תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 216,098 273,935 57,837  26.76%
אפסילון 1,750 5,264 3,514  200.80%
הירשמו לצפייה 2,352 2,884 532  22.62%
הירשמו לצפייה 22 72 50  227.27%
הירשמו לצפייה 3,738 3,739 1  0.03%
שדרגו את המנוי 1,728 1,459 -269  -15.57%
שדרגו את המנוי 725 225 -500  -68.97%
שדרגו את המנוי 1,550 972 -578  -37.29%
שדרגו את המנוי 35,665 35,065 -600  -1.68%
שדרגו את המנוי 1,440 180 -1,260  -87.50%
שדרגו את המנוי 19,097 17,229 -1,868  -9.78%
שדרגו את המנוי 117,288 115,146 -2,142  -1.83%
שדרגו את המנוי 6,990 2,625 -4,365  -62.45%
שדרגו את המנוי 299,913 294,922 -4,991  -1.66%
שדרגו את המנוי 11,124 5,852 -5,272  -47.39%
שדרגו את המנוי 38,769 33,371 -5,398  -13.92%
שדרגו את המנוי 205,103 186,635 -18,468  -9.00%
שדרגו את המנוי 171,601 152,376 -19,225  -11.20%
שדרגו את המנוי 82,302 60,870 -21,432  -26.04%
שדרגו את המנוי 172,482 147,314 -25,168  -14.59%
שדרגו את המנוי 177,387 100,236 -77,151  -43.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -188,687

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
כלל 791,453 1,584,880 793,432  100.25%
מנורה 1,693,300 2,086,340 393,050  23.21%
הירשמו לצפייה 1,124,220 1,510,470 386,244  34.36%
הירשמו לצפייה 690,176 806,031 115,855  16.79%
הירשמו לצפייה 174,449 283,954 109,505  62.77%
שדרגו את המנוי 151,794 217,774 65,980  43.47%
שדרגו את המנוי 208,499 270,042 61,543  29.52%
שדרגו את המנוי 2,535,670 2,597,140 61,469  2.42%
שדרגו את המנוי 21,199 44,745 23,546  111.07%
שדרגו את המנוי 29,319 49,951 20,632  70.37%
שדרגו את המנוי 46,796 64,296 17,500  37.40%
שדרגו את המנוי 15,866 33,206 17,340  109.29%
שדרגו את המנוי 42,900 59,250 16,350  38.11%
שדרגו את המנוי 15,907 30,162 14,255  89.61%
שדרגו את המנוי 562 13,597 13,035  2,319.40%
שדרגו את המנוי 17,268 30,240 12,972  75.12%
שדרגו את המנוי 215,106 224,419 9,313  4.33%
שדרגו את המנוי 50,641 58,701 8,060  15.92%
שדרגו את המנוי 5,000 11,500 6,500  130.00%
שדרגו את המנוי 9,678 14,746 5,068  52.37%
שדרגו את המנוי 2,669 7,407 4,738  177.52%
שדרגו את המנוי 2,509 7,094 4,585  182.74%
שדרגו את המנוי 15,390 19,815 4,425  28.75%
שדרגו את המנוי 6,761 10,270 3,509  51.90%
שדרגו את המנוי 24,246 27,628 3,382  13.95%
שדרגו את המנוי 11,698 14,353 2,655  22.70%
שדרגו את המנוי 10,186 11,399 1,213  11.91%
שדרגו את המנוי 1,951 2,351 400  20.50%
שדרגו את המנוי 409,229 409,219 -10
שדרגו את המנוי 3,906 2,433 -1,473  -37.71%
שדרגו את המנוי 3,237 1,688 -1,549  -47.85%
שדרגו את המנוי 13,418 11,054 -2,364  -17.62%
שדרגו את המנוי 30,054 25,600 -4,454  -14.82%
שדרגו את המנוי 57,389 51,314 -6,075  -10.59%
שדרגו את המנוי 16,545 9,498 -7,047  -42.59%
שדרגו את המנוי 69,070 61,910 -7,160  -10.37%
שדרגו את המנוי 15,467 7,727 -7,740  -50.04%
שדרגו את המנוי 98,175 87,634 -10,541  -10.74%
שדרגו את המנוי 35,533 22,918 -12,615  -35.50%
שדרגו את המנוי 34,317 16,760 -17,557  -51.16%
שדרגו את המנוי 267,968 201,954 -66,014  -24.64%
שדרגו את המנוי 434,000 359,391 -74,609  -17.19%
שדרגו את המנוי 538,737 403,652 -135,085  -25.07%
שדרגו את המנוי 4,484,810 1,693,730 -2,791,080  -62.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,176,556

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,145,373

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -188,687
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,176,556
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,145,373
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,456,878 3.07%
פסגות 294,922 0.62%
אלטשולר - שחם 273,935 0.58%
הירשמו לצפייה 186,635 0.39%
הירשמו לצפייה 152,376 0.32%
הירשמו לצפייה 147,314 0.31%
שדרגו את המנוי 115,146 0.24%
שדרגו את המנוי 100,236 0.21%
שדרגו את המנוי 60,870 0.13%
שדרגו את המנוי 35,065 0.07%
שדרגו את המנוי 33,371 0.07%
שדרגו את המנוי 17,229 0.04%
שדרגו את המנוי 5,852 0.01%
שדרגו את המנוי 5,264 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 146 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,490,457 28.44%
מגדל 2,597,140 5.47%
מנורה 2,086,340 4.40%
הירשמו לצפייה 1,693,730 3.57%
הירשמו לצפייה 1,584,880 3.34%
הירשמו לצפייה 1,510,470 3.18%
שדרגו את המנוי 806,031 1.70%
שדרגו את המנוי 409,219 0.86%
שדרגו את המנוי 403,652 0.85%
שדרגו את המנוי 359,391 0.76%
שדרגו את המנוי 283,954 0.60%
שדרגו את המנוי 270,042 0.57%
שדרגו את המנוי 224,419 0.47%
שדרגו את המנוי 217,774 0.46%
שדרגו את המנוי 201,954 0.43%
שדרגו את המנוי 87,634 0.18%
שדרגו את המנוי 64,296 0.14%
שדרגו את המנוי 61,910 0.13%
שדרגו את המנוי 59,250 0.12%
שדרגו את המנוי 58,701 0.12%
שדרגו את המנוי 51,314 0.11%
שדרגו את המנוי 49,951 0.11%
שדרגו את המנוי 44,745 0.09%
שדרגו את המנוי 33,206 0.07%
שדרגו את המנוי 30,240 0.06%
שדרגו את המנוי 30,162 0.06%
שדרגו את המנוי 27,628 0.06%
שדרגו את המנוי 25,600 0.05%
שדרגו את המנוי 22,918 0.05%
שדרגו את המנוי 19,815 0.04%
שדרגו את המנוי 17,806 0.04%
שדרגו את המנוי 16,760 0.04%
שדרגו את המנוי 14,746 0.03%
שדרגו את המנוי 14,353 0.03%
שדרגו את המנוי 13,597 0.03%
שדרגו את המנוי 11,500 0.02%
שדרגו את המנוי 11,399 0.02%
שדרגו את המנוי 11,054 0.02%
שדרגו את המנוי 10,270 0.02%
שדרגו את המנוי 9,498 0.02%
שדרגו את המנוי 7,958 0.02%
שדרגו את המנוי 7,727 0.02%
שדרגו את המנוי 7,407 0.02%
שדרגו את המנוי 7,094 0.01%
שדרגו את המנוי 2,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,433 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 863 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון דיווחה היום, כי דירקטוריון החברה אישר גיוס הון בדרך של הנפקה פרטית של כ-4.2% ממניותיה בהיקף כספי כולל של כ-262 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית, בה ישתתפו בתי ההשקעות אלטשולר-שחם, ילין-לפידות וקבוצת קרנות הפנסיה עמיתים, בוצעה לפי מחיר של 139 שקל. לשם השוואה, מניית מליסרון נסחרה הבוקר במחיר של 153 שקל למניה. #גיוס #הנפקה_פרטית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מליסרון פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ-1.266 מיליארד שקל, ירידה מתונה לעומת הכנסות של כ-1.285 מיליארד שקל ב-2013; ה-NOI גדל אשתקד בכ-3.6% והסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל; ה-FFO בשנת 2014 צמח בכ-11% לעומת התקופה המקבילה לכ-475 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד בשנת 2014 על 532 מיליון שקל - עלייה של 23% לעומת הרווח ב-2013. #דוחות_כספיים #נדלן #מרכזי_קניות #קניון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית