תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 100,864 266,569 165,705  164.29%
מור 69,682 82,053 12,371  17.75%
הירשמו לצפייה 9,698 16,964 7,266  74.92%
הירשמו לצפייה 810,825 816,416 5,591  0.69%
הירשמו לצפייה 88,024 91,153 3,129  3.55%
שדרגו את המנוי -1,379 1,093 2,472  -179.26%
שדרגו את המנוי 13,020 14,459 1,439  11.05%
שדרגו את המנוי 57,456 58,691 1,235  2.15%
שדרגו את המנוי 7,086 7,550 464  6.55%
שדרגו את המנוי 5,334 5,726 392  7.35%
שדרגו את המנוי 236 346 110  46.61%
שדרגו את המנוי 300 362 62  20.67%
שדרגו את המנוי 3,100 2,850 -250  -8.06%
שדרגו את המנוי -2,500 -3,000 -500  20.00%
שדרגו את המנוי 68,921 62,652 -6,269  -9.10%
שדרגו את המנוי 278,830 269,279 -9,551  -3.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200,236

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,570

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 1,950,460 2,303,580 353,122  18.10%
אלטשולר - שחם 1,630,080 1,910,410 280,338  17.20%
הירשמו לצפייה 672,280 856,161 183,881  27.35%
הירשמו לצפייה 9,126 42,266 33,140  363.14%
הירשמו לצפייה 491,442 518,442 27,000  5.49%
שדרגו את המנוי 102,820 111,455 8,635  8.40%
שדרגו את המנוי 518,899 526,750 7,851  1.51%
שדרגו את המנוי 4,000 9,783 5,783  144.58%
שדרגו את המנוי 306 2,819 2,513  821.24%
שדרגו את המנוי 7,300 9,783 2,483  34.01%
שדרגו את המנוי 6,323 7,343 1,020  16.13%
שדרגו את המנוי 5,667 6,483 816  14.40%
שדרגו את המנוי 39,046 39,294 248  0.64%
שדרגו את המנוי 24,712 24,559 -153  -0.62%
שדרגו את המנוי 3,890 3,674 -216  -5.55%
שדרגו את המנוי 183,575 171,966 -11,609  -6.32%
שדרגו את המנוי 242,648 171,498 -71,150  -29.32%
שדרגו את המנוי 3,681,980 2,924,520 -757,462  -20.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 906,830

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -840,590

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 200,236
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,570
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 906,830
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -840,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,720,585 3.87%
ילין לפידות 816,416 1.84%
אי.בי.אי. 269,279 0.61%
הירשמו לצפייה 266,569 0.60%
הירשמו לצפייה 91,153 0.21%
הירשמו לצפייה 82,053 0.18%
שדרגו את המנוי 62,652 0.14%
שדרגו את המנוי 58,691 0.13%
שדרגו את המנוי 18,462 0.04%
שדרגו את המנוי 16,964 0.04%
שדרגו את המנוי 14,459 0.03%
שדרגו את המנוי 7,550 0.02%
שדרגו את המנוי 5,726 0.01%
שדרגו את המנוי 4,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,136 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 346 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,989,650 22.47%
מגדל 2,924,520 6.58%
כלל 2,303,580 5.18%
הירשמו לצפייה 1,910,410 4.30%
הירשמו לצפייה 856,161 1.93%
הירשמו לצפייה 526,750 1.18%
שדרגו את המנוי 518,442 1.17%
שדרגו את המנוי 171,966 0.39%
שדרגו את המנוי 171,498 0.39%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 111,455 0.25%
שדרגו את המנוי 42,769 0.10%
שדרגו את המנוי 42,266 0.10%
שדרגו את המנוי 39,294 0.09%
שדרגו את המנוי 24,559 0.06%
שדרגו את המנוי 21,109 0.05%
שדרגו את המנוי 17,921 0.04%
שדרגו את המנוי 16,699 0.04%
שדרגו את המנוי 15,237 0.03%
שדרגו את המנוי 11,315 0.03%
שדרגו את המנוי 9,783 0.02%
שדרגו את המנוי 9,783 0.02%
שדרגו את המנוי 9,338 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,614 0.02%
שדרגו את המנוי 7,343 0.02%
שדרגו את המנוי 6,483 0.01%
שדרגו את המנוי 6,446 0.01%
שדרגו את המנוי 6,150 0.01%
שדרגו את המנוי 4,409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,674 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,565 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,022 < 0.01%
שדרגו את המנוי 906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 437 < 0.01%
שדרגו את המנוי 341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית