תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 247,338 258,900 11,562  4.67%
אי.בי.אי. 98,019 101,735 3,716  3.79%
הירשמו לצפייה 311,971 314,780 2,809  0.90%
הירשמו לצפייה 14,934 15,731 797  5.34%
הירשמו לצפייה 4,303 4,666 363  8.44%
שדרגו את המנוי 3,389 3,686 297  8.76%
שדרגו את המנוי 1,000 1,200 200  20.00%
שדרגו את המנוי 1,957 2,154 197  10.07%
שדרגו את המנוי 835 974 139  16.65%
שדרגו את המנוי 12,563 12,643 80  0.64%
שדרגו את המנוי 53,000 52,970 -30  -0.06%
שדרגו את המנוי 6,280 6,240 -40  -0.64%
שדרגו את המנוי 600 530 -70  -11.67%
שדרגו את המנוי 2,254 1,840 -414  -18.37%
שדרגו את המנוי 2,400 1,904 -496  -20.67%
שדרגו את המנוי -1,425 -2,395 -970  68.07%
שדרגו את המנוי 3,077 2,013 -1,064  -34.58%
שדרגו את המנוי 45,461 40,886 -4,575  -10.06%
שדרגו את המנוי 45,543 40,963 -4,580  -10.06%
שדרגו את המנוי 95,277 86,372 -8,905  -9.35%
שדרגו את המנוי 822,783 780,496 -42,287  -5.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,160

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,431

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מנורה 198,854 1,233,450 1,034,600  520.28%
אלטשולר - שחם 3,618,850 3,743,720 124,874  3.45%
הירשמו לצפייה 104,989 183,372 78,383  74.66%
הירשמו לצפייה 31,391 61,982 30,591  97.45%
הירשמו לצפייה 25,604 47,383 21,779  85.06%
שדרגו את המנוי 3,246 18,977 15,731  484.63%
שדרגו את המנוי 2,508 14,222 11,714  467.07%
שדרגו את המנוי 23,060 30,297 7,237  31.38%
שדרגו את המנוי 927,289 933,454 6,165  0.66%
שדרגו את המנוי 213,626 218,476 4,850  2.27%
שדרגו את המנוי 9,414 12,662 3,248  34.50%
שדרגו את המנוי 38,382 40,282 1,900  4.95%
שדרגו את המנוי 5,157 6,165 1,008  19.55%
שדרגו את המנוי 6,271 7,229 958  15.28%
שדרגו את המנוי 4,740 4,992 252  5.32%
שדרגו את המנוי 813 705 -108  -13.28%
שדרגו את המנוי 576 406 -170  -29.51%
שדרגו את המנוי 1,274 1,038 -236  -18.52%
שדרגו את המנוי 1,578 1,277 -301  -19.07%
שדרגו את המנוי 1,867 1,407 -460  -24.64%
שדרגו את המנוי 2,741 2,126 -615  -22.44%
שדרגו את המנוי 19,647 18,956 -691  -3.52%
שדרגו את המנוי 8,460 7,743 -717  -8.48%
שדרגו את המנוי 4,555 3,607 -948  -20.81%
שדרגו את המנוי 9,236 8,167 -1,069  -11.57%
שדרגו את המנוי 4,216 3,146 -1,070  -25.38%
שדרגו את המנוי 6,611 5,029 -1,582  -23.93%
שדרגו את המנוי 21,204 19,138 -2,066  -9.74%
שדרגו את המנוי 11,113 8,701 -2,412  -21.70%
שדרגו את המנוי 6,574 4,002 -2,572  -39.12%
שדרגו את המנוי 14,538 9,592 -4,946  -34.02%
שדרגו את המנוי 196,170 190,297 -5,873  -2.99%
שדרגו את המנוי 157,218 149,538 -7,680  -4.88%
שדרגו את המנוי 16,760 7,060 -9,700  -57.88%
שדרגו את המנוי 120,394 109,473 -10,921  -9.07%
שדרגו את המנוי 47,485 31,825 -15,660  -32.98%
שדרגו את המנוי 217,806 189,428 -28,378  -13.03%
שדרגו את המנוי 2,191,190 2,076,620 -114,572  -5.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,343,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -212,747

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,160
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,431
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,343,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -212,747
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,727,915 3.86%
ילין לפידות 780,496 1.74%
מור 314,780 0.70%
הירשמו לצפייה 258,900 0.58%
הירשמו לצפייה 101,735 0.23%
הירשמו לצפייה 86,372 0.19%
שדרגו את המנוי 52,970 0.12%
שדרגו את המנוי 40,963 0.09%
שדרגו את המנוי 40,886 0.09%
שדרגו את המנוי 15,731 0.04%
שדרגו את המנוי 12,643 0.03%
שדרגו את המנוי 6,240 0.01%
שדרגו את המנוי 4,666 0.01%
שדרגו את המנוי 3,686 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,013 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27 < 0.01%
שדרגו את המנוי -400 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,395 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,576,866 23.62%
אלטשולר - שחם 3,743,720 8.36%
מגדל 2,076,620 4.64%
הירשמו לצפייה 1,233,450 2.75%
הירשמו לצפייה 933,454 2.08%
הירשמו לצפייה 554,058 1.24%
שדרגו את המנוי 477,421 1.07%
שדרגו את המנוי 218,476 0.49%
שדרגו את המנוי 190,297 0.42%
שדרגו את המנוי 189,428 0.42%
שדרגו את המנוי 183,372 0.41%
שדרגו את המנוי 149,538 0.33%
שדרגו את המנוי 109,473 0.24%
שדרגו את המנוי 61,982 0.14%
שדרגו את המנוי 58,700 0.13%
שדרגו את המנוי 47,383 0.11%
שדרגו את המנוי 40,282 0.09%
שדרגו את המנוי 32,270 0.07%
שדרגו את המנוי 31,825 0.07%
שדרגו את המנוי 30,297 0.07%
שדרגו את המנוי 19,138 0.04%
שדרגו את המנוי 18,977 0.04%
שדרגו את המנוי 18,956 0.04%
שדרגו את המנוי 17,009 0.04%
שדרגו את המנוי 14,222 0.03%
שדרגו את המנוי 12,662 0.03%
שדרגו את המנוי 11,749 0.03%
שדרגו את המנוי 11,740 0.03%
שדרגו את המנוי 9,592 0.02%
שדרגו את המנוי 8,701 0.02%
שדרגו את המנוי 8,167 0.02%
שדרגו את המנוי 7,743 0.02%
שדרגו את המנוי 7,229 0.02%
שדרגו את המנוי 7,060 0.02%
שדרגו את המנוי 6,165 0.01%
שדרגו את המנוי 5,029 0.01%
שדרגו את המנוי 4,992 0.01%
שדרגו את המנוי 4,717 0.01%
שדרגו את המנוי 4,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,607 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית