תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
סיגמא 61,612 107,849 46,237  75.05%
אפסילון 166,027 193,187 27,160  16.36%
הירשמו לצפייה 107,000 130,000 23,000  21.50%
הירשמו לצפייה 70,500 78,300 7,800  11.06%
הירשמו לצפייה 364,195 371,195 7,000  1.92%
שדרגו את המנוי 2,344 2,234 -110  -4.69%
שדרגו את המנוי 1,324,860 1,324,700 -157  -0.01%
שדרגו את המנוי 665,988 658,391 -7,597  -1.14%
שדרגו את המנוי 390,536 370,081 -20,455  -5.24%
שדרגו את המנוי 545,750 516,983 -28,767  -5.27%
שדרגו את המנוי 903,925 862,987 -40,938  -4.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111,197

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 391,388 555,019 163,631  41.81%
אנליסט 936,053 952,760 16,707  1.78%
הירשמו לצפייה 1,787,430 1,786,970 -467  -0.03%
הירשמו לצפייה 7,800 5,300 -2,500  -32.05%
הירשמו לצפייה 48,380 45,612 -2,768  -5.72%
שדרגו את המנוי 163,383 110,821 -52,562  -32.17%
שדרגו את המנוי 1,579,480 1,446,700 -132,780  -8.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 180,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -191,077

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 111,197
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -98,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 180,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -191,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,824,698 7.27%
אקסלנס 1,324,700 2.00%
מור 862,987 1.30%
הירשמו לצפייה 658,391 0.99%
הירשמו לצפייה 516,983 0.78%
הירשמו לצפייה 371,195 0.56%
שדרגו את המנוי 370,081 0.56%
שדרגו את המנוי 193,187 0.29%
שדרגו את המנוי 166,182 0.25%
שדרגו את המנוי 130,000 0.20%
שדרגו את המנוי 107,849 0.16%
שדרגו את המנוי 78,300 0.12%
שדרגו את המנוי 28,368 0.04%
שדרגו את המנוי 13,282 0.02%
שדרגו את המנוי 2,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,551,270 8.37%
פסגות 1,786,970 2.69%
הפניקס 1,446,700 2.18%
הירשמו לצפייה 952,760 1.44%
הירשמו לצפייה 555,019 0.84%
הירשמו לצפייה 389,196 0.59%
שדרגו את המנוי 181,247 0.27%
שדרגו את המנוי 110,821 0.17%
שדרגו את המנוי 72,640 0.11%
שדרגו את המנוי 45,612 0.07%
שדרגו את המנוי 5,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית