תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
הראל 143,917 165,639 21,722  15.09%
פורטה 6,351 16,849 10,498  165.30%
הירשמו לצפייה 86,938 91,348 4,410  5.07%
הירשמו לצפייה 1,915 5,349 3,434  179.32%
הירשמו לצפייה 58,811 62,151 3,340  5.68%
שדרגו את המנוי 530 3,830 3,300  622.64%
שדרגו את המנוי 311,561 313,195 1,634  0.52%
שדרגו את המנוי 26,527 27,032 505  1.90%
שדרגו את המנוי 2,905 3,080 175  6.02%
שדרגו את המנוי 123 167 44  35.77%
שדרגו את המנוי 9,183 9,129 -54  -0.59%
שדרגו את המנוי 605 550 -55  -9.09%
שדרגו את המנוי 2,039 1,950 -89  -4.36%
שדרגו את המנוי 12,467 12,319 -148  -1.19%
שדרגו את המנוי 3,688 3,347 -341  -9.25%
שדרגו את המנוי 40,275 39,454 -821  -2.04%
שדרגו את המנוי 3,804 2,508 -1,296  -34.07%
שדרגו את המנוי 295,207 289,655 -5,552  -1.88%
שדרגו את המנוי 226,973 219,424 -7,549  -3.33%
שדרגו את המנוי 346,198 331,207 -14,991  -4.33%
שדרגו את המנוי 200,689 183,644 -17,045  -8.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,062

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,941

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 3,859,470 4,609,580 750,111  19.44%
הפניקס 199,931 558,843 358,912  179.52%
הירשמו לצפייה 440 270,108 269,668  61,288.18%
הירשמו לצפייה 328,271 578,727 250,456  76.30%
הירשמו לצפייה 863,684 1,047,560 183,875  21.29%
שדרגו את המנוי 189,469 358,934 169,465  89.44%
שדרגו את המנוי 2,167,220 2,277,540 110,327  5.09%
שדרגו את המנוי 49,052 151,342 102,290  208.53%
שדרגו את המנוי 62,103 130,036 67,933  109.39%
שדרגו את המנוי 451,685 506,974 55,289  12.24%
שדרגו את המנוי 1,519,480 1,552,600 33,123  2.18%
שדרגו את המנוי 19,075 48,212 29,137  152.75%
שדרגו את המנוי 11,617 28,967 17,350  149.35%
שדרגו את המנוי 24,805 41,333 16,528  66.63%
שדרגו את המנוי 5,248 17,806 12,558  239.29%
שדרגו את המנוי 5,433 16,229 10,796  198.71%
שדרגו את המנוי 240 10,582 10,342  4,309.17%
שדרגו את המנוי 5,441 14,004 8,563  157.38%
שדרגו את המנוי 29,540 38,006 8,466  28.66%
שדרגו את המנוי 39,086 46,709 7,623  19.50%
שדרגו את המנוי 3,774 10,812 7,038  186.49%
שדרגו את המנוי 8,308 12,316 4,008  48.24%
שדרגו את המנוי 2,455 6,167 3,712  151.20%
שדרגו את המנוי 32,270 35,892 3,622  11.22%
שדרגו את המנוי 1,971 4,945 2,974  150.89%
שדרגו את המנוי 2,263 5,089 2,826  124.88%
שדרגו את המנוי 197,958 200,765 2,807  1.42%
שדרגו את המנוי 13,964 16,657 2,693  19.29%
שדרגו את המנוי 516,000 518,530 2,530  0.49%
שדרגו את המנוי 1,405 3,906 2,501  178.01%
שדרגו את המנוי 8,277 10,533 2,256  27.26%
שדרגו את המנוי 856 2,923 2,067  241.47%
שדרגו את המנוי 5,088 7,054 1,966  38.64%
שדרגו את המנוי 874 2,564 1,690  193.36%
שדרגו את המנוי 10,977 12,607 1,630  14.85%
שדרגו את המנוי 796 1,888 1,092  137.19%
שדרגו את המנוי 243 573 330  135.80%
שדרגו את המנוי 5,714 5,860 146  2.56%
שדרגו את המנוי 23,147 22,273 -874  -3.78%
שדרגו את המנוי 26,091 24,447 -1,644  -6.30%
שדרגו את המנוי 69,822 57,491 -12,331  -17.66%
שדרגו את המנוי 122,929 107,555 -15,374  -12.51%
שדרגו את המנוי 68,435 39,745 -28,690  -41.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,518,700

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,913

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 49,062
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,941
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,518,700
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,913
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,793,529 3.78%
ילין לפידות 331,207 0.70%
אלטשולר - שחם 313,195 0.66%
הירשמו לצפייה 289,655 0.61%
הירשמו לצפייה 219,424 0.46%
הירשמו לצפייה 183,644 0.39%
שדרגו את המנוי 165,639 0.35%
שדרגו את המנוי 91,348 0.19%
שדרגו את המנוי 62,151 0.13%
שדרגו את המנוי 39,454 0.08%
שדרגו את המנוי 27,032 0.06%
שדרגו את המנוי 16,849 0.04%
שדרגו את המנוי 12,319 0.03%
שדרגו את המנוי 9,129 0.02%
שדרגו את המנוי 5,349 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 0.01%
שדרגו את המנוי 4,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 167 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
שדרגו את המנוי -2,085 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,744,069 28.97%
אלטשולר - שחם 4,609,580 9.72%
מגדל 2,277,540 4.80%
הירשמו לצפייה 1,552,600 3.27%
הירשמו לצפייה 1,047,560 2.21%
הירשמו לצפייה 578,727 1.22%
שדרגו את המנוי 558,843 1.18%
שדרגו את המנוי 518,530 1.09%
שדרגו את המנוי 506,974 1.07%
שדרגו את המנוי 358,934 0.76%
שדרגו את המנוי 299,845 0.63%
שדרגו את המנוי 270,108 0.57%
שדרגו את המנוי 200,765 0.42%
שדרגו את המנוי 151,342 0.32%
שדרגו את המנוי 130,036 0.27%
שדרגו את המנוי 107,555 0.23%
שדרגו את המנוי 57,491 0.12%
שדרגו את המנוי 48,212 0.10%
שדרגו את המנוי 46,709 0.10%
שדרגו את המנוי 41,333 0.09%
שדרגו את המנוי 39,745 0.08%
שדרגו את המנוי 38,006 0.08%
שדרגו את המנוי 35,892 0.08%
שדרגו את המנוי 28,967 0.06%
שדרגו את המנוי 24,447 0.05%
שדרגו את המנוי 22,273 0.05%
שדרגו את המנוי 17,806 0.04%
שדרגו את המנוי 17,200 0.04%
שדרגו את המנוי 16,657 0.04%
שדרגו את המנוי 16,229 0.03%
שדרגו את המנוי 14,004 0.03%
שדרגו את המנוי 12,607 0.03%
שדרגו את המנוי 12,316 0.03%
שדרגו את המנוי 10,812 0.02%
שדרגו את המנוי 10,582 0.02%
שדרגו את המנוי 10,533 0.02%
שדרגו את המנוי 7,166 0.02%
שדרגו את המנוי 7,054 0.01%
שדרגו את המנוי 6,167 0.01%
שדרגו את המנוי 5,860 0.01%
שדרגו את המנוי 5,089 0.01%
שדרגו את המנוי 4,945 0.01%
שדרגו את המנוי 4,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,888 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,437 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 573 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית