תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 256,401 280,174 23,773  9.27%
הראל 25,624 34,875 9,251  36.10%
הירשמו לצפייה 1,200,470 1,203,960 3,486  0.29%
הירשמו לצפייה 7,384 9,608 2,224  30.12%
הירשמו לצפייה 94,937 96,651 1,714  1.81%
שדרגו את המנוי 5,535 6,535 1,000  18.07%
שדרגו את המנוי 68,483 68,983 500  0.73%
שדרגו את המנוי 2,493 2,830 337  13.52%
שדרגו את המנוי 15,486 15,422 -64  -0.41%
שדרגו את המנוי 14,049 13,975 -74  -0.53%
שדרגו את המנוי 6,079 5,739 -340  -5.59%
שדרגו את המנוי 71,966 71,524 -442  -0.61%
שדרגו את המנוי 2,616 1,614 -1,002  -38.30%
שדרגו את המנוי 141,970 125,031 -16,939  -11.93%
שדרגו את המנוי 565,106 534,672 -30,434  -5.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,285

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -49,295

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 23,000 157,218 134,218  583.56%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 89,432 121,362 31,930  35.70%
הירשמו לצפייה 27,945 47,485 19,540  69.92%
הירשמו לצפייה 103,663 123,037 19,374  18.69%
הירשמו לצפייה 13,200 29,200 16,000  121.21%
שדרגו את המנוי 8,073 21,204 13,131  162.65%
שדרגו את המנוי 7,060 16,760 9,700  137.39%
שדרגו את המנוי 12,546 21,488 8,942  71.27%
שדרגו את המנוי 13,638 20,538 6,900  50.59%
שדרגו את המנוי 7,090 12,071 4,981  70.25%
שדרגו את המנוי 9,592 14,538 4,946  51.56%
שדרגו את המנוי 2,715 7,402 4,687  172.63%
שדרגו את המנוי 6,722 11,113 4,391  65.32%
שדרגו את המנוי 1,460 4,216 2,756  188.77%
שדרגו את המנוי 882,005 884,700 2,695  0.31%
שדרגו את המנוי 2,113 4,529 2,416  114.34%
שדרגו את המנוי 9,398 11,579 2,181  23.21%
שדרגו את המנוי 2,632 4,510 1,878  71.35%
שדרגו את המנוי 9,442 10,721 1,279  13.55%
שדרגו את המנוי 2,169 3,331 1,162  53.57%
שדרגו את המנוי 664 1,763 1,099  165.51%
שדרגו את המנוי 1,690 2,741 1,051  62.19%
שדרגו את המנוי 193,751 194,785 1,034  0.53%
שדרגו את המנוי 445 1,274 829  186.29%
שדרגו את המנוי 547 1,337 790  144.42%
שדרגו את המנוי 1,095 1,867 772  70.50%
שדרגו את המנוי 1,010 1,714 704  69.70%
שדרגו את המנוי 280 813 533  190.36%
שדרגו את המנוי 5,330 5,190 -140  -2.63%
שדרגו את המנוי 38,803 36,292 -2,511  -6.47%
שדרגו את המנוי 11,315 8,725 -2,590  -22.89%
שדרגו את המנוי 13,801 8,444 -5,357  -38.82%
שדרגו את המנוי 256,238 235,126 -21,112  -8.24%
שדרגו את המנוי 584,181 560,569 -23,612  -4.04%
שדרגו את המנוי 2,204,260 2,179,700 -24,560  -1.11%
שדרגו את המנוי 239,946 202,891 -37,055  -15.44%
שדרגו את המנוי 49,132 3,166 -45,966  -93.56%
שדרגו את המנוי 1,188,280 1,087,270 -101,011  -8.50%
שדרגו את המנוי 2,776,610 2,553,660 -222,946  -8.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 299,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -486,860

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 42,285
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -49,295
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 299,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -486,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,478,826 5.54%
ילין לפידות 1,203,960 2.69%
מור 534,672 1.19%
הירשמו לצפייה 280,174 0.63%
הירשמו לצפייה 125,031 0.28%
הירשמו לצפייה 96,651 0.22%
שדרגו את המנוי 71,524 0.16%
שדרגו את המנוי 68,983 0.15%
שדרגו את המנוי 34,875 0.08%
שדרגו את המנוי 15,422 0.03%
שדרגו את המנוי 13,975 0.03%
שדרגו את המנוי 9,608 0.02%
שדרגו את המנוי 6,535 0.01%
שדרגו את המנוי 5,739 0.01%
שדרגו את המנוי 2,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,656,381 19.33%
מגדל 2,553,660 5.70%
אלטשולר - שחם 2,179,700 4.87%
הירשמו לצפייה 1,087,270 2.43%
הירשמו לצפייה 884,700 1.98%
הירשמו לצפייה 560,569 1.25%
שדרגו את המנוי 235,126 0.53%
שדרגו את המנוי 202,891 0.45%
שדרגו את המנוי 194,785 0.44%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 123,037 0.27%
שדרגו את המנוי 121,362 0.27%
שדרגו את המנוי 47,485 0.11%
שדרגו את המנוי 36,292 0.08%
שדרגו את המנוי 29,200 0.07%
שדרגו את המנוי 21,488 0.05%
שדרגו את המנוי 21,204 0.05%
שדרגו את המנוי 20,538 0.05%
שדרגו את המנוי 20,456 0.05%
שדרגו את המנוי 16,760 0.04%
שדרגו את המנוי 14,538 0.03%
שדרגו את המנוי 12,071 0.03%
שדרגו את המנוי 11,579 0.03%
שדרגו את המנוי 11,113 0.02%
שדרגו את המנוי 10,721 0.02%
שדרגו את המנוי 8,725 0.02%
שדרגו את המנוי 8,444 0.02%
שדרגו את המנוי 7,402 0.02%
שדרגו את המנוי 6,611 0.01%
שדרגו את המנוי 5,190 0.01%
שדרגו את המנוי 4,529 0.01%
שדרגו את המנוי 4,510 0.01%
שדרגו את המנוי 4,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,166 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 813 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית