תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 850,844 860,456 9,612  1.13%
איילון 5,675 11,944 6,269  110.47%
הירשמו לצפייה 131,081 134,030 2,949  2.25%
הירשמו לצפייה 18,549 20,347 1,798  9.69%
הירשמו לצפייה 59,825 60,989 1,164  1.95%
שדרגו את המנוי 3,731 4,181 450  12.06%
שדרגו את המנוי 25,695 25,788 93  0.36%
שדרגו את המנוי 120,457 119,508 -949  -0.79%
שדרגו את המנוי 17,176 15,790 -1,386  -8.07%
שדרגו את המנוי 230,978 229,244 -1,734  -0.75%
שדרגו את המנוי 692,511 690,511 -2,000  -0.29%
שדרגו את המנוי 93,709 89,108 -4,601  -4.91%
שדרגו את המנוי 148,149 133,649 -14,500  -9.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,335

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,170

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
ילין לפידות 202,350 203,589 1,239  0.61%
הלמן אלדובי 6,939 7,371 432  6.23%
הירשמו לצפייה 61,859 62,275 416  0.67%
הירשמו לצפייה 2,206,910 2,206,910 -2
הירשמו לצפייה 2,190 1,580 -610  -27.85%
שדרגו את המנוי 3,819,770 3,814,000 -5,771  -0.15%
שדרגו את המנוי 259,605 227,605 -32,000  -12.33%
שדרגו את המנוי 3,170,000 3,048,740 -121,259  -3.83%
שדרגו את המנוי 3,834,260 2,860,530 -973,726  -25.40%
שדרגו את המנוי 6,667,670 5,498,720 -1,168,950  -17.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,087

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,302,318

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,335
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,170
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,087
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,302,318
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,897,035 3.34%
אלטשולר - שחם 860,456 0.99%
מור 690,511 0.80%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 229,244 0.26%
הירשמו לצפייה 134,030 0.15%
שדרגו את המנוי 133,649 0.15%
שדרגו את המנוי 119,508 0.14%
שדרגו את המנוי 89,108 0.10%
שדרגו את המנוי 60,989 0.07%
שדרגו את המנוי 43,801 0.05%
שדרגו את המנוי 25,788 0.03%
שדרגו את המנוי 20,347 0.02%
שדרגו את המנוי 18,000 0.02%
שדרגו את המנוי 15,790 0.02%
שדרגו את המנוי 11,944 0.01%
שדרגו את המנוי 7,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,181 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,154,269 22.09%
הראל 5,498,720 6.34%
מנורה 3,814,000 4.40%
הירשמו לצפייה 3,048,740 3.52%
הירשמו לצפייה 2,860,530 3.30%
הירשמו לצפייה 2,206,910 2.54%
שדרגו את המנוי 840,943 0.97%
שדרגו את המנוי 315,168 0.36%
שדרגו את המנוי 227,605 0.26%
שדרגו את המנוי 203,589 0.23%
שדרגו את המנוי 62,275 0.07%
שדרגו את המנוי 26,403 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 7,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,580 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית