תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2019 28.02.2019 שינוי
אי.בי.אי. 29,143 41,056 11,913  40.88%
מיטב דש 21,928 32,993 11,065  50.46%
הירשמו לצפייה 2,000 8,500 6,500  325.00%
הירשמו לצפייה 1,687 6,097 4,410  261.41%
הירשמו לצפייה 11,472 15,555 4,083  35.59%
שדרגו את המנוי 38,032 40,087 2,055  5.40%
שדרגו את המנוי 1,900 1,872 -28  -1.47%
שדרגו את המנוי 700 630 -70  -10.00%
שדרגו את המנוי 5,856 5,428 -428  -7.31%
שדרגו את המנוי 117,448 116,269 -1,179  -1.00%
שדרגו את המנוי 5,097 3,197 -1,900  -37.28%
שדרגו את המנוי 36,041 33,927 -2,114  -5.87%
שדרגו את המנוי 42,399 30,494 -11,905  -28.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,026

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,624

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 42,921 136,262 93,341  217.47%
מנורה 567,762 607,541 39,779  7.01%
הירשמו לצפייה 9,194 9,920 726  7.90%
הירשמו לצפייה 1,078,010 1,078,010 3
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 133,849

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,026
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,624
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 133,849
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 575,292 3.99%
אלטשולר - שחם 227,667 1.58%
פסגות 116,269 0.81%
הירשמו לצפייה 41,056 0.28%
הירשמו לצפייה 40,087 0.28%
הירשמו לצפייה 33,927 0.24%
שדרגו את המנוי 32,993 0.23%
שדרגו את המנוי 30,494 0.21%
שדרגו את המנוי 15,555 0.11%
שדרגו את המנוי 11,520 0.08%
שדרגו את המנוי 8,500 0.06%
שדרגו את המנוי 6,097 0.04%
שדרגו את המנוי 5,428 0.04%
שדרגו את המנוי 3,197 0.02%
שדרגו את המנוי 1,872 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,386,641 16.55%
כלל 1,078,010 7.47%
מנורה 607,541 4.21%
הירשמו לצפייה 303,235 2.10%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
הירשמו לצפייה 51,967 0.36%
שדרגו את המנוי 31,504 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.16%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 18,651 0.13%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.07%
שדרגו את המנוי 9,920 0.07%
שדרגו את המנוי 9,195 0.06%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.03%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,610 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית