תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 1,015,170 1,202,270 187,102  18.43%
מור 790,034 850,593 60,559  7.67%
הירשמו לצפייה 58,133 93,332 35,199  60.55%
הירשמו לצפייה 153,627 173,824 20,197  13.15%
הירשמו לצפייה 18,530 34,000 15,470  83.49%
שדרגו את המנוי 155,802 164,692 8,890  5.71%
שדרגו את המנוי 16,603 23,005 6,402  38.56%
שדרגו את המנוי 23,245 26,059 2,814  12.11%
שדרגו את המנוי 34,691 36,122 1,431  4.12%
שדרגו את המנוי 41,996 42,603 607  1.45%
שדרגו את המנוי 60,861 61,192 331  0.54%
שדרגו את המנוי 4,581 3,653 -928  -20.26%
שדרגו את המנוי 170,506 169,108 -1,398  -0.82%
שדרגו את המנוי 12,144 10,011 -2,133  -17.56%
שדרגו את המנוי 83,459 78,459 -5,000  -5.99%
שדרגו את המנוי 123,799 117,899 -5,900  -4.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 339,002

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,359

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 2,737,600 2,931,600 193,999  7.09%
אקסלנס 827,310 891,215 63,905  7.72%
הירשמו לצפייה 3,822,640 3,829,840 7,194  0.19%
הירשמו לצפייה 3,563,090 3,563,240 150
הירשמו לצפייה 3,262,270 3,262,270 -1
שדרגו את המנוי 7,194 6,726 -468  -6.51%
שדרגו את המנוי 58,812 58,294 -518  -0.88%
שדרגו את המנוי 203,589 202,089 -1,500  -0.74%
שדרגו את המנוי 202,698 196,964 -5,734  -2.83%
שדרגו את המנוי 315,156 298,404 -16,752  -5.32%
שדרגו את המנוי 4,645,340 4,369,200 -276,142  -5.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 265,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -301,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 339,002
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,359
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 265,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -301,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,533,119 4.07%
אלטשולר - שחם 1,202,270 1.39%
מור 850,593 0.98%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 173,824 0.20%
הירשמו לצפייה 169,108 0.19%
שדרגו את המנוי 164,692 0.19%
שדרגו את המנוי 117,899 0.14%
שדרגו את המנוי 93,332 0.11%
שדרגו את המנוי 78,459 0.09%
שדרגו את המנוי 61,192 0.07%
שדרגו את המנוי 42,603 0.05%
שדרגו את המנוי 36,122 0.04%
שדרגו את המנוי 34,000 0.04%
שדרגו את המנוי 26,059 0.03%
שדרגו את המנוי 23,005 0.03%
שדרגו את המנוי 14,594 0.02%
שדרגו את המנוי 10,011 0.01%
שדרגו את המנוי 3,653 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,835,368 22.87%
הראל 4,369,200 5.04%
מנורה 3,829,840 4.42%
הירשמו לצפייה 3,563,240 4.11%
הירשמו לצפייה 3,262,270 3.76%
הירשמו לצפייה 2,931,600 3.38%
שדרגו את המנוי 891,215 1.03%
שדרגו את המנוי 298,404 0.34%
שדרגו את המנוי 202,089 0.23%
שדרגו את המנוי 196,964 0.23%
שדרגו את המנוי 124,489 0.14%
שדרגו את המנוי 58,294 0.07%
שדרגו את המנוי 26,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,102 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 6,726 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית