תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 733,585 991,168 257,583  35.11%
אפסילון 124,375 186,393 62,018  49.86%
הירשמו לצפייה 377,263 382,818 5,555  1.47%
הירשמו לצפייה 84,490 89,480 4,990  5.91%
הירשמו לצפייה 392,877 393,277 400  0.10%
שדרגו את המנוי 575 572 -3  -0.52%
שדרגו את המנוי 8,298 8,034 -264  -3.18%
שדרגו את המנוי 473,742 473,351 -391  -0.08%
שדרגו את המנוי 913,904 912,993 -911  -0.10%
שדרגו את המנוי 54,199 50,813 -3,386  -6.25%
שדרגו את המנוי 1,655,180 1,648,770 -6,406  -0.39%
שדרגו את המנוי 13,000 6,500 -6,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 87,581 72,740 -14,841  -16.95%
שדרגו את המנוי 98,395 58,040 -40,355  -41.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 330,546

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,057

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 76,640 72,640 -4,000  -5.22%
הכשרה ביטוח 281,834 221,530 -60,304  -21.40%
הירשמו לצפייה 887,945 762,793 -125,152  -14.09%
הירשמו לצפייה 2,551,860 2,111,810 -440,055  -17.24%
הירשמו לצפייה 2,718,270 1,790,900 -927,371  -34.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,556,882

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 330,546
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,057
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,556,882
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,318,866 8.03%
מור 1,648,770 2.49%
מגדל 991,168 1.50%
הירשמו לצפייה 912,993 1.38%
הירשמו לצפייה 473,351 0.71%
הירשמו לצפייה 393,277 0.59%
שדרגו את המנוי 382,818 0.58%
שדרגו את המנוי 186,393 0.28%
שדרגו את המנוי 89,480 0.14%
שדרגו את המנוי 72,740 0.11%
שדרגו את המנוי 58,040 0.09%
שדרגו את המנוי 50,813 0.08%
שדרגו את המנוי 22,025 0.03%
שדרגו את המנוי 17,000 0.03%
שדרגו את המנוי 8,034 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,720,166 10.14%
הפניקס 2,111,810 3.19%
פסגות 1,790,900 2.70%
הירשמו לצפייה 936,053 1.41%
הירשמו לצפייה 762,793 1.15%
הירשמו לצפייה 389,196 0.59%
שדרגו את המנוי 221,530 0.33%
שדרגו את המנוי 181,247 0.27%
שדרגו את המנוי 74,932 0.11%
שדרגו את המנוי 72,640 0.11%
שדרגו את המנוי 63,000 0.10%
שדרגו את המנוי 48,380 0.07%
שדרגו את המנוי 32,114 0.05%
שדרגו את המנוי 17,460 0.03%
שדרגו את המנוי 7,800 0.01%
שדרגו את המנוי 5,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית