תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אושן 170,864 178,480 7,616  4.46%
פורטה 71,000 76,108 5,108  7.19%
הירשמו לצפייה 119,731 121,535 1,804  1.51%
הירשמו לצפייה 1,113 1,053 -60  -5.39%
הירשמו לצפייה 48,612 48,239 -373  -0.77%
שדרגו את המנוי 227,440 226,832 -608  -0.27%
שדרגו את המנוי 1,933,610 1,930,670 -2,948  -0.15%
שדרגו את המנוי 424,232 420,947 -3,285  -0.77%
שדרגו את המנוי 762,840 757,379 -5,461  -0.72%
שדרגו את המנוי 85,500 76,900 -8,600  -10.06%
שדרגו את המנוי 70,891 51,825 -19,066  -26.89%
שדרגו את המנוי 1,440,610 1,355,480 -85,135  -5.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,528

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -125,536

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אנליסט 904,439 944,906 40,467  4.47%
הפניקס 2,239,980 2,264,800 24,817  1.11%
הירשמו לצפייה 2,826,980 2,826,710 -274  -0.01%
הירשמו לצפייה 15,376 9,700 -5,676  -36.91%
הירשמו לצפייה 668,163 644,376 -23,787  -3.56%
שדרגו את המנוי 213,450 95,422 -118,028  -55.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 65,284

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -147,765

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,528
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -125,536
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 65,284
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -147,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,343,844 8.06%
מור 1,930,670 2.91%
אקסלנס 1,355,480 2.05%
הירשמו לצפייה 757,379 1.14%
הירשמו לצפייה 420,947 0.64%
הירשמו לצפייה 226,832 0.34%
שדרגו את המנוי 178,480 0.27%
שדרגו את המנוי 121,535 0.18%
שדרגו את המנוי 98,395 0.15%
שדרגו את המנוי 76,900 0.12%
שדרגו את המנוי 76,108 0.11%
שדרגו את המנוי 51,825 0.08%
שדרגו את המנוי 48,239 0.07%
שדרגו את המנוי 1,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,680,216 11.59%
פסגות 2,826,710 4.27%
הפניקס 2,264,800 3.42%
הירשמו לצפייה 944,906 1.43%
הירשמו לצפייה 644,376 0.97%
הירשמו לצפייה 362,296 0.55%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 95,422 0.14%
שדרגו את המנוי 81,564 0.12%
שדרגו את המנוי 40,755 0.06%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 19,553 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 14,395 0.02%
שדרגו את המנוי 9,700 0.01%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית