תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
איילון 570 930 360  63.16%
אדמונד דה רוטשילד 24,520 24,680 160  0.65%
הירשמו לצפייה 2,735 2,276 -459  -16.78%
הירשמו לצפייה 24,909 23,990 -919  -3.69%
הירשמו לצפייה 53,181 46,235 -6,946  -13.06%
שדרגו את המנוי 123,165 113,170 -9,995  -8.12%
שדרגו את המנוי 107,261 90,177 -17,084  -15.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 520

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,403

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 733,399 908,291 174,892  23.85%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 6,344 10,652 4,308  67.91%
הירשמו לצפייה 3,342 7,242 3,900  116.70%
הירשמו לצפייה 2,154 3,433 1,279  59.38%
הירשמו לצפייה 564,082 564,741 659  0.12%
שדרגו את המנוי 13,548 14,197 649  4.79%
שדרגו את המנוי 6,081 6,126 45  0.74%
שדרגו את המנוי 12,078 11,420 -658  -5.45%
שדרגו את המנוי 3,139 2,259 -880  -28.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 185,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,538

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 520
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,403
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 185,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,538
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,012,226 7.67%
ילין לפידות 621,804 4.71%
הראל 113,170 0.86%
הירשמו לצפייה 90,177 0.68%
הירשמו לצפייה 67,539 0.51%
הירשמו לצפייה 46,235 0.35%
שדרגו את המנוי 24,680 0.19%
שדרגו את המנוי 23,990 0.18%
שדרגו את המנוי 21,424 0.16%
שדרגו את המנוי 2,276 0.02%
שדרגו את המנוי 930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,888,263 14.31%
כלל 908,291 6.88%
מנורה 564,741 4.28%
הירשמו לצפייה 136,262 1.03%
הירשמו לצפייה 51,967 0.39%
הירשמו לצפייה 28,510 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.11%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,420 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.09%
שדרגו את המנוי 10,652 0.08%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 6,126 0.05%
שדרגו את המנוי 5,805 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,433 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 3,201 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית