תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 1,202,270 1,535,580 333,305  27.72%
מיטב דש 173,824 203,008 29,184  16.79%
הירשמו לצפייה 34,000 51,650 17,650  51.91%
הירשמו לצפייה 93,332 105,667 12,335  13.22%
הירשמו לצפייה 850,593 854,211 3,618  0.43%
שדרגו את המנוי 169,108 169,335 227  0.13%
שדרגו את המנוי 42,603 42,705 102  0.24%
שדרגו את המנוי 61,192 61,117 -75  -0.12%
שדרגו את המנוי 26,059 25,298 -761  -2.92%
שדרגו את המנוי 36,122 34,372 -1,750  -4.84%
שדרגו את המנוי 23,005 18,909 -4,096  -17.80%
שדרגו את המנוי 117,899 108,849 -9,050  -7.68%
שדרגו את המנוי 164,692 126,193 -38,499  -23.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 396,421

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,231

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 2,737,600 2,931,600 193,999  7.09%
אקסלנס 827,310 891,215 63,905  7.72%
הירשמו לצפייה 3,822,640 3,829,840 7,194  0.19%
הירשמו לצפייה 3,563,090 3,563,240 150
הירשמו לצפייה 3,262,270 3,262,270 -1
שדרגו את המנוי 7,194 6,726 -468  -6.51%
שדרגו את המנוי 58,812 58,294 -518  -0.88%
שדרגו את המנוי 203,589 202,089 -1,500  -0.74%
שדרגו את המנוי 202,698 196,964 -5,734  -2.83%
שדרגו את המנוי 315,156 298,404 -16,752  -5.32%
שדרגו את המנוי 4,645,340 4,369,200 -276,142  -5.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 265,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -301,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 396,421
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,231
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 265,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -301,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,887,814 4.48%
אלטשולר - שחם 1,535,580 1.77%
מור 854,211 0.98%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 203,008 0.23%
הירשמו לצפייה 169,335 0.20%
שדרגו את המנוי 126,193 0.15%
שדרגו את המנוי 108,849 0.13%
שדרגו את המנוי 105,667 0.12%
שדרגו את המנוי 78,459 0.09%
שדרגו את המנוי 61,117 0.07%
שדרגו את המנוי 51,650 0.06%
שדרגו את המנוי 42,705 0.05%
שדרגו את המנוי 34,372 0.04%
שדרגו את המנוי 25,298 0.03%
שדרגו את המנוי 18,909 0.02%
שדרגו את המנוי 14,594 0.02%
שדרגו את המנוי 12,500 0.01%
שדרגו את המנוי 10,011 0.01%
שדרגו את המנוי 3,653 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,835,368 22.87%
הראל 4,369,200 5.04%
מנורה 3,829,840 4.42%
הירשמו לצפייה 3,563,240 4.11%
הירשמו לצפייה 3,262,270 3.76%
הירשמו לצפייה 2,931,600 3.38%
שדרגו את המנוי 891,215 1.03%
שדרגו את המנוי 298,404 0.34%
שדרגו את המנוי 202,089 0.23%
שדרגו את המנוי 196,964 0.23%
שדרגו את המנוי 124,489 0.14%
שדרגו את המנוי 58,294 0.07%
שדרגו את המנוי 26,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,102 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
שדרגו את המנוי 10,500 0.01%
שדרגו את המנוי 6,726 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית