תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
מגדל 50,387 52,040 1,653  3.28%
אקסלנס 12,683 14,071 1,388  10.94%
הירשמו לצפייה 278 1,415 1,137  408.99%
הירשמו לצפייה 1,959 2,301 342  17.46%
הירשמו לצפייה 550 731 181  32.91%
שדרגו את המנוי 5,347 5,157 -190  -3.55%
שדרגו את המנוי 5,069 4,863 -206  -4.06%
שדרגו את המנוי 1,440 1,110 -330  -22.92%
שדרגו את המנוי 4,333 3,666 -667  -15.39%
שדרגו את המנוי 1,840 897 -943  -51.25%
שדרגו את המנוי 98,526 97,486 -1,040  -1.06%
שדרגו את המנוי 12,939 11,618 -1,321  -10.21%
שדרגו את המנוי 100,195 98,607 -1,588  -1.58%
שדרגו את המנוי 330,357 328,566 -1,791  -0.54%
שדרגו את המנוי 49,656 46,681 -2,975  -5.99%
שדרגו את המנוי 47,654 41,617 -6,037  -12.67%
שדרגו את המנוי 954,400 855,842 -98,558  -10.33%
שדרגו את המנוי 290,189 146,506 -143,683  -49.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,701

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -259,329

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,631,070 3,618,850 987,781  37.54%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 36,542 120,394 83,852  229.47%
הירשמו לצפייה 178,197 198,854 20,657  11.59%
הירשמו לצפייה 8,725 15,241 6,516  74.68%
הירשמו לצפייה 921,860 927,289 5,429  0.59%
שדרגו את המנוי 35,892 38,382 2,490  6.94%
שדרגו את המנוי 1,856 2,508 652  35.13%
שדרגו את המנוי 2,885 3,246 361  12.51%
שדרגו את המנוי 1,026 1,341 315  30.70%
שדרגו את המנוי 196,136 196,170 34  0.02%
שדרגו את המנוי 19,616 19,647 31  0.16%
שדרגו את המנוי 4,716 4,717 1  0.02%
שדרגו את המנוי 23,150 23,060 -90  -0.39%
שדרגו את המנוי 554,189 554,058 -131  -0.02%
שדרגו את המנוי 5,180 4,740 -440  -8.49%
שדרגו את המנוי 1,565 1,090 -475  -30.35%
שדרגו את המנוי 10,041 9,414 -627  -6.24%
שדרגו את המנוי 10,151 9,236 -915  -9.01%
שדרגו את המנוי 9,698 8,460 -1,238  -12.77%
שדרגו את המנוי 6,462 5,157 -1,305  -20.19%
שדרגו את המנוי 8,444 6,574 -1,870  -22.15%
שדרגו את המנוי 221,389 217,806 -3,583  -1.62%
שדרגו את המנוי 235,126 213,626 -21,500  -9.14%
שדרגו את המנוי 2,213,100 2,191,190 -21,906  -0.99%
שדרגו את המנוי 98,866 31,391 -67,475  -68.25%
שדרגו את המנוי 201,959 104,989 -96,970  -48.01%
שדרגו את המנוי 890,296 477,421 -412,875  -46.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,108,119

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -631,400

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,701
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -259,329
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,108,119
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -631,400
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,716,509 3.83%
ילין לפידות 855,842 1.91%
מור 328,566 0.73%
הירשמו לצפייה 146,506 0.33%
הירשמו לצפייה 98,607 0.22%
הירשמו לצפייה 97,486 0.22%
שדרגו את המנוי 52,040 0.12%
שדרגו את המנוי 46,681 0.10%
שדרגו את המנוי 41,617 0.09%
שדרגו את המנוי 14,071 0.03%
שדרגו את המנוי 11,618 0.03%
שדרגו את המנוי 5,157 0.01%
שדרגו את המנוי 4,863 0.01%
שדרגו את המנוי 3,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,301 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי -700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,355,392 20.89%
אלטשולר - שחם 3,618,850 8.08%
מגדל 2,191,190 4.89%
הירשמו לצפייה 927,289 2.07%
הירשמו לצפייה 554,058 1.24%
הירשמו לצפייה 477,421 1.07%
שדרגו את המנוי 217,806 0.49%
שדרגו את המנוי 213,626 0.48%
שדרגו את המנוי 198,854 0.44%
שדרגו את המנוי 196,170 0.44%
שדרגו את המנוי 157,218 0.35%
שדרגו את המנוי 120,394 0.27%
שדרגו את המנוי 104,989 0.23%
שדרגו את המנוי 47,485 0.11%
שדרגו את המנוי 38,382 0.09%
שדרגו את המנוי 31,391 0.07%
שדרגו את המנוי 25,604 0.06%
שדרגו את המנוי 23,060 0.05%
שדרגו את המנוי 21,204 0.05%
שדרגו את המנוי 19,647 0.04%
שדרגו את המנוי 16,760 0.04%
שדרגו את המנוי 15,241 0.03%
שדרגו את המנוי 14,538 0.03%
שדרגו את המנוי 11,749 0.03%
שדרגו את המנוי 11,113 0.02%
שדרגו את המנוי 10,282 0.02%
שדרגו את המנוי 9,414 0.02%
שדרגו את המנוי 9,236 0.02%
שדרגו את המנוי 8,460 0.02%
שדרגו את המנוי 6,611 0.01%
שדרגו את המנוי 6,574 0.01%
שדרגו את המנוי 6,271 0.01%
שדרגו את המנוי 5,157 0.01%
שדרגו את המנוי 4,740 0.01%
שדרגו את המנוי 4,717 0.01%
שדרגו את המנוי 4,555 0.01%
שדרגו את המנוי 4,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,246 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,508 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 813 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית