תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 1,269 22,866 21,597  1,701.89%
ילין לפידות 786,622 796,722 10,100  1.28%
הירשמו לצפייה 35,725 38,895 3,170  8.87%
הירשמו לצפייה 101,897 104,109 2,212  2.17%
הירשמו לצפייה 166 353 187  112.65%
שדרגו את המנוי 16,385 16,412 27  0.16%
שדרגו את המנוי 19,731 19,140 -591  -3.00%
שדרגו את המנוי 46,027 42,400 -3,627  -7.88%
שדרגו את המנוי 56,224 48,454 -7,770  -13.82%
שדרגו את המנוי 112,247 84,804 -27,443  -24.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,431

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 1,012,020 1,020,910 8,884  0.88%
מנורה 566,596 567,029 433  0.08%
הירשמו לצפייה 10,652 10,603 -49  -0.46%
הירשמו לצפייה 10,419 9,947 -472  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -521

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,431
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -521
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,199,891 8.81%
ילין לפידות 796,722 5.85%
פסגות 104,109 0.76%
הירשמו לצפייה 84,804 0.62%
הירשמו לצפייה 48,454 0.36%
הירשמו לצפייה 42,400 0.31%
שדרגו את המנוי 38,895 0.29%
שדרגו את המנוי 25,143 0.18%
שדרגו את המנוי 22,866 0.17%
שדרגו את המנוי 19,140 0.14%
שדרגו את המנוי 16,412 0.12%
שדרגו את המנוי 593 < 0.01%
שדרגו את המנוי 353 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,008,112 14.75%
כלל 1,020,910 7.50%
מנורה 567,029 4.16%
הירשמו לצפייה 136,262 1.00%
הירשמו לצפייה 51,967 0.38%
הירשמו לצפייה 28,510 0.21%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.15%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,603 0.08%
שדרגו את המנוי 10,225 0.08%
שדרגו את המנוי 9,947 0.07%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,740 0.06%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית