תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 332,559 361,562 29,003  8.72%
מיטב דש 215,278 243,609 28,331  13.16%
הירשמו לצפייה 273,741 278,074 4,333  1.58%
הירשמו לצפייה -43,500 -39,500 4,000  -9.20%
הירשמו לצפייה 1,432,390 1,435,310 2,918  0.20%
שדרגו את המנוי 24,779 26,855 2,076  8.38%
שדרגו את המנוי 88,029 88,891 862  0.98%
שדרגו את המנוי 261 153 -108  -41.38%
שדרגו את המנוי 55,620 54,329 -1,291  -2.32%
שדרגו את המנוי 202,540 201,048 -1,492  -0.74%
שדרגו את המנוי 21,248 19,744 -1,504  -7.08%
שדרגו את המנוי 25,003 22,777 -2,226  -8.90%
שדרגו את המנוי 98,800 96,300 -2,500  -2.53%
שדרגו את המנוי 116,709 111,483 -5,226  -4.48%
שדרגו את המנוי 67,376 60,711 -6,665  -9.89%
שדרגו את המנוי 13,981 6,691 -7,290  -52.14%
שדרגו את המנוי 280,565 272,917 -7,648  -2.73%
שדרגו את המנוי 311,515 281,327 -30,188  -9.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 71,523

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,138

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 107,800 288,800 181,000  167.90%
אי.בי.אי. 315,890 455,617 139,727  44.23%
הירשמו לצפייה 398,643 536,996 138,353  34.71%
הירשמו לצפייה 58,000 155,250 97,250  167.67%
הירשמו לצפייה 82,216 148,884 66,668  81.09%
שדרגו את המנוי 4,715,460 4,764,840 49,388  1.05%
שדרגו את המנוי 48,592 85,700 37,108  76.37%
שדרגו את המנוי 115,963 148,655 32,692  28.19%
שדרגו את המנוי 400 30,717 30,317  7,579.25%
שדרגו את המנוי 75,811 96,960 21,149  27.90%
שדרגו את המנוי 5,158,320 5,178,470 20,150  0.39%
שדרגו את המנוי 24,724 41,528 16,804  67.97%
שדרגו את המנוי 194,919 211,019 16,100  8.26%
שדרגו את המנוי 27,957 42,997 15,040  53.80%
שדרגו את המנוי 20,941 24,702 3,761  17.96%
שדרגו את המנוי 39,184 42,872 3,688  9.41%
שדרגו את המנוי 7,734,360 7,736,700 2,337  0.03%
שדרגו את המנוי 7,207 9,453 2,246  31.16%
שדרגו את המנוי 8,837 9,620 783  8.86%
שדרגו את המנוי 57,474 57,853 379  0.66%
שדרגו את המנוי 127,364 127,545 181  0.14%
שדרגו את המנוי 50,486 50,541 55  0.11%
שדרגו את המנוי 64,329 64,252 -77  -0.12%
שדרגו את המנוי 2,756,960 2,756,730 -236  -0.01%
שדרגו את המנוי 24,011 23,763 -248  -1.03%
שדרגו את המנוי 34,225 32,325 -1,900  -5.55%
שדרגו את המנוי 55,598 53,672 -1,926  -3.46%
שדרגו את המנוי 94,859 90,848 -4,011  -4.23%
שדרגו את המנוי 153,072 144,491 -8,581  -5.61%
שדרגו את המנוי 244,165 235,286 -8,879  -3.64%
שדרגו את המנוי 108,958 93,849 -15,109  -13.87%
שדרגו את המנוי 2,972,610 2,947,340 -25,272  -0.85%
שדרגו את המנוי 10,750,300 10,724,000 -26,255  -0.24%
שדרגו את המנוי 147,956 73,978 -73,978  -50.00%
שדרגו את המנוי 106,115 22,350 -83,765  -78.94%
שדרגו את המנוי 2,466,810 2,352,440 -114,373  -4.64%
שדרגו את המנוי 528,508 369,008 -159,500  -30.18%
שדרגו את המנוי 844,354 579,001 -265,353  -31.43%
שדרגו את המנוי 348,199 73,771 -274,428  -78.81%
שדרגו את המנוי 5,725,760 5,357,260 -368,502  -6.44%
שדרגו את המנוי 1,255,650 420,214 -835,439  -66.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 875,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,267,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 71,523
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 875,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,267,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,164,439 1.79%
מור 1,435,310 0.62%
מגדל 361,562 0.16%
הירשמו לצפייה 281,327 0.12%
הירשמו לצפייה 278,074 0.12%
הירשמו לצפייה 272,999 0.12%
שדרגו את המנוי 272,917 0.12%
שדרגו את המנוי 267,913 0.12%
שדרגו את המנוי 243,609 0.10%
שדרגו את המנוי 201,048 0.09%
שדרגו את המנוי 111,483 0.05%
שדרגו את המנוי 96,300 0.04%
שדרגו את המנוי 88,891 0.04%
שדרגו את המנוי 60,711 0.03%
שדרגו את המנוי 54,329 0.02%
שדרגו את המנוי 26,855 0.01%
שדרגו את המנוי 25,709 0.01%
שדרגו את המנוי 25,684 0.01%
שדרגו את המנוי 22,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי -39,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,587,461 20.44%
מגדל 10,724,000 4.61%
כלל 7,736,700 3.32%
הירשמו לצפייה 5,357,260 2.30%
הירשמו לצפייה 5,178,470 2.22%
הירשמו לצפייה 4,764,840 2.05%
שדרגו את המנוי 2,947,340 1.27%
שדרגו את המנוי 2,756,730 1.18%
שדרגו את המנוי 2,352,440 1.01%
שדרגו את המנוי 795,814 0.34%
שדרגו את המנוי 579,001 0.25%
שדרגו את המנוי 536,996 0.23%
שדרגו את המנוי 455,617 0.20%
שדרגו את המנוי 420,214 0.18%
שדרגו את המנוי 369,008 0.16%
שדרגו את המנוי 288,800 0.12%
שדרגו את המנוי 235,286 0.10%
שדרגו את המנוי 211,019 0.09%
שדרגו את המנוי 155,250 0.07%
שדרגו את המנוי 148,884 0.06%
שדרגו את המנוי 148,655 0.06%
שדרגו את המנוי 144,491 0.06%
שדרגו את המנוי 127,545 0.05%
שדרגו את המנוי 96,960 0.04%
שדרגו את המנוי 93,849 0.04%
שדרגו את המנוי 90,848 0.04%
שדרגו את המנוי 85,700 0.04%
שדרגו את המנוי 73,978 0.03%
שדרגו את המנוי 73,771 0.03%
שדרגו את המנוי 64,252 0.03%
שדרגו את המנוי 57,853 0.02%
שדרגו את המנוי 53,672 0.02%
שדרגו את המנוי 50,541 0.02%
שדרגו את המנוי 43,343 0.02%
שדרגו את המנוי 42,997 0.02%
שדרגו את המנוי 42,872 0.02%
שדרגו את המנוי 41,528 0.02%
שדרגו את המנוי 32,325 0.01%
שדרגו את המנוי 30,717 0.01%
שדרגו את המנוי 24,702 0.01%
שדרגו את המנוי 23,763 0.01%
שדרגו את המנוי 22,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,620 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,453 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית