תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 1,618,120 1,800,750 182,634  11.29%
אי.בי.אי. 167,327 236,968 69,641  41.62%
הירשמו לצפייה 236,194 258,581 22,387  9.48%
הירשמו לצפייה 45,000 51,400 6,400  14.22%
הירשמו לצפייה 22,968 25,344 2,376  10.34%
שדרגו את המנוי 171,233 173,295 2,062  1.20%
שדרגו את המנוי 208,237 210,274 2,037  0.98%
שדרגו את המנוי 59,101 60,607 1,506  2.55%
שדרגו את המנוי 38,557 39,478 921  2.39%
שדרגו את המנוי 25,298 24,956 -342  -1.35%
שדרגו את המנוי 3,653 3,307 -346  -9.47%
שדרגו את המנוי 38,637 37,466 -1,171  -3.03%
שדרגו את המנוי 78,459 76,779 -1,680  -2.14%
שדרגו את המנוי 108,149 83,380 -24,769  -22.90%
שדרגו את המנוי 847,404 801,102 -46,302  -5.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 289,964

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,610

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 58,294 58,342 48  0.08%
מנורה 3,829,840 3,829,780 -54
הירשמו לצפייה 6,726 6,244 -482  -7.17%
הירשמו לצפייה 202,089 200,000 -2,089  -1.03%
הירשמו לצפייה 2,931,600 2,922,160 -9,439  -0.32%
שדרגו את המנוי 196,964 186,764 -10,200  -5.18%
שדרגו את המנוי 298,404 281,277 -17,127  -5.74%
שדרגו את המנוי 891,215 874,041 -17,174  -1.93%
שדרגו את המנוי 3,563,240 3,538,040 -25,200  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,369,200 4,077,750 -291,455  -6.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -373,220

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 289,964
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,610
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -373,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,342,035 5.01%
אלטשולר - שחם 1,800,750 2.08%
מור 801,102 0.92%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 258,581 0.30%
הירשמו לצפייה 236,968 0.27%
שדרגו את המנוי 210,274 0.24%
שדרגו את המנוי 173,295 0.20%
שדרגו את המנוי 83,380 0.10%
שדרגו את המנוי 76,779 0.09%
שדרגו את המנוי 60,607 0.07%
שדרגו את המנוי 51,400 0.06%
שדרגו את המנוי 39,478 0.05%
שדרגו את המנוי 37,466 0.04%
שדרגו את המנוי 25,344 0.03%
שדרגו את המנוי 24,956 0.03%
שדרגו את המנוי 15,034 0.02%
שדרגו את המנוי 10,011 0.01%
שדרגו את המנוי 3,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,510,528 22.50%
הראל 4,077,750 4.70%
מנורה 3,829,780 4.42%
הירשמו לצפייה 3,538,040 4.08%
הירשמו לצפייה 3,262,270 3.76%
הירשמו לצפייה 2,922,160 3.37%
שדרגו את המנוי 874,041 1.01%
שדרגו את המנוי 281,277 0.32%
שדרגו את המנוי 200,000 0.23%
שדרגו את המנוי 186,764 0.22%
שדרגו את המנוי 124,489 0.14%
שדרגו את המנוי 58,342 0.07%
שדרגו את המנוי 48,334 0.06%
שדרגו את המנוי 26,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,102 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 6,244 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית