תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
איילון 277,878 313,889 36,011  12.96%
אלטשולר - שחם 327,108 351,002 23,894  7.30%
הירשמו לצפייה 267,989 281,427 13,438  5.01%
הירשמו לצפייה 173,131 182,523 9,392  5.42%
הירשמו לצפייה 21,864 28,446 6,582  30.10%
שדרגו את המנוי 100,171 105,214 5,043  5.03%
שדרגו את המנוי 2,055 5,145 3,090  150.36%
שדרגו את המנוי 30,828 32,736 1,908  6.19%
שדרגו את המנוי 86,500 87,500 1,000  1.16%
שדרגו את המנוי 6,400 6,800 400  6.25%
שדרגו את המנוי 15,546 15,601 55  0.35%
שדרגו את המנוי 57,787 57,662 -125  -0.22%
שדרגו את המנוי 14,264 14,086 -178  -1.25%
שדרגו את המנוי 231,754 231,447 -307  -0.13%
שדרגו את המנוי 99,021 98,693 -328  -0.33%
שדרגו את המנוי 21,250 20,690 -560  -2.64%
שדרגו את המנוי 1,000 400 -600  -60.00%
שדרגו את המנוי 77,791 76,877 -914  -1.17%
שדרגו את המנוי 7,844 6,834 -1,010  -12.88%
שדרגו את המנוי 28,289 23,653 -4,636  -16.39%
שדרגו את המנוי 15,500 2,200 -13,300  -85.81%
שדרגו את המנוי 416,608 396,349 -20,259  -4.86%
שדרגו את המנוי 1,652,720 1,628,910 -23,814  -1.44%
שדרגו את המנוי 447,521 414,258 -33,263  -7.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,813

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -99,294

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 2,682,210 3,185,360 503,150  18.76%
מיטב דש 941,380 1,393,340 451,960  48.01%
הירשמו לצפייה 7,937,190 8,319,260 382,070  4.81%
הירשמו לצפייה 494,762 869,579 374,817  75.76%
הירשמו לצפייה 5,373,610 5,565,950 192,340  3.58%
שדרגו את המנוי 2,198,050 2,266,550 68,500  3.12%
שדרגו את המנוי 5,184,620 5,235,560 50,940  0.98%
שדרגו את המנוי 288,800 325,600 36,800  12.74%
שדרגו את המנוי 133,301 164,352 31,051  23.29%
שדרגו את המנוי 10,804,400 10,832,500 28,100  0.26%
שדרגו את המנוי 43,335 66,663 23,328  53.83%
שדרגו את המנוי 369,008 386,929 17,921  4.86%
שדרגו את המנוי 148,884 165,823 16,939  11.38%
שדרגו את המנוי 39,487 56,307 16,820  42.60%
שדרגו את המנוי 48,272 61,632 13,360  27.68%
שדרגו את המנוי 155,250 166,350 11,100  7.15%
שדרגו את המנוי 30,295 40,490 10,195  33.65%
שדרגו את המנוי 112,708 122,727 10,019  8.89%
שדרגו את המנוי 211,019 220,020 9,001  4.27%
שדרגו את המנוי 85,700 91,906 6,206  7.24%
שדרגו את המנוי 8,950 14,317 5,367  59.97%
שדרגו את המנוי 66,678 71,480 4,802  7.20%
שדרגו את המנוי 64,137 68,033 3,896  6.07%
שדרגו את המנוי 64,367 67,896 3,529  5.48%
שדרגו את המנוי 23,763 26,100 2,337  9.83%
שדרגו את המנוי 31,478 33,650 2,172  6.90%
שדרגו את המנוי 28,830 30,763 1,933  6.70%
שדרגו את המנוי 17,094 18,724 1,630  9.54%
שדרגו את המנוי 14,936 16,154 1,218  8.15%
שדרגו את המנוי 9,620 10,662 1,042  10.83%
שדרגו את המנוי 9,635 10,382 747  7.75%
שדרגו את המנוי 8,979 9,646 667  7.43%
שדרגו את המנוי 7,563 8,147 584  7.72%
שדרגו את המנוי 84,312 84,787 475  0.56%
שדרגו את המנוי 4,837,080 4,837,500 420  0.01%
שדרגו את המנוי 4,134 4,361 227  5.49%
שדרגו את המנוי 50,568 50,633 65  0.13%
שדרגו את המנוי 42,157 41,270 -887  -2.10%
שדרגו את המנוי 87,175 85,664 -1,511  -1.73%
שדרגו את המנוי 220,064 216,506 -3,558  -1.62%
שדרגו את המנוי 74,551 70,110 -4,441  -5.96%
שדרגו את המנוי 39,874 34,377 -5,497  -13.79%
שדרגו את המנוי 2,928,890 2,866,830 -62,060  -2.12%
שדרגו את המנוי 670,963 539,170 -131,793  -19.64%
שדרגו את המנוי 790,925 256,059 -534,866  -67.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,285,728

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -744,613

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 100,813
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -99,294
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,285,728
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -744,613
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,637,842 1.99%
מור 1,628,910 0.70%
מגדל 414,258 0.18%
הירשמו לצפייה 396,349 0.17%
הירשמו לצפייה 351,002 0.15%
הירשמו לצפייה 313,889 0.13%
שדרגו את המנוי 281,427 0.12%
שדרגו את המנוי 262,999 0.11%
שדרגו את המנוי 231,447 0.10%
שדרגו את המנוי 182,523 0.08%
שדרגו את המנוי 105,214 0.05%
שדרגו את המנוי 98,693 0.04%
שדרגו את המנוי 87,500 0.04%
שדרגו את המנוי 76,877 0.03%
שדרגו את המנוי 57,662 0.02%
שדרגו את המנוי 32,736 0.01%
שדרגו את המנוי 28,446 0.01%
שדרגו את המנוי 23,653 0.01%
שדרגו את המנוי 20,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,834 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77 < 0.01%
שדרגו את המנוי -31,700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,145,740 21.07%
מגדל 10,832,500 4.64%
כלל 8,319,260 3.57%
הירשמו לצפייה 5,565,950 2.39%
הירשמו לצפייה 5,235,560 2.24%
הירשמו לצפייה 4,837,500 2.07%
שדרגו את המנוי 3,185,360 1.37%
שדרגו את המנוי 2,866,830 1.23%
שדרגו את המנוי 2,266,550 0.97%
שדרגו את המנוי 1,393,340 0.60%
שדרגו את המנוי 869,579 0.37%
שדרגו את המנוי 539,170 0.23%
שדרגו את המנוי 386,929 0.17%
שדרגו את המנוי 325,600 0.14%
שדרגו את המנוי 256,059 0.11%
שדרגו את המנוי 220,020 0.09%
שדרגו את המנוי 216,506 0.09%
שדרגו את המנוי 166,350 0.07%
שדרגו את המנוי 165,823 0.07%
שדרגו את המנוי 164,352 0.07%
שדרגו את המנוי 122,727 0.05%
שדרגו את המנוי 106,115 0.05%
שדרגו את המנוי 91,906 0.04%
שדרגו את המנוי 85,664 0.04%
שדרגו את המנוי 84,787 0.04%
שדרגו את המנוי 71,480 0.03%
שדרגו את המנוי 70,110 0.03%
שדרגו את המנוי 68,033 0.03%
שדרגו את המנוי 67,896 0.03%
שדרגו את המנוי 66,663 0.03%
שדרגו את המנוי 61,632 0.03%
שדרגו את המנוי 56,307 0.02%
שדרגו את המנוי 50,633 0.02%
שדרגו את המנוי 41,270 0.02%
שדרגו את המנוי 40,490 0.02%
שדרגו את המנוי 34,377 0.01%
שדרגו את המנוי 33,650 0.01%
שדרגו את המנוי 30,763 0.01%
שדרגו את המנוי 26,100 0.01%
שדרגו את המנוי 18,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,646 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,361 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית