תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 1,999,590 2,095,900 96,305  4.82%
מיטב דש 355,462 393,673 38,211  10.75%
הירשמו לצפייה 443,726 466,119 22,393  5.05%
הירשמו לצפייה 60,000 78,300 18,300  30.50%
הירשמו לצפייה 41,765 48,023 6,258  14.98%
שדרגו את המנוי 1,500 4,500 3,000  200.00%
שדרגו את המנוי 236,689 239,586 2,897  1.22%
שדרגו את המנוי 83,464 86,216 2,752  3.30%
שדרגו את המנוי 83,000 83,200 200  0.24%
שדרגו את המנוי 4,469 4,358 -111  -2.48%
שדרגו את המנוי 10,211 10,011 -200  -1.96%
שדרגו את המנוי 24,596 23,809 -787  -3.20%
שדרגו את המנוי 45,512 44,544 -968  -2.13%
שדרגו את המנוי 76,062 73,912 -2,150  -2.83%
שדרגו את המנוי 12,323 4,582 -7,741  -62.82%
שדרגו את המנוי 96,030 79,895 -16,135  -16.80%
שדרגו את המנוי 162,156 125,198 -36,958  -22.79%
שדרגו את המנוי 743,037 545,145 -197,892  -26.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 190,316

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -262,942

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 58,294 58,342 48  0.08%
מנורה 3,829,840 3,829,780 -54
הירשמו לצפייה 6,726 6,244 -482  -7.17%
הירשמו לצפייה 202,089 200,000 -2,089  -1.03%
הירשמו לצפייה 2,931,600 2,922,160 -9,439  -0.32%
שדרגו את המנוי 196,964 186,764 -10,200  -5.18%
שדרגו את המנוי 298,404 281,277 -17,127  -5.74%
שדרגו את המנוי 891,215 874,041 -17,174  -1.93%
שדרגו את המנוי 3,563,240 3,538,040 -25,200  -0.71%
שדרגו את המנוי 4,369,200 4,077,750 -291,455  -6.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -373,220

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 190,316
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -262,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 48
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -373,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,853,674 5.60%
אלטשולר - שחם 2,095,900 2.42%
מור 545,145 0.63%
הירשמו לצפייה 466,119 0.54%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 393,673 0.45%
שדרגו את המנוי 239,586 0.28%
שדרגו את המנוי 125,198 0.14%
שדרגו את המנוי 86,216 0.10%
שדרגו את המנוי 83,200 0.10%
שדרגו את המנוי 79,895 0.09%
שדרגו את המנוי 78,300 0.09%
שדרגו את המנוי 73,912 0.09%
שדרגו את המנוי 48,023 0.06%
שדרגו את המנוי 44,544 0.05%
שדרגו את המנוי 23,809 0.03%
שדרגו את המנוי 13,000 0.01%
שדרגו את המנוי 10,011 0.01%
שדרגו את המנוי 4,582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,510,528 22.50%
הראל 4,077,750 4.70%
מנורה 3,829,780 4.42%
הירשמו לצפייה 3,538,040 4.08%
הירשמו לצפייה 3,262,270 3.76%
הירשמו לצפייה 2,922,160 3.37%
שדרגו את המנוי 874,041 1.01%
שדרגו את המנוי 281,277 0.32%
שדרגו את המנוי 200,000 0.23%
שדרגו את המנוי 186,764 0.22%
שדרגו את המנוי 124,489 0.14%
שדרגו את המנוי 58,342 0.07%
שדרגו את המנוי 48,334 0.06%
שדרגו את המנוי 26,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,102 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 6,244 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית