תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אקסלנס 738,693 823,162 84,469  11.43%
פסגות 236,469 290,243 53,774  22.74%
הירשמו לצפייה 78,757 113,593 34,836  44.23%
הירשמו לצפייה 2,133,290 2,146,450 13,163  0.62%
הירשמו לצפייה 33,000 36,378 3,378  10.24%
שדרגו את המנוי 20,427 22,557 2,130  10.43%
שדרגו את המנוי 738 773 35  4.74%
שדרגו את המנוי 18,300 18,000 -300  -1.64%
שדרגו את המנוי 52,110 51,710 -400  -0.77%
שדרגו את המנוי 80,350 79,850 -500  -0.62%
שדרגו את המנוי 22,652 21,293 -1,359  -6.00%
שדרגו את המנוי 88,875 86,042 -2,833  -3.19%
שדרגו את המנוי 65,032 54,790 -10,242  -15.75%
שדרגו את המנוי 399,503 388,095 -11,408  -2.86%
שדרגו את המנוי 98,785 82,622 -16,163  -16.36%
שדרגו את המנוי 741,748 710,498 -31,250  -4.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 191,785

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,455

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 95,422 213,450 118,028  123.69%
הפניקס 2,264,800 2,366,850 102,056  4.51%
הירשמו לצפייה 3,131 5,005 1,874  59.85%
הירשמו לצפייה 944,906 944,808 -98  -0.01%
הירשמו לצפייה 644,376 636,003 -8,373  -1.30%
שדרגו את המנוי 30,414 17,460 -12,954  -42.59%
שדרגו את המנוי 362,296 307,585 -54,711  -15.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 221,958

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,136

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 191,785
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,455
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 221,958
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -76,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,024,452 7.58%
מור 2,146,450 3.24%
אקסלנס 823,162 1.24%
הירשמו לצפייה 710,498 1.07%
הירשמו לצפייה 388,095 0.59%
הירשמו לצפייה 290,243 0.44%
שדרגו את המנוי 113,593 0.17%
שדרגו את המנוי 98,395 0.15%
שדרגו את המנוי 86,042 0.13%
שדרגו את המנוי 82,622 0.12%
שדרגו את המנוי 79,850 0.12%
שדרגו את המנוי 54,790 0.08%
שדרגו את המנוי 51,710 0.08%
שדרגו את המנוי 36,378 0.05%
שדרגו את המנוי 22,557 0.03%
שדרגו את המנוי 21,293 0.03%
שדרגו את המנוי 18,000 0.03%
שדרגו את המנוי 773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,799,462 11.77%
פסגות 2,826,710 4.27%
הפניקס 2,366,850 3.57%
הירשמו לצפייה 944,808 1.43%
הירשמו לצפייה 636,003 0.96%
הירשמו לצפייה 307,585 0.46%
שדרגו את המנוי 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 81,564 0.12%
שדרגו את המנוי 40,755 0.06%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 19,553 0.03%
שדרגו את המנוי 17,460 0.03%
שדרגו את המנוי 15,480 0.02%
שדרגו את המנוי 14,395 0.02%
שדרגו את המנוי 9,700 0.01%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,556 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית