תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אשטרום נכסים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.ashtrom.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 553,877 746,393 192,516  34.76%
מגדל 117,518 137,546 20,028  17.04%
הירשמו לצפייה 428,271 438,000 9,729  2.27%
הירשמו לצפייה 43,249 43,192 -57  -0.13%
הירשמו לצפייה 18,376 17,860 -516  -2.81%
שדרגו את המנוי 5,200 3,000 -2,200  -42.31%
שדרגו את המנוי 54,455 49,521 -4,934  -9.06%
שדרגו את המנוי 80,550 75,350 -5,200  -6.46%
שדרגו את המנוי 343,385 337,650 -5,735  -1.67%
שדרגו את המנוי 58,031 49,721 -8,310  -14.32%
שדרגו את המנוי 119,702 104,640 -15,062  -12.58%
שדרגו את המנוי 59,250 35,950 -23,300  -39.32%
שדרגו את המנוי 62,195 36,565 -25,630  -41.21%
שדרגו את המנוי 213,063 91,433 -121,630  -57.09%
שדרגו את המנוי 463,225 316,888 -146,337  -31.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 222,273

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -358,911

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 3,262,270 9,695,420 6,433,150  197.20%
הראל 3,950,580 5,101,680 1,151,100  29.14%
הירשמו לצפייה 124,489 311,658 187,169  150.35%
הירשמו לצפייה 6,216 154,746 148,530  2,389.48%
הירשמו לצפייה 177,898 212,361 34,463  19.37%
שדרגו את המנוי 2,836,080 2,869,790 33,705  1.19%
שדרגו את המנוי 54,988 54,880 -108  -0.20%
שדרגו את המנוי 3,833,040 3,832,690 -350  -0.01%
שדרגו את המנוי 808,994 787,596 -21,398  -2.65%
שדרגו את המנוי 200,000 77,000 -123,000  -61.50%
שדרגו את המנוי 277,745 94,352 -183,393  -66.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,988,117

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328,249

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 222,273
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -358,911
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,988,117
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -328,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,881,221 3.32%
אלטשולר - שחם 746,393 0.86%
מור 438,000 0.51%
הירשמו לצפייה 397,512 0.46%
הירשמו לצפייה 337,650 0.39%
הירשמו לצפייה 316,888 0.37%
שדרגו את המנוי 137,546 0.16%
שדרגו את המנוי 104,640 0.12%
שדרגו את המנוי 91,433 0.11%
שדרגו את המנוי 75,350 0.09%
שדרגו את המנוי 49,721 0.06%
שדרגו את המנוי 49,521 0.06%
שדרגו את המנוי 43,192 0.05%
שדרגו את המנוי 36,565 0.04%
שדרגו את המנוי 35,950 0.04%
שדרגו את המנוי 17,860 0.02%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,256,983 26.82%
כלל 9,695,420 11.18%
הראל 5,101,680 5.88%
הירשמו לצפייה 3,832,690 4.42%
הירשמו לצפייה 2,869,790 3.31%
הירשמו לצפייה 787,596 0.91%
שדרגו את המנוי 311,658 0.36%
שדרגו את המנוי 212,361 0.24%
שדרגו את המנוי 154,746 0.18%
שדרגו את המנוי 94,352 0.11%
שדרגו את המנוי 77,000 0.09%
שדרגו את המנוי 54,880 0.06%
שדרגו את המנוי 24,375 0.03%
שדרגו את המנוי 22,175 0.03%
שדרגו את המנוי 18,260 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו מפסגות מעלה את המלצתו למניית אשטרום נכסים ל-"תשואת יתר" ומעניק למניה מחיר יעד של 10.8 שקל - גבוה ב-17% ממחיר המניה עם פתיחת המסחר היום. להערכתו, "מדובר במניה הזולה בסקטור, ככל הנראה בשל היעדר סחירות". #תשואת_יתר #מחיר_יעד #נעם_פינקו #פסגות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  נעם פינקו אנליסט פסגות ברוקראז', לקראת פרסום דו"חות חב' הנדל"ן המניב: "אנו סבורים כי באופן כללי הדוחות יהיו טובים מבחינה תפעולית ולא יצביעו על שינוי מגמה בענף. להערכתנו הענף מתומחר בצורה מלאה (לאחר מהלך עליות שהגיע בעקבות הורדת הריבית האחרונה) והמלצתנו על הענף הינה החזק (הורדנו המלצתנו לחברת מליסרון מתשואת יתר להחזק בעבודה זו בעקבות עקיפת מחיר היעד), כאשר המניה הזולה ביותר היא אשטרום נכסים. חברות נדל"ן מניב נוספות להן העניק פינקו המלצת החזק הן: אמות, גב ים וחברת עזריאלי קבוצה. #החזק #פסגות_ברוקראז' #נעם_פינקו #אנליזה #נדלן
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית