצפייה 490,602 0.21%
הירשמו לצפייה 345,490 0.15%
הירשמו לצפייה 341,551 0.15%
שדרגו את המנוי 228,483 0.10%
שדרגו את המנוי 211,492 0.09%
שדרגו את המנוי 112,450 0.05%
שדרגו את המנוי 92,332 0.04%
שדרגו את המנוי 83,149 0.04%
שדרגו את המנוי 73,917 0.03%
שדרגו את המנוי 60,821 0.03%
שדרגו את המנוי 37,700 0.02%
שדרגו את המנוי 31,237 0.01%
שדרגו את המנוי 30,200 0.01%
שדרגו את המנוי 24,244 0.01%
שדרגו את המנוי 17,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,028 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 52,134,088 22.48%
מגדל 10,604,900 4.57%
כלל 7,862,590 3.39%
הירשמו לצפייה 6,271,140 2.70%
הירשמו לצפייה 5,257,190 2.27%
הירשמו לצפייה 4,427,460 1.91%
שדרגו את המנוי 3,748,490 1.62%
שדרגו את המנוי 3,533,020 1.52%
שדרגו את המנוי 1,901,280 0.82%
שדרגו את המנוי 1,815,210 0.78%
שדרגו את המנוי 1,122,380 0.48%
שדרגו את המנוי 953,796 0.41%
שדרגו את המנוי 546,916 0.24%
שדרגו את המנוי 538,971 0.23%
שדרגו את המנוי 343,570 0.15%
שדרגו את המנוי 328,149 0.14%
שדרגו את המנוי 290,078 0.13%
שדרגו את המנוי 250,001 0.11%
שדרגו את המנוי 235,042 0.10%
שדרגו את המנוי 223,907 0.10%
שדרגו את המנוי 185,480 0.08%
שדרגו את המנוי 173,554 0.07%
שדרגו את המנוי 127,821 0.06%
שדרגו את המנוי 102,959 0.04%
שדרגו את המנוי 92,322 0.04%
שדרגו את המנוי 90,620 0.04%
שדרגו את המנוי 90,507 0.04%
שדרגו את המנוי 90,130 0.04%
שדרגו את המנוי 89,314 0.04%
שדרגו את המנוי 84,903 0.04%
שדרגו את המנוי 79,330 0.03%
שדרגו את המנוי 70,023 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.03%
שדרגו את המנוי 54,937 0.02%
שדרגו את המנוי 50,246 0.02%
שדרגו את המנוי 49,250 0.02%
שדרגו את המנוי 45,850 0.02%
שדרגו את המנוי 45,066 0.02%
שדרגו את המנוי 39,052 0.02%
שדרגו את המנוי 37,669 0.02%
שדרגו את המנוי 30,017 0.01%
שדרגו את המנוי 26,665 0.01%
שדרגו את המנוי 24,748 0.01%
שדרגו את המנוי 22,843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,886 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,229 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית