תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
פורטה 65,000 107,000 42,000  64.62%
סיגמא 22,800 53,695 30,895  135.50%
הירשמו לצפייה 1,011 961 -50  -4.95%
הירשמו לצפייה 674,830 673,477 -1,353  -0.20%
הירשמו לצפייה 152,357 150,375 -1,982  -1.30%
שדרגו את המנוי 400,429 393,888 -6,541  -1.63%
שדרגו את המנוי 580,492 556,797 -23,695  -4.08%
שדרגו את המנוי 988,141 943,819 -44,322  -4.49%
שדרגו את המנוי 1,354,150 1,286,750 -67,400  -4.98%
שדרגו את המנוי 138,120 70,358 -67,762  -49.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,895

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -213,105

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
פסגות 1,790,900 1,787,430 -3,466  -0.19%
הכשרה ביטוח 221,530 163,383 -58,147  -26.25%
הירשמו לצפייה 762,793 391,388 -371,405  -48.69%
הירשמו לצפייה 2,111,810 1,579,480 -532,328  -25.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -965,346

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,895
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -213,105
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -965,346
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,768,375 7.19%
אקסלנס 1,286,750 1.94%
מור 943,819 1.42%
הירשמו לצפייה 673,477 1.02%
הירשמו לצפייה 556,797 0.84%
הירשמו לצפייה 393,888 0.59%
שדרגו את המנוי 339,975 0.51%
שדרגו את המנוי 166,182 0.25%
שדרגו את המנוי 150,375 0.23%
שדרגו את המנוי 107,000 0.16%
שדרגו את המנוי 70,358 0.11%
שדרגו את המנוי 53,695 0.08%
שדרגו את המנוי 13,282 0.02%
שדרגו את המנוי 11,021 0.02%
שדרגו את המנוי 961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,751,933 8.67%
פסגות 1,787,430 2.69%
הפניקס 1,579,480 2.38%
הירשמו לצפייה 936,053 1.41%
הירשמו לצפייה 391,388 0.59%
הירשמו לצפייה 389,196 0.59%
שדרגו את המנוי 181,247 0.27%
שדרגו את המנוי 163,383 0.25%
שדרגו את המנוי 74,932 0.11%
שדרגו את המנוי 72,640 0.11%
שדרגו את המנוי 63,000 0.09%
שדרגו את המנוי 48,380 0.07%
שדרגו את המנוי 32,114 0.05%
שדרגו את המנוי 17,460 0.03%
שדרגו את המנוי 7,800 0.01%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,425 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית