תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אקסלנס 1,558 2,136 578  37.10%
מיטב דש 9,548 9,482 -66  -0.69%
הירשמו לצפייה 1,108 685 -423  -38.18%
הירשמו לצפייה 42,678 42,012 -666  -1.56%
הירשמו לצפייה 17,455 15,801 -1,654  -9.48%
שדרגו את המנוי 44,850 42,359 -2,491  -5.55%
שדרגו את המנוי 121,314 118,639 -2,675  -2.21%
שדרגו את המנוי 41,200 38,500 -2,700  -6.55%
שדרגו את המנוי 10,578 6,295 -4,283  -40.49%
שדרגו את המנוי 731,405 425,629 -305,776  -41.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 578

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -320,734

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 1,056,340 1,078,010 21,670  2.05%
איילון 28,510 31,504 2,994  10.50%
הירשמו לצפייה 567,701 567,762 61  0.01%
הירשמו לצפייה 10,603 10,652 49  0.46%
הירשמו לצפייה 9,232 9,194 -38  -0.41%
שדרגו את המנוי 136,262 42,921 -93,341  -68.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,774

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -93,379

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 578
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -320,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,774
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -93,379
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 743,743 5.16%
ילין לפידות 425,629 2.95%
פסגות 118,639 0.82%
הירשמו לצפייה 42,359 0.29%
הירשמו לצפייה 42,012 0.29%
הירשמו לצפייה 38,500 0.27%
שדרגו את המנוי 29,143 0.20%
שדרגו את המנוי 15,801 0.11%
שדרגו את המנוי 9,482 0.07%
שדרגו את המנוי 6,295 0.04%
שדרגו את המנוי 6,194 0.04%
שדרגו את המנוי 5,097 0.04%
שדרגו את המנוי 2,136 0.01%
שדרגו את המנוי 1,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 685 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,988,493 13.79%
כלל 1,078,010 7.47%
מנורה 567,762 3.94%
הירשמו לצפייה 51,967 0.36%
הירשמו לצפייה 42,921 0.30%
הירשמו לצפייה 31,504 0.22%
שדרגו את המנוי 30,024 0.21%
שדרגו את המנוי 22,974 0.16%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 18,651 0.13%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.07%
שדרגו את המנוי 9,195 0.06%
שדרגו את המנוי 9,194 0.06%
שדרגו את המנוי 7,740 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.03%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית