תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
ילין לפידות 621,804 778,759 156,955  25.24%
אילים 109,850 164,295 54,445  49.56%
הירשמו לצפייה 87,233 91,982 4,749  5.44%
הירשמו לצפייה 29,600 30,208 608  2.05%
הירשמו לצפייה 461 549 88  19.09%
שדרגו את המנוי 1,668 1,665 -3  -0.18%
שדרגו את המנוי 40,396 39,626 -770  -1.91%
שדרגו את המנוי 35,198 33,859 -1,339  -3.80%
שדרגו את המנוי 43,584 40,563 -3,021  -6.93%
שדרגו את המנוי 12,258 8,258 -4,000  -32.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 216,845

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,133

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 955,003 1,012,020 57,021  5.97%
מנורה 566,200 566,596 396  0.07%
הירשמו לצפייה 6,126 5,979 -147  -2.40%
הירשמו לצפייה 10,801 10,419 -382  -3.54%
הירשמו לצפייה 7,242 6,853 -389  -5.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,417

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -918

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 216,845
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,133
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 57,417
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,226,677 9.30%
ילין לפידות 778,759 5.90%
אילים 164,295 1.25%
הירשמו לצפייה 91,982 0.70%
הירשמו לצפייה 40,563 0.31%
הירשמו לצפייה 39,626 0.30%
שדרגו את המנוי 33,859 0.26%
שדרגו את המנוי 30,208 0.23%
שדרגו את המנוי 25,143 0.19%
שדרגו את המנוי 11,769 0.09%
שדרגו את המנוי 8,258 0.06%
שדרגו את המנוי 1,665 0.01%
שדרגו את המנוי 549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,983,873 15.04%
כלל 1,012,020 7.67%
מנורה 566,596 4.29%
הירשמו לצפייה 136,262 1.03%
הירשמו לצפייה 51,967 0.39%
הירשמו לצפייה 28,510 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.11%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.09%
שדרגו את המנוי 10,652 0.08%
שדרגו את המנוי 10,419 0.08%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,740 0.06%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.05%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,433 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית