תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 894,930 944,036 49,106  5.49%
מור 759,261 786,844 27,583  3.63%
הירשמו לצפייה 118,872 139,342 20,470  17.22%
הירשמו לצפייה 139,010 151,197 12,187  8.77%
הירשמו לצפייה 22,762 27,679 4,917  21.60%
שדרגו את המנוי 26,109 29,426 3,317  12.70%
שדרגו את המנוי 3,189 5,189 2,000  62.72%
שדרגו את המנוי 4,181 4,581 400  9.57%
שדרגו את המנוי 61,246 61,119 -127  -0.21%
שדרגו את המנוי 16,500 16,030 -470  -2.85%
שדרגו את המנוי 84,719 84,163 -556  -0.66%
שדרגו את המנוי 132,149 131,299 -850  -0.64%
שדרגו את המנוי 18,435 15,234 -3,201  -17.36%
שדרגו את המנוי 200,366 179,594 -20,772  -10.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 119,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,976

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 2,206,910 3,262,270 1,055,360  47.82%
אלטשולר - שחם 3,048,740 3,563,090 514,350  16.87%
הירשמו לצפייה 3,814,000 3,822,640 8,646  0.23%
הירשמו לצפייה 315,168 315,156 -12
הירשמו לצפייה 7,371 7,194 -177  -2.40%
שדרגו את המנוי 26,403 24,102 -2,301  -8.71%
שדרגו את המנוי 62,275 58,812 -3,463  -5.56%
שדרגו את המנוי 840,943 827,310 -13,633  -1.62%
שדרגו את המנוי 227,605 202,698 -24,907  -10.94%
שדרגו את המנוי 2,860,530 2,737,600 -122,938  -4.30%
שדרגו את המנוי 5,498,720 4,645,340 -853,379  -15.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,578,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,020,810

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 119,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,976
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,578,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,020,810
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,068,596 3.54%
אלטשולר - שחם 944,036 1.09%
מור 786,844 0.91%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 179,594 0.21%
הירשמו לצפייה 151,197 0.17%
שדרגו את המנוי 139,342 0.16%
שדרגו את המנוי 131,299 0.15%
שדרגו את המנוי 84,163 0.10%
שדרגו את המנוי 61,119 0.07%
שדרגו את המנוי 41,030 0.05%
שדרגו את המנוי 29,426 0.03%
שדרגו את המנוי 27,679 0.03%
שדרגו את המנוי 16,030 0.02%
שדרגו את המנוי 15,234 0.02%
שדרגו את המנוי 12,144 0.01%
שדרגו את המנוי 7,986 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,581 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,849,050 22.89%
הראל 4,645,340 5.36%
מנורה 3,822,640 4.41%
הירשמו לצפייה 3,563,090 4.11%
הירשמו לצפייה 3,262,270 3.76%
הירשמו לצפייה 2,737,600 3.16%
שדרגו את המנוי 827,310 0.95%
שדרגו את המנוי 315,156 0.36%
שדרגו את המנוי 203,589 0.23%
שדרגו את המנוי 202,698 0.23%
שדרגו את המנוי 124,489 0.14%
שדרגו את המנוי 58,812 0.07%
שדרגו את המנוי 26,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,102 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 7,194 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית