תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
מור 35,131 42,484 7,353  20.93%
פסגות 77,861 84,088 6,227  8.00%
הירשמו לצפייה 50,662 53,680 3,018  5.96%
הירשמו לצפייה 1,595 2,110 515  32.29%
הירשמו לצפייה 38,968 37,420 -1,548  -3.97%
שדרגו את המנוי 71,721 42,529 -29,192  -40.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,740

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 908,291 955,003 46,712  5.14%
ק.ס.מ קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים 3,201 7,740 4,539  141.80%
הירשמו לצפייה 564,741 566,200 1,459  0.26%
הירשמו לצפייה 11,420 10,801 -619  -5.42%
הירשמו לצפייה 5,805 5,106 -699  -12.04%
שדרגו את המנוי 7,242 3,610 -3,632  -50.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,710

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,950

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,740
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,710
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 959,886 7.28%
ילין לפידות 621,804 4.71%
פסגות 84,088 0.64%
הירשמו לצפייה 53,680 0.41%
הירשמו לצפייה 42,529 0.32%
הירשמו לצפייה 42,484 0.32%
שדרגו את המנוי 37,420 0.28%
שדרגו את המנוי 29,600 0.22%
שדרגו את המנוי 22,143 0.17%
שדרגו את המנוי 12,258 0.09%
שדרגו את המנוי 11,769 0.09%
שדרגו את המנוי 2,110 0.02%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,936,023 14.67%
כלל 955,003 7.24%
מנורה 566,200 4.29%
הירשמו לצפייה 136,262 1.03%
הירשמו לצפייה 51,967 0.39%
הירשמו לצפייה 28,510 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.11%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.09%
שדרגו את המנוי 10,801 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.08%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,740 0.06%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 6,126 0.05%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,433 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית