תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 455,951 557,709 101,758  22.32%
מור 1,337,370 1,381,620 44,250  3.31%
הירשמו לצפייה 272,637 299,997 27,360  10.04%
הירשמו לצפייה 6,479 26,699 20,220  312.09%
הירשמו לצפייה 264,112 280,077 15,965  6.04%
שדרגו את המנוי 27,440 36,492 9,052  32.99%
שדרגו את המנוי 149,718 154,918 5,200  3.47%
שדרגו את המנוי 5,724 8,827 3,103  54.21%
שדרגו את המנוי 85,449 88,384 2,935  3.43%
שדרגו את המנוי 27,527 30,355 2,828  10.27%
שדרגו את המנוי 58,500 59,500 1,000  1.71%
שדרגו את המנוי 12,291 13,055 764  6.22%
שדרגו את המנוי 86,802 87,010 208  0.24%
שדרגו את המנוי 17,939 17,733 -206  -1.15%
שדרגו את המנוי 5,100 4,700 -400  -7.84%
שדרגו את המנוי 68,670 66,400 -2,270  -3.31%
שדרגו את המנוי 78,652 76,058 -2,594  -3.30%
שדרגו את המנוי 145,278 139,471 -5,807  -4.00%
שדרגו את המנוי 112,030 104,970 -7,060  -6.30%
שדרגו את המנוי 389,810 378,799 -11,011  -2.82%
שדרגו את המנוי 138,260 117,293 -20,967  -15.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 234,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,315

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
פסגות 1,914,280 2,325,160 410,881  21.46%
כלל 7,529,620 7,758,360 228,744  3.04%
הירשמו לצפייה 2,156,820 2,340,630 183,818  8.52%
הירשמו לצפייה 10,646,800 10,746,800 100,003  0.94%
הירשמו לצפייה 236,295 289,009 52,714  22.31%
שדרגו את המנוי 170,719 186,819 16,100  9.43%
שדרגו את המנוי 386,861 397,093 10,232  2.64%
שדרגו את המנוי 5,592,350 5,598,940 6,587  0.12%
שדרגו את המנוי 6,118 7,207 1,089  17.80%
שדרגו את המנוי 4,223 3,055 -1,168  -27.66%
שדרגו את המנוי 41,265 39,225 -2,040  -4.94%
שדרגו את המנוי 7,176 4,928 -2,248  -31.33%
שדרגו את המנוי 11,924 8,837 -3,087  -25.89%
שדרגו את המנוי 12,075 8,950 -3,125  -25.88%
שדרגו את המנוי 10,700 7,563 -3,137  -29.32%
שדרגו את המנוי 9,991 6,768 -3,223  -32.26%
שדרגו את המנוי 27,422 24,011 -3,411  -12.44%
שדרגו את המנוי 13,297 9,635 -3,662  -27.54%
שדרגו את המנוי 20,295 14,936 -5,359  -26.41%
שדרגו את המנוי 4,751,580 4,745,460 -6,128  -0.13%
שדרגו את המנוי 28,106 20,941 -7,165  -25.49%
שדרגו את המנוי 47,773 39,184 -8,589  -17.98%
שדרגו את המנוי 256,244 247,549 -8,695  -3.39%
שדרגו את המנוי 103,000 93,611 -9,389  -9.12%
שדרגו את המנוי 39,113 28,321 -10,792  -27.59%
שדרגו את המנוי 33,939 20,006 -13,933  -41.05%
שדרגו את המנוי 43,579 28,552 -15,027  -34.48%
שדרגו את המנוי 2,988,560 2,972,610 -15,953  -0.53%
שדרגו את המנוי 99,495 82,216 -17,279  -17.37%
שדרגו את המנוי 77,518 59,398 -18,120  -23.38%
שדרגו את המנוי 87,610 68,731 -18,879  -21.55%
שדרגו את המנוי 135,621 115,160 -20,461  -15.09%
שדרגו את המנוי 168,732 147,956 -20,776  -12.31%
שדרגו את המנוי 87,141 64,329 -22,812  -26.18%
שדרגו את המנוי 86,006 57,316 -28,690  -33.36%
שדרגו את המנוי 169,108 131,903 -37,205  -22.00%
שדרגו את המנוי 206,227 163,515 -42,712  -20.71%
שדרגו את המנוי 573,821 528,508 -45,313  -7.90%
שדרגו את המנוי 130,664 77,208 -53,456  -40.91%
שדרגו את המנוי 350,247 290,376 -59,871  -17.09%
שדרגו את המנוי 135,621 27,957 -107,664  -79.39%
שדרגו את המנוי 920,580 795,814 -124,766  -13.55%
שדרגו את המנוי 5,140,440 4,907,070 -233,363  -4.54%
שדרגו את המנוי 3,570,020 1,276,120 -2,293,910  -64.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,010,168

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,271,408

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 234,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,315
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,010,168
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,271,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,935,231 1.69%
מור 1,381,620 0.59%
אלטשולר - שחם 557,709 0.24%
הירשמו לצפייה 378,799 0.16%
הירשמו לצפייה 299,997 0.13%
הירשמו לצפייה 280,077 0.12%
שדרגו את המנוי 154,918 0.07%
שדרגו את המנוי 139,471 0.06%
שדרגו את המנוי 117,293 0.05%
שדרגו את המנוי 104,970 0.05%
שדרגו את המנוי 88,384 0.04%
שדרגו את המנוי 87,010 0.04%
שדרגו את המנוי 76,058 0.03%
שדרגו את המנוי 66,400 0.03%
שדרגו את המנוי 59,500 0.03%
שדרגו את המנוי 36,492 0.02%
שדרגו את המנוי 30,355 0.01%
שדרגו את המנוי 26,699 0.01%
שדרגו את המנוי 17,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 677 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,222,829 20.31%
מגדל 10,746,800 4.62%
כלל 7,758,360 3.34%
הירשמו לצפייה 5,598,940 2.41%
הירשמו לצפייה 4,907,070 2.11%
הירשמו לצפייה 4,745,460 2.04%
שדרגו את המנוי 2,972,610 1.28%
שדרגו את המנוי 2,340,630 1.01%
שדרגו את המנוי 2,325,160 1.00%
שדרגו את המנוי 1,276,120 0.55%
שדרגו את המנוי 795,814 0.34%
שדרגו את המנוי 528,508 0.23%
שדרגו את המנוי 397,093 0.17%
שדרגו את המנוי 290,376 0.12%
שדרגו את המנוי 289,009 0.12%
שדרגו את המנוי 247,549 0.11%
שדרגו את המנוי 186,819 0.08%
שדרגו את המנוי 163,515 0.07%
שדרגו את המנוי 147,956 0.06%
שדרגו את המנוי 131,903 0.06%
שדרגו את המנוי 115,160 0.05%
שדרגו את המנוי 107,800 0.05%
שדרגו את המנוי 93,611 0.04%
שדרגו את המנוי 93,193 0.04%
שדרגו את המנוי 89,629 0.04%
שדרגו את המנוי 82,216 0.04%
שדרגו את המנוי 77,208 0.03%
שדרגו את המנוי 68,731 0.03%
שדרגו את המנוי 64,329 0.03%
שדרגו את המנוי 59,398 0.03%
שדרגו את המנוי 58,000 0.02%
שדרגו את המנוי 57,316 0.02%
שדרגו את המנוי 50,438 0.02%
שדרגו את המנוי 39,225 0.02%
שדרגו את המנוי 39,184 0.02%
שדרגו את המנוי 34,317 0.01%
שדרגו את המנוי 28,552 0.01%
שדרגו את המנוי 28,321 0.01%
שדרגו את המנוי 27,957 0.01%
שדרגו את המנוי 24,011 0.01%
שדרגו את המנוי 21,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,006 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,207 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,055 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית