תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 78,288 92,546 14,258  18.21%
אדמונד דה רוטשילד 33,627 33,927 300  0.89%
הירשמו לצפייה 900 1,100 200  22.22%
הירשמו לצפייה 3,800 3,300 -500  -13.16%
הירשמו לצפייה 30,020 29,493 -527  -1.76%
שדרגו את המנוי 1,792 162 -1,630  -90.96%
שדרגו את המנוי 16,706 14,134 -2,572  -15.40%
שדרגו את המנוי 61,710 59,063 -2,647  -4.29%
שדרגו את המנוי 9,992 5,734 -4,258  -42.61%
שדרגו את המנוי 40,524 35,090 -5,434  -13.41%
שדרגו את המנוי 115,031 97,687 -17,344  -15.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,758

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,912

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 298,622 421,114 122,492  41.02%
כלל 1,075,060 1,132,160 57,105  5.31%
הירשמו לצפייה 27,363 29,045 1,682  6.15%
הירשמו לצפייה 24,893 25,014 121  0.49%
הירשמו לצפייה 10,652 10,603 -49  -0.46%
שדרגו את המנוי 1,172 1,110 -62  -5.29%
שדרגו את המנוי 9,368 9,255 -113  -1.21%
שדרגו את המנוי 31,504 31,312 -192  -0.61%
שדרגו את המנוי 302,116 301,923 -193  -0.06%
שדרגו את המנוי 1,254 849 -405  -32.30%
שדרגו את המנוי 6,931 6,430 -501  -7.23%
שדרגו את המנוי 2,663 2,011 -652  -24.48%
שדרגו את המנוי 608,918 608,043 -875  -0.14%
שדרגו את המנוי 30,664 29,360 -1,304  -4.25%
שדרגו את המנוי 7,740 5,755 -1,985  -25.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 181,400

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,331

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,758
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,912
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 181,400
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 372,772 2.58%
פסגות 97,687 0.68%
הראל 92,546 0.64%
הירשמו לצפייה 59,063 0.41%
הירשמו לצפייה 35,090 0.24%
הירשמו לצפייה 33,927 0.24%
שדרגו את המנוי 29,493 0.20%
שדרגו את המנוי 14,134 0.10%
שדרגו את המנוי 5,734 0.04%
שדרגו את המנוי 3,300 0.02%
שדרגו את המנוי 1,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 536 < 0.01%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,914,563 20.21%
כלל 1,132,160 7.85%
מנורה 608,043 4.22%
הירשמו לצפייה 421,114 2.92%
הירשמו לצפייה 301,923 2.09%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
שדרגו את המנוי 51,967 0.36%
שדרגו את המנוי 31,312 0.22%
שדרגו את המנוי 29,360 0.20%
שדרגו את המנוי 29,045 0.20%
שדרגו את המנוי 25,014 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,603 0.07%
שדרגו את המנוי 9,255 0.06%
שדרגו את המנוי 8,145 0.06%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 6,430 0.04%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,755 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,402 0.02%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,011 0.01%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית