תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ויקטורי

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 113,775 128,020 14,245  12.52%
מור 6,707 13,861 7,154  106.66%
הירשמו לצפייה 1,095 3,326 2,231  203.74%
הירשמו לצפייה 1,615 2,025 410  25.39%
הירשמו לצפייה 2,201 2,356 155  7.04%
שדרגו את המנוי 59,079 57,279 -1,800  -3.05%
שדרגו את המנוי 41,848 38,336 -3,512  -8.39%
שדרגו את המנוי 21,866 16,797 -5,069  -23.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,381

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 733,399 908,291 174,892  23.85%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 6,344 10,652 4,308  67.91%
הירשמו לצפייה 3,342 7,242 3,900  116.70%
הירשמו לצפייה 2,154 3,433 1,279  59.38%
הירשמו לצפייה 564,082 564,741 659  0.12%
שדרגו את המנוי 13,548 14,197 649  4.79%
שדרגו את המנוי 6,081 6,126 45  0.74%
שדרגו את המנוי 12,078 11,420 -658  -5.45%
שדרגו את המנוי 3,139 2,259 -880  -28.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 185,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,538

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 185,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,538
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,016,219 7.70%
ילין לפידות 621,804 4.71%
הראל 128,020 0.97%
הירשמו לצפייה 83,271 0.63%
הירשמו לצפייה 57,279 0.43%
הירשמו לצפייה 38,336 0.29%
שדרגו את המנוי 27,180 0.21%
שדרגו את המנוי 21,963 0.17%
שדרגו את המנוי 16,797 0.13%
שדרגו את המנוי 13,861 0.11%
שדרגו את המנוי 3,326 0.03%
שדרגו את המנוי 2,356 0.02%
שדרגו את המנוי 2,025 0.02%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,888,263 14.31%
כלל 908,291 6.88%
מנורה 564,741 4.28%
הירשמו לצפייה 136,262 1.03%
הירשמו לצפייה 51,967 0.39%
הירשמו לצפייה 28,510 0.22%
שדרגו את המנוי 22,974 0.17%
שדרגו את המנוי 20,720 0.16%
שדרגו את המנוי 18,883 0.14%
שדרגו את המנוי 14,197 0.11%
שדרגו את המנוי 12,070 0.09%
שדרגו את המנוי 11,420 0.09%
שדרגו את המנוי 11,372 0.09%
שדרגו את המנוי 10,652 0.08%
שדרגו את המנוי 9,195 0.07%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 7,242 0.05%
שדרגו את המנוי 6,827 0.05%
שדרגו את המנוי 6,126 0.05%
שדרגו את המנוי 5,805 0.04%
שדרגו את המנוי 4,840 0.04%
שדרגו את המנוי 3,919 0.03%
שדרגו את המנוי 3,433 0.03%
שדרגו את המנוי 3,218 0.02%
שדרגו את המנוי 3,201 0.02%
שדרגו את המנוי 2,942 0.02%
שדרגו את המנוי 2,663 0.02%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 1,818 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,454 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית