תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מור 473,276 490,657 17,381  3.67%
אקסלנס 3,519 7,330 3,811  108.30%
הירשמו לצפייה 284,878 288,119 3,241  1.14%
הירשמו לצפייה 57,329 58,041 712  1.24%
הירשמו לצפייה 92,282 92,723 441  0.48%
שדרגו את המנוי 172 290 118  68.60%
שדרגו את המנוי 1,203,960 1,203,960 -5
שדרגו את המנוי 1,143 1,110 -33  -2.89%
שדרגו את המנוי 14,141 14,075 -66  -0.47%
שדרגו את המנוי 1,750 1,684 -66  -3.77%
שדרגו את המנוי 6,535 6,285 -250  -3.83%
שדרגו את המנוי 5,797 5,470 -327  -5.64%
שדרגו את המנוי 9,608 8,250 -1,358  -14.13%
שדרגו את המנוי 15,372 11,459 -3,913  -25.46%
שדרגו את המנוי 35,760 31,421 -4,339  -12.13%
שדרגו את המנוי 122,872 115,769 -7,103  -5.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,460

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,179,700 2,631,070 451,368  20.71%
הלמן אלדובי 20,456 98,866 78,410  383.31%
הירשמו לצפייה 884,700 921,860 37,160  4.20%
הירשמו לצפייה 202,891 221,389 18,498  9.12%
הירשמו לצפייה 20,538 23,150 2,612  12.72%
שדרגו את המנוי 4,529 6,271 1,742  38.46%
שדרגו את המנוי 194,785 196,136 1,351  0.69%
שדרגו את המנוי 3,674 4,716 1,042  28.36%
שדרגו את המנוי 9,502 9,698 196  2.06%
שדרגו את המנוי 4,510 4,555 45  1.00%
שדרגו את המנוי 5,190 5,180 -10  -0.19%
שדרגו את המנוי 1,763 1,578 -185  -10.49%
שדרגו את המנוי 1,337 1,026 -311  -23.26%
שדרגו את המנוי 36,292 35,892 -400  -1.10%
שדרגו את המנוי 10,721 10,041 -680  -6.34%
שדרגו את המנוי 7,402 6,462 -940  -12.70%
שדרגו את המנוי 11,579 10,282 -1,297  -11.20%
שדרגו את המנוי 21,488 19,616 -1,872  -8.71%
שדרגו את המנוי 12,071 10,151 -1,920  -15.91%
שדרגו את המנוי 3,689 690 -2,999  -81.30%
שדרגו את המנוי 560,569 554,189 -6,380  -1.14%
שדרגו את המנוי 217,320 201,959 -15,361  -7.07%
שדרגו את המנוי 121,362 36,542 -84,820  -69.89%
שדרגו את המנוי 1,087,270 890,296 -196,970  -18.12%
שדרגו את המנוי 2,553,660 2,213,100 -340,568  -13.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 592,424

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -654,713

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,460
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 592,424
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -654,713
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,414,033 5.39%
ילין לפידות 1,203,960 2.69%
מור 490,657 1.10%
הירשמו לצפייה 288,119 0.64%
הירשמו לצפייה 115,769 0.26%
הירשמו לצפייה 92,723 0.21%
שדרגו את המנוי 71,002 0.16%
שדרגו את המנוי 58,041 0.13%
שדרגו את המנוי 31,421 0.07%
שדרגו את המנוי 14,075 0.03%
שדרגו את המנוי 11,459 0.03%
שדרגו את המנוי 8,250 0.02%
שדרגו את המנוי 7,330 0.02%
שדרגו את המנוי 6,285 0.01%
שדרגו את המנוי 5,470 0.01%
שדרגו את המנוי 2,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,684 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,876,321 19.82%
אלטשולר - שחם 2,631,070 5.88%
מגדל 2,213,100 4.94%
הירשמו לצפייה 921,860 2.06%
הירשמו לצפייה 890,296 1.99%
הירשמו לצפייה 554,189 1.24%
שדרגו את המנוי 235,126 0.53%
שדרגו את המנוי 221,389 0.49%
שדרגו את המנוי 201,959 0.45%
שדרגו את המנוי 196,136 0.44%
שדרגו את המנוי 178,197 0.40%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 98,866 0.22%
שדרגו את המנוי 47,485 0.11%
שדרגו את המנוי 36,542 0.08%
שדרגו את המנוי 35,892 0.08%
שדרגו את המנוי 29,200 0.07%
שדרגו את המנוי 23,150 0.05%
שדרגו את המנוי 21,204 0.05%
שדרגו את המנוי 19,616 0.04%
שדרגו את המנוי 16,760 0.04%
שדרגו את המנוי 14,538 0.03%
שדרגו את המנוי 11,113 0.02%
שדרגו את המנוי 10,282 0.02%
שדרגו את המנוי 10,151 0.02%
שדרגו את המנוי 10,041 0.02%
שדרגו את המנוי 9,698 0.02%
שדרגו את המנוי 8,725 0.02%
שדרגו את המנוי 8,444 0.02%
שדרגו את המנוי 6,611 0.01%
שדרגו את המנוי 6,462 0.01%
שדרגו את המנוי 6,271 0.01%
שדרגו את המנוי 5,180 0.01%
שדרגו את המנוי 4,716 0.01%
שדרגו את המנוי 4,555 0.01%
שדרגו את המנוי 4,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית