תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
מגדל 105,567 120,719 15,152  14.35%
אקסלנס 41,176 48,872 7,696  18.69%
הירשמו לצפייה 94,788 100,757 5,969  6.30%
הירשמו לצפייה 7,446 12,800 5,354  71.90%
הירשמו לצפייה 192,221 195,024 2,803  1.46%
שדרגו את המנוי 116,501 117,900 1,399  1.20%
שדרגו את המנוי 51,273 51,947 674  1.31%
שדרגו את המנוי 2,757 3,104 347  12.59%
שדרגו את המנוי 4,216 4,518 302  7.16%
שדרגו את המנוי 36,783 37,038 255  0.69%
שדרגו את המנוי 19,065 19,254 189  0.99%
שדרגו את המנוי 63 225 162  257.14%
שדרגו את המנוי 2,948 3,077 129  4.38%
שדרגו את המנוי 1,570 1,673 103  6.56%
שדרגו את המנוי 170 141 -29  -17.06%
שדרגו את המנוי 6,624 6,499 -125  -1.89%
שדרגו את המנוי 7,408 6,932 -476  -6.43%
שדרגו את המנוי 67,695 67,175 -520  -0.77%
שדרגו את המנוי 211,589 207,334 -4,255  -2.01%
שדרגו את המנוי 78,829 70,363 -8,466  -10.74%
שדרגו את המנוי 183,282 172,232 -11,050  -6.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,921

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הפניקס 890,277 1,130,170 239,894  26.95%
מגדל 2,597,050 2,742,970 145,914  5.62%
הירשמו לצפייה 1,879,150 1,986,490 107,340  5.71%
הירשמו לצפייה 924 100,320 99,396  10,757.14%
הירשמו לצפייה 1,747,400 1,781,200 33,799  1.93%
שדרגו את המנוי 231,719 250,805 19,086  8.24%
שדרגו את המנוי 422,787 438,221 15,434  3.65%
שדרגו את המנוי 21,348 36,048 14,700  68.86%
שדרגו את המנוי 20,500 26,073 5,573  27.19%
שדרגו את המנוי 11,358 16,908 5,550  48.86%
שדרגו את המנוי 33,313 38,313 5,000  15.01%
שדרגו את המנוי 1,971 6,123 4,152  210.65%
שדרגו את המנוי 53,514 56,712 3,198  5.98%
שדרגו את המנוי 3,380 6,380 3,000  88.76%
שדרגו את המנוי 20,180 22,825 2,645  13.11%
שדרגו את המנוי 13,409 13,719 310  2.31%
שדרגו את המנוי 19,298 19,423 125  0.65%
שדרגו את המנוי 73,926 73,532 -394  -0.53%
שדרגו את המנוי 25,690 23,249 -2,441  -9.50%
שדרגו את המנוי 10,390 7,824 -2,566  -24.70%
שדרגו את המנוי 324,681 320,950 -3,731  -1.15%
שדרגו את המנוי 20,261 15,697 -4,564  -22.53%
שדרגו את המנוי 57,061 52,286 -4,775  -8.37%
שדרגו את המנוי 19,057 14,077 -4,980  -26.13%
שדרגו את המנוי 233,006 225,005 -8,001  -3.43%
שדרגו את המנוי 70,210 62,132 -8,078  -11.51%
שדרגו את המנוי 237,766 229,324 -8,442  -3.55%
שדרגו את המנוי 59,023 49,023 -10,000  -16.94%
שדרגו את המנוי 193,232 173,028 -20,204  -10.46%
שדרגו את המנוי 2,088,310 2,058,260 -30,046  -1.44%
שדרגו את המנוי 327,994 275,169 -52,825  -16.11%
שדרגו את המנוי 409,064 301,000 -108,064  -26.42%
שדרגו את המנוי 2,404,480 1,418,250 -986,234  -41.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 705,116

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,255,345

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,921
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 705,116
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,255,345
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,294,622 2.73%
פסגות 207,334 0.44%
הראל 195,024 0.41%
הירשמו לצפייה 172,232 0.36%
הירשמו לצפייה 120,719 0.25%
הירשמו לצפייה 117,900 0.25%
שדרגו את המנוי 100,757 0.21%
שדרגו את המנוי 70,363 0.15%
שדרגו את המנוי 67,175 0.14%
שדרגו את המנוי 51,947 0.11%
שדרגו את המנוי 48,872 0.10%
שדרגו את המנוי 37,204 0.08%
שדרגו את המנוי 37,038 0.08%
שדרגו את המנוי 19,254 0.04%
שדרגו את המנוי 12,800 0.03%
שדרגו את המנוי 7,218 0.02%
שדרגו את המנוי 6,932 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 0.01%
שדרגו את המנוי 4,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,183 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,178,418 29.88%
מגדל 2,742,970 5.78%
מנורה 2,058,260 4.34%
הירשמו לצפייה 1,986,490 4.19%
הירשמו לצפייה 1,781,200 3.75%
הירשמו לצפייה 1,418,250 2.99%
שדרגו את המנוי 1,130,170 2.38%
שדרגו את המנוי 438,221 0.92%
שדרגו את המנוי 320,950 0.68%
שדרגו את המנוי 301,000 0.63%
שדרגו את המנוי 275,169 0.58%
שדרגו את המנוי 250,805 0.53%
שדרגו את המנוי 229,324 0.48%
שדרגו את המנוי 225,005 0.47%
שדרגו את המנוי 173,028 0.36%
שדרגו את המנוי 100,320 0.21%
שדרגו את המנוי 73,532 0.15%
שדרגו את המנוי 62,132 0.13%
שדרגו את המנוי 56,712 0.12%
שדרגו את המנוי 52,286 0.11%
שדרגו את המנוי 49,023 0.10%
שדרגו את המנוי 44,546 0.09%
שדרגו את המנוי 39,766 0.08%
שדרגו את המנוי 38,313 0.08%
שדרגו את המנוי 36,048 0.08%
שדרגו את המנוי 26,073 0.05%
שדרגו את המנוי 23,960 0.05%
שדרגו את המנוי 23,249 0.05%
שדרגו את המנוי 22,825 0.05%
שדרגו את המנוי 19,423 0.04%
שדרגו את המנוי 18,220 0.04%
שדרגו את המנוי 16,908 0.04%
שדרגו את המנוי 15,697 0.03%
שדרגו את המנוי 15,239 0.03%
שדרגו את המנוי 14,077 0.03%
שדרגו את המנוי 13,719 0.03%
שדרגו את המנוי 11,177 0.02%
שדרגו את המנוי 11,013 0.02%
שדרגו את המנוי 9,766 0.02%
שדרגו את המנוי 7,824 0.02%
שדרגו את המנוי 7,727 0.02%
שדרגו את המנוי 7,278 0.02%
שדרגו את המנוי 6,380 0.01%
שדרגו את המנוי 6,123 0.01%
שדרגו את המנוי 5,179 0.01%
שדרגו את המנוי 3,782 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,236 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית