תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אקסלנס 688,995 843,468 154,473  22.42%
אושן 1,062,500 1,116,200 53,700  5.05%
הירשמו לצפייה 12,224 26,224 14,000  114.53%
הירשמו לצפייה 53,010 60,372 7,362  13.89%
הירשמו לצפייה 13,000 14,500 1,500  11.54%
שדרגו את המנוי 12,294 12,794 500  4.07%
שדרגו את המנוי 6,198 5,798 -400  -6.45%
שדרגו את המנוי 498,288 497,670 -618  -0.12%
שדרגו את המנוי 70,266 69,042 -1,224  -1.74%
שדרגו את המנוי 82,845 81,541 -1,304  -1.57%
שדרגו את המנוי 17,647 15,290 -2,357  -13.36%
שדרגו את המנוי 427,717 421,556 -6,161  -1.44%
שדרגו את המנוי 803,790 795,790 -8,000  -1.00%
שדרגו את המנוי 416,036 402,527 -13,509  -3.25%
שדרגו את המנוי 2,216,090 2,199,490 -16,601  -0.75%
שדרגו את המנוי 111,309 91,158 -20,151  -18.10%
שדרגו את המנוי 347,759 302,032 -45,727  -13.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 231,535

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 120,158 229,187 109,029  90.74%
אנליסט 725,167 802,483 77,316  10.66%
הירשמו לצפייה 9,875 71,525 61,650  624.30%
הירשמו לצפייה 23,669 23,741 72  0.30%
הירשמו לצפייה 1,041 974 -67  -6.44%
שדרגו את המנוי 367,973 365,418 -2,555  -0.69%
שדרגו את המנוי 37,996 28,996 -9,000  -23.69%
שדרגו את המנוי 56,370 30,414 -25,956  -46.05%
שדרגו את המנוי 2,558,930 2 -2,558,920  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 248,067

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,596,498

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 231,535
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 248,067
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,596,498
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,184,270 10.84%
מור 2,199,490 3.32%
אושן 1,116,200 1.68%
הירשמו לצפייה 843,468 1.27%
הירשמו לצפייה 795,790 1.20%
הירשמו לצפייה 497,670 0.75%
שדרגו את המנוי 421,556 0.64%
שדרגו את המנוי 402,527 0.61%
שדרגו את המנוי 302,032 0.46%
שדרגו את המנוי 112,100 0.17%
שדרגו את המנוי 91,158 0.14%
שדרגו את המנוי 81,541 0.12%
שדרגו את המנוי 69,042 0.10%
שדרגו את המנוי 60,372 0.09%
שדרגו את המנוי 50,195 0.08%
שדרגו את המנוי 38,429 0.06%
שדרגו את המנוי 27,704 0.04%
שדרגו את המנוי 26,224 0.04%
שדרגו את המנוי 15,290 0.02%
שדרגו את המנוי 14,500 0.02%
שדרגו את המנוי 12,794 0.02%
שדרגו את המנוי 5,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,183,290 7.82%
פסגות 2,852,990 4.31%
אנליסט 802,483 1.21%
הירשמו לצפייה 365,418 0.55%
הירשמו לצפייה 229,187 0.35%
הירשמו לצפייה 213,450 0.32%
שדרגו את המנוי 150,765 0.23%
שדרגו את המנוי 71,525 0.11%
שדרגו את המנוי 68,755 0.10%
שדרגו את המנוי 62,466 0.09%
שדרגו את המנוי 38,661 0.06%
שדרגו את המנוי 32,851 0.05%
שדרגו את המנוי 30,414 0.05%
שדרגו את המנוי 30,200 0.05%
שדרגו את המנוי 28,996 0.04%
שדרגו את המנוי 27,166 0.04%
שדרגו את המנוי 24,696 0.04%
שדרגו את המנוי 23,741 0.04%
שדרגו את המנוי 22,215 0.03%
שדרגו את המנוי 20,001 0.03%
שדרגו את המנוי 19,563 0.03%
שדרגו את המנוי 15,376 0.02%
שדרגו את המנוי 12,131 0.02%
שדרגו את המנוי 6,725 0.01%
שדרגו את המנוי 6,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,932 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,288 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 974 < 0.01%
שדרגו את המנוי 450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית