תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.04.2019 שינוי
מיטב דש 33,846 66,024 32,178  95.07%
אלטשולר - שחם 232,611 247,165 14,554  6.26%
הירשמו לצפייה 40,568 49,646 9,078  22.38%
הירשמו לצפייה 4,988 5,679 691  13.85%
הירשמו לצפייה 16,107 16,373 266  1.65%
שדרגו את המנוי 6,207 6,467 260  4.19%
שדרגו את המנוי 1,742 1,792 50  2.87%
שדרגו את המנוי 40,984 40,337 -647  -1.58%
שדרגו את המנוי 117,199 116,226 -973  -0.83%
שדרגו את המנוי 27,117 25,450 -1,667  -6.15%
שדרגו את המנוי 7,500 3,500 -4,000  -53.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,077

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,287

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
גל 22,974 24,893 1,919  8.35%
מנורה 607,541 608,918 1,377  0.23%
הירשמו לצפייה 3,610 3,402 -208  -5.76%
הירשמו לצפייה 1,818 1,405 -413  -22.72%
הירשמו לצפייה 9,920 9,368 -552  -5.56%
שדרגו את המנוי 9,195 8,145 -1,050  -11.42%
שדרגו את המנוי 303,235 302,116 -1,119  -0.37%
שדרגו את המנוי 1,078,010 1,075,060 -2,956  -0.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,296

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,298

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,077
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,287
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,296
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,298
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 624,924 4.33%
אלטשולר - שחם 247,165 1.71%
פסגות 116,226 0.81%
הירשמו לצפייה 66,024 0.46%
הירשמו לצפייה 49,646 0.34%
הירשמו לצפייה 40,337 0.28%
שדרגו את המנוי 33,079 0.23%
שדרגו את המנוי 25,450 0.18%
שדרגו את המנוי 16,373 0.11%
שדרגו את המנוי 11,520 0.08%
שדרגו את המנוי 6,467 0.04%
שדרגו את המנוי 5,679 0.04%
שדרגו את המנוי 3,500 0.02%
שדרגו את המנוי 1,792 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,739,499 18.99%
כלל 1,075,060 7.45%
מנורה 608,918 4.22%
הירשמו לצפייה 302,116 2.09%
הירשמו לצפייה 298,622 2.07%
הירשמו לצפייה 136,262 0.94%
שדרגו את המנוי 51,967 0.36%
שדרגו את המנוי 31,504 0.22%
שדרגו את המנוי 30,664 0.21%
שדרגו את המנוי 27,363 0.19%
שדרגו את המנוי 24,893 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.10%
שדרגו את המנוי 12,070 0.08%
שדרגו את המנוי 11,372 0.08%
שדרגו את המנוי 10,652 0.07%
שדרגו את המנוי 9,368 0.06%
שדרגו את המנוי 8,145 0.06%
שדרגו את המנוי 7,740 0.05%
שדרגו את המנוי 6,931 0.05%
שדרגו את המנוי 6,853 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 5,979 0.04%
שדרגו את המנוי 5,106 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,402 0.02%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 1,975 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית