תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מליסרון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 56,408 68,904 12,496  22.15%
מיטב דש 43,971 56,318 12,347  28.08%
הירשמו לצפייה 144,382 151,691 7,309  5.06%
הירשמו לצפייה 25,421 32,461 7,040  27.69%
הירשמו לצפייה 784 1,958 1,174  149.74%
שדרגו את המנוי 512 1,651 1,139  222.46%
שדרגו את המנוי 6,150 7,244 1,094  17.79%
שדרגו את המנוי 3,526 4,286 760  21.55%
שדרגו את המנוי 4,386 4,972 586  13.36%
שדרגו את המנוי 926 1,288 362  39.09%
שדרגו את המנוי 4,031 4,225 194  4.81%
שדרגו את המנוי 3,130 3,180 50  1.60%
שדרגו את המנוי 36,175 35,465 -710  -1.96%
שדרגו את המנוי 7,410 5,582 -1,828  -24.67%
שדרגו את המנוי 161,863 160,005 -1,858  -1.15%
שדרגו את המנוי 4,939 1,090 -3,849  -77.93%
שדרגו את המנוי 262,888 255,509 -7,379  -2.81%
שדרגו את המנוי 13,301 3,443 -9,858  -74.11%
שדרגו את המנוי 134,787 120,903 -13,884  -10.30%
שדרגו את המנוי 331,331 249,986 -81,345  -24.55%
שדרגו את המנוי 295,147 139,497 -155,650  -52.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,551

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -276,361

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 506,974 791,453 284,479  56.11%
מגדל 2,277,540 2,535,670 258,124  11.33%
הירשמו לצפייה 57,491 208,499 151,008  262.66%
הירשמו לצפייה 1,552,600 1,693,300 140,697  9.06%
הירשמו לצפייה 558,843 690,176 131,333  23.50%
שדרגו את המנוי 299,845 409,229 109,384  36.48%
שדרגו את המנוי 1,047,560 1,124,220 76,664  7.32%
שדרגו את המנוי 39,745 69,070 29,325  73.78%
שדרגו את המנוי 17,200 42,900 25,700  149.42%
שדרגו את המנוי 151,342 174,449 23,107  15.27%
שדרגו את המנוי 130,036 151,794 21,758  16.73%
שדרגו את המנוי 14,004 30,054 16,050  114.61%
שדרגו את המנוי 200,765 215,106 14,341  7.14%
שדרגו את המנוי 38,006 50,641 12,635  33.24%
שדרגו את המנוי 4,717 15,467 10,750  227.90%
שדרגו את המנוי 48,212 57,389 9,177  19.03%
שדרגו את המנוי 12,607 21,199 8,592  68.15%
שדרגו את המנוי 5,089 11,698 6,609  129.87%
שדרגו את המנוי 10,533 15,390 4,857  46.11%
שדרגו את המנוי 12,316 15,866 3,550  28.82%
שדרגו את המנוי 10,812 13,418 2,606  24.10%
שדרגו את המנוי 22,273 24,246 1,973  8.86%
שדרגו את המנוי 6,167 7,958 1,791  29.04%
שדרגו את המנוי 1,888 3,237 1,349  71.45%
שדרגו את המנוי 1,437 1,951 514  35.77%
שדרגו את המנוי 28,967 29,319 352  1.22%
שדרגו את המנוי 46,709 46,796 87  0.19%
שדרגו את המנוי 16,657 16,545 -112  -0.67%
שדרגו את המנוי 7,054 6,761 -293  -4.15%
שדרגו את המנוי 10,582 10,186 -396  -3.74%
שדרגו את המנוי 1,597 863 -734  -45.96%
שדרגו את המנוי 35,892 34,317 -1,575  -4.39%
שדרגו את המנוי 4,945 2,509 -2,436  -49.26%
שדרגו את המנוי 5,860 2,669 -3,191  -54.45%
שדרגו את המנוי 41,333 35,533 -5,800  -14.03%
שדרגו את המנוי 24,447 15,907 -8,540  -34.93%
שדרגו את המנוי 107,555 98,175 -9,380  -8.72%
שדרגו את המנוי 578,727 538,737 -39,990  -6.91%
שדרגו את המנוי 518,530 434,000 -84,530  -16.30%
שדרגו את המנוי 358,934 267,968 -90,966  -25.34%
שדרגו את המנוי 4,609,580 4,484,810 -124,771  -2.71%
שדרגו את המנוי 270,108 562 -269,546  -99.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,346,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -642,260

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,551
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -276,361
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,346,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -642,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,327,282 2.80%
פסגות 255,509 0.54%
ילין לפידות 249,986 0.53%
הירשמו לצפייה 160,005 0.34%
הירשמו לצפייה 151,691 0.32%
הירשמו לצפייה 139,497 0.29%
שדרגו את המנוי 120,903 0.25%
שדרגו את המנוי 68,904 0.15%
שדרגו את המנוי 56,318 0.12%
שדרגו את המנוי 35,465 0.07%
שדרגו את המנוי 32,461 0.07%
שדרגו את המנוי 7,244 0.02%
שדרגו את המנוי 7,175 0.02%
שדרגו את המנוי 6,000 0.01%
שדרגו את המנוי 5,582 0.01%
שדרגו את המנוי 4,972 0.01%
שדרגו את המנוי 4,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,472,488 30.51%
אלטשולר - שחם 4,484,810 9.45%
מגדל 2,535,670 5.35%
הירשמו לצפייה 1,693,300 3.57%
הירשמו לצפייה 1,124,220 2.37%
הירשמו לצפייה 791,453 1.67%
שדרגו את המנוי 690,176 1.45%
שדרגו את המנוי 538,737 1.14%
שדרגו את המנוי 434,000 0.91%
שדרגו את המנוי 409,229 0.86%
שדרגו את המנוי 267,968 0.56%
שדרגו את המנוי 215,106 0.45%
שדרגו את המנוי 208,499 0.44%
שדרגו את המנוי 174,449 0.37%
שדרגו את המנוי 151,794 0.32%
שדרגו את המנוי 98,175 0.21%
שדרגו את המנוי 69,070 0.15%
שדרגו את המנוי 57,389 0.12%
שדרגו את המנוי 50,641 0.11%
שדרגו את המנוי 46,796 0.10%
שדרגו את המנוי 42,900 0.09%
שדרגו את המנוי 35,533 0.07%
שדרגו את המנוי 34,317 0.07%
שדרגו את המנוי 30,054 0.06%
שדרגו את המנוי 29,319 0.06%
שדרגו את המנוי 24,246 0.05%
שדרגו את המנוי 21,199 0.04%
שדרגו את המנוי 17,806 0.04%
שדרגו את המנוי 17,268 0.04%
שדרגו את המנוי 16,545 0.03%
שדרגו את המנוי 16,229 0.03%
שדרגו את המנוי 15,907 0.03%
שדרגו את המנוי 15,866 0.03%
שדרגו את המנוי 15,467 0.03%
שדרגו את המנוי 15,390 0.03%
שדרגו את המנוי 13,418 0.03%
שדרגו את המנוי 11,698 0.02%
שדרגו את המנוי 10,186 0.02%
שדרגו את המנוי 9,678 0.02%
שדרגו את המנוי 7,958 0.02%
שדרגו את המנוי 6,761 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 0.01%
שדרגו את המנוי 3,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
שם חברה: מליסרון
מספר נייר ערך: 323014
אתר: http://www.melisron.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: החברה הינה הבעלים והמפעילה של קניונים ושטחי משרד ברחבי הארץ, ושולטת ב"בריטיש-ישראל".
משקיע/ה
חברה ציבורית