תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
הראל 104,517 118,482 13,965  13.36%
אפסילון 46,028 55,636 9,608  20.87%
הירשמו לצפייה 53,404 59,339 5,935  11.11%
הירשמו לצפייה 1,300 6,250 4,950  380.77%
הירשמו לצפייה 103,321 105,574 2,253  2.18%
שדרגו את המנוי 21,750 22,896 1,146  5.27%
שדרגו את המנוי 1,300 1,800 500  38.46%
שדרגו את המנוי 12,802 13,298 496  3.87%
שדרגו את המנוי 939 1,276 337  35.89%
שדרגו את המנוי 5,488 5,755 267  4.87%
שדרגו את המנוי 3,953 3,226 -727  -18.39%
שדרגו את המנוי 9,012 7,072 -1,940  -21.53%
שדרגו את המנוי 9,073 6,144 -2,929  -32.28%
שדרגו את המנוי 635,754 632,254 -3,500  -0.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,457

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,096

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 81,585 136,262 54,677  67.02%
הלמן אלדובי 9,360 56,320 46,960  501.71%
הירשמו לצפייה 31,885 51,967 20,082  62.98%
הירשמו לצפייה 13,576 22,883 9,307  68.55%
הירשמו לצפייה 11,000 18,651 7,651  69.55%
שדרגו את המנוי 8,068 13,409 5,341  66.20%
שדרגו את המנוי 7,301 12,070 4,769  65.32%
שדרגו את המנוי 5,473 9,195 3,722  68.01%
שדרגו את המנוי 5,443 9,072 3,629  66.67%
שדרגו את המנוי 4,347 7,242 2,895  66.60%
שדרגו את המנוי 3,697 6,081 2,384  64.48%
שדרגו את המנוי 2,234 4,577 2,343  104.88%
שדרגו את המנוי 4,082 6,344 2,262  55.41%
שדרגו את המנוי 2,898 4,840 1,942  67.01%
שדרגו את המנוי 2,328 3,919 1,591  68.34%
שדרגו את המנוי 2,000 3,342 1,342  67.10%
שדרגו את המנוי 1,732 2,942 1,210  69.86%
שדרגו את המנוי 2,076 3,201 1,125  54.19%
שדרגו את המנוי 1,594 2,663 1,069  67.06%
שדרגו את המנוי 4,805 5,805 1,000  20.81%
שדרגו את המנוי 1,287 2,154 867  67.37%
שדרגו את המנוי 998 1,818 820  82.16%
שדרגו את המנוי 1,133 1,900 767  67.70%
שדרגו את המנוי 1,048 1,712 664  63.36%
שדרגו את המנוי 636 1,254 618  97.17%
שדרגו את המנוי 873 1,454 581  66.55%
שדרגו את המנוי 640 1,054 414  64.69%
שדרגו את המנוי 576,161 576,160 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 180,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,457
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 180,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,116,985 8.68%
ילין לפידות 632,254 4.91%
הראל 118,482 0.92%
הירשמו לצפייה 105,574 0.82%
הירשמו לצפייה 59,339 0.46%
הירשמו לצפייה 56,558 0.44%
שדרגו את המנוי 55,636 0.43%
שדרגו את המנוי 22,896 0.18%
שדרגו את המנוי 21,424 0.17%
שדרגו את המנוי 13,298 0.10%
שדרגו את המנוי 7,072 0.05%
שדרגו את המנוי 6,250 0.05%
שדרגו את המנוי 6,144 0.05%
שדרגו את המנוי 5,755 0.04%
שדרגו את המנוי 3,226 0.03%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,106,082 8.60%
מנורה 576,160 4.48%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 136,262 1.06%
הירשמו לצפייה 117,071 0.91%
הירשמו לצפייה 56,320 0.44%
הירשמו לצפייה 51,967 0.40%
שדרגו את המנוי 22,883 0.18%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,651 0.14%
שדרגו את המנוי 13,409 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 9,072 0.07%
שדרגו את המנוי 7,242 0.06%
שדרגו את המנוי 6,344 0.05%
שדרגו את המנוי 6,081 0.05%
שדרגו את המנוי 5,805 0.05%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 4,577 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,342 0.03%
שדרגו את המנוי 3,201 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 0.02%
שדרגו את המנוי 1,900 0.01%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית