תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 10,291 109,447 99,156  963.52%
מור 165,728 191,964 26,236  15.83%
הירשמו לצפייה 183,888 197,824 13,936  7.58%
הירשמו לצפייה 7,218 13,542 6,324  87.61%
הירשמו לצפייה 3,144 5,271 2,127  67.65%
שדרגו את המנוי 118,629 120,044 1,415  1.19%
שדרגו את המנוי 2,720 3,934 1,214  44.63%
שדרגו את המנוי 225 839 614  272.89%
שדרגו את המנוי 49,998 50,545 547  1.09%
שדרגו את המנוי 6,114 6,425 311  5.09%
שדרגו את המנוי 1,673 1,822 149  8.91%
שדרגו את המנוי 200 270 70  35.00%
שדרגו את המנוי 121,574 121,562 -12  -0.01%
שדרגו את המנוי 35,639 35,600 -39  -0.11%
שדרגו את המנוי 6,514 6,257 -257  -3.95%
שדרגו את המנוי 3,196 2,652 -544  -17.02%
שדרגו את המנוי 6,727 6,181 -546  -8.12%
שדרגו את המנוי 67,321 66,608 -713  -1.06%
שדרגו את המנוי 67,040 66,107 -933  -1.39%
שדרגו את המנוי 21,184 20,186 -998  -4.71%
שדרגו את המנוי 70,099 67,578 -2,521  -3.60%
שדרגו את המנוי 36,955 32,640 -4,315  -11.68%
שדרגו את המנוי 197,644 185,302 -12,342  -6.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 152,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,220

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 1,986,490 2,471,800 485,314  24.43%
מיטב דש 100,320 361,900 261,580  260.75%
הירשמו לצפייה 275,169 472,950 197,781  71.88%
הירשמו לצפייה 438,221 635,641 197,420  45.05%
הירשמו לצפייה 2,742,970 2,875,030 132,064  4.81%
שדרגו את המנוי 1,130,170 1,230,200 100,030  8.85%
שדרגו את המנוי 173,028 271,268 98,240  56.78%
שדרגו את המנוי 229,324 297,863 68,539  29.89%
שדרגו את המנוי 39,766 84,901 45,135  113.50%
שדרגו את המנוי 56,712 70,207 13,495  23.80%
שדרגו את המנוי 225,005 237,155 12,150  5.40%
שדרגו את המנוי 22,825 30,995 8,170  35.79%
שדרגו את המנוי 320,950 329,000 8,050  2.51%
שדרגו את המנוי 7,727 14,310 6,583  85.19%
שדרגו את המנוי 38,313 44,013 5,700  14.88%
שדרגו את המנוי 11,177 15,377 4,200  37.58%
שדרגו את המנוי 2,317 6,067 3,750  161.85%
שדרגו את המנוי 18,220 21,157 2,937  16.12%
שדרגו את המנוי 36,048 38,848 2,800  7.77%
שדרגו את המנוי 1,480 4,185 2,705  182.77%
שדרגו את המנוי 15,239 16,439 1,200  7.87%
שדרגו את המנוי 250,805 251,626 821  0.33%
שדרגו את המנוי 16,908 17,639 731  4.32%
שדרגו את המנוי 7,278 7,998 720  9.89%
שדרגו את המנוי 15,697 16,242 545  3.47%
שדרגו את המנוי 49,023 48,872 -151  -0.31%
שדרגו את המנוי 7,824 7,052 -772  -9.87%
שדרגו את המנוי 6,123 5,103 -1,020  -16.66%
שדרגו את המנוי 23,249 20,380 -2,869  -12.34%
שדרגו את המנוי 14,077 10,320 -3,757  -26.69%
שדרגו את המנוי 62,132 56,814 -5,318  -8.56%
שדרגו את המנוי 44,546 38,906 -5,640  -12.66%
שדרגו את המנוי 52,286 44,240 -8,046  -15.39%
שדרגו את המנוי 73,532 62,586 -10,946  -14.89%
שדרגו את המנוי 301,000 222,089 -78,911  -26.22%
שדרגו את המנוי 2,058,260 1,975,910 -82,351  -4.00%
שדרגו את המנוי 1,418,250 1,280,550 -137,704  -9.71%
שדרגו את המנוי 1,781,200 1,527,140 -254,062  -14.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,660,660

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -591,547

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 152,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,660,660
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -591,547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,332,581 2.81%
הראל 197,824 0.42%
מור 191,964 0.40%
הירשמו לצפייה 185,302 0.39%
הירשמו לצפייה 121,562 0.26%
הירשמו לצפייה 120,044 0.25%
שדרגו את המנוי 109,447 0.23%
שדרגו את המנוי 67,578 0.14%
שדרגו את המנוי 66,608 0.14%
שדרגו את המנוי 66,107 0.14%
שדרגו את המנוי 50,545 0.11%
שדרגו את המנוי 35,600 0.08%
שדרגו את המנוי 32,640 0.07%
שדרגו את המנוי 20,186 0.04%
שדרגו את המנוי 13,542 0.03%
שדרגו את המנוי 12,800 0.03%
שדרגו את המנוי 6,425 0.01%
שדרגו את המנוי 6,257 0.01%
שדרגו את המנוי 6,181 0.01%
שדרגו את המנוי 5,271 0.01%
שדרגו את המנוי 3,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,224,045 32.09%
מגדל 2,875,030 6.06%
כלל 2,471,800 5.21%
הירשמו לצפייה 1,975,910 4.16%
הירשמו לצפייה 1,527,140 3.22%
הירשמו לצפייה 1,280,550 2.70%
שדרגו את המנוי 1,230,200 2.59%
שדרגו את המנוי 635,641 1.34%
שדרגו את המנוי 472,950 1.00%
שדרגו את המנוי 361,900 0.76%
שדרגו את המנוי 329,000 0.69%
שדרגו את המנוי 297,863 0.63%
שדרגו את המנוי 271,268 0.57%
שדרגו את המנוי 251,626 0.53%
שדרגו את המנוי 237,155 0.50%
שדרגו את המנוי 222,089 0.47%
שדרגו את המנוי 84,901 0.18%
שדרגו את המנוי 70,207 0.15%
שדרגו את המנוי 62,586 0.13%
שדרגו את המנוי 56,814 0.12%
שדרגו את המנוי 48,872 0.10%
שדרגו את המנוי 44,240 0.09%
שדרגו את המנוי 44,013 0.09%
שדרגו את המנוי 38,906 0.08%
שדרגו את המנוי 38,848 0.08%
שדרגו את המנוי 30,995 0.07%
שדרגו את המנוי 26,073 0.05%
שדרגו את המנוי 23,960 0.05%
שדרגו את המנוי 21,157 0.04%
שדרגו את המנוי 20,380 0.04%
שדרגו את המנוי 19,423 0.04%
שדרגו את המנוי 17,639 0.04%
שדרגו את המנוי 16,439 0.03%
שדרגו את המנוי 16,242 0.03%
שדרגו את המנוי 15,377 0.03%
שדרגו את המנוי 14,310 0.03%
שדרגו את המנוי 11,013 0.02%
שדרגו את המנוי 10,320 0.02%
שדרגו את המנוי 7,998 0.02%
שדרגו את המנוי 7,052 0.01%
שדרגו את המנוי 6,380 0.01%
שדרגו את המנוי 6,067 0.01%
שדרגו את המנוי 5,179 0.01%
שדרגו את המנוי 5,103 0.01%
שדרגו את המנוי 4,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,236 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית