תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גב ים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 1,769 2,686 917  51.84%
כוון 2,655 3,120 465  17.51%
הירשמו לצפייה 7,800 8,061 261  3.35%
הירשמו לצפייה 7,512 7,661 149  1.98%
הירשמו לצפייה 198 308 110  55.56%
שדרגו את המנוי 13,624 13,716 92  0.68%
שדרגו את המנוי 50 70 20  40.00%
שדרגו את המנוי 20 36 16  80.00%
שדרגו את המנוי -9 -18 -9  100.00%
שדרגו את המנוי 339 330 -9  -2.65%
שדרגו את המנוי 5,765 5,723 -42  -0.73%
שדרגו את המנוי 109 48 -61  -55.96%
שדרגו את המנוי 15,940 15,809 -131  -0.82%
שדרגו את המנוי 584 177 -407  -69.69%
שדרגו את המנוי 31,043 16,808 -14,235  -45.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,030

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,894

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,459 20,963 17,504  506.04%
מגדל 314,509 318,529 4,020  1.28%
הירשמו לצפייה 57,032 60,731 3,699  6.49%
הירשמו לצפייה 168,837 171,204 2,367  1.40%
הירשמו לצפייה 4,700 5,868 1,168  24.85%
שדרגו את המנוי 2,343 3,223 880  37.56%
שדרגו את המנוי 1,287 1,438 151  11.73%
שדרגו את המנוי 595 668 73  12.27%
שדרגו את המנוי 4,750 4,820 70  1.47%
שדרגו את המנוי 156 180 24  15.38%
שדרגו את המנוי 98 117 19  19.39%
שדרגו את המנוי 254 262 8  3.15%
שדרגו את המנוי 835 769 -66  -7.90%
שדרגו את המנוי 15,826 15,746 -80  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,423 1,328 -95  -6.68%
שדרגו את המנוי 1,187 1,084 -103  -8.68%
שדרגו את המנוי 580 452 -128  -22.07%
שדרגו את המנוי 1,453 1,293 -160  -11.01%
שדרגו את המנוי 865 657 -208  -24.05%
שדרגו את המנוי 687 444 -243  -35.37%
שדרגו את המנוי 1,088 823 -265  -24.36%
שדרגו את המנוי 2,317 1,966 -351  -15.15%
שדרגו את המנוי 2,438 2,034 -404  -16.57%
שדרגו את המנוי 2,442 2,002 -440  -18.02%
שדרגו את המנוי 2,008 1,506 -502  -25.00%
שדרגו את המנוי 2,283 1,763 -520  -22.78%
שדרגו את המנוי 5,817 5,216 -601  -10.33%
שדרגו את המנוי 4,662 4,038 -624  -13.38%
שדרגו את המנוי 26,852 26,039 -813  -3.03%
שדרגו את המנוי 10,982 9,609 -1,373  -12.50%
שדרגו את המנוי 47,949 31,040 -16,909  -35.26%
שדרגו את המנוי 38,655 20,093 -18,562  -48.02%
שדרגו את המנוי 205,821 164,205 -41,616  -20.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,983

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,063

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,030
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,894
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,983
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -84,063
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,233 3.52%
אלטשולר - שחם 16,808 0.79%
פסגות 15,809 0.74%
הירשמו לצפייה 13,716 0.64%
הירשמו לצפייה 8,061 0.38%
הירשמו לצפייה 7,661 0.36%
שדרגו את המנוי 5,723 0.27%
שדרגו את המנוי 3,120 0.15%
שדרגו את המנוי 2,686 0.13%
שדרגו את המנוי 330 0.02%
שדרגו את המנוי 308 0.01%
שדרגו את המנוי 266 0.01%
שדרגו את המנוי 265 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3 < 0.01%
שדרגו את המנוי -18 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 894,909 41.88%
מגדל 318,529 14.91%
כלל 171,204 8.01%
הירשמו לצפייה 164,205 7.68%
הירשמו לצפייה 60,731 2.84%
הירשמו לצפייה 31,040 1.45%
שדרגו את המנוי 26,039 1.22%
שדרגו את המנוי 20,963 0.98%
שדרגו את המנוי 20,093 0.94%
שדרגו את המנוי 15,746 0.74%
שדרגו את המנוי 9,609 0.45%
שדרגו את המנוי 7,387 0.35%
שדרגו את המנוי 5,868 0.27%
שדרגו את המנוי 5,216 0.24%
שדרגו את המנוי 4,820 0.23%
שדרגו את המנוי 4,038 0.19%
שדרגו את המנוי 3,223 0.15%
שדרגו את המנוי 2,151 0.10%
שדרגו את המנוי 2,034 0.10%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,966 0.09%
שדרגו את המנוי 1,763 0.08%
שדרגו את המנוי 1,506 0.07%
שדרגו את המנוי 1,438 0.07%
שדרגו את המנוי 1,328 0.06%
שדרגו את המנוי 1,293 0.06%
שדרגו את המנוי 1,197 0.06%
שדרגו את המנוי 1,084 0.05%
שדרגו את המנוי 1,004 0.05%
שדרגו את המנוי 852 0.04%
שדרגו את המנוי 823 0.04%
שדרגו את המנוי 769 0.04%
שדרגו את המנוי 668 0.03%
שדרגו את המנוי 657 0.03%
שדרגו את המנוי 452 0.02%
שדרגו את המנוי 444 0.02%
שדרגו את המנוי 434 0.02%
שדרגו את המנוי 323 0.02%
שדרגו את המנוי 300 0.01%
שדרגו את המנוי 295 0.01%
שדרגו את המנוי 293 0.01%
שדרגו את המנוי 262 0.01%
שדרגו את המנוי 187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית