תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אפסילון 7,760 17,428 9,668  124.59%
פורטה 11,769 16,385 4,616  39.22%
הירשמו לצפייה 98,026 101,845 3,819  3.90%
הירשמו לצפייה 782,044 783,212 1,168  0.15%
הירשמו לצפייה 30,208 30,737 529  1.75%
שדרגו את המנוי 1,266 1,194 -72  -5.69%
שדרגו את המנוי 28,582 27,965 -617  -2.16%
שדרגו את המנוי 31,933 29,183 -2,750  -8.61%
שדרגו את המנוי 38,107 32,390 -5,717  -15.00%
שדרגו את המנוי 164,417 153,434 -10,983  -6.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,800

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,139

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 1,012,020 1,020,910 8,884  0.88%
מנורה 566,596 567,029 433  0.08%
הירשמו לצפייה 10,652 10,603 -49  -0.46%
הירשמו לצפייה 10,419 9,947 -472  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -521

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,800
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -20,139
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -521
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,219,510 8.96%
ילין לפידות 783,212 5.75%
אילים 153,434 1.13%
הירשמו לצפייה 101,845 0.75%
הירשמו לצפייה 32,390 0.24%
הירשמו לצפייה 30,737 0.23%
שדרגו את המנוי 29,183 0.21%
שדרגו את המנוי 27,965 0.21%
שדרגו את המנוי 25,143 0.18%
שדרגו את המנוי 17,428 0.13%
שדרגו את המנוי 16,385 0.12%
שדרגו את המנוי 1,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 593 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,008,112 14.75%
כלל 1,020,910 7.50%
מנורה 567,029 4.16%
הירשמו לצפייה 136,262 1.00%
הירשמו לצפייה 51,967 0.38%
הירשמו לצפייה 28,510 0.21%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.15%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,603 0.08%
שדרגו את המנוי 10,225 0.08%
שדרגו את המנוי 9,947 0.07%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,740 0.06%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית