תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
פסגות 255,509 320,444 64,935  25.41%
מיטב דש 56,318 111,011 54,693  97.11%
הירשמו לצפייה 160,005 198,664 38,659  24.16%
הירשמו לצפייה 68,904 100,768 31,864  46.24%
הירשמו לצפייה 151,691 182,733 31,042  20.46%
שדרגו את המנוי 139,497 169,237 29,740  21.32%
שדרגו את המנוי 4,972 19,002 14,030  282.18%
שדרגו את המנוי 5,582 13,232 7,650  137.05%
שדרגו את המנוי 32,461 39,565 7,104  21.88%
שדרגו את המנוי 7,244 11,850 4,606  63.58%
שדרגו את המנוי 7,175 10,300 3,125  43.55%
שדרגו את המנוי 120,903 122,261 1,358  1.12%
שדרגו את המנוי 4,225 5,418 1,193  28.24%
שדרגו את המנוי 6,000 7,000 1,000  16.67%
שדרגו את המנוי 35,465 36,388 923  2.60%
שדרגו את המנוי 1,288 1,973 685  53.18%
שדרגו את המנוי 3,180 3,780 600  18.87%
שדרגו את המנוי 600 1,200 600  100.00%
שדרגו את המנוי 243 616 373  153.50%
שדרגו את המנוי 360 720 360  100.00%
שדרגו את המנוי 1,958 2,101 143  7.30%
שדרגו את המנוי 36 145 109  302.78%
שדרגו את המנוי 1,651 1,717 66  4.00%
שדרגו את המנוי 4,286 4,341 55  1.28%
שדרגו את המנוי 3,443 3,117 -326  -9.47%
שדרגו את המנוי 1,590 22 -1,568  -98.62%
שדרגו את המנוי 249,986 175,115 -74,871  -29.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 294,913

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,765

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 506,974 791,453 284,479  56.11%
מגדל 2,277,540 2,535,670 258,124  11.33%
הירשמו לצפייה 57,491 208,499 151,008  262.66%
הירשמו לצפייה 1,552,600 1,693,300 140,697  9.06%
הירשמו לצפייה 558,843 690,176 131,333  23.50%
שדרגו את המנוי 299,845 409,229 109,384  36.48%
שדרגו את המנוי 1,047,560 1,124,220 76,664  7.32%
שדרגו את המנוי 39,745 69,070 29,325  73.78%
שדרגו את המנוי 17,200 42,900 25,700  149.42%
שדרגו את המנוי 151,342 174,449 23,107  15.27%
שדרגו את המנוי 130,036 151,794 21,758  16.73%
שדרגו את המנוי 14,004 30,054 16,050  114.61%
שדרגו את המנוי 200,765 215,106 14,341  7.14%
שדרגו את המנוי 38,006 50,641 12,635  33.24%
שדרגו את המנוי 4,717 15,467 10,750  227.90%
שדרגו את המנוי 48,212 57,389 9,177  19.03%
שדרגו את המנוי 12,607 21,199 8,592  68.15%
שדרגו את המנוי 5,089 11,698 6,609  129.87%
שדרגו את המנוי 10,533 15,390 4,857  46.11%
שדרגו את המנוי 12,316 15,866 3,550  28.82%
שדרגו את המנוי 10,812 13,418 2,606  24.10%
שדרגו את המנוי 22,273 24,246 1,973  8.86%
שדרגו את המנוי 6,167 7,958 1,791  29.04%
שדרגו את המנוי 1,888 3,237 1,349  71.45%
שדרגו את המנוי 1,437 1,951 514  35.77%
שדרגו את המנוי 28,967 29,319 352  1.22%
שדרגו את המנוי 46,709 46,796 87  0.19%
שדרגו את המנוי 16,657 16,545 -112  -0.67%
שדרגו את המנוי 7,054 6,761 -293  -4.15%
שדרגו את המנוי 10,582 10,186 -396  -3.74%
שדרגו את המנוי 1,597 863 -734  -45.96%
שדרגו את המנוי 35,892 34,317 -1,575  -4.39%
שדרגו את המנוי 4,945 2,509 -2,436  -49.26%
שדרגו את המנוי 5,860 2,669 -3,191  -54.45%
שדרגו את המנוי 41,333 35,533 -5,800  -14.03%
שדרגו את המנוי 24,447 15,907 -8,540  -34.93%
שדרגו את המנוי 107,555 98,175 -9,380  -8.72%
שדרגו את המנוי 578,727 538,737 -39,990  -6.91%
שדרגו את המנוי 518,530 434,000 -84,530  -16.30%
שדרגו את המנוי 358,934 267,968 -90,966  -25.34%
שדרגו את המנוי 4,609,580 4,484,810 -124,771  -2.71%
שדרגו את המנוי 270,108 562 -269,546  -99.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,346,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -642,260

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 294,913
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,346,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -642,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,555,713 3.28%
פסגות 320,444 0.68%
מור 198,664 0.42%
הירשמו לצפייה 182,733 0.39%
הירשמו לצפייה 175,115 0.37%
הירשמו לצפייה 169,237 0.36%
שדרגו את המנוי 122,261 0.26%
שדרגו את המנוי 111,011 0.23%
שדרגו את המנוי 100,768 0.21%
שדרגו את המנוי 39,565 0.08%
שדרגו את המנוי 36,388 0.08%
שדרגו את המנוי 19,002 0.04%
שדרגו את המנוי 13,232 0.03%
שדרגו את המנוי 11,850 0.02%
שדרגו את המנוי 10,300 0.02%
שדרגו את המנוי 7,000 0.01%
שדרגו את המנוי 5,418 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 0.01%
שדרגו את המנוי 4,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,728 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 685 < 0.01%
שדרגו את המנוי 616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,472,488 30.51%
אלטשולר - שחם 4,484,810 9.45%
מגדל 2,535,670 5.35%
הירשמו לצפייה 1,693,300 3.57%
הירשמו לצפייה 1,124,220 2.37%
הירשמו לצפייה 791,453 1.67%
שדרגו את המנוי 690,176 1.45%
שדרגו את המנוי 538,737 1.14%
שדרגו את המנוי 434,000 0.91%
שדרגו את המנוי 409,229 0.86%
שדרגו את המנוי 267,968 0.56%
שדרגו את המנוי 215,106 0.45%
שדרגו את המנוי 208,499 0.44%
שדרגו את המנוי 174,449 0.37%
שדרגו את המנוי 151,794 0.32%
שדרגו את המנוי 98,175 0.21%
שדרגו את המנוי 69,070 0.15%
שדרגו את המנוי 57,389 0.12%
שדרגו את המנוי 50,641 0.11%
שדרגו את המנוי 46,796 0.10%
שדרגו את המנוי 42,900 0.09%
שדרגו את המנוי 35,533 0.07%
שדרגו את המנוי 34,317 0.07%
שדרגו את המנוי 30,054 0.06%
שדרגו את המנוי 29,319 0.06%
שדרגו את המנוי 24,246 0.05%
שדרגו את המנוי 21,199 0.04%
שדרגו את המנוי 17,806 0.04%
שדרגו את המנוי 17,268 0.04%
שדרגו את המנוי 16,545 0.03%
שדרגו את המנוי 16,229 0.03%
שדרגו את המנוי 15,907 0.03%
שדרגו את המנוי 15,866 0.03%
שדרגו את המנוי 15,467 0.03%
שדרגו את המנוי 15,390 0.03%
שדרגו את המנוי 13,418 0.03%
שדרגו את המנוי 11,698 0.02%
שדרגו את המנוי 10,186 0.02%
שדרגו את המנוי 9,678 0.02%
שדרגו את המנוי 7,958 0.02%
שדרגו את המנוי 6,761 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית