תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 1,180,500 1,196,990 16,493  1.40%
מגדל 54,918 70,140 15,222  27.72%
הירשמו לצפייה 68,181 81,258 13,077  19.18%
הירשמו לצפייה 544,315 555,829 11,514  2.12%
הירשמו לצפייה 1,352 4,023 2,671  197.56%
שדרגו את המנוי 6,380 7,384 1,004  15.74%
שדרגו את המנוי 5,000 5,500 500  10.00%
שדרגו את המנוי -547 -520 27  -4.94%
שדרגו את המנוי 5,972 5,738 -234  -3.92%
שדרגו את המנוי 72,248 71,966 -282  -0.39%
שדרגו את המנוי 3,000 2,463 -537  -17.90%
שדרגו את המנוי 15,252 14,081 -1,171  -7.68%
שדרגו את המנוי 5,274 4,098 -1,176  -22.30%
שדרגו את המנוי 277,529 275,562 -1,967  -0.71%
שדרגו את המנוי 157,084 150,888 -6,196  -3.94%
שדרגו את המנוי 45,863 37,130 -8,733  -19.04%
שדרגו את המנוי 29,329 20,366 -8,963  -30.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 60,508

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,259

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,142,770 2,204,260 61,495  2.87%
הכשרה ביטוח 187,433 239,946 52,513  28.02%
הירשמו לצפייה 42,769 89,432 46,663  109.10%
הירשמו לצפייה 18,863 39,582 20,719  109.84%
הירשמו לצפייה 2,757,530 2,776,610 19,083  0.69%
שדרגו את המנוי 93,505 103,663 10,158  10.86%
שדרגו את המנוי 17,921 27,945 10,024  55.93%
שדרגו את המנוי 184,065 193,751 9,686  5.26%
שדרגו את המנוי 4,438 9,398 4,960  111.76%
שדרגו את המנוי 7,614 12,546 4,932  64.78%
שדרגו את המנוי 3,315 8,073 4,758  143.53%
שדרגו את המנוי 8,082 12,116 4,034  49.91%
שדרגו את המנוי 5,933 9,442 3,509  59.14%
שדרגו את המנוי 4,193 7,090 2,897  69.09%
שדרגו את המנוי 5,180 7,167 1,987  38.36%
שדרגו את המנוי 906 2,113 1,207  133.22%
שדרגו את המנוי 1,665 2,632 967  58.08%
שדרגו את המנוי 1,412 2,169 757  53.61%
שדרגו את המנוי 1,022 1,690 668  65.36%
שדרגו את המנוי 881 1,010 129  14.64%
שדרגו את המנוי 2,669 2,715 46  1.72%
שדרגו את המנוי 1,433 1,460 27  1.88%
שדרגו את המנוי 437 445 8  1.83%
שדרגו את המנוי 540 547 7  1.30%
שדרגו את המנוי 1,091 1,095 4  0.37%
שדרגו את המנוי 219 222 3  1.37%
שדרגו את המנוי 341 280 -61  -17.89%
שדרגו את המנוי 39,298 38,803 -495  -1.26%
שדרגו את המנוי 21,193 20,456 -737  -3.48%
שדרגו את המנוי 8,000 6,722 -1,278  -15.98%
שדרגו את המנוי 15,417 13,801 -1,616  -10.48%
שדרגו את המנוי 587,118 584,181 -2,937  -0.50%
שדרגו את המנוי 6,056 1,856 -4,200  -69.35%
שדרגו את המנוי 56,536 49,132 -7,404  -13.10%
שדרגו את המנוי 15,627 4,082 -11,545  -73.88%
שדרגו את המנוי 920,086 882,005 -38,081  -4.14%
שדרגו את המנוי 157,218 23,000 -134,218  -85.37%
שדרגו את המנוי 397,573 256,238 -141,335  -35.55%
שדרגו את המנוי 1,765,820 1,188,280 -577,545  -32.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 261,241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -921,452

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 60,508
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,259
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 261,241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -921,452
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,504,808 5.63%
ילין לפידות 1,196,990 2.69%
מור 555,829 1.25%
הירשמו לצפייה 275,562 0.62%
הירשמו לצפייה 150,888 0.34%
הירשמו לצפייה 81,258 0.18%
שדרגו את המנוי 71,966 0.16%
שדרגו את המנוי 70,140 0.16%
שדרגו את המנוי 37,130 0.08%
שדרגו את המנוי 20,366 0.05%
שדרגו את המנוי 14,081 0.03%
שדרגו את המנוי 7,384 0.02%
שדרגו את המנוי 5,738 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 0.01%
שדרגו את המנוי 4,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,463 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי -520 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,895,801 20.00%
מגדל 2,776,610 6.24%
אלטשולר - שחם 2,204,260 4.96%
הירשמו לצפייה 1,188,280 2.67%
הירשמו לצפייה 882,005 1.98%
הירשמו לצפייה 584,181 1.31%
שדרגו את המנוי 256,238 0.58%
שדרגו את המנוי 239,946 0.54%
שדרגו את המנוי 193,751 0.44%
שדרגו את המנוי 103,663 0.23%
שדרגו את המנוי 89,432 0.20%
שדרגו את המנוי 49,132 0.11%
שדרגו את המנוי 39,582 0.09%
שדרגו את המנוי 38,803 0.09%
שדרגו את המנוי 27,945 0.06%
שדרגו את המנוי 23,000 0.05%
שדרגו את המנוי 20,456 0.05%
שדרגו את המנוי 13,801 0.03%
שדרגו את המנוי 13,638 0.03%
שדרגו את המנוי 13,200 0.03%
שדרגו את המנוי 12,546 0.03%
שדרגו את המנוי 12,116 0.03%
שדרגו את המנוי 11,315 0.03%
שדרגו את המנוי 9,592 0.02%
שדרגו את המנוי 9,442 0.02%
שדרגו את המנוי 9,398 0.02%
שדרגו את המנוי 8,073 0.02%
שדרגו את המנוי 7,167 0.02%
שדרגו את המנוי 7,090 0.02%
שדרגו את המנוי 7,060 0.02%
שדרגו את המנוי 6,722 0.02%
שדרגו את המנוי 5,330 0.01%
שדרגו את המנוי 4,082 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,632 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,113 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית