תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
פסגות 107,833 109,810 1,977  1.83%
הראל 127,070 128,979 1,909  1.50%
הירשמו לצפייה 23,750 24,150 400  1.68%
הירשמו לצפייה 306 206 -100  -32.68%
הירשמו לצפייה 7,072 6,894 -178  -2.52%
שדרגו את המנוי 622,754 621,804 -950  -0.15%
שדרגו את המנוי 58,781 56,877 -1,904  -3.24%
שדרגו את המנוי 6,488 2,312 -4,176  -64.36%
שדרגו את המנוי 13,144 570 -12,574  -95.66%
שדרגו את המנוי 55,658 37,173 -18,485  -33.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,286

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,367

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
רום 9,072 11,372 2,300  25.35%
רעות 4,577 6,827 2,250  49.16%
הירשמו לצפייה 1,900 3,218 1,318  69.37%
הירשמו לצפייה 18,651 18,883 232  1.24%
הירשמו לצפייה 13,409 13,548 139  1.04%
שדרגו את המנוי 22,883 22,974 91  0.40%
שדרגו את המנוי 576,160 564,082 -12,078  -2.10%
שדרגו את המנוי 117,071 28,510 -88,561  -75.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,330

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100,639

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,286
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,367
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,330
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -100,639
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,076,964 8.37%
ילין לפידות 621,804 4.83%
הראל 128,979 1.00%
הירשמו לצפייה 109,810 0.85%
הירשמו לצפייה 64,964 0.50%
הירשמו לצפייה 56,877 0.44%
שדרגו את המנוי 37,173 0.29%
שדרגו את המנוי 24,150 0.19%
שדרגו את המנוי 21,424 0.17%
שדרגו את המנוי 6,894 0.05%
שדרגו את המנוי 2,312 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 0.01%
שדרגו את המנוי 570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,702,815 13.23%
כלל 733,399 5.70%
מנורה 564,082 4.38%
הירשמו לצפייה 136,262 1.06%
הירשמו לצפייה 51,967 0.40%
הירשמו לצפייה 28,510 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.18%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,883 0.15%
שדרגו את המנוי 13,548 0.11%
שדרגו את המנוי 12,078 0.09%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.09%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,242 0.06%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 6,344 0.05%
שדרגו את המנוי 6,081 0.05%
שדרגו את המנוי 5,805 0.05%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,342 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.03%
שדרגו את המנוי 3,201 0.02%
שדרגו את המנוי 3,139 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית