תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אי.בי.אי. 868,388 958,198 89,810  10.34%
אלטשולר - שחם 503,445 576,419 72,974  14.49%
הירשמו לצפייה 105,434 115,817 10,383  9.85%
הירשמו לצפייה 60,771 67,159 6,388  10.51%
הירשמו לצפייה 236,790 241,896 5,106  2.16%
שדרגו את המנוי 5,798 4,694 -1,104  -19.04%
שדרגו את המנוי 354,720 341,800 -12,920  -3.64%
שדרגו את המנוי 313,232 289,022 -24,210  -7.73%
שדרגו את המנוי 250,717 173,054 -77,663  -30.98%
שדרגו את המנוי 957,234 800,271 -156,963  -16.40%
שדרגו את המנוי 631,835 398,710 -233,125  -36.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 184,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -505,985

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 681,696 915,230 233,534  34.26%
אקסלנס 196,049 271,968 75,919  38.72%
הירשמו לצפייה 2,832,830 2,836,480 3,647  0.13%
הירשמו לצפייה 848,064 851,641 3,577  0.42%
הירשמו לצפייה 3,390 4,279 889  26.22%
שדרגו את המנוי 46,863 40,755 -6,108  -13.03%
שדרגו את המנוי 71,525 55,471 -16,054  -22.45%
שדרגו את המנוי 365,418 348,263 -17,155  -4.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 317,566

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,317

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 184,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -505,985
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 317,566
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,317
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,508,764 9.82%
מור 2,092,460 3.16%
אי.בי.אי. 958,198 1.45%
הירשמו לצפייה 800,271 1.21%
הירשמו לצפייה 576,419 0.87%
הירשמו לצפייה 398,710 0.60%
שדרגו את המנוי 341,800 0.52%
שדרגו את המנוי 314,560 0.47%
שדרגו את המנוי 289,022 0.44%
שדרגו את המנוי 241,896 0.37%
שדרגו את המנוי 173,054 0.26%
שדרגו את המנוי 115,817 0.17%
שדרגו את המנוי 111,551 0.17%
שדרגו את המנוי 67,159 0.10%
שדרגו את המנוי 22,500 0.03%
שדרגו את המנוי 4,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,066,204 9.15%
פסגות 2,836,480 4.28%
הפניקס 915,230 1.38%
הירשמו לצפייה 851,641 1.29%
הירשמו לצפייה 348,263 0.53%
הירשמו לצפייה 271,968 0.41%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 68,406 0.10%
שדרגו את המנוי 55,471 0.08%
שדרגו את המנוי 40,755 0.06%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,870 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 19,553 0.03%
שדרגו את המנוי 16,603 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,279 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית