תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 267,627 402,330 134,703  50.33%
אלטשולר - שחם 289,531 297,619 8,088  2.79%
הירשמו לצפייה 18,392 24,667 6,275  34.12%
הירשמו לצפייה 1,175,170 1,179,220 4,050  0.34%
הירשמו לצפייה -4,601 -3,185 1,416  -30.78%
שדרגו את המנוי 7,965 7,848 -117  -1.47%
שדרגו את המנוי 68,759 68,437 -322  -0.47%
שדרגו את המנוי 1,400 1,000 -400  -28.57%
שדרגו את המנוי 7,473 7,034 -439  -5.87%
שדרגו את המנוי 1,250 200 -1,050  -84.00%
שדרגו את המנוי 16,154 13,634 -2,520  -15.60%
שדרגו את המנוי 53,134 47,392 -5,742  -10.81%
שדרגו את המנוי 65,930 59,538 -6,392  -9.70%
שדרגו את המנוי 225,031 197,791 -27,240  -12.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 154,532

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,222

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 2,095,550 2,142,770 47,216  2.25%
ילין לפידות 558,330 587,118 28,788  5.16%
הירשמו לצפייה 897,763 920,086 22,323  2.49%
הירשמו לצפייה 2,736,200 2,757,530 21,324  0.78%
הירשמו לצפייה 168,925 187,433 18,508  10.96%
שדרגו את המנוי 8,158 18,863 10,705  131.22%
שדרגו את המנוי 390,197 397,573 7,376  1.89%
שדרגו את המנוי 177,754 184,065 6,311  3.55%
שדרגו את המנוי 9,338 13,638 4,300  46.05%
שדרגו את המנוי 14,199 15,417 1,218  8.58%
שדרגו את המנוי 637 1,091 454  71.27%
שדרגו את המנוי 4,409 4,438 29  0.66%
שדרגו את המנוי 93,622 93,505 -117  -0.12%
שדרגו את המנוי 8,218 8,082 -136  -1.65%
שדרגו את המנוי 39,758 39,298 -460  -1.16%
שדרגו את המנוי 16,177 15,627 -550  -3.40%
שדרגו את המנוי 6,483 5,933 -550  -8.48%
שדרגו את המנוי 5,915 5,330 -585  -9.89%
שדרגו את המנוי 22,953 21,193 -1,760  -7.67%
שדרגו את המנוי 77,348 56,536 -20,812  -26.91%
שדרגו את המנוי 2,196,800 1,765,820 -430,983  -19.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 168,552

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -455,953

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 154,532
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,222
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 168,552
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -455,953
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,309,402 5.19%
ילין לפידות 1,179,220 2.65%
מור 402,330 0.90%
הירשמו לצפייה 297,619 0.67%
הירשמו לצפייה 197,791 0.44%
הירשמו לצפייה 68,437 0.15%
שדרגו את המנוי 59,538 0.13%
שדרגו את המנוי 47,392 0.11%
שדרגו את המנוי 24,667 0.06%
שדרגו את המנוי 13,634 0.03%
שדרגו את המנוי 7,848 0.02%
שדרגו את המנוי 7,034 0.02%
שדרגו את המנוי 3,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,185 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,542,800 21.46%
מגדל 2,757,530 6.20%
אלטשולר - שחם 2,142,770 4.82%
הירשמו לצפייה 1,765,820 3.97%
הירשמו לצפייה 920,086 2.07%
הירשמו לצפייה 587,118 1.32%
שדרגו את המנוי 397,573 0.89%
שדרגו את המנוי 187,433 0.42%
שדרגו את המנוי 184,065 0.41%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 93,505 0.21%
שדרגו את המנוי 56,536 0.13%
שדרגו את המנוי 42,769 0.10%
שדרגו את המנוי 39,298 0.09%
שדרגו את המנוי 21,193 0.05%
שדרגו את המנוי 21,109 0.05%
שדרגו את המנוי 18,863 0.04%
שדרגו את המנוי 17,921 0.04%
שדרגו את המנוי 15,627 0.04%
שדרגו את המנוי 15,417 0.03%
שדרגו את המנוי 13,638 0.03%
שדרגו את המנוי 11,315 0.03%
שדרגו את המנוי 8,082 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,614 0.02%
שדרגו את המנוי 6,056 0.01%
שדרגו את המנוי 5,933 0.01%
שדרגו את המנוי 5,330 0.01%
שדרגו את המנוי 5,180 0.01%
שדרגו את המנוי 4,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,091 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 437 < 0.01%
שדרגו את המנוי 341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית