תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 262,119 283,924 21,805  8.32%
אי.בי.אי. 40,732 62,254 21,522  52.84%
הירשמו לצפייה 26,437 30,137 3,700  14.00%
הירשמו לצפייה 7,480 8,995 1,515  20.25%
הירשמו לצפייה 2,300 2,900 600  26.09%
שדרגו את המנוי 33,036 33,577 541  1.64%
שדרגו את המנוי 115,019 115,531 512  0.45%
שדרגו את המנוי 16,426 16,452 26  0.16%
שדרגו את המנוי 630 536 -94  -14.92%
שדרגו את המנוי 55,837 54,636 -1,201  -2.15%
שדרגו את המנוי 7,568 1,041 -6,527  -86.24%
שדרגו את המנוי 71,199 46,997 -24,202  -33.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,221

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
גל 22,974 24,893 1,919  8.35%
מנורה 607,541 608,918 1,377  0.23%
הירשמו לצפייה 3,610 3,402 -208  -5.76%
הירשמו לצפייה 1,818 1,405 -413  -22.72%
הירשמו לצפייה 9,920 9,368 -552  -5.56%
שדרגו את המנוי 9,195 8,145 -1,050  -11.42%
שדרגו את המנוי 303,235 302,116 -1,119  -0.37%
שדרגו את המנוי 1,078,010 1,075,060 -2,956  -0.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,298

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 50,221
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,298
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 659,722 4.57%
אלטשולר - שחם 283,924 1.97%
פסגות 115,531 0.80%
הירשמו לצפייה 62,254 0.43%
הירשמו לצפייה 54,636 0.38%
הירשמו לצפייה 46,997 0.33%
שדרגו את המנוי 33,577 0.23%
שדרגו את המנוי 30,137 0.21%
שדרגו את המנוי 16,452 0.11%
שדרגו את המנוי 8,995 0.06%
שדרגו את המנוי 2,900 0.02%
שדרגו את המנוי 1,792 0.01%
שדרגו את המנוי 1,041 < 0.01%
שדרגו את המנוי 950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 536 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,739,499 18.99%
כלל 1,075,060 7.45%
מנורה 608,918 4.22%
הירשמו לצפייה 302,116 2.09%
הירשמו לצפייה 298,622 2.07%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
שדרגו את המנוי 51,967 0.36%
שדרגו את המנוי 31,504 0.22%
שדרגו את המנוי 30,664 0.21%
שדרגו את המנוי 27,363 0.19%
שדרגו את המנוי 24,893 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.07%
שדרגו את המנוי 9,368 0.06%
שדרגו את המנוי 8,145 0.06%
שדרגו את המנוי 7,740 0.05%
שדרגו את המנוי 6,931 0.05%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,402 0.02%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית