תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ספאנטק

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אקסלנס 866,274 872,867 6,593  0.76%
מגדל 117,509 123,006 5,497  4.68%
הירשמו לצפייה 696,355 701,343 4,988  0.72%
הירשמו לצפייה 343,825 345,104 1,279  0.37%
הירשמו לצפייה 80,997 82,095 1,098  1.36%
שדרגו את המנוי 4,378 4,891 513  11.72%
שדרגו את המנוי 739 648 -91  -12.31%
שדרגו את המנוי 53,422 53,239 -183  -0.34%
שדרגו את המנוי 22,557 22,025 -532  -2.36%
שדרגו את המנוי 18,000 15,500 -2,500  -13.89%
שדרגו את המנוי 388,095 385,175 -2,920  -0.75%
שדרגו את המנוי 96,253 92,662 -3,591  -3.73%
שדרגו את המנוי 85,380 79,910 -5,470  -6.41%
שדרגו את המנוי 2,168,080 1,726,630 -441,448  -20.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,968

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -456,735

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 636,003 887,945 251,942  39.61%
הפניקס 2,366,850 2,551,860 185,012  7.82%
הירשמו לצפייה 3,556 124 -3,432  -96.51%
הירשמו לצפייה 81,564 76,640 -4,924  -6.04%
הירשמו לצפייה 944,808 936,053 -8,755  -0.93%
שדרגו את המנוי 307,585 281,834 -25,751  -8.37%
שדרגו את המנוי 2,826,710 2,718,270 -108,440  -3.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 436,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -151,302

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,968
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -456,735
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 436,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -151,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,652,640 7.02%
מור 1,726,630 2.61%
אקסלנס 872,867 1.32%
הירשמו לצפייה 701,343 1.06%
הירשמו לצפייה 385,175 0.58%
הירשמו לצפייה 345,104 0.52%
שדרגו את המנוי 123,006 0.19%
שדרגו את המנוי 98,395 0.15%
שדרגו את המנוי 92,662 0.14%
שדרגו את המנוי 82,095 0.12%
שדרגו את המנוי 79,910 0.12%
שדרגו את המנוי 53,239 0.08%
שדרגו את המנוי 27,856 0.04%
שדרגו את המנוי 22,025 0.03%
שדרגו את המנוי 21,293 0.03%
שדרגו את המנוי 15,500 0.02%
שדרגו את המנוי 4,891 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,475,191 11.28%
פסגות 2,718,270 4.10%
הפניקס 2,551,860 3.85%
הירשמו לצפייה 936,053 1.41%
הירשמו לצפייה 887,945 1.34%
הירשמו לצפייה 281,834 0.43%
שדרגו את המנוי 76,640 0.12%
שדרגו את המנוי 17,460 0.03%
שדרגו את המנוי 5,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית