תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 62,658 80,410 17,752  28.33%
מור 47,088 60,731 13,643  28.97%
הירשמו לצפייה 273,026 284,761 11,735  4.30%
הירשמו לצפייה 1,671 2,434 763  45.66%
הירשמו לצפייה 1,778 2,023 245  13.78%
שדרגו את המנוי 3,300 3,400 100  3.03%
שדרגו את המנוי 1,368 1,462 94  6.87%
שדרגו את המנוי 2,584 2,669 85  3.29%
שדרגו את המנוי 102,949 102,986 37  0.04%
שדרגו את המנוי 6,495 6,498 3  0.05%
שדרגו את המנוי 6,783 6,701 -82  -1.21%
שדרגו את המנוי 7,500 7,000 -500  -6.67%
שדרגו את המנוי 1,419 647 -772  -54.40%
שדרגו את המנוי 1,300 300 -1,000  -76.92%
שדרגו את המנוי 79,495 77,191 -2,304  -2.90%
שדרגו את המנוי 765,358 759,500 -5,858  -0.77%
שדרגו את המנוי 44,828 38,664 -6,164  -13.75%
שדרגו את המנוי 16,649 10,277 -6,372  -38.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,457

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 1,305,940 1,950,460 644,513  49.35%
הכשרה ביטוח 66,824 242,648 175,824  263.12%
הירשמו לצפייה 1,473,270 1,630,080 156,809  10.64%
הירשמו לצפייה 66,236 102,820 36,584  55.23%
הירשמו לצפייה 491,798 518,899 27,101  5.51%
שדרגו את המנוי 19,132 21,109 1,977  10.33%
שדרגו את המנוי 23,593 24,712 1,119  4.74%
שדרגו את המנוי 5,445 6,150 705  12.95%
שדרגו את המנוי 38,936 39,046 110  0.28%
שדרגו את המנוי 6,511 6,323 -188  -2.89%
שדרגו את המנוי 3,540 2,750 -790  -22.32%
שדרגו את המנוי 7,392 5,667 -1,725  -23.34%
שדרגו את המנוי 5,885 3,890 -1,995  -33.90%
שדרגו את המנוי 9,340 6,446 -2,894  -30.99%
שדרגו את המנוי 186,861 183,575 -3,286  -1.76%
שדרגו את המנוי 496,627 491,442 -5,185  -1.04%
שדרגו את המנוי 24,070 16,699 -7,371  -30.62%
שדרגו את המנוי 21,333 11,315 -10,018  -46.96%
שדרגו את המנוי 26,001 9,338 -16,663  -64.09%
שדרגו את המנוי 817,084 672,280 -144,804  -17.72%
שדרגו את המנוי 4,213,820 3,681,980 -531,833  -12.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,044,742

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -726,752

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,457
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,044,742
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -726,752
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,506,140 3.39%
ילין לפידות 759,500 1.71%
אי.בי.אי. 284,761 0.64%
הירשמו לצפייה 102,986 0.23%
הירשמו לצפייה 80,410 0.18%
הירשמו לצפייה 77,191 0.17%
שדרגו את המנוי 60,731 0.14%
שדרגו את המנוי 55,406 0.12%
שדרגו את המנוי 38,664 0.09%
שדרגו את המנוי 10,277 0.02%
שדרגו את המנוי 7,000 0.02%
שדרגו את המנוי 6,701 0.02%
שדרגו את המנוי 6,498 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,807,144 22.06%
מגדל 3,681,980 8.28%
כלל 1,950,460 4.39%
הירשמו לצפייה 1,630,080 3.67%
הירשמו לצפייה 672,280 1.51%
הירשמו לצפייה 518,899 1.17%
שדרגו את המנוי 491,442 1.11%
שדרגו את המנוי 242,648 0.55%
שדרגו את המנוי 183,575 0.41%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 102,820 0.23%
שדרגו את המנוי 39,046 0.09%
שדרגו את המנוי 24,712 0.06%
שדרגו את המנוי 21,109 0.05%
שדרגו את המנוי 16,699 0.04%
שדרגו את המנוי 11,315 0.03%
שדרגו את המנוי 9,338 0.02%
שדרגו את המנוי 9,126 0.02%
שדרגו את המנוי 7,300 0.02%
שדרגו את המנוי 6,446 0.01%
שדרגו את המנוי 6,323 0.01%
שדרגו את המנוי 6,150 0.01%
שדרגו את המנוי 5,667 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,890 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית