תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מיטב דש 366,074 430,204 64,130  17.52%
מור 1,058,050 1,119,520 61,473  5.81%
הירשמו לצפייה 425,721 442,451 16,730  3.93%
הירשמו לצפייה 149,963 156,716 6,753  4.50%
הירשמו לצפייה 34,752 41,016 6,264  18.02%
שדרגו את המנוי 23,835 27,850 4,015  16.84%
שדרגו את המנוי 35,619 39,555 3,936  11.05%
שדרגו את המנוי 25,797 28,298 2,501  9.69%
שדרגו את המנוי 7,677 8,647 970  12.64%
שדרגו את המנוי 438,646 439,115 469  0.11%
שדרגו את המנוי 6,481 6,748 267  4.12%
שדרגו את המנוי 712 912 200  28.09%
שדרגו את המנוי 122,587 122,766 179  0.15%
שדרגו את המנוי 189,689 189,809 120  0.06%
שדרגו את המנוי 494 551 57  11.54%
שדרגו את המנוי 28,928 28,428 -500  -1.73%
שדרגו את המנוי 1,000 390 -610  -61.00%
שדרגו את המנוי 50,198 49,498 -700  -1.39%
שדרגו את המנוי 4,911 3,920 -991  -20.18%
שדרגו את המנוי 53,055 52,055 -1,000  -1.88%
שדרגו את המנוי 120,791 118,943 -1,848  -1.53%
שדרגו את המנוי 19,313 14,914 -4,399  -22.78%
שדרגו את המנוי 496,311 486,487 -9,824  -1.98%
שדרגו את המנוי 11,223 929 -10,294  -91.72%
שדרגו את המנוי 30,596 19,944 -10,652  -34.82%
שדרגו את המנוי 481,660 455,083 -26,577  -5.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 168,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,395

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ארם גמולים 29,000 39,729 10,729  37.00%
עמ"י 45,715 51,780 6,065  13.27%
הירשמו לצפייה 243,991 247,916 3,925  1.61%
הירשמו לצפייה 10,840,700 10,844,100 3,307  0.03%
הירשמו לצפייה 2,270,640 2,272,000 1,358  0.06%
שדרגו את המנוי 193,329 194,655 1,326  0.69%
שדרגו את המנוי 105,681 105,917 236  0.22%
שדרגו את המנוי 2,343 2,036 -307  -13.10%
שדרגו את המנוי 141,593 140,433 -1,160  -0.82%
שדרגו את המנוי 92,030 90,858 -1,172  -1.27%
שדרגו את המנוי 14,749 12,299 -2,450  -16.61%
שדרגו את המנוי 27,997 24,945 -3,052  -10.90%
שדרגו את המנוי 5,485,430 5,481,380 -4,044  -0.07%
שדרגו את המנוי 230,274 226,223 -4,051  -1.76%
שדרגו את המנוי 32,550 27,866 -4,684  -14.39%
שדרגו את המנוי 50,551 42,553 -7,998  -15.82%
שדרגו את המנוי 472,210 457,818 -14,392  -3.05%
שדרגו את המנוי 64,657 49,015 -15,642  -24.19%
שדרגו את המנוי 111,784 93,724 -18,060  -16.16%
שדרגו את המנוי 60,139 41,270 -18,869  -31.38%
שדרגו את המנוי 1,748,630 1,719,960 -28,662  -1.64%
שדרגו את המנוי 78,332 44,356 -33,976  -43.37%
שדרגו את המנוי 148,761 111,053 -37,708  -25.35%
שדרגו את המנוי 191,480 152,596 -38,884  -20.31%
שדרגו את המנוי 101,975 53,444 -48,531  -47.59%
שדרגו את המנוי 2,733,340 2,655,620 -77,727  -2.84%
שדרגו את המנוי 6,046,210 5,964,270 -81,941  -1.36%
שדרגו את המנוי 170,940 55,340 -115,600  -67.63%
שדרגו את המנוי 402,100 202,900 -199,200  -49.54%
שדרגו את המנוי 1,160,060 879,531 -280,528  -24.18%
שדרגו את המנוי 3,155,510 2,754,140 -401,368  -12.72%
שדרגו את המנוי 1,881,310 1,455,750 -425,560  -22.62%
שדרגו את המנוי 8,408,330 7,101,670 -1,306,670  -15.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,946

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,172,236

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 168,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -67,395
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,946
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,172,236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,658,846 2.43%
ילין לפידות 1,360,370 0.58%
מור 1,119,520 0.48%
הירשמו לצפייה 486,487 0.21%
הירשמו לצפייה 455,083 0.20%
הירשמו לצפייה 442,451 0.19%
שדרגו את המנוי 439,115 0.19%
שדרגו את המנוי 430,204 0.18%
שדרגו את המנוי 189,809 0.08%
שדרגו את המנוי 156,716 0.07%
שדרגו את המנוי 122,766 0.05%
שדרגו את המנוי 118,943 0.05%
שדרגו את המנוי 52,055 0.02%
שדרגו את המנוי 49,498 0.02%
שדרגו את המנוי 41,016 0.02%
שדרגו את המנוי 39,555 0.02%
שדרגו את המנוי 28,428 0.01%
שדרגו את המנוי 28,298 0.01%
שדרגו את המנוי 27,850 0.01%
שדרגו את המנוי 19,944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,914 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,748 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,151 < 0.01%
שדרגו את המנוי 929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,518 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,291,697 19.41%
מגדל 10,844,100 4.65%
כלל 7,101,670 3.04%
הירשמו לצפייה 5,964,270 2.56%
הירשמו לצפייה 5,481,380 2.35%
הירשמו לצפייה 2,754,140 1.18%
שדרגו את המנוי 2,655,620 1.14%
שדרגו את המנוי 2,272,000 0.97%
שדרגו את המנוי 1,719,960 0.74%
שדרגו את המנוי 1,455,750 0.62%
שדרגו את המנוי 879,531 0.38%
שדרגו את המנוי 614,829 0.26%
שדרגו את המנוי 457,818 0.20%
שדרגו את המנוי 252,223 0.11%
שדרגו את המנוי 247,916 0.11%
שדרגו את המנוי 226,223 0.10%
שדרגו את המנוי 202,900 0.09%
שדרגו את המנוי 194,655 0.08%
שדרגו את המנוי 188,050 0.08%
שדרגו את המנוי 152,596 0.07%
שדרגו את המנוי 152,475 0.07%
שדרגו את המנוי 140,433 0.06%
שדרגו את המנוי 111,053 0.05%
שדרגו את המנוי 108,520 0.05%
שדרגו את המנוי 105,917 0.05%
שדרגו את המנוי 93,724 0.04%
שדרגו את המנוי 91,413 0.04%
שדרגו את המנוי 90,858 0.04%
שדרגו את המנוי 69,497 0.03%
שדרגו את המנוי 55,340 0.02%
שדרגו את המנוי 53,444 0.02%
שדרגו את המנוי 51,780 0.02%
שדרגו את המנוי 50,771 0.02%
שדרגו את המנוי 49,015 0.02%
שדרגו את המנוי 48,513 0.02%
שדרגו את המנוי 44,356 0.02%
שדרגו את המנוי 42,553 0.02%
שדרגו את המנוי 41,270 0.02%
שדרגו את המנוי 39,729 0.02%
שדרגו את המנוי 34,958 0.01%
שדרגו את המנוי 32,818 0.01%
שדרגו את המנוי 27,866 0.01%
שדרגו את המנוי 24,945 0.01%
שדרגו את המנוי 17,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,299 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,036 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית