תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,154,300 1,168,620 14,327  1.24%
פסטרנק שהם 5,200 16,200 11,000  211.54%
הירשמו לצפייה 112,559 118,559 6,000  5.33%
הירשמו לצפייה 636,253 642,032 5,779  0.91%
הירשמו לצפייה 316,981 317,841 860  0.27%
שדרגו את המנוי 31,165 30,930 -235  -0.75%
שדרגו את המנוי 433,329 431,703 -1,626  -0.38%
שדרגו את המנוי 14,626 10,006 -4,620  -31.59%
שדרגו את המנוי 187,619 177,599 -10,020  -5.34%
שדרגו את המנוי 155,413 144,958 -10,455  -6.73%
שדרגו את המנוי 484,900 471,112 -13,788  -2.84%
שדרגו את המנוי 172,417 139,891 -32,526  -18.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,966

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,270

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 3,597,960 3,819,370 221,409  6.15%
אלטשולר - שחם 3,108,450 3,173,650 65,200  2.10%
הירשמו לצפייה 6,379,400 6,398,900 19,498  0.31%
הירשמו לצפייה 3,603,850 3,614,400 10,555  0.29%
הירשמו לצפייה 19,978 26,403 6,425  32.16%
שדרגו את המנוי 63,120 62,110 -1,010  -1.60%
שדרגו את המנוי 280,657 262,500 -18,157  -6.47%
שדרגו את המנוי 294,000 207,900 -86,100  -29.29%
שדרגו את המנוי 870,991 299,775 -571,216  -65.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 323,087

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -676,483

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,966
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,270
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 323,087
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -676,483
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,725,552 4.30%
אלטשולר - שחם 1,168,620 1.35%
מור 642,032 0.74%
הירשמו לצפייה 471,112 0.54%
הירשמו לצפייה 431,703 0.50%
הירשמו לצפייה 317,841 0.37%
שדרגו את המנוי 177,599 0.20%
שדרגו את המנוי 144,958 0.17%
שדרגו את המנוי 139,891 0.16%
שדרגו את המנוי 118,559 0.14%
שדרגו את המנוי 33,947 0.04%
שדרגו את המנוי 30,930 0.04%
שדרגו את המנוי 16,200 0.02%
שדרגו את המנוי 15,020 0.02%
שדרגו את המנוי 10,006 0.01%
שדרגו את המנוי 6,720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 414 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,094,703 23.17%
הראל 6,398,900 7.38%
מנורה 3,819,370 4.40%
הירשמו לצפייה 3,614,400 4.17%
הירשמו לצפייה 3,173,650 3.66%
הירשמו לצפייה 2,206,910 2.54%
שדרגו את המנוי 299,775 0.35%
שדרגו את המנוי 262,500 0.30%
שדרגו את המנוי 207,900 0.24%
שדרגו את המנוי 62,110 0.07%
שדרגו את המנוי 26,403 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית