תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 275,518 430,822 155,304  56.37%
אקסלנס 813,582 932,563 118,981  14.62%
הירשמו לצפייה 844,409 862,307 17,898  2.12%
הירשמו לצפייה 257,748 272,911 15,163  5.88%
הירשמו לצפייה 177,069 182,367 5,298  2.99%
שדרגו את המנוי 20,750 21,093 343  1.65%
שדרגו את המנוי 2,082,680 2,082,740 54
שדרגו את המנוי 17,753 17,573 -180  -1.01%
שדרגו את המנוי 23,000 20,500 -2,500  -10.87%
שדרגו את המנוי 131,418 123,332 -8,086  -6.15%
שדרגו את המנוי 336,574 327,661 -8,913  -2.65%
שדרגו את המנוי 94,282 83,604 -10,678  -11.33%
שדרגו את המנוי 341,033 314,560 -26,473  -7.76%
שדרגו את המנוי 381,500 352,300 -29,200  -7.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,041

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,030

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 103,358 213,450 110,092  106.52%
אנליסט 805,974 848,064 42,090  5.22%
הירשמו לצפייה 643,486 681,696 38,210  5.94%
הירשמו לצפייה 3,050 3,390 340  11.15%
הירשמו לצפייה 47,003 46,863 -140  -0.30%
שדרגו את המנוי 2,833,020 2,832,830 -186  -0.01%
שדרגו את המנוי 24,253 19,553 -4,700  -19.38%
שדרגו את המנוי 377,580 365,418 -12,162  -3.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 190,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 313,041
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -86,030
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 190,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,800,752 10.26%
מור 2,082,740 3.14%
אקסלנס 932,563 1.41%
הירשמו לצפייה 862,307 1.30%
הירשמו לצפייה 631,835 0.95%
הירשמו לצפייה 430,822 0.65%
שדרגו את המנוי 352,300 0.53%
שדרגו את המנוי 327,661 0.49%
שדרגו את המנוי 314,560 0.47%
שדרגו את המנוי 272,911 0.41%
שדרגו את המנוי 182,367 0.28%
שדרגו את המנוי 123,332 0.19%
שדרגו את המנוי 111,551 0.17%
שדרגו את המנוי 83,604 0.13%
שדרגו את המנוי 26,782 0.04%
שדרגו את המנוי 21,093 0.03%
שדרגו את המנוי 20,500 0.03%
שדרגו את המנוי 17,573 0.03%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,788,650 8.74%
פסגות 2,832,830 4.28%
אנליסט 848,064 1.28%
הירשמו לצפייה 681,696 1.03%
הירשמו לצפייה 365,418 0.55%
הירשמו לצפייה 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 196,049 0.30%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,406 0.10%
שדרגו את המנוי 46,863 0.07%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 19,553 0.03%
שדרגו את המנוי 16,603 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית