תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מזרחי טפחות

ענף: בנקים
תת-ענף: בנקים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
איילון 435,963 462,924 26,961  6.18%
מגדל 427,697 439,811 12,114  2.83%
הירשמו לצפייה -1,518 9,233 10,751  -708.23%
הירשמו לצפייה 323,101 331,874 8,773  2.72%
הירשמו לצפייה 166,045 174,554 8,509  5.12%
שדרגו את המנוי 131,165 138,508 7,343  5.60%
שדרגו את המנוי 1,331,340 1,335,070 3,728  0.28%
שדרגו את המנוי 303,109 306,184 3,075  1.01%
שדרגו את המנוי 18,444 21,228 2,784  15.09%
שדרגו את המנוי 113,878 115,612 1,734  1.52%
שדרגו את המנוי 196,881 197,524 643  0.33%
שדרגו את המנוי 9,997 10,635 638  6.38%
שדרגו את המנוי 4,500 4,700 200  4.44%
שדרגו את המנוי 703 803 100  14.22%
שדרגו את המנוי 13,290 13,224 -66  -0.50%
שדרגו את המנוי 24,937 24,672 -265  -1.06%
שדרגו את המנוי 40,570 40,040 -530  -1.31%
שדרגו את המנוי 2,901 2,350 -551  -18.99%
שדרגו את המנוי 21,900 19,648 -2,252  -10.28%
שדרגו את המנוי 26,170 23,487 -2,683  -10.25%
שדרגו את המנוי 15,432 12,161 -3,271  -21.20%
שדרגו את המנוי 2,670 -7,071 -9,741  -364.83%
שדרגו את המנוי 1,056,360 1,044,670 -11,685  -1.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,353

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,044

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
עמיתים 2,853,880 3,079,320 225,433  7.90%
הלמן אלדובי 994,200 1,134,900 140,702  14.15%
הירשמו לצפייה 5,452,150 5,559,230 107,080  1.96%
הירשמו לצפייה 50,251 83,643 33,392  66.45%
הירשמו לצפייה 3,472,840 3,505,490 32,649  0.94%
שדרגו את המנוי 94,025 117,618 23,593  25.09%
שדרגו את המנוי 83,376 102,081 18,705  22.43%
שדרגו את המנוי 225,462 239,385 13,923  6.18%
שדרגו את המנוי 5,730,520 5,743,520 12,992  0.23%
שדרגו את המנוי 10,830,100 10,840,400 10,310  0.10%
שדרגו את המנוי 179,540 184,151 4,611  2.57%
שדרגו את המנוי 3,526 2,343 -1,183  -33.55%
שדרגו את המנוי 36,755 35,350 -1,405  -3.82%
שדרגו את המנוי 207,270 205,489 -1,781  -0.86%
שדרגו את המנוי 5,554 3,456 -2,098  -37.77%
שדרגו את המנוי 9,646 5,782 -3,864  -40.06%
שדרגו את המנוי 11,242 7,305 -3,937  -35.02%
שדרגו את המנוי 93,569 88,366 -5,203  -5.56%
שדרגו את המנוי 13,212 7,845 -5,367  -40.62%
שדרגו את המנוי 66,536 60,139 -6,397  -9.61%
שדרגו את המנוי 19,194 11,839 -7,355  -38.32%
שדרגו את המנוי 33,310 25,655 -7,655  -22.98%
שדרגו את המנוי 69,423 60,037 -9,386  -13.52%
שדרגו את המנוי 29,792 20,082 -9,710  -32.59%
שדרגו את המנוי 27,567 17,546 -10,021  -36.35%
שדרגו את המנוי 166,350 155,250 -11,100  -6.67%
שדרגו את המנוי 98,326 85,700 -12,626  -12.84%
שדרגו את המנוי 41,767 27,997 -13,770  -32.97%
שדרגו את המנוי 2,265,740 2,250,000 -15,738  -0.69%
שדרגו את המנוי 53,309 34,958 -18,351  -34.42%
שדרגו את המנוי 66,417 45,387 -21,030  -31.66%
שדרגו את המנוי 72,918 48,513 -24,405  -33.47%
שדרגו את המנוי 75,586 48,518 -27,068  -35.81%
שדרגו את המנוי 514,285 481,674 -32,611  -6.34%
שדרגו את המנוי 140,930 105,413 -35,517  -25.20%
שדרגו את המנוי 8,739,710 8,629,940 -109,766  -1.26%
שדרגו את המנוי 386,929 252,223 -134,706  -34.81%
שדרגו את המנוי 1,955,610 1,799,680 -155,925  -7.97%
שדרגו את המנוי 903,472 612,207 -291,265  -32.24%
שדרגו את המנוי 1,581,020 1,266,530 -314,485  -19.89%
שדרגו את המנוי 606,020 253,465 -352,555  -58.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 623,390

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,646,280

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,353
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,044
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 623,390
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,646,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,825,899 2.07%
ילין לפידות 1,335,070 0.57%
מור 1,044,670 0.45%
הירשמו לצפייה 462,924 0.20%
הירשמו לצפייה 439,811 0.19%
הירשמו לצפייה 331,874 0.14%
שדרגו את המנוי 306,184 0.13%
שדרגו את המנוי 197,524 0.08%
שדרגו את המנוי 174,554 0.07%
שדרגו את המנוי 138,508 0.06%
שדרגו את המנוי 115,612 0.05%
שדרגו את המנוי 63,134 0.03%
שדרגו את המנוי 40,040 0.02%
שדרגו את המנוי 24,672 0.01%
שדרגו את המנוי 23,487 0.01%
שדרגו את המנוי 21,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,635 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי -7,071 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,306,291 20.71%
מגדל 10,840,400 4.65%
כלל 8,629,940 3.70%
הירשמו לצפייה 5,743,520 2.46%
הירשמו לצפייה 5,559,230 2.38%
הירשמו לצפייה 3,505,490 1.50%
שדרגו את המנוי 3,079,320 1.32%
שדרגו את המנוי 2,250,000 0.96%
שדרגו את המנוי 1,799,680 0.77%
שדרגו את המנוי 1,266,530 0.54%
שדרגו את המנוי 1,134,900 0.49%
שדרגו את המנוי 612,207 0.26%
שדרגו את המנוי 481,674 0.21%
שדרגו את המנוי 402,100 0.17%
שדרגו את המנוי 253,465 0.11%
שדרגו את המנוי 252,223 0.11%
שדרגו את המנוי 239,385 0.10%
שדרגו את המנוי 217,088 0.09%
שדרגו את המנוי 205,489 0.09%
שדרגו את המנוי 184,151 0.08%
שדרגו את המנוי 155,593 0.07%
שדרגו את המנוי 155,250 0.07%
שדרגו את המנוי 117,618 0.05%
שדרגו את המנוי 113,997 0.05%
שדרגו את המנוי 108,520 0.05%
שדרגו את המנוי 105,413 0.05%
שדרגו את המנוי 102,081 0.04%
שדרגו את המנוי 88,366 0.04%
שדרגו את המנוי 85,700 0.04%
שדרגו את המנוי 83,643 0.04%
שדרגו את המנוי 60,139 0.03%
שדרגו את המנוי 60,037 0.03%
שדרגו את המנוי 50,679 0.02%
שדרגו את המנוי 48,518 0.02%
שדרגו את המנוי 48,513 0.02%
שדרגו את המנוי 45,387 0.02%
שדרגו את המנוי 35,350 0.02%
שדרגו את המנוי 34,958 0.01%
שדרגו את המנוי 27,997 0.01%
שדרגו את המנוי 25,655 0.01%
שדרגו את המנוי 20,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,456 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מזרחי טפחות פרסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות ל-2014: הרווח הנקי של הבנק בניהולו של אלדד פרשר הסתכם בכ-1.08 מיליארד שקל, בדומה לרווח שרשם הבנק ב-2013; התשואה להון עמדה אשתקד על 10.4%, לעומת תשואה להון של 11.5% ב-2013. #בנקים #דוחות_כספיים #אלדד_פרשר
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כשנה לאחר שמוזי ורטהיים העביר את מניותיו במזרחי טפחות לילדיו, הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי אין בכוונתו כרגע להמליץ לנגידת בנק ישראל קרנית פלוג להעניק לילדיו של ורטהיים, דוד ודרורית, היתר שליטה בבנק. #בנקים #היתר_שליטה #מוזי_ורטהיים #קרנית_פלוג #הפיקוח_על_הבנקים
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית