תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אי.בי.אי. 712,692 813,898 101,206  14.20%
אקסלנס 665,328 757,676 92,348  13.88%
הירשמו לצפייה 250,489 258,881 8,392  3.35%
הירשמו לצפייה 77,963 85,890 7,927  10.17%
הירשמו לצפייה 13,000 18,400 5,400  41.54%
שדרגו את המנוי 182,886 185,517 2,631  1.44%
שדרגו את המנוי 72,880 74,364 1,484  2.04%
שדרגו את המנוי 330,919 330,972 53  0.02%
שדרגו את המנוי 31,495 29,169 -2,326  -7.39%
שדרגו את המנוי 32,420 29,261 -3,159  -9.74%
שדרגו את המנוי 367,696 352,067 -15,629  -4.25%
שדרגו את המנוי 585,250 542,606 -42,644  -7.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 219,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,758

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 103,358 213,450 110,092  106.52%
אנליסט 805,974 848,064 42,090  5.22%
הירשמו לצפייה 643,486 681,696 38,210  5.94%
הירשמו לצפייה 3,050 3,390 340  11.15%
הירשמו לצפייה 47,003 46,863 -140  -0.30%
שדרגו את המנוי 2,833,020 2,832,830 -186  -0.01%
שדרגו את המנוי 24,253 19,553 -4,700  -19.38%
שדרגו את המנוי 377,580 365,418 -12,162  -3.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 190,732

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 219,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,758
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 190,732
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,623,256 10.00%
מור 2,314,860 3.49%
אי.בי.אי. 813,898 1.23%
הירשמו לצפייה 757,676 1.14%
הירשמו לצפייה 631,835 0.95%
הירשמו לצפייה 542,606 0.82%
שדרגו את המנוי 352,067 0.53%
שדרגו את המנוי 330,972 0.50%
שדרגו את המנוי 258,881 0.39%
שדרגו את המנוי 185,517 0.28%
שדרגו את המנוי 109,367 0.17%
שדרגו את המנוי 85,890 0.13%
שדרגו את המנוי 74,364 0.11%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 29,261 0.04%
שדרגו את המנוי 29,169 0.04%
שדרגו את המנוי 18,400 0.03%
שדרגו את המנוי 17,753 0.03%
שדרגו את המנוי 14,294 0.02%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,788,650 8.74%
פסגות 2,832,830 4.28%
אנליסט 848,064 1.28%
הירשמו לצפייה 681,696 1.03%
הירשמו לצפייה 365,418 0.55%
הירשמו לצפייה 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 196,049 0.30%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,406 0.10%
שדרגו את המנוי 46,863 0.07%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 19,553 0.03%
שדרגו את המנוי 16,603 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 545 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית