תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אקסלנס 49,247 67,583 18,336  37.23%
מור 1,231,720 1,247,690 15,974  1.30%
הירשמו לצפייה 134,185 138,908 4,723  3.52%
הירשמו לצפייה 100,500 104,600 4,100  4.08%
הירשמו לצפייה 55,690 58,500 2,810  5.05%
שדרגו את המנוי 79,461 81,549 2,088  2.63%
שדרגו את המנוי 351,551 353,192 1,641  0.47%
שדרגו את המנוי 1,376 2,798 1,422  103.34%
שדרגו את המנוי 11,522 12,211 689  5.98%
שדרגו את המנוי 1,427 2,071 644  45.13%
שדרגו את המנוי 4,374 4,928 554  12.67%
שדרגו את המנוי 27,121 27,440 319  1.18%
שדרגו את המנוי 82,852 83,052 200  0.24%
שדרגו את המנוי 18,176 18,147 -29  -0.16%
שדרגו את המנוי 408,242 406,709 -1,533  -0.38%
שדרגו את המנוי 298,968 295,230 -3,738  -1.25%
שדרגו את המנוי 5,835 1,654 -4,181  -71.65%
שדרגו את המנוי 154,847 150,118 -4,729  -3.05%
שדרגו את המנוי 300,180 275,887 -24,293  -8.09%
שדרגו את המנוי 187,969 106,882 -81,087  -43.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,500

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,590

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 4,316,580 5,592,350 1,275,770  29.56%
הפניקס 4,255,570 4,751,580 496,010  11.66%
הירשמו לצפייה 3,323,780 3,570,020 246,241  7.41%
הירשמו לצפייה 2,092,110 2,156,820 64,705  3.09%
הירשמו לצפייה 76,481 135,621 59,140  77.33%
שדרגו את המנוי 181,092 236,295 55,203  30.48%
שדרגו את המנוי 7,479,810 7,529,620 49,815  0.67%
שדרגו את המנוי 342,371 386,861 44,490  12.99%
שדרגו את המנוי 154,019 170,719 16,700  10.84%
שדרגו את המנוי 1,904,120 1,914,280 10,161  0.53%
שדרגו את המנוי 127,821 135,621 7,800  6.10%
שדרגו את המנוי 250,712 256,244 5,532  2.21%
שדרגו את המנוי 5,303 6,118 815  15.37%
שדרגו את המנוי 168,308 168,732 424  0.25%
שדרגו את המנוי 85,595 86,006 411  0.48%
שדרגו את המנוי 89,314 89,629 315  0.35%
שדרגו את המנוי 50,315 50,438 123  0.24%
שדרגו את המנוי 169,022 169,108 86  0.05%
שדרגו את המנוי 87,790 87,610 -180  -0.21%
שדרגו את המנוי 4,848 4,223 -625  -12.89%
שדרגו את המנוי 11,487 10,700 -787  -6.85%
שדרגו את המנוי 12,870 12,075 -795  -6.18%
שדרגו את המנוי 14,096 13,297 -799  -5.67%
שדרגו את המנוי 21,125 20,295 -830  -3.93%
שדרגו את המנוי 10,647,800 10,646,800 -1,063  -0.01%
שדרגו את המנוי 79,128 77,518 -1,610  -2.03%
שדרגו את המנוי 13,560 11,924 -1,636  -12.06%
שדרגו את המנוי 44,265 41,265 -3,000  -6.78%
שדרגו את המנוי 210,042 206,227 -3,815  -1.82%
שדרגו את המנוי 43,038 39,113 -3,925  -9.12%
שדרגו את המנוי 35,716 27,422 -8,294  -23.22%
שדרגו את המנוי 116,463 103,000 -13,463  -11.56%
שדרגו את המנוי 128,803 87,141 -41,662  -32.35%
שדרגו את המנוי 419,813 350,247 -69,566  -16.57%
שדרגו את המנוי 252,178 130,664 -121,514  -48.19%
שדרגו את המנוי 5,743,950 5,140,440 -603,517  -10.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,333,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -877,081

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 53,500
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -119,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,333,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -877,081
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,551,675 1.53%
מור 1,247,690 0.54%
מגדל 406,709 0.17%
הירשמו לצפייה 353,192 0.15%
הירשמו לצפייה 295,230 0.13%
הירשמו לצפייה 275,887 0.12%
שדרגו את המנוי 150,118 0.06%
שדרגו את המנוי 138,908 0.06%
שדרגו את המנוי 106,882 0.05%
שדרגו את המנוי 104,600 0.04%
שדרגו את המנוי 85,131 0.04%
שדרגו את המנוי 83,052 0.04%
שדרגו את המנוי 81,549 0.04%
שדרגו את המנוי 67,583 0.03%
שדרגו את המנוי 58,500 0.03%
שדרגו את המנוי 27,440 0.01%
שדרגו את המנוי 20,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,375,968 21.24%
מגדל 10,646,800 4.58%
כלל 7,529,620 3.24%
הירשמו לצפייה 5,592,350 2.41%
הירשמו לצפייה 5,140,440 2.21%
הירשמו לצפייה 4,751,580 2.04%
שדרגו את המנוי 3,570,020 1.54%
שדרגו את המנוי 2,988,560 1.29%
שדרגו את המנוי 2,156,820 0.93%
שדרגו את המנוי 1,914,280 0.82%
שדרגו את המנוי 920,580 0.40%
שדרגו את המנוי 573,821 0.25%
שדרגו את המנוי 386,861 0.17%
שדרגו את המנוי 350,247 0.15%
שדרגו את המנוי 256,244 0.11%
שדרגו את המנוי 236,295 0.10%
שדרגו את המנוי 206,227 0.09%
שדרגו את המנוי 170,719 0.07%
שדרגו את המנוי 169,108 0.07%
שדרגו את המנוי 168,732 0.07%
שדרגו את המנוי 135,621 0.06%
שדרגו את המנוי 135,621 0.06%
שדרגו את המנוי 130,664 0.06%
שדרגו את המנוי 103,000 0.04%
שדרגו את המנוי 99,495 0.04%
שדרגו את המנוי 93,193 0.04%
שדרגו את המנוי 89,629 0.04%
שדרגו את המנוי 87,610 0.04%
שדרגו את המנוי 87,141 0.04%
שדרגו את המנוי 86,006 0.04%
שדרגו את המנוי 77,518 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.02%
שדרגו את המנוי 50,438 0.02%
שדרגו את המנוי 47,773 0.02%
שדרגו את המנוי 43,579 0.02%
שדרגו את המנוי 41,265 0.02%
שדרגו את המנוי 39,113 0.02%
שדרגו את המנוי 34,317 0.01%
שדרגו את המנוי 33,939 0.01%
שדרגו את המנוי 28,106 0.01%
שדרגו את המנוי 27,422 0.01%
שדרגו את המנוי 21,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,075 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,223 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית