תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אפסילון 44,975 52,838 7,863  17.48%
פסגות 97,640 101,350 3,710  3.80%
הירשמו לצפייה 2,192 2,853 661  30.16%
הירשמו לצפייה 915 1,264 349  38.14%
הירשמו לצפייה 41,545 41,865 320  0.77%
שדרגו את המנוי 593 700 107  18.04%
שדרגו את המנוי 20,333 19,892 -441  -2.17%
שדרגו את המנוי 40,831 36,605 -4,226  -10.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,010

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 1,056,340 1,078,010 21,673  2.05%
איילון 28,510 31,504 2,994  10.50%
הירשמו לצפייה 567,701 567,762 61  0.01%
הירשמו לצפייה 10,603 10,652 49  0.46%
הירשמו לצפייה 9,232 9,194 -38  -0.41%
שדרגו את המנוי 136,262 42,921 -93,341  -68.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,777

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93,379

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,010
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,777
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -93,379
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,175,714 8.15%
ילין לפידות 841,067 5.83%
פסגות 101,350 0.70%
הירשמו לצפייה 52,838 0.37%
הירשמו לצפייה 42,978 0.30%
הירשמו לצפייה 41,865 0.29%
שדרגו את המנוי 36,605 0.25%
שדרגו את המנוי 25,143 0.17%
שדרגו את המנוי 19,892 0.14%
שדרגו את המנוי 8,088 0.06%
שדרגו את המנוי 2,853 0.02%
שדרגו את המנוי 1,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,988,493 13.79%
כלל 1,078,010 7.47%
מנורה 567,762 3.94%
הירשמו לצפייה 51,967 0.36%
הירשמו לצפייה 42,921 0.30%
הירשמו לצפייה 31,504 0.22%
שדרגו את המנוי 30,024 0.21%
שדרגו את המנוי 22,974 0.16%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 18,651 0.13%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.07%
שדרגו את המנוי 9,195 0.06%
שדרגו את המנוי 9,194 0.06%
שדרגו את המנוי 7,740 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.03%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית