תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

עזריאלי קבוצה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.azrieli.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 73,819 103,299 29,480  39.94%
פסגות 68,311 88,045 19,734  28.89%
הירשמו לצפייה 77,519 90,965 13,446  17.35%
הירשמו לצפייה 38,943 52,292 13,349  34.28%
הירשמו לצפייה 8,622 14,444 5,822  67.52%
שדרגו את המנוי 124,496 128,220 3,724  2.99%
שדרגו את המנוי 1,309 3,403 2,094  159.97%
שדרגו את המנוי 220,666 222,533 1,867  0.85%
שדרגו את המנוי 103 1,511 1,408  1,366.99%
שדרגו את המנוי 7,017 7,610 593  8.45%
שדרגו את המנוי -1,000 -500 500  -50.00%
שדרגו את המנוי 4,741 5,134 393  8.29%
שדרגו את המנוי 312 600 288  92.31%
שדרגו את המנוי 1,103 1,362 259  23.48%
שדרגו את המנוי 3,928 4,078 150  3.82%
שדרגו את המנוי 309,756 309,805 49  0.02%
שדרגו את המנוי 1,350 1,230 -120  -8.89%
שדרגו את המנוי 2,841 594 -2,247  -79.09%
שדרגו את המנוי 6,254 1,419 -4,835  -77.31%
שדרגו את המנוי 5,408 353 -5,055  -93.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,156

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,257

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 57,050 403,441 346,391  607.17%
כלל 2,187,610 2,477,010 289,394  13.23%
הירשמו לצפייה 2,526,580 2,759,450 232,867  9.22%
הירשמו לצפייה 474,281 641,079 166,798  35.17%
הירשמו לצפייה 1,214,980 1,270,740 55,751  4.59%
שדרגו את המנוי 759,775 812,503 52,728  6.94%
שדרגו את המנוי 51,907 97,320 45,413  87.49%
שדרגו את המנוי 4,360,430 4,401,430 41,006  0.94%
שדרגו את המנוי 707,084 747,854 40,770  5.77%
שדרגו את המנוי 33,450 58,346 24,896  74.43%
שדרגו את המנוי 16,046 28,863 12,817  79.88%
שדרגו את המנוי 17,872 29,906 12,034  67.33%
שדרגו את המנוי 62,009 72,394 10,385  16.75%
שדרגו את המנוי 77,774 87,780 10,006  12.87%
שדרגו את המנוי 10,577 20,288 9,711  91.81%
שדרגו את המנוי 135,519 145,228 9,709  7.16%
שדרגו את המנוי 6,587 15,464 8,877  134.77%
שדרגו את המנוי 40,352 48,477 8,125  20.14%
שדרגו את המנוי 3,997 10,867 6,870  171.88%
שדרגו את המנוי 8,136 14,124 5,988  73.60%
שדרגו את המנוי 70,247 75,991 5,744  8.18%
שדרגו את המנוי 49,390 54,553 5,163  10.45%
שדרגו את המנוי 36,246 39,512 3,266  9.01%
שדרגו את המנוי 101,975 104,753 2,778  2.72%
שדרגו את המנוי 2,293 4,730 2,437  106.28%
שדרגו את המנוי 4,144 6,563 2,419  58.37%
שדרגו את המנוי 42,846 45,169 2,323  5.42%
שדרגו את המנוי 2,169 4,469 2,300  106.04%
שדרגו את המנוי 2,456 4,122 1,666  67.83%
שדרגו את המנוי 12,440 14,037 1,597  12.84%
שדרגו את המנוי 1,135 2,216 1,081  95.24%
שדרגו את המנוי 3,370 4,330 960  28.49%
שדרגו את המנוי 16,255 16,939 684  4.21%
שדרגו את המנוי 19,509 19,599 90  0.46%
שדרגו את המנוי 13,141 12,759 -382  -2.91%
שדרגו את המנוי 32,135 31,166 -969  -3.02%
שדרגו את המנוי 53,897 52,885 -1,012  -1.88%
שדרגו את המנוי 27,019 24,530 -2,489  -9.21%
שדרגו את המנוי 10,952 8,249 -2,703  -24.68%
שדרגו את המנוי 16,326 11,926 -4,400  -26.95%
שדרגו את המנוי 64,689 58,689 -6,000  -9.28%
שדרגו את המנוי 858,362 850,126 -8,236  -0.96%
שדרגו את המנוי 186,976 172,554 -14,422  -7.71%
שדרגו את המנוי 32,616 17,079 -15,537  -47.64%
שדרגו את המנוי 104,596 71,736 -32,860  -31.42%
שדרגו את המנוי 425,307 374,887 -50,420  -11.85%
שדרגו את המנוי 276,000 220,000 -56,000  -20.29%
שדרגו את המנוי 5,493,790 4,686,190 -807,601  -14.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,423,044

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,003,031

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 93,156
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,257
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,423,044
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,003,031
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,063,412 0.88%
ילין לפידות 309,805 0.26%
אי.בי.אי. 222,533 0.18%
הירשמו לצפייה 128,220 0.11%
הירשמו לצפייה 103,299 0.09%
הירשמו לצפייה 90,965 0.08%
שדרגו את המנוי 88,045 0.07%
שדרגו את המנוי 52,292 0.04%
שדרגו את המנוי 14,444 0.01%
שדרגו את המנוי 8,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,078 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 594 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי -500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,163,520 17.45%
אלטשולר - שחם 4,686,190 3.86%
מגדל 4,401,430 3.63%
הירשמו לצפייה 2,759,450 2.28%
הירשמו לצפייה 2,477,010 2.04%
הירשמו לצפייה 1,270,740 1.05%
שדרגו את המנוי 850,126 0.70%
שדרגו את המנוי 812,503 0.67%
שדרגו את המנוי 747,854 0.62%
שדרגו את המנוי 641,079 0.53%
שדרגו את המנוי 403,441 0.33%
שדרגו את המנוי 374,887 0.31%
שדרגו את המנוי 220,000 0.18%
שדרגו את המנוי 172,554 0.14%
שדרגו את המנוי 145,228 0.12%
שדרגו את המנוי 104,753 0.09%
שדרגו את המנוי 97,320 0.08%
שדרגו את המנוי 87,780 0.07%
שדרגו את המנוי 75,991 0.06%
שדרגו את המנוי 72,394 0.06%
שדרגו את המנוי 71,736 0.06%
שדרגו את המנוי 58,689 0.05%
שדרגו את המנוי 58,346 0.05%
שדרגו את המנוי 54,553 0.04%
שדרגו את המנוי 52,885 0.04%
שדרגו את המנוי 48,477 0.04%
שדרגו את המנוי 45,169 0.04%
שדרגו את המנוי 39,512 0.03%
שדרגו את המנוי 31,166 0.03%
שדרגו את המנוי 29,906 0.02%
שדרגו את המנוי 28,863 0.02%
שדרגו את המנוי 24,530 0.02%
שדרגו את המנוי 23,417 0.02%
שדרגו את המנוי 20,288 0.02%
שדרגו את המנוי 19,599 0.02%
שדרגו את המנוי 17,079 0.01%
שדרגו את המנוי 16,939 0.01%
שדרגו את המנוי 15,464 0.01%
שדרגו את המנוי 14,124 0.01%
שדרגו את המנוי 14,037 0.01%
שדרגו את המנוי 12,759 0.01%
שדרגו את המנוי 11,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,469 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: ה-NOI בשנת 2014 גדל בכ-3% לעומת 2013 והסתכם בכ-1.13 מיליארד שקל; ה-FFO המיוחס לפעילות הנדל"ן צמח בכ-4% לכ-787 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד בכ-7.5% ל-850 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות החברה בניהולו של יובל ברונשטיין הכריזה על דיבידנד של 320 מיליון שקל או 2.64 שקלים למניה. #דוחות_כספיים #נדלן #יובל_ברונשטיין #דיבידנד
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי זכתה במכרז שניהלה רשות מקרקעי ישראל לרכישת 4 מגרשים ביעוד תעסוקה באזור התעסוקה של העיר חולון (הממוקמים במרחק של כ-250 מטר ממרכז עזריאלי חולון), בשטח כולל של 12.4 דונם, תמורת כ-64 מיליון שקל. #נדלן #מכרז #רשות_מקרקעי_ישראל #חולון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח סחיר בהיקף כספי של כ-615 מיליון שקל. הקבוצה תשלים את ההנפקה ביום ב' בגיוס מהציבור, כך שסך הגיוס יסתכם בעד 700 מיליון שקל. הגיוס כלל הנפקה של אג"ח צמוד מדד, סדרה ב', שהונפקה בריבית של 0.65% במח"מ של כ-5.5 שנים. #גיוס #הנפקה #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת עזריאלי הודיעה היום על עסקה שנייה בתחום הדיור המוגן. עזריאלי זכתה במכרז לרכישת קרקע בשטח של כ-28 דונם בישוב להבים תמורת 6.6 מיליון שקל. שטח זה מיועד לבניית בית דיור מוגן בשטח כולל של כ-50,000 מ"ר, שיכלול כ- 360 יחידות דיור מוגן ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, בפרויקט יוקמו גם מחלקה סיעודית עם השגחה רפואית מלאה ושטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ- 250 מיליון שקל. #להבים #דיור_מוגן #יחידות_דיור #שטחי_מסחר #באר_שבע #דרום_הארץ
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית