תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 831,889 841,067 9,178  1.10%
אדמונד דה רוטשילד 38,945 41,545 2,600  6.68%
הירשמו לצפייה 18,735 20,188 1,453  7.76%
הירשמו לצפייה 399 676 277  69.42%
הירשמו לצפייה 41,900 42,144 244  0.58%
שדרגו את המנוי 104,033 101,462 -2,571  -2.47%
שדרגו את המנוי 49,607 45,348 -4,259  -8.59%
שדרגו את המנוי 8,016 1,526 -6,490  -80.96%
שדרגו את המנוי 14,915 8,088 -6,827  -45.77%
שדרגו את המנוי 66,824 55,590 -11,234  -16.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,752

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,381

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 1,020,910 1,056,340 35,432  3.47%
מנורה 567,029 567,701 672  0.12%
הירשמו לצפייה 18,883 18,651 -232  -1.23%
הירשמו לצפייה 9,947 9,232 -715  -7.19%
הירשמו לצפייה 10,225 4,600 -5,625  -55.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,104

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,572

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,752
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -31,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,104
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,572
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,184,441 8.21%
ילין לפידות 841,067 5.83%
פסגות 101,462 0.70%
הירשמו לצפייה 55,590 0.39%
הירשמו לצפייה 45,348 0.31%
הירשמו לצפייה 42,144 0.29%
שדרגו את המנוי 41,545 0.29%
שדרגו את המנוי 25,143 0.17%
שדרגו את המנוי 20,188 0.14%
שדרגו את המנוי 8,088 0.06%
שדרגו את המנוי 1,526 0.01%
שדרגו את המנוי 1,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 593 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,027,900 14.06%
כלל 1,056,340 7.32%
מנורה 567,701 3.94%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
הירשמו לצפייה 51,967 0.36%
הירשמו לצפייה 28,510 0.20%
שדרגו את המנוי 22,974 0.16%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 18,651 0.13%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,603 0.07%
שדרגו את המנוי 9,232 0.06%
שדרגו את המנוי 9,195 0.06%
שדרגו את המנוי 7,740 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.03%
שדרגו את המנוי 4,600 0.03%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית