תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
ילין לפידות 474,101 909,311 435,210  91.80%
הראל 245,367 320,573 75,206  30.65%
הירשמו לצפייה 335,152 376,322 41,170  12.28%
הירשמו לצפייה 437,671 452,124 14,453  3.30%
הירשמו לצפייה 355,864 368,391 12,527  3.52%
שדרגו את המנוי 95,059 106,932 11,873  12.49%
שדרגו את המנוי 109,005 109,753 748  0.69%
שדרגו את המנוי 77 156 79  102.60%
שדרגו את המנוי 400 479 79  19.75%
שדרגו את המנוי 2,787 2,487 -300  -10.76%
שדרגו את המנוי 5,000 4,261 -739  -14.78%
שדרגו את המנוי 35,393 33,773 -1,620  -4.58%
שדרגו את המנוי 76,633 74,665 -1,968  -2.57%
שדרגו את המנוי 22,391 20,156 -2,235  -9.98%
שדרגו את המנוי 16,556 14,167 -2,389  -14.43%
שדרגו את המנוי 13,909 11,382 -2,527  -18.17%
שדרגו את המנוי 22,628 18,918 -3,710  -16.40%
שדרגו את המנוי 68,746 61,990 -6,756  -9.83%
שדרגו את המנוי 225,949 218,436 -7,513  -3.33%
שדרגו את המנוי 57,662 44,207 -13,455  -23.33%
שדרגו את המנוי 353,743 339,034 -14,709  -4.16%
שדרגו את המנוי 1,463,600 1,447,880 -15,721  -1.07%
שדרגו את המנוי 214,747 195,076 -19,671  -9.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 591,345

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93,313

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 256,059 903,472 647,413  252.84%
מנורה 5,235,560 5,730,520 494,963  9.45%
הירשמו לצפייה 8,319,260 8,739,710 420,448  5.05%
הירשמו לצפייה 3,185,360 3,472,840 287,481  9.03%
הירשמו לצפייה 1,393,340 1,581,020 187,679  13.47%
שדרגו את המנוי 869,579 994,200 124,621  14.33%
שדרגו את המנוי 539,170 606,020 66,850  12.40%
שדרגו את המנוי 70,110 110,015 39,905  56.92%
שדרגו את המנוי 41,270 66,536 25,266  61.22%
שדרגו את המנוי 10,253 33,310 23,057  224.88%
שדרגו את המנוי 34,377 53,309 18,932  55.07%
שדרגו את המנוי 122,727 140,930 18,203  14.83%
שדרגו את המנוי 66,663 83,376 16,713  25.07%
שדרגו את המנוי 61,632 75,586 13,954  22.64%
שדרגו את המנוי 165,823 179,540 13,717  8.27%
שדרגו את המנוי 56,307 69,423 13,116  23.29%
שדרגו את המנוי 216,506 225,462 8,956  4.14%
שדרגו את המנוי 84,787 93,569 8,782  10.36%
שדרגו את המנוי 85,664 94,025 8,361  9.76%
שדרגו את המנוי 33,650 41,767 8,117  24.12%
שדרגו את המנוי 91,906 98,326 6,420  6.99%
שדרגו את המנוי 26,100 29,792 3,692  14.15%
שדרגו את המנוי 18,724 22,415 3,691  19.71%
שדרגו את המנוי 16,154 19,194 3,040  18.82%
שדרגו את המנוי 106,115 108,520 2,405  2.27%
שדרגו את המנוי 71,480 72,918 1,438  2.01%
שדרגו את המנוי 4,361 5,554 1,193  27.36%
שדרגו את המנוי 10,382 11,242 860  8.28%
שדרגו את המנוי 8,147 8,903 756  9.28%
שדרגו את המנוי 3,293 3,526 233  7.08%
שדרגו את המנוי 50,633 50,679 46  0.09%
שדרגו את המנוי 2,266,550 2,265,740 -812  -0.04%
שדרגו את המנוי 3,000 2,100 -900  -30.00%
שדרגו את המנוי 14,317 13,212 -1,105  -7.72%
שדרגו את המנוי 68,033 66,417 -1,616  -2.38%
שדרגו את המנוי 10,832,500 10,830,100 -2,419  -0.02%
שדרגו את המנוי 12,960 9,874 -3,086  -23.81%
שדרגו את המנוי 30,763 27,567 -3,196  -10.39%
שדרגו את המנוי 40,490 36,755 -3,735  -9.22%
שדרגו את המנוי 220,020 207,270 -12,750  -5.79%
שדרגו את המנוי 2,866,830 2,853,880 -12,945  -0.45%
שדרגו את המנוי 5,565,950 5,452,150 -113,802  -2.04%
שדרגו את המנוי 4,837,500 1,955,610 -2,881,890  -59.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,470,308

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,038,256

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 591,345
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -93,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,470,308
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,038,256
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,143,519 2.20%
מור 1,447,880 0.62%
ילין לפידות 909,311 0.39%
הירשמו לצפייה 452,124 0.19%
הירשמו לצפייה 376,322 0.16%
הירשמו לצפייה 368,391 0.16%
שדרגו את המנוי 339,034 0.15%
שדרגו את המנוי 320,573 0.14%
שדרגו את המנוי 218,436 0.09%
שדרגו את המנוי 195,076 0.08%
שדרגו את המנוי 109,753 0.05%
שדרגו את המנוי 106,932 0.05%
שדרגו את המנוי 74,665 0.03%
שדרגו את המנוי 61,990 0.03%
שדרגו את המנוי 44,207 0.02%
שדרגו את המנוי 33,773 0.01%
שדרגו את המנוי 20,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,641,731 20.85%
מגדל 10,830,100 4.64%
כלל 8,739,710 3.75%
הירשמו לצפייה 5,730,520 2.46%
הירשמו לצפייה 5,452,150 2.34%
הירשמו לצפייה 3,472,840 1.49%
שדרגו את המנוי 2,853,880 1.22%
שדרגו את המנוי 2,265,740 0.97%
שדרגו את המנוי 1,955,610 0.84%
שדרגו את המנוי 1,581,020 0.68%
שדרגו את המנוי 994,200 0.43%
שדרגו את המנוי 903,472 0.39%
שדרגו את המנוי 606,020 0.26%
שדרגו את המנוי 514,285 0.22%
שדרגו את המנוי 386,929 0.17%
שדרגו את המנוי 225,462 0.10%
שדרגו את המנוי 207,270 0.09%
שדרגו את המנוי 179,540 0.08%
שדרגו את המנוי 166,350 0.07%
שדרגו את המנוי 140,930 0.06%
שדרגו את המנוי 110,015 0.05%
שדרגו את המנוי 108,520 0.05%
שדרגו את המנוי 98,326 0.04%
שדרגו את המנוי 94,025 0.04%
שדרגו את המנוי 93,569 0.04%
שדרגו את המנוי 83,376 0.04%
שדרגו את המנוי 75,586 0.03%
שדרגו את המנוי 72,918 0.03%
שדרגו את המנוי 69,423 0.03%
שדרגו את המנוי 67,896 0.03%
שדרגו את המנוי 66,536 0.03%
שדרגו את המנוי 66,417 0.03%
שדרגו את המנוי 53,309 0.02%
שדרגו את המנוי 50,679 0.02%
שדרגו את המנוי 50,251 0.02%
שדרגו את המנוי 41,767 0.02%
שדרגו את המנוי 36,755 0.02%
שדרגו את המנוי 33,310 0.01%
שדרגו את המנוי 29,792 0.01%
שדרגו את המנוי 27,567 0.01%
שדרגו את המנוי 22,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,242 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,903 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,554 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית