תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מור 2,282,680 2,307,680 25,000  1.10%
הראל 70,467 82,453 11,986  17.01%
הירשמו לצפייה 287,762 298,288 10,526  3.66%
הירשמו לצפייה 981,922 987,471 5,549  0.57%
הירשמו לצפייה 494,969 498,533 3,564  0.72%
שדרגו את המנוי 76,268 77,601 1,333  1.75%
שדרגו את המנוי 367,889 367,076 -813  -0.22%
שדרגו את המנוי 17,000 16,000 -1,000  -5.88%
שדרגו את המנוי 5,215 3,984 -1,231  -23.60%
שדרגו את המנוי 17,667 4,000 -13,667  -77.36%
שדרגו את המנוי 364,505 348,023 -16,482  -4.52%
שדרגו את המנוי 69,915 50,139 -19,776  -28.29%
שדרגו את המנוי 993,200 756,900 -236,300  -23.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,958

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -289,269

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 120,158 229,187 109,029  90.74%
אנליסט 725,167 802,483 77,316  10.66%
הירשמו לצפייה 9,875 71,525 61,650  624.30%
הירשמו לצפייה 23,669 23,741 72  0.30%
הירשמו לצפייה 3,154 3,149 -5  -0.16%
שדרגו את המנוי 1,041 974 -67  -6.44%
שדרגו את המנוי 367,973 365,418 -2,555  -0.69%
שדרגו את המנוי 37,996 28,996 -9,000  -23.69%
שדרגו את המנוי 56,370 30,414 -25,956  -46.05%
שדרגו את המנוי 2,558,930 2 -2,558,920  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 248,067

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,596,503

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,958
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -289,269
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 248,067
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,596,503
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,876,164 10.38%
מור 2,307,680 3.48%
אקסלנס 987,471 1.49%
הירשמו לצפייה 795,790 1.20%
הירשמו לצפייה 756,900 1.14%
הירשמו לצפייה 498,533 0.75%
שדרגו את המנוי 367,076 0.55%
שדרגו את המנוי 348,023 0.53%
שדרגו את המנוי 298,288 0.45%
שדרגו את המנוי 112,300 0.17%
שדרגו את המנוי 82,453 0.12%
שדרגו את המנוי 77,601 0.12%
שדרגו את המנוי 73,282 0.11%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 50,139 0.08%
שדרגו את המנוי 27,704 0.04%
שדרגו את המנוי 16,000 0.02%
שדרגו את המנוי 12,794 0.02%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,186,439 7.83%
פסגות 2,852,990 4.31%
אנליסט 802,483 1.21%
הירשמו לצפייה 365,418 0.55%
הירשמו לצפייה 229,187 0.35%
הירשמו לצפייה 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 32,851 0.05%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,741 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית