תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
הראל 40,488 57,921 17,433  43.06%
אי.בי.אי. 114,801 120,468 5,667  4.94%
הירשמו לצפייה 6,166 11,144 4,978  80.73%
הירשמו לצפייה 46,100 47,805 1,705  3.70%
הירשמו לצפייה 2,754 4,014 1,260  45.75%
שדרגו את המנוי 3,824 4,773 949  24.82%
שדרגו את המנוי 2,387 3,085 698  29.24%
שדרגו את המנוי 18,373 18,734 361  1.96%
שדרגו את המנוי 1,310 1,570 260  19.85%
שדרגו את המנוי 55 107 52  94.55%
שדרגו את המנוי 4,547 4,535 -12  -0.26%
שדרגו את המנוי 800 600 -200  -25.00%
שדרגו את המנוי 54,033 53,270 -763  -1.41%
שדרגו את המנוי 2,805 1,599 -1,206  -42.99%
שדרגו את המנוי 40,695 39,195 -1,500  -3.69%
שדרגו את המנוי 72,476 68,057 -4,419  -6.10%
שדרגו את המנוי 328,107 311,055 -17,052  -5.20%
שדרגו את המנוי 491,523 470,866 -20,657  -4.20%
שדרגו את המנוי 650,576 532,526 -118,050  -18.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,363

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -163,859

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 1,233,450 1,617,510 384,057  31.14%
עמיתים 218,476 328,271 109,795  50.25%
הירשמו לצפייה 3,743,720 3,847,020 103,300  2.76%
הירשמו לצפייה 9,592 16,194 6,602  68.83%
הירשמו לצפייה 190,297 196,619 6,322  3.32%
שדרגו את המנוי 18,977 24,620 5,643  29.74%
שדרגו את המנוי 4,992 6,505 1,513  30.31%
שדרגו את המנוי 690 1,130 440  63.77%
שדרגו את המנוי 1,090 1,329 239  21.93%
שדרגו את המנוי 554,058 554,232 174  0.03%
שדרגו את המנוי 189,428 189,471 43  0.02%
שדרגו את המנוי 406 243 -163  -40.15%
שדרגו את המנוי 705 328 -377  -53.48%
שדרגו את המנוי 1,038 633 -405  -39.02%
שדרגו את המנוי 14,222 13,804 -418  -2.94%
שדרגו את המנוי 1,277 796 -481  -37.67%
שדרגו את המנוי 1,407 874 -533  -37.88%
שדרגו את המנוי 1,413 856 -557  -39.42%
שדרגו את המנוי 30,297 29,616 -681  -2.25%
שדרגו את המנוי 2,126 1,405 -721  -33.91%
שדרגו את המנוי 3,146 1,971 -1,175  -37.35%
שדרגו את המנוי 3,607 2,115 -1,492  -41.36%
שדרגו את המנוי 40,282 38,748 -1,534  -3.81%
שדרגו את המנוי 61,982 60,103 -1,879  -3.03%
שדרגו את המנוי 5,029 3,144 -1,885  -37.48%
שדרגו את המנוי 6,165 3,774 -2,391  -38.78%
שדרגו את המנוי 8,167 5,248 -2,919  -35.74%
שדרגו את המנוי 8,701 5,433 -3,268  -37.56%
שדרגו את המנוי 7,229 3,958 -3,271  -45.25%
שדרגו את המנוי 4,002 240 -3,762  -94.00%
שדרגו את המנוי 12,662 8,777 -3,885  -30.68%
שדרגו את המנוי 47,383 42,059 -5,324  -11.24%
שדרגו את המנוי 7,743 2,263 -5,480  -70.77%
שדרגו את המנוי 18,956 11,617 -7,339  -38.72%
שדרגו את המנוי 17,009 8,308 -8,701  -51.16%
שדרגו את המנוי 149,538 137,792 -11,746  -7.85%
שדרגו את המנוי 31,825 19,075 -12,750  -40.06%
שדרגו את המנוי 183,372 169,717 -13,655  -7.45%
שדרגו את המנוי 19,138 4,906 -14,232  -74.37%
שדרגו את המנוי 109,473 69,822 -39,651  -36.22%
שדרגו את המנוי 58,700 17,200 -41,500  -70.70%
שדרגו את המנוי 933,454 869,826 -63,628  -6.82%
שדרגו את המנוי 2,076,620 1,910,460 -166,163  -8.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 618,128

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -421,966

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,363
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -163,859
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 618,128
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -421,966
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,754,698 3.92%
ילין לפידות 532,526 1.19%
אלטשולר - שחם 470,866 1.05%
הירשמו לצפייה 311,055 0.69%
הירשמו לצפייה 120,468 0.27%
הירשמו לצפייה 68,057 0.15%
שדרגו את המנוי 57,921 0.13%
שדרגו את המנוי 53,270 0.12%
שדרגו את המנוי 47,805 0.11%
שדרגו את המנוי 39,195 0.09%
שדרגו את המנוי 18,734 0.04%
שדרגו את המנוי 11,144 0.02%
שדרגו את המנוי 4,773 0.01%
שדרגו את המנוי 4,535 0.01%
שדרגו את המנוי 4,014 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,418 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,386 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,802,401 24.12%
אלטשולר - שחם 3,847,020 8.59%
מגדל 1,910,460 4.27%
הירשמו לצפייה 1,617,510 3.61%
הירשמו לצפייה 869,826 1.94%
הירשמו לצפייה 554,232 1.24%
שדרגו את המנוי 477,421 1.07%
שדרגו את המנוי 328,271 0.73%
שדרגו את המנוי 196,619 0.44%
שדרגו את המנוי 189,471 0.42%
שדרגו את המנוי 169,717 0.38%
שדרגו את המנוי 137,792 0.31%
שדרגו את המנוי 69,822 0.16%
שדרגו את המנוי 60,103 0.13%
שדרגו את המנוי 42,059 0.09%
שדרגו את המנוי 38,748 0.09%
שדרגו את המנוי 33,000 0.07%
שדרגו את המנוי 32,270 0.07%
שדרגו את המנוי 29,616 0.07%
שדרגו את המנוי 24,620 0.05%
שדרגו את המנוי 19,075 0.04%
שדרגו את המנוי 17,200 0.04%
שדרגו את המנוי 16,194 0.04%
שדרגו את המנוי 15,241 0.03%
שדרגו את המנוי 13,804 0.03%
שדרגו את המנוי 11,740 0.03%
שדרגו את המנוי 11,617 0.03%
שדרגו את המנוי 8,777 0.02%
שדרגו את המנוי 8,308 0.02%
שדרגו את המנוי 6,505 0.01%
שדרגו את המנוי 5,433 0.01%
שדרגו את המנוי 5,248 0.01%
שדרגו את המנוי 4,906 0.01%
שדרגו את המנוי 4,717 0.01%
שדרגו את המנוי 3,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,263 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 633 < 0.01%
שדרגו את המנוי 328 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית