תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מיטב דש 44,204 49,371 5,167  11.69%
אי.בי.אי. 62,070 65,481 3,411  5.50%
הירשמו לצפייה 700 1,100 400  57.14%
הירשמו לצפייה 13,823 14,199 376  2.72%
הירשמו לצפייה 6,431 6,586 155  2.41%
שדרגו את המנוי 92,844 92,891 47  0.05%
שדרגו את המנוי 38,694 37,348 -1,346  -3.48%
שדרגו את המנוי 33,927 31,927 -2,000  -5.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,556

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,346

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
כלל 1,132,160 1,673,490 541,325  47.81%
מיטב דש 421,114 860,461 439,347  104.33%
הירשמו לצפייה 29,045 45,094 16,049  55.26%
הירשמו לצפייה 11,372 12,458 1,086  9.55%
הירשמו לצפייה 31,312 32,021 709  2.26%
שדרגו את המנוי 1,110 1,039 -71  -6.40%
שדרגו את המנוי 6,430 5,996 -434  -6.75%
שדרגו את המנוי 301,923 301,119 -804  -0.27%
שדרגו את המנוי 29,360 27,999 -1,361  -4.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 998,516

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,670

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,556
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,346
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 998,516
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,670
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 323,923 2.25%
פסגות 92,891 0.64%
אי.בי.אי. 65,481 0.45%
הירשמו לצפייה 49,371 0.34%
הירשמו לצפייה 37,348 0.26%
הירשמו לצפייה 31,927 0.22%
שדרגו את המנוי 17,000 0.12%
שדרגו את המנוי 14,199 0.10%
שדרגו את המנוי 6,586 0.05%
שדרגו את המנוי 4,244 0.03%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,292,343 22.83%
כלל 1,673,490 11.60%
מיטב דש 860,461 5.97%
הירשמו לצפייה 301,119 2.09%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
הירשמו לצפייה 51,967 0.36%
שדרגו את המנוי 45,094 0.31%
שדרגו את המנוי 32,021 0.22%
שדרגו את המנוי 27,999 0.19%
שדרגו את המנוי 25,014 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,458 0.09%
שדרגו את המנוי 12,338 0.09%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 8,145 0.06%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,996 0.04%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,755 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,402 0.02%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,011 0.01%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית