תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אושן 1,146,400 1,364,540 218,140  19.03%
אפסילון 104,000 159,000 55,000  52.88%
הירשמו לצפייה 522,414 571,852 49,438  9.46%
הירשמו לצפייה 100,731 122,254 21,523  21.37%
הירשמו לצפייה 392,004 404,004 12,000  3.06%
שדרגו את המנוי 100,600 112,100 11,500  11.43%
שדרגו את המנוי 4,060 7,284 3,224  79.41%
שדרגו את המנוי 59,855 62,415 2,560  4.28%
שדרגו את המנוי 1,900 1,700 -200  -10.53%
שדרגו את המנוי 4,700 4,200 -500  -10.64%
שדרגו את המנוי 169,804 169,238 -566  -0.33%
שדרגו את המנוי 10,322 4,452 -5,870  -56.87%
שדרגו את המנוי 2,194,360 2,187,730 -6,634  -0.30%
שדרגו את המנוי 55,112 45,686 -9,426  -17.10%
שדרגו את המנוי 10,306 389 -9,917  -96.23%
שדרגו את המנוי 618,017 605,112 -12,905  -2.09%
שדרגו את המנוי 22,714 7,711 -15,003  -66.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 373,385

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,021

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 457,355 673,475 216,120  47.25%
הראל 3,171 24,690 21,519  678.62%
הירשמו לצפייה 66,530 71,525 4,995  7.51%
הירשמו לצפייה 363,517 367,973 4,456  1.23%
הירשמו לצפייה 140 1,054 914  652.86%
שדרגו את המנוי 2,653 2,656 3  0.11%
שדרגו את המנוי 21,371 21,276 -95  -0.44%
שדרגו את המנוי 2,853,570 2,853,470 -100
שדרגו את המנוי 82,494 82,089 -405  -0.49%
שדרגו את המנוי 33,170 23,870 -9,300  -28.04%
שדרגו את המנוי 68,910 59,087 -9,823  -14.25%
שדרגו את המנוי 80,846 62,466 -18,380  -22.73%
שדרגו את המנוי 326,147 287,948 -38,199  -11.71%
שדרגו את המנוי 2,979,880 2,745,770 -234,113  -7.86%
שדרגו את המנוי 710,360 331,175 -379,185  -53.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 248,007

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -689,600

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 373,385
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,021
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 248,007
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -689,600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,920,846 10.44%
מור 2,187,730 3.30%
אושן 1,364,540 2.06%
הירשמו לצפייה 804,290 1.21%
הירשמו לצפייה 605,112 0.91%
הירשמו לצפייה 571,852 0.86%
שדרגו את המנוי 404,004 0.61%
שדרגו את המנוי 269,242 0.41%
שדרגו את המנוי 169,238 0.26%
שדרגו את המנוי 159,000 0.24%
שדרגו את המנוי 122,254 0.18%
שדרגו את המנוי 112,100 0.17%
שדרגו את המנוי 62,415 0.09%
שדרגו את המנוי 45,686 0.07%
שדרגו את המנוי 17,647 0.03%
שדרגו את המנוי 7,711 0.01%
שדרגו את המנוי 7,284 0.01%
שדרגו את המנוי 4,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 389 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,363,764 12.62%
פסגות 2,853,470 4.31%
מגדל 2,745,770 4.14%
הירשמו לצפייה 673,475 1.02%
הירשמו לצפייה 367,973 0.56%
הירשמו לצפייה 331,175 0.50%
שדרגו את המנוי 287,948 0.43%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 175,396 0.26%
שדרגו את המנוי 82,089 0.12%
שדרגו את המנוי 77,322 0.12%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 59,087 0.09%
שדרגו את המנוי 41,261 0.06%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 24,690 0.04%
שדרגו את המנוי 23,870 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 21,276 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,656 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית